Het einde van de Corona crisis is in zicht!

einde corona virus

Binnen niet al te lange tijd zal de Corona crisis tot het verleden behoren, net zoals alle andere crisissen die de mensheid gekend heeft. Begin vorige eeuw stierven tussen de 50 en 100 miljoen mensen wereldwijd aan de Spaanse griep. Daarbij vergeleken is het Corona virus een peuleschilletje. Alle rampen gaan altijd voorbij, alle crisissen hebben een einde, en dan breekt een nieuwe dag aan, een dag vol nieuwe hoop, visie, dromen en mogelijkheden. Ik nodig je uit om je hoop gericht te houden op de toekomst die God voor ons heeft.

Valse profeet

Valse profeten die alle hoop roven

Wat me verdriet doet en waar ik echt diepe spijt over heb, zijn de vele christelijke sprekers die geen juist zicht op de Bijbel hebben en die in tijden als deze het lijden van de gelovigen nog erger maken.

Ze verspreiden geen hoop of herstel, maar leggen de reeds lijdende mensen nog eens een extra juk op.

Ze prediken dat dit slechts het begin is van iets wat nog vele malen erger zal worden. Zo nemen ze het laatste sprankje hoop weg van velen van Gods kinderen en jagen – geloof het of niet – velen de dood in.

Het aantal zelfmoorden die het gevolg zijn van verkeerde informatie die alle hoop rooft, is vreselijk. Statistieken onthullen dat er in deze tijd van lockdown en social distancing tienduizenden mensen – waaronder veel jongeren – zelfmoord plegen.

Daarover hoor je niets op de media, is dat niet bizar? Niemand heeft het erover, terwijl dit iets is wat Gods hart breekt. Het is erg om te sterven door een virus, maar het is nog erger om jezelf te vermoorden, omdat je niet langer kan leven zonder hoop.

Ik smeek iedereen die dit leest om in Jezus’ naam alsjeblieft op te houden met mee te doen, met die levens-rovende, gruwelijke denkbeelden over de ‘eindtijd’ die steeds weer zoveel verwoesting aanrichten.

Jezus Christus is NIET gekomen om dood, verderf, wanhoop en ellende te zaaien op aarde.

Dat is echter letterlijk wat de eindtijd predikers beweren: Jezus kwam volgens hen om satan de vrije hand te geven en om demonen de ruimte te geven om – meer dan ooit – de hele mensheid in de duisternis te werpen.

Daarom prediken ze dat elke crisis altijd slechts het begin is van iets onvoorstelbaar veel ergers!

Maar denk eens even na, alsjeblieft: wat een God zouden we dienen, die zoiets zou doen? Wat een God zouden we dienen, die Zijn Zoon naar de aarde stuurt met zo’n afschuwelijke, onmenselijke missie:

Verkondig overal op aarde dat de duivel nu meer dan ooit zal gaan heersen.

Verkondig overal dat alles wat Ik geschapen heb, op de totale verwoesting afstevent.

Verkondig overal dat er geen hoop, geen toekomst, geen leven en geen dromen zijn voor de kinderen, omdat de hele wereld in handen komt van de duisternis.

Verkondig overal dat het kwaad volkomen vrij spel krijgt, om meer gruwelen op aarde aan te richten dan ooit tevoren.

Ga, Mijn Zoon! Ga en verkondig het meest afschuwelijke, meest wanhopige, meest donkere nieuws dat er ooit gehoord werd!

Lieve mensen, in Godsnaam, kunnen we alsjeblieft eens gezond en eerlijk nadenken?

Is dat de missie van Jezus Christus? Is dat de missie van de apostelen? Is dat de missie van ons allemaal? Is dat de boodschap van de Bijbel? Het allerslechtste nieuws aller tijden bekendmaken?

wanhoop duister

De grootste valse profeet uit de geschiedenis

Als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid en de kerk, dan zie je iets wat schokkend is:

er is niemand op de hele aarde en doorheen de hele geschiedenis die zoveel valse profetie heeft uitgesproken als de evangelische kerk.

