Wil je een slaaf van goddeloze rijken worden?

slaaf rijken

Vrijheid is voor ons iets heel gewoons. We zijn eraan gewend. Maar wat we vergeten is dat elke vorm van vrijheid in het verleden met hevige strijd verkregen werd door dappere vrijheidsstrijders.

Van oudsher zijn er altijd machten geweest in de politiek die het ‘gewone volk’ (= jou en mij) onderdrukten, en hen tot slaven maakten, om zelf meer geld en macht te verwerven. Het is louter en alleen te danken aan de moed en opoffering van dappere strijders, dat wij nu niet gebukt gaan onder het juk waar onze voorouders onder leden. Denk maar aan de Romeinen, Spanjaarden, Duitsers, allerlei religieuze onderdrukkingen, de mishandeling van het volk door landheren, slavernij, uitbuiting van arbeiders, enzovoort.

De rijken hebben altijd de begeerte gehad om de gewone mensen te gebruiken als een middel voor zichzelf om nog rijker te worden. Dat is een eigenschap van rijke mensen, die God niet dienen. Ze doen alles wat in hun bereik ligt om de massa zwak en arm te houden, zodat ze zelf rijker en sterker worden. Iedereen die de geschiedenis kent, weet dat.

Een nieuwe greep naar de macht


greep naar macht

Nu staan we op een kruispunt in de geschiedenis waar er opnieuw een greep naar de macht gedaan wordt, ten koste van jou en mij en alle mensen om ons heen. Ik zal uitleggen wat er gaande is…

Iedereen vindt het prima dat er een extreme lockdown gebeurt van de hele maatschappij, omdat we BANG zijn voor een virus. Als mensen bang zijn, vinden ze letterlijk alles goed, als ze maar het gevoel krijgen beschermd te worden. Dat is een fundamenteel gegeven dat bekend is bij elke politieke leider. Angst is HET ultieme middel om van het volk gedaan te krijgen, wat je maar wilt. Maak ze bang en doe alsof jij de enige bent die het antwoord heeft, dan krijg je alles gedaan van de mensen.

Elk gezond verstand valt weg bij bange mensen.

Machthebbers weten dit heel goed: wil je vrijheid roven van mensen, maak ze dan bang. Door hun angst zullen ze bereid zijn zelfs hun meest levensnoodzakelijke rechten af te geven. Wat we nu zien bij de extreme lockdown heeft bizar veel weg van een strategie om belangrijke rechten van vrije mensen af te nemen, onder het mom van ‘bescherming’.

De afgelopen maanden heb ik doorlopend waarschuwende berichten gezien van artsen, wetenschappers van allerlei slag, verplegers, psychologen, sociologen, hulpverleners, journalisten en diverse soorten onderzoekers,… die allemaal hetzelfde zeggen:

de cijfers van covid-19 worden op een misdadige wijze gemanipuleerd en opgeklopt.

Hoe heeft de overheid de extreme lockdown van de hele samenleving wereldwijd erdoor gekregen? Door te beweren dat het aantal sterfgevallen van covid-19 meer dan DERTIG MAAL hoger ligt dan bij gewone griep. Elk geluid dat iets anders beweerde, werd keihard de grond ingestampt, om het even hoe wetenschappelijk onderbouwd die kritiek ook was.

Nu blijkt door het testen op antistoffen dat het sterftecijfer van covid-19 nog lager is dan bij gewone griep.

Maar het is ze gelukt: de hele mensheid in gevangenschap. En iedereen sluit zichzelf en elkaar vrijwillig op, omdat… ze BANG gemaakt zijn door de absurde verhalen en cijfers.

Juiste info en advies of blinde onderwerping aan totale controle?


vrijheid verloren

Het is helemaal niet verkeerd om mensen adviezen te geven tijdens een gevaarlijke situatie en hen juiste informatie te bezorgen, zodat de bevolking kan leren verstandig handelen. Zo worden mensen volwassen en leren ze zorg dragen voor elkaar. Het is echter iets heel anders om mensen met geweld te dwingen om blindelings een overheid te gehoorzamen, zonder dat daarbij zelf nagedacht mag worden.

Als een heel land gedwongen wordt om aantoonbaar schadelijke maatregelen blindelings op te volgen, zonder dat er iemand ook maar een enkel woord over te zeggen heeft… en als de kritische stemmen van wetenschappers en onderzoekers over de hele wereld genegeerd worden, dan stel ik me daar vragen bij.

