online preken luisteren

Preken online luisteren

Hier kun je gratis preken online luisteren en downloaden, om Gods liefde en kracht intens te ervaren

Deze online preken van David Sorensen helpen je om God veel meer als een realiteit te ervaren. Neem er even rustig de tijd voor en sta God toe je hart diep te raken met zijn overweldigende liefde. God houdt onbeschrijflijk veel van je en wil je vullen met Zijn liefde, zodat je tot je doel komt in je leven.

De eerste reeks online preken zijn heel bijzonder, omdat ze niet door een mens bedacht zijn, maar je hoort God Zelf spreken, doorheen een mens. Hoe is dat mogelijk? Door de gave van profetie. De Bijbel zegt dat de gave van profetie de belangrijkste gave van de Heilige Geest is.

‘Jaag de liefde na, en richt u ook op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie. (…) Wie profeteert, spreekt tot mensen en in woorden die opbouwen, bemoedigen en troosten. (…) als iemand een boodschap van God overbrengt, sterkt dat iedereen.’ (1 Korintiers 12:1,3,4)

preken online heilige geest

De gave van profetie maakt je tot een kanaal voor de stem van God.

God vindt het belangrijker dat Hij door ons heen kan spreken, dan dat we zelf onze meningen verkondigen. Daarom gaf de apostel Petrus deze instructie:

‘Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt.’ (1 Petrus 4:11)

Dat ervaar je in onderstaande profetische preken van David Sorensen. Neem er even de tijd voor en geniet met je hele hart van deze boodschappen, die je helpen om vervuld te worden met de liefde van God.

 

Ervaar Gods oneindige liefde voor jou

 

Ontspannen luisteren naar Gods hart voor jou

 

Kostbaar Kind van God

 

Ik ben jouw Verlosser!

 

God is pure, passionele liefde voor jou

 

Ik vecht voor jou, mijn kind

 

Drink van Gods rivier van levend water

 

De schreeuw van Gods hart!

 

God is je genezer en bevrijder

God is trouw, door alles heen


Preken Online:
Gods plan met jouw leven

God heeft een onvoorstelbaar veel groter en mooier plan met je leven, dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. Deze inspirerende preken zullen je sleutels geven om in de volheid van Gods plan met je leven te wandelen. Laat je er niet van weerhouden!

God heeft een roeping voor jou!

 

Het geheim van een vruchtbaar leven met God

 

Stap in de volheid van Gods plan met jou

 

Sleutels tot Gods zegeningen

 

Hoe ontdek ik Gods plan voor mijn leven?

 

Hoe kunnen Gods beloften waar worden in mijn leven?

 

God roept je in zijn heerlijkheid

 

Films, muziek en games zijn deuren naar de geestelijke wereld


Preken Online:
Leven in de kracht van de Heilige Geest

De volgende reeks online preken die je kunt beluisteren en downloaden, geven antwoord op vragen die veel christenen hebben.

Hou de heilige Geest niet tegen

 

De zalving van de Heilige Geest

 

Intimiteit met de heilige Geest


Preken online:
God ervaren door ware aanbidding

In onderstaande online preken vertelt David Sorensen hoe je God heel intens kunt ontmoeten, door aanbidding. Veel christenen vinden het niet gemakkelijk om zich helemaal over te geven in aanbidding. David Sorensen geeft enkele sleutels die je hierbij helpen, zodat je veel dieper kunt doordringen in de aanwezigheid van God. Ware aanbidding helpt je om God heel sterk te ontmoeten!

Aanbidden als een arend

 

Zing een NIEUW lied!

 

Hoe kun je God heel sterk ontmoeten, in aanbidding?

 

Overgave aan de Heilige Geest is de sleutel tot ware aanbidding

 

Preken Online:
Antwoorden op diverse vragen

De volgende reeks online preken die je kunt beluisteren en downloaden, geven antwoord op vragen die veel christenen hebben.

Hoe kan ik Gods liefde ervaren in mijn hart?

 

Is Jezus Christus echt God?

 

Vergeeft God me altijd als ik spijt heb van mijn zonden?

 

Hoe krijg ik meer liefde voor God?

 

Hoe kun je de stem van God verstaan?

 

Hoe kan ik de juiste kerk vinden?

 

Moet ik me onderwerpen aan geestelijk leiderschap?

 

Waarom heeft God het lijden in mijn leven toegestaan?

 

Gaat iemand die zelfmoord pleegt altijd naar de hel?

 

Wat zegt de Bijbel over cremeren?

 

Is het kerstfeest bijbels?


Preken online:
Relaties en seksualiteit

God wil je helpen om geluk en gezondheid te ervaren in je relaties en seksualiteit. Deze online preken geven inzicht in de valstrikken die op je pad komen en hoe je ze kunt ontwijken, zodat je de juiste parter vindt en seksualiteit een bron van vreugde wordt, in plaats van een oorzaak van pijn.

Genezing van je seksualiteit

 

Reine relaties als sleutel voor geluk

 

Gods partner voor je leven


Wie is David Sorensen?

david sorensen

David Sorensen is een christelijke spreker en auteur van bekende christelijke boeken over Gods liefde. Hij is tevens de maker van de site OntdekGod.nl en schrijver van de bemoedigende emails die tienduizenden mensen hebben geholpen om God als een realiteit te ervaren in hun leven.

Een groot deel van zijn leven had David last van een ernstig stotterprobleem, waardoor hij bijna niet kon spreken. Nadat hij vervuld werd met de heilige Geest merkte David tot zijn verbazing dat God door hem heen begon te spreken. Op die momenten stotterde hij nooit. Telkens wanneer God door David heen sprak, getuigden mensen hoe diep ze in hun hart werden aangeraakt.

Spreekt God vandaag nog?

Veel christenen hebben allerlei leugens geleerd over God, waardoor ze Hem nauwelijks of niet ervaren in hun leven. God lijkt voor de meeste christenen bijna net zo onwerkelijk en afstandelijk als voor mensen die niet eens in God geloven. Dat is het gevolg van de vele dwaalleringen die christenen opgelegd zijn, die hen van God weghouden.

Een van deze leugens is dat God in deze tijd niet meer spreekt.

Om je te helpen verlost worden van deze leugen, heeft David Sorensen een uitvoerig bijbels artikel geschreven dat aantoont dat God juist in onze tijd veel meer spreekt dan ooit tevoren. Dit artikel is zeer verhelderend en zal ook jou helpen om de stem van God heel persoonlijk te leren verstaan in je leven.

 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This