❌ STOP HET ONRECHT ❌ Strijd mee tegen de tirannie!

stop onrecht

We leven in een zeer indrukwekkende tijd: meer dan ooit wordt een schrikwekkende mate van verborgen onrecht in onze wereld ontmaskerd. Honderden miljoenen mensen bekijken goed gefundeerde video’s die onthullen welke duistere plannen er worden gesmeed om de mensheid tot slaaf te maken van een kleine groep rijken.

Globale netwerken van kinderhandel – kinderen bestemd voor misbruik door perverse wereldleiders – worden geopenbaard. Satanische rituelen die worden uitgevoerd door populaire sterren van Hollywood, worden openlijk tentoongespreid. Plannen om de heerschappij van de wereld in handen te brengen van een kleine groep machtigen worden aan het licht gebracht. Strategieën om de wereldbevolking uit te dunnen worden aangekaart. Grootschalige misleiding van de bevolking door media en politiek wordt onthuld. En ga zo maar door.

Er is een ontwaken gaande zoals de mensheid nooit eerder heeft gezien.

Niet iedereen is echter zo blij met de onthullende informatie. Het is namelijk best wel eng om te ontdekken welk onrecht er werkzaam is in onze wereld. Als er door machthebbers in onze wereld verborgen agenda’s worden uitgewerkt, die ten koste gaan van het welzijn van de bevolking, wat moeten we dan? Als de grote nieuwsmedia gecontroleerd worden door machthebbers die bepalen wat wel en niet gezegd mag worden, hoe kunnen we dan nog weten wat waarheid is? Als de hele medische wereld in handen is van geldwolven die als doel hebben mensen afhankelijk te maken van hun giftige medicatie, wat dan? Wie kun je nog vertrouwen? Waar gaat het naar toe? Is er nog wel toekomst voor de mensheid?

Het onrecht moet ontmaskerd worden


onrecht zien

Het is logisch dat de eerste reactie van veel mensen ontkenning is. Dat kan niet waar zijn. Zo kwaadaardig kunnen mensen niet zijn, of wel? Er is wel onrecht, ja, maar niet zo ernstig…. toch? Nee, laten we die klokkenluiders maar bestempelen als paranoïde ‘complotdenkers’, dan is er verder niets aan de hand. Die reactie is heel normaal. Als ons gevoel van veiligheid wordt aangetast, reageren we in eerste instantie defensief. We willen onze zekerheden handhaven. Toch is het niet nodig om bang te zijn voor de wereldwijde golf van onthullingen. Het is namelijk niet negatief. Integendeel, het onrecht wordt ontmaskerd! Dat is juist alleen maar positief! Het is reden tot vreugde. Als verborgen kwaad onthuld wordt, betekent het namelijk dat het licht doorbreekt. Zoals de apostel Paulus in de Bijbel schrijft:

‘Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’ (Efeziers 5:11-14)

De Bijbel moedigt ons dus nadrukkelijk aan om het verborgen onrecht te ontmaskeren.

De kracht van de machthebbers is immers de onwetendheid van de massa. Als niemand weet welk onrecht er is, zal niemand er tegen opstaan. Als het bekend wordt, komt er reactie van het volk. Daarom doen oneerlijke mensen er alles aan om hun activiteiten achter de schermen van het publieke toneelspel uit te voeren. De bevolking wordt begoocheld door de schitterende poppenkast die ze zien en hebben geen benul van de betovering die er op hen gelegd wordt. Als het scherm van de poppenkast echter instort en het publiek ontdekt wat de eigenaars van het theater allemaal uitspoken achter het mooie decor, dan heb je de poppen aan het dansen.

 

Onwetendheid sust mensen in slaap, kennis schudt ze wakker

 

Met een slapende bevolking kunnen de machthebbers uitvreten wat ze maar willen. Men gelooft toch blindelings alles wat hen verteld wordt. Wakkere mensen zien echter welk onrecht er aan het werk is en nemen niet langer zomaar alles klakkeloos aan.

Op den duur komt er een einde aan onrecht


onrecht vrijheid

De sleutel om gezond om te gaan met de ontmaskering van verborgen onrecht, is weten hoe de toekomst er uiteindelijk uitziet. Als je mijn bijbels onderwijs over de hoopvolle toekomst gelezen hebt, dan weet je wie er aan het kortste eind trekt. Niet het kwaad zal triomferen, maar het goede. God is immers intensief bezig om meer en meer mensen te redden uit de greep van de duisternis en hen Zijn grote liefde te openbaren. Mensen die Gods liefde leren kennen, worden als het ware opnieuw geboren: ze veranderen van ik-gericht naar liefdevol voor hun naaste. Deze levensveranderende werking van Gods liefde in het hart van mensen wordt ‘het koninkrijk van God‘ genoemd. God regeert in het hart van de mens. De bekendmaking van dit koninkrijk van God was de boodschap van Jezus.

