• You are here:
  • Home »
  • EINDTIJD »

Professor Holwerda onthult de ware betekenis van het boek Openbaring

prof dr holwerda

Professor dr. D. Holwerda was een uitzonderlijke autoriteit op gebied van de Griekse taal. Zijn inzicht in het Grieks was dermate buitengewoon dat de Groningse universiteit een professoraat op persoonlijke naam voor hem oprichtte, zodat hij niet door andere universiteiten kon worden weggekaapt.

Hij begon zijn diepgaande studie naar het Grieks vanuit een grote liefde voor het Woord van God, die hem bijgebracht werd door zijn vader, die predikant was. Holwerda zegt:

‘Het Nieuwe Testament is natuurlijk oorspronkelijk in het Grieks geschreven, dus daar begon ik al snel grondig in te studeren.’

De ware betekenis van Openbaring

In 2006 schreef professor Holwerda een opmerkelijk boekje, getiteld ‘Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen‘. Als gezaghebbende deskundige in de Griekse taal en kenner van de Joodse en Romeinse geschiedenis, toont professor Holwerda uitvoerig aan dat er geen twijfel over bestaat dat Openbaring handelt over de Joodse oorlog tussen 67 – 70 na Christus, met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel.

val jeruzalem

Aan de hand van bijbelse en historische feiten ontkracht professor Holwerda de mythe dat Openbaring zou spreken over de toekomst van de westerse wereld in de 21e eeuw.

Vanuit de Schrift zelf, vanuit de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament en vanuit de Joodse geschiedenis bewijst professor Holwerda dat het hoofdthema van Openbaring Gods oordeel is over het oude Israel, omdat Israel de Messias verworpen had.

Holwerda vermeldt diverse gebeurtenissen in de geschiedenis die overeenkomen met elementen in Openbaring, zoals de grote verdrukking, het beest, de valse profeet, de twee getuigen, de zeven plagen, de grote hoer. De Joodse oorlog duurde 3,5 jaar, zoals voorzegd werd in de Schrift.

Prof. dr. Holwerda toont tevens aan dat Jezus in Mattheus 24 niet de ondergang van de hele wereld aankondigde, maar Gods oordeel over Israel.

De combinatie van diepgaand begrip van de Griekse taal, grondige kennis van de Romeinse en Joodse geschiedenis en een gedegen uitleg van het Woord van God stelden prof. dr. Holwerda in staat om een verfrissend inzicht te geven op het meest onbegrepen boek uit de hele Bijbel. Zijn gezaghebbende uitleg is een bevestiging van het bijbels onderwijs dat David Sorensen geeft, over de eindtijd en wederkomst.


dr holwerda boek

Het boek ‘Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen’ is niet langer verkrijgbaar in gedrukte vorm, maar kan hier gratis als PDF gedownload worden. Verspreid dit gerust onder je kennissen en in je kerk.

.


 

Wil je meer weten over de eindtijd en wederkomst? Lees dan dit verhelderende en bevrijdende onderwijs van David Sorensen: DE WAARHEID OVER DE WEDERKOMST

 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This