De waarheid over de wederkomst

Over de hele wereld wordt er aan christenen verteld dat we moeten uitkijken naar een stoffelijke terugkeer van Jezus Christus naar de aarde. Dat wordt de wederkomst genoemd. Volgens deze lering zal Jezus lichamelijk plaats nemen op een troon in een nieuwe stenen tempel in het militaire Israel. Vandaaruit zal Hij de hele mensheid tegen hun wil dwingen om Hem te aanbidden. Iedereen die weigert Hem te vereren zal zonder pardon gedood worden. De leer van de wederkomst verklaart dus dat Jezus Christus de ultieme politieke dictator zal worden, die alle mensen wereldwijd zal dwingen Hem 'lief te hebben', anders worden ze genadeloos over de kling gejaagd. Dat zal dan zogezegd het 'koninkrijk van God' zijn.

Een politieke regering vanuit een stenen tempel, die de mensheid dwingt om Jezus te dienen.

Als gelovigen contact met Jezus Christus willen hebben, zullen ze van heinde en ver - vaak van duizenden kilometers ver! - moeten reizen naar deze tempel in het politieke Israel. Daar zullen ze dan dagenlang moeten aanschuiven in lange wachtrijen van miljoenen mensen, die allemaal een glimp van Jezus willen opvangen. Van persoonlijke omgang met de Heer Jezus zal dus geen sprake zijn, aangezien er altijd miljoenen anderen om Hem heen zullen staan dringen. Jezus zal dan ook altijd ver van ons allemaal verwijderd zijn, in het Midden Oosten in een stenen tempel. 

Voor de wederkomst zal Satan regeren over de hele aarde

eindtijd wederkomst satan antichrist

Volgens deze leer zal de wederkomst van Jezus Christus voorafgegaan worden door de ergste nachtmerrie die de mensheid ooit gekend heeft. De duivel zal machtiger worden dan ooit en zal zelfs de hele mensheid overheersen. Hij zal in de persoon van een demonische antichrist opstaan als een satanische wereldleider, die alle christenen zal proberen uit te roeien. Het zal voor christenen onmogelijk zijn om weerstand te bieden aan deze macht van satan. De enige hoop voor gelovigen is dan ook wat men noemt 'de opname'. Alle christenen zullen opeens tegelijkertijd in de lucht vliegen, tussen de vogels, vliegtuigen en wolken. Daar zullen ze Jezus verwelkomen die ook op de wolken zal staan. Daarna gaan ze allemaal rechtstreeks de hemel in. De wereld zal vervolgens overgeleverd worden in de klauwen van de duivel, die ongehinderd zijn terreur over de hele mensheid zal kunnen uitoefenen.

De hele aarde zal de ergste hel worden die er ooit geweest is. Totale heerschappij van satan over Gods gehele schepping.

De toekomst ziet er volgens de leer van de wederkomst dan ook vreselijk somber uit: de duivel wordt machtiger dan ooit, hij zal de meeste christenen afslachten, de antichrist zal de mensheid regeren. Onze enige hoop is om uit deze hel weggehaald te worden door Jezus, terwijl de hele schepping overgeleverd wordt aan de gruwelen van een afschuwelijke duivel. Na enkele jaren zal Jezus dan,  samen met ons, uit de hemel afdalen om Zijn politieke regering te vestigen op aarde. Alle mensen zullen gedwongen worden Hem te dienen en zij die weigeren zullen vermoord worden. Dat zal hemel op aarde zijn, volmaakte vrede, volgens deze doctrine. 

Er zijn uiteraard veel varianten op deze leringen, maar over de grote lijn zijn alle aanhangers van deze lering het eens met deze drie punten: 1) De duivel wordt steeds machtiger tot de hele mensheid aan hem onderworpen is. 2) Alleen de opname kan ons redden. 3) Jezus zal als politieke leider de hele wereld aan Zich onderwerpen. 4) Iedereen die zich verzet zal om zeep geholpen worden. 

Wat zei Jezus Christus over de wederkomst?

jezus wederkomst toekomst

De vraag is of dat inderdaad is wat Jezus Christus leerde. Zei Hij dat Hij als een militaire dictator de hele mensheid tegen hun wil zal dwingen om Hem te aanbidden? Zei Jezus dat Hij in een stenen tempel in Jeruzalem zal zetelen, duizenden kilometers verwijderd van ons allemaal? Zei Jezus dat de duivel absoluut niet verslagen is, maar juist machtiger dan ooit is en volkomen heerschappij zal krijgen over alles wat God geschapen heeft? Zei Jezus dat er geen toekomst is voor ons en de kerk steeds meer onderdrukt zal worden door de oprukkende macht van satan? Zei Jezus dat de enige hoop voor christenen is om weg te vluchten door een opname, omdat satan te sterk is voor de kerk? 

In deze uitvoerige bijbelstudie zullen we eens aandachtig kijken naar wat de Heer Jezus Christus werkelijk zei over de eindtijd en de wederkomst.

We zullen de wijdverspreide en populaire leringen over de eindtijd vergelijken met de onvervalste woorden van de Heer Jezus Christus. Zo zullen we ontdekken wat waarheid is. Geen eigen meningen, geen populaire denkbeelden, geen onbijbelse doctrines, geen misleidende mythes, maar de betrouwbare woorden van onze Heer en God

Deze diepgaande bijbelstudie is opgesteld door David Sorensen, bekend door de christelijke website OntdekGod.nl, zijn boeken en emails die vele duizenden in een levende relatie met de Heer Jezus en de hemelse Vader gebracht hebben. Meer dan tien jaar lang heeft David Sorensen het onderwerp van de wederkomst van Jezus Christus aandachtig bestudeerd in de Bijbel. Door gedegen studie van het Woord van God ontdekte hij dat er veel zaken verkondigd worden in de kerk die radicaal indruisen tegen wat Jezus Christus zei. In deze studie deelt David deze bijbelse onthullingen met anderen, om de kerk terug te brengen naar het oorspronkelijke evangelie dat de Heer Jezus bracht. 

Geweldige uitbreiding van Gods koninkrijk

vreugde

Tijdens zijn onderzoek ontdekte David Sorensen dat het idee dat satan steeds machtiger wordt, niet alleen onbijbels is, maar ook in strijd is met de historische feiten. Jezus Christus begon met een kleine groep volgelingen, maar nu - tweeduizend jaar later - noemen twee miljard mensen zich christen! Vele miljoenen van hen wandelen daadwerkelijk elke dag met de Heer Jezus Christus. Elke dag komen er tienduizenden christenen bij, vooral in Azie, Afrika en Zuid Amerika. Duizenden moslims krijgen dromen en visioenen waarin Jezus aan hen verschijnt. Hierdoor zijn er geweldige bewegingen gaande in Islamitische landen zoals Iran, Irak, Pakistan enz. waar miljoenen mensen zich tot Jezus Christus keren. 

Statistieken bewijzen dat er meer christenen op aarde zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis. En dit aantal groeit voortdurend. 

Over de hele aarde zijn er veel regeringsleiders die met hart en ziel toegewijd zijn aan Koning Jezus en Hem dienen in hun politieke functie. In veel regeringen, zoals Amerika en Zuid Afrika, wordt er regelmatig door de leiders gebeden voor het land. Dat is een ontwikkeling die ongekend is in de geschiedenis en bijzonder hoopgevend is voor de toekomst. Kortom: de geschiedenis bewijst onomstotelijk dat er een onvoorstelbare uitbreiding gekomen is van de macht van Jezus Christus, op aarde.

Door deze geweldige toename van Gods koninkrijk is er meer welzijn en vrede dan ooit in de geschiedenis van de mensheid. Enkele voorbeelden: vroeger waren bijna alle volkeren met elkaar in oorlog, iedereen moest zich verschuilen achter de hoge muren van versterkte steden want buiten deze steden was niemand veilig. Corruptie vierde hoogtij op elk niveau van de samenleving en de rijken buiten de arme massa schaamteloos uit. Armen en wezen werden verwaarloosd, arbeiders hadden geen rechten, slavernij was doodgewoon, er werd constant geplunderd door rondtrekkende barbaarse bendes, de mensheid werd geteisterd door wellustige despoten die de hele wereld wilden veroveren en kannibalisme was dagelijkse kost in veel culturen. Bovendien werden overal op aarde  voortdurend mensenoffers en zelfs kinderoffers gebracht. Magie en toverij domineerden elk volk en de meest afschrikwekkende folteringen op de marktpleinen waren de normaalste zaak van de wereld. Zelfs in de meest beschaafde samenleving, zoals het Romeinse Rijk, keek het volk voor hun vermaak naar mensen die levend verscheurd werden door wilde dieren of gladiatoren die elkaars armen en benen afhakten. Dat was hun circus! Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, bestond er nauwelijks degelijke medische zorg, met als gevolg dat hele volkeren werden uitgeroeid door onstuitbare ziektes.

oorlog wederkomst

De mate van bloeddorst, geweld, uitbuiting, onderdrukking, misbruik, occultisme en ziekte die vroeger de hele aarde kenmerkte, is in onze tijd volslagen ondenkbaar.

We hebben nu zorg voor de armen, werkloosheidsuitkering, arbeidsrechten, normale werkuren,  opvang voor wezen en ouderen, onderwijs, medische zorg en zelfs zorgverzekeringen, betaalde vakantie, slavernij is afgeschaft, mensenoffers zijn grotendeels verdwenen evenals de gruwelijke publieke folteringen enzovoort. Bovendien is er vrede in bijna elk land op aarde. Er is minder oorlog dan ooit, er is minder armoede, minder kindersterfte, minder onderdrukking dan ooit en de gemiddelde leeftijd van de mens is tweemaal zo hoog als in het verleden.

Het goede nieuws van Gods koninkrijk

wederkomst koninkrijk

Deze toenemende mate van welzijn is het rechtstreekse gevolg van de inspanningen van christenen doorheen de geschiedenis, die zich hebben ingezet om de samenleving te transformeren. Christenen geloofden dat Jezus gekomen was om de mensheid te verlossen en om Zijn heerschappij uit te breiden.

Daarom zetten ze zich krachtig in om een einde te maken aan de afschuwelijke toestand van de mensheid.

Het waren dan ook christenen die de eerste ziekenhuizen stichtten, ze organiseerden zorg voor armen, weduwen en wezen, er kwamen sociale voorzieningen, christenen richtten de eerste scholen en universiteiten op, zij schaften mensenoffers, kannibalisme en verering van demonen af, enzovoort. Door de Koninklijke visie van deze christenen om de heerschappij van Jezus uit te breiden, is er vandaag de dag meer welzijn dan er ooit is geweest in de geschiedenis van de mensheid. Alleen in landen waar de Islam nog de macht heeft, zien we nog dat er ongekende gruwel is, zoals openlijke verbrandingen en onthoofdingen van mensen. Die landen waar het evangelie is doorgedrongen, zijn echter veel vreedzamer geworden, dankzij de inzet van christenen.

De geschiedenis laat zien dat de invloed van christenen op indrukwekkende wijze is toegenomen wereldwijd.

Door dieper in de Bijbel te graven en te kijken naar de oorspronkelijke boodschap van Jezus Christus, ontdekte David Sorensen dat de bijbelse boodschap niet is, dat de duivel steeds machtiger wordt op aarde. Integendeel. De boodschap van de Bijbel is dat het koninkrijk van God is gekomen in de harten van de gelovigen, en dat dit koninkrijk door de eeuwen heen steeds meer uitbreidt, tot het de grootste invloed op aarde zal zijn. Jezus zei dat het zou beginnen als een klein mosterdzaadje, maar dat het zou uitgroeien tot de grootste boom van de hele moestuin (de moestuin is een symbool voor de aarde). Het zou beginnen als een beetje gist, maar op den duur zou het hele brood doortrekt zijn met de gist van het koninkrijk. Ook de profeten Daniel en Jesaja profeteerden dat het koninkrijk van God klein zou beginnen, maar dat het tot in eeuwigheid zou blijven uitbreiden, tot de hele aarde vervuld zou zijn van de aanwezigheid van Jezus Christus, doorheen de gelovigen die Zijn tempels zijn.  

preterisme theologie - wederkomst

Daarom is de boodschap die Jezus bracht GOED NIEUWS!
Niet het slechte nieuws van de heerschappij van de duivel,
maar het goede nieuws van de toenemende invloed van Jezus Christus.

Door de bijbelse boodschap van hoop en herstel te herontdekken, voelde David de noodzaak om ook de leer over de lichamelijke wederkomst van Jezus Christus te onderzoeken. Voorspelde Jezus  inderdaad dat Hij in een verre toekomst stoffelijk op aarde zou terugkomen, om een werelds koninkrijk van God op te richten, in het militaire Israel, waar Hij dan aanbeden zou worden in een stenen tempel in het aardse Jeruzalem? Is dat de boodschap van het nieuwe verbond? Wil Jezus inderdaad dat alle christenen door de eeuwen heen hun leven lang uitkijken naar deze fysieke wederkomst van Jezus in een komend werelds koninkrijk? Is het de wens van Jezus dat 99,99% van alle christenen doorheen de geschiedenis van de mensheid hun leven lang vruchteloos moeten uitzien naar de zogenaamde 'spoedige wederkomst' die helaas voor het overgrote merendeel van alle christenen die ooit geleefd hebben nooit kwam in hun tijd, hoewel hen wel voortdurend beloofd werd dat zij het zeker zullen meemaken?

Op zoek naar de waarheid over de wederkomst

bijbel onderzoek wederkomst

In dit bijbels onderwijs wil David Sorensen je uitnodigen om de moed op te brengen om de wijdverspreide leer over de wederkomst eens heel eerlijk te toetsen aan de authentieke, onvervalste woorden van de Heer Jezus zelf. Je hoeft het nergens meteen mee eens te zijn. Maar wel is de vraag of je bereid bent om de leer van de wederkomst te toetsen aan het zuivere woord van God? Tot zijn spijt merkt David Sorensen dat veel christenen deze bereidheid niet hebben en meteen beginnen oordelen en beschuldigen. Velen zijn blijkbaar bang voor onderzoek en willen het liefst diegenen die wel durven onderzoeken het zwijgen opleggen. Dat is helaas een zeer ongezonde houding, die ervoor zorgt dat onbijbelse leringen ongehinderd kunnen woekeren in het christendom. 

De Bijbel roept ons echter op om elke doctrine, hoe wijdverspreid en populair ze ook is, te toetsen aan de authentieke woorden van Jezus Christus.

De kerkgeschiedenis leert ons dat er vaker tijden zijn geweest dat misleidingen de kerk overheersten. In de middeleeuwen geloofden de meeste christenen bijvoorbeeld dat we onze redding moeten verdienen door goede werken en dat we zelfs onze plaats in de hemel kunnen afkopen door zogeheten 'aflaten' te betalen aan de kerk. Er was een dappere reformator voor nodig, Maarten Luther geheten, om deze volslagen onbijbelse leringen te ontmaskeren en christenen terug te brengen naar de oorspronkelijke waarheid van het evangelie: we worden gered door genade, dankzij het offer van Jezus Christus en niet door onze eigen verdienste.

Zo is het ook met de leer van de stoffelijke wederkomst van Jezus Christus. Pas als we de bereidheid opbrengen om deze populaire leer, die op een dwingende wijze aan alle christenen opgelegd wordt, te onderzoeken op haar bijbels gehalte, kunnen we zeker weten dat we in de waarheid wandelen. Weigeren we elke toetsing, dan zegt de bijbel dat we per definitie in misleiding leven. Slechts een nederig mens die waarheid liefheeft en bereid is zich te laten onderwijzen, kan wijs worden.

Daarom nodigen we je van harte uit om de leer over de stoffelijke wederkomst van Jezus Christus in het politieke Israel te toetsen aan de oorspronkelijke woorden van Jezus Christus.

Dit is uitgebreid bijbels onderwijs en het vergt de nodige inzet om het met aandacht te lezen. Neem er rustig de tijd voor. Print het eventueel uit. Later zal David Sorensen hier een boek over schrijven, dat alles nog duidelijker en completer zal uitleggen.

Leren de Bijbel juist lezen

wederkomst - wat zegt de Bijbel?

Het gaat erom dat christenen terugkeren naar de oorspronkelijke boodschap van Jezus Christus, door de bijbel op een juiste wijze te lezen. Onbijbelse leringen zijn altijd het gevolg van een verkeerd gebruik van de Bijbel: teksten uit hun verband rukken en daarmee aan de haal gaan. Helaas gebeurt dat voortdurend op grote schaal. Bekende predikers hebben blijkbaar nooit geleerd hoe ze de Bijbel juist kunnen lezen en denken dat ze naar eigen willekeur zomaar elke bijbeltekst uit elk bijbels, historisch en cultureel verband kunnen rukken en toepassen op onszelf, duizenden jaren later, in een totaal andere wereld. Zo wordt er veel verwarring gesticht.  

David Sorensen zal in dit onderwijs aantonen hoe we de Bijbel op een juiste wijze dienen te lezen. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de doelgroep van een bijbelgedeelte.

We moeten ons de vraag stellen: sprak een bijbelse auteur tot ons, westerlingen in de 21e eeuw? Of richtte hij zich tot een heel andere doelgroep, die duizenden jaren geleden leefde? Ook de tijdsbepalingen voor gebeurtenissen dienen gerespecteerd te worden. Werd er door de apostelen verklaard dat de wederkomst zou plaatsvinden in een zeer verre toekomst, duizenden jaren later? Of zeiden ze dat de wederkomst meegemaakt zou worden door de mensen tot wie zij spraken? Daarnaast is het belangrijk om de Griekse grondtekst van de Bijbel op te zoeken. Is onze Bijbel wel juist vertaald? Of zijn er verkeerde leerstellingen verwerkt in onze bijbelvertalingen, die ons ongemerkt indoctrineren met een leer die eigenlijk helemaal niet te vinden is in de Griekse grondtekst? Zo zijn er diverse belangrijke principes die noodzakelijk zijn om de Bijbel juist te gebruiken. 

Hoop voor de toekomst

hoop toekomst

David Sorensen heeft aan den lijve ondervonden hoe het herontdekken van de oorspronkelijke boodschap van Jezus Christus en de apostelen zijn doemdenken over de toekomst heeft weggenomen en hem een blije, hoopvolle blik heeft gegeven op de samenleving. Hij is niet langer ongerust voor de toekomst van zijn kinderen, maar weet dat Jezus hen ook zal gebruiken om Zijn macht nog meer uit te breiden over de aarde, zoals Hij beloofd heeft. 

De toekomst is niet donker en duivels, maar juist vol van het toenemende licht van Jezus Christus die inderdaad de Koning der koningen en Heer der heren is. Hij is niet de grote verslagene, maar de grote overwinnaar. Niet de duivel heeft alle macht, maar Jezus Christus heeft alle macht. 

Het herontdekken van deze oorspronkelijke blijde boodschap die Jezus verkondigde zal ook jou positief veranderen. David heeft veel getuigenissen ontvangen van christenen die zeiden dat ze leden aan depressies, angststoornissen, zelfmoordneigingen en dwanggedachten, als gevolg van de leringen die de duivel verhogen en christenen een angstwekkende toekomst voorspiegelen. Sommigen zeiden zelfs dat ze het gevoel hadden bevrijd te worden van demonen, toen ze de waarheid hoorden. Andere getuigden dat ze voor het eerst echt begonnen te leven. 

De waarheid over de wederkomst herstelt onze koninklijke missie

Anderen vertelden hoe ze visie kregen om samen met Jezus door te breken in de samenleving en weer - net als de vroegere christenen - zich in te zetten om de duisternis een halt toe te roepen en de invloed van Jezus terug te brengen in elk aspect van de samenleving. De koninklijke missie om te regeren als koningen en priesters in het hemelse koninkrijk van Jezus wordt hersteld. De kerk wordt wakker en herneemt haar roeping om een helder licht te zijn middenin de maatschappij. Niet aan de rand van de samenleving, maar er middenin. Niet afgezonderd in de kerk, maar buiten de kerkmuren, in de realiteit van het echte leven, waar de mensen Jezus nodig hebben.

Neem rustig de tijd om de waarheid over de wederkomst te lezen, vraag de Geest van God - die de Geest van de waarheid is - om je te leiden en je ogen te openen voor Zijn Woord.

Wees vooral niet bang. Het is vaak door angst dat christenen gevangen blijven in leringen die hen beroven van de rijkdom die Jezus ons wil geven. Angst is een leugenaar en een dief. Laat je niet leiden door angst, maar vertrouw erop dat Jezus, die je Goede Herder is, je zal leiden naar grazige weiden en rustige wateren: rust voor je ziel en nieuw leven voor je hart. Hij wil je verlossen van datgene wat je bedrukt en je vullen met grote vreugde, visie en vrijheid. 

Daarom zei Jezus: de waarheid maakt vrij! 

wederkomst jezus christus hoop visie

Wat zei Jezus over Zijn wederkomst?

Er zijn ontelbare boeken geschreven, films geproduceerd en preken verkondigd over de wederkomst, maar geen van deze alle - hoe talrijk ook - is gezaghebbend voor een christen. Alleen Jezus Christus is gezaghebbend. Hij is het Woord van God in levende lijve, de waarheid in eigen persoon. Hij is onze Meester naar wie we luisteren, de God aan wie we ons onderwerpen. Daarom concentreer ik me uitsluitend op wat Hij gezegd heeft over de wederkomst. Ook de profeten en apostelen die Hij gezonden heeft en die Zijn woord spraken, laat ik aan het woord, aangezien zij rechtstreeks vanuit Hem spraken.

In de journalistiek zijn er vijf kernvragen die moeten beantwoord worden, om een compleet zicht op een zaak te krijgen: wie, wat, waar, wanneer en hoe?

In dit geval stellen we dus deze vragen: WIE zou de wederkomst meemaken? WAT zou er gebeuren? WAAR zou het plaatsvinden? WANNEER zou het gebeuren? HOE zou Jezus terugkomen? Door aandachtig te lezen wat Jezus Christus en Zijn apostelen zeiden, kunnen we een antwoord krijgen op deze vijf vragen.


Wat zou er gebeuren tijdens de wederkomst?

Eerst en vooral zullen we de vraag beantwoorden WAT er zou gebeuren tijdens de wederkomst . Wat zei Jezus Christus hierover? Laten we het eens lezen. Toen Hij tot zijn leerlingen sprak, zei Jezus Christus het volgende over Zijn wederkomst: 

‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.’
(Mattheus 16:27)​

Jezus zei dat Hij zou komen om ieder te vergelden naar zijn daden. Dat betekent dat Hij zou komen om te oordelen. Dit is dus wat er zou gebeuren tijdens de wederkomst: VERGELDING. Ook de apostel Paulus zei dat de wederkomst van Jezus betekende dat Hij zou STRAFFEN:

'…wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.’
(2 Tessalonicenzen 1:6-8)​

De apostel die de brief aan de Hebreeen schreef, zei hetzelfde:

'Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God! (…) Want nog een korte, korte tijd, en Hij die komt zal er zijn en niet op Zich laten wachten.’
(Hebr. 10:30-31, 36)​

Ook hier wordt gezegd dat 'Hij die komt' zou komen om wraak te nemen, te vergelden en te oordelen. Jezus Christus en Zijn apostelen zeiden dus unaniem dat de wederkomst een tijd zou zijn waarop Jezus zou komen met Zijn legers engelen, met een hevig vuur, om Gods volk te oordelen. Het zou vreselijk zijn te vallen in Zijn handen, Hij zou komen om te straffen.

Wraak, vergelding, vuur, oordeel, straf, vreselijk... De wederkomst zou dus iets verschrikkelijks zijn!


Wie zou er gestraft worden?

We weten nu wat er tijdens de wederkomst zou gebeuren: Jezus zou komen om te oordelen. De volgende vraag is: WIE zouden er geoordeeld worden? Op WIE zou Jezus wraak nemen? WIE zouden gestraft worden? Het antwoord wordt onder andere gegeven door de apostel Paulus, in zijn brieven aan de Tessalonicenzen. Paulus schreef uitvoerig aan de Tessalonicenzen over de wederkomst en de toorn van God, en hij duidde heel specifiek aan wie Gods toorn zou ondergaan:

‘…de Joden, die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die God niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde de maat van hun zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde.’
(1 Tessalonicenzen. 2:14-16)
wederkomst toorn joden

Paulus zei dat tijdens de wederkomst de toorn over de Joden zou komen, omdat zij Gods profeten en zelfs Jezus gedood hadden.

De Joden waren degenen die 'God niet erkennen en het evangelie niet gehoorzamen', de apostelen 'tot het uiterste vervolgden' en de verkondiging van het evangelie verhinderden. Ze hadden de maat van hun zonde volgemaakt, en volgens de apostel Paulus zou de toorn nu over hen komen.

Dat klopt met wat God al lang op voorhand had aangekondigd doorheen de profeten van het Oude Testament. Steeds opnieuw stuurde de Heer zijn profeten om Israel tot inkeer te brengen, maar steeds weer werden ze vervolgd en vermoord. Daarom voorspelde de Heer doorheen Zijn profeten dat er een dag zou aanbreken waarop Hij zou komen, om Zijn toorn te openbaren over Jeruzalem. Zo voorspelde de profeet Jesaja:

‘Sion... Jeruzalem... zie, de Heer zal komen met vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om Zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen.’ (Jesaja 66:15)

Dat is precies hetzelfde wat Paulus schreef: de Heer zou komen met een geweldig vuur, om Zijn toorn te openbaren over Sion en Jeruzalem ofwel de Joden. Ook de profeet Micha sprak tot de Joodse leiders en zei dat Gods oordeel betekende dat heel Jeruzalem verwoest zou worden:

'...leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebben van recht en al wat recht is, verdraaien, die Sion bouwen met bloed en Jeruzalem met onrecht. ... Daarom zal om uwentwil Sion als een akker worden omgeploegd, en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja de tempelberg tot woudhoogten.’ (Micha 3:9, 10, 12)​

Jezus kondigde het oordeel aan

We weten nu dat de apostel Paulus en de profeten van het Oude Testament zeiden dat het de Joden waren die bij de wederkomst van de Heer de toorn zouden ondergaan. Dat is precies wat Jezus Christus zelf ook zei. In Mattheus 23 lezen we hoe Jezus sprak tot de leiders van Israel en hen confronteerde met hun slechtheid. Hij noemde hen 'huichelaars', 'slangen' en 'adders' en zei dat zij - de Joodse leiders - het oordeel zouden ondergaan:

'Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars,... Slangen! Adders!

Hoe zou u kunnen ontkomen aan de veroordeling tot de hel? 


Uiteindelijk zal op uw hoofd neerkomen al het onschuldige bloed dat op aarde vergoten is, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar.

Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.

Jeruzalem, Jeruzalem!


U doodt de profeten en stenigt hen die God u gestuurd heeft.

Ja, uw huis zal als een woestenij achterblijven.’

(Mattheus 23:27, 33-38)
jeruzalem oordeel

Net als Paulus en de profeten, zei Jezus dat het de Joden waren die het oordeel van God zouden ondergaan. Heel Jeruzalem zou een woestenij worden. Maar dat niet alleen, de heilige tempel - het belangrijkste element van Israel - zou tot de laatste steen afgebroken worden: 

‘Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de gebouwen van de tempel. ‘Ja,’ zei Jezus hun, ‘zien jullie dat alles? Ik verzeker jullie: er zal geen steen op de andere blijven staan; alles wordt met de grond gelijkgemaakt.'
(Mattheus 24:1-2)
jezus tempel verwoesting

Telkens de profeten, apostelen en Jezus Zelf spraken over de komst van de Heer, zeiden ze dat Hij zou komen om te oordelen. Dat blijkt ook uit de vraag die de leerlingen aan Jezus stelden in Mattheus 24. Toen Jezus het komende oordeel over Israel aankondigde, vroegen ze Hem wanneer deze dingen zouden gebeuren en wat het teken zou zijn van Zijn komst:

‘Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van dit tijdperk?’ (Mattheus 24:3)​

De leerlingen van Jezus koppelden dus de komst van Jezus op de wolken direct aan de komende verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Dat is immers wat Jezus hen voortdurend inprentte. Bovendien kenden ze de geschriften van de oude profeten die voorspelden dat de Heer zou komen met een groot vuur, om Israel te oordelen en Jeruzalem te vernietigen. Ze begrepen maar al ter goed dat het deze komst was, waar Jezus het over had. 

Jezus voorspelde het einde van Israel

Jezus Christus, de profeten en de apostelen zeiden dus unaniem dat de komst van de Heer betekende dat Gods toorn zou worden uitgestort over Israel, omdat ze altijd Gods profeten vervolgd hadden. Jezus zou komen op de wolken om te vergelden, om wraak te nemen, om Zijn volk te oordelen, de maat van hun zonde was volgemaakt, de toorn was over de Joden gekomen tot het einde, die generatie tot wie Jezus sprak zou het oordeel niet kunnen ontlopen, Hij zou komen met vuur om te vernietigen, Jeruzalem en de tempel zouden volkomen verwoest worden.

De totale vernietiging van Jeruzalem en de tempel zou het einde betekenen van Israel zelf. Want heel Israel was gecentraliseerd rond Jeruzalem en de tempel. Deze twee elementen waren de identiteit van Israel: de heilige stad en de heilige tempel. Jezus' aankondiging dat ze allebei zouden verwoest worden bij Zijn wederkomst, betekende niets minder dan het einde van het toenmalige Israel.

Daarom spraken Jezus en de apostelen altijd over het einde en de voltooing van het tijdperk. Zijn komst zou het einde betekenen van het oude Israel. 

