Bestaan engelen?

bestaan engelen

Bestaan engelen echt of zijn ze het product van op hol geslagen verbeelding van de mens? Bekijk deze documentaires en oordeel zelf…

Doorheen de geschiedenis zijn er letterlijk duizenden getuigenissen geweest van mensen, uit elke cultuur en in elke periode van de geschiedenis, die dramatische en vaak levensveranderende ervaringen hebben gehad met engelen. Ook in de Bijbel wordt honderden malen melding gemaakt van opmerkelijke activiteit van engelen, die Gods woorden aan mensen doorgaven of mensen hielpen in tijden van nood.

Hoe kun je zeker weten dat engelen bestaan? Zijn ervaringen met engelen niet slechts de vrucht van het fantasierijke brein van de mens? Op deze pagina kun je gedocumenteerde getuigenissen lezen, die je laten zien dat engelen wel degelijk bestaan. Ik vertel ook wat de Bijbel zegt over engelen, je leert iets over gevallen engelen die mensen misleiden en hoe God wil dat we omgaan met zijn hemelse dienaars. Tenslotte vind je hier enkele betrouwbare en steengoede christelijke boeken over engelen, die je werkelijk bijzonder zullen bemoedigen en inspireren.

Engelen beschermen verpletterde man

Portret van Bruce van NattaHet eerste getuigenis is het verhaal van Bruce Van Natta, die verpletterd werd toen een vrachtwagen, die duizenden kilo’s weegt, op hem viel. Zijn lichaam werd verpletterd. Diverse slagaders scheurden en de meeste van zijn ingewanden werden verbrijzeld. De pijn die Bruce voelde was te verschrikkelijk voor woorden en hij had nog maar enkele minuten te leven.

Toen riep Bruce uit naar God: ‘Heer, help me!’

Op datzelfde moment verliet alle pijn hem en werd hij gevuld met een onuitsprekelijke vrede. Opeens verliet hij zijn lichaam en hij bevond zich boven de vrachtwagen. Hij zag zijn verpletterde lichaam liggen en een collega die naast hem zat.

Aan weerszijden van zijn lichaam zag hij echter twee enorme lichtgevende gedaanten, die hun handen op zijn lichaam hielden.

Later vertelden de artsen van het ziekenhuis hem dat er in de hele medische geschiedenis geen enkel geval bekend is van een mens die in leven bleef, nadat dat vijf slagaders gescheurd waren en zoveel ingewanden verpletterd waren. Dat is eenvoudigweg niet mogelijk. Bruce had moeten doodbloeden. De engelen die hun handen op het lichaam van Bruce hielden, beschermden hem echter.

Bruce heeft het ongeluk overleefd en vertelt in onderstaande video zijn verhaal…

 

AANBEVOLEN BOEK...

christelijke boeken engelen met opdracht roland buck
Engelen met een opdracht

‘Ik was halverwege de trap, toen het licht aanging! Voor mij stonden de twee grootste mannen, die ik ooit had gezien! Het was een hele schok voor mij, hoewel ik niet bang werd. Het licht dat van hen uitging, had zo’n goddelijke kracht, dat ik niet kon blijven staan!’

‘Eén van de enorme wezens greep mij echter vast, waarna mijn kracht terugkeerde. Ik ben de engel Gabriël, zei hij tot mijn stomme verbazing! Was dit dezelfde Gabriël, waarover ik in de bijbel had gelezen? Het was buitengewoon ontzagwekkend!’

Eind jaren 70 kreeg dominee Roland Buck 16 bezoeken van engelen, waaronder Gabriël. Alles wat de engelen zeiden, was vol van de liefde van God voor de mensen. De boodschappen van deze engelen zijn geheel in overeenstemming met de Bijbel. Het lijkt echter of er een lamp in deze boodschappen zit, want je krijgt een nog beter beeld van God en van Zijn bedoelingen!

Van de oorspronkelijke Engelse versie zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Zeer veel mensen, zowel jongere als oudere, zijn enorm bemoedigd door het lezen van dit prachtige boek. Ben jij de volgende?

top

AANBEVELING DOOR LEZER:
‘Het is een geweldig opbouwend boek. En een echte aanrader! Je proeft de waarheid van God en de bijbel door het hele boek heen. En tijdens het lezen zie je hoe groot Gods liefde is voor ons mensen.’

