Hoop voor de toekomst

hoop toekomst

Is er hoop voor de toekomst? Of ziet de toekomst er uitermate somber uit? Wordt het leven op aarde op den duur beter? Of wordt alles alleen maar slechter, tot het kwaad de hele mensheid overheerst? Wat zegt de Bijbel over de toekomst?

Net zoals de meeste christenen had ik vroeger weinig hoop voor de toekomst. Ik had in de kerk namelijk gehoord dat de mensheid in toenemende mate overspoeld zal worden door de duisternis. Oorlogen, natuurrampen en hongersnoden zullen de aarde steeds meer teisteren. Goddeloosheid zal ongebreideld woekeren, tot bijna alle mensen door en door slecht zullen zijn. Binnenkort zal er zelfs een satanische wereldleider opstaan, de zogenaamde Antichrist, die de verpersoonlijking zal zijn van de duivel. Hij zal het kwaad naar het hoogtepunt van absolute wereldoverheersing brengen, en zal christenen op de meest afschuwelijke manieren vervolgen.

Het enige lichtpuntje dat ik had, was een onverwachtse wederkomst van Jezus Christus, die eens en voor altijd een einde zal maken aan deze vulkaanuitbarsting van het kwaad.

Daar zag ik dan ook, samen met mijn mede-christenen, halsreikend naar uit. Want hoe eerder Jezus komt, hoe sneller we verlost zijn uit deze vreselijke, verloren wereld. Wanneer dat echter zal zijn, weet niemand. De eerste christenen waren ervan overtuigd dat Hij in hun tijd zou komen, maar tweeduizend jaar later is Hij nog steeds niet gekomen, dus we hebben geen enkele zekerheid of Hij morgen zal komen of dat het nog eens duizend jaar zou duren.

hoop toekomst eindtijd

Voorafgaand aan Zijn komst zal het steeds onleefbaarder worden op aarde, door de ongekende toename van oorlogen, rampen en goddeloosheid.

Ondanks het feit dat christenen al tweeduizend jaar vruchteloos hebben uitgezien naar Zijn komst, had ik geleerd dat ik hem toch elke dag moet verwachten. Hij zal namelijk komen als een dief in de nacht, totaal onverwachts. We kunnen dus beter niet teveel plannen maken voor onze toekomst of die van onze kinderen, want Jezus kan elk moment komen om ons weg te halen. Dromen over de toekomst hoort er dus niet bij. Het enige wat christenen kunnen doen is naar de kerk gaan, evangeliseren, en vooral elke dag uitzien naar de grote ontsnapping.

Intussen blijft het kwaad de mensheid steeds meer overwoekeren en wacht ons een zeer moeilijke toekomst, die het einde der tijden wordt genoemd.

Dat is in een notedop het toekomstbeeld dat ik had, samen met de meeste christenen in dit land. Zo hebben we het gehoord en zo wordt het voortdurend bekrachtigd door veel bekende leiders: De duivel krijgt steeds meer macht en christenen krijgen het steeds benauwder. We zijn op weg naar een zeer duistere nacht. Dit is de eindtijd! Hopelijk komt Jezus ons spoedig weghalen…

‘Ik geef je hoop voor de toekomst!’

hoopvolle toekomst visie

In het evangelie van Johannes zegt Jezus Christus iets, dat ik op zeker moment in mijn leven op buitengewoon indrukwekkende wijze heb ervaren. Jezus kondigt de Heilige Geest aan en zegt:

‘Wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal … de dingen die komen gaan, bekendmaken.’ (Johannes 16:13)

Jezus belooft dus dat de Geest van God ons zal leiden in het kennen van de volle waarheid en dat Hij ons zelfs de toekomst zal bekendmaken. Op een dag sprak God inderdaad tot me, en zijn woorden markeerden het begin van een onbeschrijflijk avontuur:

‘David, Ik ga jouw doemdenken over de toekomst wegnemen en Ik zal je een boodschap van hoop geven voor Mijn volk. Ga je dus maar verdiepen over de toekomst en de eindtijd, want Ik zal je daar inzicht over geven.’

Ik was stomverbaasd over wat ik hoorde. Doemdenken? Heb ik dat dan? Ik was me daar helemaal niet bewust van! Ik geloofde toch gewoon wat de Bijbel ons leert? Gods woorden zetten me aan het denken en inderdaad, als ik eerlijk was, moest ik toegeven dat mijn zicht op de toekomst deprimerend was. Maar het was nu eenmaal wat ik in de kerk geleerd had, dus wat kon ik eraan doen? De Heer had echter gesproken en ik wilde Hem gehoorzamen, dus begon ik me te verdiepen in de toekomst. Ik las alle beschikbare boeken over de eindtijd, bekeek documentaires, luisterde naar studies en bestelde zelfs een zogenaamde Amerikaanse ‘eindtijd-Bijbel’ waarin alle bijbelgedeelten die – volgens de uitgever – over de eindtijd handelen, in kleur aangeduid waren.

Ik was vastbesloten een absolute expert te worden op gebied van de eindtijd.

Terwijl ik al deze bronnen doorspitte, viel het me echter steeds weer op, dat alle eindtijd-leringen elkaar tegenspreken. Hoezeer ik ook mijn best deed, ik kreeg absoluut geen helder beeld voor ogen. In plaats van antwoorden te vinden, zag ik alleen maar chaos en verwarring.

De puzzelstukjes passen eindelijk!

toekomst puzzel

Uiteindelijk gooide ik het van me af en zei gefrustreerd tegen God: ‘Als U me inzicht wil geven in de eindtijd en de toekomst, moet U dat maar doen, want zelf raak ik er niet wijs uit.’ Ik had gedaan wat ik kon, nu was het aan God om zijn belofte te volbrengen en mij inzicht te geven. En dat deed Hij… aanvankelijk tot mijn grote schrik! In de jaren die volgden nam de Heilige Geest me mee op een onthutsende ontdekkingstocht doorheen de Bijbel. Hij liet me sleutelverzen zien die als een perfecte sleutel deuren openden, waardoor ik stap voor stap inzicht begon te krijgen in Gods eeuwenoude geheimenissen en zijn plan met de mensheid. Jezus bracht me in contact met enkele eigentijdse apostelen en profeten die me op diverse bijbelteksten wezen, waardoor ik tot nadenken gezet werd. Na enige tijd viel het hele plaatje ineens als een glorieuze en verbazingwekkend duidelijke puzzel in elkaar.

Eindelijk begreep ik de Bijbel! Eindelijk wist ik wat Gods plan is met de mensheid. Eindelijk werd alles me duidelijk.

Ik werd er intens enthousiast over. Als God iets aan je laat zien, dan is het alsof het licht aangeknipt wordt in een donkere kamer. Men noemt dat ‘het AHA! moment’. Je roept: ‘AHA!!! NU SNAP IK HET! NU ZIE IK HET!’ Het brengt verruiming van je hart, ademruimte voor je geest en het laat overvloedig leven ontspruiten in je innerlijk. Je wordt gevuld met kracht, omdat je heldere visie voor de toekomst ontvangt.

God had zijn belofte vervuld en me een heel nieuw zicht gegeven over wat men ‘de eindtijd’ noemt. Bovendien liet Hij inderdaad een levensveranderende boodschap van geweldig krachtige HOOP in mijn hart geboren worden.

Een glorieus vergezicht

hoop toekomst natuur

In onderstaande bijbelstudie wil ik je graag laten delen in datgene wat God, door Zijn Woord en door Zijn Geest, aan me getoond heeft, de afgelopen jaren. Het is inderdaad een levensveranderende boodschap van hoop geworden. Ik wil je tientallen bijbelteksten laten zien, die je denken over de toekomst zullen verbreden. Deze bijbelgedeelten vormen samen een schitterende puzzel, zodat er een indrukwekkend totaalbeeld ontstaat, een glorieus vergezicht. Je zult hoop voor de toekomst krijgen en nieuwe vreugde zal als een heldere bron ontspringen in je hart. Je zult weer verwachting krijgen voor je kinderen en kleinkinderen en de dromen die God diep in je hart heeft gelegd, zullen eindelijk de kans krijgen te ontwaken.

Net als ik, zul je aanvankelijk wel even moeten slikken, want het blijkt dat de Bijbel in werkelijkheid iets totaal anders zegt dan wat we allemaal gehoord hebben.

Het doet me terugdenken aan de periode uit mijn leven waarin ik op zoek ging naar de gaven van de Geest. In mijn toenmalige kerk vertelde iedereen me dat tongentaal van de duivel is en dat de gaven van de Geest al eeuwenlang opgehouden zijn. Mijn hart verlangde echter om God meer als een Persoon en een Realiteit te kennen, in plaats van alleen maar OVER Hem te horen. Ik wilde God werkelijk ontmoeten en kennen. Dus ging ik op zoek naar wat de Bijbel echt zegt over de Heilige Geest. Dat zette mij ook op het pad van een groot avontuur.

Door de jaren heen ontdekte ik steeds meer wat Jezus en de apostelen zeiden over de Geest van God en ik begon zelf Gods aanwezigheid en kracht op geweldige wijze te ervaren. Ik begon in tongen te bidden, kreeg een visioen van Jezus en mensen werden genezen als ik voor ze bad. Mijn geloof kwam opeens veel meer tot leven, het was alsof er een laaiend vuur in mijn hart ontstoken werd.

Voor het eerst sinds mijn leven als christen ervoer ik wat ik in de Bijbel las: God is een levende realiteit, die krachtig en tastbaar bij ons wil zijn, en die ons wil gebruiken om Zijn verlossing aan de mensheid door te geven.

Maar het duurde wel even voor mijn denken omgevormd werd, naar de Bijbelse waarheid. De jaren in mijn eerste kerk hadden me zeer diep getekend en ik had enige tijd nodig om te beseffen dat veel van wat me geleerd was, helemaal niet zo Bijbels was als de leiders altijd beweerden. Met het onderwijs over de eindtijd en de toekomst is het eigenlijk net zo! We hebben er heel wat over geleerd, maar als we aandachtiger de Bijbel lezen en de geschiedenis bestuderen, dan komen we tot de onthutsende ontdekking dat de bijbelse boodschap over de toekomst totaal anders is, dan we altijd gehoord hebben.

Oordeel niet overhaast alsjeblieft

oordelen

Toen ik de waarheid begon te ontdekken over de Heilige Geest, gebeurde er iets wat me altijd verbaasd en bedroefd heeft: de christenen uit mijn kerk wilden niet horen wat de Bijbel werkelijk leert over de Heilige Geest. Het maakte niet uit hoezeer ik het vanuit de Bijbel kon aantonen, ze wilden het gewoonweg niet weten en stopten hun oren dicht.

Men bestempelde me als misleid, maar niemand nam de moeite om mijn onderwijs over de Geest van God te lezen. Ze veroordeelden me puur vanuit koppige onwetendheid.  

Diezelfde houding zie ik helaas vaak bij christenen: er wordt geen ruimte gegeven om eerlijk na te denken en te onderzoeken. Dat is erg ongezond en het houdt mensen gevangen in leugens. Ik wil je daarom vragen om het anders te doen. Laten we ver blijven van de schadelijke houding, die in wezen erg sektarisch is, waarbij we mensen bij voorbaat veroordelen, zonder bereidheid om zelf eerst te luisteren en zichzelf te onderzoeken. Neem alsjeblieft de moeite om eerst dit onderwijs in alle rust te lezen, voor je met stenen gaat gooien.

Je vragen zullen beantwoord worden

vragen toekomst

In dit bijbels onderwijs zul je ontdekken dat alles wat we geleerd hebben over de eindtijd, regelrecht tegen de woorden van Jezus en de apostelen indruist. Dat roept natuurlijk heel veel vragen op. Als God ons een waarheid openbaart, die ons denken op zijn kop zet, hebben we aanvankelijk meer vragen dan antwoorden. Dat is normaal. Stel me gerust al je vragen, en ik zal proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden.

herstel paradijs kleinBij dit artikel beveel ik alvast een zeer goed boek aan, dat veel van je vragen zal beantwoorden. Dit boek heet ‘Het herstel van het paradijs‘ en is op dit moment het enige Nederlandstalige boek dat een positieve kijk op de toekomst geeft, vanuit de Bijbel. De auteur ontkent en verdraait de woorden van Jezus en de apostelen niet, zoals eindtijd-predikers wel doen, maar toont aan dat Gods Woord ons een duizelingwekkend mooie toekomst laat zien. Dit boek is een bijzondere eye-opener!

Laat je niet afschrikken door de vragen die bij je opkomen. Het feit dat je ergens een vraag over hebt, betekent niet dat het niet waar is. Mensen die niet in God willen geloven, zeggen soms: ‘Ik geloof niet in God, want niemand weet waar God vandaan komt’. Op die manier gebruiken ze een onbeantwoorde vraag als excuus om de waarheid die wel geopenbaard is, opzij te schuiven. Dat gevaar is er ook met dit artikel. Laat de vragen die je krijgt, geen reden zijn om de waarheid die wel duidelijk is, te negeren. Als een oerwoudbewoner voor het eerst ontdekt dat er auto’s bestaan, doet het feit dat hij de motor nog niet begrijpt, niets af aan het feit dat auto’s wel rijden. Ga verder op onderzoek uit, lees ‘Het herstel van het paradijs‘ en duik dieper in de materie, zodat je een compleet beeld krijgt.

We leven in een tijd van reformatie

reformatie toekomst

Enkele eeuwen geleden richtte de Geest van God reformatoren op zoals Maarten Luther, die de toenmalige dwalingen van de kerk aan de kaak stelde. De meeste christenen geloofde toen zeer stellig dat ze hun redding moesten verdienen door goede werken en meenden zelfs dat je het eeuwige behoud kon afkopen met geld, zogenaamde aflaten. Dat was de norm in de kerk van die tijd! Ook afgoderij van beelden was heel normaal. Luther stond daartegen op en toonde aan dat veel ‘normale’ en wijdverspreide denkbeelden eigenlijk zeer onbijbels waren.

In onze tijd is de Geest van God een nieuwe reformatie aan het brengen, waardoor nog veel meer vrijheid en doorbraak komt in het Lichaam van Christus.

Een eeuw geleden werden ineens de gaven van de Geest herontdekt, vervolgens werden de vijf bedieningen van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar hersteld, Gods liefdevolle Vaderhart werd op geweldige wijze geopenbaard, christenen leren God te ontmoeten in spontane aanbidding, duizenden gelovigen gaan de straat op om te bidden voor de zieken, miljoenen christenen ontdekken organische manieren van gemeente-zijn, enzovoort. Er is een geweldige reformatie gaande in de kerk. Dat is geweldig hoopgevend. Het onderwijs dat je zult lezen over de hoopvolle toekomst, is deel van deze zeer grote omwenteling die de Geest van God aan het brengen is. Dit zal ongekende doorbraak brengen van Gods koninkrijk in onze samenleving.

Datgene waar miljoenen christenen al jaren voor bidden, zal gebeuren door het ontvangen van de bevrijdende waarheid die ons krachtig zal oprichten in de autoriteit van Jezus Christus.  

Ik wens je veel leesplezier en hoop dat je net zo blij en hoopvol zult worden, door hetgeen je zult ontdekken, als ik. Want de toekomst is niet somber en dreigend, maar lacht ons stralend toe, als de Zon die na een donkere nacht opkomt, en ons uitnodigt om vol goede moed de nieuwe dag tegemoet te gaan.


Jezus Christus bracht Gods heerschappij

jezus hoop toekomst

Onze ontdekkingstocht begint bij Jezus Christus. Wat deed Hij en wat zei Hij? Als we goed lezen in de evangeliën valt het op dat er een bepaalde term was, die de rode draad vormde doorheen alles wat Jezus Christus zei. Hij sprak onophoudelijk over het koninkrijk van God. 

Wat is ‘Gods koninkrijk’? Een koninkrijk is het rijk van een koning. Wat doet een koning? Regeren! Jezus sprak dus voortdurend over Gods regering die op aarde kwam. 

Op welke wijze bracht Jezus Gods regering op aarde? Bijvoorbeeld door overal waar Hij kwam alle demonen bij mensen te verdrijven. Hij zei dat dit het kenmerk was dat Gods koninkrijk op dat moment bij de mensen was gekomen:

‘Het is dankzij de Geest van God dat ik de demonen uitdrijf, en dat betekent dat het koninkrijk van God bij u gekomen is.’ (Mattheus 12:28)

‘Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.’ (Lukas 11:20)

Veel mensen denken dat Jezus Christus kwam om een nieuwe religie te stichten. Dat is absoluut niet zo. Hij kwam om Gods heerschappij op aarde te brengen. Dat deed Hij bijvoorbeeld door demonen uit te drijven, zei Hij. Maar niet alleen deed Jezus dit, Hij stuurde ook zijn leerlingen erop uit om hetzelfde te doen en in alle steden en dorpen van Israel de demonen bij de mensen te verdrijven, zieken te genezen en zodoende Gods regering te vestigen:

‘Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen.’ (Lukas 9:2)

‘Geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.’ (Lukas 10:9)

Toen Jezus Christus op aarde kwam, werd de mensheid geregeerd door satan ofwel de duivel. Overal op aarde leefden mensen onder zijn juk van duisternis. Maar let op wat er gebeurde, toen Jezus Christus zijn leerlingen erop uit stuurde, om in alle steden en dorpen demonen uit te drijven:

‘Toen de zeventig teruggekeerd waren, zeiden ze heel verheugd: ‘Heer, zelfs de demonen gehoorzamen ons wanneer we uw naam noemen.’ En hij zei tegen hen: ‘Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen.’ (Lucas 10:17, 18)

Op dat moment gebeurde er iets fundamenteels. Jezus zag hoe satan uit de hemel viel. Begrijp je wat dat betekent? De heerschappij van God kwam, door de duizenden mensen die bevrijd werden van demonen, en satan werd letterlijk uit de hemel geworpen. Hij was niet langer de heerser over de mensheid! Hij viel neer, als een bliksem. Dit moeten we werkelijk begrijpen:

Jezus Christus kwam om de macht van satan te breken en het gezag van God te vestigen!

Daarom noemde Jezus zijn boodschap niet zomaar ‘het evangelie’ (evangelie betekent ‘het goede nieuws’). Hij noemde zijn boodschap ‘het evangelie van het koninkrijk’, wat betekent: het goede nieuws dat Gods heerschappij op aarde is gekomen.

