Preken online luisteren

online preken luisteren

Hier kun je gratis preken online luisteren en downloaden, om Gods liefde en kracht intens te ervaren

Deze online preken van David Sorensen helpen je om God veel meer als een realiteit te ervaren. Neem er even rustig de tijd voor en sta God toe je hart diep te raken met zijn overweldigende liefde. God houdt onbeschrijflijk veel van je en wil je vullen met Zijn liefde, zodat je tot je doel komt in je leven.

De eerste reeks online preken zijn heel bijzonder, omdat ze niet door een mens bedacht zijn, maar je hoort God Zelf spreken, doorheen een mens. Hoe is dat mogelijk? Door de gave van profetie. De Bijbel zegt dat de gave van profetie de belangrijkste gave van de Heilige Geest is.

‘Jaag de liefde na, en richt u ook op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie. (…) Wie profeteert, spreekt tot mensen en in woorden die opbouwen, bemoedigen en troosten. (…) als iemand een boodschap van God overbrengt, sterkt dat iedereen.’ (1 Korintiers 12:1,3,4)

preken online heilige geest

De gave van profetie maakt je tot een kanaal voor de stem van God.

God vindt het belangrijker dat Hij door ons heen kan spreken, dan dat we zelf onze meningen verkondigen. Daarom gaf de apostel Petrus deze instructie:

‘Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt.’ (1 Petrus 4:11)

Dat ervaar je in onderstaande profetische preken van David Sorensen. Neem er even de tijd voor en geniet met je hele hart van deze boodschappen, die je helpen om vervuld te worden met de liefde van God.

 

Ervaar Gods oneindige liefde voor jou

 

Ontspannen luisteren naar Gods hart voor jou

 

Kostbaar Kind van God

 

Ik ben jouw Verlosser!

 

God is pure, passionele liefde voor jou

 

Ik vecht voor jou, mijn kind

 

Drink van Gods rivier van levend water

 

De schreeuw van Gods hart!

 

God is je genezer en bevrijder

God is trouw, door alles heen


Preken Online:
Gods plan met jouw leven

God heeft een onvoorstelbaar veel groter en mooier plan met je leven, dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. Deze inspirerende preken zullen je sleutels geven om in de volheid van Gods plan met je leven te wandelen. Laat je er niet van weerhouden!

God heeft een roeping voor jou!

 

Het geheim van een vruchtbaar leven met God

 

Stap in de volheid van Gods plan met jou

 

Sleutels tot Gods zegeningen

 

Hoe ontdek ik Gods plan voor mijn leven?

 

Hoe kunnen Gods beloften waar worden in mijn leven?

 

God roept je in zijn heerlijkheid

 

Films, muziek en games zijn deuren naar de geestelijke wereld


Preken Online:
Leven in de kracht van de Heilige Geest

De volgende reeks online preken die je kunt beluisteren en downloaden, geven antwoord op vragen die veel christenen hebben.

Hou de heilige Geest niet tegen

 

De zalving van de Heilige Geest

 

Intimiteit met de heilige Geest


Preken online:
God ervaren door ware aanbidding

In onderstaande online preken vertelt David Sorensen hoe je God heel intens kunt ontmoeten, door aanbidding. Veel christenen vinden het niet gemakkelijk om zich helemaal over te geven in aanbidding. David Sorensen geeft enkele sleutels die je hierbij helpen, zodat je veel dieper kunt doordringen in de aanwezigheid van God. Ware aanbidding helpt je om God heel sterk te ontmoeten!

Aanbidden als een arend

 

Zing een NIEUW lied!

 

Hoe kun je God heel sterk ontmoeten, in aanbidding?

 

Overgave aan de Heilige Geest is de sleutel tot ware aanbidding

 

Preken Online:
Antwoorden op diverse vragen

De volgende reeks online preken die je kunt beluisteren en downloaden, geven antwoord op vragen die veel christenen hebben.

Hoe kan ik Gods liefde ervaren in mijn hart?

 

Is Jezus Christus echt God?

 

Vergeeft God me altijd als ik spijt heb van mijn zonden?

 

Hoe krijg ik meer liefde voor God?

 

Hoe kun je de stem van God verstaan?

 

Hoe kan ik de juiste kerk vinden?

 

Moet ik me onderwerpen aan geestelijk leiderschap?

 

Waarom heeft God het lijden in mijn leven toegestaan?

 

Gaat iemand die zelfmoord pleegt altijd naar de hel?

 

Wat zegt de Bijbel over cremeren?

 

Is het kerstfeest bijbels?


