Jezus de vredevorst of het militaire Israel?

jezus israel

Is het waar dat elke christen de politieke staat Israel in zijn hoogste vaandel hoort te dragen? Op deze pagina vind je uitgebreide bijbelse en actuele informatie, die je laten zien wat de Bijbel werkelijk zegt over Jezus Christus, Israel en het Joodse volk. 

Centraal staat de grote liefde van God voor alle mensen. Bij God is geen aanziens des persoons, zegt de apostel Paulus. God is geen racist die een menselijk ras boven alle andere rassen verheft. God heeft liefde voor alle mensen en maakt geen onderscheid op basis van kleur of afstamming. Hij kijkt naar het hart van de mens, niet naar onze huidskleur of nationaliteit. Deze informatie is dan ook niet anti-semitisch, maar is juist bedoeld om onbijbels en anti-christelijk racisme uit te schakelen en te laten zien waarom alle mensen voor God gelijk zijn.

Je zult ontdekken wat het ware Israel is en wat een ware Jood is, volgens de Bijbel.

Ook zul je Gods plan met Jezus Christus ten aanzien van Israel begrijpen. God heeft geen twee plannen en geen twee volkeren. Hij heeft een enkel plan van verlossing voor de gehele mensheid en Hij heeft slechts een volk.

De waarheid over de staat Israel

Naast zuiver bijbels onderwijs ten aanzien van Israel en de Joden, vind je hier ook actuele informatie over wat er werkelijk gaande is in de politieke staat Israel. Ze is opgericht door vrijmetselaars, is een internationaal centrum van seksuele perversie, en is het meest atheïstische land ter wereld. De meeste christenen hebben deze onthullende feiten nooit gehoord en sommigen sluiten dan ook hun ogen voor de realiteit, die te shockerend is. Ik nodig je uit de moed op te brengen eerlijk te kijken naar de feiten over het hedendaagse Israel en dan je eigen conclusie te trekken.

Deze pagina is een rijke bron aan bijbelse informatie over Israel. Neem er de tijd voor.

Als je dit aandachtig leest en de video rustig blikt, zul je beseffen hoe de duisternis bezig is geweest de kerk massaal te infiltreren met een anti-christelijke geest, en zodoende Jezus weg te halen uit het centrum van ons leven. Je ogen zullen wijd geopend worden voor de geweldige rijkdom, volheid en almacht van Jezus Christus, die Gods grote geheim is en de vervulling van al Gods beloften aan het oude, bijbelse Israel. Je zult begrijpen waarom de apostel Paulus – die Jood en schriftgeleerde was – alles achter zich heeft geworpen en alleen Jezus Christus bekendmaakte. Ook zul je begrijpen waarom de Vader en de Geest uitsluitend getuigen over Jezus Christus…

Neem hier dus rustig de tijd voor, bestudeer alle bijbelgedeelten in hun context en laat de Geest van God tot je hart spreken, om je zijn grote rijkdom en zegen te schenken, meer dan ooit.


Verhelderende video over Israel en Jezus – Een enorme eye-opener!

“Ik raad iedere christen in Nederland en België aan om dit filmpje te kijken…” – Ronald

“Iedere christen zou deze boodschap moeten horen…” – Irene

“Ik raad iedereen van harte aan deze uitleg te bekijken…” – Mirjam

 

Reacties van christenen die de video bekeken:

henk nico israel citaat‘Laat niets u afbrengen van uw eenvoudige en zuivere toewijding aan Jezus. Bekijk deze video en vraag de Heilige Geest om tot uw hart te spreken over dit zeer belangrijke onderwerp.’
Henk Nico van den Berg

 

Peter hofland israel‘Een verkeerd zicht op Israël en de eindtijd zal de kerk altijd weer terugbrengen in aardse religie, terwijl God een hartsrelatie wil van Geest tot geest. In deze video legt David dit heel helder en gepassioneerd uit. Het trof mij, hoe David woorden gaf aan hetgeen ikzelf in de bijbel had gezien en de Geest mij had getoond.’
Peter Hofland

 

Ronald Israel citaat‘Identiteit. Dat is waar de duivel christenen het meest op aanvalt. In de afgelopen 21 jaar heb ik vele christenen hun identiteit zien zoeken in het oude verbond, op zoek naar hun joodse wortels. Velen raakten weer onder de wet, sommigen lieten zich besnijden en anderen zwoeren uiteindelijk Jezus af als Messias. Ik zie dezelfde geest in actie die in de tijd van Paulus actief was: de antichrist geest, die christenen aanzet tot verafgoding van het aardse Israel en het judaisme. Deze geest heeft maar een agenda: de focus van Jezus Christus af halen. David Sorensen geeft in bijgaand filmpje “Jezus of Israel” een duidelijke uitleg over dit onderwerp en laat ons zien dat het alleen maar gaat om Jezus en niemand anders. Ik raad iedere christen in Nederland en België aan om dit filmpje te kijken. Het zal je vrij zetten en je helpen om je ware identiteit te vinden: in Christus.’
Ronald Plat

 

irene israel citaat‘Het eerste wat ik dacht, is: deze moet ik delen met mensen die belangrijk voor me zijn. Eindelijk goed onderwijs in het Nederlands over dit onderwerp. Iedere christen zou deze boodschap moeten horen.’
Irene Alexandra

