Waarom verlaten christenen Jezus?

persoon verlaat jezus kruis

Er is iets dat mijn hart breekt… Een man die jaren geleden een goede vriend van me was, heeft zich totaal afgekeerd van Jezus en de hemelse Vader. Hij richt zich nu op ‘het universum’ als zijn ‘god’.

Hij is niet de eerste die dicht bij me stond die jarenlang geloofd heeft in Jezus, Hem heel krachtig heeft ervaren, en er toch voor kiest om Jezus te dumpen. Jaren geleden gebeurde hetzelfde met een jonge vrouw die geweldig goed was in het leiden van aanbidding. Ze gaf zelfs les op een internationale school voor aanbidding. De Geest van God werkte bijzonder sterk, als zij de leiding had. Ze zag de heerlijkheid van God, ervoer Zijn liefde, aanschouwde de vele wonderen die Jezus deed… en koos toch om Jezus in de vuilnisbak te dumpen.

Een andere vriend van ons maakte dezelfde keuze. Hij produceerde diverse programma’s bij de Evangelische Omroep over mensen die God gevonden hadden. Hij reisde de wereld rond om documentaires te maken over mensen die Jezus geweldig sterk ervoeren, zoals Heidi Baker. Toch koos hij om Jezus voorgoed achter zich te laten.

Hoe kan dat? Waarom laten deze mensen Jezus achter zich?

jezus verlaten

Hoe kan iemand die boeken heeft geschreven die bewijzen hoe betrouwbaar de Bijbel is, opeens God de rug toekeren? Hoe kan iemand die aanbidding heeft geleid in conferenties wereldwijd, Jezus de deur wijzen? Hoe kan een man die getuige is geweest van Jezus die over de hele aarde Zijn liefde openbaart, Hem vaarwel zeggen? Er kunnen veel woorden aan vuil gemaakt worden en we hebben allemaal wel onze mening die zeker een kern van waarheid zal bevatten. Persoonlijk zie ik eenzelfde eigenschap bij al deze mensen:

Ze hebben nooit echt een persoonlijke hartsrelatie gehad met Jezus. Of anders gezegd: ze zijn nooit werkelijk THUIS gekomen in de heerlijke liefde van de Vader.

Gods kracht door je heen laten stromen om anderen in Zijn aanwezigheid te brengen, is niet hetzelfde als zelf met je eigen hart een liefdesband opbouwen met Hem.

Getuige zijn hoe anderen een hechte eenheid ervaren met Jezus, en daar een film over maken, is niet hetzelfde als zelf in die eenheid met Hem komen.

Boeken schrijven over de juistheid van de Bijbel, is iets anders dan de Auteur van de Bijbel omhelzen en rust vinden in Zijn omarming.

Ontgoocheld en verwond

De jongedame die aanbidding leidde was ontgoocheld in de kerk en de leiders en keerde zich daarom af van God. Ze zei me: ‘Ik ervaar God heel sterk op een podium, maar thuis neem ik zelden tijd om Hem te aanbidden.’ Ik schrok daarvan. De christelijke televisiemaker zei dat hij diep teleurgesteld was in zijn voorganger, die een schurk bleek te zijn. Mijn vriend de zich nu van Jezus heeft afgekeerd schrijft dat hij beschadigd werd door religie.

Maar geen van hen heeft het over JEZUS ZELF en de HEMELSE VADER.

Je kunt altijd teleurgesteld worden in mensen. Je kunt ontdekken wat er allemaal schort aan religie. Je kunt zelfs vragen hebben over de Bijbel. Maar je kunt nooit Jezus of de Vader achter je laten, als je hen ECHT gekend hebt. Er is geen grotere liefde dan in onze geweldig mooie hemelse vader. Er is geen trouwere vriend dan Jezus. Er is geen grotere macht die geneest en bevrijdt dan de Geest van God. Maar je kunt God pas echt leren kennen door ervoor te kiezen. Als je geloof gebaseerd is op denken, leringen, theorie, systemen, tradities, programma’s, ervaringen van anderen, of wat dan ook…. dan heb je geen relatie met de hemelse vader.

Hij wacht tot we thuis komen bij Hemzelf.

We kunnen allerlei argumenten opsommen om te ‘bewijzen’ waarom het geloof in Jezus niet juist is. Maar dat komt slechts voort uit het feit dat iemand Jezus als Persoon nooit echt gekend heeft. Want tegen de overweldigende liefde en onverbrekelijke trouwe vriendschap van Jezus kan geen enkel argument standhouden. We kunnen de leer over iemand kennen en zelfs prediken. Dat is iets totaal anders dan de Persoon zelf leren kennen en thuiskomen in Zijn liefhebbende armen.

