Is Jezus werkelijk opgestaan uit de dood?

opstanding jezus

De opstanding van Jezus uit de dood is een basis van het christelijk geloof. Zijn er echter wel bewijzen voor deze opstanding? Absoluut. Historici zeggen dat de opstanding van Jezus een van de best bewezen feiten uit de geschiedenis is. Hieronder kun je lezen waarom:

1) Jezus wekte diverse mensen op uit de dood, toen Hij zelf nog leefde;

2) Jezus kondigde op voorhand zijn dood aan en maakte duidelijk dat Hij weer op zou staan;

3) Jezus beloofde dat iedereen die in Hem gelooft, eeuwig leven zou ontvangen;

4) Jezus had bijgevolg geen vrees om te sterven en liet zich dan ook zonder tegenstribbelen vermoorden;

5) De dood van Jezus is een vaststaand feit, aangezien hij liters bloed verloor, de Romeinse soldaten zeer ervaren waren in het onderscheiden of iemand nog leefde en ze duidelijk zagen dat Jezus dood was, en per slot van rekening doorboorden ze zijn buik met een speer;

6) Jezus werd gebalsemd als een dode en in doeken gewikkeld, waardoor Hij geen adem kon halen. Een zoveelste bewijs dat Hij effectief dood was;

7) Jezus was extreem zwaar gewond: zijn hele lichaam was een grote open wonde door de vele zweepslagen, zijn handen en voeten waren doorboord, Zijn schedel was doorboord met vele grote doornen, Zijn baard was uitgerukt waardoor zijn halve gezicht een open wonde was, Zijn buik was doorboord met een speer. Geen mens overleeft dit soort extreme verwondingen zonder intensieve medische zorg;

8) Jezus werd vervolgens in een ijskoude en vochtige grot gelegd, de laatste plaats waar je een dodelijk gewonde zou leggen;

9) De bewering dat Jezus niet echt overleden was, is dan ook absurd;

10) Jezus was daadwerkelijk dood;

11) Uit vrees dat het lichaam van Jezus gestolen zou worden, werd het graf streng bewaakt door meerdere krachtige en ervaren beroepssoldaten van het Romeinse leger;

12) Deze soldaten wisten dat ze het met hun leven zouden bekopen, als ze het graf in de steek zouden laten;

13) Na enkele dagen sloegen de soldaten – die nergens bang voor zijn – doodsbang op de vlucht, wetend dat hun leven niet meer zeker was door het verlaten van hun post. Toch lieten ze het graf in de steek en renden voor hun leven. Dat bewijst dat er iets buitengewoon indrukwekkend moet gebeurd zijn;

14) De discipelen hadden zich lafhartig verscholen in hun huizen, uit schrik voor vervolging;

15) Op zeker moment beweren ze allemaal dat ze Jezus met eigen ogen gezien hebben, met Hem gegeten en gedronken hebben en Zijn lichaam zelfs aangeraakt hebben;

16) De getuigenissen van de leerlingen werden bevestigd door diverse ontmoetingen met Jezus, op diverse plaatsen op verschillende tijdstippen;

17) Vijfhonderd mensen tegelijk hebben Jezus Christus gezien;

18) Tot ieders verbijstering veranderden de leerlingen van bange vluchtelingen in dolenthousiaste getuigen die overal luidkeels verkondigden dat Jezus opgestaan was uit de dood;

19) Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, zou Zijn lichaam door de Romeinse soldaten of de schriftgeleerden heel eenvoudig getoond kunnen zijn. De bewering dat Hij was opgestaan, was immers het laatste wat zij wilden! Hun doel was om zijn boodschap in de kiem te smoren! Niemand was echter in staat om het tegendeel te bewijzen;

20) Jezus beloofde de discipelen dat de Heilige Geest over hen zou komen met grote kracht en dat ze Zijn getuigen zouden zijn;

21) Precies zoals Jezus voorspeld had, werd korte tijd later de Geest van God uitgestort met vele bovennatuurlijke manifestaties als gevolg, zoals profetie, tongentaal en genezingswonderen;