Sommige bijbelvertalingen hebben zijn woorden foutief vertaald alsof het einde van de 'wereld' zou komen. Maar dat is absoluut niet wat Jezus zei. Telkens Jezus sprak over het einde of de voltooiing, gebruikte Hij het Griekse woord 'AION' wat niet 'wereld' betekent, maar 'TIJDPERK'. De leerlingen vroegen Hem niet wanneer het einde van de 'wereld' zou komen, zoals verkeerde bijbelvertalingen ons wijsmaken, ze vroegen Jezus wanneer het einde zou komen van hun tijdperk. Jezus kondigde immers niet de verwoesting aan van alle steden ter wereld, Hij voorspelde de verwoesting van slechts deze ene stad: Jeruzalem! 

Als we de Griekse grondtekst lezen, zien we dat Jezus nooit sprak over het einde van de wereld, maar over het einde van een tijdperk. 

Zoals we intussen begrijpen, kwam het tijdperk van het oude Israel ten einde. De tijd was vervuld, de maat van hun zonden was vol, ze konden er niet aan ontkomen, Gods oordeel zou over hen komen, Jezus zou als Koning verschijnen op de wolken om te vergelden en wraak te nemen. Het einde was in zicht. Dat waren de 'laatste dagen' en 'de eindtijd'.

Door aandachtig te lezen wat Jezus, de apostelen en profeten zeiden, zien we dat er geen sprake van is, dat de wederkomst zou beteken dat de hele skaneet aarde verwoest zou worden, zoals ons verteld wordt. Jezus sprak tot Israel aangaande Gods oordeel over Israel, vanwege de zonden van Israel. In het volgende hoofdstuk zullen we dit nog duidelijker zien. 


Wie zou de wederkomst meemaken?

We hebben nu een duidelijk antwoord gekregen, uit de mond van Jezus Christus, zijn profeten en apostelen, wat de wederkomst is. Het geeft ons ook meteen een antwoord op de derde vraag: WIE zou het meemaken? Wij hebben allemaal geleerd dat de hele mensheid de wederkomst zal beleven en dat alle ogen over de hele aarde Jezus zullen zien verschijnen op de wolken. Maar dat is niet wat Jezus Christus zei. Hij sprak niet tot Nederlanders, Amerikanen, Fransen en Belgen. Hij sprak tot Israel! Tot hen was Hij immers gezonden, zoals Hij zei: 

‘Ik ben alleen naar de verloren schapen van het volk Israël gestuurd.’
(Mattheus 15:24)

Ook de apostel Johannes maakte duidelijk tot wie Jezus gezonden was en tot wie Hij sprak:

'Hij kwam naar zijn eigen domein, maar zijn eigen volk aanvaardde hem niet.' (Johannes 1:11)

Wij, westerse christenen in de 21e eeuw, vergeten wel eens dat Jezus Christus een Jood was, die voorspeld was door de Joodse profeten en dat Hij kwam naar de Joden om de Joodse voorspellingen te vervullen, in het Joodse land. Hij sprak niet tot westerlingen uit het jaar 2000, maar tot de Joden van de eerste eeuw. Hij kwam tot het zijne. Daarom zei Jezus ook dat Hij de twaalf stammen van Israel zou oordelen, bij Zijn komst:

'Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: wanneer alles vernieuwd wordt en de Mensenzoon in al zijn majesteit op zijn troon zal zitten, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël.' 
(Mattheus 19:28)

Hoe komt men dan bij het idee dat elk oog van de hele planeet aarde Jezus zou zien komen op de wolken? Dat is afgeleid uit dit bijbelvers, uit het boek Openbaring: 

'Ziet, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van de aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen.' (Openbaring 1:7)

We beseffen echter niet dat dit een verkeerde bijbelvertaling is. Het woord dat hier als 'aarde' vertaald is, is het Griekse woord 'GE'. Dat woord kan aarde betekenen, maar het betekent net zo goed LAND, NATIE, INWONERS VAN EEN BEPAALD GEBIED.  

ge land

Het is niet correct om het woord GE hier te vertalen als aarde, omdat er staat dat ALLE STAMMEN over Hem zouden weeklagen. De aarde is helemaal niet verdeeld in stammen. Het LAND Israel bestaat daarentegen wel uit twaalf stammen! Dat klopt ook met de context, want zoals we zagen was Jezus niet gezonden tot de aarde, maar tot het land Israel. Jezus kondigde gebeurtenissen aan die in Israel zouden plaatsvinden. Het vers zegt bovendien dat zij die Hem doorstoken hadden, Hem zouden zien op de wolken. Dat zijn dus opnieuw de inwoners van het LAND (Grieks 'GE') Israel. Een correcte vertaling van dit vers is dus: '...elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben, alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen.' Wat hier geschreven staat, is dat iedereen in Israel Jezus zou zien komen. 

Het huis van David zou Hem zien!

Dat het inderdaad de stammen van het land Israel waren, die Jezus zouden aanschouwen, blijkt bovendien uit de voorspelling van de profeet Zacharia: 

'Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig zoon, ja, zij zullen over Hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn….'
(Zacharia 12:10-11)

Wie zouden Hem aanschouwen en wie zouden weeklagen? HET HUIS VAN DAVID. Dat zijn de Joden onder het oude verbond.

Dat bewijst definitief dat Openbaring 1:7 niet over alle inwoners van de aarde gaat, maar over alle stammen van het land Israel. Dat is ook wat Jezus zei in Mattheüs 24:30, waar Hij eveneens verwees naar Zacharia 12:10-11:

'...en dan zullen al de stammen van het land rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.' (Mattheus 24:30)

Zullen de hemel en aarde vergaan?

Een belangrijke sleutel om te begrijpen dat Jezus het oordeel van Israel aankondigde, is de Joodse uitdrukking 'hemel en aarde'. Terwijl Jezus in Mattheus 24 uitlegde wat er allemaal zou gebeuren tijdens de verwoesting van Jeruzalem, zei Hij dat in die tijd de 'hemel en aarde' zouden vergaan. Ook de apostel Petrus sprak over het vergaan van 'hemel en aarde' in de context van het komende oordeel van God over 'het huis van de Heer'. Wij, moderne westerlingen van de 21e eeuw, lezen dat op onze westerse manier en denken dat Jezus de totale vernietiging van Gods schepping aankondigde. Maar is dat wel zo?

Hij sprak toch voortdurend over Israel? Waarom zei Hij dan dat de 'hemel en aarde' vergaan, tijdens de verwoesting van Jeruzalem? 

Het antwoord vinden we in het Oude Testament. Een van de belangrijkste profeten was Jesaja, die meer dan de andere profeten sprak over de wederkomst van Jezus, het einde van Israel en het herstel van een nieuw, hemels Jeruzalem. Het boek Jesaja begint met een zeer belangrijke zin, die ons de sleutel geeft tot het begrijpen van de term 'hemel en aarde' in de context van Gods oordeel over Jeruzalem. Jesaja richtte zich tot het volk Israel en zei het volgende:

'Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over JUDA en JERUZALEM.... Luister, HEMEL, neem ter ore, AARDE! Want de Heer spreekt.' (Jesaja 1:1,2)
jesaja hemel aarde

Heb je het goed gelezen? Jesaja noemde Juda en Jeruzalem HEMEL EN AARDE!

Dat is buitengewoon belangrijk... Opnieuw: begrijp dat Jezus kwam in de Joodse traditie, en dus ook sprak in de Joodse taal, met Joodse begrippen. Jezus was uitvoerig aangekondigd door Jesaja, de Joodse profeet. En wat zei Jesaja? Hij noemde Juda en Jeruzalem 'hemel en aarde'. Ook de profeet Mozes noemde Israel 'hemel en aarde', toen hij zijn bekende profetische lied zong:

'Toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van ISRAEL de woorden van dit lied, totdat ze voltooid waren: Hoor mij aan, HEMEL, dan zal ik spreken! Laat de AARDE de woorden van mijn mond horen.' (Deuteronomium 31:30, 32:1)

De profeet Asaf schreef, onder inspiratie van de Geest van God, een opmerkelijk vers in psalm 78:

'...de stam Juda koos hij, de Sionsberg heeft hij lief. Hij bouwde zijn heiligdom, hoog als de hemel, en zette het vast als de aarde, voor eeuwig.​' (Psalm 78:69)

Asaf profeteerde dus dat God Juda koos en daar Zijn heiligdom bouwde, als de hemel en de aarde. Begin je het te begrijpen? 

Jesaja noemde Israel 'hemel en aarde', Mozes zong een lied voor Israel en zei: 'Luister naar mij, hemel en aarde', en Gods heiligdom in Juda was gebouwd als de hemel en aarde. 

Maar er is nog meer! De gezaghebbende Joodse historicus Flavius Josephus schreef dat de tabernakel van Mozes 'hemel, land en zee' genoemd werd:

"Mozes verdeelde de tabernakel in drie aparte delen. Twee ervan waren voor de priesters, als zijnde toegankelijk voor de mensen en deze noemde hij het land en de zee. Maar het derde deel zette hij apart voor God, want de hemel is niet toegankelijk voor de mensen.' (Josephus, Antiquities, Book 3, Chapter 7, Paragraph 7, Section 181)​

We zien dus dat de tabernakel, ofwel de tempel, ingedeeld werd in drie delen:

- De hemel was alleen toegankelijk voor de hogepriester
- De aarde voor de priesters
- De zee voor de 'gewone' mensen

tempel hemel aarde

Lees teksten binnen hun verband!

Het is van groot belang dat we bijbelteksten altijd lezen binnen hun verband. In welke context zei Jezus dat de hemel en aarde zouden vergaan? Tijdens zijn voorspelling van de verwoesting van Jeruzalem en de tempel! Het is cruciaal dat we deze context voor ogen houden. Terwijl Jezus het einde van Israel beschreef, zei Hij dat 'hemel en aarde' zouden vergaan.

Het vergaan van de 'hemel en aarde' stond dus rechtstreeks in verband met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. 

Dat komt overeen met wat Jesaja, Mozes, Asaf en Josephus schreven: Israel en de tempel waren in Gods ogen 'hemel en aarde'. Zo zien we dat dit soort bijbelteksten alleen juist begrepen kunnen worden door ze in hun context te lezen, voldoende bijbelkennis te hebben, en de geschiedschrijving te kennen. Het probleem ontstaat wanneer we verzen compleet uit hun verband rukken. Dat is wat er gebeurd is met de uitspraak 'hemel en aarde zullen vergaan'. Predikers over de hele wereld negeren het feit dat Jezus dit zei in direct verband tot de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, rukken het vers dus compleet uit zijn verband, en denken dat er een geheel nieuwe fysieke schepping zal komen, nadat God de huidige planeet aarde en het hele universum door vuur zou vernietigen. Maar dat is dus werkelijk niet wat er staat. ​Het vergaan van hemel en aarde betekende dat Gods heiligdom in Israel zou vergaan. 


Nieuwe hemel en aarde

Naast het vergaan van de oude hemel en aarde is er sprake van de schepping van een nieuwe hemel en aarde. Dat kunnen we lezen in onder andere Jesaja en Openbaring. Ook hier moeten we kijken naar de betekenis van de verzen binnen de context. Waarover sprak Jesaja, toen hij zei dat er een nieuwe hemel en aarde zouden komen? Net als Jezus had hij het over de verwoesting van Jeruzalem! Hij beschrijft dit in hoofdstuk 66, waarvan ik hier enkele verzen zal citeren: .

'Er klinkt tumult in de stad, een luide stem uit de tempel: het is de stem van de HEER, die zijn vijanden vergeldt naar hun daden. (vers 6)

De HEER zal komen in een vuur, met zijn wagens als een wervelstorm. Hij komt zijn toorn uitvieren in vlammen, zijn dreiging in een vuurgloed. (vers 15)

Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak... (vers 22)

Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen: de worm die aan hen knaagt zal niet sterven, en het vuur waarin ze branden zal niet doven; ze worden verafschuwd door alles wat leeft. (vers 24)

(Jesaja 66)

Jezus zei dat de hemel en aarde zouden vergaan tijdens de vernietiging van Jeruzalem en de tempel. Jesaja zei dat in diezelfde periode een nieuwe hemel en aarde zou komen. 


Moeten we nog dieren offeren?

Als het waar zou zijn dat Jezus voorspelde dat de fysieke hemel en aarde zouden vernietigd worden, dan zou dat betekenen dat jij en ik nog steeds dierenoffers zouden moeten brengen, en ons aan de hele Joodse wet moeten houden. Want Jezus verklaarde dat de wet zou blijven bestaan, zolang de hemel en aarde bestonden: 

'Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.' (Mattheus 5:18)​​

We weten allemaal dat we niet meer onder de wet leven, maar onder Gods genade, die we ontvangen dankzij het kruisoffer van Jezus Christus. Dat is een zoveelste bevestiging dat de hemel en aarde inderdaad voorbijgegaan zijn, want de wet is niet meer werkzaam in het nieuwe verbond. We hoeven geen dierenoffers meer te brengen en we zijn niet meer onderworpen aan de ontelbare verordeningen van de oude Joodse wet. In Christus zijn we kinderen van het nieuwe Jeruzalem, dat door Paulus de 'VRIJE MOEDER' wordt genoemd.

de heilige geest

De oude hemel en aarde zijn voorbijgegaan, wat betekent dat we niet meer onder de wet leven. We laten ons nu leiden door de Geest van God. 

De nieuwe hemel en aarde is het nieuwe verbond dat Jezus aankondigde, een nieuw heiligdom dat nu bestaat uit mensen - wij zijn nu Gods tempel, een nieuw volk van God dat geschapen is in Jezus Christus en bestaat uit zowel Joden als alle andere volkeren, een nieuw Jeruzalem dat geestelijk ofwel hemels is en dat de Bruid van Christus is en dus bestaat uit alle gelovigen wereldwijd, enzovoort. Jezus Christus heeft het oude vernietigt, en in Hem is alles ook nieuw geworden. We zijn een nieuwe schepping in Christus, en wij zijn nu de stad waar God woont. Dit is de geweldige rijkdom van het nieuwe verbond, waarbij al Gods zegeningen worden ervaren in Jezus Christus. In Hem is alles vervuld.

Verder in dit onderwijs leer je hier meer over en ontdek je ook hoe je de herige realiteit van het nieuwe kunt ervaren in je persoonlijk leven en in je kerk.


Wanneer zou het einde aanbreken? 

Als je tot hier hebt gelezen, neem ik mijn petje voor je af. Het betekent dat je echt hongerig bent naar waarheid. Nu komen we bij de vierde vraag, die van zeer groot belang is: WANNEER zou dit alles gebeuren? Zoals je weet wordt in onze tijd volop verkondigd dat de wederkomst zal plaatsvinden in de 21e eeuw, tweeduizend jaar later. Is dat inderdaad wat Jezus Christus zei? Laten we eens lezen... Toen Jezus het oordeel over Israel aankondigde wilden zijn leerlingen uiteraard weten wanneer dat zou gebeuren. Zouden zij het meemaken, of was het voor een andere generatie, in de toekomst? Daarom stelden ze Jezus de prangende vraag:

‘Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van dit tijdperk?’
(Mattheus 24:3)

Jezus gaf hen een antwoord dat er niet om liegt:

‘Ik verzeker jullie: de mensen van deze tijd zullen dit alles nog beleven.’
(Mattheus 24:34 Groot Nieuws Bijbel)
wederkomst tijd

Een duidelijker antwoord had Jezus hen niet kunnen geven. Hij zei het zelfs met nadruk: ‘Ik verzeker jullie...’. Deze uitdrukking gebruikte Jezus telkens Hij wilde dat zijn toehoorders bijzondere aandacht zouden geven aan Zijn woorden. 

'Ik verzeker jullie: de mensen van deze tijd zullen dit alles nog beleven.'
(Mattheus 24:34 - Groot Nieuws Bijbel) 

De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt deze woorden van Jezus als volgt:

Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.' (Mattheus 24:34 - Nieuwe Bijbelvertaling)

Aangezien een generatie veertig jaren duurt, kondigde Jezus Christus dus aan dat de verwoesting van Jeruzalem en Zijn wederkomst zouden gebeuren binnen veertig jaren. De recente bijbelvertaling 'De Bijbel In Gewone Taal' vertaalt het dan ook correct als volgt: 

'Luister goed naar mijn woorden: Sommige mensen die nu leven, zullen dat nog meemaken.' (Mattheus 24:34 - Bijbel in Gewone Taal)

Gaf Jezus een antwoord zonder inhoud?

In onze tijd verkondigen veel predikers dat Jezus Christus niet is gekomen tijdens de eerste generatie christenen en dat Hij in onze tijd, tweeduizend jaar later, zal komen. Hoe gaan deze predikers om met het feit dat Jezus met nadruk zei dat Zijn komst zou gebeuren tijdens de toenmalige generatie? Heel eenvoudig. Ze zeggen: 'Eigenlijk bedoelde Jezus dat het menselijk ras niet zal voorbijgaan voor dit alles gebeurd is.' Maar denk eens even na.... Heeft zo'n antwoord enige inhoud? Natuurlijk niet. Dat zegt helemaal niets. Uiteraard zou Jezus komen tijdens het bestaan van de mensheid, wanneer anders? Dat wisten de leerlingen ook wel. 

Het is nogal wiedes dat Jezus zou komen tijdens het bestaan van het menselijk ras. Dat hoefde Hij hen niet te vertellen. 

Deze uitleg slaat dan ook helemaal nergens op en is een voorbeeld hoe sommigen hard hun best doen om de  woorden van Jezus te verdraaien, zodat ze geen enkele inhoud meer hebben. Maar Jezus gaf geen betekenisloos antwoord. Nee. Hij gaf een concreet antwoord op de vraag van Zijn leerlingen en zei met nadruk dat Zijn komst zou plaatsvinden tijdens de toenmalige generatie of zoals diverse bijbelvertalingen het juist verwoord hebben: 'Sommige mensen die nu leven zullen dat nog meemaken'. Hij zei het bovendien met extra nadruk: Ik verzeker jullie!

Jezus wilde dat de christenen goed zouden weten wanneer Hij zou komen: in hun tijd en niet in een verre toekomst! 

Jezus had overigens al eerder gezegd wanneer het allemaal zou gebeuren. Toen Hij Gods oordeel over Israel aankondigde, zei Hij tegen de leiders van Israel: 

'Uiteindelijk zal op uw hoofd neerkomen al het onschuldige bloed dat op aarde vergoten is... Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’ (Mattheus 23:35,36)

Of zoals het in de 'Bijbel In Gewone Taal' vertaald is:

'De mensen die nu leven, zullen voor al die misdaden gestraft worden.’ (Mattheus 23:36 - Bijbel In Gewone Taal)​
wederkomst generatie

Jezus herhaalde de tijdsaanduiding van Zijn komst diverse malen. Zo zei Hij bijvoorbeeld tegen de leden van de Joodse hoge raad, die Hem veroordeelden tot de kruisdood:

‘Ik zeg tegen jullie allen hier: vanaf nu zullen JULLIE de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem ZIEN KOMEN op de wolken van de hemel.’ (Mattheus 26:64 GNB)

Zij zouden Jezus zien komen op de wolken van de hemel. Dat kan alleen als ze nog in leven waren. Jezus zou dus inderdaad komen, tijdens het leven van de toenmalige Joden. Het is ook opvallend dat Hij dit zei tegen de Joodse Hoge Raad. Diegenen die Jezus aan het kruis nagelden, waren tevens degenen die Hem zouden zien komen op de wolken, om hen te oordelen. 

wederkomst hoge raad

Tegen de mensen die Hem volgden en naar Hem luisterden, zei Jezus ook heel nadrukkelijk dat sommigen onder hen nog in leven zouden zijn, als Hij zou komen als Koning, om te vergelden.

‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. 

Voorwaar, Ik zeg u:
Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen als Koning hebben zien komen.’

(Mattheus 16:27, 28)

wederkomst sterven

Sprak Jezus over pinksteren of de verheerlijking op de berg?

Dit is een zoveelste kristalheldere tijdsaanduiding die Jezus gaf: 'Er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als Koning hebben zien komen.' Deze uitspraken geven uiteraard niet de minste ruimte voor de populaire lering dat Jezus pas duizenden jaren later zou komen, zoals hedendaagse predikers verkondigen. Hoe lossen ze dit op? Heel eenvoudig...  ze beweren dat Jezus hier niet sprak over Zijn komst met de engelen om te vergelden, maar dat Hij ofwel doelde op de uitstorting van de Heilige Geest met pinksteren, of dat Hij sprak over het moment van de verheerlijking op de berg die kort daarna plaatsvond. 

Is dat juist? Verscheen Jezus tijdens pinksteren op de wolken met de engelen, om te vergelden? Natuurlijk niet. 

Er was geen engel te zien met pinksteren en er was geen sprake van vergelding, evenmin was het de dag waarop Jezus als Koning verscheen op de wolken. Integendeel, het was een dag van grote vreugde, omdat Gods Geest over de mensen kwam en hen vulde met de kracht van God. Dat is geen 'vergelding' maar rijke zegen!  

En de tweede optie, kan die dan wel kloppen? Doelde Jezus op de verheerlijking, die kort daarna plaatsvond? Laten we het eens lezen:

'Na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia.

Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!


En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.'

(Mattheus 17:1-8)
jezus verheerlijking

Wat denk je? Was dit het moment waarop Jezus als Koning op de wolken verscheen, met de engelen, om te vergelden? Natuurlijk niet. Ook hier is geen sprake van engelen of vergelding. Dit was geen moment van Gods toorn over Israel! Dit was een glorieus moment waarop een select groepje van slechts drie apostelen zag hoe glorieus Jezus werkelijk is! Mozes en Elia verschenen bij Jezus, maar God sprak tot de apostelen dat ze naar ZIJN ZOON moesten luisteren. Dat heeft niets te maken met de wederkomst in oordeel, om te vergelden, zoals Jezus zei:

‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.’ (Mattheus 16:27, 28 Herziene Statenvertaling)

Nog meer tijdsaanduidingen voor de wederkomst

Er zijn nog meer nadrukkelijke tijdsaanduidingen die Jezus gaf voor Zijn wederkomst. Toen Hij de apostelen eropuit zond om het goede nieuws bekend te maken dat Gods koninkrijk voor de deur stond, zei Hij dat ze op sommige plaatsen vervolging zouden ervaren. Als ze in de ene stad vervolgd werden, moesten ze naar de volgende stad trekken. Hij bemoedigde hen dat Zijn komst reeds zou plaatsvinden, nog voordat ze het goede nieuws in elke stad van Israel verkondigd zouden hebben!

‘Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de andere. Want ik verzeker jullie: de Mensenzoon zal komen voordat jullie de laatste stad in Israel bereikt hebben.’ (Mattheus 10:23 GNB)

wederkomst israel

Een laatste tijdsaanduiding vinden we in een antwoord dat Jezus gaf aan de apostel Petrus. Jezus had gezegd dat sommigen nog in leven zouden zijn, bij Zijn komst. Petrus vroeg zich blijkbaar af of Johannes een van deze mensen zou zijn. Jezus zei echter tegen Petrus dat dit zijn zaak niet was: 

'Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij!.’ (Johannes 21:22)​
citaat komst johannes

Indien Jezus wist dat het nog duizenden jaren zou duren voor Hij zou komen, zou zo'n antwoord volslagen onzinnig geweest zijn. Het feit dat Hij zei dat het Petrus niet aangaat of Johannes nog zou leven bij Zijn komst, laat zien dat dit dus een realistische mogelijkheid was. Het sluit aan bij alle andere tijdsaanduidingen die Jezus gaf. 

Jezus Christus zei herhaaldelijk en met nadruk dat Zijn komst zou meegemaakt worden, door de eerste christenen. 

Het is opvallend dat Jezus Christus nooit ook maar de minste suggestie maakte dat de eerste christenen Zijn komst niet zouden meemaken en dat het nog duizenden jaren zou duren. Voor deze gedachte gaf Hij werkelijk niet de minste ruimte. Zeer integendeel zelfs! Telkens Hij sprak over het tijdstip van Zijn komst zei Hij met nadruk dat het zou gebeuren tijdens de uitstorting van Gods toorn over Israel en dat de eerste christenen het zouden meemaken. De populaire lering dat Jezus in onze tijd - tweeduizend jaar later - zal komen, staat dan ook haaks op wat Jezus zei over het tijdstip van Zijn komst. 

Wanneer zou Gods koninkrijk aanbreken?

Naast de aankondiging van Zijn komst als Koning om te vergelden, verkondigde Jezus Christus ook dat Gods koninkrijk nabij was. Hij zou spoedig komen als Koning, om te regeren in het hemelse koninkrijk. De aankondiging van Gods koninkrijk was de centrale boodschap van Jezus Christus. De hedendaagse lering dat Jezus nog niet gekomen is - ondanks zijn belofte - beweert ook dat Gods koninkrijk na tweeduizend jaar nog steeds niet op aarde is gekomen. Is dat zo? Zei Jezus dat het nog duizenden jaren zou duren voor Zijn koninkrijk zou aanbreken? Laten we eens lezen wat Hij zei: 

‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het goede nieuws.’ (Marcus 1:15)

Jezus zei tweeduizend jaar geleden dat de tijd VERVULD was en dat Gods koninkrijk NABIJ gekomen was. Nabij betekent niet veraf! 'De tijd is vervuld' betekent niet 'het duurt nog duizenden jaren voor de tijd vervuld zal worden'. Toen Jezus predikte, was de tijd op dat moment vervuld en Gods koninkrijk was dichtbij gekomen. Ook toen Hij demonen uitdreef en zieken genas, zei Jezus dat Gods koninkrijk reeds op dat ogenblik bij de mensen was:

‘Als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.’ (Mattheus 12:28 HSV)
jezus demonen koninkrijk citaat

Net zoals Hij voortdurend herhaalde dat Zijn komst als Koning - om te vergelden en Gods toorn over Jeruzalem uit te storten - in de toenmalige generatie zou plaatsvinden, zei Hij eveneens dat Gods koninkrijk NABIJ was. In zijn onderwijs sprak Hij constant over Gods koninkrijk en bereidde de mensen erop voor. Het was zijn evangelie ofwel het goede nieuws: 

'Gods koninkrijk is nabij gekomen. Bekeer je en geloof dit goede nieuws!'

Jezus kondigde aan dat Hij in hun tijd zou komen als Koning. Tevens verklaarde Hij dat het koninkrijk van God nabij was.

Ook hier zien we dat Jezus nooit ook maar de allerminste aanwijzing gaf dat het koninkrijk van God nog duizenden jaren op zich zou laten wachten. De tijd was toen vervuld en het koninkrijk was toen dichtbij gekomen. Het is aan ons of we de bereidheid hebben deze heldere woorden van Jezus Christus te aanvaarden of dat we ze verdraaien. 

Wie zou de komst meemaken?

In de hoofdstukken 23, 24 en 25 van het evangelie van Mattheus vertelt Jezus uitvoerig wat er allemaal zou gebeuren, voorafgaand aan Zijn komst. Wij noemen deze gebeurtenissen 'de eindtijd'. Hij gaf uitvoerige instructies hoe mensen zich op deze vreselijke gebeurtenissen en Zijn komst moesten voorbereiden. De lering die beweert dat Jezus in de 21e eeuw zal komen, zegt eigenlijk dat Jezus in Mattheus 23, 24 en 25 tegen ons sprak,  mensen die duizenden jaren later leven. Is dat waar? Tot wie richtte Jezus zich? Stonden wij daar met zijn allen naar Hem te luisteren? Keken wij Hem in de ogen, terwijl Hij sprak over de komende gebeurtenissen? Natuurlijk niet! Wie stonden voor Jezus? Tot wie richtte Jezus zich?

Jezus sprak tot de eerste Joodse christenen. Zij werden door Jezus voorbereid op Zijn komst!

Wij lezen de woorden van Jezus pas tweeduizend jaar later, maar wij waren niet de doelgroep tot wie Jezus sprak. Hij sprak tot de eerste christenen in Israel. Laten we eens lezen wat Jezus Christus precies zei over Zijn komst, tegen de allereerste Joodse christenen in Jeruzalem. Zei Hij tegen hen dat zij het absoluut niet zouden meemaken en dat zij zich er geen zorgen over hoefden te maken en dat zij zich er niet op hoefden voor te bereiden? Lees het zelf: 

‘Pas op dat niemand JULLIE misleidt.’ (Mattheus 24:4)

JULLIE zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten…’ (vers 6)

‘Dan zullen zij JULLIE overleveren aan verdrukking en JULLIE doden, en JULLIE zullen door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.’ (vers 9)

‘…dan moet iedereen IN JUDEA de bergen in vluchten;’ (vers 16)

‘Bid dat JULLIE niet in de winter zullen moeten vluchten’ (vers 20)

‘Zo moeten JULLIE ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.’ (vers 33)

‘Daarom moeten ook JULLIE klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’ (vers 44)

wederkomst wiewit

Uit alles wat Jezus Christus zei, blijkt dat Hij de eerste Joodse christenen wilde voorbereiden op Zijn wederkomst.