Zeker als ik vervolgens de ene na de andere video voorbij zie komen, waar je ziet hoe mensen op straat letterlijk bont en blauw geslagen worden door agenten, alleen maar omdat ze een tochtje op de fiets maken. Ze naderen niemand, zijn gewoon in de buitenlucht, vormen totaal geen gevaar, maar worden met stokken afgeranseld. Anderen worden per helicopter opgepakt, omdat ze in de vrije natuur kamperen. Weer andere worden met geweld in de celwagen getrommeld, alleen maar omdat ze een rustig wandelingetje maken in de buitenlucht.

Wist je dat er medische deskundigen in de psychiatrie opgesloten werden, omdat ze een waarschuwend geluid lieten horen omtrent de vele gevaren van een extreme lockdown?

Bij mij gaan er echt alarmbellen rinkelen als een overheid op deze wijze intelligente denkers met geweld onderdrukt. Dat klopt gewoonweg niet.

In Californië hebben twee artsen samen vijfduizend patiënten onderzocht. Ze maakten een video waarin ze uitlegden waarom de extreme lockdown veel schadelijker is dan het virus zelf. In alle rust en met een overvloed aan medische feiten tonen ze aan dat er veel betere manieren zijn om hiermee om te gaan. Hun video werd in een dag tijd vijf miljoen keer bekeken. Wat gebeurde er toen? YouTube verwijderde het! Niemand mocht weten wat deze twee ervaren artsen zeiden, op basis van hun uitgebreide onderzoek.

Als dergelijke praktijken geen alarmbellen bij je doen afgaan…

Nogmaals: ik beweer niet dat het houden van afstand en mensen adviseren om tijdelijk thuis te blijven, verkeerd is. Waar ik grote ogen van trek is de dictatoriale extremiteit waarmee er in bepaalde landen mee omgegaan wordt. Dit is iets wat we allemaal heel goed moeten begrijpen:

Eisen dat iedereen blind en domweg alles slikt wat de media en politiek ons opleggen, is de regelrechte weg naar totale dictatuur en slavernij van een heel volk.

Zodra objectief, onafhankelijk en eerlijk onderzoek verboden wordt en de hele bevolking gedwongen wordt om onjuiste informatie blindelings te slikken, weet je dat er een duistere agenda uitgewerkt wordt. Als we deze basisrealiteit ontkennen, zijn we uitermate verblind en gehersenspoeld.

De vreselijke schade van de extreme lockdown


vrijheid geroofd depressie

Enkele feiten om een extreme lockdown even in een realistisch daglicht te plaatsen…

– Wist je dat er ontelbare mensen zelfmoord gepleegd hebben, in diepe depressies terecht gekomen zijn, verslaafd zijn geraakt aan medicatie tegen angst en psychose, zichzelf zijn beginnen snijden, in de valstrik van pornografie en drugsverslaving gevallen zijn, zwaar alcohol verslaafd geworden zijn enzovoort door deze lockdown?

– Wist je dat het overdreven angst zaaien, kunstmatig opkloppen van cijfers, gevolgd door een opgelegd isolement en wegnemen van levensnoodzakelijk sociaal contact, onherstelbare mentale schade heeft aangericht bij miljoenen kwetsbare mensen?

– Wist je dat duizenden mensen die een heel leven keihard gewerkt hebben om een eigen zaak op te bouwen, in een klap alles verloren zijn? God alleen weet hoeveel kleine zelfstandigen zich van het leven beroofd hebben, omdat alles wat ze hun levenslang opgebouwd hebben in een keer instort.

– Wist je dat diverse medische deskundigen waarschuwen voor het feit dat een extreme lockdown de immuniteit van mensen op een gevaarlijke wijze omlaag haalt? Als mensen zich afzonderen van elke vorm van besmetting, verzwakt de immuniteit van het lichaam, omdat het nergens meer tegen hoeft te vechten. Deze artsen waarschuwen ervoor dat velen ernstig ziek zullen worden, zodra ze uit de lockdown komen, omdat hun lichaam onvoldoende weerstand heeft tegen de realiteit van de vele bacteriën en virussen die overal in de lucht hangen.

– Wist je dat door het vernietigen van miljoenen kleine zelfstandigen wereldwijd, er alleen maar meer macht komt in handen van een klein groepje grote industriëlen? Hoe minder kleine bedrijven, hoe groter de mega-industrieën worden. Amazon bijvoorbeeld was al een monsterbedrijf van historisch ongekende proporties. Door deze lockdown is de macht van dit online bedrijf nog meer vermenigvuldigd. Welke gevolgen heeft dat, denk je? De mensheid wordt meer en meer afhankelijk gemaakt van een zeer kleine groep machthebbers.

