De Goede Herder

jezus goede herder

Zowel in het oude als het nieuwe testament wordt God omschreven als een herder, die vol liefde zorgen voor de mensen die bij Hem horen. Jezus Christus noemde Zichzelf de ‘Goede Herder’ die zijn leven geeft voor de schapen.

Een van de bekendste en meest geliefde psalmen uit de Bijbel, is psalm 23. Daarin zingt David, die toen een gewone herdersjongen was, over Gods liefde en zorg voor hem, zelfs als hij door donkere, moeilijke tijden gaat. Omdat David zelf een herder was, die elke dag en nacht zorgde voor zijn schaapjes, wist hij heel goed wat hij beschreef in dit wereldberoemde lied.

De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb.

Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water.

Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij.

Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen. Want u bent bij mij, Heer. U beschermt me, u geeft mij moed.

U nodigt mij uit in uw tempel. U zorgt goed voor mij. U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. En al mijn vijanden kunnen dat zien.

U geeft me geluk en liefde, altijd en overal. Ik zal bij u zijn in uw tempel, mijn hele leven lang.

(Psalm 23, Bijbel in gewone taal)

Jezus is de Goede Herder

Jezus Christus vertelde dat dat God zoveel van de mensen houdt, dat Hij elk mens die van Hem afdwaalt gaat zoeken en alles probeert om ons weer bij Hem te brengen, waar we veilig zijn.

‘Stel dat je honderd schapen hebt, maar je raakt er één kwijt. Dan ga je dat ene schaap toch zoeken? Je laat de 99 andere schapen achter in het veld. En je gaat dat ene schaap zoeken totdat je het vindt. Als je het schaap gevonden hebt, dan ben je blij. En je draagt het op je schouders naar huis. Thuis roep je de buren en je vrienden. En je zegt: ‘Laten we feestvieren! Want ik heb het schaap gevonden dat ik kwijt was.’

Luister naar mijn woorden: Zo is het ook met God in de hemel. Hij is heel blij met één slecht mens die zijn leven verandert. Meer nog dan met 99 goede mensen die hun leven niet hoeven te veranderen.’

(Lukas 15:4-7)

In onderstaand gedeelte spreekt Jezus Christus over het verschil tussen Hemzelf, die de Goede Herder is en zogenaamde ‘huurlingen’. De huurlingen zijn mensen die niet uit liefde voor anderen zorgen maar uit eigenbelang.

‘Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.’

(Johannes 10:11-15)

 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This