Wie is Alph Lukau?

alph lukau

Als je wilt weten wie Alph Lukau is, bekijk dan onderstaande video’s. Hierin zie je hoe uitzonderlijk God deze man gebruikt om mensen geheel te bevrijden van onderdrukking door de vijand. 

God heeft tot ons gesproken om naar deze profeet te gaan om doorbraak te krijgen van aanvallen door de vijand, doorheen toverij. Als je ons wilt steunen hierin, maak dan je gift belastingvrij over op Stichting Ontdek God: NL65ABNA0832557471

Hartelijk dank!


Videos van Alph Lukau

Een voorganger geloofde niet dat profeten vandaag echt bestaan. God spreekt doorheen Alph Lukau over details uit het leven van deze voorganger die prompt van mening verandert. Een ontroerend en ook humoristisch getuigenis!

Een man is zonder medeweten van zijn vrouw bij een toverdokter om oplossing voor zijn problemen te krijgen. God onthult dit gevaar via Alph Lukau. Door Gods ingrijpen wordt een drama voorkomen. Dit is echt een MUST SEE!

Een heks werd gestuurd om Alph Luka te vernietigen, maar God ontmaskert haar in de kerk. Ze wil zich niet bekeren en Alph slaat haar met blindheid… Zie hoe ze uiteindelijk toch kiest voor Koning Jezus!

Een jongeman wilde zelfmoord plegen omdat hij ongeneeslijk ziek verklaard werd. God onthult waarna Alph Lukau waar deze jongeman zich bevindt en hij wordt genezen.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This