‘Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.’ (Mattheus 9:35)

‘Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.’ (Lucas 4:43)

Wat hierbij van groot belang is, is dat Jezus op geen enkele wijze suggereerde dat Gods koninkrijk pas in een extreem verre toekomst zou komen, over duizenden jaren. Nee. Hij zei voortdurend dat Gods koninkrijk nabij gekomen was. Daarom legde Hij hen uit hoe ze in Gods koninkrijk konden binnengaan (door wedergeboorte en te worden als een kind). Hij vertelde ook hoe mensen kunnen leven onder Gods regering, in de bergrede bijvoorbeeld:

‘Gelukkig zij die zich arm weten voor God: voor hen is het hemelse koninkrijk. …  Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen: voor hen is het hemelse koninkrijk.’ (Mattheus 5:3, 10)

Jezus sprak vele gelijkenissen om mensen de principes van het koninkrijk van God te onderwijzen:

‘En hij vervolgde: ‘Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken? Hoe kunnen we het uitbeelden?’ (Marcus 4:30)

Jezus riep de mensen nadrukkelijk op om zich te bekeren en zich onder Gods heerschappij te plaatsen:

‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het goede nieuws.’ (Marcus 1:15)

Hij moedigde ons aan om absolute voorrang te geven aan Gods heerschappij in ons leven:

‘Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij.’ (Mattheus 6:33)

Ook de apostelen spraken voortdurend over Gods regering die onder de mensen was gekomen, door Jezus Christus:

‘…predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus.’ (Handelingen 28:31)

‘…toen Filippus het grote nieuws verkondigde over het koninkrijk van God…’ (Handelingen 8:12) 

Jezus Christus kwam niet om een zoveelste religie te stichten op aarde. Hij kwam om de overheersing door satan en zijn demonen te vernietigen en de heerschappij van God te brengen. Hij genas duizenden zieken, dreef bij ontelbare mensen de demonen uit en zond zijn leerlingen erop uit om hetzelfde te doen. Jezus zei dat dit het bewijs was dat Gods koninkrijk over de mensen was gekomen. Hij zei niet dat Gods regering pas over duizenden jaren zou komen, zoals veel christenen vandaag denken. Hij maakte het voortdurend duidelijk dat op dat moment Gods heerschappij nabij was gekomen en legde aan iedereen uit hoe Gods koninkrijk eruit zag en hoe ze er binnen konden gaan.

wit

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Jezus Christus brak de macht van de duivel en vestigde Gods regering op aarde.


 

Het gebed van het Koninkrijk

gebed

We kennen allemaal het bijzondere gebed dat Jezus Christus gaf aan zijn leerlingen, toen ze Hem vroegen of Hij hen wilde leren bidden. Op een dag opende de Geest van God mijn geestelijke ogen voor dit gebed en ik viel zowat omver van verbazing toen het tot me doordrong wat het eigenlijk doet. Dit gebed is er namelijk van begin tot eind op gericht om Gods koninkrijk op aarde te brengen! Lees het maar eens aandachtig:

‘Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,

uw koninkrijk komt,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons elke dag ons brood
en vergeef onze zonden,
zoals wij anderen vergeven.
Bewaar ons voor verzoeking
en verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Amen.’
(Mattheus 6:8-13)

Men had me geleerd dit gebed te bidden als een smeekbede. Maar ik ontdekte dat de eerste zinnen helemaal niet als een vraag staan, in de Griekse grondtekst, maar… als een krachtige verklaring! Er staat in werkelijkheid: Uw Koninkrijk moet komen, Uw wil moet gebeuren! Dit gebed begint dus met een proclamatie. We stemmen in met Gods regering en verklaren dat zijn regering moet komen in de situatie waarvoor we bidden.

Dit is dan ook een koninklijk gebed, dat bedoeld is om Gods regering op aarde te vestigen.  

Omdat dit gebed zo krachtig en levensveranderend is en werkelijk doorbraak en overwinning brengt, heb ik er een poster van gemaakt. Dit kan ons eraan herinneren dat Jezus gekomen is om Gods koninkrijk te brengen. Dit gebed gaf Hij ons als een hemelse sleutel om Gods heerschappij te brengen in ons leven. Je kunt deze poster hier bestellen. 

gebed jezus

Het spreekt voor zich dat dit gebed niet bedoeld is voor een verre toekomst, die geen enkel effect heeft op het heden. Want het gebed gaat verder met het ontvangen van vergeving van zonden en voorziening in onze dagelijkse noden. Jezus zei dus niet aan zijn leerlingen: bid dat Gods koninkrijk over duizenden jaren ooit eens zal komen en dat jullie zonden ook dan, in die extreem verre toekomst, vergeven worden. Natuurlijk niet.

Dit gebed is bedoeld om, overal waar de gelovigen komen, Gods koninkrijk te brengen. 

Daarom is dit het meest krachtige en ook het belangrijkste gebed dat er bestaat. Als we dit bidden, verklaren we in elke situatie waarin we ons bevinden, dat Gods regering daar moet komen en Gods wil moet gebeuren, net zoals in de hemel. Het is het enige gebed dat Jezus Christus ooit leerde aan zijn leerlingen, waaraan we eens te meer zien dat Jezus werkelijk kwam om Gods koninkrijk op aarde te vestigen.

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Het gebed dat Jezus ons leerde, is gericht op het vestigen van Gods koninkrijk.


 

Gods koninkrijk groeit voortdurend

hoopvolle toekomst aarde

De eerste jaren dat ik Jezus volgde, hoorde ik van alle christenen om me heen dat het steeds slechter gaat met de aarde. Er werd mij verteld dat de invloed van Jezus Christus op aarde sterk aan het verminderen was en dat er uiteindelijk nog maar een handjevol getrouwen over zou blijven. Op een dag werd dat beeld sterk aan het wankelen gebracht door een zendeling, die me wees op een bijbeltekst die ik nog nooit met volle aandacht gelezen had. In deze tekst voorspelt de profeet Jesaja Gods heerschappij, die in Jezus Christus op aarde is gekomen:

‘De heerschappij rust op Zijn schouder… aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.’ (Jesaja 9:5, 6)

Voor het eerst drong het tot me door dat God hier zegt: ‘…aan de uitbreiding van Zijn heerschappij zal geen einde komen…’ Met andere woorden: Gods koninkrijk zal nooit kleiner worden, maar het zal tot in eeuwigheid uitbreiden. Dat was me nooit eerder opgevallen, omdat veel Nederlandse bijbelvertalingen dit vers verkeerd vertalen met ‘groot is Zijn heerschappij.’ Maar in de grondtekst is dat niet wat er staat. De enige accurate Nederlandse bijbelvertaling voor dit vers, is de recente Herziene Statenvertaling, die terecht vertaalt:

‘Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen.’

Ook de recente ‘Bijbel in gewone taal’ vertaalt dit vers heel mooi:

‘Zijn macht zal steeds groter worden.’ (Jesaja 9:5 BGT)

Deze ontdekking zette mijn zicht op Gods koninkrijk compleet op zijn kop. Als de heerschappij van Jezus Christus zich tot in eeuwigheid zal uitbreiden, dan kan het niet zo zijn dat alles alleen maar slechter wordt. Ik vroeg me af of er nog meer bijbelgedeelten waren die dit bevestigden en ontdekte dat ook de profeet Daniel dit voorspelt. God had een droom gegeven aan koning Nebukadnessar, over een groot standbeeld dat van top tot teen vernietigd werd door een steen. Daarna groeide die steen uit tot een berg die de hele aarde vervulde:

‘Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte.’ (Daniel 2:35)

Daniel legde uit dat het standbeeld diverse wereldrijken symboliseerde, die zouden verwoest worden door Gods koninkrijk:

‘Wanneer die koningen regeren, zal de God van de hemel een rijk stichten dat nooit te gronde gaat en door geen ander volk overheerst zal worden. Het zal al die rijken verpletteren en er voorgoed een eind aan maken. Maar zelf blijft dat rijk voor altijd bestaan.’ (Daniel 2:44)

Gods koninkrijk werd in deze goddelijke droom dus vergeleken met een steen, die uiteindelijk zo groot wordt dat hij de hele aarde vult! Op eenzelfde wijze vergeleek Jezus Gods koninkrijk met iets wat klein begint, maar steeds groter wordt:

‘Het hemelse koninkrijk lijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaait. Het is het kleinste van alle zaden, maar als het opkomt, wordt het groter dan alle planten: het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht in zijn takken komen nestelen.’ (Matteus 13:31-32)

De profeet Jesaja had de groei van Gods koninkrijk eveneens vergeleken met kleine zaadjes in een moestuin, die uiteindelijk zo groot worden, dat ze door alle volken op aarde gezien worden:

‘De Heer doet het heil ontkiemen zoals de aarde de gewassen, een moestuin de zaden. Zijn roem zal zich verbreiden voor het oog van alle volken. (Jesaja 61:11)

Ook koning David profeteerde onder inspiratie van de Geest van God over de heerschappij van Jezus Christus:

‘Alle volken zullen de Heer vrezen, alle koningen op aarde zijn macht erkennen.(Psalm 102:6)

De profetie dat alle volken de Here zullen vrezen, begon in vervulling te gaan door de opdracht die Jezus aan zijn leerlingen gaf om ALLE VOLKEN tot zijn leerlingen te maken.

Niet alleen zegt de Bijbel dat Gods koninkrijk wereldwijd voortdurend zal groeien. God kondigt zelfs aan dat uiteindelijk alle koninkrijken die zich ertegen blijven verzetten, vernietigd worden:

Maar te gronde gaan volken en koninkrijken die weigeren u te dienen, ze worden volledig vernietigd.’ (Jesaja 60:12)

‘Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!’ (Psalm 2:12)

‘Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.’ (Psalm 2:6)

De profeet Jesaja vergeleek deze wereldwijde toename van Gods koninkrijk als de zon die opkomt. Eerst is er slechts een zwak ochtendgloren, maar naarmate de zon steeds hoger aan de hemel staat, verlicht ze de hele aarde:

‘Maar voor u zal de zon opgaan: de Heer verschijnt in al zijn majesteit. Volken en koningen gaan naar u op weg, naar het stralende ochtendlicht.’ (Jesaja 60:2, 3)

Dat staat haaks op wat ik geleerd had. Iedereen vertelde me dat het koninkrijk van God in steeds grotere benauwdheid zal komen en dat het bijna geheel overheerst zou worden door de goddeloze koningen, die satan dienen. Maar de Bijbel voorspelt het tegenovergestelde: Gods koninkrijk zal zich onophoudelijk uitbreiden, het zal de andere rijken verpletteren, het zal klein beginnen maar de grootste van alle planten worden, alle koningen zullen uiteindelijk de Heer vrezen, God geeft aan Jezus de einden der aarde tot Zijn bezit, de volken die weigeren Hem te dienen gaan te gronde, enzovoort.

Ineens realiseerde ik me dat dit exact aansluit op wat Jezus Christus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ga heen en maak ALLE VOLKEN tot mijn leerlingen.’ Alle volken!

De wijze waarop Jezus de opstandige koninkrijken te gronde laat gaan, is bijvoorbeeld door hen over te leveren aan de zonde en misleiding, waardoor ze hun ondergang over zich afroepen. Dat zien we wereldwijd: als een natie zich tot Jezus keert, gaat het goed met dat land. Zodra men zich van Jezus afkeert, treedt er toenemend verval op. Maar wanneer een volk zich weer tot Jezus wendt, begint het land te bloeien.

Ik vat de genoemde bijbelteksten even samen:

Jezus verklaart dat Gods koninkrijk gekomen is

Aan de uitbreiding van zijn heerschappij zal geen einde zijn

De steen wordt groter tot hij de hele aarde vult

Het kleine zaadje wordt de grootste van alle planten

Het heil ontkiemt als zaadjes in een tuin, zo verbreidt Zijn roem zich voor het oog van alle volken

De einden der aarde worden het bezit van Jezus

Alle volken worden leerlingen van Jezus

Alle koningen zullen zijn macht erkennen

Koningen die Hem niet erkennen, gaan te gronde

Als de Bijbel gelijk heeft en Gods koninkrijk inderdaad klein begint maar steeds groter wordt tot het de hele aarde vervult, dan geeft ons dat een wondermooie toekomst! Wat dan beseffen we dat niet de duivel steeds machtiger zal worden, maar Jezus Christus! De vraag die we allemaal meteen hebben, is uiteraard: ‘Maar er komt toch een antichrist en een grote verdrukking?’ Op die vragen zul je straks een zeer verhelderend antwoord krijgen. Lees verder…

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Gods koninkrijk breidt zich voortdurend uit, tot het de hele aarde zal vervullen.


 

De geschiedenis bevestigt Gods woorden

hoop toekomst aarde

Voor ik antwoord geef op de vragen over de eindtijd en de antichrist, wil ik even iets laten zien over de wereldgeschiedenis van de afgelopen tweeduizend jaar. Ik ben opgegroeid tussen christenen die niets anders deden dan steen en been klagen over de wereld die nog nooit zo slecht was geweest, als in onze tijd. Ik hoorde dat en praatte het dus na. Want die mensen waren ouder en wisten het dus beter. Bovendien zag ik inderdaad heel veel zonde en ellende in het dagelijkse nieuws, dus ze hadden ongetwijfeld gelijk.

Toen de Heilige Geest me begon te onderwijzen over het koninkrijk van God, dat klein begint maar groeit tot het de hele aarde bedekt, werd ik gedwongen om na te denken over het negatieve wereldbeeld dat ik had aangenomen.

Het drong tot me door dat de vele saaie geschiedenislessen van de lagere, middelbare en hogeschool toch niet zo nutteloos waren geweest als ik destijds meende. Want als ik nuchter terugkeek naar de geschiedenis die achter ons ligt, dan besefte ik dat het leven op aarde vandaag helemaal niet slechter is dan ooit, integendeel! Ik zal het even wat nader uitleggen, met dank aan de vele leerkrachten die me jarenlang hebben onderwezen over de wereldgeschiedenis.

Toen Jezus op aarde kwam, was onze hele planeet een letterlijke hel. De mensheid werd volkomen geregeerd door satan en zijn demonen.

In vele culturen werden mensen levend verbrand, de huid afgestroopt, aan stukken gescheurd, levend begraven, de ogen uitgestoken, aan de martelpalen gehangen tot ze stierven, overgeleverd aan wilde dieren die hen verslonden, gekruisigd, gespietst, geradbraakt, gevierendeeld, en ga zo maar door. Mensen behandelden elkaar, overal op aarde, op de meest monsterachtige wijze. In vele culturen aten mensen elkaar zelfs op! Kannibalisme was heel gewoon.

Slavernij was eveneens de gewoonste zaak van de wereld. Ontelbare slaven leefden nog erger dan de meest armzalige honden, gebukt onder gruwelijke uitbuiting en marteling. Zelfs de hoogste beschaving, zoals het Romeinse Rijk, liet mensen levend verslinden door dieren, als vermaak voor de massa.

Het volk wilde zien dat gladiatoren elkaar de armen en benen afhakten en genoten van het vertoon van dood, bloed en gruwelijke mishandeling.

Op seksueel gebied was het niet veel beter. In alle culturen weren mensen verkracht en misbruikt, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Orgieën en publieke hoererij waren onderdeel van de meeste religies. De Bijbel laat zelfs zien dat mensen openlijk op straat verkracht werden, door iedereen die maar wilde meedoen, en dat deze extreme perversiteit mensen het leven kostte:

‘Toen namen de burgers van Gibea een vijandige houding tegen mij aan … mijn bijvrouw hebben zij zo verkracht, dat zij stierf.’ (Rechters 20:5)

Hier is geen sprake van een enkele zieke geest die in een donker steegje een meisje aanrandt. Dit is de HELE BEVOLKING van Gibea die gezamenlijk een vrouw publiek dermate verkracht, dat ze eraan overlijdt. Kun je je dat voorstellen? De Bijbel vertelt ons dat het in Sodom en Gomorrah net zo was: de engelen die op bezoek waren bij Lot, werden door de hele bevolking vastgegrepen, om door iedereen verkracht te worden.

Dat was de situatie van de mensheid, duizenden jaar geleden. Mensen leefden nog erger dan de ergste beesten die we ons voor kunnen stellen. 

Niet alleen was er beestachtig bloedvergieten, uitbuiting en perversie, ook geestelijk leefde de gehele mensheid onder een juk van occultisme en toverij. Tovenaars, druïden, magiërs en bezweerders waren degenen die de macht hadden over het volk. De demonische toverij van Egypte bijvoorbeeld was zo sterk dat de magiërs Gods wonderen konden nabootsen. Ook zij lieten stokken in slangen veranderen! In onze streken leidden de druïden de Gallische strijders in rituelen waardoor ze bezeten werden door demonen en vervolgens als een horde wilde beesten tekeer gingen in de strijd tegen het Romeinse Rijk, waardoor ze bijna onoverwinnelijk waren. Occulte rituelen met algemene bezetenheid als gevolg was de norm in alle culturen over de hele aarde: Indianen, Afrikanen, Aziaten, enzovoort. In Zuid Amerika offerden de Azteken mensen levend aan de demonen, waarbij hun bloed van de tempel naar beneden stroomde, in Noord Amerika werden mensen levend de hoofdhuid afgesneden, en ga zo maar door.

Satan regeerde ongehinderd over de verloren mensheid, die geen spoortje licht kende. 

Bij de machthebbers van de volkeren was evenmin recht te bespeuren. De volkeren werden geleid door de meest genadeloze despoten, en het recht van de sterkste gold alom. Een kleine elite aan het koninklijk hof had het enigszins goed, maar de rest van de bevolking werd uitgebuit, vermoord, verkracht, afgeslacht, volgens de bloeddorstige willekeur van de onrechtvaardige heersers. Alle volkeren voerden onophoudelijk oorlog tegen elkaar, want iedereen wilde iedereen overheersen. Steeds opnieuw stonden er genadeloze woestelingen op die op roof- en plundertochten trokken, met als enige drijfveer een satanische zucht naar macht. Sommigen van hen werden koningen van de grote wereldrijken.

Ook qua gezondheid was het leven op aarde een hel.

Medische kennis was er niet en wat er was aan behandeling, berustte op achterlijk bijgeloof en occulte inspiratie. Mensen wreven ezelstront op hun wonden en dronken de meest walgelijke cocktails van urine en andere troep, die hen alleen maar zieker maakten. Kennis van bacterien bestond niet. Niemand wist ook maar iets over gezondheid, hygiene en verzorging. Steeds opnieuw braken er verschrikkelijke epidemieën uit, die honderdduizenden op onmenselijke wijze de dood insleurden.

dood pest

Wij hebben er werkelijk geen besef van, welke gruwelen de mensheid geteisterd hebben, in het verre verleden.

Wat is er echter gebeurd, sinds Jezus Christus op aarde kwam en Gods regering begon te vestigen? Het goede nieuws van Gods koninkrijk verspreidde zich over de hele aarde, en overal werden de monsterachtige gruwelen stopgezet. De Amerikaanse president Lincoln schafte op grond van zijn geloof in Jezus Christus de slavernij af! Christenen richtten in Europa de allereerste ziekenhuizen en scholen op. Onder invloed van de Bijbel werden er grondwetten en rechten van de mens opgesteld. Overal op aarde zijn er honderden weeshuizen opgericht, die de verloren kinderen verzorgen. In honderden landen is er voorziening voor bejaarden en armen. Er is medische zorg voor een groot deel van de mensheid.

En in de landen waar de overheid nog niet goed zorgt voor de bevolking, zijn honderden christelijke organisaties, die Gods liefde en zorg aan de lijdende mensen uitdelen.

