Gods liefde voor jou

gods liefde

Gods liefde is de reden van je bestaan. God is liefde en Hij heeft je gemaakt om zijn liefde te leren kennen.

Op deze pagina vind je diverse boodschappen die je helpen Gods liefde te ervaren, als de mooiste realiteit van je leven. Neem even de tijd om deze woorden te lezen en te beluisteren. Deze boodschappen zijn ingegeven door God Zelf, dankzij de gave van profetie. Dat wil zeggen dat deze woorden niet door een mens bedacht zijn, maar dat God Zelf aan het woord, is door de Heilige Geest. Als je verlangt om meer te weten over de stem van God, lees dan dit artikel.

gods liefde watervalOpen je hart en ontvang Gods liefde, als een rivier die stroomt uit Gods hart, naar jouw hart.

Drink als het ware van Gods woorden van liefde, zodat je hart ermee vervuld wordt. Denk niet teveel zelf na, maar laat de woorden gewoon in je hart stromen… 

blauwe lijn

God is pure, passionele liefde voor jou

blauwe lijn

Luisteren naar het hart van God

blauwe lijn

Ik ben jouw liefhebbende Verlosser

blauwe lijn

Kostbaar kind van God

blauwe lijn

Hoe kan ik Gods liefde ervaren in mijn hart?

blauwe lijn

Profetische teksten over Gods liefde

Hieronder kun je diverse prachtige boodschappen lezen, over Gods geweldige liefde voor jou. Print ze uit en lees ze regelmatig nieuw, om Gods liefde heel diep tot je innerlijk te laten doordringen. Dan zal zijn liefde de basis van je leven worden.

 

Geliefde kind,

Ik heb zoveel liefde voor jou. Ik kan het je eigenlijk niet vertellen, omdat woorden zo tekort schieten, omdat woorden zo beperkt zijn om uit te drukken wat Ik in Mijn hart ervaar voor jou.

Ik heb een liefde voor jou die zo oneindig, zo onbegrijpelijk en zo onvatbaar is voor het menselijk verstand.

Mijn liefde is veel te groot voor elk verstand, voor elke mogelijke vorm van begrip. Zelfs de engelen zijn niet in staat om de diepte van Mijn liefde te vatten.

Ik ben God. Ik ben de Eeuwige. Ik ben de Almachtige. En Ik brand van eeuwige, onveranderlijke, onverminderende, nooit afnemende liefde voor jou.

Ik kan je veel inzicht en wijsheid geven, Ik kan je grote diepten laten zien van Mijn koninkrijk, Ik kan je geweldige rijkdommen laten zien van Mijn Geest, Ik kan je meenemen naar verre gebieden in Mijn wereld, Ik kan je verbazen, Ik kan je werkelijk versteld doen staan – keer op keer – omdat Ik zo geweldig groot ben, zo oneindig en omdat Ik zoveel wonderbare zaken kan openbaren aan jou.

Er is geen einde aan de rijkdommen in Mijn hand. Er is geen einde aan de rijkdommen in Mijn wereld. Er is geen einde aan de diepten van Mijn wijsheid. Er is geen grens aan de mogelijkheden van Mijn hand…

Maar als er iets is wat Ik wil zeggen tegen jou, Mijn kind, wat belangrijker is dan alles wat er ooit is geweest is, alles wat er is, alles wat zal komen… als er iets is wat boven alles uitstijgt en wat je meer dan alles werkelijk moet weten, Mijn kind, dan is het dit:

Mijn liefde voor jou wordt nooit minder.

Mijn liefde voor jou is eeuwig.

Mijn liefde voor jou verandert nooit.

Ik ben zo bewogen, Mijn kind. Er stroomt zoveel genade en bewogenheid in Mij. Ik wil het je tonen. Ik wil alles doen wat er in Mijn vermogen ligt, om jou te tonen dat Mijn liefde voor jou nooit vermindert. Want Ik ben zo groot, Ik ben zo machtig. En Ik heb een liefde voor jou, Mijn geliefde kind, die nooit vermindert.

Durf het te geloven.

Er zijn veel stemmen in deze wereld die jou proberen wijs te maken dat je Mij moet verdienen. Er zijn veel stemmen die alles op alles zetten om te infiltreren in jouw hart, zodat je niet werkelijk de diepte van Mijn liefde zult kunnen ontdekken. Veel stemmen van mensen, die het vaak nog goed bedoelen ook. Mensen met een oprecht hart, maar die zelf geen diepe openbaring hebben van Mijn geweldige, intense, grote, overweldigende, nooit verminderende liefde.

