Waarom is Jezus in de geest gekomen en niet stoffelijk?

Beb je je ooit afgevraagd waarom God ervoor kiest om ONZICHTBAAR te blijven? Als Hij wil kan Hij zich ZICHTBAAR maken voor iedereen. Waarom doet God dat niet? Dat zou het toch heel eenvoudig maken voor iedereen om in Hem te geloven? Waarom kiest God ervoor om zichzelf NIET te laten zien?

Om dezelfde reden waarom Jezus Christus niet lichamelijk op aarde wil komen. Hij zei dat Hij IN DE GEEST zou komen, namelijk op de wolken met engelen. Engelen zijn geesten! En Jezus zei dat Hij na Zijn komst bij alle gelovigen wereldwijd zou wonen. Onzichtbaar, in de Geest.

Waarom zei Jezus dat Gods koninkrijk niet aards is, maar in de geest? Waarom zegt Paulus dat het nieuwe verbond in de Geest is? Waarom zei hij dat het nieuwe Jeruzalem geestelijk is? Waarom zei hij dat alle zegeningen geestelijk einze? Waarom ervaren we Gods koninkrijk enkel in de heilige Geest?

Waarom is dat toch? En waarom willen wij mensen juist dat Hij wel zichtbaar op aarde komt? Ik zal het je zeggen.

God is Geest. En Hij schiep ons naar ZIJN BEELD.

Wat betekent dat? Ziet God eruit zoals wij? Heeft Hij een buikje, net als wij? Of krullen, net als velen van ons? Of is Hij juist kaal, zoals anderen? Nee. Hij schiep onze GEEST naar zijn beeld.

Jij bent in de eerste plaats een GEEST, niet een aards lichaam. Je lichaam is slechts een tijdelijk omhulsel, dat vergaat. Maar God is GEEST en Hij schiep jou IN DE GEEST naar ZIJN BEELD.

Hij wil dat we leren leven vanuit onze geest, in diepe eenheid met Hemzelf, die geest is.

Alleen dan kunnen we Hem echt kennen. Als God zichtbaar op aarde zou zijn, zouden we Hem slechts UITERLIJK en dus OPPERVLAKKIG kennen. Nu worden we gedwongen om vanuit onze GEEST met Hem te leven.

Hij wil niet dat we Hem oppervlakkig, uiterlijk kennen. Hij wil dat we Hem HEEL DIEP kennen, van geest tot geest. Dat is wat Paulus bedoelde, toen Hij zei dat we, bij de komst van Jezus, de mogelijkheid zouden hebben om Hem VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT te kennen.

Is dat aards en menselijk bedoeld? Nee, want God is GEEST! Jezus is in de GEEST op aarde gekomen, zodat Hij BIJ ONS ALLEMAAL KAN WONEN en niet slechts op een enkele aardse locatie in een stoffelijk lichaam.

Hoe kun je iemand van aangezicht tot aangezicht kennen? Wat betekent dat trouwens? Als iemand naar mijn gezicht kijkt, betekent het dan dat ze mij kennen? Juist niet! Het uiterlijk is heel bedrieglijk. Het aangezicht van God is niet zijn uiterlijke kenmerken.

Als je Gods uiterlijke gezicht ziet, val je dood van de schrik, zo ontzagwekkend is Hij!

In de Bijbel vielen mensen ‘als dood’ neer bij het zien van slechts een engel! Laat staan wat er zou gebeuren, als mensen God zien… Het uiterlijk kan ons juist angst aanjagen, terwijl Gods hart vol liefde is. Wat betekent het dan om Jezus ‘van aangezicht tot aangezicht’ te kennen? Je leert Jezus niet kennen kennen door naar Zijn baard of kleur ogen te kijken.

GODS AANGEZICHT IS GODS WEZEN. HET IS WIE HIJ ECHT IS.

God wil dat we ZIJN DIEPSTE WEZEN leren kennen. Dat kan niet door naar het uiterlijk te kijken. Dat kan alleen DOOR DE GEEST. De diepte van jouw hart kunnen de diepten van Gods hart leren kennen. Als je leert leven door de Geest. Als je leert denken in de Geest. Als je leert aanbidden in de Geest. Als je leert zien door je Geest. Begrijp je dat?

God is Geest en Hij schiep je naar Zijn beeld, als geest.

Als Jezus lichamelijk op aarde zou zijn, zou je Hem heus niet beter leren kennen. Juist niet! Want de hele bevolking van Israel zag Jezus en KENDE HEM NIET! Ze verwierpen Hem zelfs. De leerlingen die Jezus wel herkenden, begrepen Hem zelfs niet. Jezus was lichamelijk bij hen en ze kenden Hem NIET van aangezicht tot aangezicht. Toen zei Jezus:

‘Het is BETER voor jullie dat IK WEG GA!’

