De laatste dagen volgens de Bijbel: een overzicht

overzicht bijbel verbond

Overzicht van de laatste dagen

We hebben allemaal geleerd dat wij in de laatste dagen leven. Niets is minder waar. Dat idee is gebaseerd op een zeer ernstig verkeerd lezen van de Bijbel. Bovenstaand overzicht laat zien wat de laatste dagen werkelijk waren, als we de Bijbel accuraat lezen.

Zoals je weet is de Bijbel verdeeld in twee delen: Oude en Nieuw Testament. Jezus Christus kwam on het tijdperk van het Oude Testament af te sluiten. Tegelijk kondigde Hij een nieuw tijdperk aan: het nieuwe verbond. Hij noemde het nieuwe tijdperk ook ‘het koninkrijk van God’.

Toen Jezus het goede nieuws verkondigde dat er een nieuwe tijd aanbrak, was het oude verbond echter nog van kracht. De voornaamste elementen van het oude verbond stonden nog rechtop: het oude Jeruzalem en de tempel.

Het hele oude verbond was gecentraliseerd rond deze twee elementen: Jeruzalem en de tempel.

In Mattheus 23 en 24 kondigde Jezus de verwoesting aan van Jeruzalem en de tempel. Dat zou Gods oordeel zijn over de vele zonden van Israel. Jezus zou als Koning op de wolken verschijnen om dat oordeel te voltrekken. Dan zou Hij ook Zijn plaats innemen als Koning en Heer in het nieuwe koninkrijk van God.

Het kenmerk van het oude verbond was STEEN.

Jeruzalem was van steen, de tempel was van steen, de wet stond op steen en God zei dat de harten van Isrel van steen waren.

Het kenmerk van het nieuwe tijdperk is GEEST.

Het nieuwe Jeruzalem is HEMELS en wordt dus ervaren in de Geest. Wij zijn nu de tempel van God, door de Geest. De wet is in ons hart geschreven door de Geest. We zijn een nieuwe schepping, door de Geest. Het koninkrijk van God kan slechts gezien en ervaren worden door de Geest.

Alles is nu GEEST en LEVEN.

Jezus zei dat God GEEST is en dit soort aanbidding wil, in GEEST en waarheid. Dat is ware aanbidding.

We leven dus al bijna 2,000 jaar niet meer in de ‘eindtijd’, maar we leven in het nieuwe tijdperk dat Jezus heeft gebracht:

leven in de aanwezigheid van God.

Dit overzicht laat je dit heel mooi zien. Neem er even rustig de tijd voor, zoek de bijbelverwijzingen op en praat erover met Jezus en de Vader. Vraag Hem je te laten zien hoe dit allemaal werkt.

Vragen over de laatste dagen?

Heb je vragen over de komt van Jezus op de wolken, lees dan even dit onderwijs rustig en biddend door:

https://www.OntdekGod.nl/wederkomst

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This