De mens is een wezen dat afgesneden is van Mij. En heel veel mensen, zelfs mensen die Mij al in zekere mate kennen, zijn nog niet voldoende genaderd tot Mij en zijn nog niet voldoende doorgedrongen in Mijn hart. Ze hebben zich nog niet voldoende overgegeven aan Mij waardoor ze beginnen te zien wie Ik werkelijk ben: de God van liefde.

Maar Ik wil je zeggen, Mijn kind: Mijn liefde voor jou verandert niet.

Kijk naar het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15:11-32). Hoeveel verloren zonen en dochters zijn er wel niet in deze wereld? Hoeveel mensen zijn er wel niet die het in de ogen van iedereen verpest hebben, die werkelijk alles verprutst hebben? Mensen die niets goeds hebben gedaan, maar die alles wat dwaas is op hun kerfstok hebben. Mensen die van de ene fout in de andere vallen. Werkelijk alles wat ze maar verkeerd kunnen doen, lijken ze wel verkeerd te doen.

Maar, Mijn kind, het is niet te vatten voor jouw verstand wat Ik nu ga zeggen… Als je kijkt naar hen die vallen, struikelen, zondigen en worstelen en die werkelijk niets goeds lijken te doen, dan zeg Ik:

Mijn liefde voor hen is oneindig groot. Mijn liefde voor hen is onbegrijpelijk diep. Mijn liefde voor hen is onvoorstelbaar intens.

Ik wil dat je dat weet. Mijn kind, Ik wil het jou vertellen, opdat je weet dat Ik vol bewogenheid ben voor jou. Opdat je weet dat Ik vol liefde ben, dat Ik je niet zomaar verstoot, dat Ik je niet zomaar afwijs, dat Ik je niet zomaar uit Mijn aanwezigheid wegduw. Want Ik ben een God van bewogenheid. Ik ben een God van genade. Ik ben een God van ontferming. Ik ben een God van liefde.

Ik ben de God die zijn leven heeft gegeven om jou in mijn armen te sluiten.

Ik heb alles wat Ik had, mijn hele wezen, mijn binnenste uitgegoten om te laten zien dat Ik er wil zijn voor jou.

Mijn kind, Ik ben er voor jou.

En Ik ben vol bewogenheid, Ik ben vol genade voor jou. Er is niets wat jij kunt doen om deze liefde van Mij te laten ophouden.

– Je hemelse Vader en Jezus Christus


Mijn beminde kind,

Zoals een vader zorgt voor zijn kind, zo zorg Ik voor jou. Als een aardse vader zijn kind al iets goeds geeft, zou jouw hemelse Vader, die volmaakt is in alles, dan niet goed zijn voor jou?

Mijn kind, heb geen angst. Wees niet bang voor wat de toekomst zal brengen. Want jouw toekomst heb Ik uitgestippeld. Ik ben de Heer van je leven. Dat betekent dat Ik je leven beheer. Ik beheer het als een goed Beheerder. Ik bewaak je ingang en je uitgang.

hand van kind geborgen in Gods handen van liefde

Kom dichter bij Mij, want Ik wil dat je gaat leven in die werkelijkheid.

Want Ik heb je zoiets moois te bieden. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor ooit heeft gehoord en wat er in geen hart ooit is opgekomen… Wat niemand ter wereld ooit heeft bedacht in al z’n creativiteit, in z’n wildste fantasieën, in z’n mooiste dromen, dat heb Ik voor jou weggelegd, mijn geliefde. Mijn beminde, dat heb Ik voor jou bewaard.

Ik wil het je geven, mijn kind. Denk niet dat Ik een God ben die het je niet wil geven, want Ik leef er juist voor om jou alles te geven wat Ik voor jou in petto heb.

Maar kom bij Mij in de stilte. Eet en drink, heb maaltijd met Mij.

Want Ik ben de Bruidegom en jij bent mijn bruid. Ik wil bij je zijn zoals twee geliefden bij elkaar zijn, dus kom… Kom veel bij Mij. Kom elke dag bij Mij. Ik verlang naar je. Ik verlang naar jou in mijn heiligdom, waar Ik jou uitnodig elke dag. Om daar in mijn vertrekken te komen, die Ik heb ingericht met de mooiste tafels, het mooiste bestek, met het mooiste wat je je kunt voorstellen. Ik heb voor jou het beste voedsel en de heerlijkste drank klaargezet.

En elke dag wacht Ik, en dan zeg Ik tegen mijn engelen: ‘Zouden ze komen vandaag? Zouden ze komen en maaltijd met Me hebben?’ Want de tafel is gedekt en Ik wacht. Ik wacht op jou. Kom bij Mij, heb maaltijd met Mij. Laten we dansen, laten we dansen als twee geliefden. Laten we dansen als de bruid en de Bruidegom.

Meisje danst van geluk

Laten we dansen, mijn beminde. Laten we samen zijn.