Jezus ervaren is het mooiste wat er is

jezus ervaren

Als je de omhelzing van Jezus elke dag ervaart, als Zijn liefde en levenskracht je elke dag optilt, als je bevrijdt wordt van duisternis en ziekte door Hem, als Hij antwoorden op je gebeden geeft die niemand zelfs kan bedenken, als Hij je zo krachtig troost en bemoedigt in de diepste nood, als Hij tot je spreekt en laat zien dat Hij je kent en bij je is, als Hij je gebruikt om verlossing te brengen naar anderen, als Hij je beste vriend is wanneer mensen je verlaten enzovoort, dan kun je Hem onmogelijk achter je laten.

Ik laat ook bepaalde leringen achter me, als blijkt dat ze niet juist zijn. Ik zoek ook antwoorden op bepaalde vragen. Ik stap weg van dode, verstikkende religie die mensen ziek maakt. Niets mee te maken. Maar ik ga steeds dichter naar Jezus toe.

Ik ontmoet Hem eke dag weer, omdat Hij zo onbeschrijflijk heerlijk is.

Wanneer ik in gebed ben, ervaar ik Zijn schitterende liefde, zijn wondermooie licht, zijn pure leven, zijn geweldige kracht zo sterk…. Het is het mooiste wat er is. Ik wil nooit minder van deze wonderbare Jezus, ik wil alleen maar MEER van Hem. Maar tot mijn verdriet zie ik dat er veel mensen zijn die jarenlang meedraaien in de kerk, zonder ooit echt Jezus te ontmoeten. Ze blijven vastzitten in zichzelf, of in duisternis, of in hun hoofd of in bepaalde zonden, of in verkeerde leringen, of in allerlei menselijke tradities en systemen. Ze komen nooit tot ware ontmoeting met Hij die zo mooi en liefdevol is.

Het is makkelijk om stenen te gooien naar kerken, religie, fouten van anderen, gaten in een leer, enzovoort. Soms is dat terecht, maar het kan ook goedkoop zijn. ‘Het is jullie schuld!’ Is dat echt zo? Als het allemaal zo slecht en fout zou zijn, waarom zijn er dan miljoenen mensen over de hele wereld, die getuigen van de onbeschrijflijke liefde die hun leven transformeert?

Waarom zijn er dan duizenden moslims over de hele aarde die visioenen krijgen van de levende Jezus, die hen verlost uit de demonie van Islam?

Waarom worden er dan elke dag mensen genezen door de liefdevolle aanraking van deze machtige Jezus?

Waarom haalt Hij mensen dan weg uit zelfmoord, depressie, verslaving en angsten?

Waarom waren doorheen de geschiedenis zoveel mensen bereid hun leven te geven, voor deze Jezus die voor hen zoveel mooier was dan het leven zelf?

Waarom veranderen de meest bittere haters in tedere mensen vol liefde, door deze Jezus?

Waarom veranderen moordlustige, genadeloze tovenaars en satanisten in bewogen dienaars van God, na een ontmoeting met Jezus?

Waarom veranderen gewelddadige bendeleiders in verbroken kinderen van de Vader?

Als het allemaal zo fout is, waarom zijn er dan elke dag tienduizenden mensen die hun leven overgeven aan Jezus Christus? Vaak zelfs in gebieden waar ze zwaar vervolgd worden voor hun keuze voor Jezus?

Als Jezus een leugen is, waarom kon hij dan gebrekkige stotteraars zoals mijzelf en vele anderen transformeren in kanalen van Zijn grote kracht, waarbij ze opeens vloeiend spreken en zieken zomaar genezen worden?

Als Jezus pure onzin is, waarom sidderen de demonen dan voor Hem en worden ze uitgedreven in Zijn naam?

Als Jezus een inbeelding is, waarom worden miljoenen mensen wereldwijd dan vervuld met Zijn Geest waardoor ze in nieuwe hemelse talen gaan spreken, profeteren en kracht krijgen om wonderen te doen?

Er is zoveel schoonheid, zoveel kracht, zoveel liefde, zoveel waarheid en zoveel rust en vrijheid in Jezus. Maar niet in de religie die Hem misbruikt. Het is in Jezus Zelf te vinden.