– Wist je dat er een uitgebreide strategie is om een Nieuwe Wereld Orde op te zetten, waarbij alle macht in handen komt van een rijke elite die alle grote bedrijven, de media en politiek controleert? En wist je dat het verzwakken en controleren van de mensheid een essentieel deel is van hun strategie?

– Wist je dat de Europese Unie geleid wordt door mensen aan de top die door niemand (!) verkozen werden en ook door niemand weggestemd kunnen worden? En wist je dat deze topleiders bepalen wat de EU-landen wel en niet doen en dat jij en ik daar letterlijk niets over te zeggen hebben?

– Besef je hoezeer de EU deel is van een plan om alle macht naar een kleine groep toe te trekken en de mensen tot willoze slaafjes te maken?

– Wist je dat het precies daarom is dat Engeland uit de EU gestapt is?

– Heb je het ook door dat sinds de EU een feit is, alles zowat tweemaal zo duur geworden is, terwijl de lonen hetzelfde bleven? Begrijp je dat hierdoor de gewone mens veel armer en zwakker geworden is en de rijken nog veel rijker?

– Wist je dat de politieke leiders die meedoen aan de strategie van de Nieuwe Wereld Orde, die onder andere in de EU uitgewerkt wordt, overladen worden met rijkdom en luxe en dat ze dus in feite gewoonweg omgekocht worden?

– Wist je dat ik hier een heel lange lijst dergelijke feiten kan opsommen?

Er is zo ongelooflijk veel meer aan de hand achter de schermen van het grote toneelspel dat de openbare media en politiek is. Heb je het goed gelezen? TONEELSPEL. Wat jou en mij voor ogen wordt geschilderd is niet wat er achter de schermen aan de hand is.

Nogmaals: ik ben niet tegen een nuchtere mate van sociale afstand houden, bescherming bieden aan ouderen en zwakkeren en mensen adviseren om zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar deskundigen die een wetenschappelijk tegengeluid laten horen zomaar opsluiten, goed onderbouwde videos van ervaren medische deskundigen verwijderen, mensen in elkaar slaan omdat ze een fietstochtje maken, of kampeerders in de vrije natuur met een helicopter oppikken en in de gevangenis zetten, dat is een heel ander verhaal. En dat zijn maar enkele voorbeelden, van de vele soortgelijke voorvallen. Dat doet me letterlijk denken aan de KGB van Rusland. Of de Gestapo van Nazi-Duitsland.

Alle vrijheid wordt geroofd, niemand mag kritiek uiten op het regime en als je ertegen opstaat vlieg je de gevangenis of psychiatrie in. Wat er nu gebeurt is letterlijk hetzelfde. Er is geen enkel verschil. Kunnen we deze realiteit even tot ons laten doordringen?

Het echte probleem wordt totaal genegeerd


vrijheid negeren

Wat me ook opvalt is dat je de media of overheid nooit hoort over de kern van het gezondheidsprobleem: mensen hebben een veel te lage immuniteit, door een ongezonde levensstijl. De westerse mens eet veel teveel suikers en industrieel bewerkt voedsel, dat ons lichaam ernstig verzwakt. Bovendien is er een ernstig gebrek aan noodzakelijke lichaamsbeweging. Alsof dat nog niet erg genoeg is, worden mensen langs alle kanten gebombardeerd met schadelijke stralingen van WIFI, GPRS, bluetooth, electromagnetische apparaten, enz.

Het allereerste wat een overheid zou moeten doen is de bevolking informeren aangaande gezonde levensstijl, zodat we een sterke immuniteit opbouwen in ons lichaam.

Niet alleen gebeurt dat nauwelijks, maar talloze deskundigen die hun stem laten horen over deze natuurlijke, gezonde levensstijl worden vaak geboycot, zodat de farmaceutische industrie kan doorgaan met de bevolking ontelbare giftige pillen te voederen.

Waarom is er geen voorlichting die de mens sterk, gezond en onafhankelijk maakt? Waarom lijkt zoveel erop gericht om de bevolking ongezond, zwak, verslaafd en onnadenkend te maken? Mensen, er is iets aan de hand waar we niet zomaar domweg onze ogen voor kunnen sluiten. Ik heb veel vragen over wat er gaande is. Oprechte, eerlijke vragen…

Als de overheid werkelijk zoveel geeft om haar bevolking, waarom nemen ze dan geen maatregelen om de duizenden mensen die elke dag zelfmoord plegen, te helpen? Je hoort er echter geen enkele media of politieker over! Ze negeren het doodleuk, alsof het niet gebeurt. Terwijl dat probleem vele malen groter is dan covid-19! Het aantal doden door zelfmoord is miljoenen per jaar, terwijl het aantal sterfgevallen van corona slechts in de duizenden loopt en 99% daarvan reeds ernstig ziek en hoogbejaard was.