Waarom? Hij vervolgde:

‘Want dan kan de GEEST komen.’

Jezus zei:

‘De Geest zal jullie leiden in de volle waarheid en HIJ ZAL MIJ OPENBAREN. Alles wat Hij heeft zal Hij UIT MIJ nemen.’

De leerlingen van Jezus konden Hem niet kennen en begrijpen in zijn menselijke gedaante. De GEEST moest komen. Door de Geest kun je Hem wel echt leren kennen.

Dat is wat Paulus bedelde toen Hij zei dat bij de komst van Jezus de christenen Hem zouden ontmoeten in de lucht en dan voor altijd BIJ HEM ZOUDEN ZIJN. Wat betekent dat? Het woord lucht betekent in het Grieks de geestelijk wereld. Dus Paulus, die een geestelijk mens was, die leefde, dacht en sprak door de geest, bedoelde: als Hij komt, zullen we Hem in de geestelijke realiteit verwelkomen en dan zullen we voor altijd bij Hem zijn.

Hij sprak over de wondermooie eenheid, de onverbrekelijke relatie die zou bewerkstelligd worden tussen Jezus en de gelovigen, bij Zijn komst in ons midden.

We zijn voor altijd bij Hem! We zijn voor altijd een eenheid met Hem! Dat is ook wat Jezus zei, toen Hij sprak over de plaats die Hij ging voorbereiden bij de Vader. Dat is verkeerd vertaald als een huis, maar in het Grieks is er sprake van een plaats van BLIJVEND SAMENZIJN. Dan kunnen jullie zijn waar Ik ook ben, zei Hij. Waar was Jezus? Aan de boezem van de Vader. In diepe eenheid met de Vader. Die plaats zou Hij klaarmaken voor alle gelovigen en bij Zijn komst in de Geest zou Hij alle christenen de kans geven om ook op die plaats te zijn van diepe eenheid met de Vader.

Dat kan alleen in de Geest.

God wil niet zichtbaar, aards en menselijk bij ons zijn. Hij is geest en heeft ons gemaakt als geest en wil dat we leren leven door ZIJN GEEST. Dan kan Hij ons ook maken als geweldige woningen van ZIJN AANWEZIGHEID. Als Jezus aards en stoffelijk bij ons zou komen, zouden wij geen woningen van Gods aanwezigheid worden. Dan zouden we ons op het aardse en zichtbare richten.

Maar juist omdat Hij in de GEEST bij ons aanwezig is, kunnen we leren een woning te worden voor God, zodat Hij met al Zijn heerlijkheid in ons kan wonnen. Dat is zo geweldig mooi.

Leg dus alsjeblieft het aardse denken af en ga leven door de Geest.

God is Geest en Hij zoekt mensen die Hem willen aanbidden in geest en waarheid. Het aardse denken verwerpt dat, omdat het aardsgericht is en alles aards wil zien. Maar daarom zei Pauls dat we in de Geest moeten denken, want de Geest doorzoekt de geheimen van God en openbaart het aan ons, die geestelijk denken. Denk dus geestelijk. Dan kun je heel intiem, heel intens en heel innig met God omgaan. Dan kun je met JOUW GEEST bijzondere innige omgang hebben met ZIJN GEEST. En dat is waarvoor we geschapen zijn. Is dat niet wondermooi?

Wat heb je liever? Dat Jezus ergens in een afgesloten tempel zit waar je Hem nooit kunt zien omdat de hele wereldbevolking voortdurend rond die tempel staat en je in lange rijen moet aanschuiven om een korte glimp van Jezus op te vangen? Of heb je liever dat Hij in je woont, bij je is, en dat je elke dag, elk moment, een innige ontmoeting met Hem kunt ervaren?

Heb je liever dat Hij je leert om je hele leven als een woning voor Zijn heerlijke aanwezigheid te maken?

Daar gaat het om! Leef in de Geest. Denk vanuit de Geest. Kijk met de ogen van je geest. En zie Gods aanwezigheid bij je. Dat is Gods doel. Geen stenen tempel, war je naartoe moet reizen om Jezus uit de verte enkele seconden te zien, als een van de miljoenen bezoekers. Maar jijzelf bent Zijn tempel, waar Hij Zich ten volle aan jou kan openbaren.

God woont niet ver, afgezonderd van de mensen.

Hij woont IN ONS MIDDEN!

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This