Als we kijken naar de onbeschrijflijke duisternis waar de mensheid uit komt, dan zien we dat er globaal gezien veel meer vrede, rust, gezondheid, voorziening, geluk en harmonie over de hele aarde is, dan er ooit voorheen is geweest! De gemiddelde levensverwachting was in het Romeinse Rijk twintig jaar. Gedurende de Middeleeuwen was dat dertig jaar. Vandaag is de levensverwachting in het Westen maar liefst 75 jaar! Sinds de komst van Gods koninkrijk is het met de mensheid in haar geheel, alleen maar beter gegaan. Natuurlijk door bergen en dalen, met hoogtepunten en dieptepunten, maar als we over de grote lijn kijken, is er een voortdurend stijgende lijn waarneembaar

Honderden miljoenen mensen dienen Jezus Christus en tientallen koningen zijn openlijk christelijk, waaronder bijvoorbeeld onze eigen koningshuizen.

We zijn uiteraard nog niet zover als de Bijbel voorspelt, dat alle koningen Jezus zullen dienen en de hele aarde vol zal zijn van Gods heerlijkheid. Maar we zijn al een heel eind gevorderd. En dat is zeer hoopgevend. Mensen verslinden elkaar niet meer, overal op aarde. Slavernij is grotendeels afgeschaft, niet langer worden alle mensen op aarde gedomineerd door tovenaars en bloeddorstige alleenheersers. En ga zo maar door.

Zoals de profeet Jesaja zei: ‘Aan de uitbreiding van zijn heerschappij en vrede zal geen einde zijn.’ Of zoals de Nederlandse vertaling zegt: ‘Zijn macht wordt steeds groter.’

In onderstaand filmpje hoor je de Britse premier spreken over de invloed van Jezus Christus doorheen het Verenigd Koninkrijk, een van de machtigste naties ter wereld. Hij zegt dat de heilzame invloed van christenen doorheen het hele land merkbaar is en verklaart dat Engeland nog steeds christelijk is. Vervolgens roept hij op om vervolgde christenen wereldwijd te steunen. Dit is een treffend voorbeeld van de koningen die hun knie buigen voor Koning Jezus. Deze video werd al bekeken door zeven miljoen mensen!

BREAKING: UK’s Prime Minister Defies Obama, Makes Huge Announcement About Christianity [VIDEO]

Geplaatst door Charles Michael Grech Ofm op maandag 7 maart 2016

 

Onderstaande video laat zien hoe evangelist Todd White het evangelie brengt aan bezoekers van een muziekfestival. Dit is een van de duizenden voorbeelden, van gewone mensen die Gods liefde verspreiden in elk gebied van de samenleving. Ze bidden voor de noden van mensen, God doet wonderen en mensen komen thuis bij Hem.

Bekijk ook deze documentaire over christenen die Gods liefde brengen op new age festivals, waar duizenden mensen zoeken naar antwoorden. Je kunt zien hoe jongeren levensveranderend aangeraakt worden door de Heilige Geest, die hen laat ervaren hoe ECHT Jezus Christus is. De jongeren worden vervolgens getraind tot vruchtbare leerlingen van Jezus, zoals Hij zei: maak ALLE VOLKEN tot mijn leerlingen.

Overal op aarde beginnen duizenden christenen de straat op te gaan, om te bidden voor de noden van de mensen, zoals Jezus ons bevolen heeft: ‘Ga heen, genees de zieken en zeg dat Gods koninkrijk is gekomen.’ Hier zie je hoe een man met een verbrijzelde rug, die al jaren pijnstillers slikt, gebed krijgt. Eerst lijkt er niets te gebeuren, maar even later verdwijnt alle pijn en blijkt hij op slag volkomen genezen te zijn. Dit gebeurt over de hele aarde!

Het volgende filmpje is een getuigenis van Gods regering die aan het doorbreken is in de moslimwereld. Decennia lang was Indonesie een moslimland, maar de afgelopen jaren is 30% van de bevolking christen geworden:

The Holy Ghost Revival Is Engulfing The Islamic Nation Of Indonesia like A wild Fire. Glory To Jesus!!

Geplaatst door Sunday Adelaja op donderdag 18 februari 2016

 

Hieronder kun je zien hoe een prediker voor de Verenigde Naties getuigt hoe Jezus Christus hem op wonderbare wijze uit de dood heeft opgewekt. Hij was al veertig minuten overleden en werd als een lijk weggevoerd, toen Jezus hem ineens terug tot leven bracht. Deze man predikt het evangelie voor wereldleiders!

De afgelopen honderd jaar zijn er vele apostelen en evangelisten door Jezus uitgezonden om over de hele aarde zijn verlossing te brengen aan miljoenen mensen tegelijk. Iedereen kent bijvoorbeeld de naam Reinhard Bonnke, een evangelist die letterlijk miljoenen Afrikanen tot Jezus heeft geleid. Hier zie je een van de vele video’s die iets laten zien van wat Jezus Chrisus door hem heen doet:

Zo zijn er duizenden getuigenissen te vinden, die laten zien hoe de mensheid meer dan ooit het licht van Jezus Christus aan het ontdekken is.

Dat is een wonderbare vervulling van de voorspellingen van de profeten en Jezus Christus, die aankondigden dat de hele aarde vervuld zal worden met Gods koninkrijk, tot uiteindelijk alle koningen Jezus zullen erkennen. We zijn nog lang niet waar we moeten zijn, maar er is al een onvoorstelbare weg afgelegd en zoals Gods Woord zegt, zal er geen einde zijn aan de uitbreiding van Gods koninkrijk.

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

De wereldgeschiedenis bevestigt de glorieuze groei van Gods koninkrijk.


 

Jezus regeert tot alles aan Hem onderworpen is

jezus koning der koningen

De meeste christenen hebben altijd gehoord, net als ik, dat Gods koninkrijk pas zal aanbreken na een toekomstige wederkomst van Jezus Christus. Hij zal dan lichamelijk op aarde verschijnen en in een klap alle kwaad uitroeien. Is dat werkelijk wat de Bijbel ons laat zien? Zoals ik al zei liet Jezus Christus er geen spoor van twijfel over bestaan, dat Gods koninkrijk begon, bij zijn eerste komst. Na zijn opstanding uit de dood sprak Hij bijvoorbeeld deze bekende woorden:

‘God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. ‘ (Matteus 28:18)

Jezus zei niet: ‘Ooit… in een extreem verre toekomst, ja zelfs over duizenden jaren, zal Ik alle macht hebben over de hemel en aarde. En dan mogen jullie zeer verre nabestaanden alle volken tot mijn leerlingen maken. Nu moeten jullie – en de eerstvolgende honderden generaties – het maar zien uit te houden, tot die glorierijke dag zal aanbreken.’ Dat zei Jezus in de verste verten niet!

Hij zei dat Hij toen, tweeduizend jaar geleden, ALLE MACHT had ontvangen en dat ALLE volken tot zijn leerlingen gemaakt zouden worden. Niet enkele, maar ALLE volken.

Uit deze revolutionaire uitspraak van Jezus Christus blijkt dat Hij op dat moment reeds Koning der koningen was. Met zijn koninklijke gezag gaf Hij de leerlingen opdracht om zijn macht over alle mensen ter wereld uit te breiden. ‘Maak alle volken tot Mijn leerlingen.’

Ook tijdens zijn bediening maakte Jezus duidelijk dat het koninkrijk op dat moment bij de mensen kwam:

‘Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.’ (Lukas 11:20)

‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.’ (Marcus 1:15)

De apostel Paulus schreef niet dat Jezus Christus ooit, in een duizelingwekkend verre toekomst, de hoogste Heer zal zijn. Hij schreef tweeduizend jaar geleden reeds dat Jezus TOEN al de hoogste autoriteit was:

‘Hem heeft hij opgewekt uit de dood en hem heeft hij in de hemel de ereplaats gegeven aan zijn rechterzijde, hoog boven alle overheden, machten, krachten, heerschappijen en hoe ze ook maar genoemd worden, zowel in deze als in de komende tijd. God heeft alles aan hem onderworpen, hem boven alles verheven en hem aan het hoofd gesteld van de kerk.’ (Efeze 1: 20-22)

In het boek Openbaring wordt eveneens verklaard dat Jezus Christus de hoogste Koning en Heer is, die momenteel regeert:

‘Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.’ (Openbaring 17:14)

‘De wereldheerschappij is nu aan onze Heer en aan zijn Gezalfde; hij zal regeren voor altijd, voor eeuwig!’ (Openbaring 11:15)

Onze meest voor de hand liggende vraag is uiteraard: als Gods regering op aarde is, waarom is er dan nog zoveel onrecht en ellende? Het is inderdaad al vele malen beter dan het tweeduizend jaar geleden was, maar er is nog steeds veel zonde en lijden op aarde. Het antwoord op deze vraag vinden we in diverse verklaringen van de apostelen. Toen ik deze verzen voor het eerst las, vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Dit zijn ware sleutels uit de hemel, die ons inzicht geven in wat God al tweeduizend jaar aan het doen is op aarde. Lees dit alsjeblieft aandachtig:

‘Want Christus moet als koning regeren totdat alle vijanden aan hem onderworpen zijn.’ (1 Cor. 15:25)

‘Voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten.’ (Hebreeen 10:13)

‘Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen… (Handelingen 3:21)

Neem plaats aan mijn rechterzijde, ik zal uw vijanden neerleggen als een bank voor uw voeten. (Handelingen 1:34)

Uit deze verklaringen leren we volgende belangrijke waarheden:

Jezus regeert tot al zijn vijanden aan Hem onderworpen zijn,

Jezus zit aan Gods rechterhand tot zijn vijanden voor Hem tot voetbank gemaakt zijn

Jezus is opgenomen in de hemelen tot alle dingen hersteld zijn

Er is sprake van een voortgaand proces van regering, tot alle duisternis zich buigt voor Jezus Christus, precies zoals Jesaja, Daniel, David en andere profeten uit het Oude Testament profeteerden. De apostel Paulus schreef terecht:

‘Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de allerhoogste titel geschonken, zodat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, de knieën zou buigen voor hem die Jezus heet en allen openlijk zouden uitroepen, tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer.’ (Filippenzen 2:10)

Buigt iedereen reeds de knie voor Jezus? Nee. Roepen allen uit dat Jezus Heer is? Nog niet. Maar de heerschappij van Jezus is vandaag miljoenen malen groter op aarde dan toen Hij begon. Tweeduizend jaar geleden bogen slechts enkele duizenden de knie voor Hem en vandaag buigen honderden miljoenen de knie voor Christus, waaronder vele regeringsleiders. Van een heel klein begin, is de heerschappij van Jezus al zeer groot geworden en wordt komende eeuwen nog veel groter, tot de profetische woorden vervuld zijn dat elke knie zich buigt voor Hem.

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Jezus Christus regeert als Koning, tot al zijn vijanden aan Hem onderworpen zijn. 


 

Wij regeren met Christus als koningen

koningen toekomst

Naast het feit dat Jezus Christus koning is, is het ook een Bijbelse waarheid dat Hij ons heeft geroepen om met Hem te regeren op aarde. Hij is de Koning der koningen en Hij stelt ons aan als zijn koningen op aarde. Dit is wat de apostel Paulus hierover zegt:

‘Zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.’ (Romeinen 5:17)

‘U hebt niets meer nodig! U hebt alles al! Koningen bent u geworden, en zonder ons!’ (1 Korintiers 4:8)

‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht.’ (1 Petrus 2:9)

‘Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.’ (2 Timotheus 2:12)

De apostel Johannes noemt volgelingen van Jezus eveneens koningen:

‘Aan hem die ons liefheeft, ons bevrijd heeft van onze zonden door zijn bloed, ons tot koningen gemaakt heeft, tot priesters voor God, zijn Vader, aan hem de eer en de macht voor altijd! Amen.’ (Openbaring 1:6)

Voorwaarde om te regeren met Christus is wel gehoorzaamheid aan Hem en het kwade overwinnen:

‘Wie overwint, zal ik de gunst verlenen met mij op de troon te zitten. Zoals ook ik heb overwonnen en bij mijn Vader op zijn troon gezeten ben.’ (Openbaring 3:21)

Geen enkele apostel van het Nieuwe Testament zegt dat wij ooit met Hem zullen regeren. Allemaal zeggen ze volmondig, in de tegenwoordige tijd: jullie zijn koningen en jullie regeren met Hem. Daarom zei Jezus: MAAK ALLE VOLKEN TOT MIJN LEERLINGEN. We regeren met Christus en vanuit zijn autoriteit werken we mee om zijn macht uit te breiden over de aarde. Hoe brengen we dat in praktijk? Bijvoorbeeld door de zieken te genezen en demonen uit te drijven, zoals Jezus ons heeft opgedragen.

Zo vernietigen we de heerschappij van het kwaad en brengen we mensen, net zoals Jezus deed, onder Gods regering van leven in overvloed.

Bovendien roept Jezus ons om een helder licht te zijn in de wereld en een zuiverend zout in de maatschappij. We zijn niet geroepen om de meest achterlijken van alle mensen te zijn, die zich geheel terugtrekken uit de samenleving. Nee, God roept ons om voorlopers, pioniers, vernieuwers, ontdekkers en uitvinders te zijn, die Gods licht laten schijnen in elk gebied van de samenleving. Daarom mogen we ons inzetten om de allerbesten te worden, in alles wat we doen, want zo kan God ons op plaatsen brengen waar we het licht van Jezus laten schijnen.

‘Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen.’ (Spreuken 22:29)

‘De Heer zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken.’ (Deuteronomium 28:13)

‘Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer…  Zo’n mens zal slagen, wat hij ook doet.’ (Psalm 1:2, 3)

Als het tot ons doordringt dat we geroepen zijn om met Christus te regeren, zal dat ons hele leven transformeren.

Dan zullen we niet langer aan de zijlijn van de maatschappij staan afwachten, tot Jezus ons komt weghalen. Dan gaan we middenin de samenleving functioneren en daar zijn licht helder laten schijnen. Dan zullen we ons best doen om de allerbesten te worden op gebied van medische vooruitgang, technologische ontwikkeling, politiek, kunst, enzovoort. God roept ons om op te staan als een helder licht, een stad op een berg en Zijn regering te brengen, overal waar we gaan. ‘Maak alle volken tot Mijn leerlingen.’

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Jezus Christus roept ons, om samen met Hem als koningen te regeren. 


 

Het licht schijnt steeds helderder

hoop toekomst licht

Jezus Christus wordt steeds opnieuw vergeleken met LICHT, de DAGERAAD en de ZON. Nergens staat dat Hij een ondergaande zon of een afnemend licht is. Integendeel staat er steeds weer geschreven dat Hij een toenemend licht is, een opkomende zon die steeds helderder schijnt tot de volle dag. Deze profetische beeldspraak is zeer belangrijk, want de meeste christenen denken dat Jezus een ondergaande zon is en dat ons allemaal de meest donkere nacht te wachten staat, die de mensheid ooit heeft beleefd.

Maar nergens wordt Jezus de zonsondergang genoemd, die naar een donkere nacht leidt. Hij wordt het stralende ochtendlicht genoemd, de zon die opkomt over de hele aarde!

‘Maar voor u zal de zon opgaan: de Heer verschijnt in al zijn majesteit. Volken en koningen gaan naar u op weg, naar het stralende ochtendlicht.’ (Jesaja 60:2, 3)

Jezus noemde zichzelf ook het ochtendlicht, of anders gezegd de Morgenster:

‘Ik ben de stralende morgenster.’ (Openbaring 22:16)

De apostel Johannes zei dat het licht van Jezus de duisternis overwint:

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen doven.’ (Johannes 1:5)

Jezus noemde de gelovigen het licht van de wereld, dat overal gezien wordt:

‘Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.’ (Matteus 5:14)

Gelovigen worden dan ook vergeleken met de zon die steeds helderder schijnt:

‘Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. (Spreuken 4:18)

Ook hier zien we opnieuw dat de Bijbelse waarheid bijzonder hoopgevend is. We zijn niet op weg naar een zeer donkere nacht, maar we leven in de nieuwe dag!

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Jezus Christus is het ochtendlicht, dat steeds helderder schijnt, tot de volle dag. 


 

De kerk zal volmaakt en volwassen zijn

bruid christus toekomst

Net zoals mij verteld was dat het steeds slechter zal gaan met de aarde, zei men ook dat het aantal christenen steeds minder zou worden en dat Jezus bij zijn wederkomst hard zal moeten zoeken om nog iemand te vinden met een beetje geloof. Ook die gedachte staat zo ver van de Bijbelse waarheid als het oosten is van het westen. De apostel Paulus zegt immers dat het doel van de vijf bedieningen (apostel, profeet, herder, evangelist, leraar) is om de kerk tot volmaaktheid en volwassenheid te brengen:

‘Dit zijn zijn gaven: sommigen zijn apostel, anderen profeet, weer anderen evangelist, of herder en leraar. Zo worden degenen die God toebehoren toegerust om hem te dienen en het lichaam van Christus op te bouwen.  Zo komen we allen tot eenheid in het geloof en in de kennis van de Zoon van God, tot eenheid in de volmaakte Mens, tot de volmaakte rijpheid van Christus.’ (Efeze 4:11-13)

Jezus bad tot Zijn Vader dat allen die in Hem geloven volmaakt in eenheid zouden zijn. Alles wat Jezus bidt, zal gebeuren!

‘De glorie die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven opdat ze één zijn zoals wij één zijn: ik in hen en u in mij. Zo zullen ze volmaakt één zijn, en dan zal de wereld weten dat u mij gezonden hebt en dat u hen hebt liefgehad zoals u mij hebt liefgehad.’ (Johannes 17:21)

Paulus vergeleek de christenen met een Bruid, die volkomen zuiver zal worden voor haar Bruidegom:

‘Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn kerk heeft liefgehad … om haar STRALEND naast zich te plaatsen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar HEILIG EN ONBERISPELIJK.’ (Efeze 5:25-27)

De kerk is in een proces van groei naar volwassenheid en volmaakte eenheid. Naarmate Jezus zichtbaarder wordt op aarde, zal de kerk delen in zijn heerlijkheid.

‘Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.’ (Romeinen 8:19)

‘Maar wanneer Christus, die uw leven is, zal verschijnen, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid.’ (Kolossenzen 3:4)

Opnieuw zien we dat de Bijbel een uitermate hoopgevend toekomstbeeld schetst. De kerk gaat niet achteruit maar wordt een zuivere Bruid, volwassen in Christus, in volmaakte eenheid, de zonen Gods worden openbaar.

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Het Lichaam van Christus groeit naar volmaaktheid en volwassenheid. 


 

SAMENVATTING:
Wat zegt de Bijbel over Gods koninkrijk?

bijbel toekomst hoop

Voor we verder gaan, is het belangrijk dat we even duidelijk op een rijtje krijgen wat de Bijbel werkelijk zegt over het koninkrijk van God.

De bekende eindtijd-leringen beweren dat Gods regering pas zal komen, nadat eerst de hele aarde overspoeld is geworden door het kwaad, gevolgd door een plotse wederkomst van Jezus. Jezus zal dan in een klap alles helemaal goed maken, zonder dat christenen daar enige verantwoordelijkheid in hebben. Tot die tijd is het niet Jezus die regeert, maar de duivel die alle macht heeft en hij zal steeds machtiger worden op onze planeet. De kerk zal in toenemende mate vervallen, en de vraag is of er nog ware gelovigen over zullen blijven. Het wordt alsmaar donkerder op aarde en christenen zullen vreselijk vervolgd worden.

Is dat werkelijk wat de Bijbel zegt? Nee. Zoals we zagen is de boodschap van de Bijbel volkomen het tegenovergestelde!