22) De leerlingen waren zo zeker van de opstanding van Jezus dat ze er hun leven voor over hadden. Ze waren bereid voor de leeuwen geworpen worden, levend verbrand te worden, omgekeerd gekruisigd te worden, enzovoort;

23) Indien Jezus niet werkelijk opgestaan was, zou het volstaan voor de leerlingen om te erkennen dat ze het zelf verzonnen hadden, en dan zouden ze niet gemarteld worden.  Ze kozen echter voor de meest afschuwelijke martelingen, zo zeker waren ze van de opstanding;

24) De opstanding van Jezus vulde de leerlingen met zoveel kracht, dat ze in staat waren de gruwelijkste pijnigingen en de dood zelf in de ogen te kijken, wetend dat Jezus hen eeuwig leven had gegeven;

25) Jezus had aangekondigd dat Jeruzalem vernietigd zou worden en de tempel geheel afgebroken zou worden;

26) Zijn voorspelling kwam tot in detail uit;

27) Jezus kondigde aan dat Hij spoedig zou komen om als Koning te heersen;

28) Deze voorspelling kwam eveneens uit;

29) Jezus voorspelde dat het goede nieuws van Gods koninkrijk zich voortdurend zou uitbreiden;

30) Ook deze voorspelling kwam uit;

31) Ondanks de meest agressieve en onmenselijke christenvervolging door de eeuwen heen, zijn er vandaag meer christenen dan er ooit geweest zijn in de hele geschiedenis van de mensheid bij elkaar opgeteld;

32) Duizenden moslims getuigen dat ze visioenen en dromen hebben waarin ze Jezus Christus ontmoeten, waardoor ze in Hem beginnen te geloven;

33) Miljoenen christenen wereldwijd getuigen hoe ze wonderen ervaren nadat ze tot Jezus Christus bidden;

34) Duizenden christenen zien zieken genezen, als ze genezing uitspreken in naam van Jezus;

35) Ook doden worden in onze tijd opgewekt uit de dood, in naam van Jezus, net zoals Jezus voorspeld had;

36) De Bijbel voorspelde duizenden jaren geleden dat steeds meer koningen zich tot Jezus zouden keren;

37) Die voorspelling wordt nadrukkelijk vervuld doorheen de geschiedenis;

38) De vele vervulde voorspellingen bewijzen het goddelijke gezag van Jezus Christus;

39) Miljoenen mensen getuigen hoe hun leven en hun karakter totaal getransformeerd wordt door Jezus Christus;

40) Miljoenen mensen getuigen hoe ze de aanwezigheid van Jezus Christus heel intens ervaren in gebed en aanbidding;

41) Miljoenen christenen ervaren hoe Jezus Christus tot hen spreekt, door de gaven van de Geest, zoals de gave van profetie die mensen in staat stelt een kanaal van Jezus te worden, zodat Hij door hen heen kan spreken om anderen te bemoedigen;

42) Miljoenen christenen ervaren ook de gave van tongentaal, wat een vervulling is van de voorspelling van Jezus dat geloven in nieuwe tongen zouden spreken;

43) Miljoenen mensen verklaren dat Jezus Christus voor hen de meest krachtige realiteit is, die ze kennen.

De opstanding van Jezus is een bewezen feit

poster jezus opstanding

Bestel deze poster hier >

De feiten liegen niet! Jezus is inderdaad opgestaan uit de dood…

Jezus Christus kondigde zijn eigen opstanding aan, Hij voorspelde diverse historische en apocalyptische gebeurtenissen, Hij voorspelde de uitstorting van de Heilige Geest, Hij voorspelde een wereldwijde explosie van gelovigen, en Hij profeteerde dat wonderen de gelovigen zouden volgen. Alles wat Jezus heeft voorspeld, is tot in detail uitgekomen! Hij was geen leugenaar of fantast, maar Hij is wie Hij zei dat Hij is: het Woord van God dat mens geworden is, om ons te verlossen uit de greep van het kwaad en ons tot geliefde kinderen van God te maken.

Omdat Jezus uit de dood is opgestaan, weten we dat Hij inderdaad de verlosser van de mensheid is.