Jezus zei dat het koninkrijk van God heel klein zou beginnen, als een mosterdzaadje, maar… na verloop van tijd zou het de grootste invloed op aarde worden.

Hij vergeleek het eveneens met een beetje gist dat langzaam maar zeker het hele brood transformeert. Volgens Jezus zullen er dus steeds meer mensen bijkomen, die Gods liefde leren kennen. De geschiedenis toont aan dat Hij gelijk had: Hij begon met een handjevol volgelingen en nu zijn er honderden miljoenen christenen wereldwijd wiens leven veranderd is door de goedheid van God. Het aantal christenen neemt bovendien krachtig toe: volgens statistieken komen er elke dag duizenden mensen bij die Jezus ontdekken. Dat is geweldig! Het betekent dat de toekomst sowieso hoopvol is, wat er ook gebeurt. God is vast van plan zijn liefde over de hele aarde te verspreiden. Maar… als dat zo is, hoeven we dan niet slechts bezig te zijn met het bekendmaken van deze mooie boodschap? Misschien is het volstrekt overbodig om ons te bekommeren over het onrecht in onze wereld?

God roept Zijn kinderen op om onrecht te bestrijden


strijden vrijheid

Het ontdekken van het goede nieuws dat er wereldwijd steeds meer mensen Gods liefde ontdekken, was een geweldige bevrijding voor mij. Het zetten mijn leven op zijn kop en gaf me hoop voor de toekomst. Ondanks alles wat er nog fout is in onze wereld, heb ik nu toch goede moed. Ik weet dat er op den duur, door alles heen, toch steeds meer mensen God zullen vinden. Geen religie, maar een God die ons liefheeft, herstelt en een vruchtbaar leven schenkt.

Als kinderen die thuiskomen bij hun liefdevolle Vader, die ons wil helpen een goed leven te hebben met zijn allen.

Naast deze prachtige boodschap van hoop, ervaar ik echter ook een innerlijke overtuiging om meer te doen dan alleen maar dankbaar zijn voor het goede nieuws. De Bijbel roept ons ook op om deel te hebben aan Gods reddingsplan voor deze wereld. We zijn niet bedoeld om slechts toeschouwers te zijn, die alles aan God overlaten. Hij wil ons gebruiken om Zijn licht te laten schijnen in deze wereld. Want hoewel we weten uit de geschiedenis dat het aantal mensen die Jezus kent en Zijn liefde ervaart geweldig sterk toeneemt, is er nog steeds heel wat werk aan de winkel! Er is nog steeds enorm veel onrecht gaande wat onbeschrijflijk leed veroorzaakt. Neem bijvoorbeeld de bizarre plannen van wat men noemt de ‘Nieuwe Wereld Orde’, de rijke elite die ernaar streeft de totale controle over wereld in eigen handen te krijgen. Ze domineren reeds de grote media, zoals Google, ze manipuleren de medische zorg en hebben grote invloed op de politiek.

In principe is hun streven dat de mensheid slaafs alles zal doen wat zij hen opleggen, zodat ze zelf steeds rijker en machtiger worden.

We kunnen dat soort demonische plannen ongestoord laten uitvoeren… denkend dat het toch allemaal goed komt op den duur. Of we kunnen doen wat de Bijbel ons opdraagt: onrecht bestrijden, vrijheid handhaven, en ons inzetten om de liefde van God te verspreiden in onze wereld. Dat laatste is de opdracht die Jezus gaf aan allen die Hem volgen:

‘Zoals de Vader Mij zegt, zo zend Ik jullie. Ga heen en maak alle volkeren tot Mijn leerlingen. Drijf demonen uit, maak een eind aan onrecht en genees de zieken. Leer mensen leven in liefde, recht en waarheid.’

De Bijbel vertelt ons niet alleen het goede nieuws van de toename van Gods liefde op aarde, het roept ons ook op om actief deel te hebben aan dit reddingsplan van de mensheid. Jezus zendt ons, net zoals Hijzelf gezonden werd door de hemelse Vader. De missie die we kregen is indrukwekkend: breng de hele mensheid terug tot God en leer hen leven in liefde, vrijheid en recht.

Het is onze taak om onrecht uit te bannen


onrecht misbruik

Doorheen de Bijbel is het altijd een opdracht geweest van God aan Zijn volk om op te staan tegen onderdrukking en onrecht, en om rechtvaardigheid en goedheid te vestigen in de samenleving.

‘Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.’ (Jesaja 1:17 NBV)

God vraagt van Zijn volk dat we tirannen intomen! Dat kan alleen als je beseft dat er tirannen zijn. De meest mensen hebben echter geen benul van de verborgen tirannie die door de geheime genootschappen uitgewerkt wordt. De oprichting van de Europese Unie werd bijvoorbeeld aangekondigd als een grote zegen voor alle inwoners van Europa. Nu pas blijkt dat die EU slechts een plan is van verborgen machthebbers om alle macht over heel Europa in handen te krijgen, waarbij de bevolking van de afzonderlijke landen niet langer een stem heeft. De topleiders van de EU werden door niemand verkozen maar zijn er geplaatst door de rijke elite.