 

mirjam israel citaat‘In deze video legt David heel duidelijk uit wat er precies in de bijbel staat. Precies zo ken ik en lees ik ook Zijn waarheid. Maar ik zie ook om mij heen dat nog veel mensen deze waarheid missen en eigenlijk hard nodig hebben. Ik raad dan ook iedereen van harte aan deze uitleg te bekijken en vooral ook te onderzoeken om zo ten volle in de rijke zegen van Jezus te komen wandelen’. Bless ❤️
Mirjam Pietersma

 

roelof Israel citaat‘Het lijkt mij goed om eens gewoon te luisteren wat David zegt zonder direct een oordeel hier aan te verbinden. Gewoon eerlijk en open kijken en uiteindelijk zelf de Bijbel er eens op na te slaan. Lijkt me zeker voor gelovigen een goede zaak om te onderzoeken om datgene wat hier wordt genoemd inderdaad zo is. Dus zonder vooroordeel. Het is moeilijk misschien, maar zeker niet onmogelijk.’
Roelof Speelman

lijn

bijbel israel

Wat is het ware Israel en wat is een ware Jood, volgens de Bijbel?

 

Het staat als een paal boven water dat we alle mensen van harte liefhebben, dus zeker ook mensen die zichzelf als ‘Joods’ beschouwen. Gods liefde gaat naar alle mensen uit en wil iedereen in de waarheid brengen die ons volkomen vrij maakt. Daarom is het belangrijk om te weten wat de Bijbel zegt over wie een ware Jood is en wat Israel in feite betekent. Hieronder vind je een overzicht van cruciale schriftgedeelten die ons laten zien wat Israel is en wie een echte Jood is, in Gods ogen. 

 


Wie zijn de echte nakomelingen van Abraham?

 

‘U ziet dus dat zij die geloven ​kinderen​ van ​Abraham​ zijn.’ (Galaten 3:7)

‘En omdat u ​Christus​ toebehoort, bent u nakomelingen van ​Abraham, erfgenamen volgens de belofte.’ (Galaten 3:29)

‘…opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven en niet besneden zijn, … en om een vader te zijn van hen die besneden zijn… die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham.’ (Romeinen 4:11)

Conclusie:
 De gelovigen die Christus toebehoren zijn de echte nakomelingen van Abraham. 

 


 

Wat maakt iemand tot een echte Jood?

 

‘Want niet allen die tot het volk van Israël behoren, zijn ook werkelijk Israëlieten, en niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook echt kinderen.’ (Romeinen 9:6)

‘Jood​ is men niet door zijn uiterlijk, en de ​besnijdenis​ is geen lichamelijke ​besnijdenis. Jood​ is men door zijn innerlijk, en de ​besnijdenis​ is een innerlijke ​besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een ​Jood​ is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.’ (Romeinen 2:28, 29)

 Conclusie:
 Jood wordt je niet door natuurlijke afstamming, maar door de Geest in je innerlijk.  

 


Hoe wordt iemand een kind van God?

 

‘Maar aan wie hem aanvaardden en in hem geloofden, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Dat werden zij niet door hun afstamming, of op natuurlijke en menselijke wijze, nee, zij zijn uit God geboren.’ (Johannes 1:12, 13)

‘Dat betekent dus, dat iemand geen kind van God is omdat hij een kind is volgens de weg van de natuur, maar omgekeerd: de kinderen die geboren zijn volgens Gods belofte, gelden als nakomelingen.’ (Romeinen 9:8)

Conclusie:
 iemand wordt geen kind van God door afstamming of op natuurlijke wijze, maar door geboren te worden uit God.  

 


 

Zijn er vandaag nog Joden?

 

 ‘Door het geloof en in ​Christus​ ​Jezus​ bent u allen ​kinderen​ van God. U allen die door de ​doop​ één met ​Christus​ bent geworden, hebt u met ​Christus​ omkleed. er zijn geen Joden of Grieken meer, ​slaven​ of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in ​Christus​ ​Jezus. En omdat u ​Christus​ toebehoort, bent u nakomelingen van ​Abraham, erfgenamen volgens de belofte.’ (Galaten 3:26-29)

‘Dan is er geen sprake meer van Joden of Grieken, besnedenen en onbesnedenen, buitenlanders en vreemdelingen, slaven en vrijen; Christus is dan alles en in allen.’ (Kolossenzen 3:9-11)

Conclusie:
 Volgens de apostel Paulus zijn er vandaag geen Joden meer.   

 


 

Wat is het Israel van God?

 

‘Het doet er niets toe, of men besneden is of niet. Het gaat erom of men een nieuwe schepping is! Vrede en barmhartigheid voor allen die naar dat beginsel leven en voor het Israël van God!’ (Galaten 6:15,16)

Conclusie:
 Het Israel van God bestaat uit iedereen die een nieuwe schepping is in Christus  

 


 

Voor wie geldt Gods belofte van zegen?

 

‘Nu gaf God zijn beloften aan ​Abraham​ en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat om één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is ​Christus.(Galaten 3:16)

‘En dus wordt iedereen die gelooft samen met ​Abraham, de gelovige, gezegend.’ (Galaten 3:9)

Conclusie:
 Gods belofte van zegen is niet voor natuurlijke afstammelingen, maar voor Christus en allen die in Hem geloven!  

 


 

Moeten we bezig zijn met het oude, aardse Jeruzalem?

 

 ‘De Sinai is een berg in Arabië en het symbool van het huidige Jeruzalem, dat immers met haar kinderen in slavernij verkeert. – Maar het tweede is dat van het hemelse Jeruzalem, dat vrij is, en dat onze moeder is.’ (Galaten 4:25, 26)

‘U staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden ​engelen​ die in vreugde bijeen zijn…’ (Hebr. 12:22)

Conclusie:
 We zijn nu genaderd tot – en we zijn kinderen van – het hemelse Jeruzalem. 