Bestel dit bijzondere boek!

Engelen op Highway Six

lisa bowdoinTwee auto’s botsten met hoge snelheid frontaal op elkaar, op Highway Six, in Texas. De auto’s sloegen meerdere malen over de kop en verpletterden elkaar. Lisa Bowdoin bevond zich in de ene auto, die ondersteboven lag. Ze kreeg haar veiligheidsgordel niet los en zat gevangen in een brandende wagen.

Cheri en Cody Clemmons waren getuige van het drama en snelden toe om te helpen. Cody zag meteen dat het onmogelijk was om Lisa uit de auto te halen, want de wagen was verpletterd en er was geen opening waar ze doorheen kon. Cheri en Cody geloven echter beiden in Jezus Christus en smeekten Hem om hulp.

Op hetzelfde moment zagen ze ineens twee grote witte handen, die zich om de handen van Cody heen sloten en die de zwaarlijvige Lisa moeiteloos uit het brandende wrak haalden.

Lisa zag hoe een fel licht in de auto scheen en zag ook de twee lichtgevende handen. Even later bevond ze zich veilig en wel op het gras naast de auto. Cheri stond erbij en zag eveneens het felle licht en de witte handen.

Anthony RussoIn de andere brandende auto lag Anthony Russo nog vastgeklemd. Theresa Surley, een oudere vrouw die tevens getuige was van het ongeluk, schreeuwde uit naar God: ‘O God, U moet deze man helpen, U moet deze man helpen!’ Even later zag iedereen hoe Anthony als het ware uit de wagen zweefde en op het gras werd gelegd. Anthony was bijna de hele tijd buiten bewustzijn. Hij is ervan overtuigd dat God een engel heeft gestuurd om hem te verlossen.

Deze vijf mensen hebben elkaar leren kennen door een tragisch ongeval, waarbij hun hulpgeroep tot Jezus Christus werd verhoord.

Allen waren ze ooggetuige van de aanwezigheid van de engelen, die God stuurde, die het leven hebben gered van Lisa en Anthony.

Bekijk de video documentaire over dit wonder, die is gemaakt door de Amerikaanse nieuwszender CBN (Christian Broadcasting Network). Deel dit met anderen.

Engelen redden een jongen

Josiah LambEen derde documentaire vertelt de ervaring van de twaalfjarige Josia Lamb. Hij sjeesde met een jetski over het water en racete onwetend op een sterk koord af, dat strak over het water gespannen was. Vlak voordat hij het koord zou raken, zag hij ineens dat de lucht boven hem oplichtte en leek het of de tijd ineens stil stond. Hij aanschouwde een groot aantal indrukwekkende engelen. ‘De engelen zagen er niet uit als mollige cupido’s, maar ze waren geweldig groot en gespierd en hadden vurige zwaarden in hun hand’ zegt Josia.

Hij hoorde op datzelfde ogenblik een stem tegen hem zeggen: ‘Josia, hef je hand op!’ Hij gehoorzaamde en op hetzelfde ogenblik knalde hij op topsnelheid tegen het strakke koord aan.

Het gevolg was verschrikkelijk. De huid van zijn hele arm werd opengereten, en zijn keel werd half opengesneden. Toch overleefde hij dit ongeluk. De artsen vertelden zijn ouders dat het een wonder is dat Josia net op tijd zijn arm ophief (terwijl hij het koord niet had gezien). Als hij zijn hand niet had opgetild, was hij onthoofd geweest, vertelden de artsen.

Sinds deze ervaring met Gods engelen heeft Josia bewogenheid gekregen voor zieke mensen. Regelmatig worden mensen wonderbaarlijk genezen, wanneer hij voor ze bidt. Bekijk zijn getuigenis in onderstaande documentaire.

 

 

Wat zegt de Bijbel over engelen?

In de Bijbel staan tientallen beschrijvingen van engelen, die door God werden gestuurd. Het woord ‘engel’ komt meer dan tweehonderd maal voor in de Bijbel en het meervoud ‘engelen’ zo’n honderd maal.