Niemand heeft deze topleiders van Europa verkozen en niemand kan hen wegstemmen. Toch zijn zij het die beslissen wat er in Europa moet gebeuren. De weg naar tirannie ligt open…

Daarom is het ontmaskeren van dat soort strategieën een wezenlijk onderdeel van de bevrijding van de mensheid. Pas als de bevolking weet dat er tirannen zijn, kunnen ze ertegen opstaan en, zoals de Bijbel ons opdraagt, hen in toom houden. Opkomen voor vrijheid, recht en de oprechte zorg voor de bevolking is een wezenlijke opdracht doorheen de hele bijbel.

‘Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. Spreek, oordeel rechtvaardiggeef de armen en behoeftigen hun recht.’ (Spreuken 31:8, 9)

God geeft ons opdracht het land te zuiveren


zuiver het land

Een treffend voorbeeld hoe God ons wil gebruiken om onrecht en allerlei kwaad uit de samenleving te bannen, vinden we in de historie van de Bijbel. Het volgende kan wel verrassende informatie zijn voor sommigen, maar ik nodig je toch uit even rustig door te lezen. Het is geen flauwekul, maar gefundeerde geschiedenis die iedereen kan nagaan. Het toont bijzonder goed aan welke voorname rol wij spelen in Gods strategie van verlossing van de mensheid.

De eerste boeken van de Bijbel vermelden de aangrijpende geschiedenis van het oude Hebreeuwse volk, dat eeuwenlang zuchtte in slavernij onder het occulte Egypte. God bevrijdde hen en beloofde hen een eigen land. Er was echter een probleem: dat land werd bevolkt door… demonische reuzen. De Bijbel onthult ons waar deze bizarre wezens vandaan kwamen:

‘De zonen van God zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en hadden omgang met de meisjes op wie ze hun keus hadden laten vallen. … Er leefden toen en ook later nog reuzen op aarde. Het waren de kinderen die de zonen van God bij de dochters van de mensen gekregen hadden. Zij staan als de beroemde geweldenaars van de oudheid bekend.’ (Genesis 6:2, 4)

Als je op dit moment je wenkbrauwen fronst, heb ik daar alle begrip voor. Zonen van God die omgang hebben met mooie vrouwen waaruit reuzen voortkomen? Is dat een sprookje of zo? Het is wellicht de vreemdste passage in de hele Bijbel. Als je de geschiedenis van oude volkeren nagaat, blijkt echter dat reuzen inderdaad in alle oude culturen bestonden. Op diverse plaatsen op aarde werden skeletten gevonden van meterslange reuzen. Het bestaan van reuzen in de oudheid is net zo’n historisch gegeven als dat alle volkeren demonische afgoden vereerden. Deze afgoden waren de ‘zonen van God’ ofwel gevallen engelen die hun plaats verlieten en zich op aarde als ‘god’ lieten aanbidden. De afgoden-cultus wordt overduidelijk gedocumenteerd door de geschiedschrijving van letterlijk elke oude cultuur op aarde.

Een van de kenmerken van deze gevallen ‘zonen van God’ en de reuzen die ze voortbrachten is dat ze kinderoffers eisten van de mensen.

Naast kinderoffers waren er nog andere duistere praktijken die de ontaarde wezens introduceerden op aarde, zoals de diverse vormen van magie en occultisme. Ze onthulden aan de mens geheimen uit de bovennatuurlijke wereld, maar deden dat vanuit een ontaarde motivatie. Daarin ligt de oorsprong van toverij en spiritisme die overal op aarde aanwezig is. Ik ga daar nu niet dieper op in.

De demonische reuzen waren dus ook aanwezig in het beloofde land, dat God aan Zijn volk wilde geven.

Toen de verkenners van de Hebreeërs het land bezocht hadden, kwamen ze dan ook doodsbang terug. Ze waren zwaar onder de indruk van de reuzen die ze daar gezien hadden en kermden angstig:

‘In dat land zullen we ons nauwelijks staande kunnen houden; de mensen die we daar aantroffen, waren erg groot en er waren zelfs reuzen, nakomelingen van Enak. We voelden ons klein als sprinkhanen en zo moeten we er in hun ogen ook hebben uitgezien.’ (Numeri 13:33)

Sommige van deze reuzen waren zo enorm dat de verkenners zich als sprinkhanen voelden in verhouding tot deze giganten! Toch stuurde God Zijn kinderen net naar DAT land! Is dat niet opmerkelijk? Is het nu zo dat God het gemakkelijk maakte voor het oude Israel, door voor hen alle reuzen te verdrijven? Nee. Integendeel! God gaf opdracht aan Zijn volk om zelf deze reuzen uit het land te drijven. Wel zei Hij dat Hij hen krachtig zou bijstaan. Zo sprak Jozua tot het volk:

‘Het land waar we doorheen zijn getrokken, is prachtig. Als de Heer ons goedgezind is, zal hij ons brengen naar dat vruchtbare land, dat land van melk en honing, en het aan ons geven. Maar verzet je dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor dat volk. We kunnen het gemakkelijk aan. Hun goden zijn niet in staat hen te beschermen, maar de Heer zal ons helpen. Wees daarom niet bang.’ (Numeri 14:7-9)

God gaf Zijn volk opdracht om de demonische reuzen – de kwaadaardige machten – uit het land weg te drijven en een einde te maken aan de gruwelijke kinderoffers.

