Mensen zien visioenen van Jezus Christus

visioenen dromen jezus christus

Wist je dat Jezus Christus zich wereldwijd bekendmaakt aan mensen, via bovennatuurlijke dromen en visioenen?

In de Bijbel lezen we dat God zichzelf heel vaak openbaarde aan mensen via dromen, visioenen en bovennatuurlijke verschijningen. Wist je dat God dat vandaag nog steeds doet, overal op aarde? Op deze pagina kun je diverse bijzondere verhalen lezen van mensen die een bovennatuurlijke ontmoeting hadden met Jezus Christus waardoor hun leven veranderde. Neem even de tijd om te genieten van deze geweldige getuigenissen en deel het met vrienden aub.

Duizenden moslims zien visioenen van Jezus Christus

moslims zien jezus dromen

De laatste decennia doet zich een indrukwekkend fenomeen voor, overal op aarde: mannen en vrouwen die niets van het evangelie weten en die geen contact hebben met christenen, hebben plots een droom waarin ze Jezus Christus ontmoeten. Dat is wat er wereldwijd gebeurt met duizenden moslims.

Er werd een film gemaakt om dit wonderbare fenomeen te documenteren, zodat de mensheid kan weten wat er gaande is.

De film heet ‘More Than Dreams‘ en je kunt hem hier gratis bekijken. De film is onderverdeeld in vijf hoofdstukken, waarin telkens de ervaring wordt uitgebeeld van een moslim die op bovennatuurlijke wijze een ontmoeting heeft met Jezus Christus, waardoor zijn of haar leven voorgoed transformeerde.

More Than Dreams / Deel 1 van 5 – Het verhaal van Ali

More Than Dreams / Deel 2 van 5 – Het verhaal van Dini

More Than Dreams / Deel 3 van 5 – Het verhaal van Khalil

More Than Dreams / Deel 4 van 5 – Het verhaal van Khosrow

More Than Dreams / Deel 5 of 5 – Het verhaal van Mohammed

blue line light

Stervend meisje ziet Jezus en is genezen

brittany ziet jezus

De kleine Brittany Backenhaster leed aan vreselijke epileptics aanvallen, die langzaam maar zeker haar hersenen aan het verwoesten waren. Geen enkele behandeling kon haar helpen, en uiteindelijk stuurden de artsen het kleine meisje naar huis om in vrede te sterven.

Haar moeder bleef de hele nacht wakker en bad voortdurend bij het bed van haar geliefde kindje. De volgend ochtend bleek opeens dat Brittany volkomen genezen was.

Tot ieders verbazing vertelde ze dat ze die nacht een ontmoeting had met Jezus Christus…

Bekijk dit wonderlijk mooie getuigenis op onderstaande video. En deel dit met vrienden.

blue line light

Gevangene in Iran ziet Jezus Christus

Daniel Baumann was op zendingsreis in Iran, waar hij gearresteerd werd. Zes uur lang werd Daniel zwaar geslagen en geschopt. Toen trokken ze een zak over zijn hoofd en voerden hem naar een ijskoude, donkere isolatiecel.

Hij had geen enkele hoop om te kunnen vluchten en wachtte op zijn executie. Daniel had niet het gevoel dat God bij hem was. Hij hield echter vast aan het feit dat het karakter van God trouw is, ondanks wat hij voelde.

Elke dag werd Daniel naar een vieze, donkere, kille ruimte gebracht, met bloedvlekken op de grond, waar hij een uur lang geslagen en geschopt werd terwijl hij ondervraagd werd.

dan baumann

Daniel had geen enkele hoop om ooit uit die hel verlost te worden, en werd overvallen door een diepe wanhoop. Op een dag besloot hij zelfmoord te plegen. Hij probeerde zich tot viermaal toe te verdrinken, in een bak met water, waar hij zijn hoofd in vastbond. Maar het lukte hem niet.

Na de vierde mislukte poging om zichzelf te verdrinken, zakte hij compleet gebroken neer. Hij was volslagen kapot… Emotioneel, fysiek, mentaal…

Op dat moment begon er ineens een helder licht te schijnen in zijn cel. Daniel keerde zich om en zag middenin dat hemelse, wondermooie licht een man staan: Jezus Christus. Hij strekte zijn handen naar Daniel uit en zei:

‘Daniel, Ik hou van je! Ik beloof je dat Ik je door deze tijd heen zal dragen.’

Vanaf die dag tot op vandaag heeft Daniel nooit meer gedachten van zelfmoord gehad. Daniel zegt: ‘Dat is wie Jezus is. Hij komt ons tegemoet in ons dieptepunt en Hij kan ons redden, Hij wil ons leven geven temidden van de pijn. Hij wil ons redden, waar we ook doorheen gaan…’

Terwijl Daniel wekenlang in deze gruwelijke gevangenis verbleef, merkte hij dat God hem uitdaagde met Zijn liefde. God vroeg hem: ‘Hoe denk je dat Ik denk over de man die jou elke dag mishandelt?’ Daniel opende zijn hart… en besefte ineens de liefde van God voor deze man. Hij besefte dat God altijd van deze man gehouden heeft, dat God van zijn gezin houdt,…

Op een dag keek hij de man in de ogen en zei: ‘Als wij voor de rest van ons leven aan elkaar gebonden moeten zijn, waarom worden we dan geen vrienden?’ De man antwoordde: ‘Nee, dat is onmogelijk!’ Daniel stak zijn geboeide handen naar hem uit en zei: ‘Laten we vrienden zijn… Je kunt beginnen met me je naam te vertellen.’

terrorist

Toen Daniel dat deed, stond de man op… en verstijfde. Zo bleef hij enkele minuten stokstijf staan.