 


Ontvangen natuurlijke afstammelingen van Abraham (Joden) de erfenis?

 

 ‘En u, broeders en zusters, bent net als ​Isaak​ ​kinderen​ van de belofte. Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. Maar wat zegt de Schrift? ‘Jaag de ​slavin​ en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin (= natuurlijke afstammelingen van Abraham).’ Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen ​kinderen​ van de ​slavin, maar van de vrijgeboren vrouw.’ (Galaten 4:28-31)

Conclusie:
 De erfenis is niet voor natuurlijke kinderen van Abraham, maar voor de kinderen die geboren zijn door de Geest.  

 


Zijn alle Joden het volk van God?

 

‘…de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge van satan.’(Openbaring 2:9)

‘sommigen uit de synagoge van satan, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn…’ (Openbaring 3:9)

  ‘Ze antwoordden: ‘Onze vader is Abraham!’ Jezus zei: ‘Als u werkelijk kinderen van Abraham bent, zou u ook naar zijn voorbeeld handelen. … Weet u waarom u niet begrijpt wat ik zeg? Omdat u niet kunt luisteren naar mijn woorden! De duivel is vader en wat uw vader wil, wilt u ook graag doen.’ (Johannes 8:39-44)

 Conclusie:
 Jezus Christus noemde veel Joden ‘een synagoge van satan’ en ‘kinderen van de duivel’.  

 


 

Moeten christenen de Joodse feesten en Sabbat vieren?

 

 ‘Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als ​slaven​ onderwerpen wilt? U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest.’ (Galaten 4:10, 11)

‘Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, ​nieuwemaan​ en ​sabbat. ‘Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is ​Christus.’ (Kolossenzen 2:16)

Conclusie:
 De apostel Paulus bestrafte christenen die de Joodse feesten en sabbat vierden. Dat waren schaduwen van de werkelijkheid die Jezus is. 

 


Zal Jezus later wonen in een stenen tempel in het aardse Jeruzalem?

 

‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God.’ (1 Korintiers 6:19)

‘Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.’ (2 Korintiers 6:16)

‘U staat gebouwd op de fundering die gelegd is door de apostelen en de profeten; de hoeksteen is Christus Jezus zelf. Aan hem dankt het hele gebouw zijn hechte constructie en door hem groeit het uit tot een heilige tempel…. In eenheid met hem wordt ook u mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God.’(Efeze 2:20-22)

 Conclusie:
 Christenen zijn nu de tempel van God. Hij woont in ons en bij ons. 

 


Zal Jezus later in een aards heiligdom zitten?

 

‘Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen.’ (Hebr. 9:24)

Conclusie:
 Jezus is binnengegaan in een HEMELS heiligdom. 

 


Zullen later alle mensen naar het aardse Jeruzalem gaan om God te aanbidden?

 

Jezus zei: ‘Geloof mij, er komt een tijd dat u de Vader noch op deze berg noch in Jeruzalem zult aanbidden. Jullie aanbidden zonder te weten wat je aanbidt, maar wij aanbidden wat we kennen, want het heil komt van de Joden. Maar er komt een tijd – en die is er al – dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader wil mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.’ (Johannes 4: 21-24)

 Conclusie:
 Jezus zei dat de tijd voorbij is dat mensen God aanbidden in het aardse Jeruzalem. Ware aanbidders aanbidden in geest. 

 


 

Moeten christenen zich richten op het oude verbond?

 

‘De wet van Mozes is maar een SCHADUW van de komende weldaden en niet hun ware gedaante.’ (Hebr. 10:1)

‘Dergelijke zaken zijn niet meer dan een SCHADUW van de dingen die moeten komen; de werkelijkheid zelf is Christus.’ (Kolossenzen 2:17)

‘Hoewel zij dienstdoen in een heiligdom dat slechts een kopie en een SCHADUW is van het hemelse.’ (Hebr. 8:5)

Conclusie:
 De elementen van het oude verbond waren schaduwen. We moeten ons richten op Jezus, die de werkelijkheid is. 

 


 

Wie is vandaag het volk van God?

 

‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.’ (1 Petrus 2:9-10)

‘Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.’ (Filippenzen 3:3)

Conclusie:
 Het volk van God ofwel de besnijdenis (teken van apart gezet zijn voor God) zijn allen die op Jezus vertrouwen en niet op het vlees (natuurlijke afstamming).  

 


Heeft God een apart plan met Joden en christenen?

 

‘Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.’ (1 Korintiers 12:13)

‘Tussen Jood en heiden bracht hij vrede, door in zichzelf uit die twee één nieuwe mens te scheppen.’ (Efeze 2:15)

‘De niet-Joden delen door hun verbondenheid met Christus Jezus samen met de Joden in de erfenis, maken met hen deel uit van hetzelfde lichaam en hebben met hen deel aan de belofte door middel van het evangelie.’ (Efeze 3:6)

Conclusie:
 Elke scheiding tussen Joden en andere volken is verdwenen. We zijn één lichaam, één mens, één Geest.  

 


 

Is God zijn beloften aan het vervullen in het aardse Israel?

 

‘Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem (Christus) is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God.’ (2 Cor. 1:20)

Conclusie:
 Al Gods beloften werden vervuld in Jezus Christus!  