Waarom wilde God dat Zijn volk dat deed? Hij kon het toch ook Zelf doen? Het antwoord is dat God ons wil gebruiken. Verder in dit artikel zul je zien waarom…

Vrijheid werd altijd veroverd door mensen


strijders tegen onrecht

God gebruikt dus mensen! Hij wil ook jou en mij gebruiken om het onrecht, dat zoveel leed veroorzaakt, te stoppen. We zijn geen toeschouwers, maar we zijn deel van het leger van God dat het kwaad bestrijdt en recht brengt op aarde. Zo breidt het koninkrijk van God uit. Dat zie je duidelijk doorheen de geschiedenis: elke grote doorbraak van vrijheid, recht, veiligheid en welvaart altijd kwam door een MENS. Slavernij werd afgeschaft omdat christenen volhardend streden tegen de gruwelijke misdaden die gepleegd werden tegen gekleurde mensen wereldwijd. Kannibalisme werd in vele landen stopgezet omdat christenen met gevaar voor eigen leven de strijd aangingen met de demonen die volkeren tot deze beestachtige daden aanzetten. Vele zendelingen verloren hun leven, maar uiteindelijk werden honderden mensenetende stammen verlost van de monsterachtige gewoontes en vonden miljoenen inboorlingen Jezus Christus.

Onderdrukking van armen, weduwen en wezen werd in veel landen gestopt en er kwam zorg voor deze kwetsbare mensen, omdat er christenen opstonden tegen de zelfzucht van de rijken die de armen uitbuitten.

Basilius de Grote (330 – 379 AD) was zo iemand die de geschiedenis veranderde. Hij leefde in een samenleving die zwakken en armen genadeloos uitbuitte en onderdrukte. Zo werden er leningen verstrekt aan mensen in nood tegen absurd hoge rente, waardoor deze mensen in nog grotere probleem kwamen en de rijken nog rijker werden. Pure misdaad in het hart van de samenleving en goedgekeurd door de overheid. In plaats van het lijdzaam aan te zien en erover te klagen, zette Basilius krachtige stappen.

Hij werd de eerste persoon uit de geschiedenis die ziekenhuizen, weeshuizen en huizen voor de ouderen liet bouwen.

basilius de grote

De christelijke monnik Telemachus zag hoe gladiatoren in het Romeinse circus elkaar op onmenselijke wijze afslachtten, tot vermaak van de rijken die op de tribunes deze gruwelen toejuichten. Telemachus rende de arena in en ging midden tussen vechtende gladiatoren in staan. Hij riep hen toe om te stoppen met elkaar zinloos uit te moorden. Het rijke publiek was zo furieus omdat hun vermaak gestoord werd, dat ze als een bende bezetenen op deze monnik afstormden en hem vermoordden. Telemachus gaf zijn leven echter niet voor niets: het gevolg van zijn opoffering was dat keizer Honorius drie dagen later een einde maakte aan de gladiatoren gevechten.

Nooit heeft een gladiator nog zijn leven moeten geven, voor het beestachtige vermaak van genadeloze rijken.

Eeuwenlang hadden koningen alle macht en konden ze naar willekeur mensen gevangen zetten of laten doden, zonder rechtspraak. De wil van de koning was wet. Pure dictatuur en onderdrukking. In Engeland kwam daar in 1689 verandering in doordat dappere mensen, geïnspireerd door de Bijbel, vurig streden om deze alleenheerschappij door machtswellustige despoten aan banden te leggen. Er werd een ‘Bill of Rights’ opgesteld waarin verklaard werd dat mensen het recht hebben om vrijuit te spreken, kritiek te uiten op de koning en…. er kwam vrijheid om God te aanbidden.

Bij de geboorte van de Verenigde Staten van Amerika staken lelijke draken in mensengedaante hun koppen op, om de Nieuwe Wereld aan banden te leggen en godsdienstvrijheid tegen te gaan. Een moedige politicus John Witherspoon, die tevens pastor was, stond vrijmoedig op tegen deze plannen. Dankzij zijn onverdroten inzet werd in de grondwet van Amerika vastgelegd dat mensen het recht hebben om in alle vrijheid hun godsdienst uit te oefenen.

Zo kan ik hele boeken vullen met voorbeelden van mensen die zich niet blindelings tot slaaf van de gewetenloze rijken lieten maken, maar die opstonden tegen het onrecht in de samenleving.

