Sta op, koningen van de almachtige God, en regeer!

koningen

Het is mijn gewoonte om te vragen aan Jezus Christus wat Hij denkt over bepaalde situaties. Zo stelde ik de vraag aan Hem, wat Hij denkt over het vele kwaad op aarde en bijvoorbeeld de Nieuwe Wereld Orde die men probeert op te richten. Zijn antwoord was verrassend…


Heer Jezus,

Wat wil U me zeggen over deze hele strategie van de vijand?

De vijand is een moordenaar en niets anders. De mensen beseffen dat niet. Ze zien zijn maskers en zien iemand die om hen geeft en het beste voor hen wil.

 

Maar sinds het begin van de mensheid is de vijand altijd de mensenmoordenaar geweest.

 

Hij heeft niets goeds in zijn hart. De macht van de duisternis is erop uit om Mijn geliefde mensen te doden. Ze doden ze zelfs in de moederschoot, zodat Mijn plan met velen van Mijn ongeborenen niet vervuld kan worden.

Maar, Heer…. Hoe kan dat? Waarom staat U dat toe?

Denk je dat Ik het toesta?

Denk je dat Ik hiervoor verantwoordelijk ben, Mijn kind?

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de aarde?

Wie heb ik bedoeld om te regeren over de aarde?

Denk eens even na…

Wat zegt Mijn Woord?

Genesis 1:26

 

Ik heb JULLIE geschapen om de aarde te regeren!

 

De vijand heeft gelogen tot Mijn volk en maakt jullie wijs dat alles in Mijn handen is. Dat jullie niets hoeven te doen. Dat het allemaal Mijn verantwoordelijkheid is.

Daardoor hebben jullie de taak om te heersen over de aarde, uit handen gegeven.

Nu zijn het de goddelozen die regeren. De kwade mensen die niets goeds in hun hart hebben, hebben de macht in handen genomen.

Maar er is een weg omhoog.

Er is een weg vooruit, naar vrijheid toe.

Wat is die weg dan Heer?

 

De weg is dat Mijn volk wakker wordt en beseft wie ze zijn.

 

Dat ze gaan zien wie ze zijn in Mij.

Denk je dat het een grapje is, dat Ik jullie in Mijn Woord koningen en priesters noem?

Al Mijn kinderen over de hele aarde lezen deze woorden, sommigen vele malen. Jullie maken er mooie wenskaarten over, schrijven er boeken over en zingen er liederen over.

Maar wie gelooft wat Mijn Woord zegt?

Wie beseft het?

 

Wie laat het tot zich doordringen, wat het betekent dat jullie MIJN KONINGSVOLK ZIJN hier op aarde?

 

Wie denkt erover na, wat het betekent dat jullie met Mij op de troon zitten?

Wie begrijpt wat het wil zegen dat Ik jullie opdracht gaf om over de hele aarde te heersen?

Voor velen zijn het woorden zonder betekenis. Het is mooi, maar heeft geen betekenisvoor hun leven.

Omdat het denken van Mijn volk doordrongen is met de leugens van de vijand, die zegt dat alles aan Mij ligt.

Nee. Ik werk samen met jullie. Ik stel jullie aan. Ik roep jullie.

Ik vorm je, zuiver je, genees je, toets je, en vorm je.

Ik maak van jou een instrument van Mij.

Als je Mij toestaat.

 

Ik wil een volk oprichten van koningen die met Mij regeren.

 

Die niet vrezen voor Bill Gates en de vele goddelozen die gevaarlijke denkbeelden najagen.

Die geen angst hebben voor de vijand, maar opstaan tegen de reuzen en ze in Mijn naam neervellen.

Jullie beseffen niet wie je bent in Mij.

Je ziet Mij niet, Mijn grote macht en heerlijkheid en je ziet evenmin wie je zelf bent.

Als jullie zouden weten wie je bent in Mij, dan zou er een enorme bevrijding doorbreken op aarde.

Laat je dus onderwijzen Mijn kind.

Laat je tuchtigen door Mijn Geest die je bevrijdt van de leugens en je verlost met Mijn waarheid.

Stap uit de leugens van de duisternis, die je wil intimideren, verzwakken en tegenhouden.

Sta op in je goddelijke en koninklijke bestemming.

 

Bestraf de boze, in Mijn naam.

Spreek Mijn oordeel uit over het kwaad, in Mijn naam.

Verklaar vrijheid en verlossing over je volk en de aarde, in Mijn naam.

 

Hoe genees je de zieken? Door in de kracht van Mijn Geest de ziekte te bestraffen en genezing te verklaren.

Hoe drijf je demonen uit? Door ze aan te spreken en weg te sturen.

Ik gebruik jullie! Ik gebruik Mijn Lichaam.

Begrijp je dat?

