Wat gebeurt er als Jezus stoffelijk op aarde komt…

jezus rij

We hebben allemaal geleerd dat Jezus Christus stoffelijk op aarde komt, om een aards koninkrijk op te richten. Hij zal dan zetelen in een enkele aardse locatie in een stenen tempel, in een aards Jeruzalem.

Maar… denk eens even na…

Als Jezus stoffelijk komt om een aards koninkrijk op te richten, dan kan Hij slechts op één locatie op aarde tegelijk zijn. Als je Hem wilt zien, zul je dus urenlang moeten aanschuiven in ellenlange rijen, om Hem heel kort te kunnen ontmoeten. Aangezien de hele wereld Hem zal willen zien, zul je vele jaren moeten wachten op deze ontmoeting.

jezus wachtrij zonder tekst
In zijn aardse koninkrijk zal Jezus onvoorstelbaar druk zijn. Hij moet immers – in Zijn stoffelijke lichaam – vanaf één locatie de hele planeet regeren. Het regeren van een enkel land neemt al enorm veel tijd in beslag, laat staan als Jezus op een aardse wijze alle landen over de hele wereld moet regeren. Voor persoonlijk contact met de hele wereldbevolking zal Hij dus logischerwijze niet eens tijd hebben.

Wat zei Jezus echt?

Is dat wat Jezus Christus aankondigde? Een stoffelijke komst? Een aards koninkrijk? Zijn aanwezigheid op één locatie in een stenen tempel, in een stoffelijk Jeruzalem? Nee! Jezus zei het tegenovergestelde:

– Hij zou in de geest komen, niet stoffelijk (Matt 24:30)

– Hij zou bij alle gelovigen wonen, niet op één aardse locatie (Joh 14:23)

– er zou geen stenen tempel meer zijn, want wij zijn de tempel (2 Kor 6:16)

– aanbidding op een berg of aardse stad is voorbij, want God is Geest en we aanbidden in geest (Joh 4:24)

– Zijn koninkrijk is niet aards, maar in ons innerlijk (Joh 18:36)

– het nieuwe Jeruzalem is hemels en dus geestelijk (Hebr 12:22)

– het nieuwe verbond is een geestelijke realiteit (2 Kor 3:8)

– alles wordt ervaren in Jezus Christus en de Heilige Geest (Efeze 1:3)

– God wil dat we leren leven door Zijn Geest (Rom 8:1)

– God wil dat we geestelijk leren denken (1 Kor 2:9-16)

Menselijk of geestelijk?

Het kernprobleem is dat we geleerd hebben om aards en menselijk te denken, terwijl God Geest is en wil dat we denken vanuit Zijn Geest. Dit is wat de apostel Paulus zei over Gods koninkrijk:

‘Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.

Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.’

(1 Korintiers 2:13-14)

Kijk in de Geest

Als we menselijk denken willen we alles aards en stoffelijk zien. Pas als we leren zien dat God ons Zijn Geest heeft gegeven om de geestelijke realiteit van Zijn aanwezigheid te ervaren, zullen we begrijpen waarover het gaat. Dan zullen we zien dat Jezus niet al tweeduizend jaar zit te wachten in een verre hemel, maar dat Hij al tweeduizend jaar aanwezig is op aarde. Hij is hier!

jezus wacht

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This