Het is niet onze taak om te klagen over de wantoestanden in onze wereld. Het is onze roeping als zonen en dochters van de allerhoogste God om luid onze stem te laten horen. We moeten dapper opstaan tegen de verregaande corruptie van de rijke machtigen die altijd weer pogingen doen om de mensheid aan zichzelf te onderwerpen. Het is ONZE taak om de duisternis te ontmaskeren en uit te drijven. Als wij het niet doen, wie dan wel?

De hoogste autoriteit is gegeven aan Jezus Christus


onrecht koning

Om je verder uit te leggen hoe God jou en mij kan gebruiken om het perverse kwaad in onze hedendaagse samenleving te stoppen, moet ik je iets belangrijks uitleggen over de geestelijke wereld. Daar is in essentie alles immers om te doen. De natuurlijke wereld wordt bestuurd vanuit de onzichtbare dimensie. Mensen zijn vaak slechts popjes van kwade geesten die hen inspireren. Of ze zijn kanalen van de Geest van God, die verlossing brengt. Omdat de geestelijke wereld te begrijpen, moeten we het volgende weten: voordat Jezus Christus naar de aarde kwam om de mensheid te redden, leefde de hele mensheid onder de heerschappij van duistere geestelijke machten. We zagen reeds hoe er ‘zonen van God’ in perversie vielen en hoe zij reuzen voortbrachten. Deze gevallen engelen en hun demonische nakomelingen leidden de mensheid in een onvoorstelbare duisternis, zoals het offeren van hun eigen kinderen. Zoals ik reeds zei is de overheersing van de hele wereld door duistere machten overduidelijk in elke oude cultuur.

Letterlijk elk volk, waar ook ter wereld, werd geregeerd door magiërs, tovenaars, waarzeggers, demonische priesters enzovoort, die de koningen in hun macht hadden.

Je ziet dat in het oude Egypte, Griekenland, Rome, de Azteken, de Indianen, Afrikanen, Kelten enz. Overal waren er demonische priesters die het volk aanzetten tot verering van de gevallen engelen, die zich als ‘goden’ voordeden. In onze streken werden alle stammen bijvoorbeeld geregeerd door de zogeheten druïden. Er was geen ontkomen aan, deze demonische cultus was het hart van elke samenleving overal ter wereld. De Bijbel toont ons echter het goede nieuws dat Gods koninkrijk op aarde werd gebracht door Jezus Christus, tweeduizend jaar geleden. Jezus offerde Zichzelf op als schuldoffer voor de hele mensheid en stond drie dagen later op uit de dood.

De opstanding van Christus is een van de best gedocumenteerde gebeurtenissen uit de geschiedenis.

Door Zichzelf op te offeren voor de hele mensheid, brak Hij de overheersing van het kwaad over de mens. Ze hadden immers grip op de mensheid, door onze schuld. Eenmaal de schuld van de mensen echter was betaald, had de duisternis geen recht meer over ons. Door Zijn totale overwinning op de corrupte geesten, werd Jezus vervolgens verheven tot de hoogste plaats van gezag, zowel in de hemel als op aarde. De Bijbel zegt dat Hij de ‘naam boven elke naam’ heeft ontvangen. Dit zijn enkele bijbelgedeelten die spreken over Zijn plaats van gezag:

‘Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.’ (Filippenzen 2:9-11)

‘… toen God Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt…’ (Efeziers 1:21)

‘Jezus Christus is aan de rechterhand van God, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.’ (1 Petrus 3:21)

‘Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’ (Mattheus 28:18)

Jezus heeft dus autoriteit verkregen over elke geestelijke machthebber. Hij versloeg hen allemaal, door Zijn kruisoffer en opstanding uit de dood.

Dat is dan ook de reden dat Jezus de laatste tweeduizend jaar onophoudelijk kon doorbreken over de hele aarde en honderden miljoenen mensen heeft verlost uit de oeroude greep van de duistere machten. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid konden hele volkeren de ware God van liefde leren kennen. Hij eist geen kinderoffers van ons, maar Hij heeft Zichzelf geven als losprijs voor onze fouten. Hij heeft zelf de schuld betaald en ons vrijgekocht uit de greep van het kwaad.

Zonder Jezus zouden wij met zijn allen nog steeds elkaar opeten, onze kinderen levend verbranden en zuchten onder het juk van allerlei tovenaars die werden geleid door demonische overheersers. Je kunt dat allemaal uitermate bizar vinden, maar het is wel degelijk hoe de hele wereld leefde, voor de komst van Jezus. Nogmaals: werkelijk elke cultuur werd geleid door magiërs en tovenaars.

Duisternis en onrecht domineerde de hele mensheid, in een mate die wij ons niet eens kunnen voorstellen!

