🚫 VERBODEN WAARHEID 🚫 De mensheid wordt wakker!

verboden waarheid

Sinds mensenheugenis zijn er altijd entiteiten geweest die als doel hadden te heersen over de rest van de mensheid. In onze tijd is het niet anders. De wijze waarop corrupte machthebbers hun strategie van totaalheerschappij uitvoeren is wel geraffineerder geworden. Men veroorzaakt bijvoorbeeld een grootschalig probleem, verspreidt panische angst hierover en komt vervolgens met de oplossing… die dwingend opgelegd wordt. Zij die de ‘oplossing’ niet aanvaarden worden bestempeld als een gevaar voor de anderen.

Er is echter een probleem: niet iedereen trapt blindelings in deze valstrik. Er zijn altijd diegenen die dieper nadenken en grondiger onderzoeken. Hoe kunnen deze vervelende individuen uitgeschakeld worden? De CIA heeft er een oplossing voor gevonden: noem ze ‘complotdenkers’. Misschien herinner je je de brutale moord op president Kennedy, van vorige eeuw? Deze eerlijke en moedige president was bezig diepgaande corruptie binnen de CIA en de Amerikaanse overheid te onthullen… en werd koelbloedig doodgeschoten. Er werd een zogenaamde moordenaar aangeduid, maar intelligente onderzoekers en dappere insiders onthulden dat Kennedy werd opgeruimd door de CIA. Hij was te gevaarlijk geworden…

Iedereen die zich verdiepte in het ‘waarom’ van de moord op president Kennedy werd echter een ‘complotdenker’ genoemd.

Zo werden ze niet serieus genomen door de massa, die dom en blind de officiële versie geloofde. Deze strategie heeft lange tijd gewerkt bij velen. Niemand wil immers een ‘complotdenker’ zijn, wat insinueert dat het complot slechts in je denken aanwezig is. Het is gemakkelijker en veiliger om gewoon de officiële versie van elke zaak blindelings te geloven.

murder kennedy

Beheers de grote informatiekanalen

Naast het belachelijk maken van de onderzoekers, passen de machthebbers een tweede tactiek toe: beheers alle media die het denken van de mensen beïnvloeden. Voor ons lijkt het alsof er een veelheid aan verschillende nieuwszenders, kranten, wetenschappelijke instituten, medische organisaties enzovoort zijn. In werkelijkheid zijn ze allemaal eigendom van dezelfde kleine groep mensen. Disney bijvoorbeeld is eigenaar van bijna alle filmmaatschappijen in Hollywood, die echter wel allemaal een andere naam dragen (meer info hierover in onderstaande documentaire ‘Out Of Shadows’). Lucas Films is een zeer grote en bekende producent, met een schijnbaar eigen identiteit. Lucas Films maakte onder andere de beroemde Star Wars films en lijkt dan ook een onafhankelijke creatieve instantie. Toch is Lucas Films slechts een van de vele maatschappijen die eigendom zijn van Disney.

Zo is het ook met het nieuws: er zijn in Amerika honderden verschillende journalistieke organen met een schijnbaar unieke identiteit. In werkelijkheid zijn ze allemaal eigendom van dezelfde mensen. De honderden verschillende agentschappen krijgen dan ook allemaal een script voorgeschreven dat ze klakkeloos moeten volgen. Daardoor zie je soms tientallen nieuwszenders die woord voor woord exact dezelfde zinnen herhalen.

Objectieve journalistiek wordt door dit monopolie uit de samenleving gebannen en verslaggeving is nog slechts een middel tot hersenspoeling van de onwetende massa.