Om je te helpen een duidelijk begrip te krijgen van wat de Bijbel ons toont over Gods koninkrijk, vind je hier een overzichtelijke samenvatting van de tientallen bijbelgedeelten die je net gelezen hebt. Houd dit overzicht bij je, want het is een wapen om stand te houden tegen de agressieve intimidatie van eindtijd-predikers, die beweren de Bijbel te kennen, maar in realiteit geen flauw benul hebben wat Gods Woord zegt over Gods koninkrijk. Hou dit overzicht bij de hand, als toetsing en herinnering.

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER GODS KONINKRIJK?

Jezus Christus kwam om Gods koninkrijk te vestigen

Hij dreef demonen uit en zei dat Gods koninkrijk over de mensen was gekomen

Hij stuurde zijn leerlingen erop uit om Gods koninkrijk te vestigen

Satan viel als een bliksem uit de hemel

Jezus leerde ons een gebed om Gods koninkrijk te vestigen

Jezus legde praktisch uit hoe iemand in Gods koninkrijk kan komen

Jezus vertelde hoe het eraan toe gaat in Gods koninkrijk

Jezus noemde zijn boodschap het goede nieuws van Gods koninkrijk

Jezus suggereerde nooit dat Gods koninkrijk pas over duizenden jaren zou komen

In woord en daad toonde Jezus dat Gods koninkrijk op dat moment was begonnen

Na zijn opstanding zei Jezus dat Hij ALLE macht had in hemel en op aarde

Jezus stuurde zijn leerlingen erop uit om ALLE volken tot zijn leerlingen te maken

Christenen worden koningen genoemd, die met Jezus regeren

De apostelen bevestigen dat Jezus de hoogste autoriteit is, in hemel en aarde

Gods koninkrijk is een voortdurend groeiende regering, tot de hele aarde vervuld is

De profeten voorspellen dat de koningen en volkeren tot Jezus zullen komen

Elke natie die zich niet onderwerpt, zal ten onder gaan

Jezus moet regeren tot al zijn vijanden aan Hem onderworpen zijn

Jezus moet in de hemel blijven, tot de ‘wederoprichting aller dingen’

Jezus is niet de ondergaande zon, maar het opkomende ochtendlicht

De Bruid van Christus groeit naar volmaaktheid en volwassenheid

De wereldgeschiedenis bevestigt de voortdurende groei van Gods koninkrijk

De toekomst is dus helemaal niet zo angstaanjagend en donker als ons verteld is. Vind je dat niet verbazingwekkend? Velen zijn hun hele leven christen en hebben nog nooit het goede nieuws van Gods koninkrijk gehoord. We worden voortdurend geïndoctrineerd met een negatieve boodschap, die hoop rooft, angst zaait, en visie doodt.

Het is tijd dat christenen gaan beseffen dat ze niet de verliezers zijn, maar dat ze delen in de eeuwige en koninklijke heerschappij van Jezus Christus.

Het wordt tijd dat christenen uit de schuilkelders komen en als koningen gaan regeren met Christus, om zijn verlossing bekend te maken in elk aspect van onze samenleving. Het is tijd voor waarheid, vrijheid, overwinning en doorbraak. Want Jezus Christus is Koning en Hij regeert.


Wat is het einde der tijden?

verwoesting jeruzalem

De grote vraag die op ieders lippen brandt, is nu uiteraard: maar hoe zit het dan met de eindtijd? De Bijbel spreekt toch heel duidelijk over het einde der tijden? Er wordt toch gewaarschuwd voor een antichrist? Er komt toch een grote verdrukking?

De termen eindtijd, antichrist en grote verdrukking zijn de meest misbruikte en verkeerd begrepen termen uit de hele Bijbel.

Ze vormen de kern van de leugen die ik tot hiertoe ontkracht heb. Ik zal je haarfijn uitleggen wat de Bijbel werkelijk zegt over het ‘einde der tijden’. Lees dit alsjeblieft rustig en aandachtig door en laat het goed tot je doordringen, want dit is geheel nieuw voor de meeste christenen, terwijl het toch een absoluut fundament van ons geloof zou moeten zijn.

Doorheen de Bijbel spreekt God over een centrale gebeurtenis op zijn kalender. Dit is het keerpunt van alles, het moment waarop alles is veranderd. De eerste voorbereidende fase van Gods plan met de mensheid werd voorgoed afgesloten en het ware plan van God werd in volle glorie gelanceerd. Deze gebeurtenis is het absolute schakelpunt van de hele geschiedenis van de mensheid. Toch hebben de meeste christenen, ook de leiders, nog nooit over deze centrale gebeurtenis gehoord. Ikzelf was al vijftien jaar christen, voor ik hier de eerste maal over hoorde. Dat laat de ernstige verblinding zien, die de kerk bedekt.

De profeten, Jezus Christus en de apostelen schrijven voortdurend over deze centrale, allesomvattende gebeurtenis. Pas als we begrijpen waar ze het over hadden, kunnen we de woorden eindtijd, antichrist, verdrukking en wederkomst juist begrijpen. 

Dat keerpunt was de definitieve afsluiting van het oude verbond, waarbij God zijn wrekende oordeel uitstortte over Israel, dat Hem eeuwenlang verraden en gekwetst had. Het was tevens de glorieuze bevestiging van Gods koninkrijk, dat Jezus Christus gelanceerd had. Het oude werd verteerd door Gods vuur en het nieuwe brak door als een helder licht.

Wat is er gebeurd? Eeuwenlang heeft God doorheen zijn profeten van het Oude Testament aangekondigd dat Hij een vreselijk oordeel zou brengen over Jeruzalem. Hoewel God – in zijn liefde – Zich steeds weer uitstrekte naar Zijn volk, bleven ze zich altijd weer overgeven aan verering van demonen, magie, leugen, bedrog, hoererij, misdaad en weigerden ze halsstarrig gehoor te geven aan Gods roep. De profeten die God stuurde om hen tot inkeer te brengen, werden vermoord en ze luisterden liever naar de vele valse profeten die in Israel het woord voerden. Zo spuwden ze God onophoudelijk in het gezicht en krenkten Hem steeds weer.

‘Veel ontucht hebt gij gepleegd, waarmee gij Mij hebt gekrenkt.’ (Ezechiel 16:26)

Uiteindelijk deed Gods volk het ergste wat ze maar konden doen: ze vermoordden God Zelf! Door leugens en omkoperij zorgden ze ervoor dat het Woord van God, Jezus Christus, vermoord werd. Hij was tot hen gekomen om hen te verlossen… en ze doodden Hem alsof Hij de ergste misdadiger was! God wist dat dit zou gebeuren en kondigde daarom een dag aan van vreselijke verwoesting, waarop Gods oordeel eens en voor altijd over de Joden uitgestort zou worden. Het zou meteen ook het einde betekenen van het oude verbond en zou de bevestiging zijn van een heel nieuw verbond.

Jesaja was een van de profeten die deze dag van vreselijke verwoesting aankondigde:

‘Want zie, de Here zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen over alle vlees, en de door de Here verslagenen zullen talrijk zijn.’ (Jesaja 66:15,16)

De profeet Micha voorspelde dat Jeruzalem totaal verwoest zou worden:

Daarom zal om uwentwil Sion als een akker worden omgeploegd, en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja de tempelberg tot woudhoogten.’ (Micha 3:12)

Jezus Christus was niet alleen verschenen om Gods verlossing te brengen over de hele aarde. Hij kwam ook om Gods definitieve oordeel brengen over het aanhoudend opstandige Israel! Daarom profeteerde Jesaja dat de Messias zou komen…

‘…om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God.’ (Jesaja 61:1)

Jezus Christus wist dus als geen ander dat Gods verterende oordeel voor de deur stond. Daarom zei Hij over Jeruzalem:

‘Jeruzalem, Jeruzalem! U doodt de profeten en stenigt hen die God u gestuurd heeft. … Ja, uw huis zal als een woestenij achterblijven. (Mattheus 23:34)

‘Er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.’ (Lucas 19:41, 44)

Johannes de Doper wist eveneens dat de dag van Gods oordeel over Jeruzalem nabij was, en riep daarom tot de Joodse leiders:

‘O jullie adders, wie heeft u wijsgemaakt dat u het komende oordeel kunt ontlopen?’ (Lukas 3:9)

Jezus sprak op eenzelfde onheilspellende toon tot de leiders van Israel, in Mattheus hoofdstuk 23. Tot acht maal toe zegt Hij de vreselijke woorden: ‘WEE U!’ Dat is een vervloeking en betekent zoveel als: ‘Ellende kome over u!’

‘Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars… van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. … Wee u, blinde wegwijzers… Wee u… Wee u… Wee u… Wee u… Wee u… Wee u…’ (Mattheus 23:13-36)

Na de achtvoudige vervloeking met de woorden ‘wee u’, kondigt Jezus aan dat HUN GENERATIE, dus zijzelf, zou boeten voor al het onschuldig vergoten bloed op aarde:

‘U bent nakomelingen van hen die de profeten hebben gedood. Maak de maat van uw voorouders maar vol! Slangen! Adders! Hoe zou u kunnen ontkomen aan de veroordeling tot de hel? (…)

Uiteindelijk zal op uw hoofd neerkomen al het onschuldige bloed dat op aarde vergoten is, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar.

Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’

(Mattheus 23:31-36)

De profeten, Johannes de doper en Jezus Christus kondigden dus een verschrikkelijk oordeel aan dat God zou brengen over Israel, vanwege de aanhoudende hoererij van het volk, dat zich overgaf aan perversie en afgoderij in plaats van God trouw te zijn. Jezus Christus liet er niet de minste twijfel over bestaan dat dit vreselijke oordeel zou komen op de hoofden van de Joden tot wie Hij sprak. Hij vervloekte achtmaal de Joodse leiders, en verzekerde hen dat hun generatie zou boeten voor al het onschuldig vergoten bloed.

‘Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’ (Mattheus 23:36)

Nu komt de grote onthulling, die we allemaal zo dringend nodig hebben. Vlak na deze aankondiging van Gods oordeel over Jeruzalem, volgt de rede op de Olijfberg, waarin Jezus uitlegt wanneer het zal plaatsvinden en hoe zijn leerlingen het kunnen zien aankomen, zodat zij zich in veiligheid kunnen brengen.

Mattheus 24 en 25 gaan dus niet over onze toekomst, tweeduizend jaar later! Jezus kondigde de eindtijd aan van de Joden, de grote verdrukking die over hen zou komen, de vurige verwoesting van het oude verbond en Jeruzalem! 

Het drama is dat we hoofdstukken 24 en 25 altijd uit hun verband hebben gerukt en nooit hebben gelezen wat eraan voorafgaat: Jezus kondigt aan dat al het onschuldige bloed dat ooit op aarde vergoten is, op het hoofd van de toenmalige Joden zal neerkomen! Het is van het hoogste belang om bijbelgedeelten altijd in hun context te lezen, anders kunnen we er de wildste verzinsels op loslaten.

Hoe kunnen we honderd procent zeker zijn dat Jezus inderdaad sprak over de verwoesting van Jeruzalem en dat Hij niet profetisch een eindtijd aankondigde, waar wij op af stevenen? Door goed te lezen wat er geschreven staat!

‘Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de gebouwen van de tempel. ‘Ja,’ zei Jezus hun, ‘zien jullie dat alles? Ik verzeker jullie: er zal geen steen op de andere blijven staan; alles wordt met de grond gelijkgemaakt.

Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen bij hem. Toen ze met hem alleen waren, vroegen ze: Wilt u ons vertellen wanneer dat gaat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van de wereld ophanden zijn?’ (Mattheus 24:1-3)

De leerlingen stellen aan het begin van Mattheus 24 dus een vraag aan Jezus. Hij kondigt het oordeel aan over de Joden en zegt dat alle tempelgebouwen tot de laatste steen afgebroken zullen worden. De leerlingen vragen aan Jezus wanneer dat zal gebeuren. Hij geeft hen zeer uitvoerig antwoord.

Een van de oorzaken waardoor dit bijbelgedeelte onterecht is uitgelegd alsof het over het einde van de hele wereld gaat, is een foutieve bijbelvertaling. In de Griekse grondtekst staat er helemaal niet ‘voltooiing van de wereld.’

Het woord ‘wereld’ is in de Griekse grondtekst ‘aión’, wat ‘TIJDPERK’ betekent.

De leerlingen informeren niet naar het einde van de wereld, maar naar het einde van het toenmalige tijdperk, het oude verbond. Ze vragen Jezus wanneer Gods oordeel over de Joden zou plaatsvinden, waardoor de tempel vernietigd zou worden, die het centrale element was van het oude verbond. Ze begrepen dat Jezus zou komen om deze tempel met de grond gelijk te maken. Daarom vragen ze Hem wat het teken zou zijn van Zijn komst, dat het einde van het toenmalige tijdperk zou aankondigen. Dat is wat er staat, niets anders.

Dat Mattheus 24 en 25 absoluut niets te maken hebben met onze toekomst, blijkt kristalhelder als we aandachtig lezen wat hier gaande is:

De profeten kondigen de verwoesting van Jeruzalem aan

Jesaja voorspelt dat Jezus niet alleen genade brengt, maar tevens Gods wraak

Johannes de doper waarschuwt de Joodse leiders dat ze Gods oordeel niet zullen ontlopen

Jezus vervloekt de Joodse leiders en kondigt een vreselijk oordeel aan

Jezus zegt dat die generatie dat oordeel zal ondergaan

Onmiddellijk daarna zegt Jezus dat de tempel met de grond gelijkgemaakt zal worden

De leerlingen vragen Hem wanneer dat zal gebeuren

Ze vragen naar het einde van het tijdperk (niet de wereld)

Jezus geeft hen uitvoerig antwoord

Jezus herhaalt dat het in hun generatie zal gebeuren

Merk op dat Jezus tweemaal zegt dat dit oordeel zal voltrokken worden in HUN tijd. Hij zegt het zelfs nadrukkelijk: ‘Ja, Ik verzeker jullie!’

‘Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’ (Mattheus 23:36)

‘Ik verzeker jullie: de mensen van deze tijd zullen dit alles nog beleven.’ (Mattheus 24:34)

Was Jezus Christus een leugenaar? Hield Hij zijn leerlingen voor de gek? Natuurlijk niet. Hij liegt nooit en was evenmin een gestoorde man die zijn volgelingen op een dwaalspoor wilde brengen.

Als Jezus Christus zei dat alles wat Hij beschreef in Mattheus 23-25 zal beleefd worden door de mensen van DIE TIJD, dan is dat ook zo!

En inderdaad, nog geen veertig jaar later, in 70 na Christus (dus effectief tijdens die generatie) brak de grootste verdrukking aan die Jeruzalem ooit gekend heeft. De Romeinen omsingelden de stad en moordden iedereen uit die ze in handen kregen – meer dan een miljoen Joden werden op beestachtige wijze afgeslacht. Dat was ‘het einde der tijden’ ofwel ‘de voltooiing van het tijdperk’. Hieronder zie je een schilderij dat deze dramatische gebeurtenis uitbeeldt:

verwoesting jeruzalem 2

Dat was de dag des oordeels, waarop Jezus de schapen en bokken van elkaar scheidde, zoals beschreven in Mattheus 25. Het was de dag waarop scheiding werd gemaakt tussen de Joden die rechtvaardig van hart waren en diegenen die hypocriet en vals waren. Zij die het kwaad gediend hadden, werden in het vuur van Gods oordeel geworpen en zij die oprecht waren, mochten ingaan in het eeuwigdurende koninkrijk van God, dat Jezus net gevestigd had.

Tevens was het de bekrachtiging van het nieuwe koninkrijk van God, dat vanaf dat moment over de hele wereld zou beginnen uitbreiden.

Toen de leerlingen Jezus vroegen naar het teken van Zijn komst, blijkt uit de context dat ze informeerden naar het tijdstip van deze historische gebeurtenis. Ze wisten dat Jezus in al zijn macht zou verschijnen om Jeruzalem eens en voor altijd te oordelen. Dat was zijn komst op de wolken, om Gods oordeel te voltrekken. De term ‘op de wolken komen’ betekent doorheen de Bijbel altijd ‘komen in oordeel’. Het is Gods profetische beeldtaal, die we overal in de Bijbel terug zien. Meer over Gods profetische beeldtaal, lees je verderop in dit artikel. In het westen hebben christenen te weinig begrip van Gods profetische beeldtaal, waardoor velen dachten dat dit letterlijk bedoeld was.

God spreekt altijd in beelden, symbolen en gelijkenissen om iets geestelijks aan te duiden. 

Als we er dieper over nadenken, konden de leerlingen trouwens nooit geïnformeerd hebben naar een wereldwijde, universele komst, die het absolute einde zou betekenen van de hele mensheid. Dat concept bestond namelijk in de verste verten niet in hun geest. Zij hadden de populaire eindtijd-predikers uit onze tijd niet gehoord. Zij kenden dat hele idee helemaal niet! Het enige wat de leerlingen wisten, is dat Jezus zou komen om te oordelen, en dat dit in hun tijd zou gebeuren. Meer wisten ze inet. Jezus had hen immers al eerder aangekondigd:

‘Want de Mensenzoon zal komen met zijn engelen in de glorie van zijn Vader, en dan zal hij iedereen loon naar werken geven.

Ik verzeker jullie: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als koning hebben zien komen.’ (Mattheus 16:27-28)

Het is van het allerhoogste belang om dat goed te begrijpen. Want de reusachtige blunder die door vele bijbelleraren gemaakt is, is dat ze Mattheus 24 en 25 compleet uit hun verband gerukt hebben en er nooit bij stilgestaan hebben dat de leerlingen nog nooit in hun hele bestaan gehoord hadden over een globale wederkomst van Christus, als absoluut einde van de hele wereld. Ze wisten alleen dat het toenmalige tijdperk teneinde zou lopen.

Dat mega-misverstand is de oorzaak van alle fantasierijke eindtijd-theorieën die miljoenen christenen het hoofd op hol gebracht hebben en die onnoemlijk veel schade hebben aangericht in de kerk wereldwijd. Omdat we dit heel goed moeten beseffen, zet ik de essentie nogmaals op een rijtje:

Jezus kondigt in Mattheus 16 aan dat Hij zal komen als Koning

Hij zal iedereen vergelden naar hun daden

Hij benadrukt dat ze niet zullen sterven voor ze het zien

In Mattheus 23 vervloekt Jezus de Joden

Hij kondigt zeer grote verwoesting aan

De leerlingen vragen Hem wanneer die komst zal zijn

Jezus geeft uitvoerig antwoord in Mattheus 24 en 25

Jezus herhaalt dat het in HUN generatie zal gebeuren

Ik hoop dat het voor elke lezer glashelder is, dat de angstwekkende bijbelstudies die de wereld rondgebazuind worden, over de zogenaamde eindtijd die ons te wachten staat, gebaseerd zijn op een totaal verkeerd lezen van Mattheus 23 tot 25.

De verkeerde bijbelvertaling die het woord ‘TIJDPERK’ heeft vervangen door ‘WERELD’, heeft helaas bijgedragen aan dit grote misverstand. 