Ga op zoek naar een ontmoeting met Jezus

jezus omhelzing

En soms moeten we wat verder zoeken dan de kerk, om Hem echt te vinden. Soms moeten we even naar die profeet gaan die door het kerksysteem uitgespuugd wordt, omdat hij teveel van Jezus in zich heeft. Zoals Rinke van der Meer. Een oudere man die een pure dienaar van Jezus is, en elke dag mensen in de omhelzing van de Vader brengt. Maar de kerken hekelen hem, omdat hij de hypocrisie, machtswellust en religie van de kerk aanspreekt. Elke dag komen er echter mensen tot Jezus, door hem. Hij is een kanaal van de Heer. Maar wie wil er naar hem toe gaan?

Soms moet je naar de verschoppelingen van de kerk toe gaan, om Jezus echt te vinden. Echt waar.

Soms moet je even wat verder zoeken dan de samenkomst in de kerk om de hoek, waar je zo makkelijk even heen kunt gaan. Ik reed jarenlang drie uur per dag om naar een kerk te gaan, ver weg in het land, om Jezus te ontmoeten. Hij omhelsde me en ik huilde tranen met tuiten. Hij kende me Hij genas me, Hij vulde me met Zijn Geest en Hij richte me op in Zijn kracht. Omdat ik moeite deed om Hem echt te vinden.

Ik trok in mijn eentje naar de opwekking in Toronto, om meer van Jezus te ontvangen en genezing en bevrijding te vinden voor mijn wonden. Hij omhelsde me, vulde me met Zijn kracht, bevrijdde me van demonen en ik kwam terug met meer liefde van de Vader dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.

Ik reisde naar een 3-daagse 24uurs aanbidding in Duitsland, om meer van de heerlijkheid van mijn grote God te ontdekken. Daar zag ik een leger engelen de zaal binnenstormen, als een razende orkaan. Ze tilden me op in een overweldigend besef van de glorieuze overwinning van Jezus Christus die de allerhoogste Koning en Heer is. Het transformeerde mijn hele zicht op Jezus.

De engelen straalden Zijn kracht en overwinning uit op een manier die geen enkele preek me ooit had kunnen inprenten.

Met Renate ben ik naar Afrika gereisd, om daar genezing te vinden voor mijn gekwelde vrouw die al jarenlang bedlegerig was. We waren niet te trots of gierig of beroerd om het niet te doen. We ondernamen een uitputtende reis van dertig uur naar een profeet in het verre Afrika. Renate had er een ontmoeting met de almachtige God. Ze lag urenlang in haar eentje vooraan de kerk, vlak voor het podium op de grond, en had een onbeschrijflijke ervaring van de almacht van God. Ze zag Zijn majesteit en was nadien zo zwaar van Zijn glorie dat ze niet op haar benen kon staan.

Daarna sloeg haar hart weer normaal, verdween de artritis uit haar lichaam en kon ze weer alles eten.

We zijn met het hele gezin tientallen malen vijf uur lang naar het verre Denver gereden, over bergen en dalen, soms door levensbedreigende sneeuwstormen die al ons zicht wegnamen. God had ons dromen gegeven over deze kerk, dat we erheen moesten. Daar zou Hij innerlijke genezing schenken aan Renate voor trauma’s uit haar prille jeugd. Week na week gingen we, een rit van vier tor zes uur heen en dan ook nog eens terug. We sliepen in stinkende hotels, aten ongezond fast food, schoven aan in ellenlange files, en Renate werd inderdaad stap voor stap meer en meer innerlijk genezen. Ze huilde tranen met tuiten, uren na elkaar, omdat Jezus haar diepe jeugdtrauma’s in Zijn handen nam en haar in plaats voor de onuitsprekelijke pijnen Zijn grote liefde gaf. Maar we moesten er wel heen!

Zo kan ik vele, vele voorbeelden opnoemen. We hebben een verlangen naar meer van deze wondermooie Koning. Maar als je te lui bent om je kont van je stoel te tillen en wilt dat alles op een presenteerblaadje op je schoot gelegd wordt, zul je het missen. Toen Jezus in Israel rondtrok, reisden mensen van heinde en ver, soms dagenlang (!), om door Hem aangeraakt te worden. Tienduizenden werden genezen. Maar niet zij die te lamlendig waren om een stap te zetten. Het waren zij die op zoek gingen naar de levende God. Zij die alles op alles zetten.

jezus mensen

Zij die wisten: er is een God die leeft. Er is een redder in het land. En ik ga erheen!

