Disclaimer

disclaimer

Alles wat we op deze christelijke site hebben geplaatst, heeft als doel: Gods liefde, waarheid en kracht aan zoveel mogelijk mensen doorgeven. Het is ons verlangen dat de waarheden op deze website werkelijk herstel en vrijheid zullen brengen bij iedereen die ze leest en toepast.

Gelukkig hebben we nog nooit iemand ontmoet die schade heeft ondervonden, als gevolg van het werk van Real Life. Wel zijn er steeds weer mensen die ons schrijven hoe ze ten goede veranderd zijn, door de inzichten die we vanuit de Bijbel, op onze christelijke site delen.

Het is echter ook zo dat we geen controle hebben op de wijze waarop iemand omgaat met deze adviezen. Iemand kan de gekste dingen doen met iets wat op zich heel goed is. Het allerbeste medicijn kan schadelijk zijn, als het verkeerd ingenomen wordt. Waarheid is alleen bevrijdend, als iemand er goed mee omgaat. Liefde is uitermate genezend, maar iemand die liefde misgebruikt, kan erdoor verwond worden.

Daarom moeten we veiligheidshalve deze disclaimer op de website plaatsen, waarin we duidelijk maken dat we afstand nemen van elk negatief gevolg dat iemand zou menen te hebben ondervonden als gevolg van onze website. Het lezen en toepassen van onze artikels is op eigen verantwoordelijkheid.

We vertrouwen erop dat we ons nooit zullen hoeven te beroepen op deze disclaimer, omdat de bezoekers van Real Life het gezond verstand zullen hebben om op een evenwichtige, verstandige manier om te gaan met de inzichten die we hier delen. Geniet dus ten volle van deze website en laat de liefde en waarheid van God  maar lekker diep op je inwerken. Jezus zei:

“Als je mijn woorden vasthoudt, ben je echt volgelingen van Mij. Dan zul je de waarheid kennen en de waarheid zal je vrij maken.”
(Het evangelie van Johannes 8:36)

Veel surfplezier!

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This