Mohammed is gestorven en dood gebleven. Budha is gestoven en dood gebleven. Alle geestelijke leiders zijn gestorven en dood gebleven. Alle goeroes en wijze mannen zijn gestorven en dood gebleven. Jezus Christus is de enige die bewezen heeft dat Hij veel meer is dan een gewoon mens. Hij wandelde over water, wekte doden op, genas tienduizenden zieken, dreef ontelbare demonen uit, veranderde water in wijn, liet een storm ophouden met een enkel woord, vermenigvuldigde enkele broodjes tot voedsel voor duizenden mensen, voorspelde de toekomst waarna alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en zoveel meer.

Er is geen enkele reden waarom een mens zou twijfelen aan wie Jezus Christus is. Het is puur een kwestie van bereidheid om de feiten te erkennen zoals ze zijn.

Kies voor Hem en ervaar zijn verlossing

Jezus

Bestel deze poster hier >

Het is tijd dat je voor Hem kiest. Keer de duisternis de rug toe en kies voor Jezus Christus. Hij is God die mens werd om ons te verlossen van het kwaad. Hij zal je de liefde geven die je altijd gewild hebt. Kies voor Hem.

Jezus is geen illusie en zeker geen religie. Jezus is de meest krachtige realiteit die er is. Als je echt met Hem gaat leven, zul je Hem ervaren als de Beste Vriend en machtigste Verlosser die je je kunt voorstellen. Hij heeft je lief, meer dan je je kunt voorstellen. Aanvaard zijn liefde voor jou en word een geliefd kind van God, voor eeuwig.

Hij is er voor jou, Hij kent je, Hij begrijpt je vragen en strijd, Hij weet alles van je en Hij heeft je meer lief dan wie of wat dan ook. Zo lief dat Hij bereid was de gruwelijkste martelingen te ondergaan, voor jou. Hij houdt zoveel van je, dat Hij zich vrijwillig liet kruisigen, opdat jij verlost zou worden van de duisternis en het kwaad.

Hij wil je tot Zijn geliefde kind maken. Hij heeft gekozen voor jou, met alles wat in Hem is.

Kies nu ook voor Hem.

Stel het niet uit.

Hij is er.


Het lam van God

Deze christelijke poster laat zien hoe Jezus Christus het Lam van God is, dat zich liet slachten als een offer voor jou en mij. Door zijn opstanding uit de dood werd Hij de Leeuw van Juda, die regeert in autoriteit, om zijn verlossing over de hele aarde te verspreiden.

Gebruik deze prachtige poster om jou en anderen te herinneren aan de meest geweldige persoon die er is: Jezus Christus, het Lam van God dat geslacht is voor de zonden van de wereld. En de Leeuw van Juda die Gods regering over de mensheid uitbreidt.

poster lam van god

Bestel deze poster hier >


Meer weten?

Via onderstaande links kun je veel meer ontdekken over Jezus Christus, zijn liefde voor jou, Gods plan met je leven, hoe je God kunt ervaren door de Heilige Geest en veel meer. Neem de tijd en geniet ervan!

Wie is Jezus?

Ontdek wie Jezus Christus is, wat Hij heeft gedaan, en hoe Hij je kan verlossen van je zonden en je een kind van God kan maken, voor eeuwig.

Lees nu wie Jezus is >

Jezus voorspelde de toekomst

Jezus voorspelde grote historische en apocalyptische gebeurtenissen die in de toenmalige generatie zouden plaatsvinden. Lees hier hoe Jezus de toekomst voorspelde en hoe zijn voorspellingen en de vervullingen ervan ons een geweldig mooie toekomst bieden.

Lees nu over de toekomst >

Ervaar de Heilige Geest

Ontdek Gods grote geschenk aan jou, waardoor je God heel intens kunt ervaren: de Heilige Geest. Hij geeft je de gaven van de Geest, waardoor Gods kracht en genezing in je leven kan werken, Hij helpt je Gods stem verstaan en zoveel meer.

Ervaar de Heilige Geest >

Gods liefde voor jou

Ontdek de wat reden van je bestaan is: Gods liefde. God is pure liefde en heeft jou gemaakt om Zijn liefde te ontdekken als de basis van je hele bestaan. Hoe meer je Gods liefde ervaart, hoe gezonder en gelukkiger je wordt.

Ontdek Gods liefde >

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This