Hij gaf hen bijvoorbeeld het advies dat ze naar de bergen moesten vluchten. Rond Jeruzalem waren er inderdaad bergen. Als Jezus dat had gezegd tegen ons, christenen in Nederland en Belgie, zouden we een groot probleem hebben, want hier zijn helemaal geen bergen. Jezus zei ook: ‘Als je je op het dak van je huis bevindt…’ Leven wij op het dak van ons huis? Natuurlijk niet. Maar de Joden wel! Het was allemaal voor hen bedoeld. Jezus bereidde hen voor op Zijn komst en gaf hen praktische raadgevingen hoe ze aan de komende verwoestingen konden ontkomen.

einde nabij citaat

Kunnen we uit de woorden van Jezus afleiden dat de eerste Joodse christenen - tot wie Hij zich richtte - de eindtijd en wederkomst niet zouden meemaken? Maakte Hij het voor iedereen duidelijk dat niet de eerste, maar de LAATSTE christenen het zouden beleven? Nee. Hij maakte het zo duidelijk als maar mogelijk is, dat de mensen tot wie Hij sprak het zouden meemaken. Constant herhaalde Hij: 'JULLIE moeten vluchten, JULLIE moeten je voorbereiden, JULLIE moeten klaarstaan, JULLIE...' Hield Jezus hen voor de gek? Spelde Hij hen maar wat op de mouw? Voorspelde Hij dat zij zaken zouden meemaken, die ze in werkelijkheid in de verste verten niet zouden beleven? Nee. Jezus Christus loog niet. Hij sprak de heldere waarheid. Dat zal blijken uit het vervolg van dit onderwijs. 

Samenvatting: wat zei Jezus over de wederkomst?

Wanneer zou Jezus komen en wie zou het meemaken?

wederkomst jezus christus wolken
 • Jezus zou komen tijdens Gods oordeel over Israel, met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel als gevolg
 • Gods oordeel zou neerkomen op die generatie
 • Mensen van die tijd zouden het meemaken
 • Sommigen die Jezus hoorden spreken, zouden nog leven als Hij zou komen
 • De eerste christenen moesten zich voorbereiden op Zijn wederkomst
 • De tijd was vervuld en Gods koninkrijk was nabij gekomen
 • De leden van de hoge raad zouden Hem zien komen op de wolken
 • De leerlingen zouden niet eens de tijd hebben om het goede nieuws te verkondigen in elke stad van Israel, voor Zijn komst
 • De apostel Johannes zou het misschien nog meemaken
 • Jezus sprak met grote nadruk tot de eerste Joodse christenen en zei dat ZIJ het zouden meemaken
 • Op geen enkele wijze gaf Jezus de indruk dat Zijn komst nog lange tijd op zich zou laten wachten. 

Wat zou er gebeuren tijdens de wederkomst?

wederkomst jezus christus wolken
 • Jezus zou komen om te vergelden, wraak te nemen, Gods toorn uit te storten en te straffen
 • Bij de wederkomst zou heel Jeruzalem en de tempel vernietigd worden
 • Al het onschuldige bloed dat in Israel vergoten werd, zou neerkomen op de hoofden van de Joden die toen leefden
 • Dat zou het einde betekenen van het toenmalige Joodse tijdperk
 • De hemel en aarde zouden vergaan, wat betekent dat Gods heiligdom in Israel en het oude Israel zouden vergaan
 • Tijdens de vernietiging van Jeruzalem zou God een nieuwe hemel en aarde scheppen, wat betekent dat er een nieuw verbond, een nieuw volk, en een nieuw heiligdom geschapen werd.

Bekijk deze korte video, voor je verder leest...

blauwe pijl

Welk tijdstip gaven de apostelen aan voor de wederkomst?

Naast de uitspraken van Jezus Christus, is er nog een belangrijke bron van informatie die ons duidelijkheid verschaft over het tijdstip van 'de laatste dagen' en de wederkomst: de brieven van de apostelen. De komst van Jezus was een centraal thema in het onderwijs van de apostelen, dat we vinden in het Nieuwe Testament. Zij benadrukten, net als Jezus, zeer stellig wie de komst zou meemaken en wanneer het zou gebeuren. Laten we enkele van hun aanduidingen onder de loep nemen:

‘Want nog een korte, korte tijd en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.’ (Hebr. 10:36)

wederkomst apostelen citaat

‘Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur.’ (Jakobus 5:7)

‘Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. … Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij.’ (1 Cor 7:29)

‘De nacht is haast voorbij, de dag begint al bijna.’ (Romeinen 13:12)

‘…ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.’ (1 Cor. 10:11)

‘Hij wil u langs de weg van het geloof brengen naar het heil, dat klaar ligt om aan het einde van de tijd te worden geopenbaard.’ (1 Petrus 1:5)

‘Het einde aller dingen is nabijgekomen.’ (1 Petrus 4:7)

‘Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.’ (Hebreeën 1:1-2)

‘En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Kinderen, het is het laatste uur.’ (1 Johannes 2:17-18)

wederkomst laatste uur

Schreven de apostelen dat zij de komst van Jezus niet zouden meemaken en dat het nog tientallen eeuwen zou duren? Zeiden ze dat het einde nog lang niet in zicht was? Nee. Zeer integendeel! Net als Jezus Christus verkondigden de apostelen dat de komst van Jezus in hun tijd zou plaatsvinden, dat het zeer nabij was, dat Jezus hen niet zou laten wachten, Hij stond immers voor de deur en zij moesten zich erop voorbereiden.

Net als Jezus hamerden de apostelen erop, dat de eerste christenen de wederkomst zouden meemaken.

Om het tijdskader dat de apostelen schetsten voor de eindtijd en de wederkomst goed te begrijpen, geef ik hieronder een overzicht van al hun tijdsaanduidingen: 

Wanneer zou Jezus komen, volgens de apostelen?

wederkomst jezus christus wolken
 • Zij leefden in het laatste uur
 • Het einde was in hun tijd nabijgekomen
 • De dag begon al bijna
 • De Rechter stond al voor de deur
 • Het zou slechts een korte, korte tijd duren
 • Hij zou hen niet laten wachten
 • Het heil lag klaar om aan hen geopenbaard te worden
 • Er restte hen nog maar weinig tijd
 • Zij leefden in de laatste dagen
 • Het einde van de eeuwen was over hen gekomen
 • De apostelen gaven niet de minste ruimte voor het idee dat de eindtijd en wederkomst in een zeer verre toekomst lagen. 
 • De apostelen hamerden erop dat de eerste christenen, aan wie ze schreven, zich erop moesten voorbereiden

Wat zegt het boek Openbaring over de wederkomst?

Een van de belangrijkste bijbelboeken aangaande de wederkomst, is het boek Openbaring. Daarin beschrijft de apostel Johannes de ontmoetingen met Jezus Christus en de engelen in de hemel, die tot in detail aankondigden wat er zou gebeuren en wanneer het zou plaatsvinden. Ook in dit profetische boek wordt onderstreept wanneer de beschreven gebeurtenissen zouden plaatsvinden en wie het zou meemaken.

‘De openbaring van Jezus Christus, die hem door God gegeven is om zijn dienaars te laten zien wat er SPOEDIG gebeuren moet.’ (Openbaring 1:1)

‘Gelukkig hij die deze profetische boodschap voorleest, en gelukkig zij die ernaar luisteren en vasthouden aan wat daar geschreven staat. Want de tijd is NABIJ.’ (Openbaring 1:3)

‘Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is NABIJ.’ (Openbaring 2:10)

‘Ik kom SPOEDIG!’ (Openbaring 3:11)

‘De Heer, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met SPOED moet gebeuren. En zie, Ik kom SPOEDIG.’ (Openbaring 22:6,7)

‘En toen hoorde ik: ‘Houd de profetische woorden van dit boek niet geheim, want de tijd is NABIJ.’ (Openbaring 22:10)

‘Weet: ik kom SPOEDIG, en het loon heb ik bij me: ieder krijgt het loon voor zijn daden.’ (Openbaring 22:12)

‘Hij die van dit alles getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom SPOEDIG!’ (Openbaring 22:20)

citaat Johannes openbaring

We moeten de Bijbel eerlijk lezen

Net als Jezus Christus en de overige apostelen schreef Johannes herhaaldelijk, dat alle gebeurtenissen die hij beschreef in het boek Openbaring, op punt stonden te gebeuren en dat zij – de eerste christenen – het allemaal zouden meemaken. Johannes gebruikte voortdurend woorden als 'spoedig', 'nabij' en 'binnenkort'. Ook hij gaf niet de minste ruimte voor het idee dat deze gebeurtenissen nog vele duizenden jaren op zich zouden laten wachten. 

Wij hebben echter allemaal gehoord in de kerk, dat alles wat in het boek Openbaring beschreven staat, nog niet gebeurd is en dat wij het zullen meemaken. Dat druist radicaal in tegen alle tijdsaanduidingen die het boek zelf maakt. Het is waanzin om de nadrukkelijke tijdsbepalingen te verwerpen en Openbaring toe te passen op een tijd - duizenden jaren later - terwijl er staat geschreven dat alles in de tijd van de eerste christenen zou plaatsvinden.

Laten we alsjeblieft ons gezond verstand gebruiken en niet alsmaar de Bijbel naar onze hand zetten, om onze populaire leringen halsstarrig te verdedigen. 

De smoes die wordt gebruikt om de tientallen tijdsaanduidingen te verwerpen, is de uitspraak 'voor God is duizend jaar als een dag en een dag als duizend jaar'. Verderop in dit onderwijs zal ik aantonen waarom deze uitspraak een van de meest misbruikte zinnen uit de Bijbel is. In de Bijbel werd deze uitdrukking namelijk juist gebruikt om te benadrukken dat de eerste christenen alles zeer zeker zouden meemaken. Lees dus rustig verder... ​

Waren Jezus en de apostelen onwetend en misleid?

De tijdsaanduidingen van Jezus Christus en Zijn apostelen leveren een geweldig probleem op voor christenen in onze tijd, tweeduizend jaar later, die geloven dat de eindtijd en de wederkomst in onze toekomst zullen plaatsvinden. Dan hadden Jezus, de apostelen en alle christenen uit de eerste eeuw het dus bij het verkeerde eind. Dat is ook de conclusie van C.S. Lewis, een van de bekendste christelijke filosofen uit de 20e eeuw.

C. S. Lewis schreef dat Jezus en zijn volgelingen een waandenkbeeld hadden en dat hun uitspraken over het tijdstip van de wederkomst ‘beschamend’ zijn.

cs lewis wederkomst eindtijd

​"De apocalyptische overtuigingen van de eerste christenen bleken foutief te zijn. Het is duidelijk uit het Nieuwe Testament dat ze allemaal de wederkomst verwachtten tijdens hun leven. En wat nog erger is, ze hadden daar een goede reden voor, een zeer pijnlijke reden zelfs: hun Meester had het hen verteld. Hij deelde, en veroorzaakte, hun waandenkbeeld. Hij zei met zoveel woorden, “dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat al deze dingen zullen gebeuren.” En hij was verkeerd. Hij wist duidelijk niet meer over het einde van de wereld dan iemand anders. Dat is zeker het meest beschamende vers in de Bijbel."

C.S. Lewis, "The World's Last Night" (1960)

De vraag is of dat inderdaad zo was... Had Jezus Christus het mis? Geloofde Hij een leugen? Was Hij volkomen onwetend en spelde Hij de mensen maar wat op de mouw, waarbij Hij hen nodeloos bezorgd maakte en voorbereidde zonder reden? Of… is er iets wat wij niet goed begrepen hebben? Is er iets wat wij mogen ontdekken? Wat zegt de geschiedschrijving bijvoorbeeld over de eerste eeuw? Zijn er geschiedkundige geschriften die de wederkomst van Jezus Christus vermelden?

Vermeldt de geschiedschrijving de wederkomst?

Velen van ons hebben natuurlijk dezelfde brandende vraag: als Jezus Christus en de apostelen voorspelden dat Jezus zou komen tijdens het leven van de eerste christenen, is dat dan inderdaad gebeurd? Vermeldt de geschiedschrijving iets over die indrukwekkende gebeurtenis? Wat je nu zult lezen, zal voor velen een bijzondere ontdekking zijn. De geschiedschrijving bevestigt namelijk dat Jeruzalem en de tempel inderdaad verwoest werden, tijdens de eerste generatie christenen, namelijk in de periode tussen 66 en 70 na Christus. In het jaar 70 werden geheel Jeruzalem en de tempel totaal vernietigd door een verterend vuur, precies zoals Jezus en de apostelen voorzegd hadden.

wars jews

De geschiedschrijving van de Joodse historicus Flavius Josephus, getiteld 'Wars of the Jews' beschrijft deze verwoesting van Jeruzalem en de tempel zeer uitvoerig, evenals alle apocalyptische gebeurtenissen die aan dit 'einde van het tijdperk' voorafgingen. Josephus rapporteert de aardbevingen, oorlogen, valse profeten, tekenen aan de hemel enzovoort. Zoals Jezus en de apostelen hadden voorspeld, veranderde Jeruzalem uiteindelijk letterlijk in een zee van vuur, waarbij geen enkele steen van de tempel op de andere bleef. Dat alles gebeurde minder dan veertig jaren nadat Jezus het aankondigde, dus daadwerkelijk binnen de toenmalige generatie. 

De verbondsstad werd volkomen verwoest, overeenkomstig de voorspelling van Jezus Christus: 'Jeruzalem, je zult een woestenij worden.'

jeruzalem 70 ad

Jezus werd gezien op de wolken

Naast de historische beschrijving van de vernietiging van de heilige stad en de tempel van het oude verbond, beschrijven de geschiedschrijvers iets wat tot nu toe vrijwel onbekend is gebleven onder christenen, maar wat van onbeschrijflijk groot belang is voor ons geloof.

De historische geschriften van zowel de Romeinen, de Joden en de eerste christenen vermelden namelijk... dat Jezus Christus gezien werd in de wolken, samen met engelenlegers, die reden op vurige wagens en vurige paarden!

Dat is verbijsterend, aangezien het merendeel van de christenenen wereldwijd ervan overtuigd is dat Jezus - in tegenstelling tot wat Hij zo duidelijk gezegd had - helemaal niet is gekomen op de wolken! Het is mij een raadsel hoe deze opmerkelijke geschiedschrijving altijd verborgen is gebleven voor het merendeel van de christenen. Maar dankzij het internet, waardoor informatie beschikbaar is voor iedere onderzoeker, kunnen we ons gebrek aan historisch kennis bijschaven. 

Hieronder kun je uitgebreide citaten lezen uit deze geschiedschrijving, met links naar de bronnen erbij, zodat je alles met eigen ogen kunt controleren. Neem er even rustig de tijd voor en laat het in alle kalmte tot je doordringen. Dit gooit werkelijk alles op zijn kop wat de meesten van ons altijd gehoord hebben en dat is een grote schok. Velen hebben er dan ook - begrijpelijk - moeite mee. Maar het is belangrijk dat we toch bereid zijn onze inzichten bij te schaven, volgens enerzijds de woorden van Jezus Christus en de apostelen, en anderzijds de geschiedschrijving die hun woorden bevestigt. 


De geschiedschrijving
van de Pseudo-Hegesippus

pseudo hegesippus

De Pseudo-Hegesippus is een bekend historisch geschrift van het Joodse volk. Deze klassieke Joodse geschiedschrijving vermeldt dat, voorafgaand aan de verwoesting van Jeruzalem in 66-70 na Christus, er in de wolken indrukwekkende engelenlegers verschenen, die het hele land Israel innamen.

Bovendien vermeldt de Pseudo-Hegesippus dat er samen met de engelenlegers op de wolken een figuur van enorme grootte waargenomen werd in de lucht.

wederkomst jezus jeruzalem

"Er verscheen een figuur van enorme grootte

die velen zagen zoals de boeken van de Joden vermelden,
en voor het ondergaan van de zon werden plotseling


in de wolken wagens en gewapende
slagorden waargenomen,

waardoor alle steden van Judea en haar gebieden werden ingenomen."

(Citaat uit hoofdstuk 44 van de Latijnse versie van Pseudo-Hegesippus)

Dat is een letterlijke vervulling van wat Jezus Christus voorspeld had! Hij zou verschijnen op de wolken met de engelen, voorafgaand aan de verwoesting van Jeruzalem. De verschijning van deze enorm grote figuur in de lucht, samen met legers engelen in de wolken, vond plaats op de exacte plaats en het precieze tijdstip dat Jezus had aangekondigd! De Pseudo-Hegesippus is echter niet het enige geschiedkundig geschrift dat deze bijzondere bovennatuurlijke gebeurtenis beschrijft.

De geschiedschrijving van Eusebius

De bekendste christelijke historicus van de eerste eeuwen, was de Griek Eusebius van Caesarea. Hij werd beschouwd als een uitzonderlijk geleerde man uit zijn tijd. Eusebius deed gedetailleerd verslag van de vroegste kerkgeschiedenis. In zijn boek ‘Ecclesiastical History’ beschrijft hij wat er waargenomen werd in de lucht boven Israel, kort voor de verwoesting van Jeruzalem... 

"En na het feest, slechts enkele dagen later,

verscheen een grote geest in de lucht

en wat daarmee in verband stond, zou een sprookje lijken,ware het niet verteld door ooggetuigen, gepaard gaande met lijden dat deze tekenen waardig is.

Want voor zonsondergang verschenen er in de lucht, over het hele land, wagens en gewapende troepen die door de wolken reden en alle steden omsingelden."

(Citaat uit : Ecclesiastical History, Book 3, Chapter 8, Sections 1-6)

Toen de apostelen Jezus Christus over het meer van Galilea zagen wandelen, riepen ze ook uit dat Hij een geest was. Mensen herkennen Jezus natuurlijk niet altijd, daarom schreef Eusebius dat de figuur van enorme grootte, die samen met legers engelen op de wolken verscheen, een 'geest' was. Maar wie anders kan deze indrukwekkende verschijning geweest zijn dan Jezus Christus? Dit gebeurde immers precies op de plaats, het tijdstip en op de wijze die Hij had voorspeld... 

De geschiedschrijving van Flavius Josephus

flavius josephus

De voornaamste Joodse historicus van de eerste eeuw heette Titus Flavius JOSEPHUS (37-100 NC). In zijn wereldberoemde geschiedschrijving ‘Wars of the Jews’ beschrijft hij uiterst gedetailleerd hoe Jeruzalem en de tempel inderdaad verwoest werden door vuur, precies zoals door Jezus Christus en de apostelen was voorspeld. Dat was de dag van Gods wraak en vergelding, de 'Dag des Heren', de uitstorting van Gods toorn. In de geschriften van Josephus lezen we wat de plagen waren die het land troffen, welke bovennatuurlijke tekenen er verschenen in de lucht, hoe de valse profeten heetten die Jezus had voorspeld, en veel meer details.

De geschiedschrijving van Josephus is zeer grondig en bewijst dat Jezus Christus en de apostelen accuraat waren in hun voorspellingen.

Flavius Josephus wordt beschouwd als de meest gezaghebbende historicus uit de eerste eeuw. Net als de Griekse geschiedschrijver Eusebius en de Joodse verslaggeving van de Pseudo-Hegesippus vermeldt hij de legers engelen die in de wolken rondreden, voorafgaand aan de verwoesting van Jeruzalem. 

wederkomst engelen

‘Op de eenentwintigste dag van de maand Artemisias, verscheen een wonderbaarlijk en indrukwekkend fenomeen, ik veronderstel dat de verslaggeving ervan een fabel zou lijken, ware het niet verteld door degenen die het zagen en waren de gebeurtenissen die daarop volgden niet van dusdanig aanzienlijke aard dat zij dergelijke berichtgeving verdienen; want voor zonsondergang

werden wagens en troepen van soldaten in hun pantser gezien, die rondreden onder de wolken,

en ze omsingelden de steden.’

(‘Wars of the Jews’, Boek 6, hoofdstuk 5, sectie 3)

De geschiedschrijving van Gaius Tacitus

tacitus

Niet alleen de Joodse en Grieks-christelijke geschiedschrijving vermeldt de legers engelen in de wolken, ook de Romeinse historicus, genaamd Gaius Cornelius TACITUS (56—117 na Christus) vermeldt het in zijn boeken. Tacitus was een Romeinse redenaar, senator en gouverneur. Hij wordt erkend als de meest betrouwbare Romeinse geschiedschrijver uit de eerste eeuw. Het volgende citaat is afkomstig uit zijn befaamde werk ‘The Histories’, een beschrijving van het Romeinse Rijk tussen 69 en 96 AD. Dit fragment komt uit boek 5.13, dat evenals de voorgaande geschriften verslag doet van de periode voorafgaand aan de val van Jeruzalem:

‘Er werden legertroepen gezien die streden in de lucht, een vurig schijnsel van wapenen.'

tempel donker bliksem

‘En de tempel werd verlicht door een plots schijnsel vanuit de wolken.’

(Gaius Tacitus, ‘The Histories’, Boek 5.13)

Het is buitengewoon indrukwekkend dat zelfs de ROMEINSE geschiedschrijving deze wonderbare gebeurtenissen vermeldt. Tacitus beschrijft zelfs een belangrijk teken dat kenmerkend zou zijn voor de wederkomst van Jezus Christus. Jezus had gezegd dat Zijn komst zou zijn als een bliksem oftewel een lichtflits, zoals het in de Griekse grondtekst staat. Verderop lees je nog meer over deze bliksem of lichtschijnsel dat uit de hemel verscheen, tijdens de verschijning van Jezus en de engelen, op de wolken... 

De geschiedschrijving in de Sepher Josippon

jossipon

Een middeleeuwse geschiedschrijving van het oude Israel, genaamd Sepher Josippon, vermeldt eveneens de vurige engelenlegers, maar voegt eraan toe dat er tegelijkertijd een mannelijk gezicht verscheen boven het heilige der heiligen van de tempel. Dat gezicht had een schoonheid zoals men nog nooit gezien had en wordt beschreven als ‘erg indrukwekkend.’ 

Ik heb persoonlijk contact gehad met professor Steven Bowman, de vertaler van de Josippon naar het Engels. Hij verzekerde me dat de Josippon een betrouwbaar geschiedkundig geschrift is en dat deze verschijning historisch accuraat is.

wederkomst jezus gezicht tempel

‘Boven het heilige der heiligen werd de hele nacht het gezicht van een man gezien, met een gelaat wiens schoonheid men nog nooit had gezien in het hele land, en zijn verschijning was erg indrukwekkend.

Bovendien werden in die dagen vurige wagens gezien en ruiters, een geweldige macht die door de lucht vloog naar de grond toe, komende tegen Jeruzalem en het hele land Juda, allemaal vurige paarden en vurige ruiters.’

(Sepher Josippon, Brand van de tempel, hoofdstuk 87)

Kunnen we met zekerheid weten dat deze figuur van enorme grootte, wiens verschijning 'zeer indrukwekkend' was, en het gezicht met 'een schoonheid die niemand ooit gezien had', inderdaad de voorspelde verschijning van Jezus Christus was? Absoluut. Jezus Christus had nadrukkelijk gezegd dat Hij zou komen tijdens de periode dat Israel Gods toorn zou ondergaan, met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel als gevolg. Deze verschijningen vonden allemaal plaats vlak voordat Jeruzalem inderdaad door de Romeinen omsingeld werd en in vlammen op ging.

Geschiedschrijving over de tekenen aan de hemel

Als we de geschiedschrijving verder lezen, zien we nog veel meer zaken die vervuld werden, op de wijze die Jezus Christus voorzegd had. Jezus had namelijk ook het volgende voorspeld:

'Zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. (...) dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen.’ (Mattheus 24:27, 30)

Het Griekse woord dat hier als 'bliksem' vertaald werd, is 'ASTRAPE', wat betekent 'een lichtflits' ofwel een 'helder schijnsel'.

Jezus zei dus dat Zijn komst gepaard zou gaan met een helder lichtschijnsel. 

Bovendien zou aan de hemel het 'teken van de Zoon des mensen' verschijnen. Lees nu wat de diverse historische bronnen vermelden. Dit gebeurde tegelijkertijd met de verschijning van Jezus Christus en zijn engelenlegers op de wolken.

‘Op zeker ogenblik stond een ster boven de stad, in de vorm van een zwaard en een komeet, die een jaar lang waargenomen werd.

En opnieuw, voor de opstand en voor de onrusten die leidden tot de oorlog, toen de mensen verzameld waren voor het feest van de ongezuurde broden, op de achtste van de maand Xanthicus, op het negende uur van de nacht,

scheen er zo’n groot licht boven het altaar en de tempel, dat het klaarlichte dag leek.’ 

(Eusebius van Caesarea, Ecclesiastical History, Book 3, Chapter 8, Sections 1-6)

teken hemel wederkomst jezus

‘Een ster in de vorm van een zwaard, stond boven de stad, samen met een komeet die een jaar lang gezien werd.’ ... ‘Op de achtste dag van de maand Xanthicus en op het negende uur van de nacht,

scheen er een dermate helder licht rond het altaar en de tempel, dat het leek of het klaarlichte dag was.’

(Flavius Josephus, ‘Wars of the Jews’, Boek 6, hoofdstuk 5, sectie 2 en 3)

tempel verlicht

‘De tempel werd verlicht door een plots schijnsel vanuit de wolken.’

(Gaius Tacitus, ‘The Histories’, Boek 5.13)

Jezus Christus had gezegd dat Zijn komst zou zijn als een plots lichtschijnsel (Grieks woord ASTRAPE) en dat is precies wat er gebeurde, tegelijkertijd met de zichtbare verschijning van de legers engelen op de wolken en het gezicht van een ongekend mooie man boven de tempel en een enorme indrukwekkende figuur in de wolken.

Bovendien verscheen er boven de stad Jeruzalem het bovennatuurlijk teken van een ster in de vorm van een zwaard. Kan het zijn dat dit zwaard boven Jeruzalem het door Jezus aangekondigde 'teken van de Zoon des mensen' was? Het antwoord wordt ons gegeven door de schrijvers van de Joodse geschiedschrijving Pseudo-Hegesippus:

‘Want gedurende een jaar, bijna precies boven de tempel, brandde een komeet, die zich uitstrekte als vuur en een zwaard, waarmee door middel van ijzer en vuur de komende verwoesting van de mensen en het koninkrijk en de stad aangekondigd werd. Wat kondigde de verschijning van een zwaard anders aan dan de oorlog, en wat anders kondigden het vuur en het branden aan?

Want over de tekenen van de sterren wordt zelfs in de evangelien onderwezen dat er tekenen zouden zijn in de zon, de maan en de sterren.’

(Citaat uit hoofdstuk 44 van de Latijnse versie van Pseudo-Hegesippus)

De Joodse - en dus de niet-christelijke (!) - geschiedschrijvers erkennen in hun historische verslaggeving zwart op wit dat de ster in de vorm van een zwaard het door Jezus Christus voorspelde teken aan de hemel was, dat het komende oordeel over Jeruzalem aankondigde. De Joodse historici erkennen hiermee dat Jezus Christus accuraat geprofeteerd heeft! Het belang van deze Joodse erkenning van de vervulling van de voorspellingen van Jezus Christus is bijzonder groot. We mogen dat werkelijk niet terzijde schuiven. 

Geschiedschrijving over de 'tekenen van de tijd'

Jezus Christus kondigde aan dat er vijf specifieke zaken zouden gebeuren, voorafgaand aan de vernietiging van Jeruzalem en Zijn komst. Deze zaken worden door christenen 'de tekenen van de tijd' genoemd: 

'En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.' (Mattheus 24:4-8)​

Jezus Christus voorspelde valse Christussen, oorlogen, hongersnoden, ziekten en aardbevingen. 

De geschiedschrijving bewijst dat alle tekenen die Jezus had voorspeld, daadwerkelijk vervuld zijn, voorafgaand aan de verwoesting van Jeruzalem. 

Valse profeten en messiassen

Flavius Josephus doet verschillende malen melding van grote aantallen valse profeten die de Joden misleidden, gedurende de jaren voorafgaand en tijdens de Joods-Romeinse oorlog. Dit zijn enkele voorbeelden: 

'Er was een groot aantal valse profeten omgekocht door de tirannen om de mensen te vertellen dat zij moesten wachten op de verlossing van God...' (Flavius Josephus, Wars of the Jews, Book VI, Chapter V, Section 2)
'Deze bedriegers en misleiders overtuigden de menigte om hen te volgen in de woestijn, en deed alsof ze wonderen en tekenen zouden laten zien, die door de voorzienigheid van God zouden worden uitgevoerd. (... ) Bovendien kwam er rond deze tijd een man uit Egypte naar Jeruzalem, die zei dat hij een profeet was, en adviseerde de menigte van het gewone volk om mee te gaan met hem mee naar de Olijfberg...' (Flavius Josephus, Wars of the Jews, Book XX, Chapter VIII, Section 6)
Boek van peter holford

George Peter Holford was een gerespecteerd advocaat in de Engelse regering en een actieve weldoener in de 18e-19e eeuw. In het jaar 1805 schreef hij een boek met de titel 'De verwoesting van Jeruzalem, Een absoluut en onweerlegbaar bewijs van de goddelijke oorsprong van het christendom'. Holford schetst veel van de gebeurtenissen die door Josephus en andere historici van die tijd werden beschreven. Betreffende Jezus' waarschuwing voor valse messiassen schreef hij:

'De noodzaak van deze waarschuwing bleek al snel, want binnen een jaar na de hemelvaart, stond Dositheus de Samaritaan op, die het lef had te beweren dat hij de Messias was, die Mozes voorspeld had; terwijl zijn discipel Simon Magus grote menigten misleidde tot het geloof dat hij de "grote kracht Gods" was.'

Holford benoemt vervolgens een groot aantal soortgelijke bedriegers in die generatie, sommigen die letterlijk zichzelf 'de Christus' of 'Messias' noemden. Anderen beloofden dat zij de taak van de Messias zouden vervullen, door Joden te verlossen van de banden van de Romeinen, en een fysiek, aards koninkrijk te vestigen in Jeruzalem. 