Er zijn veel verschillende soorten engelen, die diverse taken uitvoeren. Er zijn engelen die troosten en kracht geven, en er zijn engelen die een boodschap van God aan mensen doorgeven. Er zijn engelen die dood en verderf zaaien als een oordeel van God over zijn vijanden en er zijn engelen die zorgen voor geweldige overwinningen. Er zijn engelen die God passioneel aanbidden en die prachtige muziek maken en er zijn engelen die mensen helpen om in Gods tegenwoordigheid te komen. Engelen brengen mensen boodschappen van God of geven richting waar nodig. Ik zal kort enkele voorbeelden noemen, uit de Bijbel.

Engel van de Heer met zwaard in de hand

Krachtige strijders

In de Bijbel zie je dat Gods engelen vaak geweldige strijders zijn, met vurige zwaarden, die over bijzondere kracht beschikken. Ze voeren oorlog tegen demonische machten en volvoeren Gods oordelen over het kwaad. Engelen kunnen dermate sterk zijn, dat ze hele legers op slag vernietigen. Dit zijn enkele bijbelteksten over dit soort strijdende engelen:

‘Daarop stuurde de HEER een engel, die alle geoefende krijgers, aanvoerders en bevelhebbers in het kamp van de koning van Assyrië verdelgde.’ (2 Kronieken 32:21)

‘Toen trok een engel van de HEER ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs honderdvijfentachtigduizend man. De volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen.’ (Jesaja 37:36)

‘Toen David opkeek zag hij de engel van de HEER tussen aarde en hemel staan, het blanke zwaard uitgestrekt over Jeruzalem.’ (1 Kronieken 21:16)

‘De engelen sloegen alle mannen die bij de ingang van het huis waren, jong en oud, met blindheid.’ (Genesis 19:11)

Schilderij van een mooie engel

Majestueus en machtig

Engelen kunnen ook buitengewoon majestueus en machtig zijn. In veel gevallen stralen ze een helder licht uit, wat kenmerkend is aan God. Hij is licht, zonder een spoor van duisternis, zegt de Bijbel.

‘De engel had groot gezag en zijn heerlijkheid verlichtte de aarde.’ (Openbaring 18:1)

‘Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur.’ (Openbaring 10:1)

‘Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel.’ (Matteus 28:2)

‘Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte.’ (Handelingen 12:7)

Een engel troost Jezus in de hof van Gethsemane

Troost en bescherming

God stuurt ook engelen om mensen te beschermen, nieuwe kracht te geven en om te troosten. Jezus Christus ontving bijvoorbeeld kracht van een engel, toen Hij zwaar beproefd werd in de hof van Gethsemane, vlak voor zijn kruisdood.

‘Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven.’ (Lukas 22:43)

‘De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.’ (Psalm 34:8)

‘Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ (1 Koningen 19:5)

‘Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten.’ (Daniel 6:23)

‘Ik stuur een engel voor jullie uit om je op je tocht te beschermen en je naar de plaats te brengen die ik voor jullie bestemd heb.’ (Exodus 23:20)

‘’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten…’ (Handelingen 5:19)

Boodschappers van God

Engelen dienen de almachtige God en brengen zijn boodschappen over aan mensen. In de Bijbel staan daar tientallen voorbeelden van. De meest bekende zijn wellicht de verschijningen van engelen rond de geboorte van Jezus Christus. Maria, Jozef, de herders en de wijzen zagen engelen. Engelen gaven ook vaak instructies aan mensen en moedigden mensen aan om dapper te doen wat God van hen vroeg. In de Bijbel zie je meer dan eens dat mensen gesprekken voeren met engelen.

‘De engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’ (Gideon 6:12)

‘‘Wat betekent dat, mijn heer?’ vroeg ik, en de engel die met mij sprak antwoordde: ‘Ik zal je laten zien wat dit betekent.’’ (Zacharia 1:9)

‘Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’’ (Handelingen 8:26)

Misleidende engelen

Helaas zijn niet alle engelen die aan mensen verschijnen even betrouwbaar. De Bijbel laat ons zien dat een deel van de engelen die God dienden, opstandig geworden zijn en gekozen hebben voor het kwaad.