Ik wil je leren strijden in de geest, als een gezaghebbende koning van de Allerhoogste, die regeert samen met de Koning der koningen.

Mijn kerk kent dit niet, omdat ze totaal verblind zijn door de leugens van de vijand.

Mijn stem wordt daarom zo vaak verworpen, omdat het te anders is dan wat mensen in de kerken horen.

Mijn stem is voor de meesten van Mijn kinderen zodanig onbekend, dat het beschouwd wordt als de stem van de boze.

Maar zij die werkelijk zoeken naar Mij, die herkennen Mijn stem ondanks alles.

Laat je bevrijden door Mijn stem.

Laat je oprichten door Mijn stem.

 

De engelen zien ernaar uit dat jullie wakker worden en gaan opstaan.

 

De boze geesten weten dat en doen er daarom alles aan om je vast te houden in onwetendheid en onderwerping.

 

 

Mijn Woord spreekt over de jonge David, die de reus Goliat doodde. Iedereen leest het en vindt het een geweldig verhaal.

Maar hoevelen beseffen dat zij ook als David geroepen zijn om de reuzen in onze tijd neer te halen?

Word wakker, mijn kind.

Besef wie je bent in Mij.

Een gezalfde Koning van de almachtige. Of je nu man of vrouw bent. Je bent geroepen om het kwade uit te drijven uit de wereld.

Laat je er niet van weerhouden.

 

Hef je zwaard in de Geest op en bestraf de vijand. Bestraf de plannen van de duisternis. Bestraf de goddelozen.
Spreek Mijn oordeel over hen uit. Verklaar Mijn vernietiging over de vijand.

 

Ik wacht op jullie om Mijn hand te bewegen, begrijp je dat?

Hoe komt het dat er doorheen de geschiedenis af en toe geweldige bewegingen van Mijn kracht waren op aarde?

Omdat een enkel mens gehoor gaf aan Mijn stem om Mijn hand in beweging te brengen. Om Mijn Geest de ruimte te geven.

De meesten van Mijn kinderen bestrijden Mij meer dan dat ze Mij ruimte geven. Ze sluiten Mij op in de hokjes van hun eigen denken en hun zelfgemaakte religie.

Zodra er eens een mens uitbreekt en Mij alle ruimte geeft en zich geheel laat leiden door Mij, zie je wat jullie noemen een ‘opwekking’.

Maar dat is Mijn plan voor de hele aarde, elke dag.

Alleen sluiten jullie jezelf altijd weer de deur voor Mij. Terwijl je wel over Mijn grote kracht zingt en spreekt.

Hou op met Mij altijd buiten te sluiten en Mijn stem te weerstaan.

Geef je over aan Mij, met hart en ziel.

Laat je door Mijn Geest onderwijzen.

 

Als Ik zeg dat jij een koning bent die regeert met Mij, vecht daar dan niet langer tegen, maar gehoorzaam Mij.

Begin met Mij te heersen.

 

Verhef je stem in de geestelijke wereld, tegen de vijanden van de mensheid. Tegen de moordenaars van de mensheid. Tegen de slavendrijvers.

Verhef je stem.

Verklaar Mijn oorlog over de boze geesten en de boze plannen van de boze mensen. Verklaar het vuur van de Almachtige.

 

Ben je bang om te strijden tegen de vijand?

Schuil dan bij Mij en zoek Mijn aangezicht. Dan zal Ik je vullen met Mijn Geest, zodat je geloof en moed krijgt.

Maar Ik wil Mijn volk wakker maken.

Ik sta deze zaken toe, om jullie te laten zien hoe erg het wordt, als jullie blijven slapen.

Denk niet dat Ik je zal weghalen van de aarde.

Hiertoe heb Ik je immers geschapen: om te regeren met Mij.

Denk je dat Ik mijn plannen veranderd heb?

 

Het is uitsluitend omdat Mijn kinderen weigeren te doen waartoe Ik ze geschapen heb, dat de goddelozen doen waartoe de vijand ze bedoeld heeft.

 

Sta op en sla de vijand neer, in gebed, lofprijzing en proclamatie.

Spreek ook luid en duidelijk tot de overheid over de misdaden en misleidingen.

Hou hen verantwoordelijk en spreek ze aan op hun taak om rechtvaardig en oprecht te regeren. Anders zal Ik ze wegnemen.

Maak waarheid bekend.

Open de oren van de dove mensen in Mijn naam, door duidelijk te spreken. Geef niet toe aan de plannen van de vijand.

Suit ook je eigen ogen niet, maar open ze wijd.

 

En wordt Mijn instrument op de aarde, van verlossing en bevrijding.

 

Dat is waartoe je geschapen bent.

Dit is het doel van Mijn volk:

om Mijn instrument van bevrijding te zijn voor de mensheid.

Wees het dan ook.

Jezus Christus en de hemelse Vader

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This