Oorlogen en geruchten van oorlogen

Ook de 'oorlogen en geruchten van oorlogen' worden specifiek beschreven in de geschiedschrijving van zowel Josephus als Tacitus alsmede diverse anderen. 

'De geschiedenis die ik zal beschrijven, is een periode die rijk is aan rampen, met verschrikkelijke veldslagen, verscheurd door burgerlijke strijd, afschuwelijk zelfs in tijden van vrede. Vier keizers vielen door het zwaard; Er waren drie burgeroorlogen, meer buitenlandse oorlogen, en vaak beide tegelijk.' (Tacitus, The Histories, 1: 2).

De Joods-Romeinse oorlog vond plaats over een periode van 6-7 jaar, waarin een ongelooflijke hoeveelheid bloed in heel Judea en Galilea werd vergoten, en vrouwen zelfs hun baby's opaten uit wanhoop. Toen Nero zelfmoord pleegde in juni 68 NC, stortte zelfs het Romeinse Rijk bijna in, door de interne oorlogen uit machtswellust. Josephus noemde deze:

"...burgeroorlogen van gruwelijke wreedheid en dramatische proporties. Elk deel van de bewoonbare aarde onder hen [de Romeinen] was in een onrustige en wankelende toestand" (Wars 7.4.2)

In de herfst / winter van 67 na Christus brak er een wrede burgeroorlog uit in Jeruzalem en Judea, tussen de revolutionairen en degenen die vrede wilden bewaren met Rome. Vele duizenden werden vermoord, tot uiteindelijk geheel Jeruzalem ten onder ging. In februari-maart van het jaar 68 na Christus plunderden Idumeanen Jeruzalem, waarbij ze duizenden vermoordden. Simon Bar Giora, een leider van de Zeloten, verwoestte Idumea in 69 NC. Er waren inderdaad veel oorlogen en geruchten van oorlogen.

Hongersnoden

Holford schrijft dat de grote hongersnood voorspeld door Agabus in Handelingen 11: 27-30 begon in het vierde jaar van de regering van Claudius (dat wil zeggen 45 na Christus) en 'van zeer lange duur was'. De hongersnood breidde zich uit tot Griekenland, en zelfs Italië, maar werd het zwaarst gevoeld in Judea en vooral in Jeruzalem, waar velen omkwamen bij gebrek aan brood. Deze hongersnood wordt beschreven door Eusebius, Orosius en Josephus. In Wars of the Jews vermeldt Josephus diverse hongersnoden, die zelfs zo ernstig waren dat moeders hun eigen kinderen opaten. 

Besmettelijke ziekten

Het vierde wat Jezus voorspelde waren besmettelijke ziekten. Lees wat hierover bekend is: 

'De geschiedenis onderscheidt twee voorname gevallen van besmettelijke ziekten, die plaatsvonden voor de Joods-Romeinse oorlog. De eerste epidemie vond plaats in Babylon rond 40 na Christus en woedde zo alarmerend, dat vele scharen van Joden uit die stad vluchtten naar Seleucië voor de veiligheid. De andere gebeurde in Rome 65 na Christus en kostte het leven van verbazingwekkende aantallen mensen.

Ook Tacitus en Suetonius beschreven dat soortgelijke rampen heersten tijdens deze periode, in verschillende delen van het Romeinse Rijk. Nadat Jeruzalem werd omringd door het leger van Titus, maakten verderfelijke ziekten al snel hun verschijning, om de ellende te verergeren en de verschrikkingen van de belegering te versterken. Ze werden gedeeltelijk veroorzaakt door de enorme menigte die samen in de stad waren samengepakt, deels door de verrotte uitwasemingen die is ontstaan ​​uit de onbegraven doden, en deels uit de verspreiding van hongersnood.' (George Peter Holford, The Destruction of Jerusalem, 1805)

Aardbevingen

Het laatste door Jezus aangekondigde element waren aardbevingen. In het begin van 68 na Christus brak er een storm los, gepaard gaande met geweldige aardbevingen:

'... Er brak 's nachts een ontzagwekkende storm los, met het grootst mogelijke geweld, en zeer sterke winden, met de grootste regenbuien, met een aanhoudend bliksemen, vreselijke donderslagen, en verbazingwekkende bevingen en gebrul van de aarde, dat was in een aardbeving ... iedereen vermoedde dat deze wonderen grootse rampen aankondigden die zouden komen.' (Josephus, Wars of the Jews, Book 4, chapter 3)

Seneca Jonger, een Romeinse filosoof, schreef het volgende in 58 AD:

'Hoe vaak zijn steden in Azië en Achaea gevallen door een fatale schok! Zoveel steden werden verzwolgen in Syrië, zoveel in Macedonië! Hoe vaak is Cyprus verwoest door deze ramp! Hoe dikwijls is Paphos geworden tot een ruïne! Vaak bereikte ons het nieuws, van hele steden die in een klap verwoest werden.' (Henry Alford, The New Testament for English Readers, p. 163.)
aardbevingen

Bovendien vonden grote aardbevingen plaats in Kreta, Smyrna, Miletus, Chios, Samos, Laodicea, Hierapolis, Kolosse, Campania, Rome, Judea en Pompei (5 februari, 63 AD). Andere aardbevingen zijn opgenomen in de Schrift in Matteüs 27:51-54, Mattheüs 28:2, en Handelingen 16:26.

Alle 'tekenen des tijds' die Jezus Christus voorspelde, zijn inderdaad gebeurd in die tijd. 

Predikers die beweren dat wij vandaag in de zogenaamde 'eindtijd' of de 'laatste dagen' leven, doen hard hun best om iedereen te vertellen dat hetgeen we op het nieuws zien, de vervulling is van de zaken die volgens Jezus zouden gebeuren vlak voor de verwoesting van Jeruzalem. Maar Jezus sprak werkelijk niet over aardbevingen over tweeduizend jaar, Hij sprak over de 'tekenen des tijds' in verband met de komende val van Jeruzalem. Hij sprak tot de eerste Joodse christenen, die het zouden meemaken, en waarschuwde hen dat ze op deze gebeurtenissen moesten letten om zich heen. Daaraan zouden ze namelijk zien dat de verwoesting van Jeruzalem nabij was en ze moesten vluchten naar de bergen, waar ze veilig zouden zijn. Christenen waren immers niet bestemd voor Gods oordeel, zij zouden verlost worden, door geloof te hechten aan de woorden van Jezus.

Het is van bijzonder groot belang dat we leren de Bijbel juist lezen, door teksten binnen hun verband te lezen. We mogen nooit zomaar bijbelverzen compleet uit elke context rukken en toepassen in een tijdperk, dat er niets mee te maken heeft. Dat is bijbelmisbruik en leidt tot grote misleiding. Helaas gebeurt dat op grote schaal, met alle dramatische gevolgen aandien. 

Geschiedschrijving over God die de tempel verlaat

Tijdens deze gebeurtenissen gebeurde nog iets verbazingwekkend. Jezus Christus had aangekondigd dat gedurende de periode van Zijn verschijning, de tempel tot de laatste steen afgebroken zou worden. Later zei de apostel Paulus dat christenen nu de tempel zijn en dat God voortaan niet langer in stenen gebouwen woont, maar in ons allemaal, die in Jezus geloven. Dit is het kenmerk van het nieuwe verbond: alles is voortaan in de Geest en niet langer stoffelijk. Wij zijn nu de tempel van de levende God, Hij woont in ons midden.

'U bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.' (2 Korintiers 6:16)

Maar gedurende de vele eeuwen van het oude verbond, wat de toenmalige wereld van de Joden was, woonde God wel degelijk in de stenen tempel van Jeruzalem. Daarom was die tempel zo belangrijk. God woonde er werkelijk! Zo was Hij in hun midden. De vraag die we ons kunnen stellen, is: als Jezus Christus voorspelde dat de tempel verwoest zou worden... wat zou er dan gebeuren met de aanwezigheid van God? Dat lezen we in de volgende historische geschriften...

Tacitus:
‘De deuren van het binnenste heiligdom werden plots opengeworpen en een bovenmenselijke stem werd gehoord die uitriep dat de Goden die plaats verlieten. Op hetzelfde ogenblik was er een machtige beweging als van een vertrek.’

(Gaius Tacitus, ‘The Histories’, Boek 5.13)


Josephus:
‘Bovendien, op het feest dat wij Pinksteren noemen, toen de priesters ’s nachts in de binnenste voorhof van de tempel gingen, zoals hun gewoonte was om hun heilige taken uit te voeren, zeiden ze dat ze een beving voelden, en ze hoorden een groot lawaai, en daarna hoorden ze een geluid als van een grote menigte die zei: ‘Laat ons hier weggaan.’

(Flavius Josephus, ‘Wars of the Jews’, Boek 6, hoofdstuk 5, sectie 2 en 3)


Eusebius:
‘De oostelijke poort van het binnenste voorhof van de tempel, was van koper en enorm zwaar. Hij werd met grote moeite gesloten door twintig man, en rustte op een basis gewapend met ijzer, met bouten diep verankerd in de vloer, die een massief stenen blok was. Deze poort opende zich ineens vanzelf.’

(Eusebius van Caesarea, Ecclesiastical History, Book 3, Chapter 8, Sections 1-6)

Gods aanwezigheid verliet op een voelbare en hoorbare wijze de tempel, in dezelfde periode dat Jezus Christus op de wolken kwam. Het is opmerkelijk dat deze geschiedschrijvers vermelden dat de stem klonk als het geluid van een grote menigte. Dat is namelijk precies hoe Gods stem beschreven wordt in de Bijbel: 

'Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte...' (Openbaring 19:1)​

De Romeinse geschiedschrijver Gaius Tacitus geloofde uiteraard niet in een enkele God (Romeinen geloofden in een veelheid aan 'goden') daarom schreef hij dat 'de goden' de tempel verlieten. Maar het is verbazingwekkend dat zelfs deze Romeinse senator en gouverneur openlijk erkende dat God woonde in de tempel van de Joden en deze op zeker moment verliet. Dat laat zien dat dit een zeer ontzagwekkende gebeurtenis was, die zelfs de heidense Romeinen niet uit hun historische verslaggeving wilden weglaten! De Grieks-christelijke geleerde Eusebius vermelde erbij dat de poort van de tempel normaal gezien slechts met grote moeite door niet minder dan twintig man geopend kon worden... en deze poort opende zich nu vanzelf! 

Geschiedschrijving over de Heer die op de Olijfberg stond

Niet alleen verliet Gods aanwezigheid hoorbaar en voelbaar de tempel, er gebeurde nog iets anders wat een wonderlijke vervulling is van een van de bekendste voorspellingen aangaande de dag van de Heer. Zacharia had de komst van de Heer voorspeld, gepaard gaand met de verwoesting van Jeruzalem. Hij zei dat de Heer op die dag zou staan op de Olijfberg:

‘Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden… Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.’ (Zacharia 14:1,2,4)

De leer dat Jezus in onze tijd zal komen, beweert dat Hij binnenkort met zijn voeten op de Olijfberg zal staan. Hierbij wordt over het hoofd gezien dat Zacharia duidelijk zegt dat dit zou gebeuren tijdens de strijd tegen Jeruzalem! Dat kan nooit plaatsvinden in de 21e eeuw, want de strijd tegen Jeruzalem was in de eerste eeuw! Het is een typisch voorbeeld hoe bijbelteksten compleet uit de context gerukt worden, en waarbij zelfs een deel van het vers eenvoudigweg weggelaten wordt, om zaken te verkondigen die niets te maken hebben met wat de Bijbel werkelijk zegt.

De vraag is nu of de Heer inderdaad op de Olijfberg heeft gestaan, tijdens de strijd tegen Jeruzalem? Wat zegt de geschiedschrijving hierover? De historicus Eusebius schrijft dat dit inderdaad gebeurd is. Nadat Gods aanwezigheid de tempel verliet, heeft de Heer Zich verplaatst naar de Olijfberg, precies zoals Ezechiel voorspelde! Deze gebeurtenis was dermate bekend in die tijd dat zelfs eeuwen later christenen uit de hele wereld naar de Olijfberg gingen, om er de Heer te aanbidden, omdat iedereen wist dat Hij op die Olijfberg had gestaan!

‘Gelovigen in Christus kwamen uit alle delen van de wereld, niet zoals in de oude tijden omwille van de heerlijkheid van Jeruzalem, noch opdat ze zouden aanbidden in de oude tempel te Jeruzalem, maar...

 
om te aanbidden op de Olijfberg tegenover de stad, waarheen de heerlijkheid van God Zich verplaatst had, toen het de vroegere stad verliet.’

(Proof of the Gospel, Book VI, Chapter 18 (288))

De bijbelleraar Ernest L. Martin vermeldt in zijn boek ‘Secrets of Golgotha’ dat een Joodse rabbi genaamd Jonathan - een ooggetuige van de verwoesting van Jeruzalem - zei dat de heerlijkheid de tempel verliet en gedurende 3,5 jaar ‘verbleef op de Olijfberg, hopend dat Israel zich zou bekeren, maar dat deden ze niet. Intussen sprak een bovennatuurlijke stem uit de hemel: ‘Keer terug, afvallige kinderen. Keer terug naar Mij en Ik zal naar jullie terugkeren.’ Toen ze zich niet bekeerden, zei de stem ‘Ik zal naar Mijn plaats teruggaan.’ (Secrets of Golgotha, by Ernest L. Martin. 84)

Nog meer geschiedschrijving

De geschiedschrijving die ik hier geciteerd heb, is nog maar het begin! De Joodse geleerde Flavius Josephus geeft in zijn geschriften genaamd 'Wars of the Jews' (ook genoemd 'The Jewish War') ontzettend veel informatie, die tot in detail bevestigt wat Jezus Christus en de apostelen voorspeld hebben. De bijbelkenner en onderzoeker Adam Maarschalk is bezig de geschriften van Josephus naast het boek Openbaring te leggen en hij heeft al negen exacte overeenkomsten gevonden!

Het idee dat Openbaring spreekt over gebeurtenissen die in onze toekomst liggen, is dan ook volslagen onjuist en is ontstaan door een ernstig gebrek aan historische en bijbelse kennis.

Als je met eigen ogen wilt ontdekken wat Josephus allemaal schrijft, dan moedig ik je aan zijn werken te kopen en te lezen. Je vindt ze allemaal op Amazon.com. Ook de boeken van Tacitus en Eusebius kun je daar vinden. De Pseudo-Hegesippus kan online geraadpleegd worden en de Josippon wordt momenteel naar het Engels vertaald door professor Steven Bowman, wiens vertaling in de toekomst beschikbaar zal zijn. Ik ben er overigens van overtuigd dat er nog meer historische bronnen gevonden zullen worden, die de wederkomst beschrijven. De auteurs van de Pseudo-Hegesippus schrijven immers: 

'Er verscheen een figuur van enorme grootte, die velen zagen, zoals de boeken van de Joden vermelden.'

Welke 'boeken van de Joden' worden hier bedoeld? Professor Steven Bowman vertelde me dat 'de boeken van de Joden' misschien zou kunnen verwijzen naar de klassieke midrasj teksten uit de vroege Talmoedische periode. Ik ben nu op zoek naar engelse vertalingen van deze Joodse boeken. Het is een interessante zoektocht, welke overige Joodse boeken de zichtbare wederkomst van Jezus Christus nog meer beschreven hebben. Ik moedig daarom iedereen aan om grondig op zoek te gaan naar meer historische informatie hierover. Er zal wellicht nog veel meer ontdekt worden, nu we weten dat het er is... 

Bekijk deze korte video, voor je verder leest!

blauwe pijl

Jezus Christus is 100% betrouwbaar!

Wat we ontdekt hebben is van onbeschrijflijk grote waarde voor de verspreiding van het christelijk geloof. We zien namelijk dat Jezus Christus en de apostelen tot in detail een historische gebeurtenis hebben voorspeld, tientallen jaren voor het zou gebeuren.... en alles wat ze voorspeld hebben is 100% uitgekomen! Dat is een verbluffend bewijs voor de goddelijke inspiratie van de Bijbel. Hieronder vind je een voorlopig overzicht van de vermelde geschiedschrijving. 

Geschiedschrijving bevestigt wat Jezus voorspelde

wederkomst jezus christus wolken
 • Jeruzalem werd inderdaad verwoest binnen de toenmalige generatie
 • De tempel werd inderdaad tot de laatste steen afgebroken, binnen diezelfde periode
 • Jezus Christus werd inderdaad gezien op de wolken, als een man die mooier was dan men ooit gezien had, en een 'zeer indrukwekkende verschijning'
 • De vurige legers engelen verschenen samen met Jezus Christus op de wolken
 • De vijf tekenen van de tijd werden vervuld: valse profeten, oorlogen, hongersnoden, ziekten en aardbevingen
 • Er werd inderdaad een helder lichtschijnsel gezien boven de tempel
 • Het 'teken van de Zoon des mensen' werd gezien boven Jeruzalem en zelfs door de Joden als dusdanig herkend
 • Gods aanwezigheid verliet hoorbaar en voelbaar de oude tempel
 • De Heer bevond Zich inderdaad op de Olijfberg
 • De eerste Joodse christenen hebben inderdaad alles meegemaakt, zoals Jezus en de apostelen voorspelden
 • En er is nog meer geschiedschrijving te vinden, in de vele historische boeken 

Alles wat Christus aankondigde is gebeurd, op de wijze, de plaats en binnen het tijdskader dat Hij aangaf! 

Dat is een krachtig bewijs voor de betrouwbaarheid van Jezus Christus en Zijn apostelen. 

Het is dan ook de hoogste tijd dat de kerk zich hiervan bewust wordt en weg stapt van de foutieve leringen die de geloofwaardigheid van Jezus Christus en de Bijbel ondermijnen. De bewering dat Jezus Christus de eerste christenen eigenlijk vruchteloos opriep om uit te zien naar de wederkomst, is een argument voor veel critici om Jezus Christus af te wijzen. Hoe kun je immers iemand vertrouwen die mensen zo verkeerd informeert? Nu we echter weten dat Jezus Christus geen onzin uitkraamde, maar uiterst accuraat heeft voorspeld wat er inderdaad is gebeurd, hebben we een ongekend krachtig bewijs in handen, voor de betrouwbaarheid van het christelijk geloof. Want alleen God kan op zo'n buitengewoon gedetailleerde wijze de toekomst voorspellen! 

Heb je vragen? Hier zijn antwoorden!

Nu we de waarheid ontdekt hebben over de wederkomst van Jezus Christus, hebben we uiteraard enorm veel vragen. Ons hele zicht op de Bijbel wordt hierdoor op zijn kop gezet. In plaats van dat we uitzien naar de vervulling van beloftes, beseffen we nu dat alle beloften reeds vervuld zijn.

We mogen nu gaan LEVEN in datgene wat beloofd was, in plaats van erop te wachten. 

We hoeven niet uit te zien naar Gods koninkrijk, maar we mogen gaan ervaren dat Zijn heerschappij al tweeduizend jaar op aarde is. Jezus zei dat het klein zou beginnen als een mosterdzaadje, en dat het gaandeweg de grootste macht op aarde zou worden. Ook Daniel en Jesaja zeiden dat de heerschappij van Jezus klein zou beginnen, maar voortdurend zou groeien. Verder in dit onderwijs zal ik je aantonen hoe we dit kunnen zien doorheen de geschiedenis. Dit zal je geweldige hoop geven voor de toekomst.

Maar ik begrijp dat je veel vragen hebt, net zoals ikzelf, toen ik dit pas ontdekte. Ik zal proberen je vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Ik wil wel zeggen dat mijn inzicht in dit alles nog volop aan het groeien is en ik nog geen volmaakt begrip heb van alle aspecten. Dat is normaal, want we groeien allemaal voortdurend. Die zaken die ik wel helder zie, zal ik echter met je delen.

Neem gerust de tijd om de antwoorden in alle rust door te lezen en gun jezelf de tijd om het te verwerken. Ons denken is verkeerd gevormd en het vergt tijd om oude denkpatronen te hervormen. 

Stel mij gerust ook je vragen via het contactformulier van deze website. Indien mogelijk zal ik je graag verder helpen. Vraag de Geest van God, die de Geest van openbaring en inzicht is, om je geestelijke verstand te openen. Want het zijn tenslotte geestelijke zaken, die we alleen kunnen begrijpen wanneer de Geest van God ons inzicht geeft. ​

Een lichamelijke komst?

Het grootste misverstand dat christenen wereldwijd hebben over de wederkomst, is dat ze menen dat Hij LICHAMELIJK op aarde zou terugkomen. Is dat echter wat Jezus Christus zei? Laten we eens lezen wat Hij werkelijk gezegd heeft over de wijze waarop Hij zou komen.

‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.’ (Mattheus 16:27)
‘Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.’ (Mattheus 25:31)
‘…zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.’ (Mattheus 24:30)
‘Ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ (Mattheus 26:64)

Jezus kondigde aan dat Hij zou komen op de wolken, met de engelen. Wat zijn engelen? Geesten! Jezus zou dus komen op een geestelijke wijze, samen met de engelen.

Nergens lezen we dat Jezus beloofde dat Hij op een stoffelijke manier op aarde zou terugkeren. Ook de engelen die verschenen na de hemelvaart van Jezus, benadrukten dit:

‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze komen, als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ (Handelingen 1:11)

Hij zou op dezelfde wijze komen als Hij naar de hemel was gegaan was. Wel… hoe was Hij naar de hemel gegaan? 

‘…nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.’ (Handelingen 1:9)

jezus engelen wolken

Het volgende moeten we echt goed begrijpen: Jezus vloog niet als een raket naar een andere stoffelijke locatie, waar wij Hem met een space shuttle zouden kunnen volgen. Hij verdween in de geestelijke wereld! Een wolk onttrok Hem aan hun ogen en het volgende ogenblik was Hij niet meer aanwezig in de fysieke dimensie! Hij was vertrokken naar de geestelijke dimensie. De hemel is immers geen plaats bovenin de lucht, waar we met een vliegtuig of helicopter heen kunnen. Jezus verdween in de geestelijke wereld. En op diezelfde wijze zou Hij komen: op de wolken, geestelijk, met de engelen. Ook de apostel Paulus verklaarde dat Jezus zou komen op een geestelijke manier, samen met de engelen:

‘Dat zal gebeuren op de dag dat de Heer Jezus terugkomt uit de hemel. Hij komt met zijn leger van engelen, en met een groot vuur.’ (2 Tessalonicenzen 1:7)

Het idee dat Jezus opnieuw op aarde zou rondwandelen, kunnen we op geen enkele wijze afleiden uit de Bijbel. 

Er wordt daarentegen voortdurend herhaald dat Hij op de wolken zou verschijnen, met de engelen. dus op een geestelijke wijze, net zoals Hij opgenomen werd in de geestelijke wereld. Dat is inderdaad gebeurd, zoals de geschiedschrijving ons laat zien. 

De Koning is in ons midden!

Nu we weten dat Jezus Christus IN DE GEEST is gekomen, kunnen we de mooiste realiteit ontdekken, die Jezus Christus en de apostelen ons beloofd hebben: de Heer is niet langer ver van ons, afgezonderd in een ontoegankelijke hemel, Hij zit niet al tweeduizend jaar te wachten tot Hij eindelijk bij ons mag zijn ... Nee, Hij is zo dichtbij ons, als maar mogelijk is! 

De Heer is in ons midden! 

Het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament vaak wordt gebruikt voor 'de komst' van Jezus, is het woord PAROUSIA. Dat woord betekent: KOMEN EN AANWEZIG ZIJN. Telkens er over de komst van Jezus Christus gesproken werd, werden er dus twee  zaken beloofd: 

parousia white

1) Hij zal komen.
2) Hij zal aanwezig zijn.

Dat is dan ook waar alles om draait in het nieuwe verbond: de Heer is in ons midden! Hij woont niet langer in een stenen tempel in een aards Jeruzalem. We zullen niet hoeven aan te schuiven in een oneindig lange rij, om Hem te kunnen zien in zijn aardse lichaam. Jezus brengt ons niet terug naar de situatie van het Oude Testament. Nee. Zevenvoudig nee! De hele boodschap van het nieuwe verbond, is dat alles nu in de GEEST is. Jezus beloofde de PAROUSIA: ZIJN KOMST EN AANWEZIGHEID. Hij zou komen en vervolgens voor altijd bij ons zijn. 

jezus wederkomst aanwezigheid

Dit is het nieuwe verbond: Jezus woont in ons midden! 

De tijd van het oude verbond, met een aardse locatie waar God in een stenen gebouw woonde, is voorgoed verleden tijd. Dat komt nooit meer terug. Hij woont nu in ons allemaal, in alle christenen over de hele wereld. Dat is de HEMELSE REALITEIT die ons geschonken wordt in Jezus Christus, door de Heilige Geest. Daarom noemde Jezus het ook het HEMELSE koninkrijk. Het is een hemelse dimensie, die op aarde zou komen. 

"U bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.”
(2 Korintiers 6:16)

De Heer is in ons midden als Koning en Heer en door ons heen breidt Hij zijn heerschappij uit over de hele aarde. Dat is het geweldig goede nieuws dat Jezus Christus kwam verkondigen. We mogen dus met zijn allen de heerlijke werkelijkheid van het nieuwe verbond gaan ontdekken: de Heer is waarachtig in ons midden, en wacht tot we ons naar Hem gaan uitstrekken.

Hij wil Zichzelf openbaren aan ons, als de AANWEZIGE, de Heer in ons midden, die we kunnen ontmoeten en ervaren.

De Heer wacht er al zo lang op, dat Zijn volk Hem gaat ontdekken als de aanwezige, in plaats van de afwezige. Hij is niet in een verre hemel, lijdzaam aan het toezien hoe de duivel alle macht verwerft over de mensheid. Hij is integendeel de overwinnaar en Heer, de Koning der koningen die al tweeduizend jaar zijn heerschappij aan het uitbreiden is over de hele aarde. Intussen zijn er al zevenhonderd miljoen christenen! Denk eens na... wat een duizelingwekkend aantal. Dat is alleen mogelijk als Jezus inderdaad koning is en Zijn heerschappij uitbreidt.

Bekijk even deze belangrijke video,
over Gods aanwezigheid! 

blauwe pijl

Opname van de gemeente?

Een van de vreemdste onderdelen van de lering dat Jezus Christus fysiek zal terugkomen in onze tijd, is de bewering dat Hij bij Zijn komst alle christenen over de hele wereld lichamelijk in de lucht zal laten vliegen, om Hem te ontmoeten in de fysieke wolken boven de aarde. Daar zullen alle honderden miljoenen gelovigen van de hele wereld - als een reusachtige wolk mensen - rond Jezus zweven, tussen alle vogels en vliegtuigen. Dat noemt men 'de opname van de gemeente'. 

Deze plotselinge verdwijning van de miljoenen christenen zal een onvoorstelbare verwoesting aanrichten in ziekenhuizen, scholen, gezinnen, verkeer, industrie, enzovoort, omdat belangrijke verantwoordelijken opeens uit hun positie zullen weggerukt worden, en alles waar ze mee bezig zijn ineens uit hun handen zal vallen. Kinderen zullen alleen achtergelaten worden, terwijl ze hun ouders plotseling zien wegvliegen. Of ouders zullen hun kinderen uit hun huis zien weggerukt worden, de lucht in. Chirurgen die zieken aan het opereren zijn, zullen ineens het mes in de buik van hun patient laten vallen, terwijl ze wegschieten door het dak van het ziekenhuis. Verplegers die ouderen ondersteunen bij het plassen of uit bed stappen, zullen deze bejaarden als een blok op de grond laten ploffen, omdat ze zelf weggeflitst worden.

wederkomst opname gemeente

Piloten zullen zonder enige waarschuwing ineens uit het vliegtuig verdwijnen, waardoor tientallen vliegtuigen tegelijkertijd zullen neerstorten, met onmenselijke drama’s tot gevolg, omdat overal ter wereld duizenden mensen hulpeloos neerstorten.

De ellende die op aarde aangericht zal worden, door het plotseling verdwijnen van de miljoenen christenen, zal met geen pen te beschrijven zijn. Toch zien christenen massaal uit naar deze 'opname' omdat ze dan eindelijk fysiek Jezus zullen ontmoeten. Dat er honderden miljoenen mensen tegelijk Jezus lichamelijk zullen willen omhelzen, wat volslagen onmogelijk is, dringt natuurlijk niet tot ons door... Het merendeel van deze mensen die in de wolken vliegen, zullen Jezus overigens nooit te zien krijgen, aangezien het hele vertegenwoordigde christendom tussen hen en Jezus in zal zweven... Er zullen kilometers aan mensen tussen ons en Jezus in staan. Misschien dat we Hem met een verrekijker heel in de verte zullen kunnen zien, als ons zicht niet verdoezeld zal zijn door de wolken, waarin we rondvliegen. 

Wat bedoelde Paulus werkelijk?