Maar over de miljoenen doden ELK JAAR (!!!) door zelfdoding wordt noch in de media, noch in de politiek met ook maar een woord gerept.

Of waarom nemen ze geen maatregelen tegen de wereldwijde seksindustrie die elke dag kinderen ontvoert en misbruikt, vaak voor het plezier van de rijke elite?

Waarom nemen ze geen maatregelen tegen de uiterst schadelijke porno-industrie die ontelbare huwelijken verwoest en hartverscheurend seksueel misbruik in de hand werkt?

Waarom zijn er geen maatregelen tegen de ontelbare films die elke dag in bijna elk huis van onze samenleving dood, angst, haat, perversie, ontrouw en allerlei andere uiterst schadelijke invloeden verspreiden?

Waarom worden geen stappen gezet om de overdosis schadelijke stralingen in de samenleving te beperken?

Sterker nog: waarom wil de overheid de hoeveelheid straling die op de bevolking afgevuurd wordt, nog eens veel erger maken?

Er is zo’n duizelingwekkende hypocrisie in deze hele situatie. Zet dat jou niet tot nadenken? De ware gevaren voor de bevolking worden steevast genegeerd en op consequente wijze worden er zelfs voortdurend stappen gezet om toenemende zwakte en schade te veroorzaken bij de bevolking. Bijvoorbeeld door mensen steeds meer afhankelijk te maken van zeer schadelijke farmaceutische producten, ziekmakend industrieel voedsel, moreel verpestend entertainment, en ga zo maar door.

En dan doet men nu ineens alsof de overheid en media zo bezorgd zijn voor ons welzijn. Wat een poppenkast. Als je dat niet ziet, is er niemand die jou ooit kan helpen.

Geef je vrijheid niet domweg uit handen


gebonden

Ik wil je oproepen om uit de mallemolen van deze corrupte maatschappij te breken en zelf te leren nadenken. Je hoeft geen willoos, onnadenkend, eenvoudig te manipuleren schaap te zijn, dat zonder weerstand te bieden naar de slachtbank wordt geleid. Dat klinkt voor sommigen misschien zwaar overdreven… maar besef alsjeblieft dat de geschiedenis ons een en ander te vertellen heeft over regeringen die geen tegenstem dulden en eisen dat het hele volk onnadenkend alles accepteert.

Wist je dat elke vrijheid in het verleden is gekomen, omdat de gewone mensen in opstand kwamen tegen corrupte politici en misdadige rijke elites, die het hele volk uitzogen voor zichzelf?

Wist je dat het enige wat zelfzuchtige, machtswellustige politici en media-magnaten nodig hebben om hun plannen uit te voeren, blinde gehoorzaamheid is van een volk dat in angst en afhankelijkheid leeft? Wist je dat hetgeen waar ze het meest voor vrezen, is dat het volk wakker wordt, zelf gaat nadenken en begint op te staan? Hou het volk zwak en bang en maak hen afhankelijk van de rijken. Dan kunnen die rijken doen wat ze willen… Dat is de kern van hun strategie. Dat moet je beseffen.

Doe niet onnadenkend mee met de massa, mensen! Een samenleving waar denkers, intellectuelen, onderzoekers en wetenschappers de mond gesnoerd wordt, is op een uiterst gevaarlijk pad. En dan kun je je afvragen wat een regering ertoe aanzet om deze mensen gevangen te zetten, zoals gebeurd is de afgelopen tijd.

Voor de zoveelste maal: ik spreek me hier niet uit tegen gezonde afstand houden en mensen adviseren zoveel mogelijk thuis te blijven, om de verspreiding van een virus in te perken. Ik heb het over de extreme maatregelen die niet alleen vele landen in de economische afgrond werpen, maar ook miljoenen mensen wereldwijd in diepe ellende storten.

Ik spreek me uit tegen het systematisch negeren en zelfs gewelddadig onderdrukken van kritische stemmen van deskundigen die een nuchter, goed onderbouwd en waarschuwend geluid laten horen.

