Jezus Christus is te mooi voor woorden

jezus christus hemel

Jezus Christus is de mooiste in de hemelen en op aarde. Hij straalt helderder dan de meest stralende zon. Hij is leven tot in eeuwigheid, ver verheven boven alle machten, veel sterker dan alles wat bestaat.

Zijn licht is zo schitterend dat het de diepste duisternis verdrijft. Hij is de koning boven alles wat zich koning noemt. Hij heeft een volmaakte en eeuwige heerschappij.

Niets en niemand kan zich meten met Hem.

De miljarden engelen, de eindeloze legers van machtige engelen juichen en dansen voor Hem in puur ontzag en uitzinnige bewondering. Jezus is de ultieme vreugde van de Vader. De vreugde van de mensen en de engelen. Hij is het diepst gegaan van wie dan ook in de eeuwigheid en Hij is hoger verheven dan wie dan ook.

Hij heerst over alle machten, krachten, overheden en heerschappijen.

Zijn licht is het leven voor de mensheid. Hij is de grote verlosser, de sterke redder, de krachtige genezer, de sublieme meester in alles. Niets of niemand kan zich meten met Hem. Zijn schoonheid is verbijsterend en vernietigend voor het kwaad. Demonen wijken in angst voor zijn schitterende uitstraling. Hij is rechtvaardig en zuiver in alles wat Hij doet, zegt en denkt.

Hij is het licht van de wereld.

Zijn woord is als een martelend vuur dat de zonde vernietigt en het koninkrijk van zijn Vader vestigt. Een vlijmscherp tweesnijdend zwaard komt uit zijn mond waarmee Hij de aarde slaat en het beest doodt. Hij is de grote paniekzaaier in de duisternis en de heerlijke vreugdebode bij de mensen die Hem liefhebben. Hij verandert alles, zet alles op zijn kop. Wie is als Jezus?

Opgestaan uit de dood, verrezen tot in eeuwigheid, zijn regering kent geen einde.

Hij is onze koning, onze Heer, de volmaakte overwinnaar! Hij geeft ons zijn overwinning en maakt de toekomst mooi en hoopvol. Ik hou zoveel van Jezus! Ik wil U kennen en zien Heer! Waaaaaawwwwwww. Woorden schieten schromelijk tekort… Hij is te mooi, te sterk, te lieflijk, te zuiver, te vreugdevol, te stralend, te onvoorstelbaar voor de mooiste woorden.

Hij is echt! En Hij is hier. De engelen staan vol ontzag voor Hem. Open onze ogen Heer dat we ook sprakeloos verwonderd en wild van passie worden door U te zien, met de ogen van ons hart.

Leer ons U kennen Heer!

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This