Toen ik christen werd, vond ik deze lering altijd buitengewoon absurd. Ik liet het maar los, want hoe meer ik erover nadacht, hoe vreemder ik het vond. Tot de Geest van God mijn ogen opende voor de ware betekenis van de zogenaamde 'opname'. Deze betekenis ontdekken we door de Bijbel op een gezonde wijze te lezen, namelijk door teksten in de context te bewaren, de Griekse grondtekst op te zoeken, de doelgroep van een tekst voor ogen te houden, en rekening te houden met het feit dat de bijbel primair spreekt over geestelijke realiteiten en daarom beeldtaal hanteert. Laten we nu eens op een verstandige wijze lezen wat Paulus zei over de 'opname': 

'Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.' (1 Tess. 4:17)

Ten eerste is het belangrijk dat we dit vers IN DE CONTEXT lezen. De meest absurde denkbeelden onder christenen ontstaan door teksten compleet uit hun verband te rukken. Wat is de context? Zoals we eerder zagen schrijft Paulus in de brieven aan de Tessalonicenzen over het komende oordeel van God OVER DE JODEN. Tijdens dat oordeel zouden Jezus Christus en zijn engelen op de wolken verschijnen, om te vergelden. Zoals we zagen is dat gebeurd in de eerste eeuw, precies zoals Jezus en de apostelen voorspeld hadden. Door dit vers te lezen binnen de bijbelse en historische context, weten we dus dat we hier lezen over een gebeurtenis die reeds tweeduizend jaar achter ons ligt.

Wat is er dan eigenlijk gebeurd? Laten we eens naar de Griekse grondtekst kijken, om beter te begrijpen waarover Paulus spreekt. Hij zegt hier inderdaad dat de gelovigen worden opgenomen in de lucht, om de Heer te ontmoeten. Als we naar de grondtekst kijken, zien we dat het woord 'lucht' in het Grieks 'AERA' is.

Datzelfde woord wordt gebruikt in Efeze 2 om de geestelijke dimensie aan te duiden, waar de geesten zich bevinden.

'...de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.' (Efeze 2:2 NBV)

Paulus spreekt dus niet over de aardse, stoffelijke dimensie die wij 'lucht' noemen, maar hij heeft het over de geestelijke wereld. In die geestelijke dimensie zouden christenen Jezus 'ontmoeten'. Het woord dat vertaald is met ‘ontmoeting’ is in het Grieks ‘apantésis’. Dat woord werd in de eerste eeuw gebruikt voor een koning of belangrijk persoon die naar een stad kwam. Als de bevolking van de stad de koning aan zag komen, liepen ze hem tegemoet en begeleidden hem naar zijn bestemming. De koning kwam niet om mensen weg te halen, maar om zelf de stad binnen te gaan.

Paulus zei dus niet dat christenen weggerukt zouden worden in de fysieke wolken, maar ze zouden Jezus in de geestelijke wereld verwelkomen! 

Er zou een bijzondere geestelijke ontmoeting plaats vinden tussen Jezus en Zijn geliefden en vanaf dat moment zou er een blijvende eenheid bewerkt worden. 'Zo zullen wij altijd bij de Heer zijn.' Dat is precies waar alles om draait in het nieuwe verbond, het is de ware betekenis van de wederkomst ofwel de PAROUSIA: Hij komt en is voor altijd aanwezig bij ons. 

Wat betekent de wolken dan? In de Bijbel wordt het woord 'wolken' gebruikt om alle gelovigen aan te duiden, die de levenden voorgegaan zijn. In de brief aan de Hebreeën is sprake van de 'wolk van getuigen' (Hebr. 12:1 NBG). Het woord wolken is dus beeldtaal om alle gelovigen te omschrijven. Ongetwijfeld doelde Paulus hierop: bij de komst van Jezus zouden de levende christenen - in het bijzijn van de wolk van getuigen - een ontmoeting hebben met Jezus. Van rondvliegen tussen de fysieke wolken is hier alleszins geen sprake. Net zo min als God letterlijk regen bedoelt, wanneer Hij zegt dat Zijn woord is als regen die uit de wolken neerdaalt op de aarde. Het is beeldspraak!

Het gebrek aan kennis van de Bijbelse beeldspraak is een van de grootste zwaktes van westerse christenen, die altijd menen dat alles aards en stoffelijk is. De Bijbel is echter het meest geestelijke boek op aarde, dat meer gebruik maakt van geestelijke beelden dan welk ander boek ook. Laten we dat voor ogen houden. Dan begrijpen we de diepere dingen, waar de Bijbel voortdurend over spreekt. 

De Bijbel spreekt over een geestelijke ontmoeting en een blijvende eenheid die zou ontstaan tussen Jezus en de christenen. 

Dat is ook wat Jezus Christus bedoelde, toen Hij het volgende aankondigde:

'In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.' (Johannes 14:2, 3)

Als kind hoorde ik op de zondagsschool: 'Als Hij komt, haalt Hij ons weg van de aarde, en zal Hij ons naar ons kamertje brengen in de hemel.' Is dat wat Jezus hier bedoelde? Is Hij al tweeduizend jaar als een soort kamermeisje bezig ons kamertje in te richten? Natuurlijk niet! Als we wat dieper nadenken en de geestelijke beeldtaal van de Bijbel voor ogen houden, dan begrijpen we dat Jezus sprak over de mooiste realiteit die we ooit kunnen ontdekken:

bij Zijn komst zou Jezus het mogelijk maken voor christenen om op dezelfde plaats van intieme eenheid met de Vader te komen, als Hijzelf was. Dat was de plaats bij de Vader die Hij voorbereidde. 

Alles draait om onze innige, blijvende eenheid met de Vader en Jezus, die aan christenen geschonken zou worden, bij de wederkomst. Voor de komst van Jezus hadden christenen enkel de Geest als trooster. Maar bij Zijn 'komst en aanwezigheid' zou Gods ultieme plan met de mensheid verwezenlijkt worden: HIJ ZOU IN ONS MIDDEN WONEN. De mensen zouden weer - net als in de hof van Eden, voor de zondeval - in innige relatie met God wandelen. Dat is de kern van het goede nieuws, de essentie van het nieuwe verbond. 

We worden niet van de aarde weggenomen, integendeel: God is in ons midden gekomen! 

De hele wereld zou toch eerst het evangelie horen?

Jezus zei toch dat Hij pas zou terugkomen, als de hele wereld het evangelie gehoord had? Inderdaad. Maar wat was 'de hele wereld' in het taalgebruik en begrip van de Joden, tweeduizend jaar geleden? Het Romeinse Rijk! Alles buiten het Romeinse Rijk telde niet mee voor hen. Dat was barbaars, onbeschaafd en dus irrelevant. Men beschouwde dat zelfs als 'onbewoond'. Als Jezus dus zei dat de hele wereld het evangelie zou horen, bedoelde Hij, als Jood van de eerste eeuw, dat de toenmalige beschaafde wereld het evangelie zou gehoord hebben. Is dat gebeurd? Laten we kijken naar wat de apostelen zeiden:

'Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen.' (Kolossenzen 1:5)
'...als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.' (Kolossenzen 1:23)
'Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd.' (Romeinen 1:8)
'Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen.' (Romeinen 16:2)

Alle stammen van de aarde?

Maar de hele mensheid zou Jezus Christus toch zien verschijnen op de wolken? Er staat namelijk geschreven dat 'alle stammen van de aarde' Hem zullen zien. Is dat zo? Laten we dit vers eens bekijken... 

“Ziet, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van de aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen.. ” (Openbaring 1:7)

Een belangrijke oorzaak voor het verspreiden van allerlei misleidende gedachten over de wederkomst is het gebrek aan inzicht in de oorspronkelijke Griekse grondtekst, waarin de Bijbel is geschreven. Als we bijvoorbeeld kijken naar het Griekse woord dat hier als 'aarde' is vertaald dan zien we het woord 'GE' wat betekent: aarde, grond, land, regio, natie, inwoners van een bepaalde regio. 

ge land

Het hoeft dus helemaal niet te betekenen 'alle stammen van de aarde', zoals onze bijbelvertalingen ons willen wijsmaken. De aarde is namelijk helemaal niet verdeeld in 'stammen'! Een veel juistere vertaling zou zijn: 'alle stammen van het land'. Welk land? Israel natuurlijk, want telkens Jezus sprak over Zijn komst en Gods oordeel, sprak Hij over Israel. Daar zou alles gebeuren. Israel bestond inderdaad uit twaalf stammen. 

In alle bijbelverzen over de wederkomst waar in de grondtekst het Griekse woord 'GE' gebruikt wordt, is er sprake van DE INWONERS VAN HET LAND ISRAEL! 

Dat het woord 'GE' in veel bijbelvertalingen is vertaald als 'aarde', gaat volkomen voorbij aan het feit dat Jezus Christus Gods oordeel aankondigde over het volk ISRAËL! Nooit kondigde Jezus een oordeel aan over de hele planeet aarde, maar Hij sprak altijd over Gods oordeel dat over de Joden zou komen (zie Mattheus 23). De Joden onder het oude verbond hadden alle profeten vervolgd en uiteindelijk vermoordden ze ook Jezus, wat de maat van hun zonde vol maakte. Ook Paulus zei herhaaldelijk dat Gods toorn over de Joden kwam. Dat blijkt bovendien uit het feit dat Openbaring 1:7 een regelrechte verwijzing is naar een profetie van Zacharia:

“Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig zoon, ja, zij zullen over Hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn….” (Zacharia 12:10,11)

Wie zouden Hem aanschouwen en wie zouden weeklagen? HET HUIS VAN DAVID. Dat zijn de Joden onder het oude verbond. Dat bewijst definitief dat Openbaring 1:7 niet over alle inwoners van de aarde gaat, maar over alle stammen van het land Israel. Dat is ook wat Jezus zei in Mattheüs 24:30, waar Hij eveneens verwees naar Zacharia 12:10-11:

'...en dan zullen al de stammen van de aarde (= het land) rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.' (Mattheus 24:30)

Onmiddellijk na deze verwijzing naar de profetie van Zacharia, zegt Jezus wanneer dit zal gebeuren:

“Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles is geschied”. (Mattheus 24:34)

Openbaring 1:7 en Mattheus 24:30 citeren de profetie van Zacharia, die nadrukkelijk spreekt over HET HUIS VAN DAVID. Dat bewijst dat alle stammen van Israel Hem zouden zien en niet de hele wereldbevolking.

Zal Ik nog geloof vinden?

In het evangelie van Lucas lezen we dat Jezus zich bezorgd afvroeg, of Hij nog wel geloof zou vinden bij Zijn komst: 

'Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?' (Lucas 18:8)

Veel eindtijd-predikers hebben dit vers gebruikt om te suggereren dat we bijna allemaal ons geloof zullen verliezen, voordat Jezus fysiek zal terugkomen. Maar als we even nuchter kijken naar de wereld... dan zien we dat er vandaag veel meer christenen zijn, dan ooit tevoren in de geschiedenis. Er vallen niet constant mensen af van hun geloof, er komen er voortdurend enorm veel bij! 

Meer dan zevenhonderd miljoen mensen noemen zichzelf christen, en elke dag komen duizenden mensen tot bekering.

Dat laat zien dat we absoluut niet in de zogenaamde 'eindtijd' leven, die zou gekenmerkt worden door de zogenaamde 'grote afval' waarbij de meeste christenen hun geloof zouden verliezen. In het westen verlaten veel christenen wel de dode kerken, omdat ze daar Gods aanwezigheid niet langer ervaren. Maar tegelijkertijd zien we een explosie van ontelbare huisgemeenten en christenen die de straat op gaan om voor zieken te bidden. Religie sterft wel af, maar christenen komen wereldwijd steeds meer tot leven. 

Grote afval voor de wederkomst

De geschiedschrijving laat ons echter wel zien dat, vlak voor de komst van Jezus in de eerste eeuw, de meeste christenen inderdaad hun geloof verloren. Direct na de verwoesting van Jeruzalem is er in de kerkgeschiedenis een opvallende stilte van de christenen. Er zijn uit die tijd geen geïnspireerde geschriften of predikingen bekend. De periode na de val van Jeruzalem word door kerkhistorici omschreven als de 'donkere en onbekende periode'. De meeste christenen hadden inderdaad hun geloof verloren, zoals Jezus had gevreesd. In het boek Openbaring lezen we dat Jezus de kerken in Azie ook had gewaarschuwd: 'Bekeer je, anders kom Ik en neem Ik de kandelaar weg!' Zoals vaak het geval is, hebben de mensen deze woorden van Jezus echter niet ter harte genomen. Velen zijn weggevallen, door de vervolging en de verdrukking en zijn teruggekeerd naar het heidendom en het Judaisme.

Zoals Jezus Christus voorspelde, is er inderdaad een grote afval van het geloof geweest, voor Zijn komst. 

Paulus begon deze afval ook reeds te ervaren, toen hij schreef dat alle christenen uit Azie hem de rug hadden toegekeerd:

'Zoals je weet heeft iedereen in Asia zich van mij afgekeerd...' (2 Timotheus 1:15)

Na de verwoesting van Jeruzalem en de komst van Jezus, ging er een generatie overheen, vooraleer er weer christenen ten tonele verschenen in de kerkgeschiedenis. Sindsdien is Gods koninkrijk echter geweldig sterk gegroeid, precies zoals de profeten hadden voorspeld. Er zou geen einde komen aan de uitbreiding van de heerschappij van Jezus Christus, voorspelde Jesaja:

‘De heerschappij rust op Zijn schouder… aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.(Jesaja 9:5, 6)

De profeet Daniel voorspelde dat de heerschappij van Jezus Christus zou beginnen als een steen, maar dat het zou groeien tot het een berg werd, die de hele aarde bedekt:

‘Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte.’ (Daniel 2:35)

Dat zien we inderdaad in de geschiedenis. Vandaag leven er meer christenen op aarde, dan alle christenen bij elkaar geteld van de laatste tweeduizend jaar. Dat is een sterk bewijs dat Jezus inderdaad is gekomen in de eerste eeuw, en we nu in een totaal andere tijd leven. We leven niet in de tijd dat christenen massaal hun geloof verliezen, maar we leven in de geweldige periode van de explosieve groei van Gods koninkrijk. Laten we er dus volop van genieten en met Hem meebewegen, in de verspreiding van Zijn liefde wereldwijd.

Een aards koninkrijk?

Jezus zou toch een politiek koninkrijk oprichten? Hij zou toch plaatsnemen op een aardse troon en regeren, net zoals alle andere koningen ooit hebben gedaan? Ja... dat is wat de populaire leringen ons verteld hebben. Maar het idee dat Jezus een zichtbaar, werelds koninkrijk zou vestigen, is ontstaan door het negeren van de woorden van Jezus Christus. Wat had Hij namelijk gezegd?

'Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.​' (Johannes 18:36)
​'Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.' (Lucas 17:20, 21)

Jezus hamerde erop dat Gods koninkrijk niet politiek en aards is, maar het is een geestelijke realiteit. Het speelt zich af in ons innerlijk. 

God heeft geen interesse in stenen paleizen en tempels, noch in gouden tronen of scepters. Hij is bezig met het HART VAN DE MENS! Hij wil zetelen in ons hart. Daar wil Hij Koning zijn, zodat we van binnenuit leven in Zijn liefde, en niet onder dwang, omdat Hij onze dictator geworden is. Dat is ook wat de apostel Paulus zei over het koninkrijk van God:

'Want het Koninkrijk van God bestaat ... uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.' (Romeinen 14:17)

Jezus Christus en de apostelen zeiden dat Gods koninkrijk niet politiek, aards of zichtbaar is, maar het is een geestelijke realiteit, die zich afspeelt in de harten van de mensen. Zo transformeert God de mensheid van BINNENUIT. 

God wil immers mensen die Hem van harte liefhebben. 

De leer dat Jezus lichamelijk zal komen om als aardse koning te regeren over de hele mensheid, houdt in dat alle mensen - tegen hun wil - gedwongen zullen worden Hem te erkennen als Koning. Dan is er geen sprake meer van liefde voor God, maar dan is er enkel nog gedwongen, slaafse onderwerping. Dat is nooit wat God gewild heeft. Hij geeft de mens altijd de vrije wil, om zelf te kiezen. Het is de Geest van God die mensen in hun hart overtuigt. Zo groeit Gods koninkrijk: God verovert harten van mensen, en steeds meer mensen gaan Hem liefhebben. Het gaat om liefde. God wil ware aanbidding, vanuit harten die aan Hem overgegeven zijn uit vrije wil. 

Een grote verdrukking?

Maar er zou toch eerst een wereldwijde grote verdrukking plaatsvinden, vooraleer Jezus terugkomt? Dat is inderdaad wat we allemaal gehoord hebben. Dat idee is gebaseerd op deze bijbeltekst: 

Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.' (Openbaring 3:10)

Als we deze tekst lezen zonder rekening te houden met bijbelse context, doelgroep, tijdskader en grondtekst, is het inderdaad bijzonder onheilspellend. Zodra we deze tekst echter opzoeken in de Griekse grondtekst, zien we iets opmerkelijks: het woord dat hier vertaald werd als 'heel de aarde' is het Griekse woord 'oikoumené'. Hieronder zie je een screenshot waar ik het vers heb opgezocht in de grondtekst, met behulp van de website Biblehub.com

inhabited world

Vervolgens kijk ik naar de betekenis van het woord 'oikoemenes' en krijg de volgende uitleg:

roman world

De betekenis van het woord 'oikoumene' blijkt iets totaal anders te zijn, dan wat er in onze bijbelvertalingen staat! Het betekent in de verste verten niet 'de hele aarde' maar 'HET ROMEINSE RIJK'! 

Als we de grondtekst lezen, begrijpen we dat Jezus geen 'grote beproeving' aankondigde over de hele planeet, maar binnen het Romeinse Rijk.

Dat is volkomen in lijn met alles wat Jezus en de apostelen voorspelden: er zou een zware tijd aanbreken in het Romeinse Rijk, voorafgaand aan de wederkomst van Jezus Christus. Jezus bemoedigende de christenen die in dat gebied leefden, dat Hij hen zou bewaren tijdens deze zware tijd, omdat ze Hem trouw gebleven waren. Dat heeft niets te maken met onze tijd, in het westen, tweeduizend jaar later.

Hoe zijn de doden opgestaan?

Doorheen het Oude en Nieuwe Testament wordt voorspeld dat bij de komst van Jezus de zogenaamde 'opstanding van de doden' zal plaatsvinden. Een van de grootste misverstanden onder christenen is het idee dat de doden dan FYSIEK opstaan. Nergens in de Bijbel wordt echter gezegd dat de opstanding lichamelijk zou zijn. Steeds is er sprake van een geestelijke opstanding. Dat wordt bijvoorbeeld benadrukt door de apostel Paulus:

'Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.' (1 Korintiers 15:44-49)​

Pauls hamerde erop dat bij de verschijning van Jezus Christus (PAROUSIA, geestelijke aanwezigheid) christenen bekleed worden met een geestelijk lichaam, dat onsterfelijk is. Dat noemde hij 'de opstanding uit de dood'. Wat hield deze opstanding in?

Voor de aanwezigheid van Jezus hadden gelovigen nog geen eeuwig leven. Bij hun lichamelijke dood, ging hun geest naar het dodenrijk, om er te slapen. 

Dat zien we bijvoorbeeld bij de profeet Samuel, die rustte in het dodenrijk en in opdracht van Saul opgeroepen werd door een waarzegster. Sommigen beweren dat dit een demon was, maar dat is eenvoudigweg niet wat er staat. De Bijbel zegt gewoon dat het Samuel zelf was. Ook tegen Daniel zei de engel dat hij moest gaan rusten, tot de opstanding van de doden. De engel Michael zei tegen Daniel dat deze opstanding zou gebeuren in het einde der tijden (Daniel 12:1-2, 13). Het einde der tijden was volgens Jezus en de apostelen de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. De opstanding zou dus gebeuren gedurende die periode. Bovendien zei de engel dat de opstanding van de doden zou gebeuren tijdens de grootste verdrukking die er ooit is geweest.

"Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd." (Daniel 12:1,2)

Jezus Christus noemde de verwoesting van Jeruzalem de grootste verdrukking die er ooit is geweest en zoals er nooit meer zijn zal. Daaruit weten we met zekerheid dat de opstanding inderdaad plaatsvond tijdens de verwoesting van Jeruzalem. Bij Zijn komst zou Jezus de doden opwekken en aan de gelovigen het beloofde eeuwige leven schenken. Bovendien zouden alle levende christenen op dat moment bekleed worden met het eeuwige leven. Dat betekent dat wij nu eeuwig leven hebben.

Als wij sterven, gaan wij niet meer naar een dodenrijk, maar we stappen eenvoudig uit ons aardse lichaam en leven verder in ons geestelijke lichaam.

wederkomst opstanding doden

Indien er geen opstandig was geweest, zouden wij allemaal nog steeds naar het dodenrijk gaan, na ons overlijden. Dankzij de opstanding uit de doden blijven we nu eeuwig leven. Onze eenheid met God blijft gehandhaafd. We leven voor eeuwig met Hem.

Een verheerlijkt lichaam?

Hoe zit het dan met het verheerlijkte lichaam, dat alle christenen zouden krijgen bij de wederkomst? De apostel Paulus schrijft hierover in dit vers:

'Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.' (Filippenzen 3:20, 21)

Dezelfde fout die we gemaakt hebben bij de opstanding van de doden, maken we bij het idee van het verheerlijkt lichaam: we denken dat dit aards en stoffelijk is, terwijl de Bijbel laat zien dat het verheerlijkte lichaam een GEESTELIJKE realiteit is. Paulus zei met grote nadruk dat we een GEESTELIJK opstandingslichaam hebben gekregen, na de komst van Jezus Christus. 

We zijn allemaal geneigd veel te aards, stoffelijk en letterlijk te denken, terwijl God GEEST is en altijd spreekt over de geestelijke realiteiten waarin we leven.

Ook de schriftgeleerde Nicodemus snapte er niets van, zelfs al was hij een leraar van Israel! Jezus legde hem uit dat een mens naast zijn natuurlijke geboorte ook geestelijk geboren moet worden, maar Nicodemus begreep het niet, omdat hij aards en menselijk dacht. Daarom stelde hij de vraag aan Jezus of de mens opnieuw in de buik van zijn moeder moest gaan. 

'Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?' (Johannes 3:3, 4)

Jezus was verontwaardigd over zijn gebrek aan geestelijk inzicht. 'Je bent een leraar van Israel en je begrijpt dit niet?' zei Jezus verbaasd. In onze tijd zijn we echter geen haar beter en proberen evengoed de geestelijke realiteiten aards, stoffelijk en menselijk uit te leggen. Maar net zoals Jezus sprak over een geestelijke wedergeboorte en de apostel Paulus later spreekt over onszelf 'bekleden met Christus', is er sprake van een geestelijk verheerlijkt lichaam. Bij Zijn komst heeft Jezus Christus alle gelovigen bekleed met een glorieus, geestelijk lichaam dat nooit sterft en waarin we leven. Dat geestelijke lichaam bekleedt ons stoffelijke lichaam. Na onze dood wordt ons aardse lichaam wel afgebroken, maar ons geestelijke lichaam blijft eeuwig leven. De sleutel is dus leren geestelijk denken, in plaats van altijd alles aards te beschouwen.

God is GEEST en geeft ons zijn GEESTELIJKE koninkrijk met alle geestelijke realiteiten.

Hij verlangt ernaar dat we leren leven vanuit onze geestelijke mens. Dan worden we veel effectiever en vruchtbaarder. Als we alles menselijk, aards, stoffelijk willen begrijpen, zullen we onvermijdelijk in misverstanden terechtkomen en dan missen we de realiteit die ons geschonken wordt, door de Heilige Geest. De Heer hunkert er echter naar dat zijn volk - vooral de westerse christenen die sterk beïnvloedt is door een aards, letterlijk, Grieks denken - dat we gaan leven in de Geest. Want Hij is Geest en wil ware aanbidders die Hem aanbidden IN GEEST en waarheid! 

Leer geestelijk denken

De sleutel om Gods woord te begrijpen is weten dat God Geest is en altijd spreekt over geestelijke realiteiten, met name in het Nieuwe Testament. In het OudeTestament waren er nog veel stoffelijke, aardse zaken aanwezig, maar die waren slechts een voorafschaduwing van de geestelijke realiteit die zou komen, in Jezus Christus. Over de stoffelijke zaken van het Oude Testament zegt de apostel Paulus: 

'Dergelijke zaken zijn niet meer dan een schaduw van de dingen die moeten komen; de werkelijkheid zelf is Christus.' (Kolossenzen 2:17)
'...hoewel zij dienstdoen in een heiligdom dat slechts een kopie en een schaduw is van het hemelse.' (Hebr. 8:5)

In het oude verbond was alles aards en letterlijk, tastbaar en zichtbaar, maar dat waren dus slechts de tijdelijke schaduwen die vooruitwezen naar een veel mooiere en blijvende geestelijke realiteit, die we zouden ervaren in Jezus Christus, door de Heilige Geest. Dat is een van de belangrijkste waarheden die we mogen beseffen, als we een juist zicht op God en de Bijbel willen krijgen. Het is door dat over het hoofd te zien, en nog steeds te denken alsof we in het oude verbond leven, dat veel christenen misleid worden. 

Ook het idee dat Jezus zal zetelen in een nieuwe aardse tempel, in een aards Jeruzalem staat haaks op wat Jezus had gezegd. Hij sloot definitief het aardse denken af, met zijn beroemde verklaring: 

'De tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.... de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.' (Johannes 4:23, 24)​

Dat is een van de belangrijkste uitspraken van Jezus Christus, ten aanzien van de tijd waarin we leven. Er komt geen nieuwe tempel op een aardse locatie. Die tijd is VOORBIJ! De tijd is gekomen dat we NIET OP DEZE BERG en OOK NIET IN JERUZALEM de Vader zullen aanbidden. God wil nu eens en voor altijd dat we gaan beseffen dat Hij GEEST is en Hij wil dat we Hem dus aanbidden IN GEEST en waarheid. 

Jezus heeft het tijdperk van het aardse denken afgesloten en heeft de geestelijke realiteit ingeluid.

Dat is werkelijk de sleutel om de Bijbel te begrijpen. Laten we nu in de realiteit binnengaan, die Jezus Christus ons geeft, door de Heilige Geest. Daar draait alles om. ​Sommige christelijke leiders die hun leven lang opgevoed zijn in het Griekse westerse denken, dat aards gericht is, vinden het erg moeilijk om de Bijbelse waarheid te erkennen dat God Geest is en wil dat we Hem in de Geest aanbidden. Sommigen noemen deze deze waarheid dan ook 'gnosticisme'. Maar daar heeft het uiteraard niets mee te maken. Het gnosticisme ontkende dat Jezus in een fysiek lichaam geboren werd op aarde. Dat ontkennen we uiteraard niet. Maar in zijn aardse lichaam kondigde Jezus wel degelijk het einde aan van de aardse aanbidding en zei Hij dat God GEEST is en wil dat we Hem in de Geest aanbidden. Laten we daarom onze geestelijke zintuigen openen en leren leven in onze geestelijke mens. Want daar gaat het uiteindelijk om.

Een nieuw verbond

Inherent aan de lering dat Jezus Christus lichamelijk zal terugkomen en een aards koninkrijk zal stichten, is ook de bewering dat God Zijn verbond met het oude Israel nooit zou verbreken. Maar dat druist geheel in tegen alles wat Jezus en de apostelen hierover zeiden. Zij hamerden er juist op dat het oude verbond voorbij ging en er een nieuw verbond zou komen. Jezus zei bijvoorbeeld tijdens het laatste avondmaal:

'Zo gaf hij hun na de maaltijd ook de beker, met de woorden: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, een verbond dat bekrachtigd wordt door mijn bloed, dat voor jullie wordt vergoten.' (Lucas 22:20)

Ook de auteur van de brief aan de Hebreeën kondigde aan dat het oude verbond zou verdwijnen:

'Door te spreken van een nieuw verbond, verklaarde hij het eerste VEROUDERD. En alles wat veroudert en verjaart, zal spoedig VERDWIJNEN.' (Hebr. 8:12,13)

De Heer kondigde dit nieuwe verbond al aan, doorheen de profeet Jesaja en riep de gelovige Joden op zich klaar te maken om het nieuwe te omhelzen en het oude los te laten:

'Blijf niet stilstaan bij het oude, klamp je niet vast aan het verleden. Let op, ik begin iets nieuws.' (Jesaja 43)

Ook in het boek Openbaring wordt verklaard dat God iets totaal nieuws zou doen, en er werd bij gezegd dat dit REEDS GEBEURD WAS. Het zou dus niet pas gebeuren in een verre toekomst!

'Hij die op de troon was gezeten, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’ Tegen mij zei hij: ‘Schrijf! Want deze woorden zijn geloofwaardig en waarachtig.’ En dit waren zijn woorden: ‘Alles is voltrokken!' (Openbaring 21:5)

Om die reden zei Paulus dat zijn hebreeuwse achtergrond voor hem als vuilnis was, en hij enkel nog Jezus wilde kennen.

'Alles beschouw ik als verlies, omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat. Om hem heb ik alles prijsgegeven; voor mij is alles vuilnis, omdat het mij erom gaat Christus te winnen.' (Filippenzen 3:8)

Paulus predikte dat nieuwe verbond met hart en ziel, omdat het zoveel glorieuzer is dan het oude. Het oude verbond ging voorbij en het nieuwe verbond is blijvend:

'Hij heeft ons geschikt gemaakt om het NIEUWE verbond te dienen, niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest. Want de wet maakt dood, maar de Geest maakt levend. ... Want als zelfs wat VOORBIJGAAT al heerlijkheid kent, zal dan de heerlijkheid van wat BLIJVEND is, niet veel en veel groter zijn? ' (2 Korintiers 3:6, 11)​

Als we ontkennen dat Jezus Christus een nieuw verbond heeft ingesteld en we per se vasthouden aan het oude verbond, dan zijn we net als de Joodse schriftgeleerden, die het oude wilden vasthouden en Jezus afwezen. Bovendien leven we dan nog steeds in het oude verbond van de wet, en is er nooit ware verlossing en vervulling van Gods beloften in Christus gekomen. Als het oude verbond nog van kracht is, moeten we trouwens nog steeds dierenoffers brengen, voor de vergeving van onze zonden. 