Idem voor de medische zorg: elke arts die afwijkt van het voorgeschreven script, dreigt zijn licentie te verliezen. Over de hele wereld zijn er artsen die met groot succes corona-patienten genazen, door gebruik te maken van hydroxychloroquine in combinatie met zink, melatonine en intraveneuze vitamine C. Een arts in New York genas zo’n zevenhonderd patiënten hiermee! Wat zie je echter? Het wordt belachelijk gemaakt en ontkend door de ‘officiële’ medische organen. In Nederland werd een arts die patiënten succesvol behandelde gedwongen ermee te stoppen. Waarom? Omdat ook de medische wereld gecontroleerd wordt door een kleine groep die bepaalt wat wel en niet mag. Als men besloten heeft dat de strategie is om de hele mensheid te vaccineren met nanotechnologie die iedereen controleert en traceert, dan zal deze agenda agressief nagevolgd worden. Elke medische deskundige die zich op wetenschappelijke gronden verzet, wordt genegeerd en zelfs uit zijn ambt gezet. Op deze pagina vindt je een video van een arts die onthult dat effectieve behandelmethoden voor Covid19 niet wenselijk zijn, aangezien een vaccin dan niet meer noodzakelijk is.

massa manipulatie

.

Er is een verregaande vorm van dictatuur en massa-manipulatie gaande, waar bijna niemand zich van bewust is.

.

De illusie die wordt geschapen is er een van eerlijke wetenschap en journalistiek, gesteund door oprechte politici. De realiteit is het tegenovergestelde: alles is in handen van een kleine groep die alles controleert. Dat geldt ook voor de politiek, die gemanipuleerd wordt door geheime schaduwregeringen die haarfijn voorschrijven aan de zichtbare regeringen wat wel en niet toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de alom bekende Bilderberger groep, een streng geheim genootschap opgericht door o. a. prins Bernhard. Deze groep bestaat uit top mensen uit het bedrijfsleven, politiek en media. Niemand heeft toegang tot hun ultrageheime conferenties, behalve als je uitgenodigd bent. Gezamenlijk nemen ze beslissingen die de koers bepalen van diverse landen en Europa, maar waar de bevolking niets vanaf weet. De basis van democratie is allang weggehaald, door dat soort verborgen machthebbers, die de stem van het volk omzeilen.

Duizenden (!) wetenschappers verzetten zich tegen 5G, omdat hun onderzoeken aantonen hoe schadelijk deze extreme mate van straling is voor mens, plant en dier.

Denk je dat de overheid er ook maar een seconde naar luistert? Ze zijn aan handen en voeten gebonden, want er is achter de schermen allang en breed besloten wat er zal gebeuren. Het volk staat compleet buiten spel en ziet gedwee toe hoe hun land een grote magnetron oven wordt. Iedereen wordt onophoudelijk bestookt met buitensporige stralingen die ernstige schade aanrichten, zelfs op DNA niveau van alles wat leeft. Onverklaarbare klachten zoals chronische vermoeidheid, scherpe hoofdpijnen, depressies en angsten, overgevoeligheid, een ernstig verzwakt immuunsysteem, en allerlei andere kwalen steken zomaar ineens de kop op. Psychische aandoeningen zoals autisme, ADHD enzovoort teisteren miljoenen kinderen, voor het eerst sinds mensenheugenis. Dat brengt echter weer miljarden in het laatje van de farmaceutische industrie die zich als ‘redder in nood’ aanbiedt met dure medicatie, die echter niets doet aan de oorzaak van de klachten en slechts symptomen onderdrukt.

Experts wereldwijd spreken zich uit

Naast de onrustwekkende toename van controle door verborgen machthebbers, is er ook een andere realiteit: miljoenen mensen ontdekken deze geheime plannen en staan ertegen op. Leidinggevende deskundigen spreken zich vrijmoedig uit tegen de tirannie die gaande is. Hun stem wordt fel onderdrukt door Big Tech, zoals Google, Facebook en Twitter.

Honderden kanalen van onderzoekers werden verwijderd en duizenden video’s werden gecensureerd.

Facebook draagt een masker van huichelachtigheid, door te doen alsof ze strijden tegen ‘Fake News’. In principe komt het erop neer dat alles wat indruist tegen de plannen van de verborgen elite als Fake News bestempeld wordt. Het is niets anders dan censureren van de betrouwbare stemmen.