Het gaat om de buitensporige hypocrisie die overduidelijk zichtbaar is, waarbij veel grotere gevaren binnen een samenleving consequent genegeerd worden, er niet de minste zorg blijkt te zijn voor de gezondheid van het volk, er zelfs alle ruimte wordt geboden aan schadelijke invloeden die dagelijks ontelbare slachtoffers maken,… en dan ineens het hele land gedwongen opsluiten omdat men zogenaamd geeft om het welzijn van de mensen. Wat een zotte poppenkast.

Tenslotte spreek ik me uit tegen de agenda van een kleine groep rijken die achter de schermen voortdurend de massa afzwakken, afhankelijk maken van zichzelf en in de politiek alles voorbereiden om totalitaire macht te verkrijgen.

De oplossing: vurig gebed


gebed

Wat kunnen mensen als jij en ik hiertegen doen?

Krachtig bidden.

Laten we samen een leger worden die in de hemelse gewesten strijd levert tegen de machten van duisternis.

Laten we een leger worden dat opstaat tegen de demonen die de mensheid tot slaaf van een kleine groep rijken willen maken.

Het koninkrijk van God breidt uit, maar het gaat niet altijd zonder slag of stoot. We moeten opstaan als de zonen van God en regeren met Christus. Dat gebeurt onder andere door krachtig en aanhoudend gebed.

Bid dat Gods oordeel komt over de plannen van de goddelozen en dat alles wat in het verborgene bekokstoofd wordt, ontmaskerd wordt.

Bid dat elk plan van de vijand vernietigd wordt en dat Gods wil zal gebeuren in onze landen.

Proclameer VRIJHEID over ons land, in Jezus’ naam.

Verklaar de overwinning en heerschappij van Koning Jezus over ons land.

Bestraf de machten van manipulatie en onderdrukking, leugen en misleiding en verklaar dat waarheid zal regeren in onze landen.

Bid dat de goddelozen van hun plaats gestoten worden en dat Gods dienaren hun plaats zullen innemen.

Bid dat elke verborgen misdaad in de samenleving geopenbaard en gestraft wordt.

Laten we opstaan in de geest en bidden dat Gods wil gebeurt in ons land.

Wees geen slapende slaaf die alles zomaar goed vindt, maar sta op als een kind van de almachtige God en beweeg in Zijn gezag, om de mensheid vrij te zetten van de duisternis.

Laat je stem horen


spreken

Naast vurig gebed wil ik je aanmoedigen om deel te nemen aan initiatieven die een tegengeluid laten horen. Laat je stem horen in de politiek en in jouw eigen omgeving. Maak mensen wakker. Leer ze nadenken en onderzoeken. Deel dit artikel alsjeblieft zodat mensen beginnen bewust worden van wat er gaande is.

Sta op, zowel in gebed, als door je stem te laten weerklinken.

Doorheen de geschiedenis was vrijheid altijd het meest kostbare goed, waar echter altijd hevig voor gestreden moest worden. Als we vrijheid voor lief nemen en het zomaar van ons laten roven, zullen we voor we het weten gevangen zitten in een systeem dat ons dwingt om zaken te doen die we niet willen. De tijd van de Romeinen, Spanjaarden en al die andere onderdrukkers ligt allang achter ons…. De tijd waar despoten het gewone volk geen rechten gunden. Laten we ervoor zorgen dat die tijd achter ons blijft.

Het is aan jou en mij of we ons hoofd in het zand stoppen en dan steen en been klagen als het te laat is… of dat we nu laten zien: wij hebben niet de triljarden euro’s die de rijken hebben, wij hebben niet de controle die zij uitoefenen… maar wij hebben een God die almachtig is.

Hij wacht alleen tot wij – ZIJN LICHAAM OP AARDE (!!!) – opstaan en in gebed en woord de vijand het zwijgen opleggen.

Sta op, wordt wakker, zie wat er bezig is, en word een mens van krachtige voorbede.

Verklaar het oordeel van de allerhoogste Heer over de plannen van de vijand en verklaar dat de wil van de hemelse Vader zal gebeuren op aarde, zoals in d hemel.

Strijd mee in gebed. Klaag en jank niet als het te laat is, maar strijd mee om te voorkomen wat de duisternis wil bewerkstelligen.

God zei tegen me:

Ik heb niet de onrechtvaardigen aangesteld om te heersen over de aarde. Ik heb MIJN VOLK aangesteld om te heersen over Mijn schepping. De enige reden dat de goddelozen zoveel macht hebben, is omdat Mijn koningskinderen hun taak niet vervullen.

Laat dat eens even tot je doordringen…

David Sorensen
OntdekGod.nl

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This