Elk jaar opnieuw zijn er letterlijk miljoenen valse voorspellingen die worden verspreid. Dromen, openbaringen, profetische woorden, preken, visioenen enzovoort die allemaal met grote klem verkondigen, dat gedurende DAT jaar het einde van de wereld aanbreekt.

Bijna elke beroemde christelijke prediker heeft tijdens zijn leven diverse malen met veel aandrang verkondigd dat het ultieme einde gegarandeerd dat jaar of hooguit binnen enkele jaren zou aanbreken.

valse profeet

En wat is gebleken? Al deze profetieën, van de eerste tot de laatste, bleken letterlijk ALLEMAAL 100% VALS te zijn.

Niets ervan is ooit uitgekomen! Het was allemaal misleiding, gebaseerd op een ernstig verkeerd begrip van de Bijbel.

Het komt voort uit misbruik van de Bijbel, waarbij teksten over het einde van het oude verbond uit hun verband gerukt worden, om te verkondigen dat het einde van het universum aangebroken is.

Kostbare, geliefde mensen we moeten iets onder ogen zien om hier een einde aan te maken. Het is een pijnlijke en bittere realiteit:

de evangelische kerk is op dit moment de grootste valse profeet die de mensheid ooit gezien heeft.

Niemand lanceert zoveel valse openbaringen en voorspellingen als de evangelische kerk. We staan erom bekend dat we als een stel gekken rondrennen, schreeuwend dat het einde nabij is.

Op Wikipedia staan diverse ellenlange lijsten van bekende valse voorspellingen over het einde van de wereld, bijna allemaal geuit door vooraanstaande christelijke predikers!

Nooit is er iets uitgekomen van de MILJOENEN valse voorspellingen die de evangelische kerk verspreid heeft.

Dat is een schande, beseffen we dat wel?

Wat denk je dat onze hemelse Vader hierover denkt?

Wat denk je dat onze wonderbare Heer en redder hierover denkt?

Wat denk je dat de heiligen in de hemel en de engelen hierover denken?

Is het niet verschrikkelijk?

Terwijl zovelen die God niet eens kennen, voortdurend hoop en positiviteit verspreiden, en zich inzetten om een betere toekomst voor onze kinderen te bouwen, is de kerk bezig met voortdurend leugens en valse profetie te verkondigen over een zogenaamd einde van de wereld.

De antichrist komt eraan! We gaan er allemaal aan! De opname zal plaatsvinden! Enzovoort.

En het gebeurt nooit. Omdat de Bijbel dat nergens zegt.

Het is allemaal gebaseerd op een verkeerd gebruik van de Bijbel, waarbij teksten uit hun verband gerukt worden.

Er worden zaken aangekondigd waarvan de Bijbel tientallen keren met grote nadruk zegt dat ze golden voor de eerste eeuw. Maar het tijdskader dat de Bijbel aangeeft voor de zogeheten ‘eindtijd’ wordt vierkant aan de laars gelapt. Teksten die spreken over gebeurtenissen die de eerste christenen absoluut zeker zouden meemaken, worden gebruikt om nu – duizenden jaren later – te roepen dat we op het einde van de wereld afstevenen.

blind doof

Niemand spreekt de valse profeten aan

En om het nog erger te maken: nog nooit heeft er iemand die dat soort valse profetie verspreid heeft, ooit toegegeven dat hij of zij gelogen heeft. Niemand wordt er ooit op aangesproken en niemand komt er ooit op terug…

Bijvoorbeeld Hall Lindsey die in de jaren tachtig zijn boek publiceerde ‘De planeet die aarde heette.’ Van dat boek werden 15 miljoen exemplaren verkocht. Het was de tweede bijbel voor miljoenen christenen. Hall Lindsey voorspelde in de zeventiger en tachtiger jaren dat binnen enkele jaren de aarde verwoest zou worden. Hij deed vele voorspellingen, die allemaal – ALLEMAAL (!) – vals bleken te zijn. Niets van wat hij voorspelde in zijn 15 miljoen boeken, is uitgekomen.

Denk je dat deze man zich ooit openlijk verontschuldigd heeft voor zijn valse profetie?