Gevallen engelen

Veel van deze engelen liggen gebonden in de onderwereld, in afwachting van Gods oordeel.

‘Want God heeft ook engelen die zondigden, niet gespaard, maar hen laten opsluiten en vastketenen in het duister van de onderwereld, waar ze op hun vonnis moeten wachten.’ (2 Petrus 2:4)

Naast gevallen engelen, die in gevangenschap zitten, zijn er geestelijke wezens die niet opgesloten zitten, maar die volop actief zijn om de mensheid van God weg te leiden, naar andere spirituele wegen. Christenen die waarachtig Jezus Christus dienen hebben vaak te kampen met de geestelijke machten die alles doen om het ware evangelie op aarde te verhinderen of te verdraaien.

‘Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.’ (Efeze 6:12)

Hoe herken je gevallen engelen?

Gevallen engelen hanteren geraffineerde tactieken om de mensheid van God weg te leiden en in misleiding te brengen. Een veel voorkomende strategie is dat deze engelen zich voordoen als geweldig mooie, liefdevolle ‘engelen van het licht’. Sommige kunstenaars laten zich door hen inspireren, om wondermooie schilderijen te maken van dat soort engelen. Ze pronken graag met hun schoonheid, niet om mensen in aanbidding tot God te brengen, maar zodat mensen hen gaan volgen. Je ziet in veel winkels kaarten, posters en boeken met deze wondermooie afbeeldingen van engelen.

De schitterende afbeeldingen van deze misleidende engelen zijn bedoeld om mensen te verleiden, zodat ze zich openen voor deze misleidende geesten.

De apostel Paulus waarschuwde de christenen nadrukkelijk voor misleidende engelen, die een boodschap brengen die afwijkt van het ware evangelie van Jezus Christus.

‘Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij!’ (Galaten 1:8)

‘niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht.’ (2 Korintiers 11:14)

In deze tijd puilen boekhandels uit van de boeken die over engelen vertellen. Helaas zijn het bijna allemaal boeken die geschreven zijn onder inspiratie van misleidende engelen, die mensen willen wegleiden van de enige ware God.

Een new age engelDeze engelen presenteren zich bijvoorbeeld als een ‘gids’, die jou helpt de juiste weg te bewandelen naar geestelijke ontwikkeling.

Kenmerkend voor deze engelen is dat zij de mens wijsmaken dat je zelf ‘god’ bent. Volgens deze geesten is de mens in wezen goed en niet slecht en moeten we ons niet bekeren van het kwaad in ons hart. De opstandigheid die de mens van nature in zijn hart heeft jegens zijn Maker en de trots die velen hebben, wordt hierdoor bevestigd. De mens blijft onafhankelijk van God en spiritualiteit is een manier om zelf geestelijk hogerop te komen, in plaats van je nederig te buigen voor God.

Ook het beeld van God als liefhebbende Vader, die een persoonlijke relatie met ons wil en die onze echte Gids wil zijn, wordt door deze ‘engelen van het licht’ misvormd. De weg naar de waarheid wordt mystiek afgeschilderd en de mens raakt op zichzelf gericht, in plaats van zich te leren overgeven aan Jezus Christus.

Misleidende engelen zeggen dat het goddelijke in jou is en in wezen leren ze je om jezelf te zien als ‘god’.

De mooie woorden en geestelijk klinkende redeneringen bieden echter zeer weinig  houvast. Als je erop ingaat, raak je verzeild in een magische mist, die er wel heel aantrekkelijk uitziet, maar waarin je uiteindelijk de weg kwijtraakt.

Misleidende engelen ontkennen Jezus Christus

Misleidende engelen zullen nooit op Jezus Christus wijzen als de verlosser die komt om ons van onze zonden te verlossen. De kern van het evangelie is dat God zijn zoon Jezus Christus naar de aarde zond om de mens te verlossen van zijn schuld. Het is déze schuld die er de oorzaak van is dat er een hindernis is tussen de mens en God.

Jezus Christus is gekomen om zelf de straf voor onze fouten op zich te nemen. Dat deed Hij door als onschuldig mens aan een kruis te sterven.