 


Ontvangen Joden en andere volkeren Gods zegen in Israel?

 

‘Dan zullen ze Gods geheim leren kennen, namelijk Christus. In hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.’ (Kolossenzen 2:3)

‘Want in hem, in zijn lichaam, woont God volledig, en in uw verbondenheid met hem, die boven alle krachten en machten staat, bezit u die volheid.’ (Kolossenzen 2:9)

‘Laten wij de God en Vader van onze HeerJezus Christus dank brengen! Want hij heeft ons, in onze verbondenheid met Christus, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel.’ (Efeziers 1:3)

Conclusie:
 Iedereen ontvangt al Gods zegeningen in Jezus Christus alleen. 

 


Predikten de apostelen Israel?

‘Christus is het die wij bekendmaken, en daarbij vermanen we iedereen en leren we iedereen met al de wijsheid die ons gegeven is, want wij willen iedereen tot volmaaktheid brengen in Christus.’ (Kolossenzen 1:28)

Conclusie:
 De apostelen predikten slechts Jezus Christus. 

 


Is het oude verbond nog van kracht?

 

‘Blijf niet stilstaan bij het oude, klamp je niet vast aan het verleden. Let op, ik begin iets nieuws.’ (Jesaja 43)

‘De dag zal komen – ​spreekt de HEER​ – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw ​verbond​ sluit.’ (Jeremia 31:31)

‘Zo gaf hij hun na de maaltijd ook de beker, met de woorden: ‘Deze beker is het NIEUWE VERBOND, een verbond dat bekrachtigd wordt door mijn bloed, dat voor jullie wordt vergoten.’ (Lucas 22:20)

‘Hij heeft ons geschikt gemaakt om het NIEUWE verbond te dienen, niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest. Want de wet maakt dood, maar de Geest maakt levend. … Want als zelfs wat VOORBIJGAAT al heerlijkheid kent, zal dan de heerlijkheid van wat blijvend is, niet veel en veel groter zijn? ‘ (2 Korintiers 3:6, 11)

‘Door te spreken van een nieuw verbond, verklaarde hij het eerste VEROUDERD.’ (Hebr. 8:12,13)

Conclusie:
 Jezus heeft een nieuw verbond gebracht en God roept ons op niet stil te staan bij het oude. 

 


Is een christenen die het oude verbond vasthoudt, extra gezegend?

 

‘Maar hun denken verstarde, want in feite blijven, tot op de dag van vandaag, de boeken van het OUDE VERBOND bij de voorlezing in de synagoge met een sluier bedekt. Die sluier wordt niet opgelicht; hij verdwijnt alleen als men gelooft in Christus.’ (2 Korintiers 3:6)

‘Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het ​boek​ van de wet bepaalt.’ (Galaten 3:10)

‘Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de ​genade​ van ​Christus​ heeft geroepen en dat u zich tot een ander ​evangelie​ hebt gekeerd. Er is geen ander ​evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het ​evangelie​ van ​Christus​ willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een ​engel​ uit de hemel – vervloekt is hij! Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! (Galaten 1:6-9)

Conclusie:
 christenen die teruggaan naar het oude verbond en het jodendom verspreiden onder christenen zijn blind en vervloekt. 

lijn

jezus israel

Gods aandacht is 100% op Jezus Christus

Als we lezen wat de apostelen vertellen over Israel en Jezus Christus, dan weten we zonder spoor van twijfel dat we al onze aandacht op Jezus Christus moeten houden. Hij is de ware nakomeling van Abraham, Hij is de vervulling van Gods beloftes aan het oude Israel, in Hem ontvangen we al Gods zegeningen, allen die in Hem geloven zijn het Israel van God, natuurlijke Joodse afstamming noch lichamelijke besnijdenis hebben enige waarde, Gods belofte gold niet voor natuurlijke nakomelingen maar voor hen die geloven, er zijn geen Joden meer in Gods ogen maar er is een nieuwe mens in Christus, over Hem getuigt de Geest van God, op Hem wijst de hemelse Vader, Hij is het die verkondigd wordt door de apostelen, Hij is het grote geheimenis dat werd geopenbaard, enzovoort.

De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan: Gods aandacht is gericht op Jezus Christus en niet op het aardse Israel.

We zijn kinderen van het hemelse Jeruzalem, niet het oude aardse Jeruzalem. We leven in een nieuw verbond, niet in het oude verbond. Het getuigenis van de geest van profetie is Jezus Chrisus en niets anders.

lijn

Wat is antichrist en wat betekent ‘Christus’?

Christenen maken zichzelf soms helemaal dol, door te speculeren wie of wat de antichrist zal zijn. Maar het staat heel duidelijk in de Bijbel. De apostel Johannes is de enige bijbelse auteur die het woord ‘antichrist’ gebruikte en hij zegt ons wat antichrist is:

‘Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.’ (Johannes 2:22)

De leugenaar en de antichrist zijn mensen die loochenen dat Jezus de Christus is. Wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent de term Christus? Christus betekent Gezalfde ofwel Messias. Geloven dat Jezus de Christus is, betekent geloven dat Hij de Messias is.