Moet er nog profetie vervuld worden?

Jezus Christus noemde de periode dat Gods oordeel de Joden zou treffen 'de dagen van wraak'. Hij deed een uiterst belangrijke uitspraak, aangaande deze dagen van wraak. In onze tijd leren veel christenen dat de bijbelse voorspellingen voor onze ogen vervuld worden, in het moderne Israel. Is dat echter wat de Bijbel zegt? Lees eens wat Jezus zei over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel:

‘Want dit zijn dagen van wraak, opdat AL WAT GESCHREVEN STAAT, VERVULD WORDT.’ (Lucas 21:22)

wederkomst wraak

Dit is een buitengewoon belangrijke verklaring van Jezus Christus. Hij zei letterlijk dat tijdens Gods oordeel over Jeruzalem, ALLES vervuld zou worden, wat geschreven is. Alles... Niet een beetje of een groot deel, maar ALLES. Deze uitspraak geeft geen enkele ruimte geeft voor het populaire idee dat christenen duizenden jaren later - in de 21e eeuw - de vervulling meemaken van alles wat geschreven staat.

Jezus verklaarde dat alles wat geschreven staat, vervuld zou worden tijdens de verwoesting van Jeruzalem.

Aan het begin van zijn bediening zei Jezus ook nadrukkelijk dat de tijd vervuld was en Gods koninkrijk zou aanbreken:

‘DE TIJD IS VERVULD en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je en geloof dit goede nieuws.’ (Marcus 1:15)

Het idee dat christenen in de 21e eeuw de vervulling meemaken van alles wat geschreven staat, druist dus geheel in tegen wat Jezus Christus zei. De vraag is of we bereid zijn Jezus echt te erkennen als de Heer, wiens woord gezag heeft, of dat we zijn woorden verwerpen... Dat is een keuze die we allemaal voor onszelf weten maken. Wie heeft gelijk? Jezus? Of eindtijd predikers?

Israel of Jezus Christus?

Fundamenteel aan de leer van de fysieke wederkomst, is dat de geestelijke realiteiten van Gods koninkrijk ontkend worden. Alles wordt aards en stoffelijk uitgelegd. Daarom wordt alle aandacht gericht op het oude, aardse Israel. Volgens deze leer zal er immers een nieuwe stenen tempel gebouwd worden in het aardse Jeruzalem. Israel wordt daarom beschouwd als de spil van alles wat God zal doen, in de toekomst. 

Veel christenen geven dan ook meer aandacht aan Israel dan aan Jezus Christus. 

Ze willen Joods praten, Joods denken, Joods eten, de Joodse feesten vieren, enzovoort... Op die manier menen ze pas echt geestelijk te zijn. Als we echter menen dat al Gods beloften aan het oude Joodse volk nog vervuld moeten worden in het huidige aardse Israel, dan gaan we volkomen voorbij aan de fundamentele openbaring van het nieuwe verbond, dat al Gods beloften reeds vervuld zijn IN JEZUS CHRISTUS. Dat is wat de apostel Paulus met zoveel vuur verkondigde, in al zijn brieven: 

'Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: JA! Daarom is ook door Hem het: amen, tot eer van God.' (2 Korintiers 1:20)

De ultieme boodschap van het Nieuwe Testament is, dat alle rijkdommen van God ontvangen worden in Jezus Christus, in wie de volheid van God woont! Hij is het grote geheimenis, wat door de eeuwen verborgen was en nu geopenbaard is door de Geest.

'Want IN HEM, in zijn lichaam, woont God VOLLEDIG, en in uw verbondenheid met hem, die boven alle krachten en machten staat, bezit u die volheid.' (Kolossenzen 2:9)

Een van de mooiste brieven van het Nieuwe Testament is de brief aan de Efezen, waarin Paulus vol enthousiasme verklaart dat AL Gods zegeningen aan ons gegeven zijn in Jezus Christus:

'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus,' (Efeze 1:3)

Het idee dat Gods zegeningen apart aan het huidige aardse Israel gegeven zullen worden, los van Jezus Christus, is een volkomen ontkenning van wie Jezus Christus. Dat is dezelfde geest die werkzaam was in de Joodse schriftgeleerden die eveneens Jezus verwierpen als de vervulling van Gods beloften.

Omdat het hedendaagse aardse Israel als volmaakt heilig wordt beschouwd, menen sommigen dat iedereen die zichzelf Jood noemt, dus per definitie deel uitmaakt van Gods uitverkoren ook en dus Gods geliefde oogappel is. Maar is dat wat Jezus Christus zei? Laten we eens kijken wat Jezus tegen de Joodse leiders zei:

'Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. ... Jezus zei tegen hen: U bent uit uw vader de duivel.' (Johannes 8:39-44)
citaat joden duivel

Jezus Christus noemde de Joodse leiders niet 'Gods oogappel' of 'Gods uitverkoren volk', integendeel. Hij noemde hen het ergste wat God ooit tegen een mens kan zeggen: 'Jullie zijn uit de duivel!' Dat zei Hij omdat de Joden altijd Gods profeten hadden vervolgd, God voortdurend de rug toekeerden en zelfs Jezus Christus verwierpen. Net als de duivel, verkozen ze de leugen boven de waarheid. 

Hiermee maakte Jezus duidelijk dat de menselijke afstamming van Abraham geen enkele aarde heeft voor God! Niet iedereen die Jood is, hoort bij Gods volk.

Dat is ook wat de apostel Paulus zei:

'Niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen.' (Romeinen 9:6)

Hoe wordt iemand een ware Jood, volgens God? 

'Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.' (Romeinen 2:28, 29)

Was Abraham de vader van alle mensen die fysiek uit zijn lichaam voortkwamen? Neen. Abraham was de vader van HEN DIE GELOVEN.

Daarom delen wij - die in Jezus Christus geloven - in zijn erfenis, in tegenstelling tot mensen die genetisch misschien wel Joods zijn, maar geen geloof hebben. In Gods ogen zijn zij geen echte Joden. Jezus zei niet voor niets dat veel Joden helemaal geen Joden zijn, maar juist bij satan horen!

​'Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.' (Openbaring 2:9)
'Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen...' (Openbaring 3:9)

Jezus maakte het verbijsterend duidelijk dat lang niet iedereen die genetisch gezien van Abraham afstamt een echte Jood is. Een ware Jood in Gods ogen is iemand die GELOOFT, net als Abraham. Zij die NIET geloofden en zelfs het geloof bestreden, noemde Jezus niet kinderen van God, maar een synagoge van satan. Veel duidelijker kon Hij het niet zeggen. In zijn brief aan de Romeinen, in hoofdstuk vier, hamert Paulus hier voortdurend op: Abraham is de vader van allen die geloven! Daarom zei Jezus ook dat alleen zij die Gods wil doen, zijn familie zijn:

'... wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.' (Marcus 3:35)

Aan de Galaten schreef Paulus dat iedereen die IN CHRISTUS is, nageslacht van Abraham is:

'U bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. (Galaten 3:26-29)
'Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.' (Galaten 6:15)

Het onderscheid dat er vroeger was tussen Israel en de overige volkeren is geheel weggevallen!

Er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ (Romeinen 10:12)

Dit is een ultiem kenmerk van het nieuwe, in Jezus Christus. In Hem is er geen Jood of heiden meer, maar zijn allen die geloven deel van Gods nieuwe volk. 

'Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.' (Kolossenzen 3:9-11)
'want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.' (1 Korintiers 12:13)
'Tussen Jood en heiden bracht hij vrede, door in zichzelf uit die twee één nieuwe mens te scheppen.' (Efeze 2:15)
'Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.' (Filippenzen 3:3)

De extreme nadruk die veel christenen in deze tijd leggen op het aardse Israel, staat dan ook haaks op het ware evangelie en is niets anders dan een afleiding van Jezus Christus.

Geen enkele apostel in het nieuwe testament predikte Israel, ze predikten allemaal JEZUS CHRISTUS!

De apostel Paulus was een Joodse schriftgeleerde van de hoogste orde en had alle reden zich specialer te voelen dan de heidense christenen. Dat deed hij echter niet. Als Jood zijnde, schreef hij aan de christenen in Filippi dat hij zijn gehele Joodse achtergrond achter zich wierp, omdat Hij slechts Jezus Christus wilde kennen. Dit was dan ook zijn passie: om Joden en heidenen de volle rijkdom te openbaren van wie Jezus Christus is. Zijn voornaamste vijanden waren dan ook de Joden, die niet wilden erkennen wie Jezus werkelijk is.

'Aan hen heeft God bekend willen maken hoe rijk en heerlijk dit geheim is dat onder de niet-Joden wordt verspreid en dat luidt: Christus woont in u; hij is uw hoop op de eeuwige heerlijkheid. Christus is het die wij bekendmaken, en daarbij vermanen we iedereen en leren we iedereen met al de wijsheid die ons gegeven is, want wij willen iedereen tot volmaaktheid brengen in Christus.' (Kolossenzen 1:27, 28)
'Dan zullen ze Gods geheim leren kennen, namelijk Christus. In hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.' (Kolossenzen 2:3)

Christus is het nieuwe, Hij is de volheid, Hij is de vervulling, Hij is de realiteit, Hij is ons leven, Hij is alles in allen, Hij is de alpha en omega, in Hem zijn al Gods beloften JA en AMEN! Hij is het grote geheim dat door de eeuwen verborgen is gebleven en dat door de Geest van God geopenbaard werd. 

De Geest van God openbaart Jezus Christus, en de geest van profetie getuigt over Jezus Christus. 

Het is tijd dat christenen terugkeren naar de eerste liefde van Jezus Christus en zich niet langer van Hem laten wegleiden, door misleidende, religieuze geesten die hen op het oude Israel richten. Dat is in wezen niets anders dan Zionisme, wat niets te maken heeft met het evangelie. Zionisme is een wereldse beweging die beweert dat alles draait om het aardse Jodendom, en deze beweging ontkent Jezus Christus geheel. Veel christenen laten zich echter meeslepen door dat Zionisme en menen dat je pas een ware christen bent, als je het aardse Israel de hoogste plaats in je leven geeft. Het is in feite  afgoderij. Net zoals roomskatholieken de maagd Maria vereren, vereren evangelische christenen het aardse Israel. Enkele jaren geleden hoorde ik de Geest van God heel duidelijk tegen me zeggen:.

'Net zoals de maagd Maria een afgod is voor katholieken, is Israel een afgod voor protestanten. Ze geven eer en aandacht aan Israel, die uitsluitend toekomt aan Jezus Christus.'

De verering van het aardse Israel is in essentie dezelfde vijand waar de apostel Paulus voortdurend tegen te strijden had: de Joden die zich verzetten tegen de ware openbaring van Jezus Christus, en christenen voortdurend terug wilden leiden naar het oude Jodendom. 

Gods liefde voor Israel

Houdt God dan niet van het huidige aardse Israel? Natuurlijk wel! Net zoals Hij houdt van de Nederlanders, Fransen en Amerikanen. Hij houdt van alle mensen. Bij God is er geen aanzien des persoons. Heeft God nog een bijzonder plan met Israel? Absoluut! Net zoals Hij een geweldig plan heeft met je eigen land en je eigen volk. Maar het betekent niet, omdat iemand in het aardse Israel woont, dat zij een hogere plaats innemen bij God. Dat idee druist geheel in tegen alles wat Jezus en de apostelen hebben gezegd. Nogmaals: het is zelfs een regelrechte ontkenning van wie Jezus Christus is en dat is uitermate ernstig. 

Hierbij is het nuttig te vermelden dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel van de inwoners van Israel genetisch gezien niet eens echte Joden zijn. Er is wel degelijk ernstige vermenging opgetreden, in de tweeduizend jaar nadat God het oude Israel van de kaart heeft geveegd, als Zijn oordeel over hun afgoderij en verwerpen van al Zijn profeten. De oude hemel en aarde zijn werkelijk voorbijgegaan en nu is alles geheel nieuw IN JEZUS CHRISTUS. 

De focus ligt nu volkomen op Jezus Christus, en dat geldt zowel voor Joden als heidenen. Alle mensen ontvangen nu de volheid van God IN CHRISTUS.

Sommige christenen noemen deze fundamentele waarheid van het evangelie 'vervangingstheologie', maar dat is natuurlijk een volkomen onjuiste beschuldiging. Dit is geen vervangingstheologie, maar het is eenvoudigweg de boodschap van de Bijbel, van begin tot einde. Het ging altijd al om Jezus Christus, ook in het Oude Testament. Alles was toen een schaduw die wees naar wat komen zou. 

'De wet van Mozes is maar een schaduw van de komende weldaden en niet hun ware gedaante.' (Hebr. 10:1)
​'Dergelijke zaken zijn niet meer dan een schaduw van de dingen die moeten komen; de werkelijkheid zelf is Christus.' (Kolossenzen 2:17)

Dat betekent natuurlijk niet dat je geen liefde voor het Joodse volk mag hebben.

Wij hebben eens al ons geld - duizenden euro's - weggegeven aan een zendeling die het evangelie verkondigt onder de Joden in Israel. 

Dat zeg ik om aan te geven dat ik absoluut geen Jodenhater ben. Ik heb veel liefde voor Joden! Ik heb eens urenlang gepraat met een Jood, over de Bijbel. Hij wilde niets van  me aannemen. Toen bood ik aan om samen te bidden en God te vragen tot ons te spreken. Hij bad een gebed uit een Joods gebedenboekje en ik bad in mijn eigen woorden tot God. Toen zei de Geest van God tegen me: 'David, bid hardop in tongentaal!' Ik gehoorzaamde en terwijl ik in tongen bad, zag ik hoe de ogen van de Jood uit zijn kassen rolden en zijn mond openviel tot op de grond. Na mijn gebed greep hij me vast en vroeg: 'Heb je enig idee wat je zonet gebeden hebt?' Ik antwoordde dat het tongentaal van de Geest was. Hij zei:

'Wat je bad was 90% OUD HEBREEUWS! Dat is een oude heilige taal die alleen rabbis kennen, en ze gebruiken deze taal enkel wanneer ze over God spreken.'

Hij opende prompt zijn hart voor Jezus Christus. Sindsdien is het mijn verlangen ooit op zendingsreis te gaan naar Israel en daar Jezus Christus bekend te maken. Ik heb een grote bewogenheid voor de overgeblevenen van het oude joodse volk. Van antisemitisme is bij mij en mijn vrouw dan ook in de verste verte geen sprake. We hebben Israel zeer lief, en lijden mee met de vreselijke vervolging die dit volk ondergaat. Maar onze bewogenheid is zuiver en escaleert niet tot afgoderij. Net zoals we ook diepe bewondering hebben voor de maagd Maria, zonder dat we haar daarom ooit zullen vereren. Maria was een dienstmaagd die de eer had Jezus te baren, net zoals het oude Israel bedoeld was om Jezus voort te brengen.

Maar alle aandacht gaat naar JEZUS, niet naar Maria of Israel.

Heb Israel lief, en openbaar hen wie Jezus Christus is. Een grotere liefde voor de Joden kun je niet hebben, dan dat je hen helpt ontdekken wie Jezus is, in al zijn volheid en rijkdom.

Een nieuwe 'wereld'?

Hoe zit het met het einde van de wereld, dat Jezus aankondigde en een totaal nieuwe wereld die zou ontstaan? Het antwoord is ontnuchterend: Jezus kondigde nooit het einde van de wereld aan. Dat idee is het gevolg van verkeerde bijbelvertalingen. Laten we eens enkele verzen opzoeken in de grondtekst, om na te gaan wat er werkelijk staat.

'Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen,' (Matteus 13:49)
'Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?' (Matteus 24:3)
'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.' (Matteüs 28:20)
aionos

In al deze verzen, is het Griekse woord dat vertaald werd als 'wereld' het woord AIONOS. Laten we nu eens onderzoeken of dit woord inderdaad 'wereld' betekent, zoals sommige bijbelvertalingen ons wijsmaken...

strongs aionos

We zien dat het woord AIONOS (afgeleid van AION) niets anders betekent dan een tijdsperiode in het heden, in contrast met een toekomstige tijdsperiode, en deel van een reeks tijdperken die zich uitstrekken tot in de eeuwigheid.

Kort gezegd: het woord 'AIONOS' betekent niet 'wereld', maar 'TIJDSPERIODE'.

Wat zei Jezus Christus? Dat de wereld zou vergaan? Dat het einde van de planeet in zicht was? Nee. Hij zei dat er een voltooiing op handen was van de tijdsperiode waarin zij zich bevonden. Het ene tijdperk zou afgesloten worden en er zou een nieuw tijdperk aanbreken, wat Hij noemde 'het koninkrijk van God'. Van het einde van de wereld was geen sprake. Het tijdperk van het oude verbond, met de stoffelijke tempel, zou voorbijgaan en Jezus kondigde een nieuw tijdperk aan, wat gekenmerkt zou worden door de Geest van God. 

De aarde vernietigd door vuur?

Nu kunnen we ook antwoord krijgen op de vraag of de apostel Petrus inderdaad voorspelde dat de hele planeet en het universum verwoest zouden worden door vuur (2 Petrus 2). Petrus gebruikte de term 'hemel en aarde' en zoals we gezien hebben betekende deze uitdrukking niet het fysieke universum, maar het oude Joodse verbondsvolk, het oude verbond en de oude tempel! Die 'hemel en aarde' zouden verteerd worden door vuur en dat is daadwerkelijk gebeurd. 

Bovendien schreef Petrus: 'Hij komt als een dief in de nacht.' Zowel Jezus als Paulus gebruikten dezelfde uitdrukking om de verwoesting van Jeruzalem en de tempel aan te duiden. Het is duidelijk dat Petrus over dezelfde gebeurtenis schreef. 

God belooft trouwens dat de aarde vervuld wordt met de kennis van de Heer en dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven. 

wederkomst aarde
'Want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.' (Jesaja 11:9)
'Maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn.' (Habakuk 2:14)
'De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.'​ (Psalm 37:11)
'Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.' (Mattheus 5:5)​

Ook beloofde God doorheen de profeet Daniel dat de aarde uiteindelijk volkomen bedekt zal worden met Zijn koninkrijk, dat gesymboliseerd werd door een steen:

'...de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte.... Wanneer die koningen regeren, zal de God van de hemel een rijk stichten dat nooit te gronde gaat en door geen ander volk overheerst zal worden. Het zal al die rijken verpletteren en er voorgoed een eind aan maken. Maar zelf blijft dat rijk voor altijd bestaan.' (Daniel 2:44)

Gods plan met de aarde is overduidelijk een plan van herstel, en toenemende aanwezigheid van Zijn heerlijkheid.

Petrus voorspelde hetzelfde wat Jezus en de andere apostelen voorspelden: de vernietiging van Jeruzalem, de tempel en het oude verbond. En dat is inderdaad gebeurd. Sindsdien is Gods koninkrijk op aarde, dat door de eeuwen heen voortdurend groeit, zoals Jesaja profeteerde:

'De heerschappij rust op Zijn schouder... AAN DE UITBREIDING VAN DEZE HEERSCHAPPIJ EN AAN DE VREDE ZAL GEEN EINDE KOMEN op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.' (Jesaja 9:5-7)

Duizend jaar is als een dag

Een bijbeltekst die wordt gebruikt om christenen in onze tijd te sussen dat de tijdsaanduidingen van Jezus geen enkele waarde hebben, is de uitspraak van de apostel Petrus, die de eerste christenen aanmoedigde om de komst van Jezus spoedig te verwachten. Hij zei het volgende:

'Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.' (2 Petrus 3:8)​

Deze uitspraak is talloze malen uit zijn verband gerukt, om christenen wijs te maken dat alles wat Jezus zei over het spoedige tijdstip van Zijn komst, in feite niet de minste betekenis heeft. Want 'voor God is duizend jaar als een dag.' Als God zegt dat Hij iets spoedig doet, bedoelt Hij eigenlijk dat het nog duizenden jaren zal duren. Is dat zo? Houdt God mensen bewust voor de gek? Natuurlijk niet. Wat bedoelde Petrus hier?

Zoals we reeds zagen sprak Petrus over dezelfde gebeurtenis die Jezus en Paulus aankondigden: de komst van Jezus zou spoedig plaatsvinden, en zou de verwoesting betekenen van de 'hemel en aarde', waarbij er een nieuwe hemel en aarde zou komen, ofwel een nieuw verbond, met een nieuw volk van God in Christus en een nieuwe tempel, namelijk de gelovigen zelf. Dat zou gebeuren tijdens hun generatie. Jezus had met nadruk gezegd dat sommigen die Hem hoorden nog in leven zouden zijn, dat de apostelen de tijd niet zouden hebben om Israel rond te reizen en dat de hoge raad Hem zou zien bij Zijn komst.

Dat soort tijdsaanduidingen kunnen we niet wegvegen met een uit zijn verband gerukte tekst.

Als we tenslotte kijken naar de context van de brief van Petrus en het doel van zijn uitspraak, dan zien we dat hij hiermee helemaal niet wilde zeggen dat de komst van Jezus nog een ongelooflijk lange tijd zou duren. Hij zei dit juist om te onderstrepen dat de komst van de Heer zeer nabij was! 

Duizendjarig vrederijk?

Hoe zit het eigenlijk met het duizendjarig vrederijk? Net als alle andere misverstanden die ik in dit onderwijs opgehelderd heb, is dit een van de vele denkbeelden die christenen met zich meedragen, als gevolg van een gebrek aan kennis van de Joodse beeldtaal. Doorheen de Bijbel wordt er vaak gesproken over het getal duizend, maar in veel gevallen is het duidelijk dat het getal duizend een symbolische waarde heeft, waarmee slechts bedoeld wordt 'een belangrijke periode' of 'een grotere hoeveelheid.' Enkele voorbeelden van deze teksten zijn:

'Al de wilde dieren in het woud zijn van Mij, de dieren op duizend bergen.' (Psalm 50:10)

Is God slechts de eigenaar van dieren op duizend bergen? Betekent het dat alle anderen dieren op de duizenden andere bergen op aarde, niet van Hem zijn? Nee. Dit is beeldtaal. Net zoals in volgend vers:

Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties. (Deuteronomium 7:9)

Houdt Gods trouw opeens op na duizend geslachten? Nee, zijn trouw is eeuwig. Ook hier is het getal duizend beeldtaal. Dat moeten we voor ogen houden, als we kijken naar het vers in Openbaring waar gesproken wordt over de duizend jaar dat gelovigen regeren met Christus. We moeten ons de vraag stellen: wat is de betekenis van het symbolische getal duizend, in dit geval? Een juist antwoord kunnen we enkel vinden, door dit vers binnen zijn historische en bijbelse context te bewaren. Tenslotte stel ik de vraag: over welke gelovigen gaat het hier? 

'En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.​' (Openbaring 20:4)

Het waren de gelovigen die ONTHOOFD waren en die het merkteken van het Beest niet hadden aanvaard. ZIJ zouden regeren met Christus. ​Dat doelt op christenen gedurende de Joodse oorlog omstreeks 66-73 na Christus, toen er een hevige christenvervolging losbarstte. 

Het wordt dus al snel duidelijk dat dit spreekt over een periode die allang achter ons ligt.

Wat deze historische periode precies was, en hoe het dan precies zit met Satan die gebonden was en dan tijdelijk weer losgelaten werd, heb ik nog niet voldoende onderzocht. De bijbelonderzoeker Adam Maarschalk is bezig hier een grondige historische en bijbelse studie over te maken, wat veel helderheid zal brengen. Je kunt Adam Maarschalk nu reeds volgen op Facebook of internet. Zodra ik meer inzicht heb gekregen welke periode er werd aangeduid met 'duizend jaar', zal ik dat delen met jullie. Wat we nu alleszins wel weten, is dat we dit vers niet letterlijk moeten nemen, omdat het getal duizend in de Bijbel vaak symbolisch is, net zoals vele andere getallen n de Bijbel een profetische betekenis hebben. Bovendien gaat het om de onthoofde christenen in Israel.

Wanneer is Openbaring geschreven?

Sommigen beweren dat het boek Openbaring is geschreven na de val van Jeruzalem, namelijk in de tijd van Domitianus Caesar (AD 95-96). De inhoud van dit profetische boek zou dus nooit over Gods oordeel over Israel kunnen gaan en de wederkomst van Jezus zou dan noodgedwongen in onze toekomst moeten plaatsvinden. Er zijn echter onweerlegbare bewijzen die aantonen dat Openbaring wel degelijk is geschreven voor de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. 

De tempel bestond nog

Het meest voor de hand liggende bewijs dat Openbaring is geschreven voor de val van Jeruzalem, is het feit dat in Openbaring beschreven wordt dat de tempel nog bestond. In Openbaring 11:1,2 kreeg Johannes de opdracht om de oude tempel in Jeruzalem op te meten:

“En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk: en de engel stond en zeide: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar, en degenen die daarin aanbidden.” (Openbaring 11:1)

Aangezien deze tempel werd verwoest in 70 na Christus, is het volslagen onmogelijk dat Openbaring is geschreven na de verwoesting van de tempel. Je kunt niet iets opmeten waarvan geen steen meer over is. Er is nergens in de hele Bijbel sprake van de herbouw van een stoffelijke tempel in de toekomst. Dit gaat dus nadrukkelijk over de enige tempel, waarvan in de hele Bijbel sprake is, en deze tempel bestond nog toen Openbaring geschreven werd. Veel duidelijker kan het niet zijn, dat Openbaring dus geschreven moet zijn voor de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. 

De tempel moest nog vertrapt worden door de heidenen

In hetzelfde vers waaruit blijkt dat de tempel nog bestond, wordt voorspeld dat Jeruzalem door de heidenen vertrapt zal worden door de heidenen:

“Maar laat de voorhof die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet, want het is aan de heidenen gegeven: en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden lang”. (Openbaring 11:2)

Er wordt dus voorspeld dat de heidenen de heilige stad zouden vertreden. Ook dat is gebeurd in 70 na Christus toen de Romeinen Jeruzalem innamen, iedereen vermoordden en de tempel in brand staken. Jezus voorspelde eveneens dat dit zou gebeuren:

'Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. ... En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.' (Lucas 21:20, 24)

Het vertrappen van Jeruzalem en de tempel moest nog gebeuren, toen Openbaring geschreven werd. Ook dat bewijst onomstotelijk dat Openbaring moet geschreven zijn voor de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 na Christus. 

Openbaring is geschreven aan de zeven kerken van Azie

Er is maar een korte periode geweest waarin er slechts zeven kerken in Azië waren. En dat was in de begin jaren 60 na Christus. De apostel Paulus had negen kerken in dat gebied gesticht, maar er worden slechts zeven in Openbaring genoemd. De reden hiervoor is dat de steden van Kolosse, Hiërapolis en Laodicea allemaal rond 61 na Christus werden vernietigd door een aardbeving. Laodicea werd kort daarna herbouwd, maar de andere twee steden niet. De enige periode dat er maar zeven kerken in Azië waren, was tijdens de vijf jaar voor het begin van de Romeinse-Joodse oorlog.

Johannes moest nog profeteren
voor vele andere volkeren, landen en koningen

Johannes kreeg de apostolische opdracht om nog voor veel andere landen, koningen en volkeren te profeteren:

Toen kreeg ik te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren.’ (Openbaring 10:11)

Dat kon hij enkel doen als hij nog fit genoeg was om naar vele andere landen te reizen! Indien Openbaring was geschreven in 96 na Christus, zou Johannes te oud geweest zijn om nog te reizen naar andere volken en koningen. Dan was hij immers meer dan negentig jaar oud! Openbaring was echter geschreven voor de val van Jeruzalem, toen Johannes slechts ongeveer 60 jaar was, wat het perfect mogelijk maakte voor hem om nog te reizen naar andere landen.

Jezus voorspelde dat alle gebeurtenissen nabij waren en spoedig of binnenkort zouden plaatsvinden

Dat slaat nergens op, als Openbaring zou geschreven zijn na de verwoesting van Jeruzalem. Want intussen zijn er twintig eeuwen verstreken en er is zogezegd niets gebeurd, wat in Openbaring beschreven staat. Tweeduizend jaar is allesbehalve 'spoedig', 'nabij' en 'binnenkort'. Als we begrijpen dat Openbaring is geschreven vlak voor de verwoesting van Jeruzalem en de komst van Jezus met zijn engelen, dan kloppen deze dringende tijdsaanduidingen wel.

Wat is het thema van Openbaring?

Dokter D. Holwerda was emeritus hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze deskundige in het oude Grieks schreef een boek (Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen) waarin hij aantoont dat het boek Openbaring gaat over de Joodse oorlog en dat het geschreven is in de herfst van 67 NC.

Hij legt uit dat het doel van Openbaring was om de christenen in verdrukking te bemoedigen, door hun een toekomst in vrijheid te laten zien.

Dit (helaas uitverkochte) boekje zou basislectuur moeten zijn voor elke christeijke prediker. Deze expert in de Griekse taal, waarin het Nieuw Testament geschreven is, weet tenminste waarover hij spreekt! De grootse blunder die christelijke predikers begaan, is dat ze zonder enige kennis van de achtergrond van een taal, cultuur of tekst, zomaar elkaar napraten en allerlei wilde leringen de wereld insturen, die door de onwetende christenheid blindelings als goddelijke waarheid geslikt worden. Zo werd ons, door ernstig onwetende en verkeerd ingelichte mensen, wijsgemaakt dat het boek Openbaring over onze toekomst gaat. Niets kan minder waar zijn! Het is werkelijk een drama dat zo'n verkeerd denkbeeld wereldwijd verspreid is geworden onder christenen. Het laat zien dat er teveel napraters zijn en veel te weinig ernstige onderzoekers.