Ik moedig je aan ook op zoek te gaan naar de ontmoeting met de levende God. Ik ben stad en land afgereisd: Frankrijk, Duitsland, Engeland, Canada, Amerika, Afrika…. voor slechts een enkel iets: meer ontdekken van de God die me gered heeft van de duisternis en die zoveel MEER voor me heeft. Laat je niet in een hoekje sluiten door de duisternis. Zonder je niet af van het wereldwijde Lichaam van Christus. GA naar die plaatsen waar Zijn Geest werkzaam is. En hoe meer de kerk kritiek heeft op een bediening, hoe mee je er donder op kunt zeggen dat Jezus daar een heel machtig werk doet. Want dit is iets waarop je je boontjes kunt te drogen leggen: altijd als God krachtig beweegt, is de kerk ertegen.

Het is een rode draad doorheen de geschiedenis. De mens die vindt dat hij alles weet over God, kan er nooit tegen als Hij eens iets doet wat buiten hun boekje valt.

Maar God is er voor zij die Hem ECHT willen kennen. Zij die TIJD nemen om bij Hem te komen. Zij die de uitnodiging aanvaarden om te TROUWEN met Hem. Trouwen betekent TOEWIJDING. Dit wil zeggen dat je TIJD neemt om bij je geliefde te zijn. Dat je samen praat, luistert naar elkaar. Je leert dus hoe je Gods stem kunt verstaan. Je schuift andere zaken opzij om Hem te ontmoeten. Dan ben je echt getrouwd met God.

Je HOUDT van Hem en dat blijkt uit het feit dat je TIJD neemt om met Hem om te gaan.

Zoals ik elke dag probeer te doen: wegstappen van alles om me heen en heerlijk op de veranda staan om me geheel te richten op Jezus en de Vader, die bij me zijn. Mezelf helemaal openen voor Mijn grote Geliefde. De aanbidding uit mijn hart laten vloeien als een stromende rivier, die een overweldigende golf van Gods liefde als antwoord veroorzaakt, die me helemaal transformeert. Hij vult me, omhelst me, versterkt me en verandert me. Wow, dat is zoooooo mooi! Maar je ervaart het pas als je er tijd voor neemt.

Nader tot God en Hij zal tot jou naderen.

Als je met iemand getrouwd bent en nooit tijd neemt om samen te zijn, dan groei je uit elkaar. Dan is het niet moeilijk om afscheid te nemen. De ander betekent niets meer voor je. Als je geld verdienen, succesvol worden en eer voor jezelf krijgen belangrijker vindt, dan jezelf toewijden aan je meest intieme geliefde, dan zul je uiteindelijk geen liefde meer hebben voor Jezus. Dan is je werk, je carrière, je te dierbaar. En dan is God opeens ‘dood’ voor je.

Wees geen meeloper in de kerk. Doe niet alsof. Wees geen naprater. Zoek de echte, persoonlijke ontmoeting met Hij die zoveel mooier is dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.

Wees een vriend van God. Niet omdat je moet door religie, maar omdat Hij zoveel geweldiger is dan wie dan ook. Ik heb mezelf geheel aan Hem toegewijd en heb veel offers gebracht voor Hem en ik heb er nooit spijt van gehad. Mensen laten me vallen, kerkleiders spugen op me, religie walgt van me, maar Jezus Christus en de hemelse Vader zijn mijn trouwste vrienden, mijn meest intieme geliefden, de bron van mijn hele bestaan, de vreugde van mijn leven, de kracht van mijn ziel, het doel van mijn reis, de passie in mijn werk….
Niets en niemand is zo geweldig als HIJ! Ik kan Hem NOOIT laten vallen. Ik hou veel teveel van Hem.

Religie wel, valse leringen dump ik heel graag, kerktoneel en menselijke performance keer ik de rug toe, mensen die me een mes in de rug steken of leiders die me willen manipuleren, ik laat het gerust achter me. Maar Jezus Zelf? Hahahaha, Hij is veel te mooi, veel te machtig, veel te trouw. En als ik zou falen, dan is Hij er altijd in Zijn liefde om te terug te halen. Want Hij is de Goede Herder.

Ik bid dat jij die dit leest Hem ook mag ontdekken. Niet als een religie of leer of systeem, of een soort trucje voor je problemen, of wat dan ook.

Ik bid dat je HEM ECHT ALS PERSOON mag ontdekken.

Schuil bij de levende God, de Rots van je redding. Al is er niet meteen uitkomst, zoek toch Zijn troost, want HIJ IS ER. Ik bid dat Hij je geliefde mag worden. Niets en niemand is mooier dan Hij.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This