Toen Jezus Christus kwam, vernietigde Hij de totaalheerschappij van het kwaad over de mensheid. Sindsdien wordt Hij in de Bijbel de hoogste macht genoemd die er is. Hij is de Heer der heren en Koning der koningen, de verlosser van de mensheid. Er is echter iets heel belangrijks aan de heerschappij van Jezus Christus, die we moeten ontdekken. Hij zit namelijk niet in Zijn eentje op de troon. Hij sprak tot gelovigen uit de eerste eeuw, berispte hen voor het kwaad in hun midden en riep hen op dat kwade overwinnen. Daarna zei Hij het volgende:

‘Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.’ (Openbaring 3:21)

Mensen die gehoorzamen aan de stem van Jezus om het kwade in hun eigen leven te overwinnen, worden door Jezus opgetild om samen met Hem het onrecht in de wereld te overwinnen.

Dit is de meest krachtige boodschap die een mens ooit kan horen: niet alleen heeft Jezus Christus het kwaad overwonnen en bekleedt Hij de hoogste plaats in de hemelse gewesten. Hij geeft ons ook de kans om samen met Hem te regeren en de mensheid te bevrijden van de demonische geesten die nog in mensen werkzaam zijn.

De mens is geschapen om te heersen


onrecht overwinnen

Als we naar het begin van de Bijbel gaan, zien we trouwens dat dit precies de reden is dat God überhaupt mensen heeft geschapen! Toen God het plan opvatte om mensen te scheppen, zei Hij tegen Zijn hemelse raad:

‘Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij HEERSEN over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!’

Daarna gaf God opdracht aan Adam, de eerste mens:

‘Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en ONDERWERP HAAR, en HEERS over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!’ (Genesis 1:26-28)

 

Volgens de Bijbel werd de mens dus geschapen met het specifieke doel OM TE HEERSEN over de hele aarde!

 

Volgens de Bijbel werd de mens dus geschapen met het specifieke doel OM TE HEERSEN over de hele aarde!

De Bijbel vermeldt ook dat de mens geschapen werd ‘naar het beeld’ van God. Dat betekent niet dat we uiterlijk op God lijken. Geschapen zijn ‘naar het beeld van God’ betekent dat we zijn zoals Hij is: koninklijk. God schiep de mens om Zijn afgezant te zijn, Zijn vertegenwoordiger, Zijn kind dat Zijn naam draagt.

‘U hebt de mens bijna als een god gemaakt en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd.’ (Psalm 8:6,7)

We vertegenwoordigen het gezag van God over de aarde en zijn door God aangesteld om de hele aarde vruchtbaar te maken. De wildernis moet een paradijs worden. Daarom zegt de Bijbel ook dat die mensen die zich laten leiden door de Geest van God ‘zonen van God’ zijn.

‘Want allen, die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God.’ (Romeinen 8:14)

‘Zonen van God’ is dezelfde titel die gegeven wordt aan machtige engelen, die door God aangesteld zijn om te heersen in de geestelijke wereld.

De engelen zijn Gods zonen in de hemelse gewesten. De mensen zijn de zonen van God die heersen op aarde.

De zonen van God staan tegenover wat de Bijbel noemt ’de zonen van de duivel’: mensen die geleid worden door boze geesten. Toen Jezus sprak met de religieuze leiders van het oude Israel, confronteerde Hij hen met hun lust naar macht. Ze deden zich wel heel vroom voor en waren de eersten om hun mond vol te hebben over God. Hun hart en levenswandel waren echter duister. Alles wat ze deden was erop gericht om er zelf beter van te worden. Jezus sprak glashard over hun geestelijke bron:

‘Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.’ (Johannes 8:44)

Ook de apostel Johannes sprak over mensen die kinderen van de duivel zijn.

‘Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.’ (1 Johannes 3:10)

Je hebt dus de zonen van God die geleid worden door de Geest van God. En je hebt de ‘zonen van de duivel’ die geleid worden door boze geesten.

Deze twee staan tegenover elkaar op de aarde. God heeft Zijn zonen en dochters aangesteld on te heersen over de hele aarde. De realiteit is echter dat er nog heel veel ‘zonen van de duivel’ de macht in handen hebben. Voor een groot deel komt dat omdat de meeste zonen van God niet eens beseffen dat ze bedoeld zijn door God om te heersen over alles wat God geschapen heeft. Deze onwetendheid is het gevolg van leugens die door de ‘zonen van de duivel’ in de kerk verspreid werden.

De leugen dat de zonen van God moeten wegvluchten


opname wegvluchten

Een van de grootste leugens die ooit is verspreid op de aarde, is het idee dat de kinderen van God geen schijn van kans hebben om de zonen van de duivel te verdrijven. Er is een leer in de kerk binnengebracht die beweert dat de duivel alleen maar machtiger wordt en dat hij op den duur de hele mensheid zal domineren.

Deze leer is door de financiële steun van rijke vrijmetselaars overal in het christendom verkondigd, alsof het de ultieme waarheid is.