Jezus is Gods plaatsvervangend offer voor de mens. Door het offer van Jezus Christus te aanvaarden en door ons af te keren van de zonde in ons hart, wordt de muur tussen de mens en God verwijderd en worden we een kind van God. Misleidende engelen zullen nooit zeggen dat Jezus Christus de zoon van God is, die de zonden van de mens wegneemt. ‘Je bent geen zondaar’, zeggen ze, ‘eigenlijk ben jij diep in je hart alleen maar goed.’ Jezus zegt echter: ‘Er is geen mens op aarde die werkelijk goed is. Daarom is de mens afgescheiden van God.’

engelen wijzen op Jezus ChristusWare engelen dienen Jezus Christus en willen dat Hij aanbeden wordt.

Ze willen niet dat iemand hen gaat zien als de bron van redding. Dat is immers God. Daarom kun je ze ook niet ‘oproepen’ door meditatie of gebed. Engelen zijn slechts dienaars, die o de achtergrond Gods wil volvoeren. Ze willen dat alleen God de eer krijgt. Daarom zijn verschijningen van engelen meestal heel kort en sporadisch, terwijl mensen met God Zelf wel uitgebreide ervaringen en ontmoetingen kunnen hebben. Hij is onze Vader en Vriend, onze Vreugde en Verlosser.

God is je gids

God wil jouw Vader zijn, je helpen en antwoord geven op al je vragen. Hij is je echte Gids, die werkelijk betrouwbaar is. God zelf staat voor je klaar! Wat kun je je meer wensen?

In New Age en in diverse occulte kringen staan engelen veel te centraal, krijgen zij alle aandacht in plaats van God. Dat is het bewijs dat het demonen zijn, die zich als engelen van het licht voordoen.

Geen enkele engel is bron van leven, bron van licht, bron van verlossing of wat dan ook. Ware engelen zijn dienende boodschappers, die mensen op de enige ware God willen richten. Het zijn strijders die meestrijden voor de redding van mensen, uit de klauwen van zonde en kwaad.

Als je ooit een engel ziet of als je hoort of leest over engelen die vanalles beweren te doen voor je, wees dan alert. Engelen zijn er niet om gevolgd, aanbeden of geraadpleegd te worden. Het woord ‘engel’ komt van het woord ‘ANGELOS’ wat BOODSCHAPPER betekent. Het zijn slechts dienaars van onze hemelse Vader, en zijn Zoon Jezus Christus. Een ware engel, die zijn plaats van nederige dienst niet verlaten heeft, is op de achtergrond en wil niets liever dan dat jij Jezus Christus leert kennen.

Onze relatie is met God zelf, niet met engelen.

Misleidende engelen zullen je op subtiele wijze van Jezus Christus wegleiden. Of ze geven een andere invulling aan Jezus Christus. Ze hebben het bijvoorbeeld over ‘de Christus’ en doen alsof dat een of andere spirituele staat van verhevenheid is. Nee, Jezus Christus is een persoon, Hij is de Koning van alle koningen en de Heer van alle heren, in hemel en op aarde. Alles wat in de hemel, op de aarde en onder de aarde is en alles wat een naam heeft, is volkomen onderworpen aan de heerschappij van Jezus Christus, de Zoon van God.

Jezus Christus is de koning der koningenHij is de almachtige. Engelen aanbidden Hem, dienen Hem, juichen tot Hem en willen Hem verkondigd zien.

Zij zien als geen ander de liefde van God voor mensen. Ze weten als geen ander hoe diep God lijdt met de mensen die lijden. Zij willen dat de liefde van God bekend wordt op aarde.

Laat je dus niet misleiden door allerlei boeken, lezingen en leringen over engelen. Zoek nooit naar engelen, want dan doe je aan afgoderij. Dan zul je gegarandeerd misleid worden.

Engelen zijn God niet. Engelen zijn dienaars van God. Zoek hen niet. Zoek God.

Zoek de Heer van de hemelse legers, de Allerhoogste God, de enige die hemel en aarde geschapen heeft. Alleen HIJ is waardig om onze aanbidding te ontvangen. Alleen Hij is onze bron voor verlossing en hulp.