Gelukkig ontstaan er onafhankelijke media-platforms waar de verboden waarheid wel nog gedeeld mag worden. Het lijkt erop dat het te laat is voor de corrupte leiders: de mensheid begint wakker te worden en wel in een razend tempo. Dat is dan ook het doel van deze pagina: onderdrukte waarheid delen die jou en ons land kan wakker schudden. Velen schrikken echter dermate van de informatie die ze vinden, dat een eerste reactie ontkenning is. ‘Dit kan niet waar zijn!’ Ons gevoel van zekerheid wordt ondermijnd. Ik moedig je echter aan om dapper te zijn en te weten dat onze zekerheid niet ligt in corrupte overheden. Onze zekerheid is Jezus Christus en Zijn koninkrijk dat eeuwig en onwankelbaar is. Hij roept ons op om samen met Hem te regeren en de plannen van de duisternis te vernietigen.

ontwaken mensheid

Met deze verboden waarheid wil ik mensen wakker maken en ze aanmoedigen om op te staan tegen de oprukkende wereldcontrole.

Onderstaande videos zijn met zorg geselecteerd op hun gehalte aan degelijke informatie. Het is niet de bedoeling om hier onnozele prietpraat te plaatsen. Het moet gaan om gefundeerde informatie die wordt gedeeld door deskundigen die weten waarover ze praten. Als je goed onderbouwde videos kent die het verdienen hierbij te staan, neem dan contact op: info@ontdekgod.nl Neem rustig de tijd deze onthullingen in je op te nemen en deel het met anderen. De onwetendheid van de massa is het grootste wapen van de elite. Denk daar even over na.

.

De onwetendheid van de massa is het grootste wapen van de elite.

.


VERBODEN VIDEO’S


.

PLANDEMIC
De meest gecensureerde video ter wereld

Een toonaangevende medische deskundige en voorloper in medische wetenschap laat zich openhartig uit over het plan dat al lang bestaat om de mensheid gedwongen te vaccineren met giftige stoffen. Ze onthult hoe de pandemie van COVID19 is opgezet met exact dit doel. Een schokkende, ontnuchterende video. Vanaf de eerste dag had hij een miljoen views op YouTube, waarna hij verwijderd werd. Talloze andere YouTube kanalen postten deze video vervolgens en YouTube bleef ze verwijderen. Nu is hij nog te zien op diverse onafhankelijke video-platforms, zoals Banned.video Als je de moed hebt deel dit dan aub.

Hoe meer mensen de moed hebben waarheid te delen, hoe groter de impact om de corrupte plannen te saboteren.

.


ITALIAANSE POLITICUS VERZET ZICH
tegen misleidende cijfers over COVID19

Deze eerlijke politicus brult het uit van woede: de cijfers over het aantal doden aan COVID19 zijn pure leugens. Er zijn in Italië officieel 25,000 mensen gestorven aan covid19… maar dat is pure misleiding. 96% van deze overlijdens overleden aan andere ziektes. Toch wordt er op de Italiaanse media luidkeels geroepen dat al deze mensen stierven aan het corona virus. Pure leugen om angst te zaaien, zodat een verwoestende dictatuur kon worden opgelegd aan de bevolking. Dat si wat deze man aankaart. Hij is hiermee een groot voorbeeld. Zijn roep is dan ook: ‘Laat het parlement een huis van WAARHEID zijn en geen huis van leugen.’ Wie volgt zijn voorbeeld?

Bid ook voor deze man, die hiermee zijn nek uitsteekt voor de mensheid. 

.


ARTSEN GECENSUREERD
Artsen delen hun bevindingen met covid19 en worden verwijderd

Dr. Dan Erickson and Dr. Artin Massihi (immunologen) gaven een persconferentie waarin ze uitlegden wat hun ervaringen zijn met covid-19. Ze hebben zesduizend mensen onderzocht in een maand tijd en zijn tot enkele conclusies gekomen. Ze leggen uit waarom er volgens hun praktijk verkeerde maatregelen genomen worden, die meer schade aanrichten dan goed doen. Deze video werd miljoenen keren bekeken en werd toen gauw verwijderd door YouTube.