De wereld zal zogezegd overheerst worden door een duivelse wereldleider, die de antichrist genoemd wordt. Voor de zonen van God zit er niets anders op dan weg te vluchten van deze almachtige duivel, door wat men noemt ‘de opname’. Dat is echter niet het goede nieuws dat Jezus verkondigde. Het is er letterlijk het tegenovergestelde van: het is het slechtste nieuws dat iemand maar kan verzinnen. Toch is dat donkere denkbeeld de kern geworden van het geloof van veel christenen. Het gevolg is dat veel zonen van God zich niet inzetten om te regeren over de aarde.

Ze laten het regeren over aan de zonen van de duivel en zien er zelf naar uit om zo snel mogelijk van de aarde weggehaald te worden.

In feite is er dus zoveel kwaad is op aarde, omdat de meeste zonen van God denken dat het niet anders kan. In plaats van zelf in Gods gezag op te treden, laten ze alles over aan de goddelozen. Gelukkig is deze erbarmelijke toestand niet het einde van het verhaal. Zoals ik al aangaf zei Jezus Christus dat het koninkrijk van God de grootste invloed op aarde zal worden. Hij gaf opdracht aan de zonen van God om de hele mensheid te leren leven in relatie met de God van liefde. Jezus is niet van plan om de machten van duisternis, die Hij totaal overwonnen heeft, de kans te geven om de mensheid opnieuw aan zich te onderwerpen.

De Geest van God spreekt dan ook tot de harten van veel gelovigen om terug te keren tot de oorspronkelijke boodschap van de Bijbel.

Niet de duivel heeft overwonnen, maar Jezus is overwinnaar. Niet de duisternis neemt toe, maar het licht. De wereld gaat niet naar de gallemiesen, maar God is de mensheid aan het verlossen. Het is nu aan de zonen van God om wakker te worden en hun taak op te nemen om samen met Jezus te regeren. Het is onze taak om de duisternis in de wereld te ontmaskeren, te oordelen en uit te drijven.

‘‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ (Mattheus 28:18 -20)

‘Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven…’ (Marcus 16:27)

Een van de kenmerken van de zonen van God is dat ze boze geesten uitdrijven. Niet van ze wegvluchten in een opname, maar ze uitdrijven! Daarover gaat het volgende deel van dit artikel…

Hoe kunnen we het onrecht uit onze maatschappij weren?


strijder tegen onrecht

Er zijn diverse manieren waarop we het onrecht in onze wereld kunnen uitbannen. Uiteraard begint het in ons eigen leven: pas als we het kwaad in ons eigen leven overwinnen, kunnen we met Jezus op Zijn troon zitten. Daar ligt onze eerste taak: leef oprecht, wees liefdevol voor je naaste, geef je fouten toe, werk aan een betrouwbaar karakter, zorg voor de armen in de mate van je mogelijkheden, wees een mens van liefde en bewogenheid, enz.

Ten tweede is er het gebed. De rijken die de mensheid aan zichzelf willen onderwerpen hebben veel macht, door hun geld. Je kunt een gevoel van machteloosheid krijgen, als je beseft dat je tegenover de machtigsten van de aarde staat, die zwemmen in triljarden dollars waarmee ze media, overheden en de hele cultuur aan zich onderwerpen. Toch is er een hogere macht dan geld. Jezus Christus. Hij staat ver boven alles en iedereen. Door onze relatie met Hem te verdiepen en te leren leven vanuit Zijn Geest, kunnen we de macht van de onrechtvaardigen breken. Hoe? Door ons gebed! God luistert immers aandachtig naar ons. Als we Hem vragen in te grijpen, dan doet Hij dat ook! Hij is niet doof of onverschillig.

Hij heeft Zijn kinderen aangesteld om te regeren over de aarde, en Hij wil ons daar krachtig in bijstaan.

Het is dus aan ons om een authentieke relatie met God op te bouwen en te leren bidden vanuit een oprecht hart. Dan raken we het hart van God en zal Hij met grote macht optreden tegen de vijanden van de mensheid. Het gebed is dan ook een onbeschrijflijk machtig wapen, dat meer in beweging zet dan geld. Gebed schakelt de allerhoogste God van hemel en aarde in…. en daar zijn de Rothshields, Rockefellers en andere machtigen van deze wereld niets tegen.

Spreek Gods oordeel uit over het onrecht op aarde


gods oordeel

Naast het gebed is er nog een andere mogelijkheid om het onrecht op aarde aan te pakken. Dit heeft alles te maken met doen wat Jezus Christus zei: ‘Drijf boze geesten uit’ en ‘Regeer samen met Mij, vanaf Mijn troon’. Boze geesten drijf je onder andere uit door het oordeel van God over hen uit te spreken. Dit is iets wat helaas nog erg onbekend is bij de meeste christenen, maarte is kritiek dat het hersteld word in de kerk.

Regeren met Jezus betekent ook het kwaad oordelen en zodoende vernietigen.

In de Bijbel staan veel passages die laten zien hoe Gods kinderen de taak hebben gekregen om Gods oordeel te vellen over het kwaad, dat de mensheid zo teistert. Psalm 149 is een voorbeeld van zo’n gedeelte.