Maar… wie is de Messias eigenlijk en wat zou de Messias doen? De Messias zou Israel herstellen en alles nieuw maken. God kondigde doorheen de profeet Jeremia het herstel aan van Israel:

‘Dit zegt de HEER: Ik zal de wonden van de stad verbinden en haar herstellen, ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed. Ik breng een keer in het lot van Juda en Israël en maak ze weer tot het volk van vroeger. Ik zal het volk reinigen van alle wandaden waarmee het tegen mij gezondigd heeft. Ik zal het alle wandaden vergeven waarmee het willens en wetens tegen mij gezondigd heeft. (…) De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen.’ (Jeremia 33:6-8, 14)

God beloofde dus een volkomen herstel van Israel! Wanneer zou dit herstel plaatsvinden? We lezen het in het volgende vers:

‘Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.’ (Jeremia 33:15, 16)

Het herstel van Israel zou plaatsvinden tijdens het optreden van ‘een rechtmatige telg, die recht zal handhaven in het land.’

Wie is deze rechtmatige telg? Jezus Christus! Ook Jesaja profeteerde overvloedig over het herstel van Israel en zei eveneens dat dit zou gebeuren bij de komst van de ‘Gezalfde’. Dit is wat deze ‘Gezalfde’ ofwel ‘Messias’ over zichzelf zou zeggen:

‘De geest van God, de HEER, rust op mij,want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.’ (Jesaja 61: 1-2 

Als we vervolgens de rest van het hoofdstuk 61 evenals hoofdstuk 62 lezen, dan zien we dat door het optreden van deze ‘Gezalfde’ Jeruzalem glorieus hersteld zou worden en een vreugde over de hele aarde zou worden. Het herstel van Israel zou dus gebeuren ten tijde van de komst van de Gezalfde ofwel de Messias. Toen Jezus zijn bediening begon is het eerste schriftgedeelte dat Hij in een synagoge voorlas het bovenstaande deel uit Jesaja 61. Wat zei Jezus over deze verzen? ‘Dit gedeelte is vandaag voor uw ogen vervuld!’

Jezus paste Jesaja 61 toe op Zichzelf en verklaarde daarmee openlijk dat Hij deze gezalfde is!

Dat zei Johannes de doper ook over Jezus:

‘Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat.’ (Johannes 3:34)

Jezus is de Christus ofwel de Gezalfde die Gods Geest heeft zonder maat ofwel zonder begrenzing. Gods Geest zalfde Jezus overvloedig! Dat is wat het betekent dat Jezus de CHRISTUS is: Hij is de GEZALFDE die Gods belofte van herstel zou vervullen. Voor de Joodse christenen betekende geloven in Jezus dan ook: geloven dat Hij de Gezalfde is die Israel zou herstellen.

Begrijp je dit? Geloven dat Jezus de Christus is, betekent geloven dat Hij de Gezalfde is, die Israel zou herstellen.

Een christen is dus iemand die gelooft dat God al zijn beloften van zegen en herstel van Israel volkomen vervuld heeft doorheen Jezus de Christus ofwel Jezus de Gezalfde Messias. Aan de andere kant is het ontkennen dat God zijn beloften heeft vervuld doorheen Jezus, dus ontkennen dat Jezus de Gezalfde is,… antichrist.

‘Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.’ (Johannes 2:22)

Denk daar eens even goed over na. Ik zal het herhalen, want dit is een sleutel om het hedendaagse Israel goed te begrijpen en te weten wie Jezus echt is. God zou Israel herstellen ten tijde van het optreden van de Verlosser, de Gezalfde ofwel de Messias. Toen Jezus Christus zijn bediening begon zei Hij dat Hij deze Gezalfde is. Daarom heette Jezus ‘Christus’ = ‘Gezalfde’. Dat wil zeggen dat Israel werd hersteld door de bediening van Jezus de Gezalfde. Daarom zegt Paulus: ‘Hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem (Christus) is het JA en AMEN!’

De sleutel om te begrijpen hoe Jezus Israel hersteld heeft, is weten dat Jezus een hemels ofwel geestelijk koninkrijk bracht.

Hij zei dat alleen diegenen die uit de Geest geboren zijn, het koninkrijk van God ofwel het herstelde Israel kunnen zien. Dat sluit aan bij wat Paulus daarna in zijn brieven zei: Gods belofte was niet voor de natuurlijke nakomelingen van Abraham, maar voor Christus en allen die in Hem geloven. Zij zijn de ware erfgenamen van de belofte. Het gaat niet om de lichamelijke afstamming of besnijdenis maar om de geboorte uit de Geest en besnijdenis van het hart.

Toen Jezus optrad, sprak Hij Gods oordeel uit over het aardse Israel, het aardse Jeruzalem en de aardse tempel. Hij zei dat de tijd voorbij was dat mensen God zouden aanbidden op de berg of in het aardse Jeruzalem, omdat God GEEST is en ware aanbidders God aanbidden in Geest. Dat was een slag in het gezicht van de nationalistische Joden die zichzelf als goddelijk beschouwden en zich beroemden op hun natuurlijke afstamming van Abraham. Jezus confronteerde hen echter keihard door te zeggen: ‘In feite zijn jullie kinderen van de duivel!’

De langverwachte Verlosser van Israel confronteerde de hoogmoed van het Joodse volk, dat zichzelf onaantastbaar en goddelijk vond, door te zeggen dat hun natuurlijke akomst geen enkele waarde heeft in Gods ogen.

In Mattheus 23, 24 en 25 kondigde Jezus Christus zelfs Gods oordeel aan over Israel en de verwoesting van het oude aardse Jeruzalem. Hij zei dat er een nieuw tijdperk aanbrak, met een nieuw, hemels Jeruzalem, in een geestelijk koninkrijk. In dat nieuwe tijdperk zeiden de apostelen: ‘Nu zijn er geen Joden meer, er is een nieuwe mens, in Christus!’ In dit nieuwe tijdperk, dat ook het nieuwe verbond wordt genoemd, gaat alles om het HEMELSE Jeruzalem, dat ook de Bruid van Christus of de Bruid van het Lam genoemd wordt. Christus is het Lam van God dat geslacht is voor de zonden van de wereld. Allen die in Hem geloven, zijn de Bruid.