In het boek Openbaring staan maar liefs driehonderd verwijzingen naar het Oude Testament. Het hele boek spreekt over Gods toorn over het oude Israel, de komst van Jezus Christus tijdens die dag van toorn, de vernietiging van het oude verbond (de oude hemel en aarde) en de schepping van het nieuwe verbond in Jezus Christus, ofwel een nieuwe hemel en aarde en een nieuw Jeruzalem. Dat zijn de geestelijke realiteiten die we ervaren in Jezus Christus, door de Geest van God. 

Openbaring laat ons dus zien wat er is gebeurd, tweeduizend jaar geleden en in welke heerlijke wereld van Gods koninkrijk wij nu mogen leven. 

Wij zijn het nieuwe Jeruzalem en de Bruid van het Lam, wij drinken van de rivier van levend water, Jezus Christus is ons licht, wij zijn de bomen geplant aan Gods waterstromen, onze bladeren brengen genezing aan de volken, wij wandelen op gouden paden (= onze levensstijl is zuiver), enzovoort. Openbaring laat ons niet zien welke vreselijke donkere toekomst ons te wachten staat. Het laat ons zien in welke wondermooie realiteit wij mogen leven! ​

Het boek laat dan ook op geweldige wijze zien hoe Jezus Christus een einde heeft gemaakt aan de duisternis en demonie binnen het oude Joodse volk, hoe Hij de vijanden van Gods ware kinderen heeft gedood en hoe Hij als Koning is gekomen om het koninkrijk van God op aarde te vestigen. Het ultieme thema van Openbaring is dan ook JEZUS CHRISTUS! Daarom heet het boek DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS! Het laat zien hoe Hij gekomen is als Koning en Heer om Gods toorn uit te voeren over Israel en een heel nieuwe tijd in te luiden. ​

Openbaring staat vol symboliek

Wat bovendien belangrijk is om het boek Openbaring te begrijpen, is beseffen dat het hele boek een lange profetie is. Het is geschreven in profetische beeldende taal. 

Openbaring is het meest symbolische geschrift op de hele planeet. 

Toch doen veel christelijke sprekers alsof we alles in dit boek letterlijk, aards en menselijk moeten uitleggen. De dwaasheid hiervan is werkelijk niet in woorden te bevatten. Het is absoluut noodzakelijk dat christenen uit het westen zich bekeren van hun hoogmoedige houding, dat zin alles beter weten dan de auteurs van de Bijbel zelf. We moeten ons veranderen door te erkennen dat wi bijzonder onwetend zijn als het gaat over het begrijpen van de Bijbelse symboliek. We kunnen Gods geestelijke,  oosterse beeldtaal niet uitleggen op een aardse, westerse manier. Dan komen we in grote problemen. We mogen op zoek gaan naar dat God bedoelt met de ontelbare beelden die Hij hanteert in Openbaring.

Is er nog een duivel?

Eenmaal we begrijpen dat Openbaring sprak over de Joods-Romeinse oorlog en de openbaring van Jezus Christus, stellen we ons natuurlijk de vraag: is er dan nog een duivel en demonen? Openbaring 20:10 zegt immers dat satan en zijn demonen in de poel van vuur geworpen werden! Wil dat zeggen dat er nu in het geheel geen duivel of demonen meer zijn?

Openbaring gaat over de satan en de demonen die IN ISRAEL werkzaam waren. In het boek Openbaring werd het oude Jeruzalem een woonplaats van demonen en de SYNAGOGE VAN SATAN genoemd. Bovendien kreeg Jeruzalem de namen Sodom, Egypte en Babylon. De Joden waren blijkbaar dermate corrupt geworden, dat ze niets meer te maken hadden met God, maar het waren letterlijk kinderen van de duivel geworden.

Zo noemde Jezus hen dan ook: 'zonen van de duivel, 'een synagoge van satan', en 'slangen en adders'. De slang is een bijbels beeld voor de duivel. 

Over deze demonie is er oordeel geveld. Het woord 'satan' betekent in het Grieks 'tegenstander' en 'aanklager'. Deze geestelijke macht in Israel - die constant tegenstand bood aan God - is in de poel van vuur geworpen. Betekent het dat er geen demonen meer zijn in de rest van de wereld? Volgens mij kunnen we dat niet concluderen uit het boek Openbaring. Over de rest van de mensheid wordt in de Bijbel namelijk niet zoveel geschreven. In wezen gaat het grootste deel van de Bijbel over Gods plan met het oude Israel, wat wel een voorbeeld is voor de rest van de mensheid. Dat plan is volvoerd bij de verwoesting van het oude verbond en de vestiging van Gods koninkrijk. In essentie is het belangrijkste wat de Bijbel zegt over de hele wereld, dat Gods koninkrijk gevestigd werd in Israel en sindsdien uitbreidt over de hele mensheid. Nu kunnen alle volkeren wereldwijd in Jezus Christus deel worden van Gods ware volk. 

Wat dat betreft is het wel juist dat de satan, die aanwezig was in Israel, niet langer de macht heeft om alle volkeren wereldwijd te misleiden. Want sinds de komst van Jezus Christus zien we dat de invloed van het kwaad op aarde voortdurend is afgenomen. ​Nu zijn er honderden miljoenen mensen christen en veel landen worden zelfs als christelijk beschouwd. Dat zou onmogelijk zijn als satan nog steeds de volkomen macht had over deze volkeren. 

Bij de toename van Gods koninkrijk zien we wel dat er overal op aarde demonen uit mensen geworpen worden. Elke apostel of evangelist die beweegt in de kracht van de Heilige Geest merkt dit: zodra Gods kracht begint te werken, beginnen demonen in mensen te manifesteren. 

Demonen worden uitgeworpen, overal waar het koninkrijk van God gebracht wordt, in de kracht van de heilige Geest. 

Demonen hebben echter geen volkomen autoriteit meer om de mensheid te overheersen. Het is aan christenen om ze te verdrijven en in plaats van duisternis, licht te brengen. De overwinning is wel degelijk behaald en het is onze taak deze overwinning tot een concrete realiteit te maken op aarde. 

Is er dan nog een duvel die de mensheid regeert? Nee. Dat is wel duidelijk. Doorheen het Nieuwe Testament wordt voortdurend herhaald dat de duivel verslagen is, op veel verschillende manieren. Hij viel als een bliksem uit de lucht, toen Jezus de leerlingen eruit zond om zieken te genezen en het koninkrijk te verkondigen. Hij werd ontwapend toen Jezus aan het kruis genageld werd. Hij werd opnieuw verslagen toen Jezus uit de dood opstond. Hij werd voor de zoveelste maal verslagen toen Jezus plaats nam op de troon naast de hemelse Vader. De duivel is werkelijk veelvoudig verslagen. Het idee dat de duivel dus steeds machtiger zal worden op aarde, zoals eindtijd predikers verkondigen is een volslagen ontkenning van alles wat Jezus Christus heeft gedaan en gezegd.

Het is een leugen die radicale haaks staat op het evangelie, de overwinning en de heerschappij van Jezus Christus. 

Hoe zit het dan met satansverering wereldwijd? Het is mijn overtuiging dat er demonen zijn die doen alsof ze satan zelf zijn, om mensen te misleiden en de illusie hoog te houden dat satan nog steeds wereldwijd alle macht heeft. Nergens in de Bijbel kunnen we echter zien dat satan een alomtegenwoordig wezen is. Christenen over de hele aarde hebben het altijd over satan die hen aanvalt, maar dat klopt niet. Satan is niet als God en kan niet overal op aarde tegelijk aanwezig zijn. 

Is dit 'preterisme'?

Mensen houden ervan om elk bijbels inzicht in een menselijk hokje te stoppen. Zo noemen ze de waarheid dat Jezus Christus is verschenen - zoals Hij beloofd had - het preterisme. Dat is afgeleid van het Latijnse woord 'praeter' wat 'voorbij' betekent. De Bijbelse profetie is dus voorbij, het is gebeurd.  De leer dat Jezus' beloften - in tegenstelling tot wat Hij zei - nog niet vervuld zijn, wordt het 'futurisme' genoemd, van het Latijnse woord 'futur' wat 'toekomstig' betekent. Alles wat Jezus en de profeten voorspelde, zou dus nog in onze toekomst liggen.

Ik hou echter niet van menselijk hokjesdenken. Ik ben niet opeens een zogenaamde 'preterist' geworden, omdat ik ontdekt heb dat Jezus Christus geen leugenaar is, en wel degelijk accuraat heeft voorspeld wat er zou gebeuren. Ik ben en blijf voor altijd eenvoudig een leerling van Jezus. De boodschap die Hij me gegeven heeft, is dan ook niet de boodschap van het preterisme noch van enig ander -isme. Het is ook geen 'Kingdom Now' theologie zoals anderen beweren of 'Dominion' lering. Niets daarvan.

Het is het evangelie van Jezus Christus, het goede nieuws dat Hij heeft verkondigd, dat vervolgens door zijn apostelen is verspreid en wat inderdaad werkelijkheid is geworden: Gods koninkrijk is gekomen en de Heer is in ons midden.

We hebben eeuwig leven ontvangen, onze zonden zijn vergeven en we kunnen intieme relatie hebben met de Vader en Jezus Christus, door de Heilige Geest. Al Gods beloften aan Israel zijn vervuld in Jezus Christus, en we ervaren deze realiteiten door de Geest van God.

Dat is eenvoudigweg het nieuwe verbond, het ware evangelie, het goede nieuws, het christelijk geloof. Het heeft niets te maken met allerlei -ismen die mensen ervan willen maken. Het is slechts een kwestie van Jezus Christus werkelijk geloven.... of Zijn woorden verdraaien en ontkennen. Ik kies voor het eerste. Daarom ben ik eenvoudigweg een christen, wat betekent dat ik Jezus geloof. Ik erken Hem als mijn Heer en als de hoogste autoriteit, wiens woorden ik hoger acht dan wie of wat dan ook.

De boodschap die ik verkondig, is dezelfde boodschap die Jezus verkondigde, evenals de apostelen.

Het is het goede nieuws, het evangelie van het koninkrijk. Niet meer en niet minder. Laten we ophouden met Jezus in hokjes te stoppen en elkaar allerlei menselijke stempels te geven. Het gaat er eenvoudigweg om of we Jezus wel of niet geloven. Meer niet. Daarom roept Jezus Christus ons al tweeduizend jaar op: 

‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het goede nieuws.’ (Marcus 1:15)

Deze roep weerklinkt vandaag nog steeds: wil jij je bekeren van het verkeerde denken dat beweert dat Gods koninkrijk NIET is gekomen, dat de tijd NIET vervuld is? Wil jij vasthouden aan het SLECHTE NIEUWS dat de toekomst steeds duivelser wordt? Of ben je bereid gehoor te geven aan de roep van Jezus Christus die al tweeduizend jaar geleden klonk: 'Bekeer je en geloof het goede nieuws!'

Is er nog een tweede wederkomst?

Sommigen denken dat er nog een tweede wederkomst zal zijn. Zo houden ze toch nog vast aan het oude idee dat Jezus lichamelijk moet terugkomen, vooraleer we Hem echt ten volle kunnen ervaren. Dat is nog steeds een ontkenning van het grootste geschenk dat God ons ooit kon geven:

Zijn aanwezigheid is in ons midden en we kunnen een heerlijke eenheid met Hem ervaren.

Het idee van een tweede wederkomst is onder andere gebaseerd op wat Paulus schrijft aan de Tessalonicenzen. Als we deze brieven echter lezen in de context van het hele Nieuwe Testament, dan zien we dat zowel Jezus als de apostelen spraken over een en dezelfde gebeurtenis. Paulus sprak niet over twee verschillende komsten.

Jezus Christus en de apostelen kondigden eensgezind een enkele gebeurtenis aan!

Onderstaande tabel toont de vele overeenkomsten tussen Mattheus 24 en de brieven aan de Tessalonicenzen:

tabel tessalonicenzen mattheus

Het is duidelijk dat Paulus en Jezus spraken over een en dezelfde wederkomst. Dat is ook wat we glashelder zien in alle brieven van de apostelen: zij keken met zijn allen uit naar deze ene grote gebeurtenis: het einde van het oude verbond en de komst van het koninkrijk van God. Beide zouden gerealiseerd worden bij de glorieuze verschijning van Jezus Christus. Sindsdien is er veel intiemere eenheid met God mogelijk, is er eeuwig leven, kunnen we Jezus van aangezicht tot aangezicht kennen, woont Hij werkelijk in ons midden, en breidt Hij zijn heerschappij uit over de hele aarde.

Dat is het evangelie, het goede nieuws dat Jezus Christus bracht! 

Hoe kunnen we de aanwezige Heer ervaren?

Veel christenen verlangen naar een fysieke wederkomst van Jezus Christus, omdat ze zo graag dichtbij Hem willen zijn. Dat is een goed en mooi verlangen. Maar het komt voort uit een trieste realiteit: in de meeste kerken kunnen christenen geen ontmoeting ervaren met de aanwezige Heer. 

Het merendeel van de kerkdiensten zijn geprogrammeerde en gecontroleerde diensten, waarbij mensen amper de kans krijgen de Heer intens te ontmoeten.

Het gevolg is dat de meeste christenen nooit werkelijk ervaren hebben dat de Heer in hun midden is en blijven zitten met een onvervuld verlangen naar een innige ontmoeting met Jezus Christus. Ze menen dat ze dit eindelijk zullen ervaren, als Hij ooit fysiek op aarde zal zijn. Dat is echter een bijzonder onrealistische gedachte, want als Hij lichamelijk op aarde zou komen, zou bijna niemand Hem kunnen zien. Hij zou dan immers in Zijn fysieke lichaam slechts op een plaats tegelijk kunnen zijn! En aangezien Zijn koninkrijk dan aards zou zijn, zou Hij zetelen in een stenen tempel te Jeruzalem.

Dan zouden we nog veel minder intimiteit met Hem ervaren.

Christenen lijken te denken dat zij de enigen zullen zijn op de hele aarde, die na de wederkomst elke dag op de schoot van Jezus zullen zitten. Dat is een illusie. De hele mensheid zou dan op zijn schoot willen zitten. En voor de meesten van ons geldt dat we dan urenlang en soms dagenlang zouden moeten reizen vooraleer we Jezus kunnen zien, tijdens een audiëntie met de Koning.

jezus wachtrij


Velen hebben dus een onrealistisch ideaal voor ogen, dat voortkomt uit een onvervulde honger naar eenheid met Jezus Christus. Die honger kan echter niet worden gestild door een lichamelijke aanwezigheid van Jezus. Integendeel! Hij zei tegen Zijn leerlingen:

'Maar het is waar wat ik jullie zeg: het is beter voor jullie dat ik wegga.' (Johannes 16:7)​

In datzelfde gesprek had Jezus al eerder gezegd dat de Geest van God zou komen en Hij voegde eraan toe dat Hijzelf en de Vader BIJ DE GELOVIGEN ZOUDEN WONEN!

‘Wie mij liefheeft, zal zich aan mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem liefhebben, en mijn Vader en ik zullen naar hem toegaan en wij zullen bij hem wonen.' (Johannes 14:23)​

Het is juist dankzij Zijn fysieke afwezigheid dat we allemaal intieme eenheid met Hem kunnen ervaren, door de Geest! Als Hij beperkt zou worden tot een enkele fysieke locatie, zouden we die eenheid niet hebben.

De meeste christenen ervaren de aanwezigheid van Jezus Christus en de hemelse Vader echter veel te weinig, omdat onze westerse kerken veel te systematisch en geprogrammeerd zijn. Mensen bepalen alles en er is nauwelijks overgave aan de heilige Geest. Zelfs de meest charismatische kerken zijn erg geprogrammeerd, met minimale overgave aan de aanwezige Heer.  Hoe moet het dan wel? 

Volkomen overgave aan de Heer

Jaren geleden heeft de Geest van God mijzelf en mijn vrouw Renate een verlangen gegeven, om onze samenkomsten niet meer te controleren, maar alles in handen van de Heer te geven. We bereiden geen enkel lied voor, geen enkele preek, niets... Ons enige verlangen is volkomen op de Heer afgestemd zijn en HEM laten spreken, HEM laten zingen door ons heen, zodat HIJ manifest wordt in ons midden. Hij geeft ons dan ook nieuwe liederen, zoals de Bijbel ons leert:

'Zing een nieuw lied voor de Heer, bewoners van de aarde, zing voor hem.' (Psalm 96:1)

Een nieuw lied is een lied dat nog niemand kent. Het is een geestelijk lied, dat door de Heer zelf ter plekke ingegeven wordt. Dat kan alleen als we geleerd hebben werkelijk in volkomen overgave aan Hem te zijn, zodat Hij ons nieuwe liederen kan ingeven. Hij inspireert ook de prediking, zonder dat we zelf alles op papier voorbereiden. De woorden komen vanzelf, door de Heer zelf gegeven, vanuit onze voortdurende overgave aan Hem. Onze voorbereiding is onze innige relatie met de Heer, waarin we leren Hem te ontmoeten in ons eigen leven. Dan kan Hij ons als kanaal gebruiken in de samenkomst.

Dan ontmoeten mensen niet ons, maar ze ontmoeten de Heer Zelf die zingt, spreekt, danst en geneest, door ons heen. 

Van een enkele conferentie kregen we wel vijftig emails met getuigenissen van mensen die genezen, bevrijd en veranderd waren, door de sterke aanwezigheid van Jezus Christus. Als wij de controle geheel uit handen geven aan de Heer, en leren om op Hem afgestemd te zijn en HEM door ons heen te laten bewegen, dan kan Hij zijn geliefden heel diep aanraken.

Ik leidde eens een weekend voor christelijke studenten en leerde hen stil te zijn en zich af te stemmen op de aanwezigheid van Jezus Christus. Naderhand vroeg ik hen wie er Jezus ervaren had. Iemand antwoordde lachend: 'Wie heeft er Hem niet ervaren?' Zijn tegenwoordigheid was zo sterk dat gedurende dat weekend diverse jongeren hun leven gaven aan Jezus Christus. Niet door mijn geweldige prediking, maar doordat ik hen bewust maakte van Zijn aanwezigheid en hen leerde zich op Hem af te stemmen.

Toen ervoer iedereen Hem en werden harten levensveranderend aangeraakt. 

Ik sprak eens op een tienerweekend, en daagde de onrustige tieners uit eens enkele minuten stil te zijn en zich echt op de Heer te richten. 'Hij is hier!' zei ik, 'strek je maar gewoon uit naar Hem.' Na de samenkomst kwam een jongen naar me toe, die zei: 'Ik ben al heel mijn leven gelovig, maar heb me altijd afgevraagd of God echt bestond, Nu weet ik het zeker! Ik heb Hem gezien!' Ik vroeg de jongen wat er gebeurd was en hij legde uit: 'Toen we stil waren, sloot ik mijn ogen en ineens zag ik Jezus naar me toe komen. Hij stond voor me en heel mijn lichaam begon te tintelen door Zijn aanwezigheid. Hij legde Zijn hand op mijn schouder. Nu weet ik echt dat God bestaat.' Zijn ogen straalden. Hij ging als een veranderd mens naar huis.

Soms gebeurt het dat de manifeste tegenwoordigheid van Jezus Christus zo sterk is, tijdens onze samenkomsten, dat we niet eens meer de dienst verder kunnen leiden, precies zoals de priesters in de tempel van het Oude Testament ook ervoeren:

'Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel.' (2 Kronieken 5:14)

Dat hebben wij al enkele malen letterlijk meegemaakt en Renate heeft al driemaal met haar eigen ogen gezien hoe een wolk de ruimte vulde, terwijl ze met haar hele hart de Heer aanbad, in spontane lofprijzing. Ze zei dat de wolk gevuld was met engelen en straalde van licht, dat van binnenuit de wolk kwam.

De Heer is werkelijk in ons midden. Als we leren ons hele hart  volkomen op Hem te richten en Hem aanbidden met elke vezel van ons wezen, zonder ons te laten afleiden door mensen of demonen, dan kan Zijn majesteit bijzonder sterk worden in ons midden!

Het is hoognodig dat christelijke bijeenkomsten gekenmerkt gaan worden door een diep verlangen om de levende en aanwezige Heer in ons midden te ontmoeten, in plaats van diensten te houden die puur menselijk zijn. Het gaat niet om ons, het gaat om Jezus Christus. Hij wil spreken, Hij wil ervaren worden, Hij wil mensen aanraken. Durf dus de controle in handen van de Heer te geven en leer met Hem meebewegen. Leer onderscheiden wat de Heer wel en niet doet. Durf daarbij ook stil te zijn. Leren stil zijn en wachten op wat de Heer gaat doen, is enorm belangrijk. 

Woord van de Heer voor leiders

Jaren geleden gaf de Heer me een profetische boodschap voor christelijke leiders van ons land. Ik zal die boodschap hieronder plaatsen, omdat dit woord van bijzonder groot belang is voor de kerk in ons land. In deze boodschap laat de Heer ons zien hoe de kerk kan veranderen van een menselijk geprogrammeerd gebeuren, in een plaats waar iedereen de aanwezige Heer kan ervaren, als de meest krachtige realiteit die er is. 

Dit zegt de Heer: 'Het is tijd dat jullie loslaten, het is tijd dat jullie stoppen met zelf de show te runnen. Het is tijd dat jullie echt opgeven, dat jullie zeggen ‘wij gaan niet langer zelf heersen over de aanwezigheid van God, maar wij gaan ons onderwerpen aan de aanwezigheid van God. We gaan niet langer heersen over de kracht van God, we gaan ons laten leiden door de kracht van God.’

Want als je werkelijk durft Mij te volgen, zegt de Vader, dan zul je zien dat Mijn kracht zal toenemen, dan zul je zien dat Mijn rivier zal stromen, dan zul je zien dat de wonderen zullen toenemen, dan zal er veel meer kunnen gebeuren.

Maar jij moet loslaten Mijn kind!

Laat los, durf los te laten en geef jezelf over aan Mij. Er kan pas een overwinning komen als je loslaat, als je de controle uit handen geeft. Er kan pas een verandering komen, die een diepe, krachtige transformatie betekent, als je werkelijk loslaat en als je zegt ‘Vader in de hemelen, U bent onze Koning, U bent onze Heer, regeer in ons midden, regeer in ons leven, regeer in ons denken, regeer in ons.

Het is tijd om los te laten, het is tijd om door te breken, het is tijd om verder te gaan.

Laat los, je menselijke ideeën over hoe alles moet verlopen, laat los je menselijke programma’s, je menselijke planningen, je menselijke manieren, laat het los, zegt God, en laat Mijn Geest werkelijk vrij stromen.

Er is veel teveel tijd verloren, zegt God, door de menselijke manieren van doen. Er is veel tijd verloren, door de menselijke programma’s en de menselijke strategieën, en de menselijke meningen.

Er is veel tijd verloren zegt God.

Dit land had allang een opwekking kunnen hebben, een geweldig sterke opwekking. Want Mijn beloften zijn er, zegt God, Mijn verlangen is er, Mijn wil is volmaakt duidelijk, Ik wil met Mijn heerlijkheid stromen, Ik wil Mijn koninkrijk met kracht vestigen.

Maar er is een roep van Mijn heilige Geest, zegt de Vader, om los te laten, om los te laten, om los te laten, om de menselijke ideeën los te laten, om de menselijke programma’s los te laten, om de menselijke manieren van doen los te laten en om door te breken in de werking van de heilige Geest, om door te breken, om niet langer beperkingen op te werpen tegen Mij, zegt God, om niet langer allerlei redenen te verzinnen om Mij maar af te remmen.

Het is tijd om daarmee op te houden en om alles los te laten en Mij alle ruimte en tijd te geven, in je binnenste, in je hart, in je denken, in je gevoel en in jullie midden, zegt God.

profetie nederland

Laat werkelijk de controle over aan Mij, zegt de Vader, laat Mijn heilige Geest werkelijk leiden, en je zult zien dat er een geweldige rivier zal stromen, dat de kracht van Jezus Christus werkelijk zal toenemen.

Want er is teveel verloren gegaan, er zijn teveel wonderen die eigenlijk niet gebeurd zijn, hoewel Ik het wilde, maar de mensen hielden alles vast in eigen handen. Ze dachten dat ze Mij dienden, maar ze dienden eigenlijk iets anders, ze dienden eigenlijk zichzelf en ze dienden een menselijke controle.

Ik zeg dat niet om te veroordelen, zegt God, maar Ik zeg het om te bevrijden, Ik zeg het om werkelijk vrijheid te brengen, om Mijn kracht vrij te zetten, om Mijn rivier vrij te zetten, om Mijn woord vrij te zetten, om Mijn wonderen vrij te zetten.

Ik wil komen, zegt de Vader, met een glorie en een kracht, die werkelijk Mijn Zoon Jezus Christus op een nog onbekende manier in deze wereld zichtbaar zal maken.

Ik wil komen met Mijn aanwezigheid, met een werking van Mijn kracht, die nog onbekend is.

Ik wil doorbreken, zegt de Vader, Ik wil doen wat Mijn Geest verlangt, Ik wil doen wat Mijn Woord belooft, zegt God, Ik wil doen wat er al eeuwen in Mijn woorden opgeschreven staat, Ik wil werkelijk Mezelf laten zien aan Mijn volk, zegt God.

Dus durf werkelijk de controle los te laten, zegt de Vader en zie hoe Mijn Geest de wonderen zal doen, zie hoe Mijn Geest verandering zal brengen, zie hoe Mijn Geest genezing zal brengen, zie hoe Mijn Geest harten zal vernieuwen tot een vurig verlangen om Mij te kennen.

Want de menselijke werking is niet in staat om een werkelijke transformatie in een mensenleven te bewerken die blijvende vrucht draagt. De inzet van een mens is niet in staat om Mijn wonderen te bewerken. De inzet van een mens is niet in staat om een hart tot diepe overgave aan Mij te brengen, zegt God.

Alleen Mijn Geest is in staat om te doorgronden wat er in het diepste van een mens leeft, en om daar een wonder te doen van genezing en herstel, van geloof en vertrouwen. Alleen Mijn Geest is in staat om te doen wat elke prediker wil zien gebeuren.

Menselijke inzet is niet in staat om een ander mens tot diepe overtuiging te brengen. Alleen Mijn Geest kan het, zegt God.

En dit zijn zaken die je weet en die je predikt, maar het is niet wat je doet, zegt God. Want je staat zelf nog veel teveel in het centrum, je staat zelf nog veel teveel in plaats van Mijn Geest te werken, zegt God. Je doet zelf nog veel teveel, in plaats van Mijn Geest alles te geven, in plaats van Mijn Geest alles te laten doen.

Ik vraag je Mijn zoon en Mijn dochter, om jezelf toe te wijden aan Mij, om jezelf over te geven aan Mij, om Mijn aanwezigheid veel meer te gaan ervaren in je leven, om Mij te zoeken in je binnenste, om Mijn aanwezigheid in je hart te laten toenemen.

rivier heilige geest

Ik zeg dat niet als een verwijt mijn kind, Ik zeg het als een verlangen van mijn hart om werkelijk Mijn heerlijkheid uit te storten in jullie binnenste, om Mijn heerlijkheid te laten stromen in deze natie, zegt God. Ik zeg het als een honger en een dorst om Mezelf te laten stromen in dit land en onder Mijn kinderen en vanuit Mijn kinderen, over de hele wereld. Maar jij moet het werkelijk zelf willen, jij moet zelf de sleutel omdraaien, jij moet zelf je denken veranderen, jij moet zelf de controle uit handen geven.

Want het is alleen Mijn Wind die het kan doen, alleen Mijn heerlijkheid kan doen wat je zo graag verlangt, zegt God.

Het is niet jouw inzet, het is zelfs niet jouw gebed, het is niet jouw studie, het is niet jouw harde werk voor Mij, zegt de Vader, het is Mijn Wind die het doet, het is Mijn Geest die het doet, het is Mijn rivier die het doet.

Als de rivier van Mijn heerlijkheid stroomt, als de rivier vanuit Mijn troon kan stromen, zonder belemmeringen, zonder beperkingen, zonder dat het altijd weer afgeremd wordt, door de obstakels die jullie steeds weer opbouwen, in jullie denken en in jullie samenkomsten, om Mij af te remmen, als je werkelijk de obstakels verwijdert, zal er een veel vrijere stroom zijn, dan kan er een toename zijn van Mijn Geest, een toename van Mijn kracht, een toename van Mijn zuivering, zegt God.

Ik wil het zo graag, Ik wil zo graag dat Mijn Geest de ruimte krijgt in jullie binnenste, in jullie hart, in jullie leven.

Dus durf jezelf los te laten, durf alles aan Mij over te geven, durf werkelijk je leven aan Mij toe te vertrouwen, durf jezelf aan Mij toe te vertrouwen: je hart, je denken, je ziel, je geest, je lichaam, al wat je doet, al wat je bent.

Ik zal wonderen doen, zegt de Vader, Ik zal werkelijk Mijn Geest laten werken.

Tot zover het woord van de Heer.​

Overgave aan de Geest en onderscheiding van geesten

Het is wel van groot belang dat we leren onderscheid maken tussen welke geesten werkzaam zijn. Want als we de ruimte geven aan de Geest van God om te bewegen in ons midden, kunnen er ook andere invloeden proberen die ruimte in te vullen. Wij zijn altijd bijzonder alert op wat er gebeurt, want we willen dat alleen Jezus Christus gemanifesteerd wordt.