En wat denk je van Billy Graham, die voor televisie en in grote stadia luidkeels verklaarde dat zij de laatste generatie waren die leefde en dat de Heer elk moment kon terugkomen? Niets van wat hij profeteerde is gebeurd, maar zijn zoon Franklin gaat gewoon door met dezelfde valse profetie te verspreiden.

En zo zijn er tienduizenden predikers die met luide stem het einde aankondigden, binnen enkele maanden of jaren….

Ze zijn uiteindelijk allemaal gestorven, niets wat ze voorspelden is uitgekomen en de volgende generatie na hen gaat gewoon door met dezelfde valse profetie te verspreiden.

Zonder… dat iemand ooit zijn verontschuldigingen aanbiedt, voor de grove misleiding…

Nooit is er iemand die erkent: ‘Het spijt me mensen, ik was verkeerd.’

Er is ook niemand die ooit deze valse profeten aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Men wordt zelfs boos als je zegt: “Besef je wel dat als je dit voorspelt en het gebeurt niet, je een valse profeet bent?”

Er mag niet eens gezonde bijbelse toetsing toegepast worden. Integendeel, als iemand hen eens wijst op het feit dat ze bijbelteksten uit hun verband rukken, verkeerde bijbelvertalingen hanteren, de bijbelse doelgroepen en tijdsaanduidingen negeren en dat hun voorspellingen altijd vals blijken te zijn, dan worden ze kwaad.

Het uiten van schadelijke, verwoestende valse profetie wordt door de kerk vrijuit getolereerd, maar het oproepen tot bijbelse toetsing, wordt fel bestreden.

Dat is de realiteit mensen. Ik overdrijf niet. Het is nog veel erger… Ik heb diverse doodsbedreigingen gekregen, omdat ik oproep tot een terugkeer maar het authentieke evangelie van Jezus Christus, dat ons hoop, overwinning, toekomst en gezag geeft om te heersen met de Koning der koningen. Ik bestrijd de ontelbare valse profetieën die gebaseerd zijn op misbruik van de Bijbel. Maar ik word met de dood bedreigd.

Misleiding, leugen, misbruik van de Bijbel, teksten uit hun verband rukken, de bijbelse tijdsaanduidingen negeren, verkeerde bijbelvertalingen handhaven, vals profeteren, hoop wegnemen, wanhoop prediken, angst en depressie veroorzaken, een verslagen duivel vereren als de machtigste die er is, … dat wordt allemaal toegejuicht.

Maar de Bijbel juist lezen, verzen in hun verband bewaren, de bijbelse tijdsaanduidingen respecteren, de juiste Griekse grondtekst opzoeken, hoop en herstel prediken en valse profetie ontmaskeren, en de volkomen overwinning van Jezus Christus verkondigen …. wordt gehaat, bestreden en verworpen.

Mensen, waar zijn we mee bezig?

Welke demon is er in ons gevaren, dat we de duivel kost wat kost willen verkondigen als de almachtige heerser en de kerk als de totale verliezer?

Welke boze geest heeft de macht overgenomen in de kerk, dat we het verafschuwen als er gezegd wordt dat Jezus Christus de Koning is die regeert en Zijn heerschappij uitbreidt?

Welke duisternis is er in ons hart aanwezig, dat we steigeren wanneer iemand zegt: we moeten de Bijbel JUIST leren lezen en we moeten ophouden met teksten uit hun verband te rukken?

Wat is er aan de hand met ons?

Het is de hoogste tijd dat we ons bekeren van onze leugens, van de talloze valse profetieën, en dat we terugkeren naar Jezus Christus en Zijn onvervalste woord.

man hoop

Er is hoop voor de toekomst, want Jezus is overwinnaar!

Er is hoop voor de toekomst, want Jezus Christus is overwinnaar, Hij regeert en Zijn heerschappij breidt elke dag uit.

Hij is niet gekomen om de duivel meer macht te geven dan ooit tevoren. Hoe dat krankzinnige idee ooit in het christendom gekomen is, is mij een raadsel. Maar toch is dit wat de meeste predikers verkondigen: satan is machtiger dan ooit en het wordt voor Gods volk moeilijker dan ooit.