Als de Bruid van Christus het nieuwe Jeruzalem is, dan weten we dat wij dat nieuwe Jeruzalem zijn, de stad waar God woont.

God is al tweeduizend jaar niet meer bezig met het oude, aardse Jeruzalem. Dat werd geoordeeld. Jezus voorspelde in Mattheus 23 en 24 dat deze stad en de tempel – die het centrum was van het oude verbond – tijdens de toenmalige generatie verwoest zouden worden, als Gods oordeel over de zonden van het oude Israel. Ze hadden altijd Gods profeten vermoord en waren in Gods ogen ‘Babylon’ en ‘Sodom’ geworden. God noemde Jeruzalem zelfs ‘de Grote Hoer’ dat het bloed van zijn profeten drinkt en een ‘Synagoge van satan’. Dat oude Israel was een centrum van demonie en zonde. Daarom oordeelde God het. En Jezus kondigde een nieuwe tijd aan: het hemelse koninkrijk, dat enkel gezien kan worden door diegenen die uit de Geest geboren worden.

Dat is het Israel van God, zei Paulus, zij die een nieuwe schepping zijn. Wie in Christus is, is de ware besnijdenis. Zij zijn tot het hemelse Jeruzalem genaderd en zijn er ook deel van geworden, want God bouwt hen tot een woning voor Hemzelf in de Geest. De oude stenen tempel in Jeruzalem is afgebroken tot de laatste steen en nu zijn christenen de tempel van God.

Hoe heeft Jezus Christus Israel hersteld?

Zo heeft Jezus Christus Israel hersteld: hemels, in de Geest, niet door natuurlijke afstamming maar door geboorte uit God. Een nieuwe schepping, het ware Israel, het hemelse Jeruzalem, waarbij er geen onderscheid meer is tussen Joden of andere volkeren. Er is een nieuw volk van God, een nieuw verbond, een nieuwe stad. Alles draait hierbij om Jezus Christus, die het grote geheimenis van God is, dat is geopenbaard dor de apostelen.

lijn

De demonie en perversie van het huidige aardse Israel

Israel perversie

 

Als het herstel van Israel heeft plaatsgevonden tijdens de bediening van Jezus Christus, als er inderdaad een nieuw koninkrijk is in de geest, met een nieuw hemels Jeruzalem en een nieuw verbond,… hoe zit het dan met het huidige aardse Israel? Hieronder zal ik een topje van een zeer duistere ijsberg laten zien, die je een blik zal geven op de ware aard van het hedendaagse Israel. Dit is geen antisemitisme zoals sommigen zullen beweren, het zijn actuele feiten die door christenen geweten moeten zijn, om een juist beeld van het aardse Israel te hebben.

 

Gelovige Joden verwerpen Israel

joden zionisme

Aan het begin van de 20e eeuw waren er een groot aantal seculiere (dus atheistische, ongelovige) Joden die een eigen Joodse staat wilden oprichten. Zij werden Zionisten genoemd. Er was geen sprake van Joden die zich terug tot God wendden – wat volgens de Bijbel het kenmerk zou zijn van het herstelde Israel (!) – het waren atheïstische Joden die dus niet eens meer in God geloofden. Zij waren de groep Joden die Israel wilden heroprichten. De gelovige Joden die vasthielden aan de Tora – de zogeheten ultra-orthodoxe Joden – verzetten zich hevig tegen de oprichting van de staat Israel. Ze weigerden mee te doen aan de misdaad waarbij miljoenen onschuldige Palestijnse gezinnen met geweld van hun land verdreven zouden worden. De orthodoxe Tora-Joden verwachtten dat de Messias hen het land zal geven en verwierpen het Zionisme dat Israel met  misdadig bloedvergieten tot stand bracht. Wereldwijd zijn er grote protesten geweest van deze gelovige Joden, tegen de staat Israel. Op bovenstaande foto zie je een van deze protestmarsen. Op den duur hebben er wel groepen ultra-orthodoxe Joden toegegeven aan de druk om naar het nieuwe Israel te gaan, maar de meerderheid van de inwoners van Israel is atheïstisch. Israel staat bekend als het meest atheistische land op aarde, met het minst aantal christenen van alle landen ter wereld.

 

Israel onder heerschappij van vrijmetselarij

monument Israel

De politieke en financiele machthebbers die de dragende kracht zijn achter de oprichting van de staat Israel ,zijn hooggeplaatste vrijmetselaars, met als hoofdrolspeler de beruchte Rothschild familie. Als je op internet informatie zoekt over de Rothschilds, zie je dat dit een zeer machtig geslacht is, dat de hoogste posities bekleedt in vrijmetselarij en andere occulte groeperingen. Vrijmetselarij is in essentie satanisme. Op de grens van Egypte en Israel staat een monument van de vrijmetselarij, dat aan elke reiziger die Israel binnenkomt duidelijk maakt dat Israel onder controle staat van de vrijmetselarij. Ook het hoofdgerechtsgebouw in Jeruzalem bevat veel symbolen uit de vrijmetselarij (bron).