Soms zien we dat mensen proberen een samenkomst over te nemen, door te doen alsof de Geest van God hen openbaringen geeft. Dat staan we niet toe.

We toetsen met fijngevoeligheid of iets van de Heer is of niet. Mensen die aandacht trekken en zelf in de kijker willen staan of geesten die de heilige Geest nabootsen en de controle overnemen, is niet goed. De uitdaging die we hebben is deze: in volkomen overgave zijn aan de Geest van God, zodat Hij zijn werk kan doen. Dan kan Jezus Christus ten volle openbaar worden en mensen transformeren door Zijn aanwezigheid. Daarbij is het belangrijk dat we leren bewegen in geestelijk onderscheidingsvermogen, zodat we de Geest van God leren onderscheiden van andere geesten. Dat vergt ervaring en het gaat met vallen en opstaan. Onze ervaring is dat als we werkelijk met ons hele hart gericht zijn op Jezus Christus, Hij ons altijd zal vertellen welke geest wel of niet van Hem is. Je proeft het. Je merkt dat de aandacht wordt weggeleid van de heerlijkheid van God en dat er iets anders gebeurt.

Ook tijdens het zingen van nieuwe liederen die de Heer ingeeft, luisteren we nauwgezet of een lied dat spontaan gezongen wordt, ons daadwerkelijk dieper in de manifeste aanwezigheid van de Heer brengt, of dat het ons wegleidt. In dit artikel over ware aanbidding leg ik dat meer uit.

Het gaat erom dat we leren accuraat onderscheiden, zodat we met zijn allen bewegen in de levensveranderende aanwezigheid van de Heer. Onderscheiding van geesten is hierbij noodzakelijk. Het is wel belangrijk niet de fout te maken om alles wat we niet kennen, te bestempelen als demonisch. Durf de Heilige Geest alle ruimte te geven. Hier ligt de ware uitdaging voor christelijke gemeenschappen de komende generaties: leren samenwerken met de Geest van God, leren de geestelijke wereld onderscheiden, leren meebewegen met de Heer, om de mensen diep in Zijn tegenwoordigheid te brengen, en leren onderscheiden welke tactieken de vijand probeert om dit tegen te gaan.

Hier zal ik nog veel onderwijs over geven, zodat de kerk van Jezus Christus een plek kan worden waar mensen werkelijk overspoeld worden met Zijn aanwezigheid.

We hadden eens een conferentie waarbij een dronken man kwam binnen wandelen. Hij werd zo aangeraakt door de Heer dat hij die avond prompt zijn leven aan Jezus gaf en zich meteen liet dopen. De volgende dag vonden we hem echter stervend op de grond, in een gastenkamer. Door het plots stoppen met drinken van alcohol had hij een delirium en hij stikte in zijn braaksel. Het bloed liep uit zijn oren, ogen en mond en hij maakte het geluid van de doodsrochel, terwijl zijn lichaam paars en stijf werd. 

Een vriend van me, die jarenlang verslaafden had geholpen, zei: "David zo heb ik veel mensen zien sterven, ik kan dit niet aanzien.' Hij liep de kamer uit. Ik vluchtte eerst ook, van pure schrik,... maar besefte dat ik moest terugkeren. Ik knielde bij de stervende man, strekte mijn hand over hem uit en voelde hoe mijn arm ineens begon te schudden onder de kracht van God. Ik sprak deze woorden over hem uit: 'Je zult niet sterven, maar leven en de daden van de Heer vertellen.' Enkele seconden later opende hij zijn ogen en een minuut daarna zat hij op een stoel. De ambulanciers kwamen toen binnen en namen hem mee. De volgende dag hoorden we dat hij het goed stelde. 

Dat soort wonderen gebeuren, als we werkelijk functioneren in het besef van de Heer die in ons midden is. Diezelfde avond kam de aanwezigheid van de Heer zo dramatisch sterk in de bijeenkomst, dat iedereen die ik naderde, door de Heer zo aangeraakt werd, dat ze niet op hun benen konden blijven staan. De getuigenissen van genezing en bevrijding stroomden daarna binnen. 

De Heer wil dit doen bij ons allemaal. Wij hebben nog maar iets kleins geproefd. Hij heeft zoveel meer voor ons in petto, als we ons geheel aan Hem leren overgeven. 

Tijdens mijn laatste bijeenkomst in Nederland, waar ik predikte over het koningschap van Jezus Christus, stond ineens - tijdens mijn prediking - een man op uit zijn rolstoel. Dit was een man die al enkele jaren niet meer gelopen had. Door het horen van de woorden, stond hij spontaan op uit de rolstoel. Ik nam hem aan de arm mee en samen wandelden we door de zaal, terwijl ik luidkeels zong 'Geen andere naam, dan de naam van Jezus.' Hieronder zie je een kort filmfragment, gefilmd met een telefoon, waarin je ziet hoe deze oude man opeens - tijdens mijn prediking - spontaan uit de rolstoel opstaat en naar me toe wandelt. Dit is de kracht van Gods woord!

De Heer heeft zo oneindig veel meer voor ons in petto, dan wij beseffen. Maar we moeten Hem gaan erkennen als de AANWEZIGE HEER en leren onze geestelijke zintuigen te openen voor Hem.

Hebben we de Bijbel nog nodig?

Hebben we de Bijbel eigenlijk nog wel nodig, nu we weten dat alles reeds vervuld is? Het is mijn overtuiging dat we de Bijbel absoluut nog nodig hebben. In de Bijbel ontdekken we immers wie Jezus Christus werkelijk is, hoe Hij spreekt, hoe zijn karakter is, wat Zijn plan is met de mensheid en de wereld nu Hij in ons midden is, hoe we misleidingen kunnen herkennen, hoe we met elkaar horen om te gaan, enzovoort. Sommigen beweren dat we de Bijbel overboord kunnen gooien, omdat we een relatie met Jezus hebben. Mijn ervaring is echter dat mensen altijd geneigd hun eigen beeld en hun eigen gedachten aan te zien, voor een openbaring van Jezus Christus. We hebben naast onze eigen ervaringen met de Heer zeer zeker ook Zijn geschreven Woord nodig, om Hem zuiver en accuraat te kennen en onderscheid te maken tussen misleidende indrukken en Gods stem. 

Daarbij hebben we niet alleen het Nieuwe Testament nodig, maar ook het Oude Testament waarin Jezus Christus voortdurend geopenbaard wordt. Hij is immers het Woord van God, dus Hij is het die sprak doorheen de profeten van het Oude Testament. En Hij is het die sprak doorheen de apostelen van het Nieuwe Testament.

Als we een zuiver en gezond beeld van Jezus Christus willen krijgen, hebben we de complete Bijbel nodig. Daarin wordt Hij namelijk compleet geopenbaard.

De Bijbel laat ons bovendien zien wat we ontvangen hebben, door de komst en aanwezigheid van Jezus Christus. De apostelen keken ernaar uit, maar wij mogen het nu gaan ervaren. Door de Bijbel te lezen, kunnen we weten wat we mogen ontdekken en ontvangen, in onze innige eenheid met de Heer die bij ons is. 

Voorkom nieuwe misleiding!

De Geest van God heeft me er ernstig bij bepaald dat de machten van misleiding niet verdwijnen, omdat wij nu de waarheid ontdekken over de aanwezigheid van Jezus Christus. Ze proberen nu gewoon op een andere wijze Gods kinderen te misleiden in nieuwe leugens. Een van de leugens die ik nu zie opduiken, is dat christenen beginnen te geloven dat God nooit meer het kwaad zal oordelen, dat er alleen maar genade is, en dat gehoorzaamheid aan Hem niet meer zo belangrijk is. Een jonge theologiestudent beweerde bij hoog en bij laag dat gehoorzaamheid aan Jezus Christus geen vereiste is om te regeren met Hem. Terwijl Jezus in Openbaring duidelijk tegen de gemeenten zei dat enkel diegenen die zich bekeren, met Hem zullen regeren.

Een bijbelleraar beweert steevast dat Jezus vandaag nooit meer toverij, manipulatie en ontucht zal bestraffen in ons midden, zoals Hij Izebel bestrafte in Openbaring. 

Een andere bijbelleraar schreef dat het eigenlijk satan was, die Ananias en Safira doodde, toen ze logen tegen de Heilige Geest. De Bijbel zegt echter dat Petrus VOL WAS VAN DE HEILIGE GEEST toen hij hen bestrafte! Een derde bijbelleraar zei me dat we ons niet hoeven uit te strekken naar daadwerkelijke heiligheid in ons leven, omdat heiligheid slechts een positie is in Christus, die niets te maken heeft met onze levensstijl. Petrus schrijft echter: 'Wees heilig in je GEHELE LEVENSWANDEL!' Nog een bijbelleraar verkondigt dat homoseksualiteit OK is en dat onze seksuele levensstijl niets uitmaakt, als we in Christus zijn.

Zo kan ik blijven doorgaan over de misleidingen die ik voortdurend tegen het lijf loop. Sommigen stappen uit de ene misleiding gewoon in een nieuwe leugen. Dit is het plan van de duisternis: 'Als we niet kunnen verhinderen dat ze de de waarheid van het echte evangelie ontdekken, laten we hen dan gewoon een nieuwe misleiding influisteren.'

De Heer sprak tot me dat de strategie van de boze in de komende tijd is, om een vals beeld van Jezus te brengen in de kerk.

Een Jezus die alleen maar lief is en geen bekering vraagt. Een Jezus die gemakkelijk en veilig is en mensen alleen maar over de bol aait, zonder hen ooit op hun zonden te wijzen. Een Jezus die het kwaad niet langer haat en die blind is voor het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Een Jezus die nooit meer streng is en geen oordeel meer brengt over de extreme kwaadaardigheid van mensen. Dat is echter een demonische Jezus, die niets te maken heeft met de Jezus die doorheen de Bijbel geopenbaard wordt: Jezus Christus is altijd dezelfde, gisteren vandaag en tot in eeuwigheid. Als Hij vroeger het kwaad haatte, haat Hij dat ook vandaag en zal Hij dat ook in de toekomst haten. Als Hij vroeger de Joden zo ernstig heeft geoordeeld, hoort dat ons diep ontzag in te boezemen voor Hem. Hij laat werkelijk niet met Zich spotten.

Als het kwaad niet langer aangepakt mag worden, kan het voortaan ongehinderd woekeren en grote schade aanrichten. In het Nieuwe Testament zien we dat de apostelen met gezag optraden tegen het kwade dat in hun midden probeerde binnen te dringen. Petrus bestrafte Simon de tovenaar, die de gaven van de Geest wilde gebruiken voor zichzelf. Vervuld met de heilige Geest zei Petrus tegen hem:

'Laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt! U hebt part noch deel aan deze zaak, want uw ​hart​ is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en ​bid​ God of deze gedachte van uw ​hart​ u misschien ​vergeven​ wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid.' (Handelingen 8:18-24)

Toen Paulus aanhoudend bestreden werd door een tovenaar genaamd Elymas, die anderen van het geloof probeerde af te houden, bestrafte Paulus hem met grote kracht en zei, vol van de Geest:

'O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle ​gerechtigheid​, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? En nu, zie, de hand van de Heer is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden.' (Handelingen 13:10, 11)

Het gevolg van dat soort gebeurtenissen is dat mensen grote vrees voor God kregen. Geen verkeerde angst, maar een gezond, goddelijk ontzag voor de Heer, dat in onze tijd bij veel christenen schromelijk ontbreekt. Daardoor leven veel christenen - en zeker ook leiders -  ongestoord in zonde, en pornoverslaving, hoererij en overspel zijn schering en inslag. Christenen kijken naar allerlei films, die bol staan van onreinheid, geweld en allerlei andere vormen van goddeloosheid, en zeggen dat het verkeerd is om hen hier op aan te spreken. 'Je bekeren van zonde, is het oude verbond, nu leven we in de genade,  en maakt het niet uit hoe we leven'. Dat is zeer grove misleiding die misschien nog wel erger is dan de leugen dat Gods koninkrijk hier nog niet is. Maak alsjeblieft de fout niet om van de ene leugen gewoon in een andere te stappen. 

De Geest van God wil balans brengen in Gods volk. Niet langer van het ene uiterste naar het andere extreem slingeren.

Christenen zijn verwond door veroordelende religie en slaan vervolgens door naar ongebreidelde genadeleer die alles toestaat en die zelfs beweert dat elke vorm van seks geoorloofd is. Homoseksualiteit wordt goedgekeurd en wie weet welke onnatuurlijke ontaardingen nog goedgepraat worden. Dat is niet de wil van God. Hij wil mensen verlossen van identiteitsconflicten en hen bevrijden van onreinheid. God is een God van herstel en heelheid. Gods koninkrijk is een plaats van genezing en bevrijding! 

Ik hoor de Geest van God zeggen dat het tijd is dat we als Gods kinderen volwassen worden en de hele raad Gods omhelzen. Laten we niet van de ene misleiding in de andere stappen. Wat schiet het Lichaam van Christus ermee op, als we verlost worden van een ernstige misleiding over de eindtijd en de wederkomst, en vervolgens met open ogen in andere misleidingen stappen? Dan staan we nog even ver. Nee, laten we nu eindelijk eens gezond, volwassen en eerlijk worden en de Bijbel op een eerlijk en gezonde wijze lezen. God is liefde en daarom haat Hij het kwaad, omdat het Zijn geliefden beschadigt. Hij wil het kwaad uit ons midden weren en Hij stelt hiervoor apostelen, profeten en andere leiders aan, om in gezag op te treden tegen zonde. 

Daarom hebben we de Bijbel nodig, want alleen in de Bijbel vinden we een evenwichtig beeld van God.

Extreme leringen die zeggen dat bekering niet meer nodig is en er alleen genade is, houden geen stand als we eerlijk de Bijbel lezen. Ook het universalisme die zegt dat alle goddelozen - die het kwaad liefhebben en God haten - net zo goed voor eeuwig bij God mogen wonen, blijft niet overeind als we de Bijbel lezen. De Bijbel zegt immers regelmatig dat God alle goddelozen zal wegvegen van de aarde:

'U doet alle goddelozen van de aarde weg als schuim, daarom heb ik Uw getuigenissen lief.' (Psalm 119:119)

Hou dus Gods woorden vast. Alleen dan kunnen we eindelijk als Lichaam van Christus volwassen en sterk worden, zoals Hij bedoeld heeft. Niet voor niets zei Jezus Christus dat Zijn Woorden zouden blijven bestaan, zelfs al is de 'hemel en aarde' vergaan.

'De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.' (Mattheus 24:35)

Het oude Joodse volk, Jeruzalem, de tempel en het verbond van de wet - oftewel de hemel en aarde - zijn inderdaad voorbijgegaan, maar alle woorden die God ooit gesproken heeft, blijven bestaan! Hou dat dus vast en laat je niet meeslepen in allerlei nieuwe winden van leer.

Wees standvastig in het volledige en evenwichtige Woord van God!

Zijn de gaven van de Geest niet meer nodig?

In de brief aan de Korintiers zegt Paulus dat het 'profeteren zal ophouden en tongentaal zal verstommen' wanneer het volmaakte is gekomen (1 Kor. 13:8,9). Sommige christenen die weten dat Jezus Christus inderdaad gekomen is, zoals Hij had beloofd, menen dat Paulus hiermee bedoelt dat de gaven van de Geest opgehouden zijn, na de komst van Jezus Christus. Dan zullen we Hem immers volkomen kennen, en is er geen profetie of tongentaal meer nodig, redeneert men. 

Ik geloof dat dit een jammerlijke misvatting is, die christenen opnieuw berooft van de heerlijke realiteit van Gods aanwezigheid. De gaven van de Geest zijn namelijk primair bedoeld om christenen te helpen om de aanwezige Heer in ons midden te ervaren. Door de gave van profetie kunnen we Zijn stem verstaan en elkaar bemoedigen met woorden van de Heer. Gaven van tongentaal  bouwen ons geestelijk op en geven ons innerlijke kracht. Gaven van genezingen brengen herstel en verlossing en leren ons de Heer kennen als de Heelmeester in ons midden. Enzovoort.

De gaven van de Geest zijn gegeven ter opbouw van het gehele Lichaam van Christus en om de Heer in ons midden te openbaren als de werkzame Verlosser.

Wat bedoelde Paulus dan met het profeteren dat stopt en tongen die verstommen? Ik ben ervan overtuigd dat er een cruciaal verschil was in het profeteren voor de komst van Jezus en na die tijd. Voor de wederkomst was het profeteren vanzelfsprekend gericht op de komst van de Heer. Dat soort profetie zou verdwijnen. Het waren profetische uitingen over hoe het zou zijn, en dat was 'kijken door een spiegel' en dus onvolkomen. Nu kennen we volkomen, of tenminste hebben we dat potentieel om Hem ten volle te kennen. Om dat te ervaren hebben we de Heilige Geest juist hard nodig, want Hij openbaart Jezus en de Vader.

De Heilige Geest is niet verdwenen na de komst van Jezus Christus, dus Zijn werking evenmin. Integendeel. Het is alleen maar meer geworden.

Daarom zei Paulus dat wat zij toen ervoeren van de werkingen van de Geest, slechts een voorproefje was van de volle kracht die beschikbaar zou zijn in het komende tijdperk (Hebr. 6:5). Paulus noemde dat 'de krachten van het toekomende tijdperk (Grieks = AEON)'. In dat nieuwe tijdperk leven we nu, sinds de komst van Jezus en de vestiging van Gods koninkrijk. Er is nu dus nog meer kracht van God beschikbaar, als in het vorige tijdperk van het oude verbond! Wat Jezus Christus deed aan wonderen, was slechts een aankondiging van wat komen zou! Toen Hij demonen uitdreef en zieken genas, zei Jezus: 'Nu is Gods koninkrijk over jullie gekomen'. Het uitdrijven van boze geesten en genezen van zieken is dus een kenmerk van het koninkrijk van God, dat nu niet langer als een schaduw over ons hangt, maar waar we ten volle in kunnen leven!

heilige geest

De hele sleutel van het nieuwe verbond is dat God IN ONS MIDDEN is. Dat is de kern-openbaring van het tijdperk waarin wij leven. Als God in ons midden is, is Hij per definitie werkzaam, en spreekt Hij, handelt Hij, geneest Hij, bevrijdt Hij, enzovoort. Het idee dat de werking van God in ons midden is opgehouden na de wederkomst, is in mijn ogen dezelfde misleiding is als futurisme, want het haalt net zo goed de REALITEIT van Zijn aanwezigheid en kracht bij ons vandaan.

Alles draait om ZIJN AANWEZIGHEID in ons en bij ons. Niet als een theorie, maar als een levensveranderende realiteit. Daarom kunnen we Hem ook ervaren.

Dit zien we dan ook wereldwijd: tientallen miljoenen christenen functioneren in de gaven van de Geest, zieken worden genezen, christenen bidden in tongentaal waardoor ze geestelijk versterkt worden, de Heer spreekt door zijn kinderen heen om Zijn liefde persoonlijk aan mensen te openbaren, demonen worden uitgeworpen, enzovoort. Hij is werkelijk in ons midden en Hij spreekt en handelt met grote kracht. Hij verlangt er werkelijk naar dat christenen wereldwijd zich nog veel meer naar Hem zullen uitstrekken, en Zijn aanwezigheid nog veel sterker ervaren zal worden.

Dan kan Zijn verlossing met grote kracht doorbreken over de hele aarde. 

Is de wereld inderdaad verbeterd?

Als je je afvraagt of het inderdaad vandaag beter gesteld is met de mensheid, dan tweeduizend jaar geleden voor de komst van Jezus, wil ik je kort deze feiten meegeven: toen Jezus Christus op aarde kwam, werd de hele planeet aarde geregeerd door demonen, toverij, bloeddorst en beestachtige wreedheid. Overal op aarde aten mensen elkaar op (kannibalisme), overal op aarde werden mensen levend geofferd aan afgoden, overal op aarde martelden mensen elkaar op de meest monsterachtige manieren zoals het uitrukken van ledematen, mensen levend verbranden, mensen levend de huid afstropen, mensen doormidden zagen, mensen verpletteren, mensen kielhalen, mensen spietsen, enzovoort.

mensenoffers

De demonische wreedheid die de mensheid kenmerkte, is te afschuwelijk voor woorden. ​Alle culturen op aarde werden gedomineerd door toverij, magie en occultisme. Magiers, waarzeggers, tovenaars, druiden, toverdokters, heksen, geestenbezweerders enzovoort waren de ware gezaghebbers binnen elke cultuur. Mensen overal op aarde leefden in een onbeschrijflijke angst, onderdrukking en gewelddadigheid. De gemiddelde levensverwachting was slechts dertig jaar.

Als wij denken dat het vandaag slechter gesteld is met de aarde dan ooit, dan zijn we ernstig onwetend aangaande de geschiedenis van de mensheid.

Toen Jezus Christus verscheen en Zijn aanwezigheid bracht, zond Hij zijn apostelen uit om het koninkrijk van God te brengen over de hele aarde. Overal waar deze apostelen kwamen (in de vorm van zendelingen, missionarissen, priesters, enz.) ​hield kannibalisme op, werd toverij verbroken, stopte het offeren van mensen, en leerden mensen elkaar liefhebben, zoals Jezus leerde. In Amerika schafte president Lincoln bijvoorbeeld de slavernij af onder inspiratie van de Bijbel. Overal waar deze christenen kwamen, stichtten ze de eerste scholen en hospitalen. Zorg voor de armen en sociale voorzieningen werden eveneens opgericht door de christenen.

zendelingen

Wij hebben geen flauw benul hoe duivels en gruwelijk de planeet was, voor de komst van Gods koninkrijk. En we begrijpen niet genoeg dat alle welvaart, veiligheid, zorg en onderwijs die we nu hebben, honderd procent te danken is aan het koninkrijk van God dat zich uitbreidt.

Vroeger kon geen mens zich veilig buiten de steden wagen, en moesten alle steden ommuurd worden, omdat er onophoudelijk aanvallen waren. 

De hele aarde werd overspoeld door bloeddorstige wildemannen die alles plunderden dat ze in hun begerige klauwen konden krijgen, waarbij ze alle vrouwen verkrachtten en de dorpen en steden verbrandden. Dat gebeurde over de hele aarde, in alle culturen. De aarde was een grote afschuwelijke hel.... Tot Gods koninkrijk kwam! Tot het licht begon te schijnen van Jezus Christus, dat zich langzaam maar zeker verspreidde over de hele planeet. Dat proces gaat nog steeds door! ​

Momenteel leven we wel in een periode waarbij veel mensen in het westen zich afkeren van het christelijk geloof, vooral omdat christenen toegestaan hebben dat het een RELIGIE werd, in plaats van Gods wondermooie KONINKRIJK dat genezing en bevrijding brengt. Religie is dood en mensen verwerpen het - terecht. Maar ik ben ervan overtuigd, volgens de belofte van Gods Woord dat de hele aarde vervuld zal worden met het kennen van de goedheid van de Heer, dat dit slechts een dal is in het tijdverloop van de geschiedenis. Ik zie in de toekomst geweldige geestelijke herlevingen gebeuren in het westen, waarbij Jezus Christus meer dan ooit centraal zal komen te staan in de samenleving. Maar dat kan pas gebeuren als het Lichaam van Christus uit haar schuilplaats tevoorschijn komt en gaat beseffen dat Jezus in ons midden is en ons uitzendt, naar elk gebied in de samenleving. Het is tijd dat de kerk terug haar taak opneemt om een leger te zijn, dat de overwinning van Christus brengt! 

Onze missie is dan ook wat Jezus Christus ons heeft opgedragen: Maak alle volkeren tot Mijn leerlingen!

Dat is de opdracht die we allemaal hebben. De lering die ons vertelt dat Jezus binnenkort lichamelijk zal terugkomen, om ons allen weg te halen en de hele aarde te vernietigen met vuur, heeft christenen wereldwijd grotendeels apathisch gemaakt. De meeste christenen hebben zich teruggetrokken uit de samenleving en laten de wereld aan haar lot over. Het gevolg is dat er een ongebreidelde expansie is van goddeloosheid. Christenen verstoppen zich in hun kerken, hopend dat ze snel weggehaald worden. Dit is een ultieme strategie van de duisternis: maak het leger van God ineffectief en vruchteloos, door hen op te sluiten in de kerken. De Geest van God is bezig ons uit onze schuilplaatsen te halen en ons tot een sterk leger van liefde en waarheid te maken, dat doordringt in elk gebied van de samenleving: kunst, onderwijs, politiek, medische wereld, godsdienst, sport, entertainment. Jezus stuurt ons naar ALLE VOLKEREN, niet een klein deel van hen. Hij wil Zijn heerschappij uitbreiden over de hele aarde. Dit is de belofte die de Heer heeft gedaan, aangaande de heerschappij van Jezus Christus: 

'De heerschappij rust op Zijn schouder... AAN DE UITBREIDING VAN DEZE HEERSCHAPPIJ EN AAN DE VREDE ZAL GEEN EINDE KOMEN op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.' (Jesaja 9:5-7)

Daarom leerde Jezus Christus ons dit belangrijke gebed: 

'Vader in de hemel, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde als in de hemel…' (Mattheus 6:10)​

Uiteindelijk zal deze belofte vervuld worden:

'Want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.' (Jesaja 11:9)​

Hoe deel je dit met anderen?

Bekijk eerst deze video,
met een profetisch woord van de Heer...

Eenmaal we begrijpen dat Jezus Christus in al zijn heerlijkheid en liefde bij ons is, willen we dat natuurlijk bekend maken. De toekomst is dus niet donker, we leven niet in de zogenaamde eindtijd, want dat was tweeduizend jaar geleden. Er komt helemaal geen antichrist die de mensheid zal regeren en de grote verdrukking ligt eveneens allang achter ons. De toekomst is mooi, want Gods koninkrijk is per definitie een eeuwig groeiend koninkrijk. Er kunnen wel diepe dalen zijn in de geschiedenis van de mensheid, maar dwars door deze dieptepunten is de Heer toch bij ons en groeit Zijn koninkrijk - door alles heen - over de hele aarde. Waar vroeger vreselijke christenvervolging was, is de kerk nu explosief aan het groeien. God breekt door en niets of niemand kan Hem stoppen.

Maar hoe kunnen we dit geweldig goede nieuws - wat tevens het echte evangelie is - delen met anderen? Het is namelijk zo totaal anders dan wat we allemaal gehoord hebben. Sommige christenen zijn er doodsbang voor en denken dat deze waarheid de ergst denkbare leugen is. 

De enige oplossing is: in liefde de waarheid spreken. Er is absoluut geen andere weg. Er omheen draaien helpt niet. 

Veel leiders hebben me gezegd: spreek gerust over Gods koninkrijk, want dat aanvaarden sommige christenen nog, maar zwijg als de dood over de wederkomst alsjeblieft, want dat aanvaarden mensen nooit. Dat is niet goed, want dan geef je toe aan de intimidatie! Nergens in de Bijbel zien we dat een ware profeet of apostel water bij de wijn deed, omwille van de mensen. Als we dat wel doen, worden we valse profeten. Dan dienen we de boze meer dan God, omdat we bang zijn voor de strijd. Nee. Als we ware dienaars van Christus zijn, spreken we de waarheid, zoals Zijn Woord en Zijn Geest het ons tonen. Want dan maken we mensen vrij.

Het gaat erom dat mensen verlost worden en tot bloei komen in Gods volle licht. 

Het kan wel hevige strijd veroorzaken en onvermijdelijk zullen sommige christenen (hopelijk tijdelijk) uit elkaar gedreven worden. Als een partij absoluut niet bereid is om een kristalheldere waarheid te erkennen en met valse beschuldigingen de ander aanvalt, dan sluiten ze de deur voor elke redelijke en gezonde communicatie. Helaas gebeurt dat maar al te vaak. Als er iets is wat christenen mogen leren, is het gezond omgaan met elkaar. Er is heel wat sektarisch gedrag bij christenen, wat veel schade aanricht. Mensen die iets anders denken, worden meteen in de verdomhoek gezet, zonder dat er bereid is überhaupt eerlijk te luisteren. Dat is niet verstandig of gezond.

Ik wil je dus aanmoedigen om in alle vrijmoedigheid de waarheid te delen. Komt er strijd, zegen de mensen dan, maar laat je niet door hen overweldigen. Laat je niet manipuleren. Laat je niet intimideren. Laat je niet de mond snoeren. Heb lief, vergeef en zegen, maar sta in de volle vrijheid. Hou vast aan de kristalheldere waarheid van de woorden van Jezus Christus. Laat je niet in verwarring brengen door allerlei vragen die mensen hebben over details. 

Hou vast aan de essentie: wat heeft Jezus Christus gezegd? Is er gebeurd wat Hij heeft gezegd? Jazeker. Dus is dat het fundament. Hou daaraan vast en wijs mensen daarop.

Het is mijn verlangen dat we met zijn allen tot een zuiver beeld komen, van wie Jezus Christus is. Dat we Hem recht zullen kennen. Dat we Hem zullen ervaren zoals Hij is, in ons midden. En dat we vanuit deze diepe relatie met Hem, zijn verlossing kunnen bekendmaken aan de wereld om ons heen.

Daarom wil ik je van harte aanmoedigen de moed te hebben dit onderwijs te delen. Help mee om de kerk wereldwijd vrij te maken van de leugens die ons zo belemmerd hebben. Laat christenen ontdekken dat Jezus Christus in ons midden is en wacht tot we Hem gaan ontdekken. Hartelijk dank. 


Enter your text here...


Quick Navigation

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This