Preken online:
Relaties en seksualiteit

God wil je helpen om geluk en gezondheid te ervaren in je relaties en seksualiteit. Deze online preken geven inzicht in de valstrikken die op je pad komen en hoe je ze kunt ontwijken, zodat je de juiste parter vindt en seksualiteit een bron van vreugde wordt, in plaats van een oorzaak van pijn.

Genezing van je seksualiteit

 

Reine relaties als sleutel voor geluk

 

Gods partner voor je leven


Online preken over eindtijd, wederkomst en Gods koninkrijk

David Sorensen heeft een grote passie voor de waarheid. Daarom heeft Jezus Christus hem geroepen om de zuivere bijbelse waarheid bekend te maken over de onderwerpen ‘eindtijd’, ‘wederkomst’. ‘Gods koninkrijk’, ‘Israel’ en ‘de toekomst’. Hieronder kun je enkele online preen op video bekijken van David Sorensen, die je zullen helpen de zweren authentieke bijbelse waarheid te ontdekken. Neem er even de tijd voor, laat de woorden van Jezus tot je doorringen en kom tot geloof in het goede nieuws dat Jezus predikte. 

De meeste christenen zijn ondergedompeld in de zogeheten ‘bedelingenleer’ ook wel het ‘dispensationalisme‘ genoemd. Dat is een leer die beweert dat Gods koninkrijk hier niet is, maar later zal komen in het aardse, politieke Israel. De Joden zullen dan de alomheerschappij over de hele mensheid krijgen. Indien iemand God wil aanbidden, zal hij of zij naar het aardse Jeruzalem moeten reizen, waar Jezus in een nieuwe tempel aanbeden zal worden. De oude Joodse wet – de Tora – zal dan aan alle mensen opgelegd worden. In feite zal de hele mensheid gedwongen worden om Joods te worden.

Volgens de bedelingenleer zal deze wereldwijde overheersing door de Joden beginnen bij de fysieke wederkomst van Jezus Christus. Hij zal dan als Messias optreden in Israel, waar Hij Gods koninkrijk op een wereldse, zichtbare wijze zal vestigen.

Hij zal het politieke Israel definitief herstellen, en zal dan vanuit het wereldse Israel de hele wereld beginnen regeren. Dankzij de heerschappij van Jezus Christus vanuit het aardse Israel zal er dan eindelijk vrede op aarde komen. Daarom wordt aan alle christenen geleerd om halsreikend uit te zien naar deze ‘wederkomst van Jezus’, omdat dan eindelijk Israel hersteld wordt, vanwaaruit er vrede voor de hele mensheid zal komen. Om diezelfde reden leren veel kristen ook om met har en ziel gericht te zijn op de nieuwe politiek staat Israel, omdat ze geleerd hebben dat vanuit dit wereldse Israel Gods koninkrijk over de hele mensheid gebracht zal worden.

Dat is in een notendop de boodschap van de bedelingenleer ofwel het dispenstationalisme. In feite is het de leer van de farizeeërs. De oude Joodse schriftgeleerden dachten ook dat de Messias zou komen om een werelds herstel van Israel te brengen, waarna Israel over de hele mensheid zou regeren.

In zijn bijbels onderwijs laat David Sorensen zien dat deze bedelingenleer, die helaas de norm is geworden in de kerk vandaag, radicaal indruist tegen letterlijk alles wat Jezus Christus en de apostelen hebben verkondigd.

Jezus zei dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is, maar in de geest. ‘Alleen als je opnieuw geboren bent uit de Geest van God, kun je Gods koninkrijk zien.’ Jezus veroordeelde de schriftgeleerden juist voor hun racistische denkbeelden waarbij ze meenden dat Gods volk gebaseerd is op nationalisme en natuurlijke afstamming. Zowel Jezus als de apostelen zeiden dat het Israel van God bestaat uit mensen die uit de Geest geboren zijn en een nieuwe schepping zijn in Christus. Van racistische superieuriteit van een menselijk ras is in de Bijbel geen sprake. Sinds de komst van Jezus is er geen sprake meer van Joden of Grieken, legde de apostel Paulus uit. Er is een nieuwe mens, een nieuw volk van God, een nieuw Jeruzalem in Christus.

Alle aandacht is dus gericht op Jezus Christus en niet op het menselijke, politieke Israel.