 

Embleem van Israel is occult

davidster occult

De Davidsster, het officieel symbool van het moderne Israel, is een eeuwenoud satanisch teken dat het wapenschild was van de Rothschild familie. Omdat zij ervoor gezorgd hadden dat Israel kon worden opgericht, mocht hun wapenschild het symbool van het land worden. De Davidsster heeft NIETS te maken met de God van de Bijbel, maar is een satanisch symbool! Ditzelfde symbool komt overvloedig voor in allerlei satanische geschriften en rituelen. Nergens in de hele Bijbel wordt gesproken over een zogenaamde Davidsster. Deze website geeft diepgaande informatie over de occulte achtergrond van de ‘Davidsster’.

 

Israel is centrum van seksuele perversie

Israel gay parade

Tel Aviv, de tweede hoofdstad van Israel, is een internationaal centrum van seksuele perversie. In 2016 werd in deze stad de grootste gay parade gehouden uit de geschiedenis van het Midden Oosten, met tweehonderd duizend deelnemers! Israel wordt wereldwijd beschouwd als een voorloper op gebied van seksuele vrijheid. Op bovenstaande foto zie je hoe een quasi naakte man de vlag van Israel en de vlag van homoseksualiteit tegelijk zwaait. Israel is bovendien een ‘veilige haven’ geworden voor pedofielen, die van land tot land vluchten en in Israel verwelkomd worden zonder zich te hoeven verantwoorden (bron). Israel staat ook bekend om zijn hoge percentage seksuele aanranding door Israelisch officials (bron). Een Egyptische therapeut verklaarde dat Joden de meest seksueel perverse bevolkingsgroep op aarde is (bron). Het is opvallend dat Jeruzalem vroeger door God ‘Sodom’ en ‘Grote Hoer’ genoemd werd, en dat Israel nog maar pas heropgericht is en alweer een letterlijk Sodom is geworden…

 

Rabbi keurt verkrachting goed

rape Israel army

Een leidinggevende Rabbi van het Israelisch leger, kolonel Eyal Qarim, heeft schriftelijk verklaard dat het Israelische soldaten toegestaan is vrouwen te verkrachten, als dat ten goede komt van de algehele missie van het leger. Hij schreef: ‘War removes some of the prohibitions on sexual relations, and even though fraternizing with a gentile woman is a very serious matter, it was permitted during wartime (under the specific terms) out of understanding for the hardship endured by the warriors. And since the success of the whole at war is our goal, the Torah permitted the individual to satisfy the evil urge, under the conditions mentioned, for the purpose of the success of the whole.” (bron) Toen er een storm van international kritiek losbarstte probeerde Qarim zijn verklaring te ontkennen, maar het was te laat. Zijn schriftelijke verklaringen staan zwart op wit en circuleren vrij op internet.

 

De inwoners van Israel zijn geen genetische Joden!

khazaren

Genetisch onderzoek toont aan dat de meeste inwoners van Israel niet afstammen van de oorspronkelijke Israelieten. De Oost Europese Joden, die aan de basis staan van de oprichting van Israel, stammen af van een Turks volk, de Khazaren genaamd. In de 7e eeuw was het rijk der Khazaren erg groot in Europa en hun vorst, koning Bulan, riep in 740 het Judaisme uit tot staatsgodsdienst. Zo werden deze Turken opeens ‘Joden’. Het zijn de afstammelingen van deze ‘Joodse’ Khazaren in Oost Europa die begin 20e eeuw de staat Israel wilden oprichten. Israel is dus in feite opgericht door Turken, wiens voorouders zich tot het Jodendom bekeerd hadden. De link tussen Israel en de Khazaren is overvloedig aangetoond door genetisch onderzoekHier lees je meer over de Khazaren en de huidige inwoners van Israel.

 

Elke Israelische regeringsleider liet zijn naam wijzigen

Israel prime minister

Alle eerste ministers van het huidige Israel hadden aanvankelijk een niet-Joodse achternaam. Vaak was hun naam Oost Europees of Russisch. Ze lieten hun naam wijzigen, om het meer Joods te laten klinken. Hieronder zie je een overzicht van alle eerste ministers, hun oorspronkelijke naam en hoe ze hun namen lieten wijzigen.

– 1ste eerste minister BEN GURION. Is afkomstig uit Polen en heet eigenlijk GRÜN. Naam gewijzigd in Ben Gurion om het Joods te laten klinken.

– 2de eerste minister SHARRET.Geboren in Rusland, onder de naam SHERTOK. Naam gewijzigd in Sharret, om het Joods te laten klinken.

– 3de eerste minister Yigal ALLON. Geboren in het huidige Israel, onder de naam PEIKOWITZ. Naam gewijzigd in Allon om het Joods te laten klinken.

– 4de eerste minister Golda MEIR. Geboren in de Ukraine onder de naam MABOVITCH. Naam gewijzigd in Meir om het Joods te laten klinken.

– Deputy eerste minister ABBA Eban.Geboren in Zuid Afrika onder de naam AUBREY Eban. Naam gewijzigd in ABBA om het Joods te laten klinken.

– 5de eerste minister Yitzhak RABIN. Geboren in de Ukraine onder de naam RUBITZOV. Naam gewijzigd in Rabin om het Joods te laten klinken.

– 6de eerste minister en later president Shimon PERES. Geboren in de Ukraine onder de naam Szymon PERSKY. Naam gewijzigd in Peres om het Joods te laten klinken.

– 7de eerste minister Yitzhak SHAMIR. Geboren in Polen onder de naam YEZERNITSKY. Naam gewijzigd in Shamir om het Joods te laten klinken.