De eerste vraag die ik had, nadat ik deze onthutsende waarheid ontdekte, was: maar hoe zit het dan met alle apocalyptische gebeurtenissen die Jezus aankondigde, zoals de aardbevingen, zonsverduistering, oorlogen, valse Christussen, enzovoort? Dat is immers waar men het altijd over heeft. Zodra er weer een oorlog uitbreekt of ergens een natuurramp gebeurt, roept iedereen: ‘Het zijn de tekenen der tijden! Jezus komt terug. We gaan er allemaal aan! Jezus, help, kom spoedig!’

Ik kwam er echter al snel achter dat die ‘tekenen der tijden’ inderdaad allemaal plaatsvonden in de jaren voor en tijdens de verwoesting van Jeruzalem.

De geschiedschrijver Josephus heeft veel van deze zaken waargenomen en beschreven in zijn geschiedschrijving. Jezus kondigde valse profeten en valse christussen aan, die inderdaad op diverse plaatsen opdoken en velen wegtrokken van de boodschap die Jezus had gebracht. Het evangelie zou in de ‘hele wereld’ verkondigd worden en inderdaad bereikte het evangelie het Romeinse Rijk, wat in die tijd gold als ‘de wereld’. Jezus zou verschijnen op de wolken, wat bijbelse beeldtaal is om te zeggen dat Jezus zou komen in oordeel. Ook het voorbijgaan van hemel en aarde is beeldtaal, wat eenvoudigweg betekent dat het oude verbond is voorbijgegaan (meer uitleg hierover volgt). Alles wat Jezus had voorspeld, aangaande Gods wrekende oordeel over de Joden en wat eraan zou voorafgaan, vond inderdaad plaats in die periode. En zoals Hij zei, gebeurde het in de toenmalige generatie.

herstel paradijs kleinHet zou me te ver voeren om in dit artikel alle details afzonderlijk te bespreken, die Jezus aankondigde. Als je hier meer over wilt weten, raad ik van harte het boek aan ‘Herstel van het Paradijs‘, door David Chilton

Dit is voorlopig het enige Nederlandstalige boek dat een juiste bijbelse uitleg geeft over Mattheus 24, Openbaring en de andere bijbelgedeelten die spreken over ‘het einde der tijden.’ Dit opmerkelijke boek zal veel vragen beantwoorden, die je hebt over dit onderwerp. Het bevat tevens een bijlage met de geschiedschrijving van Josephus die de gebeurtenissen beschrijft, die Jezus voorspelde in Mattheus 24.

Meer informatie over dit boek

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Jezus voorspelde niet onze toekomst, maar Gods wrekend oordeel over Israel en de vestiging van Gods koninkrijk.


 

Kerkvaders wisten dat Mattheus 24 vervuld is

kerkvaders

Voor ons kan het schokkend zijn om te ontdekken dat Mattheus 24 niet over een toekomstige eindtijd gaat, voor de vroege kerk was dat echter een bekend gegeven. De vroegste christelijke historicus Eusebius (tevens Bisschop van Cesarea), verklaarde bijvoorbeeld:

‘Dit alles gebeurde in het tweede jaar van de regering van Vespasian (70 AD), overeenkomstig de voorspellingen van onze Heer en Verlosser Jezus Christus.’ (An Ecclesiastical History to the Year 324 of the Christian Era: Book III Chapter VIII)

De vroegchristelijke theoloog Clement schreef:

‘Op dezelfde wijze sprak Hij (Jezus) in duidelijke taal over de dingen die onmiddellijk zouden gebeuren, die we met onze eigen ogen zien, opdat de vervulling zou zijn onder diegenen tot wie de woorden waren gesproken.(The Sacred Writings of Pseudo-Clementine Literature Chapter XV)

De kerkvader Origen benadrukte de Bijbelse waarheid dat Gods koninkrijk alleen maar zou toenemen in de toekomst:

‘Elke vorm van aanbidding zal vernietigd worden, behalve de godsdienst van Christus, die als enige zal overwinnen. Het zal inderdaad op een dag triomferen, terwijl zijn principes bezit nemen van het denken van de mensen, meer en meer, elke dag.’ (The Sacred Writings of Origen, Chapter LXIX)

Johannes Chrysostomus, een bekende redenaar uit de vroege christelijke kerk schreef:

‘Je zult overal prediken… Toen voegde Hij toe, ‘Dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden, als een getuigenis voor alle naties, dan zal het einde komen.’ Het teken van deze eindtijd zal de val van Jeruzalem zijn.’ (Geciteerd in Raptureless, door Jonathan Welton)

Ook beroemde reformatoren en opwekkingspredikers waren hiervan overtuigd, zoals John Wesley, Charles Spurgeon en Johannes Calvijn.

In onze tijd zijn er diverse internationaal gerespecteerde bijbelleraren die deze waarheid herontdekken en herstellen in de kerk. De gerespecteerde reformatorische bijbelleraar R. C. Sproul is daar een voorbeeld van, evenals de gewezen Anglicaanse Bisschop en bijbelgeleerde N. T. Wright. Andere namen van christelijke leiders uit onze tijd die deze waarheid onder het voetlicht brengen, zijn Gary DeMar, John L. Bray, Harold Eberle, Jonathan Welton, Martin Trench, John Eckhardt, Joe McIntyre, en vele anderen. Ook in Nederland is er een sterk groeiend aantal leiders die dit beamen.

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Veel kerkvaders, reformatoren en opwekkingspredikers wisten dat Mattheus 24 vervuld is in 70 na Christus.


 

Verkeerde bijbelvertalingen leiden tot dwaalleer

toekomst bijbelvertalingen

We zijn geneigd om alles wat ‘de Bijbel’ zegt aan te nemen als de volmaakte waarheid, maar staan er niet altijd bij stil dat onze Bijbels vertaald werden uit het Hebreeuws en het Grieks. De vertalers hebben altijd de keuze hoe ze bepaalde woorden omzetten naar het Nederlands. Daarin ligt een zeer grote verantwoordelijkheid.

Tijdens mijn ontdekkingstocht naar de waarheid over de toekomst, heb ik tot mijn grote schrik gemerkt dat onze Nederlandse bijbelvertalingen op diverse punten de mist ingaan en daardoor christenen ook de mist in gestuurd hebben!

Het eerste voorbeeld is de profetie van Jesaja 9:6, over de heerschappij van Jezus Christus. Dat werd volkomen ten onrechte vertaald als ‘groot is zijn heerschappij’. Het Hebreeuwse woord voor ‘groot’ is echter ‘marbeh’ wat ‘toename’ betekent. Bovendien staan er in het Hebreeuws ook de woorden ‘qêṣ’ en ‘’ên-‘ die betekenen ‘geen einde’. Er staat oorspronkelijk dus ‘er is geen einde aan de toename’ gevolgd door het woord ‘ham·miś·rāh’ wat ‘regering’ betekent. De grondtekst zegt bijgevolg niet ‘groot is zijn heerschappij’, zoals de meeste Nederlandse Bijbels beweren, maar:

‘Er komt geen einde aan de toename van zijn regering.’ (Bron)

Een ander voorbeeld is de tekst over de ‘grote verzoeking’ in Openbaring 3:10. In de Groot Nieuws Bijbel staat:

‘daarom zal ik u vasthouden in het uur van de beproeving dat voor de hele aarde en haar bewoners zal aanbreken.’

De NBG vertaalt dit vers als volgt:

‘zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.’

En de Nieuwe Bijbelvertaling maakt er het volgende van:

‘wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.’

Het Griekse woord voor wereld of aarde dat hier gebruikt wordt is ‘oikoumené’. De Strong’s concordantie wordt wereldwijd erkend als autoriteit om de betekenis van de bijbelse grondteksten te achterhalen. De Strong’s concordantie geeft volgende definitie van het woord ‘oikoumené’:

‘De bewoonde wereld, namelijk het Romeinse Rijk, want alles daarbuiten werd beschouwd als onbelangrijk.’ (Strong’s Concordance)

Als we Openbaring 3:10 accuraat willen vertalen, staat er dus niet dat er een verzoeking over de hele planeet aarde zal komen, maar dat er een verzoeking in het Romeinse Rijk zal plaatsvinden. Dat gebeurde inderdaad, want zowel keizer Nero als de Joden vervolgden de christenen op afschuwelijk wijze. Nero wierp christenen levend voor de leeuwen en liet christenen zelfs als toortsen branden tijdens zijn tuinfeesten. Dat was de grote verdrukking ofwel grote verzoeking, die Jezus voorspeld had in Mattheus 24. Het heeft niets te maken met onze toekomst.

Het is dramatisch om te zien hoe foutief Nederlandse bijbelvertalingen soms zijn, waardoor dwalingen in de hand gewerkt worden. 

Een derde voorbeeld is Hebreeën 9:26:

‘Maar nu is hij slechts eenmaal verschenen, bij de voleinding van de tijd, om door het offer van zichzelf de zonden weg te nemen.’ (Hebr. 9:26)

Als we dat zo lezen in onze Bijbel, denken we dat hier het einde van de tijd in het algemeen bedoeld wordt, dus het afsluiten van de tijdgebonden wereld die op dat moment zal overgaan in de eeuwigheid waarin tijd niet langer bestaat. Niets is minder waar. Het Griekse woord voor ‘tijd’ is ‘aión’ wat eenvoudigweg betekent: een tijdsperiode ofwel een tijdperk. De definitie van Strong’s is:

‘Een tijdperk, een tijdcyclus, specifiek de huidige tijd in tegenstelling met de toekomstige tijdsperiode, deel uitmakend van een reeks tijdperken die zich uitstrekken tot in oneindigheid.’

Hebreeën 9 spreekt dus helemaal niet over ‘het einde van de tijd’ zoals onze bijbelvertaling suggereert. Het betreft slechts het einde van het toenmalige tijdperk, namelijk de periode van het oude verbond.

Hetzelfde geldt voor het bekende vers uit Mattheus 24:3:

‘…aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ (NBV)

Als we deze Nieuwe Bijbelvertaling lezen, denken we dat de leerlingen informeren naar het einde van de wereld. Dat is echter absoluut niet het geval. Het woord dat hier als ‘wereld’ vertaald is, is eveneens het Griekse woord ‘aión’ wat eenvoudigweg TIJDPERK betekent.

De leerlingen van Jezus informeerden dus helemaal niet naar het einde van de wereld! Ze wilden weten wat het teken zou zijn van het einde van het TIJDPERK van het oude verbond! 

Zo zijn er nog talloze andere voorbeelden van onjuiste bijbelvertalingen die ertoe bijgedragen hebben, dat wilde gedachtenkronkels bezit hebben genomen van het denken van miljoenen christenen. Ik wil je aanmoedigen zelf een ernstige student van het Woord van God te worden, zeker als het gaat om belangrijke, wereldomvattende onderwerpen. De website Biblehub.com geeft de mogelijkheid om elk bijbelvers op te zoeken in de grondtekst, met de betekenissen van elk woord. Dit kan zeer onthutsende resultaten opleveren, zoals we net gezien hebben!

Het is een drama dat zoveel christelijke leiders uitsluitend de verkeerde vertalingen lezen en vervolgens deze verzen uit hun verband rukken om er de wildste verhalen mee te onderbouwen. Ze rukken bijvoorbeeld Openbaring 3:10 uit zijn context van de voorspelde christenvervolging in het Romeinse Rijk, en bazuinen overal rond dat er een wereldwijde verdrukking aankomt.

Zo worden je reinste verzinsels als bijbelse waarheid verspreid. Er zijn duizenden websites over de ‘grote verdrukking’, allemaal gebaseerd op het oppervlakkig lezen van verkeerde vertalingen.

Maar ik prijs God dat Hij het internet beschikbaar heeft gesteld, waardoor iedereen voortaan teksten kan opzoeken op websites als Biblehub.com om te onderzoeken wat er werkelijk geschreven staat. Dat zal in de toekomst steeds meer opheldering brengen. Jezus Christus is Koning en door alles heen vestigt Hij zijn regering van vrijheid en verlossing, overal op aarde. Hij trekt op den duur ook de dwaalleringen recht, die mede door verkeerde vertalingen ontstaan zijn.

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Verkeerde bijbelvertalingen hebben christenen op een verkeerd spoor gebracht, over de toekomst en zogenaamde eindtijd. 


 

De apostelen leefden in de eindtijd

val jeruzalem

Zoals we zagen liep het tijdperk van het oude verbond af, en leefden de apostelen in de periode die voorafging aan de vernietiging van de tempel in Jeruzalem, wat het centrale punt vormde van het oude verbond. Ook de eerste christenen leefden in dit ‘einde van het tijdperk’ ofwel ‘einde der tijden’, ook genoemd ‘de laatste dagen’. Jezus zou komen als Koning, om Gods oordeel uit te voeren over de hoererij van Israel, en om Gods koninkrijk voor eeuwig te vestigen.

De jaren die hieraan vooraf gingen, waren een periode van vreselijke christenvervolging, valse profeten die de christenen van Jezus wilden wegtrekken, oorlogen en rampen. Het was een tijd van ongekende geestelijke strijd, omdat Jezus als Koning oorlog voerde tegen de geestelijke machten die achter de gruwelijke hoererij van Israel schuil gingen. Dat wordt uitvoerig beschreven in het boek Openbaring. Meer daarover lees je verderop.

De apostelen schreven veelvuldig over dit ‘einde der tijden’. Maar nooit gaven ze de indruk aan hun lezers dat dit een periode was in een extreem verre toekomst. Integendeel. Alle apostelen spraken tot de mensen van hun tijd.

De apostel Petrus was de eerste die duidelijk maakte dat zij toen in de laatste dagen leefden. Op de dag dat Gods Geest werd uitgestort, sprak hij deze historische woorden:

‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees;’ (Handelingen 2:17)

Petrus zei dat deze woorden op dat moment vervuld waren, want de Heilige Geest werd toen inderdaad uitgestort. Dat waren bijgevolg de laatste dagen. Petrus vervolgde dat na de uitstorting van de Geest iets vreselijks zou plaatsvinden:

‘En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.’ (Handelingen 2:18)

Precies zoals Petrus zei werd Jeruzalem in diezelfde generatie bedekt met bloed, rook en vuur. Dat was de dag des Heren, waarop zijn toorn over Israel kwam. Petrus noemde dus hun tijd ‘de laatste dagen’!

De apostelen wisten allemaal dat zij in de laatste dagen leefden en dat het grote oordeel over Israel eraan kwam en schreven daar veelvuldig over:

‘…heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,…’ (Hebr. 1:1)

Nu is hij slechts eenmaal verschenen, bij de voleinding van de tijd, om door het offer van zichzelf de zonden weg te nemen.’ (Hebr 9:26)

‘Al voor de schepping van de wereld had God hem in gedachten, maar eerst nu, aan het einde van de tijd, is hij verschenen, omwille van u.’ (1 Petrus 1:20)

Zoals we zagen zijn deze verzen verkeerd vertaald en moet het woord ‘tijd’ eigenlijk ‘tijdperk’ zijn. Jezus is inderdaad verschenen in de laatste dagen van het oude verbond, de voleinding van dat tijdperk. Op geen enkele wijze hebben de apostelen ooit de indruk gewekt dat de laatste dagen pas over duizenden jaren zouden aanbreken. Integendeel schreven ze allemaal dat het ‘NU was’, dus in hun tijd. Ze realiseerden zich heel goed dat ze leefden vlak voor de verdwijning van het oude verbond, waarbij een verterend vuur de hemelse elementen (=de geestelijke realiteit van dat verbond) zou vernietigen.

‘Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.’ (Hebr. 8:13)

Het oude verbond was ‘niet ver van verdwijning’ en werd inderdaad enkele jaren later vernietigd. Tegelijk met de vernietiging van het oude verbond, zou Gods redding voor alle mensen geopenbaard worden in deze eindtijd:

‘Hij wil u langs de weg van het geloof brengen naar het heil, dat klaar ligt om aan het einde van de tijd te worden geopenbaard.’ (1 Petrus 1:5)

De apostel Paulus geeft zijn geestelijke zoon Timotheus het advies om mensen uit de eindtijd te ontwijken, omdat ze zo slecht zijn:

‘Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.’ (2 Timotheus 3:1-5)

Paulus zei niet dat er over duizenden jaren zulke slechte mensen zouden zijn. Hij zei tegen Timotheus: houd dezen op een afstand. Het waren dus mensen uit hun tijd, die Paulus de laatste dagen noemt. Paulus troostte de christenen echter, dat zij niet bang hoefden te zijn voor wat er zou gebeuren, want zij zouden niet veroordeeld worden. Het oordeel was niet voor hen die in Jezus geloofden:

‘…uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.(1 Thess. 1:10)

Net zoals Jezus het oordeel aankondigde over de Joden die de profeten hadden vermoord, kondigde Paulus aan:

‘…de Joden, die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die God niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde (de maat) hunner zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde.’ (1 Thess. 2:14-16)

Omdat de christenen erop werden voorbereid, leefden zij dus niet in duisternis ofwel onwetendheid. De ongelovige Joden werden echter onverwachts overvallen door de toorn van God. Voor hen kwam Jezus als een dief in de nacht:

‘Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; (…) want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus.’ (1 Thess 5:1-5, 9)

De uitspraak dat we Jezus moeten verwachten als een dief in de nacht, wordt onterecht op onze tijd toegepast.

Wij hebben hier niets mee te maken. Zoals voortdurend bevestigd wordt, gaat dit om het komende oordeel over Israel. De Joden wisten nergens van en zij zouden overvallen worden, in hun onwetendheid, ofwel in de nacht. En zo gebeurde het inderdaad.

Ook hier spreekt Paulus spreekt over het komende vurige oordeel:

…bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte.’ (2 Tess. 1:6-9)

Herinner je, dat Jezus in Mattheus 16 eveneens had aangekondigd dat Hij met zijn engelen zou komen om vergelding te brengen en dat de mensen tot wie Hij sprak niet zouden sterven voor dit zou voltrokken worden:

‘Want de Mensenzoon zal komen met zijn engelen in de glorie van zijn Vader, en dan zal hij iedereen loon naar werken geven. Ik verzeker jullie: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als koning hebben zien komen.’ (Mattheus 16:26)

Jezus Christus vervloekte de Joodse leiders tot achtmaal toe met de woorden ‘wee u!’ en kondigde vervolgens het vreselijke oordeel aan dat zou komen OP DIE GENERATIE:

‘Maak de maat van uw voorouders maar vol! Slangen! Adders! Hoe zou u kunnen ontkomen aan de veroordeling tot de hel? … Uiteindelijk zal op uw hoofd neerkomen al het onschuldige bloed dat op aarde vergoten is, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar. Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’ (Mattheus 23:31-36)

Op eenzelfde wijze vervloekte Paulus de ongelovige Joden en gaf uiting aan zijn verwachting van deze glorieuze en wrekende komst van Jezus met het woord ‘Maranatha’ wat betekent: Kom, o Heer.