De verkondiging van Jezus Christus als het ware Israel was dan ook de kern van de boodschap van de apostelen, die zwaar vervolgd werden door de Joden. De Joden die Jezus verworpen wilden hun nationalisme en racisme handhaven, en weigerden te geloven in een geestelijk koninkrijk in Jezus Christus. Ze wilden een koninkrijk van God in het aardse Israel, zonder wedergeboorte, zonder bekering, zonder geloof in Jezus, maar louter gebaseerd op hun natuurlijke afstamming van Abraham. Daarom bestreden ze de apostelen van het Nieuwe Testament.

In onderstaande online preken op videos kun je heel helder ontdekken wat Jezus Christus en de apostelen werkelijk zeiden over de eindtijd, wederkomst, Israel en Gods koninkrijk. Dit zijn stuk voor stuk geweldige eye-openers die ons terugvoeren naar Jezus Christus en zijn oorspronkelijke boodschap.

Het kan schokkend en onthutsend zijn om de authentieke, bijbelse waarheid voor het eerst in je leven zo duidelijk te horen, in de online preken van David Sorensen. Als je jarenlang de leer van de farizeeërs hebt gehoord en altijd geloofde dat dit de bijbelse boodschap is, dan is het een geweldige omwenteling om opeens geconfronteerd te worden met de boodschap die Jezus predikte, en die juist bestreed w werd door de schriftgeleerden.

Ik nodig je echter uit een echte volgeling van Jezus te worden en Zijn woorden hoger te achten dan de wijdverspreide leer van de farizeeërs die vandaag in de kerk zo populair geworden is.


Jezus of Israel?

Een zeer onthullende video over de ware aard van het hedendaagse Israel, dat opgericht is door vrijmetselaars en dat het land is met de hoogste mate van seksueel misbruik ter wereld. Je zult ontdekken wat het ware Israel is in Gods ogen en waarom zowel de hemelse Vader, de Geest van God als alle apostelen uitsluitend over Jezus Christus getuigen en niet over het aardse Israel. Een enorme eye-opener die elke christen moet zien!


Hoe kun je waarheid onderscheiden van misleiding?

In deze online preek vertelt David Sorensen dat de essentie van waarheid is, dat het je altijd dichter bij God brengt. Misleiding leidt je altijd, op subtiele en vaak ongemerkte wijze – verder van God weg. Hoe kun je waarheid of misleiding onderscheiden in de leer over de fysieke wederkomst? Bekijk deze online preek en je zult het begrijpen…


Gods heerlijke plan met de mensheid

In deze online preek vertelt David Sorensen over Gods wondermooie plan met de mensheid. Hij zal Zijn aanwezigheid steeds meer op aarde brengen en er zal een onbekende toename zijn van de manifeste tegenwoordigheid van Jezus Christus. Christenen zullen overal op aarde ontdekken dat Jezus bij hen is en gaan leven in Zijn aanwezigheid die alles verandert. Dit is een zeer bemoedigend en bevrijdend woord van de Heer.


BAM!!!

Een spontane en zeer krachtige uiting van de Geest van God, die ons denken bevrijdt van verkeerde leringen en ons vrij zet om een krachtig licht te zijn in de wereld.


Wie is David Sorensen?

david sorensen

David Sorensen is een christelijke spreker en auteur van bekende christelijke boeken over Gods liefde. Hij is tevens de maker van de site OntdekGod.nl en schrijver van de bemoedigende emails die tienduizenden mensen hebben geholpen om God als een realiteit te ervaren in hun leven.

Een groot deel van zijn leven had David last van een ernstig stotterprobleem, waardoor hij bijna niet kon spreken. Nadat hij vervuld werd met de heilige Geest merkte David tot zijn verbazing dat God door hem heen begon te spreken. Op die momenten stotterde hij nooit. Telkens wanneer God door David heen sprak, getuigden mensen hoe diep ze in hun hart werden aangeraakt.

Spreekt God vandaag nog?

Veel christenen hebben allerlei leugens geleerd over God, waardoor ze Hem nauwelijks of niet ervaren in hun leven. God lijkt voor de meeste christenen bijna net zo onwerkelijk en afstandelijk als voor mensen die niet eens in God geloven. Dat is het gevolg van de vele dwaalleringen die christenen opgelegd zijn, die hen van God weghouden.

Een van deze leugens is dat God in deze tijd niet meer spreekt.

Om je te helpen verlost worden van deze leugen, heeft David Sorensen een uitvoerig bijbels artikel geschreven dat aantoont dat God juist in onze tijd veel meer spreekt dan ooit tevoren. Dit artikel is zeer verhelderend en zal ook jou helpen om de stem van God heel persoonlijk te leren verstaan in je leven.

 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This