Het is niets anders dat satans-verering in de puurste vorm. “Oh grote en almachtige duivel die ons in het nauw drijft en die niet te stoppen is, wij vrezen u, wij geven u alle eer voor wat u doet op aarde. We wijden ons dag en nacht toe om voortdurend uw grote daden te verkondigen op internet en in de kerk. We zullen voortdurend over u spreken en over wat u doet.” Het is verering van de duisternis!

Terwijl we geroepen zijn om te regeren met Christus en ZIJN grote daden overal te verkondigen.

We zijn niet geroepen om voortdurend overal bekend te maken wat de duisternis doet.

We zijn geroepen om LICHT te brengen, HOOP, herstel, vreugde, vrijheid, toekomst.

Jezus Christus is opgestaan uit de dood, Hij is totale overwinnaar.

Hij versloeg Satan toen Hij hem weerstond in de woestijn.

Hij versloeg Satan toen Hij tienduizenden zieken genas en demonen uitdreef.

Hij versloeg Satan toen Zijn Leerlingen demonen uitwierpen en zieken genazen. Satan viel als een bliksem uit de hemel!

Hij heeft Satan verslagen aan het kruis, toen Hij alle machten, krachten en overheden openlijk ontwapende.

Hij heeft Satan verslagen toen Hij opstond uit de dood.

Hij heeft Satan verslagen toen Hij Zijn Geest uitstortte over de mensen.

Hij versloeg Satan toen Hij Zijn oordeel bracht over het oude Jeruzalem en de zonen van satan definitief oordeelde.

Hij heeft Satan verslagen toen Hij plaats nam op Zijn troon om te regeren in Zijn koninkrijk.

Hij heeft Satan verslagen toen Hij met Zijn machtige apostelen de hele aarde overspoelde, en overal het koninkrijk bekendmaakte.

Hij heeft Satan verslagen toen hij in tientallen landen op aarde de duisternis verdreef en honderden miljoenen mensen zich tot Hem keerden.

Hij verslaat elke dag Satan, overal waar Hij beweegt, doorheen Zijn miljoenen volgelingen.

overwinning

JEZUS CHRISTUS IS OVERWINNAAR.

Het wordt tijd dat we terugkeren naar de Koning die regeert en met Hem mee gaan regeren.

De crisis van het corona virus is over de hele aarde aan het stabiliseren en binnenkort is het allemaal voorbij. De sombere valse profetieën die zijn uitgesproken zullen voor de zoveelste keer pure misleiding blijken te zijn.

Maar wie zal er wakker door worden? Wie zal er eindelijk eens beginnen nadenken? Wie zal deze valse profeten eens aanspreken op hun doorlopende misleiding van Gods kinderen?

Laten we in Godsnaam stoppen met deze dwaasheid. Satan is verslagen. Laten we ophouden met hem in ons denken uit de dood op te wekken en te doen alsof hij springlevend is en machtiger dan ooit.

Breek je altaar van satans-verering in je denken af en begin Jezus Christus te zien als de ware Koning en Heer die regeert.

Kijk niet uit naar een ontsnapping door een zogenaamde opname, waar de Bijbel nergens over spreekt (behalve als je teksten uit hun verband rukt en verkeerde bijbelvertalingen leest).

Ontdek de ware boodschap van de Bijbel dat we overwinnaars zijn, geroepen om te regeren met Koning der koningen.

Sta op zoon van God.

Sta op dochter van de allerhoogste.

Stap in je bestemming om Zijn vertegenwoordiger op aarde te zijn.

Stap in je roeping om Zijn verlossing te brengen op aarde.

Hou op met valse profetie te verdedigen en leer bijbels toetsen.

Leer de Bijbel juist lezen.

bijbel

Lees de zuivere bijbelse waarheid

Wil je weten wat Zijn ware boodschap is over de zogeheten eindtijd, lees dan dit bevrijdende bijbels inzicht.

De bijbelse waarheid over de wederkomst

Laten we de overwinnaar eren en de verliezer uitdrijven van de aarde.

In Jezus’ naam,
David Sorensen
OntdekGod.nl

PS: stuur dit aub door naar elke geestelijke leider die je kent, zij het een aanbiddingsleider, een voorganger of een kringleider.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This