Want Ik wil alles weten wat je bezig houdt. De dingen die je beleeft. De dingen waar je bang voor bent. Geef het maar aan Mij. Want Ik ben je Vriend. Ik ben je Geliefde.

Je hoeft niet te wachten op mijn wederkomst om mijn glorie te zien. Je hoeft niet te wachten op mijn wederkomst om verlost te worden door Mij. Je hoeft niet te wachten op mijn wederkomst om mijn kracht en liefde te ervaren. Ik heb je Mijn Geest gegeven, mijn liefste, Mijn Geest, die jou het meerdere van Mij zal geven.

Het zijn geen loze woorden die Ik spreek. Ze zijn een werkelijkheid, die krachtiger is dan welke kracht er ook is in deze wereld. Het is mijn werkelijkheid en je kunt er zo instappen. Het is heel simpel. Stap er gewoon in. Zeg gewoon: ‘Heer, hier ben ik. Ga Uw gang maar Heer.’ Dan zullen we samen zijn. Ik zal je vullen met die liefde die zo krachtig is dat, wanneer je vol bent van mijn liefde, je alles aan zal kunnen.

Want Ik wil je vol maken van mijn liefde. Ik wil je elke dag opnieuw vol maken van mijn liefde.

Een liefde die zo krachtig is dat geen storm op aarde je kan beroeren. Want in mijn liefde, mijn kind, ben je sterker dan de sterkste burcht. In mijn liefde, mijn kind, ben je veilig onder mijn vleugels en kan geen vijand je raken. In mijn liefde ben je veilig. In mijn liefde ben je thuis. In mijn liefde ben je krachtig. In mijn liefde sta je sterk. In mijn liefde is alles wat je nodig hebt. Maar mensenkinderen denken er vaak te licht over. Ze denken dat wat ze hebben gezien aan liefde, het enige is wat er is. Maar Ik zeg je, mijn kind, Ik BEN liefde. Ik ben de Maker van liefde. En Ik ben jouw Maker.

Vertrouw Mij toch. Zou Ik jou teleurstellen? Nee. Dat zal Ik nooit doen. Nooit zal Ik je teleurstellen. Wie bij Mij komt zal Ik nooit teleurstellen. Nooit zal Ik je afwijzen, mijn kind. Nooit zal Ik je in de steek laten. Nooit. Onthoud dat goed.

Kind op schouders van liefdevolle vader

Want Ik heb een toekomst voor je, een plan. Een plan waar je zelf nog geen idee van hebt. Een plan dat groter is, dat hoger is, dat zoveel mooier is dan je zelf kunt bedenken.

Ik ben God. Laat Mij God zijn. Geef je aan Mij. Honderd procent. Geef je over aan Mij. En laat Mij God zijn.

Mijn hart gaat zo naar je uit. Overal waar je gaat volg Ik jou, mijn kind. Ik weet alles wat je doet. Ik weet alles wat je denkt en Ik ben één en al liefde voor jou. Waar je ook bent. Waar je ook staat. Wat je ook doet. Ik ben er. Of je nu ligt, of je nu wandelt, of je nu slaapt, of je nu werkt, of je nu handelt, of je nu rust. Waar je ook bent: Ik ben er! En Ik ben er in de volle liefde. In de volmaaktheid van mijn liefde. Ontdek deze waarheid, mijn kind. Ontdek deze diepe waarheid: Ik ben altijd bij je. Altijd. Lees het maar in Psalm 139:

‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. U bent om me heen, u bent voor en achter me en uw hand ligt op mijn schouder.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.’

Ik hou van je, met een liefde die uitgaat naar jou, mijn kind. Ik strek me uit naar jou. Ik beweeg om jou heen. Mijn Geest gaat uit naar jou, om bij jou te zijn. Ik wil je niet eens verlaten. Er is niets in Mij, dat jou wil verlaten. Niets. Het kan niet. Je bent van Mij en Ik ben van jou.

Jij bent in Mij en Ik ben in jou. We zijn één. Zoals de Vader en Ik één zijn, zo zijn wij één.

En dat zal voor eeuwig zo blijven. Niemand of niets kan jou scheiden van mijn liefde. Ik ben in jou en jij bent in Mij. Zelfs al voel je je bedrukt. Zelfs al heb je angst. Zelfs al heb je moeiten. Luister naar wat mijn Woord zegt:

‘De Heer is boven alles verheven, Hij woont in de hemel, voor altijd, zijn naam is heilige God. Hijzelf zegt: “Ik woon in de hemel, ongenaakbaar, maar ook bij wie verdrukt worden, bij wie gering zijn. Ik zal hen opbeuren en nieuwe moed geven.” (Jesaja 57:15)

Ik woon bij hen, die bedrukt zijn en die gebroken zijn. Bij hen, die verbrijzeld zijn van hart. Bij hen die teneergedrukt zijn. In Psalm 34:19 staat: ‘De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.’ Daar woon Ik, mijn kind. Ik weersta hen die hoogmoedig zijn. Hen, die hun eigen naam hoog verheven willen zien. Hen weersta Ik. Maar zij die verbrijzeld zijn, zij die schuilen bij Mij, zij die alles van Mij verwachten, van hen is mijn Geest. Van hen is mijn kracht. Van hen is mijn Koninkrijk.