‘Wie de Heer niet liefheeft, hij zij vervloekt! Maranatha – Kom, o Heer!’ (1 Kor. 16:22)

Ook in de brief aan de Hebreeërs wordt Gods oordeel aangekondigd en benadrukt de schrijver dat het nog maar een korte, korte tijd zal duren voor Hij komt:

‘Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? Want wij weten, wie gezegd heeft:

Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God! (…)

Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.’ (Hebr. 10:30-31, 36)

Dat het zeer dichtbij was, wisten de apostelen maar al te goed:

‘De nacht is haast voorbij, de dag begint al bijna.’ (Romeinen 13:12)

De apostel Jakobus moedigt eveneens zijn lezers aan stand te houden, tot het oordeel komt:

‘Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur.’ (Jakobus 5:7)

Petrus beaamt dat het oordeel in hun tijd voltrokken zou worden:

‘Het einde aller dingen is nabijgekomen. (…) Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?’ (1 Petrus 4:7, 17)

Jarenlang heb ik gedacht dat de eerste apostelen eigenlijk best wel dom waren. Ze kondigden namelijk een wereldwijde komst van Jezus aan en zeiden tegen alle christenen dat het voor de deur stond, nabij was, nog maar een korte, korte tijd zou duren, enzovoort. Maar tweeduizend jaar later was het nog steeds niet gebeurd! Dat was toch eigenlijk wel erg dom van die apostelen, en bijzonder triest voor die christenen, die voor de gek gehouden werden.

Nu besef ik dat zij niet dom waren, maar dat wij eenvoudigweg compleet verkeerd onderwezen zijn over deze laatste dagen voor de komst van de Heer.

De apostelen leefden in de laatste dagen voor Jezus als Koning zou komen om de Joden loon naar werken te geven en Zijn eeuwige koninkrijk voor eens en voor altijd te vestigen. Zoals ik eerder zei, kenden de apostelen ons concept van de wederkomst in het geheel niet. Het enige wat ze wisten, is Jezus’ komst over Jeruzalem en de doorbraak van Zijn koninkrijk. Sindsdien is Gods koninkrijk inderdaad glorieus verspreid over de hele aarde. Er zijn nu honderden miljoenen mensen die Jezus liefhebben, waaronder vele koningen en regeringsleiders.

Om je te helpen je denken te vernieuwen, herhaal ik de kernwoorden uit genoemde bijbelteksten:

Het heil werd geopenbaard in het einde der tijden

In het laatste der dagen sprak God door Zijn Zoon

Bij de voleinding van de tijd verscheen Hij

Aan het einde van de tijd verscheen Hij

Het einde was nabijgekomen

Het oude was niet ver van verdwijning

De komst van de Heer was nabij

De Rechter stond voor de deur

De dag begon al bijna

Nog een korte, korte tijd en Hij zou komen

Hij liet niet op Zich wachten

Jezus vervloekte de Joodse leiders

Paulus vervloekte hen die Jezus niet liefhadden

Al het vergoten bloed kwam neer op die generatie

Jezus kwam om de daden te vergelden

De mensen stierven niet voor ze het meemaken

Jezus kwam met vlammend vuur om te oordelen

Toen was de tijd dat het oordeel begon bij Gods huis

Hij kwam als een dief in de nacht voor de nietsvermoedende Joden

De christenen hoefden zijn toorn niet te vrezen

Er zijn nog veel meer verzen die over deze eindtijd en komst van de Heer spreken, maar deze opsomming volstaat om aan te tonen dat ons begrip van ‘de eindtijd’ een ernstig misverstand is. We leven al tweeduizend jaar niet meer in de eindtijd. De komst van Jezus was zijn geestelijke verschijning als Koning, om Jeruzalem te oordelen en Gods koninkrijk te bevestigen.

Sindsdien leven we in de toenemende groei van Gods heerschappij over de mensheid, met Jezus Christus als Koning.

We hoeven niet bang te zijn voor een grote verdrukking, want dat was de christenvervolging in het hele Romeinse Rijk. Wij mogen ons ten volle verheugen over de toename van het ochtendlicht, dat steeds helderder schijnt tot de einden der aarde bereikt zijn en ALLE VOLKEN leerlingen van Jezus Christus zijn geworden. De steen die het afgodsbeeld verbrijzelde zal de hele aarde vullen, het mosterzaadje wordt het grootste van alle planten, aan de uitbreiding van zijn heerschappij is geen einde, alle koningen zullen zijn macht erkennen, alle vijanden worden uiteindelijk aan Jezus onderworpen, Hij zal regeren tot alle dingen hersteld zijn, enzovoort.

Dat is wat de Bijbel ons onderwijst over onze tijd en de toekomst. Dat is het evangelie, het goede nieuws, van het koninkrijk. Jezus regeert!

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

De termen ‘einde der tijden’, ‘laatste dagen’ en ‘komst van de Heer’ spraken over de periode voorafgaand aan Jezus’ komst in oordeel over Jeruzalem.


 

Komt er een antichrist?

toekomst antichrist

Maar hoe zit het dan met de antichrist? De meeste christenen denken dat er uiteindelijk een satanische wereldleider zal opstaan, die de christenen vreselijk zal vervolgen en de verpersoonlijking zal zijn van de duivel, op het hoogtepunt van zijn macht over de hele mensheid. Is dat inderdaad wat de Bijbel ons laat zien? Ik zal je iets opmerkelijks onthullen:

Het idee van een antichrist als wereldleider komt nergens in de Bijbel voor.

Het woord ‘antichrist’ komt slechts op een enkele plaats voor in de hele Bijbel, namelijk in de brieven van Johannes, die bijvoorbeeld het volgende schrijft:

‘Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. … Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.’ (1 Johannes 2:18-23)

Johannes schrijft niet over een wereldleider die in een zeer verre toekomst ooit zou opstaan. Hij spreekt over meerdere mensen die in zijn tijd leefden.

Het waren mensen die leugens over Jezus Christus verspreidden. Bovendien schreef Johannes dat de antichristen die toen leefden het bewijs waren dat ‘het laatste uur’ gekomen was. We hebben gezien dat de apostelen hiermee doelden op de laatste periode voor het einde van het oude verbond. Jezus Christus had het in Mattheus 24 al aangekondigd: er zullen valse profeten opstaan en ze zullen velen misleiden. Dat gebeurde inderdaad. Deze valse christussen en valse profeten waren de antichristen waar Johannes de gemeente voor waarschuwde. Zij brachten inderdaad grote verwarring en verspreidden voortdurend valse leringen. Bijna alle brieven van de apostelen van de eerste kerken, zijn gericht op het bestrijden van deze woekerende dwaalleringen!

Jezus voorspelde deze grote afval van gelovigen en had daarom gezegd ‘Zal ik nog geloof vinden, bij Mijn komst?’

Aangezien de Bijbel van begin tot eind laat zien dat Gods koninkrijk groeit en de hele aarde zal vullen, alle koningen Jezus zullen dienen en de kerk volmaakt zal worden, kan Jezus met deze uitspraak uiteraard nooit bedoeld hebben ‘zal Ik nog geloof vinden als ik aan het einde van de hele menselijke geschiedenis op aarde terugkom?’ Hij wist als geen ander dat dan de hele aarde juist vol zal zijn van Zijn heerlijkheid. Hij wist echter dat er voorafgaand aan zijn komst over Jeruzalem een extreme woekering van dwalingen zou zijn, die veel christenen van Hem af zou willen trekken. Dat waren de valse christussen, valse profeten, de geest die men ‘antichrist’ noemde.

Het heeft niets te maken met een toekomstige wereldheerser, die satan naar het hoogtepunt van zijn macht zal voeren.

Dat is een waanbeeld, ontstaan door verkeerde vertalingen, slordig bijbelgebruik en klakkeloos napraten van anderen. Helaas heeft deze illusie het denken misvormd van de kerk. Ik bid dat dit onderwijs velen zal bevrijden en zal tonen dat niet de duivel de aarde zal regeren, maar dat Jezus Christus in toenemende mate zijn heerschappij uitoefent, tot alle vijanden aan Hem onderworpen zijn en elk volk Hem dient.

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

De term ‘antichrist’ duidt diverse dwaalleraren aan, die opstonden in de eindtijd voor de val van Jeruzalem.


 

Wat betekent het boek Openbaring?

betekenis openbaring

Naast Mattheus 24 is het boek Openbaring het meest misbegrepen boek uit de hele Bijbel. Miljoenen christenen beweren dat Openbaring onze toekomst beschrijft, duizenden jaren na de lezers voor wie het oorspronkelijk geschreven werd. Maar wist je dat er in Openbaring maar liefst ZESMAAL gezegd wordt dat deze gebeurtenissen SPOEDIG zouden plaatsvinden?

‘De openbaring van Jezus Christus, die hem door God gegeven is om zijn dienaars te laten zien wat er spoedig gebeuren moet.’ (Openbaring 1:1)

‘Gelukkig hij die deze profetische boodschap voorleest, en gelukkig zij die ernaar luisteren en vasthouden aan wat daar geschreven staat. Want de tijd is nabij.’ (Openbaring 1:3)

‘Iemand zei tegen mij: ‘Deze woorden zijn geloofwaardig en waarachtig, en de Heer, de God die de profeten de geest van de profetie geeft, heeft zijn engel gestuurd om zijn dienaars te laten zien wat er binnenkort gebeuren zal.’ (Openbaring 22:6)

‘En toen hoorde ik: ‘Houd de profetische woorden van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij.’ (Openbaring 22:10)

‘Weet: ik kom spoedig, en het loon heb ik bij me: ieder krijgt het loon voor zijn daden.’ (Openbaring 22:12)

‘Hij die van dit alles getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!(Openbaring 22:20)

Niet alleen zegt Jezus dat alles wat Hij beschrijft in Openbaring ‘nabij, binnenkort en spoedig’ zal plaatsvinden. Hij zegt zelfs dat bepaalde dingen al gebeurd zijn!

‘En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: ZIJ ZIJN GESCHIED.(Openbaring 21:5)

Dat sluit aan bij de vele uitspraken van Jezus en de apostelen die zeiden dat Gods oordeel over Israel en de vestiging van Zijn koninkrijk zeer nabij waren. Daarom zei Jezus: ‘Ik maak alle dingen nieuw!’ Dat is de vervulling van wat profeet Jesaja had aangekondigd:

‘Blijf niet stilstaan bij het oude, klamp je niet vast aan het verleden. Let op, ik begin iets nieuws.’ (Jesaja 43:18, 19)

Het nieuwe was het koninkrijk van God dat Jezus Christus vestigde. Dit is in wezen de boodschap van Openbaring: de vernietiging van het oude verbond, het oordeel van God over de hoererij van het oude Israel en een compleet nieuw begin in Jezus Christus. Dat is dan ook een eerste belangrijke aanwijzing dat Openbaring, evenals Mattheus 24, handelt over gebeurtenissen die betrekking hadden op de eerste christenen.

Toen de profeet Daniel opgenomen werd in de hemelse gewesten en daar visioenen zag over de verre toekomst, zei de engel tegen hem:

‘Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd.’ (Daniel 12:4)

Het zou nog duizenden jaren duren voor hetgeen Daniel gezien had, zou gebeuren. Tegen Johannes zei de engel echter het tegenovergestelde:

‘Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.’ (Openbaring 2:10)

Daniel moest het boek verzegelen voor een verre toekomst. Johannes mocht het niet verzegelen, want de tijd was nabij! Dat laat zonder de minste twijfel zien dat Openbaring niets te maken heeft met christenen die duizenden jaren later zouden leven. Johannes moest de woorden bekendmaken aan de christenen uit zijn tijd! Het was een boodschap voor hen, net zoals Mattheus 24. 

Het zou me veel te ver voeren om in dit artikel alle aspecten van het boek Openbaring te behandelen, maar ik zal me richten op een aantal essenties, die sleutels zijn om het verkeerde denken over de toekomst te ontmantelen. Het meest gevreesde deel van dit profetische boek, is Openbaring 13 waar sprake is van ‘een beest’ dat door ‘de hele wereld’ aanbeden zal worden en dat de mensen zou dwingen een merkteken op de hand te dragen. De bekende eindtijdleer zegt dat dit de grote wereldleider zal zijn, die ze de antichrist noemen.

‘Het dwong alle mensen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, op hun rechterhand of op hun voorhoofd een merkteken te dragen. Zo kon iemand alleen iets kopen of verkopen als hij dat merkteken droeg, dat wil zeggen: de naam van het beest of het getal dat het symbool van die naam is. En nu is wijsheid geboden: wie inzicht heeft, laat hij het geheim van het getal van het beest ontraadselen; met het getal is namelijk een mens bedoeld en het getal is 666.’ (Openbaring 13:15-18)

Wist je dat de Romeinse keizer Nero door zijn onderdanen letterlijk ‘het grote beest’ genoemd werd? Wist je dat hij mensen een merkteken op de hand gaf, waarmee ze binnen konden op de marktplaatsen om handel te drijven?

Wist je dat zijn naam Neron Kesar omgerekend 666 is? Wist je dat het beest tien horens had en dat het Romeinse Rijk inderdaad tien provincies telde? Wist je dat Nero als een god aanbeden werd en dus inderdaad een godslasterlijke naam droeg? Wist je dat Nero meer dan welke menselijke vorst ooit, vreselijke godslasteringen uitte? Wist je dat hij meer dan welke vorst ooit de christenen op beestachtige wijze vervolgde? Wist je dat de term ‘de hele wereld’ eenvoudigweg betekent ‘het hele Romeinse Rijk?

Gezien de exacte overeenstemming met keizer Nero, weten we met grote zekerheid dat hij het beest was.

Zoals we zagen kondigde Jezus aan dat de tempel verwoest zou worden. In Openbaring wordt beschreven dat de tempel er nog is, wat onomstotelijk bewijst dat Openbaring gaat over gebeurtenissen die voorafgaan aan de verwoesting van de tempel. Er zijn dan ook veel treffende overeenkomsten tussen Mattheus 24 en Openbaring, ze spreken immers over dezelfde gebeurtenissen, zij het vanuit een ander perspectief.

In Openbaring 17:10 wordt gesproken over zeven koningen:

‘Ze verbeelden ook zeven koningen: vijf van hen zijn gevallen, de zesde is nog aan de macht, de zevende moet nog komen. Wanneer die aan de macht komt, is het maar voor kort.’ (Openbaring 17:10)

Dat klopt perfect met de Romeinse keizers uit die periode:

Vijf zijn gevallen:
1. Julius Caesar
2. Augustus
3. Tiberius
4. Gaius (Caligula)
5. Claudius

De zesde is aan de macht::
6. Nero (regeerde ongeveer van 54-68NC)

De zevende is maar kort aan de macht:
7. Galba – regeerde slechts zes maanden

Zo zijn er veel elementen in het boek Openbaring die bewijzen dat dit boek niet over de toekomst spreekt, maar over het verleden.

Wel worden er een aantal realiteiten in beschreven die we vandaag ook ervaren, zoals bijvoorbeeld de kristalheldere rivier van levend water:

‘En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.’ (Openbaring 22:1, 2)

Deze rivier van levend water is de heilige Geest, die ons stromen van levend water geeft.

Dat is een van de laatste verzen van Openbaring! Is dat voor een verre toekomst? Nee, want honderden miljoenen christenen hebben de heilige Geest. Jezus zei over de stromen van levend water:

‘Wie dorst heeft, laat hij bij mij komen om te drinken. De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien.’ Daarmee bedoelde hij de Geest.’ (Johannes 7: 37-39)

Openbaring beschrijft zeer uitvoerig wat er in de geestelijke wereld allemaal gaande is, voorafgaand en tijdens de komst van Jezus Christus, om Gods vurige toorn uit te gieten over Jeruzalem. De oordelen, de strijd tegen de duisternis, de grote verdrukking ofwel vervolging van de christenen, Jezus die gekroond wordt als Koning, Jezus die met het zwaard uit Zijn mond de leugens van de valse profeten en antichristen doodt, enzovoort.

De twee belangrijkste steden in Openbaring zijn het aardse Jeruzalem, dat Sodom, Egypte, Babylon, de Grote Stad, de Hoer en de Woonplaats voor demonen genoemd wordt. Door de eeuwen heen werd het oude Jeruzalem immers gekenmerkt door niets anders dan geestelijke hoererij en afgoderij.

De tweede grote stad die beschreven wordt is het NIEUWE Jeruzalem, die wordt genoemd de Bruid van het Lam, de Nieuwe Schepping, de Woonplaats van God.

Dat nieuwe Jeruzalem werd op aarde gebracht door de uitstorting van de Heilige Geest. Beide gebeurtenissen zijn tweeduizend jaar geleden gebeurd. Verderop in dit onderwijs kun je uitgebreid lezen waaruit blijkt dat christenen dat nieuwe Jeruzalem zijn.

Tenslotte worden de nieuwe hemel en nieuwe aarde beschreven, wat een symbolische omschrijving is van het nieuwe verbond dat uiteindelijk volmaakte vrede zal brengen over de hele schepping.

Er kan heel wat meer over Openbaring gezegd worden, maar ik beperk me tot deze essenties. Ik vat het even samen:

Zesmaal worden de woorden nabij, binnenkort, of spoedig gebruikt

Jezus zei zelfs dat bepaalde zaken reeds gebeurd waren

De engel zei dat Johannes de woorden niet mocht verzegelen

De boodschap was bestemd voor de mensen uit die tijd

Keizer Nero voldoet aan de beschrijving van het beest met tien horens

De zeven koningen waren zeven Romeinse keizers

Jezus Christus voerde oorlog tegen de duisternis in 70 AD

Jezus vestigde inderdaad zijn koninkrijk

De nieuwe hemel en nieuwe aarde symboliseren nieuwe verbond

Het nieuwe Jeruzalem is inderdaad neergedaald

De rivier van levend water stroomt inderdaad

Het staat als een paal boven water dat Openbaring grotendeels die gebeurtenissen beschrijft die spoedig, nabij, binnenkort zouden plaatsvinden en dat het haarfijn aansluit bij de val van Jeruzalem. Omdat Openbaring een zeer uitgebreid boek is, zullen er wellicht vragen rijzen. Hiervoor verwijs ik je graag door naar het boek Het herstel van het paradijs.

Het boek dat door velen werd gezien als de aankondiging van een sombere toekomst, blijkt juist een bevestiging te zijn van het eeuwig groeiende koninkrijk van Jezus Christus, die de duisternis overwonnen heeft en zijn licht steeds helderder laat schijnen. Opnieuw is de Bijbelse waarheid het tegenovergestelde van wat de kerk zo lang werd wijsgemaakt.

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Openbaring beschrijft Gods oordeel over Israel en het begin van Gods koninkrijk in Jezus Christus.


 

SAMENVATTING:
Geen eindtijd, maar glorieuze toekomst

hoopvolle toekomst bergen

Het is tijd voor een tweede heldere samenvatting van alles wat we gezien hebben. De eerste samenvatting somde de vele kernwaarheden uit de Bijbel op, die onomstotelijk aantonen dat Gods koninkrijk werd gevestigd door Jezus Christus en sindsdien voortdurend werd uitgebreid over de hele aarde.

De toekomst is bijgevolg bijzonder hoopgevend, want Jezus zal steeds meer regeren en de duivel is al tweeduizend jaar de grote verliezer, wiens invloed voortdurend afbrokkelt. 