.


NEDERLANDSE LONGARTS WAARSCHUWT
Voor het gevaarlijke plan om iedereen gedwongen te vaccineren

De longarts David Prins spreekt zich openhartig uit over de gevaren van vaccins. Hij wijst erop dat er veel betere methoden zijn om mensen te wapenen tegen virussen, zoals het versterken van ons immuunsysteem en het gebruiken van zink en vitamine C. Deze video werd in Nederland honderdduizenden keren bekeken, toen de RIVM ingreep: dokter Prins werd gedwongen om zijn waarschuwing te nuanceren en toch positief te spreken over vaccins. Een voorbeeld van de censuur die wordt opgelegd aan eerlijke artsen. Ze worden gedwongen mee te doen met het grote plan, anders verliezen ze hun licentie van arts en staan ze op straat. Dat de RIVM gesponsord wordt door Bill Gates die de vaccins ontwikkelt, zullen ze waarschijnlijk niet snel toegeven.

.


VACCINS ZIJN SCHADELIJK
Ze bevatten weefsel van apen, varkens en…. geaborteerde babies

De vader van vaccinaties, Stanley Plotkin, wordt hier ondervraagd door een committee dat niet nader genoemd wordt. Hij moet onder ede de waarheid verklaren over wat er allemaal vaccins zit. Zijn onthullingen zijn schokkend en weerzinwekkend. Niet alleen bevatten vaccins stoffen die uit diverse soorten apen gehaald zijn, ook varkens, koeien en andere dieren. Hij geeft grif toe dat vaccins zelfs weefsel bevat van… hou je vast…. geaborteerde babies! Dit is geen complot, maar waarheid uit de mond van de geestelijke vader van vaccinaties. Hij erkent in dit interview ook dat hij walgt van God en een hartgrondige afkeer heeft van iedereen die in God gelooft.

.


DE WAARHEID OVER VACCINS
Experts onthullen de verwoesting die wordt aangericht door giftige vaccins

Een christelijk echtpaar zet zich al decennia in voor juiste informatie omtrent kanker, vaccinaties en algemene gezondheid. Ze hebben vele miljoenen volgers wereldwijd. Recent werden hun drie Twitter accounts met twee miljoen volgers verwijderd, zonder enige uitleg. Ook op Facebook, Instagram en Google worden ze onderdrukt. In deze documentaire laten ze medische deskundigen aan het woord over het criminele circuit van vaccinaties. Het is schokkend maar ook bevrijdend om deze waarheid te ontdekken. Dit is het eerste deel van een negen delige serie. Om de overige delen te bekijken, klik je op de titel van de video.

.


OUT OF SHADOWS
Hoe de CIA de producers van Hollywood aanstuurt

Waarom geloof jij wat je gelooft? Waarom denk jij wat je denkt? Omdat je mening geprogrammeerd wordt door verborgen overheden. Deze documentaire onthult hoe de media bestuurd wordt door geheime entiteiten die manipuleren wat de mensheid wel en niet mag denken. zo geeft de CIA gerichte opdrachten aan Hollywood om hun films zodanig te maken dat ze bepaalde denkbeelden promoten bij het grote publiek. Deze video is tientallen miljoenen keren bekeken op de vele platforms. YouTube verbergt hem, heeft hem van vele accounts verwijderd, maar de waarheid breekt toch door. Kijk tot het einde en deel!

.


GOOGLE MANIPULEERT VERKIEZINGEN
Grootschalig doorsluizen van miljoenen stemmen

Amerikaans senator Ted Cruz ondervraagt professor Robert Epstein aangaan de manipulatie van Google tijdens verkiezingen. Miljoenen stemmen werden door Google doorgesluisd naar Hilary Clinton, in een poging om de democratische partij te laten winnen.

.