– 10de eerste minister Ehud BARAK. Van Litouwse afkomst onder de naam BROG. Naam gewijzigd in Barak om het Joods te laten klinken.

– 11de eerste minister Ariel SHARON.Van Russische afkomst onder de naam SCHEINERMANN. Naam gewijzigd in Sharon om het Joods te laten klinken.

– 9de & 12de eerste minister Binyamin NETANYAHU. Afkomstig uit Polen onder de naam MILEIKOWSKY. Naam gewijzigd in Netanyahu om het Joods te laten klinken.

lijn Onthullende video: Marching to Zion

Deze ophefmakende documentaire toont aan wie de ware macht is achter de oprichting van het hedendaagse Israel. Het is een lange, maar zeer fascinerende film, die komaf maakt met het zogeheten Zionisme, de beweging achter de staat Israel. Neem er rustig de tijd voor en deel het ook met anderen. Deze informatie is broodnodig onder christenen van onze tijd.

 

lijn

Wordt heel Israel gered?

Christenen die geloven dat we al onze aandacht op het aardse, menselijke Israel moeten richten, citeren altijd Romeinen 11 als ‘bewijs’ dat alles om Israel draait en niet om Jezus Christus, en dat een ware gelovige het aardse Israel op de hoogste plaats heeft staan in zijn leven. In Romeinen 11 spreekt Paulus echter over een ‘rest’ van Israel dat behouden zal worden. We mogen nooit bijbelgedeelten uit hun verband rukken, zoals meestal wel gedaan wordt, met allerlei dwalingen als gevolg. Als we Romeinen 11 lezen samen met de rest van de brief aan de Romeinen, zien we dat Paulus uitvoerig aantoont wat Israel is. Hij legt uit dat lang niet iedereen die op natuurlijke wijze Jood is geworden, bij Israel hoort.

Hij zegt dat alleen zij die geloof in God hebben, net als Abraham, het echte Israel zijn. Dat Israel wordt uiteindelijk geheel gered.

Abraham is immers de vader van de GELOVIGEN, zegt hij. Dus als Paulus vervolgens verklaart ‘heel Israel zal gered worden’ bedoelt hij uiteraard het ware Israel van God, zij die geloven. De ware Joden, die God van harte liefhebben en door de Geest Jood zijn, zij zullen op den duur ook tot erkenning komen dat alles om Jezus Christus draait en niet om de ongoddelijke staat Israel, die is opgericht door satanisten. Meer over de satanische oorsprong van het aardse Israel, lees je hieronder...

Een ware Messiaanse Jood is iemand die zich heeft afgekeerd van de zelf-verering van de aardse Joden, die zichzelf tot onaantastbaar en goddelijk hebben uitgeroepen en die God aan de kant schuiven. Een ware Messias-belijdende Jood breekt met de afgoderij van het aardse Israel en zal zich – net als de apostel Paulus – met hart en ziel keren tot Jezus Christus en Hem alleen. Een Jood die nog steeds het aardse Israel centraal stelt, heeft Jezus nog niet ontdekt, is nog steeds verblind en leef nog in aardse afgoderij.

 


Is dit anti-semetisme?

Mensen die niet bereid zijn hun onbijbelse verering van de anti-christelijke staat Israel onder ogen te zien, hanteren psychologische methodes om anderen het zwijgen op te leggen. Een van deze tactieken is het asociale label ‘jodenhater’ of ‘antisemiet’ plakken op iedereen die niet buigt voor de onbijbelse afgoderij van Israel. Dit heeft echter niets te maken met haat jegens Joden of enige andere bevolkingsgroepen. Het heeft te maken met wel of niet geloven dat Jezus de Messias is, in wie God al zijn beloften aan Israel vervuld heeft. Het is geen kwestie van ‘Jodenhaat’ of ‘Joden-liefde’ het is een kwestie van geloven dat Jezus de Christus is, of verwerping van Jezus als de Christus.

Als we liefde in ons hart hebben jegens de inwoners van Israel (of ze nu al dan niet natuurlijk Jood zijn of niet) dan is het beste wat we kunnen doen, hen openbaren wie Jezus Christus is. Hij is Gods antwoord op hun nood, niet oorlog en seksuele perversie.

lijn

Besluit: focus niet op Israel maar op Jezus Christus

De informatie die je hier ziet is werkelijk slechts een klein topje van een reusachtige ijsberg van onthullingen over Israel. Maar het volstaat om onze ogen te openen voor de diepgaande misleiding die er gaande is onder christenen, die menen dat het huidige Israel de vervulling is van Gods beloften. Hopelijk begrijp je nu waarom de apostel Paulus zei dat hij zijn hele joodse achtergrond als ‘vuilnis’ achter zich wierp, en slechts Jezus Christus wilde kennen.

Ik eindig met nogmaals de video ‘Jezus of Israel’ te plaatsen, voor zij die hem nog niet bekeken hebben. Dit zal je ogen wijd openen voor Jezus Christus als Gods antwoord van liefde en redding, voor zowel Joden als heidenen…. Alles draait om Jezus Christus.

blauwe pijl

 

Deel dit met anderen!

Heb de moed om dit artikel en video’s te delen aub. Laat je niet intimideren door de agressie en valse beschuldigingen van christenen die verblind zijn door de Israel verering. Help mee om gelovigen vrij te maken van de betovering en hen in de vrijheid te brengen die Jezus ons geeft.

It’s all about Jesus!

 


 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This