Daarna hebben we antwoord gekregen op de vraag hoe het mogelijk is dat christenen wereldwijd geloven dat de wereld juist alsmaar demonischer en duisterder zal worden. We hebben ontdekt dat de eindtijd het meest misbruikte en verkeerd begrepen woord uit de hele Bijbel is en door Jezus en de apostelen werd gebruikt om de periode aan te duiden voorafgaand aan de komst van Jezus in oordeel over Jeruzalem, en de vernietiging van de tempel van het oude verbond. Dit overzicht zet alle bijbelse feiten onder elkaar:

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE EINDTIJD EN ANTICHRIST?

De profeten kondigden de dag des Heren aan, waarin Gods toorn over de Joden kwam

Johannes de doper kondigde dit oordeel aan over de Joden die voor hem stonden

Jezus vervloekte de Joodse leiders en voorspelde de totale verwoesting van de tempel

Jezus benadrukte dat de mensen van de tijd het zouden meemaken

Vele verzen zijn ernstig verkeerd vertaald, wat dwaling veroorzaakt

Er wordt gesproken over het einde van het tijdperk, niet einde van de wereld

De leerlingen hadden geen idee van een wereldwijde komst van Jezus

De leerlingen vroegen wanneer Jezus in oordeel zou komen over Jeruzalem

Jezus antwoordde uitvoerig, zodat christenen konden vluchten als het zover was

De apostelen schreven veelvuldig over deze laatste dagen

Ze zeiden allemaal dat het voor de deur stond en binnenkort zou gebeuren

Niet de apostelen waren dom, maar wij zijn verkeerd onderwezen

De antichrist is een geest van misleiding die in veel mensen werkte

In Openbaring staat zesmaal dat het spoedig, nabij of binnenkort zou plaatsvinden

Openbaring beschrijft in detail keizer Nero en de Romeinse keizers

Openbaring beschrijft de strijd, vervolging, oordeel over het oude en komst van het nieuwe

Openbaring handelt dus over de eindtijd voor 70 na Christus

De spoedige komst van Jezus was zijn komst over Jeruzalem


 

Alles is in de Geest

toekomst geest

Om ten volle te begrijpen hoe het mogelijk is dat het meeste uit Openbaring reeds vervuld is, is het noodzakelijk om een belangrijke sleutel in handen te krijgen, waarmee je Gods schatkamers kunt openen. Deze sleutel is de Heilige Geest. Ongetwijfeld heb je al vele malen de uitspraak van Jezus horen citeren:

‘Maar er komt een tijd – en die is er al – dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in geest en waarheid.’ (Johannes 4:23)

Tot Jezus Christus kwam, aanbaden mensen God niet in de geest, maar op een stoffelijke manier. Er was een stenen stad Jeruzalem, met een stenen tempel en een stenen altaar. Alles was aards en stoffelijk. Daar aanbaden de mensen God. Ze moesten naar een stoffelijke locatie gaan. Daarom zei de Samaritaanse vrouw tegen Jezus:

‘Onze voorouders hebben God op deze berg aanbeden, maar bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar men God moet aanbidden.’ (Johannes 4:20)

De vrouw wilde vervolgens van Jezus weten op welke aardse locatie mensen God eigenlijk het beste kunnen aanbidden. Het antwoord van Jezus is een belangrijke sleutel om het hele Nieuwe Testament te begrijpen:

‘Jezus zei: ‘Geloof mij, er komt een tijd dat u de Vader noch op deze berg noch in Jeruzalem zult aanbidden. …  Maar er komt een tijd – en die is er al – dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader wil mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.’ (Johannes 4:23, 24)

Jezus kondigde aan dat de tijd dat mensen God aanbidden op een aardse, stoffelijke locatie voorbij was! Nu zouden mensen God ontmoeten IN DE GEEST! Ik zal even herhalen wat ik net zei: voortaan zouden mensen God aanbidden IN DE GEEST. Dus niet langer aards, stoffelijk, tastbaar, zichtbaar. Maar door de Geest van God.

Het zou voortaan allemaal gaan om de GEESTELIJKE REALITEIT. 

Kort na de hemelvaart van Jezus Christus werd inderdaad de Geest van God uitgestort. Vlak daarop bracht God zijn vernietigende oordeel over de aardse aanbidding, door de tempel in Jeruzalem met de grond gelijk te maken. Het oude verbond verging door het vuur van Gods oordeel en alle aardse elementen die daarbij hoorden werden verwoest. De tempel bestond niet meer. Kort daarna zei de apostel Paulus:

‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God.’ (1 Korintiers 6:19)

‘In eenheid met hem wordt ook u mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God.’ (Efeze 2:22)

Begrijp je wat God ons hier laat zien? De oude, stoffelijke, aardse tempel is tot de laatste steen vernietigd en nu zijn WIJ Gods tempel, in de Geest van God. Dat is wat Jezus aankondigde! 

De apostel Paulus herhaalde deze geestelijke realiteit, en zei:

‘Hij heeft ons geschikt gemaakt om het NIEUWE verbond te dienen, niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest. Want de wet maakt dood, maar de Geest maakt levend. … Want als zelfs wat VOORBIJGAAT al heerlijkheid kent, zal dan de heerlijkheid van wat blijvend is, niet veel en veel groter zijn? ‘ (2 Korintiers 3:6, 11)

Het leven in de Geest was ook aangekondigd door de profeet Ezechiel die een dal zag vol dorre doodsbeenderen (Ezechiel 37). Dat symboliseerde het volk van God onder het oude, aardse verbond, dat alleen maar dood teweegbracht. Maar God zei dat ZIJN GEEST ons allemaal tot leven zou wekken en we IN DE GEEST een geweldig macht leger worden, dat wereldwijd Gods heerschappij zal vestigen.

‘Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren.’ (Ezechiel 37: 14)

‘En de Geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger.’ (Ezechiel 37:10)

Het leven in de GEEST is dermate belangrijk voor God dat Hij zelfs Jezus Christus fysiek moest terughalen, zodat deze geestelijke dimensie kon doorbreken. 

Anders zouden mensen altijd aards, letterlijk en fysiek blijven kijken naar de zichtbare Jezus in hun midden. Om die reden zei Jezus tegen zijn leerlingen dat het BETER voor en was dat Hij WEGGING, dat dan de Geest kon komen:

‘Op mijn verzoek zal de Vader jullie een ander zenden om jullie bij te staan, iemand die altijd bij jullie blijft: de Geest van de waarheid. … Het is waar wat ik jullie zeg: het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal hij die jullie moet bijstaan, niet komen.’ (Johannes 14:16, 16:7)

Net zoals het een absolute sleutel is dat God in geestelijke taal spreekt, is het een fundamentele waarheid dat Jezus Christus een einde maakte aan de aardse, stoffelijke, letterlijke zaken en het tijdperk van de GEEST aankondigde. Als je dat snapt, kun je ook de rest begrijpen van wat je nu zult ontdekken…

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Jezus Christus bracht ons een geweldig rijk leven door de Geest, in wie we al Gods rijkdommen ervaren.


 

Christenen zijn het nieuwe Jeruzalem

nieuw jeruzalem

Op een dag wandelden mijn vrouw en ik in de prachtige duinen van de Belgische kust. We hadden zin om in alle rust eens iets te lezen in Gods Woord en sloegen de Bijbel open. Opeens zei Renate: ‘He, dit is gek. Wist je dat de engel in Openbaring tegen Johannes zei dat het nieuwe Jeruzalem de Bruid van het Lam is?’ Dat was ons nooit eerder opgevallen, maar het was als een vonkje die een heel bos in brand zette. Als het nieuwe Jeruzalem de Bruid van het Lam genoemd werd, dan betekende het dat WIJ het nieuwe Jeruzalem zijn! Want wij zijn de Bruid van het Lam. Wow… Deze onthulling was voor mij als de zon die ineens door de donkere wolken van mijn doemdenken heen brak.

Want als wij het nieuwe Jeruzalem zijn, dan betekent het dat God al tweeduizend jaar bezig is deze hemelse stad te vestigen op aarde, en daar de komende tijd alleen maar mee zal doorgaan. Geweldig!

Ik begon meer te lezen over het nieuwe Jeruzalem en ontdekte tot mijn grote opwinding dat de Bijbel op veel plaatsen bevestigt dat het nieuwe Jeruzalem geen letterlijke, tastbare stad is, maar een dimensie in de Geest van God, die alle christenen ervaren dankzij Jezus Christus. In dit stuk zal ik dat heel grondig laten zien.

Op veel plaatsen in de Bijbel noemt God Jeruzalem de stad waar Hij woont. De naam Jeruzalem betekent letterlijk ‘stad van SHALOM’, stad van vrede, harmonie, welvaart en voorspoed. Vanuit Jeruzalem regeert de Heer over de hele aarde en daar stelt Hij zijn koningen aan:

‘Hier, in Jeruzalem, regeert het huis van David, hier spreken de koningen recht.’ (Psalm 122:5)

‘De God van Israël, de God die in Jeruzalem woont.’ (Ezra 1:3)

Doorheen het Oude Testament zien we dat het rommelde in Jeruzalem. De aanhoudende ongehoorzaamheid en afgoderij van Gods volk zorgde ervoor dat er niet veel sprake kon zijn van vrede in deze ‘stad van vrede’. De oude stad was dan ook niet veel meer dan een profetische voorafschaduwing, een belofte, een aankondiging van het ware Jeruzalem dat God zou brengen in Jezus Christus.

Dat nieuwe Jeruzalem wordt geweldig mooi beschreven door de profeet Jesaja in hoofdstukken 60, 61 en 62. Ook de apostel Johannes zag dit nieuwe Jeruzalem, beschreven in Openbaring. De beschrijvingen van het nieuwe Jeruzalem in Jesaja en Openbaring komen tot in detail zeer treffend met elkaar overeen.

Zo noemen ze allebei Jeruzalem de BRUID van God of de BRUID van het Lam (=Christus). 

‘Jeruzalem… Uw God zal blij met u zijn, zoals een bruidegom met zijn BRUID.’ (Jesaja 62:5)

‘En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een BRUID, die voor haar man versierd is.’ (Openbaring 21:2)

‘Ik zal u de BRUID laten zien, de vrouw van het Lam.’ … Hij liet me Jeruzalem zien, de heilige stad die vanuit God uit de hemel neerdaalde.’ (Openbaring 21: 9, 10)

Ook de profeet Hosea noemde Jeruzalem de Bruid:

‘Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen.’ (Hosea 2:18, 19)

Wie is eigenlijk de Bruid? De apostel Paulus onthulde het eeuwenoude geheimenis dat allen die in Jezus Christus zijn, deze bruid zijn:

‘Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise BRUID aan hem geven.’ (2 Korintiers 11:12)

‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam vormen. Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk.’ (Efeziers 5:31)

Hoe meer ik de Bijbel las, hoe meer ik ineens begon te zien dat het leven van christenen tot in detail overeenkomt met de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. Lees onderstaande opmerkelijke gelijkenissen maar eens.

Beide worden een zuivere en stralende Bruid genoemd

Nieuw Jeruzalem: ‘De bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in ZUIVER, STRALEND linnen.’ (Openbaring 19:7)

Christenen: ‘Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn kerk heeft liefgehad … om haar STRALEND naast zich te plaatsen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar HEILIG EN ONBERISPELIJK.‘ (Efeze 5:25-27)

Beide worden geestelijk gebouwd met goud en edelstenen

Nieuw Jeruzalem: ‘De muur was gemaakt van jaspis, de stad zelf van zuiver, glashelder goud. De stenen waarop de stadsmuur rustte, waren met allerlei edelstenen versierd.’ (Openbaring 21:19)

Christenen: ‘Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus. Maar op deze grondslag kan men voortbouwen met goud, zilver en kostbare stenen…’ (1 Korintiers 3:13)

Beide zijn een stad op een berg

Nieuw Jeruzalem: ‘Kom! Ik zal u de bruid laten zien, de vrouw van het Lam.’ De Geest kwam over mij, en de engel bracht me op de top van een zeer hoge BERG. Hij liet me Jeruzalem zien, de heilige STAD die vanuit God uit de hemel neerdaalde.’ (Openbaring 21:9, 10)

Christenen: ‘U bent het licht voor de wereld. Een STAD die op een BERG ligt, kan niet verborgen blijven.’ (Mattheus 5:14)

Beide hebben de rivier van levend water 

Nieuw Jeruzalem: ‘De engel liet me ook de rivier zien met het WATER dat LEVEN geeft. De rivier was helder als kristal; hij ontsprong uit de troon van God en het Lam, en stroomde midden door het plein van de stad.’ (Openbaring 22:1)

Christenen: ‘De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen LEVEND WATER vloeien.’ (Johannes 7:38)

Beide hebben een fundament dat door apostelen gelegd is

Nieuw Jeruzalem: ‘De stadsmuur rustte op twaalf fundamenten, twaalf stenen, waarop de namen stonden van de twaalf apostelen van het Lam.’ (Openbaring 21:14)

Christenen: ‘In zijn goedheid liet God mij (apostel Paulus) als een kundig architect het fundament leggen, waarop anderen voortbouwen.’ (1 Korintiers 3:12)

‘…gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.’ (Efeze 2:20)

Beide zijn het licht van de wereld

Nieuw Jeruzalem: ‘De volken zullen bij haar licht hun weg gaan.’ (Openbaring 21:24)

Christenen: ‘U bent het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.’ (Mattheus 5:14)

Beiden geven geen ruimte aan onreinheid en leugen

Nieuw Jeruzalem: ‘Niets wat onrein is, zal de stad binnenkomen, en niemand die misdaad en leugen aanhangt.’ (Openbaring 21:27)

Christenen: ‘Ontdoe u daarom van de leugen en spreek de waarheid tegen elkaar.’ (Efeze 4:25) ‘God, die u heeft geroepen, is heilig. Leid dan ook zelf een heilig leven.’ (1 Petrus 1:15)

Beide kennen geen duisternis, maar leven in het licht

Nieuw Jeruzalem: ‘Er zal geen nacht meer zijn, zij hebben het licht van een lamp of van de zon niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn.’ (Openbaring 21:5)

Christenen: ‘Wie mij volgt, zal niet meer in het donker lopen, maar hij zal het licht bezitten dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)

Er zijn nog veel meer overeenkomsten, maar voor mij is dit al ruimschoots voldoende om me te laten zien dat wij inderdaad deze wondermooie hemelse stad zijn. In het Oude Testament was Gods stad, het heilige Jeruzalem, een aardse plaats, een stad van stof en stenen, gebouwd op de aarde. In die aarde stad stond eveneens een aardse tempel, gebouwd uit stof en stenen.

Jezus Christus kondigde echter een nieuwe tijd aan waarin mensen God niet langer zouden aanbidden op een berg, in een stad of een fysieke tempel, maar in de geest.

In het Nieuwe Testament zien we inderdaad dat nu allen die in Jezus Christus zijn, het ware Jeruzalem vormen. Zij zijn de stad van God geworden, in de Heilige Geest. Vanuit deze geestelijke stad brengt God zijn heerschappij over de hele aarde.

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Het nieuwe Jeruzalem is een geestelijke stad, die bestaat uit allen die in Christus zijn, de Bruid van het Lam.


 

Komt Jezus nog zichtbaar terug op aarde?

wederkomst

Nu we ontdekt hebben dat de meeste bijbelgedeelten die spreken over de komst van Jezus, verwijzen naar zijn geestelijke komst over Jeruzalem, kunnen we dan nog een fysieke wederkomst van Jezus Christus verwachten? 

Onder bijbelleraars die het evangelie van het koninkrijk kennen, is nog geen consensus hieromtrent. Sommigen geloven dat bepaalde teksten in het Nieuwe Testament die spreken over een opname, opstanding uit de doden, het krijgen van een verheerlijkt lichaam enzovoort nog staan te gebeuren. Zij menen dat dit zal plaatsvinden wanneer het Ochtendlicht de volle middag bereikt heeft en Jezus volmaakt Heerser is over de hemel en aarde, en al zijn vijanden aan Hem onderworpen zijn. Vlak voor die tijd zullen ook de etnische Joden, die oprecht God liefhebben, Jezus aannemen als hun Verlosser, wat volgens Paulus ‘leven uit de doden’ zal betekenen.

Andere bijbelleraren die het evangelie van het koninkrijk kennen, zijn van mening dat elke tekst die spreekt over de komst van Jezus reeds vervuld is bij Jezus’ komst over Jeruzalem en dat de opstanding der doden toen ook geestelijk heeft plaatsgevonden. Persoonlijk ben ik er nog niet over uit, hoe dat precies zit.

Zoals ik aangaf in het begin van dit onderwijs, ben ikzelf op een avontuurlijke ontdekkingstocht met Jezus Christus, die me leidt naar een groeiend begrip van de waarheid.

Bij het plaatsen van dit onderwijs had ik de keuze: of ik wacht nog enkele jaren tot ik hier zelf een volmaakt antwoord op heb gekregen van de Heer. Of ik deel nu alvast wat ik weet, omdat dat al bijzonder bevrijdend is voor het Lichaam van Christus. Ik koos voor het laatste. Er is immers zoveel angst bij christenen, in deze woelige tijd, dat ik de noodzaak ervaar om nu reeds te openbaren wat duidelijk is, zodat er hoop, moed en visie kan ontspringen in de harten van Gods kinderen. Over de opstanding der doden en uiteindelijke fysieke verschijning van Jezus, wil ik dus nog geen uitspraken doen. Ik wacht tot de Heer me daarover duidelijkheid heeft verschaft.

Wat betreft het dagelijks verwachten van de ‘spoedige’ komst van Jezus, als een dief in de nacht, is het echter wel duidelijk geworden, dat dit idee een groot misverstand is gebleken.

De eerste christenen hadden deze verwachting van een spoedige komst van Jezus, die inderdaad ook kwam in 70 na Christus. Dat was het einde van de laatste dagen en het lanceren van een geheel nieuw begin, Gods koninkrijk. Het was ook het einde van de grote verdrukking, waardoor duizenden christenen vermoord werden. Sinds die triomtanfelijke komst van Jezus als Koning is zijn heerschappij met volle kracht over de aarde verspreid en dat proces gaat nog steeds door. Die spoedige komst van Jezus, die de eerste christenen mochten verwachten, is bijgevolg niet op ons van toepassing. Daar is de Bijbel kristalhelder over. Alleen het misbruiken van de Bijbel, het handhaven van valse bijbelvertalingen en het ontkennen van de geschiedenis kunnen dat idee in stand houden.

Een andere bijbelse realiteit, die eveneens zeer duidelijk is, wil ik wel alvast onder de aandacht brengen: de aanwezigheid van Jezus bij ons, door Zijn Geest. Jezus had gezegd tegen zijn leerlingen:

‘Op mijn verzoek zal de Vader jullie een ander zenden om jullie bij te staan, iemand die altijd bij jullie blijft: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet of kent.

Maar jullie kennen hem, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn

Ik laat jullie niet als wezen achter; ik kom bij jullie terug.

Nog even, en dan ziet de wereld mij niet meer. Maar jullie blijven mij zien, omdat ik leef en ook jullie zullen leven.