‘De Heer houdt van zijn volk, zijn arme dienaars brengt hij redding, hij geeft hun luister.
Dan jubelen zij het uit, zijn gunstelingen, zij zingen van vreugde, zelfs in de nacht.

Met Gods lof op de lippen en het zwaard in de hand, zullen zij zich wreken op vijandige volken.
Zij zullen hen afstraffen, hun koningen in de boeien slaan, hun aanvoerders met kettingen binden.

Zij zullen het vonnis voltrekken dat God heeft vastgelegd.
Dit is de roem van Gods dienaars, van hen die zijn gunst genieten.

 

Het is de roem van Gods dienaars om ZIJN VONNIS TE VOLTREKKEN over de goddelozen en hun koningen te binden met boeien.

 

Hoe voltrekken we het vonnis van God over de kwaadaardige mensen? Door Gods oordeel over hen uit te spreken. De apostel Paulus zei dat dit een kenmerk zou zijn van de taak van gelovigen, in het nieuwe verbond.

‘Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? … Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen?’ (1 Korintiers 6:2,3)

Laat dat even tot je doordringen. De Bijbel zegt dat wij het vonnis van God voltrekken en koningen binden, dat we machten van de wereld oordelen en zelfs engelen oordelen. Als je dat begrijpt, dan is het logisch dat de mensen die bij God horen in de Bijbel ‘koningen’ genoemd worden:

‘U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’ (Openbaring 5:10)

Dezelfde religieuze leugens die ons wijsmaken dat Jezus kwam om de hele mensheid naar de gallemiezen te laten lopen, heeft de kerk ook wijsgemaakt dat dit heersen met Jezus iets is voor een verre toekomst. Niets is echter minder waar. Jezus kwam niet om het herstel van de mensheid uit te stellen. Hij kwam om het uit te voeren! Daarom af Hij ons de taak om de hele mensheid te leren leven in Zijn liefde en het kwade uit te drijven. Het oordeel van God uitspreken over kwaad en onrecht hoort daarbij.

Zonder het onrecht te oordelen, kan het niet gestopt worden.

We moeten het vuur van God uitspreken over de boze geesten die de mensheid willen vernietigen. De Bijbel zegt dat er een vernietigend vuur voor God uitgaat, dat Zijn vijanden verteert:

‘Vuur gaat voor hem uit, rondom verterend wie tegen hem opstaan.’ (Psalm 97:3)

Naast ons gebed om Gods ingrijpen op aarde geeft Hij ons ook de taak om in Zijn naam en vanuit het gezag van Jezus Christus het vuur van God uit te spreken over de werkingen van onrecht. Net zoals God opdracht gaf aan het oude Israel om met grote kracht de reuzen te doden en uit te drijven. Dat is deel van het regeren met Jezus Christus op de troon van de Vader. Een koning trekt ten strijde tegen het onrecht dat de onschuldige mensen onderdrukt en maakt er korte metten mee.

Stop onrecht door het bekend te maken


onrecht bekendmaken

Een derde manier om onrecht te stoppen, is door het te ontmaskeren en openbaar te maken. Spreek dus vrijuit en maak de plannen van de vijand bekend. Let er echter op dat je het niet doet zonder de boodschap van hoop en overwinning erbij te vermelden, die Jezus ons geeft. We zijn niet overgeleverd aan deze goddelozen. We staan ver boven hen in de geest. Maak de waarheid dus ook bekend van Jezus Christus, de hoop van de wereld en de redder van de mensheid.

Wek mensen op om samen met Jezus te strijden tegen onrecht in onze samenleving en zo vrijheid en herstel te brengen.

Je kunt ook meedoen met initiatieven die openlijk protesteren tegen bepaalde ontwikkelingen in onze samenleving. Schrijf respectvolle maar klare taal naar gezaghebbers. Ik heb eens een brief geschreven naar de burgemeester van een gemeente in Nederland, nadat ik geschokt was door de perversie die ik zag tijdens het carnavalsfeest in ons dorp. Ik sprak hem vriendelijk maar duidelijk aan op zijn plicht als ‘burgervader’ om te zorgen dat de kinderen van zijn gemeente veilig kunnen opgroeien. Het raakte hem en hij schreef me terug dat hij paal en perk zou stellen aan de verregaande vuiligheid van carnaval.

Spreek je dus vrijmoedig uit tegen het onrecht en spreek de overheid aan op hun taak om rechtvaardig te zijn.

Als laatste wil ik dit zeggen: bid dat God je leidt om door jou heen verlossing te brengen. Want God heeft een uniek plan met ons allemaal. Zoek Zijn hart en Zijn gedachten en wees moedig in het uitvoeren van wat God je ingeeft. Herinner je dat het vaak eenzame strijders waren die voor geweldige vrijheid hebben gezorgd. Durf strijden, zelfs al sta je alleen. God is met je!

Deel alsjeblieft ook dit artikel met anderen. Maak mensen wakker.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This