Toen begon hij te beven… Uiteindelijk strekte hij zijn bevende hand naar Daniel uit en greep zijn hand beet. Tien minuten lang bleef hij Daniels hand vasthouden, terwijl tranen over zijn gezicht begonnen te stromen. Toen zei hij: ‘Daniel, mijn naam is Bazar… en ik zou graag je vriend zijn.’

Daniel zegt: ‘God leerde me mijn vijanden lief te hebben.’

De volgende dag hoorde Daniel de bewakers met elkaar praten. Hij hoorde iemand zeggen: ‘Deze mannen zijn christen, ze geloven in Jezus. Ze wisten dat ze in problemen konden komen, als ze in ons land kwamen. Maar… ze hebben een doel, ze hebben een doel om voor te leven en een doel om voor te sterven. En dat is wat ik wil.’ En Daniel hoorde drie andere mannen zeggen: ‘Ja, vandaag gaan we Jezus beginnen volgen. We gaan de Weg volgen…’

Daniel zegt: ‘Als dat de reden was dat ik in die gevangenis moest zijn, zo zij het. Net zoals die bewakers Jezus vonden, zo verlang ik ook vandaag dat mensen gaan ontdekken hoe goed Jezus is. Dat Hij ons kan redden temidden van onze pijn, temidden van onze schaamte, temidden van onze gebrokenheid…

Hij wil ons ontmoeten. Hij is goed, waar we ook doorheen gaan. En Hij houdt van ons.’

Toen Daniel uiteindelijk voor de rechter verscheen, hoorde hij dat hij twee ‘misdaden’ had begaan waarvoor hij de doodstraf verdiende: hij was een zendeling en hij was een spion. In zijn gevangenis hoorde hij regelmatig hoe mensen doodgeschoten werden en hij wist dat de dood hem in de ogen keek.

De rechter vroeg aan Daniel: ‘Vertel ons: waarom bent u naar Iran gekomen?’ Op dat moment voelde Daniel hoe de kracht van God in hem opstond. Hij richtte zich op en zei: ‘Mijnheer, ik kwam naar Iran om u over Jezus Christus te vertellen.’ Hij dacht ‘Wat heb ik nu gezegd?’

getuigenis jezus

Maar toen sprak hij dezelfde woorden uit: ‘Ik ben gekomen om jullie over Jezus Christus te vertellen.’

Er gebeurde iets in het hart van Daniel en de volgende twintig minuten vertelde hij met heel zijn hart het evangelie… Hij vertelde alle aanwezigen, de rechter, de bewakers, de vele getuigen, de videocamera’s die hem filmden, hoeveel Jezus van hen hield.

Ineens drong het tot Daniel door: ‘Ik ben vrij, ik ben vrij. Wat geeft het, als ze me doden? Ik ben gekocht en betaald met het bloed van Jezus! Mijn thuis is in de hemel! Niemand kan dat van me afnemen…”

Na negen weken gevangenschap en martelingen werd Daniel vrijgesproken door de Iraanse Hoge Rechtspraak.

Hij leidt nog steeds zendingsreizen over de hele wereld…

Bekijk de video en zie het verhaal van Daniel, die Jezus ontmoette…

blue line light

Drugshandelaar ontmoet Jezus in gevangenis

Ron Zaucha onderging een traumatische jeugd, met een zeer gewelddadige vader. Zijn hart werd verbitterd door het vele geweld dat hij ervoer, en hij begon drugs te gebruiken en te verhandelen. Na enkele jaren was Ron een gerespecteerde drugshandelaar en had al het geld dat hij zich maar kon wensen. Maar hij voelde zich innerlijk leeg en ongelukkig. Zijn grootmoeder vertelde hem over God en gaf hem een Bijbel. Door zijn gewelddadige jeugd, dacht Ron dat God woedend was op hem en hem wilde straffen, in plaats van lief te hebben.

Jarenlang duwde Ron God weg, tot hij op een nacht in wanhoop uitriep: ‘God, als je echt bent, toon jezelf dan aan mij.’

De volgende dag werd Ron gearresteerd. In de gevangenis kreeg hij een bovennatuurlijk visioen waarin Jezus Christus aan hem verscheen. Ron zei echter tegen Jezus: ‘Ik hoor niet bij U, ik ben veel te slecht.’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben juist gekomen voor mensen als jij!’ Ron werd overspoeld door de liefde van God en gaf zijn leven in handen van Jezus Christus. Nu is Ron een zendeling die de liefde van Jezus Christus vertelt aan gevangenen.

blue line light

John Fenn wordt bezocht door Jezus Christus

John Fenn werd diverse malen bezocht door Jezus Christus en werd geroepen om een nieuwe beweging op te richten van bovennatuurlijke huiskerken. Jezus wees John erop dat de eerste christenen in de Bijbel een geweldige beweging kenden van de Geest van God. Wat was er sindsdien gebeurd? Waarom zijn miljoenen christenen vandaan zo ontevreden en verlaten ze massaal de kerken? In drie visioenen toonde Jezus Christus aan John hoe hij de oorspronkelijke aanwezigheid van God weer terug kan krijgen, die de eerste christenen ervoeren. (Leer meer over de ‘bovennatuurlijke huiskerken’)

John Fenn vertelt over zijn visitaties van Jezus Christus / Deel 1

John Fenn vertelt over zijn visitaties van Jezus Christus / Deel 2

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This