Dan zullen jullie weten dat ik in mijn Vader ben, en jullie in mij en ik in jullie.’ (Johannes 14:16-20)

Hier kondigt Jezus de Heilige Geest aan, die in de gelovigen zal wonen. In eenzelfde adem zegt Hij: ‘Ik kom bij jullie terug!’ En ‘Jullie zullen Mij zien!’ Opnieuw is het verband de sleutel om deze tekst te begrijpen. Het verband is de belofte van de Heilige Geest. In die context zegt Jezus: ‘Ik kom bij jullie terug en jullie zien Mij, jullie zijn in Mij en Ik ben in jullie.’ Even later zegt Jezus zelfs:

‘Wie mij liefheeft, zal zich aan mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem liefhebben, en mijn Vader en ik zullen naar hem toegaan en wij zullen bij hem wonen.’ (Johannes 14:23)

Het is duidelijk dat Jezus hier belooft dat Hij, door de Heilige Geest, terug zal komen en bij de gelovigen zal wonen. Dit overzicht maakt dit mooi duidelijk:

De Heilige Geest komt

Hij zal in jullie wonen

Ik kom bij jullie terug

Jullie zien Mij

Jullie zullen leven

Jullie zijn in Mij

Ik ben in jullie

De Vader zal bij je wonen

Ik zal bij je wonen

De meeste christenen hebben geen enkel besef hoe onbeschrijflijk heerlijk deze realiteit is, dat Jezus en de Vader bij ons wonen, dankzij de Geest van God die ons vervult. Dit is een van de kern-openbaringen van het Nieuwe Testament: God woont niet langer op een enkele fysieke plaats, zoals in het Oude Testament. Hij woont nu in ons allemaal, door Zijn Geest. Daarom zei Paulus:

‘Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.’ (2 Korintiers 6:16)

Hier ligt de nadruk op in het hele Nieuwe Testament: leven door de Geest, leven vanuit Zijn tegenwoordigheid in ons midden, leven vanuit de gaven van de Geest, wij zijn nu Gods woning.

‘In eenheid met hem wordt ook u mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God.’ (Efeze 2:22)

De onbijbelse leer dat we Jezus ‘spoedig’ moeten verwachten heeft de meeste christenen weerhouden om deze wondermooie bijbelse realiteit ten volle te ervaren. Als we constant uitzien naar een fysieke komst van Jezus, staan we niet stil bij de werkelijkheid dat Hij door de Heilige Geest nu bij ons woont. Als we echter beseffen dat Jezus, de Vader en de Geest in ons en bij ons zijn, dat wij hier en nu Gods woningen zijn, en dat Hij hier en nu in ons midden is, dan zullen we veel bewuster vanuit die werkelijkheid gaan leven.

Niets is zo mooi als leven vanuit de realiteit dat God hier en nu in en bij je is. Dit is de openbaring van het Nieuwe Verbond: God woont niet langer in stenen gebouwen, maar in harten van mensen!

Toen de Samaritaanse vrouw aan Jezus vroeg OP WELKE FYSIEKE PLEK mensen God moeten aanbidden, antwoordde Jezus:

‘Jezus zei: ‘Geloof mij, er komt een tijd dat u de Vader noch op deze berg noch in Jeruzalem zult aanbidden. (…) Maar er komt een tijd – en die is er al – dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader wil mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.’ (Johannes 4:21-24)

Op de vraag WAAR mensen God moeten aanbidden, antwoordde Jezus dat er een nieuwe tijd aangebroken was, waarin mensen God IN DE GEEST aanbidden en dus niet meer op een aardse locatie. Dat is een absolute essentie van het Nieuwe Verbond.

De kernboodschap van het Nieuwe Testament is niet dat Jezus ooit fysiek terugkomt, maar dat Hij hier en nu bij ons woont, door Zijn Geest!  

Pas als christenen wereldwijd dat hart van het Nieuwe Verbond ten volle gaan ontdekken en daaruit gaan leven, zal Gods heerlijkheid oneindig veel sterker gaan werken door ons allemaal heen. En dan zal de wereld meer dan ooit Jezus Christus zien in ons. Persoonlijk heb ik er niet de minste moeite mee dat Jezus op den duur ook lichamelijk op aarde zal verschijnen. Geweldig! Wel roept dat enkele vragen bij me op, zoals: als alle christenen de tempel zijn, waar zal Jezus dan gaan wonen? God gaat toch niet ineens terug naar het Oude Verbond? Hij zei juist:

‘De Allerhoogste echter woont niet in wat mensenhanden maken, zoals de profeet zegt: De hemel is mijn troon, zegt de Heer, de aarde mijn voetenbank. Wat voor huis willen jullie voor mij bouwen? Welke plek mij geven om te rusten?’ (Handelingen 7:49)

God wil niet in een stenen gebouw wonen, maar heeft er juist voor gekozen om door Zijn Geest IN ONS ALLEMAAL te wonen. Daar gaat het uiteindelijk om en ik ben ervan overtuigd dat de Geest van God brandt van verlangen om de ogen van al zijn kinderen wereldwijd hiervoor te openen.

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

De kern van het Nieuwe Verbond is dat God niet meer op een fysieke plaats woont, maar in ons allemaal, door Zijn Geest.


 

Dwaalleer richt veel schade aan

toekomst dwaalleer

Het idee waar velen van ons mee geleefd hebben, dat we al onze aandacht moeten richten op een ‘spoedige’ fysieke wederkomst van Jezus, heeft onbeschrijflijk veel schade aangericht. Ik kan er hele boeken over schrijven hoe hartverscheurend tragisch de vernietigende gevolgen zijn van deze onbijbelse en dus onrealistische verwachting.

Vele christenen en met name zendelingen en voorgangers hebben nooit gespaard voor hun pensioen, omdat ze ervan overtuigd waren dat Jezus elke moment zou terugkomen. Miljoenen ouders hebben geen visie gehad voor Gods plan met hun kinderen.

Duizenden evangelisten hebben zich te pletter gelopen, omdat ze niet werkten vanuit rust, maar opgejaagd werden door de leugen dat ‘er geen tijd is’, dat God ‘haast’ heeft, dat iedereen ‘zo snel mogelijk’ gered moet worden ‘voor het te laat is’. Talloze bedroevende gevallen van burn out en instorting zijn daar het gevolg van. Ook heel wat huwelijken van christelijke leiders zijn stukgelopen, omdat de man meende dat hij al zijn tijd en energie moest besteden aan het snel-snel-snel redden van wie nog te redden viel, omdat Jezus elke dag kon komen. Ze gaven geen tijd aan hun vrouw of kinderen en veroorzaakten diepe trauma’s van vaderloosheid in de harten van hun kinderen.

De onbijbelse roep ‘Jezus komt spoedig’ heeft veel meer verwoesting aangericht onder christenen, dan welke andere lering ook.

Het heeft zelfs aanleiding gegeven voor vele sektarische groeperingen om alle bezittingen te verkopen, en zelfs massaal zelfmoord te plegen, omdat ze geloofden dat Jezus zou terugkomen.

Deze lering heeft er bovendien toe bijgedragen dat de westerse samenleving zo sterk is afgegleden naar de afgrond van goddeloosheid. De meeste christenen hebben zich immers uit de samenleving teruggetrokken en kijken slechts uit naar Zijn zogenaamde spoedige komst, die hen zou weghalen. Ze doen nog wel hun gewone werk natuurlijk, maar zetten zich niet in om in de maatschappij een krachtige heersende invloed uit te oefenen, als koningen met Christus. De dwaalleer heeft de meeste christenen in een afwachtende houding gezet, in plaats van daadkrachtig gebied te veroveren, samen met Koning Jezus.

Nu we weten dat Jezus niet ‘spoedig’ en ‘onverwachts’ zal komen, kunnen we eindelijk ten volle ons mandaat opnemen om alle volken tot Zijn leerlingen te maken en zijn Koninkrijk wereldwijd te vestigen.

Dat zal een uitstorting geven van Gods liefde, zoals we nog nooit gezien hebben. Want er zijn wereldwijd honderden miljoenen christenen. Wat gaat er gebeuren denk je, als die enorme reus uit zijn bunker tevoorschijn komt en rechtop gaat staan, middenin de wereld, en overal goed begint te doen? De impact is met geen woorden te beschrijven.

Het besef dat Jezus Christus het Ochtendlicht en Morgenster is, die dus steeds helderder schijnt, geeft ook veel levensnoodzakelijke rust, die de meeste christelijke leiders momenteel ontberen. Ik heb mezelf ook meermaals kapot gerend, omdat ik meende dat alles snel moest gebeuren. De Heer sprak echter tot me, doorheen een ervaren en oudere profeet waar ik af en toe heen ging:

‘David, Ik heb geen haast. Neem genoeg rust en zorg vooral voor je gezin. Kijk wat vaker naar je vrouw! Leef in alle vrede, leef in de sabbatsrust. Geniet van het leven dat Ik je geef. Ontspan, en speel als een kind. Dan kun je vanuit die rust en vrede Mijn liefde aan mensen laten zien. Jullie zijn op je mooist, als je in de rust bent.’

Het besef dat de Heer geen haast heeft, en dat Hij in alle vrede zijn plannen volvoert, doorheen de eeuwen, heeft me veel herstel geschonken.

Niet langer drukt het juk op mijn schouders dat ik in zeven haasten het hele land tot Jezus moet brengen. Ik mag ontspannen en weten dat ik een deel mag doen, en dat de generaties die na mij komen ook een deel doen en hun nageslacht bouwt daar weer op verder, enzovoort. We zijn slechts een deel van Gods werk door de eeuwen heen. Dat geeft enorm veel rust en ontspanning. Ook kan ik nu dromen over mijn kinderen en kleinkinderen, wetend dat God een groot plan met hen heeft. Hij zal hen niet ineens wegrukken, maar zal hen gebruiken, net zoals Hij mij en de geestelijke vaders voor mij, heeft gebruikt.

De waarheid over de toekomst heeft me dus bevrijd van een ziekmakend juk dat me altijd opjoeg, een verkeerde verantwoordelijkheid gaf en me verblindde voor de toekomst van mijn nageslacht. Het laat me ook zien dat God ons roept om invloed uit te oefenen MIDDENIN de samenleving.

Er zijn ZEVEN BERGEN die een samenleving bepalen: de zakenwereld, de regering, de media, entertainment, onderwijs, gezin en godsdienst. God wil Zijn kinderen een centrale plaats laten innemen in deze gebieden, zodat we daar de regering van Jezus Christus kunnen brengen.

De onbijbelse vluchtmentaliteit die Jezus elk moment wil zien terugkomen, weerhoudt ons van deze goddelijke opdracht. Ik bid dat de waarheid van dit bijbels onderwijs velen zal helpen om ten volle op te staan in hun roeping om de zeven bergen van de samenleving te helpen innemen, zodat bijvoorbeeld de media en overheid steeds meer onder invloed komen van Jezus Christus. Zoals het bekende opwekkingslied zegt:

Sta op, o machtig leger. Hij regeert!
Nu is het tijd te bouwen aan zijn Koninkrijk,
terug te nemen het land, dat Hij ons gaf.
Hij komt in majesteit,
brengt overwinning in de strijd.
De wereld ziet: Hij is de Heer!

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

We zijn niet geroepen om te wachten op ontsnapping, maar om de regering van Jezus te brengen in elk aspect van de samenleving. 


 

Valse visioenen over de zogenaamde eindtijd

valse visioenen

De leugen dat we in de eindtijd leven en dat alles alleen maar duisterder wordt, heeft meer schade aangericht dan welke andere dwaalleer ook. Het heeft miljoenen christenen in een vluchtmentaliteit geduwd, waardoor ze afwachten op de komst van Jezus, in plaats van hun verantwoordelijkheid op te nemen om met Hem te regeren in de wereld. Ik ben ervan overtuigd dat dit een zeer effectieve strategie is van de duisternis, die christenen rooft van hun erfenis en mandaat. Het is van het grootste belang voor de machten van duisternis om deze misleiding met alle mogelijke middelen voortdurend kracht bij te zetten.

Daarom inspireren ze visioenen over de zogenaamde eindtijd, om de schadelijke dwaalleer bij christenen te versterken.

Bekende voorbeelden hiervan zijn Choo Thomas, een vrouw uit Zuid Korea, en Angelica Zambrano, een meisje uit Zuid Amerika. Beiden beweren ze door Jezus meegenomen te zijn naar de hemel en de hel. Miljoenen mensen hebben zich vergaapt aan de video’s met hun verhalen. Ik heb ze ook gezien. Opmerkelijk aan deze beide vrouwen is dat ze enkele jaren na hun visioenen over hemel en hel, nieuwe openbaringen de wereld in stuurden, waarin ze beweerden dat de Heer hen de grote verdrukking en de eindtijd had laten zien.

Het drong tot me door dat hun openbaringen demonisch van oorsprong zijn, toen ik hoorde welke onbijbelse leugens ze uitkraamden.

Beide vrouwen zagen bijvoorbeeld in hun visioenen dat mensen die niet altijd hun tienden gaven aan de kerk, voor eeuwig gemarteld worden in de hel. Ook mensen die anderen niet vergeven hebben, of die niet volmaakt heilig geleefd hebben, zullen eveneens voor eeuwig en altijd gemarteld worden. Dergelijke beweringen zijn dermate onbijbels, dat je wel heel erg onwetend moet zijn om ze te geloven. De kern van het evangelie is namelijk dat we behouden zijn door genade, niet door werken. De bewering dat het niet geven van je tienden, of het niet voldoende vergeven van anderen, ervoor zorgt dat je voor eeuwig de gruwelijkste kwellingen zult ondergaan, druist in tegen de absolute kern van het evangelie. Dat toont aan dat hun ervaringen onmogelijk van de Geest van God kunnen zijn.

Bovendien hebben we gezien dat de leringen over eindtijd, antichrist en grote verdrukking voortkomen uit een ernstig verkeerd begrip van de Bijbel. De Heilige Geest zal uiteraard nooit visioenen geven, om schadelijke dwaalleringen de wereld in te sturen.

Zelfs tijdens uitstortingen van de Heilige Geest kunnen er mensen zijn die demonische openbaringen krijgen. Hoe kan dat? De Bijbel zegt dat we ‘alles moeten toetsen en het goede behouden’.

‘Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.’ (1 Tess. 5:20-22)

Helaas moet ik zeggen dat de meeste christenen te snel elke bovennatuurlijke ervaring als waar aannemen en niet in staat blijken om accuraat te toetsen. Het boek ‘Visions beyond the veil’ van H. A. Baker, beschrijft een uitstorting van de Geest van God over een groep kinderen. Sommige van hen werden in de hemel opgenomen. Er kwam een diep besef van zonde en velen bekeerden zich. Dat waren ongetwijfeld zegenrijke ervaringen van de Geest van God. De vrucht was goed, want mensen kwamen dichter bij Jezus. Enkele kinderen kregen echter opeens openbaringen over een komende eindtijd. Door gebrekkige theologie waren de volwassenen niet in staat om te doen wat de Bijbel ons leert: ‘Toets alles en behoudt het goede.’ Ze toetsen niets en behouden daardoor niet enkel het goede maar ook het slechte. De duisternis weet dat heel goed! Daarom komen demonen altijd op plaatsen waar God sterk werkzaam is, om tussen hetgeen God doet, ook leugens te zaaien.

Door een zuiver inzicht te krijgen in wat de Bijbel zegt, kunnen we beter onderscheiden welke openbaringen van God zijn en welke uit een demonische bron komen. Vertrouw niet elke geest, zegt de Bijbel.

We hoeven echter niet bang te zijn voor misleiding, want de Geest van God wil ons zeker ervaringen geven, zoals Hij aankondigde:

‘Dan stort ik mijn geest uit, over ieder mens. Jullie kinderen, zonen en dochters, spreken namens mij, krijgen dromen, visioenen, jong en oud.’ (Joel 3:1)

We hoeven het vuur van de Geest dus zeker niet te doven. Hij wil ons wel degelijk bovennatuurlijke ervaringen schenken, die ons geestelijk helpen groeien. Maar we moeten wel volwassen worden in deze belevingen en accuraat leren toetsen wat wel en niet van God is. Dan kan God ons immers nog veel meer toevertrouwen.

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

De Geest van God geeft visioenen, maar we moeten toetsen wat wel en niet van Hem is.


 

Het eerste Nederlandstalige boek over de hoopvolle toekomst!

Natuurlijk worden niet alle vragen beantwoord in dit uitvoerige artikel. Als je meer inzicht wilt krijgen in Gods wondermooie plan met de mensheid en de aarde, bevelmik je van harte het boek aan ‘Het herstel van het Paradijs’. Dit is momenteel het eerste Nederlandstalige boek dat de bijbelse waarheid over het koninkrijk van God laat zien. Het bevat ook een bijlage met de geschiedschrijving van de historisch Josephus, waarin hij de gebeurtenissen beschrijft rond de val van Jeruzalem, zoals Jezus had voorspeld in Mattheus 24.

Dit boek heeft een aardverschuiving veroorzaakt in de Engelstalige christelijke wereld.

Het zal in Nederland hopelijk eenzelfde effect hebben, als mensen verlost worden van het onbijbelse doemdenken en Jezus Christus meer dan ooit gaan zien en ervaren als de Koning der koningen en de Heer der heren. Hieronder vind je meer info over ‘Het herstel van het Paradijs.’

herstel paradijs

Te lang hebben doemprofeten en zelfverklaarde Bijbelgeleerden ons met hun pessimistische toekomstscenario’s op het verkeerde been gezet. Behalve dat deze eindtijdtheorieën allesbehalve ‘goed nieuws’ zijn, staan ze haaks op Gods plan voor de wereld, dat niets minder dan het herstel van het paradijs beoogt.

De Bijbel geeft ons een optimistische eschatologie (leer van de laatste dingen) die je er met enige studie gemakkelijk uithaalt, als je maar de juiste principes van Bijbeluitleg hanteert.

De auteur begint daarom met een uiteenzetting van een aantal regels die gelden voor het uitleggen van de Bijbel. Vervolgens verklaart hij aan de hand van de belangrijkste regel – Schrift met Schrift vergelijken – een voor een de eschatologische termen in het Nieuwe Testament vanuit het Oude Testament.

De lezer wordt hierdoor meegenomen op een ontdekkingsreis waarbij hij van de ene in de andere verbazing valt, zo nieuw en tegelijkertijd zo vanzelfsprekend is de verklaring van de overbekende, en vaak misbruikte ‘eindtijdteksten’.

De vele eyeopeners hebben een bevrijdend effect, omdat het doemdenken onterecht blijkt te zijn, en het plaats maakt voor de zekerheid dat de hele wereldgeschiedenis zich naar dit ene punt beweegt: het herstel van het paradijs.

Voorwoord van apostel John Eckhardt.
Met uitgebreid Bijbel- en trefwoordenregister.

Bestel hier ‘Het herstel van het Paradijs’!

 

Poster: Jezus Christus is Heer!

Om ons allemaal eraan te herinneren dat Jezus Christus HEER is, heb ik deze poster ontworpen. Jezus zal niet ooit Heer zijn, Hij is NU Heer! Ik wil je aanmoedigen deze poster een plekje te geven in je huis, kantoor, school of kerk, om jezelf en anderen er steeds weer op te wijzen dat niet satan de baas is, maar Jezus Christus! Hij regeert voor eeuwig en Zijn heerschappij zal alleen maar toenemen. Jezus Christus is HEER!

poster jesus lord

Bestel deze prachtige poster!

wit

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This