HOU HEN ARM!
Het plan van de rijken om jou en mij arm te houden

Ontdek hoe het hele onderwijssysteem erop gericht is om de mensheid arm te houden en steeds meer macht door te sluizen naar de rijken. Dit is een video die je leven zal veranderen. Robert Kiyosaki is een wereldberoemde auteur die een boek schreef ‘RICH DAD, POOR DAD’. Daarin legt hij uit hoe gewone mensen toch goddelijke welvaart kunnen ontwikkelen. Een wereldwijde bestseller!

.


5G MOET ONDERZOCHT WORDEN
Waarom weigert de overheid de gevaren van 5G te onderzoeken?

Van de makers van onderstaande video’s: Wij hebben recht op onderzoek naar de effecten van 5G! Het 5G vraagstuk is nog lang niet beantwoord. Voorde hand liggende gevaren die vaak al zichtbaar zijn in de samenleving worden compleet genegeerd in plaats van onderzocht. Waarom worden logische gevolgen van het 5G netwerk pertinent NIET onderzocht? Deze video (en het vervolg hierop zeer binnenkort) brengt deze gevaren aan het licht en is bedoeld om dit vraagstuk vanuit een ander perspectief te bekijken. Wanneer de autoriteiten deze wetten er zo snel mogelijk doorheen wil jassen dan zit daar meestal wel wat achter. Wees bewust, kijk bewust en verbreed je bewustzijn in plaats van het af te doen als een complot-theorie en mee te lopen met de menigte met hun dooddoeners zoals : En WIFI dan…? – Wees kritisch!

.


EEN TOTALITAIR REGIME
shockeert veel mensen niet eens meer

De verslaggever Tucker Carlson van FOX NEWS spreekt zich uit over de huidige toestand van de mensheid: het lijkt de massa niet eens te verbazen dat er een totalitair regime op hen gelegd wordt. Van de ene o de andere dag heeft de overheid elke vrijheid van de bevolking geroofd, met ontelbare zelfmoorden, depressies en zenuwinzinkingen tot gevolg, naast de miljoenen mensen die hun bedrijf zien failliet gaan. Allemaal op basis van misleidende cijfers en onderdrukking van kritische stemmen. Maar het lijkt erop dat niemand iets in de gaten heeft…

.


ROBERT JENSEN
schudt Nederland wakker

Als je de Jensen show nog niet gezien hebt, dan is het hoog tijd dat je dit geluid van vrijheid en gezond verstand ontdekt. Jensen was jarenlang een populaire bekendheid in de Nederlandse media. Na het presenteren van meer dan 650 talkshows was Jensen toe aan iets nieuws en ging op een sabbatical. Die viel samen met de opkomst van Donald Trump in de Amerikaanse politiek. Jensen zegt hierover:

‘DIT VERANDERDE MIJN LEVEN. IK WIST, DOOR AL ZO LANG IN DE MEDIA TE WERKEN, DAT SOMMIGE VERHALEN BEWUST GENEGEERD OF VERDRAAID WORDEN. MAAR DAT HET ZO ERG IS GEWORDEN HAD IK NIET DOOR. IK WIL DIT VERANDEREN.’

Hier vind je het YouTube kanaal van Jensen (zolang het nog bestaat)

 

.


Ken je meer belangrijke video’s? Stuur ze me toe!
info@ontdekgod.nl


.

Wat kunnen jij en ik doen?

De vraag die velen hebben is of er iets is wat wij, gewone mensen kunnen doen tegen deze verregaande manipulatie. Het antwoord is: HEEL VEEL! Ik heb een uitgebreid artikel gewijd aan de oplossing van dit oprukkende kwaad in onze samenleving. Klik op onderstaande knop om te lezen hoe jij en ik, samen met God, het onrecht uit de wereld kunnen bannen. Als we willen…

ONTDEK HOE WIJ HET ONRECHT KUNNEN STOPPEN. Klik hier…


.
Steun dit werk aub

Als je waardeert dat ik mijn nek uitsteek en waarheid bekendmaak, wordt dan aub een vriend die mijn werk steunt.

Maak een bijdrage over op Stichting Ontdek God:
IBAN NL65 ABNA 0832 5574 71

.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This