Alles in Mij houdt van jou. Ik heb je lief, mijn kind. Ik bemin je en Ik zal je nooit verlaten.

Mijn woord spreekt erover, overvloedig, hoezeer Ik jou bemin. En hoe dicht Ik bij jou ben. Ik verlaat jou nooit. Ik zou je niet kunnen verlaten, want mijn liefde gaat uit naar jou. Niets in Mij wil jou verlaten. Niets. Ik bemin je mijn kind, ontdek het.

Kom tot rust in Mij. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn bij jou en we houden van je. In al onze liefde beminnen we jou. We verlaten jou nooit. Mijn Woord getuigt hiervan. Mijn Woord getuigt van onze liefde voor jou. Je bent verbonden met Mij. Lees wat er staat in Johannes hoofdstuk 14:

‘Op mijn verzoek zal de Vader jullie, een Ander, net zoals Mij, geven. Om jullie altijd bij te staan. Iemand die altijd bij je blijft. De Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen omdat ze Hem niet ziet of kent. Maar jullie kennen Hem. Want Hij woont bij jullie. En Hij zal in jullie zijn.

Ik laat jullie niet als wezen achter; Ik kom bij jullie terug. Nog even, en dan ziet de wereld mij niet meer. Maar jullie blijven mij zien, omdat ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie weten dat ik in mijn Vader ben, en jullie in mij en ik in jullie.

Wie mij liefheeft, zal zich aan mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem liefhebben, en mijn Vader en Ik zullen naar hem toegaan en wij zullen bij hem wonen.’

Overal waar je bent, daar ben Ik met jou. Wees hiervan doordrongen, mijn kind.

Want dit is wat je rust geeft. Dit is wat je kracht geeft. Dit is wat jou vrijmaakt. Geniet van mijn aanwezigheid bij jou. Waar je ook bent, waar je ook staat, waar je ook ligt of waar je ook zit. Bij wie je ook bent, Ik ben er. Leer genieten van mijn aanwezigheid. Want Ik heb je niet verlaten. Ik heb je niet als een wees achtergelaten. Ik ben bij jou!

Ik zal je nooit kwetsen. Ik zal je nooit verwonden, mijn kind. Ik ben jouw Vader, die van je houdt. En Ik hou van je met een volmaakte liefde. Bij Mij ben je veilig. Bij Mij ben je waarlijk veilig. Er is geen andere plaats, waar je veilig bent, dan in mijn aanwezigheid.

Vrouw staat in veld bloemen en ervaart Gods liefde

Leer op Mij vertrouwen, voor alles wat je nodig hebt. Leer op Mij vertrouwen, voor elke nood en voor elke behoefte in je leven. Want Ik ben een Vader en Ik zal het je geven. Vertrouw op Mij. Vertrouw en rust. Want het heeft de Vader behaagt om jou het Koninkrijk te geven (Lucas 12:32).

Rust in Mij, zegt de Vader, want als je in Mij rust, zullen alle andere dingen je geschonken worden. Streven helpt je niet. Rusten en vertrouwen, daarin ligt het geheim.

Want Ik hou van je en een vader geeft zijn zegeningen en zijn liefde aan zijn kinderen.

Als je in Mij blijft, zegt Jezus, zoals de rank aan de wijnstok verbonden is, als je blijft in mijn liefde voor jou, als je blijft in mijn woorden die jou vrijmaken, zegt Jezus, dan mag je alles vragen wat je wilt. Je zult het ontvangen. Want Ik geef het je graag. Ik ben geen vader die wil nemen van jou. Nee. Ik heb er vreugde in om jou het Koninkrijk te geven.

‘Iets dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen: iets dat God heeft weggelegd voor wie Hem liefhebben’ (1 Korintiërs 2:9)

‘Of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, of het nu gaat om wereld, leven of dood, om heden of toekomst, het is allemaal van u. Maar U bent van Christus, en Christus is van God.’
(1 Korintiërs 3: 22, 23)

‘Want in Christus, in zijn lichaam, woont God volledig, en in uw verbondenheid met Hem, die boven alle krachten en machten staat, bezit u die volheid.’ (Kolossenzen 2:9, 10)

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This