Dien geen engelen die als een afgod voor je willen zijn, zodat je hen meer gaat volgen dan God zelf. Laat je niet misleiden. Want de strategie van deze valse engelen is om je een slaaf van hen te maken. Ze doen zich heel lief voor, maar het zijn in werkelijkheid gruwelijke gedrochten. Ooit waren ze stralende engelen in Gods heilige en volmaakte tegenwoordigheid. Maar omdat ze hoogmoedig en opstandig werden, konden ze niet bij God blijven en werden ze Gods vijanden.

Er is een oorlog gaande tussen God en Satan – de valse ‘engel van het licht’ – die mensen wil verdoemen net zoals hijzelf verdoemd is.

Zoek geen engelen, zoek geen geestelijke raadgevers buiten God om. Zoek Jezus Christus. Hij alleen is aan het kruis gestorven als offer voor jouw zonden. Geen enkele engel, geen enkele geestelijke ‘gids’ is gestorven voor jou. Alleen Jezus Christus is mens geworden, heeft onder ons gewoond, heeft tienduizenden zieken genezen en vele doden opgewekt en heeft zijn leven afgelegd als offer voor de hele mensheid.

Zoek Hem met je hele hart.

Als je met je hele hart Hem alleen als Heer en Koning dient, aanbidt en volgt, zal Hij zijn legers van ontelbare engelen, met vele rangen en standen, bevel geven om jou te dienen. Alleen zal dan alle eer gaan naar Hem die zijn leven gaf voor jou.[symple_divider style=”fadein” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Engelen met een opdracht

ENGELEN met een opdracht

Roland Buck

Eind jaren 70 kreeg dominee Roland Buck 16 bezoeken van engelen, waaronder Gabriël. Alles wat de engelen zeiden, was vol van de liefde van God voor de mensen. De boodschappen van deze engelen zijn geheel in overeenstemming met de Bijbel. Het lijkt echter of er een lamp in deze boodschappen zit, want je krijgt een nog beter beeld van God en van Zijn bedoelingen!

Van de oorspronkelijke Engelse versie zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Zeer veel mensen, zowel jongere als oudere, zijn enorm bemoedigd door het lezen van dit prachtige boek.

Bestel dit bijzondere boek! [symple_divider style=”fadein” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

engelen boek charles capp

ENGELEN

Wat is hun doel? Wat brengt hen in beweging?

Charles en Annette Capps

Charles en Annette Capps leggen aan de hand van de Bijbel uit, hoe engelen betrokken willen zijn in elk gebied van je leven. Deze bovennatuurlijke wezens van God komen echter pas in actie als jij Gods Woord belijdt. God heeft engelen geschapen om te reageren op Zijn Woord, dus… wees voorzichtig met wat je zegt, jouw engelen luisteren! Woorden van twijfel en ongeloof zullen jouw engelen binden. Woorden van geloof brengen ze in beweging.

Engelen gaan voor je uit en zullen je plannen doen slagen! Door in lijn met Gods Woord te spreken, gaan engelen aan de slag om jouw weg voorspoedig te maken en te voorzien in goddelijke bescherming, net zoals ze dat in de Bijbel voor Abraham, Daniël, Elisa en vele anderen deden.

Dit boek neemt je mee op een fascinerende tocht door de Bijbel, waarin de tussenkomst van engelen duidelijk wordt. Ook worden er voorbeelden uit de levens van de schrijvers zelf aangehaald. De bediening van engelen is een onderdeel van de verlossing die God ons heeft gegeven en functioneert vandaag de dag nog steeds.

Bestel dit bijzondere boek!

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:
cheryl zegt

Ik vind dit heel inspirerend. Ik had nooit gedacht dat er zoveel school achter engelen.Onze God is waarachtig een machtige God.Niets en dan ook niemand kan aan Hem worden gemeten. Hartelijk dank voor de verhalen van de mensen die zijn gered door engelen.

David Sorensen zegt

Fijn dat je er zo door bemoedigd bent Cheryl! Deel het gerust met je vrienden zodat ook zij hierdoor meer van God kunnen ontdekken. Veel zegen!

Geen reacties mogelijk

Pin It on Pinterest

Share This