Benny Hinn

benny hinn

Benny Hinn is een bekende evangelist die wereldwijd grote campagnes houdt waar miljoenen mensen het evangelie van Jezus Christus horen. Zijn TV-programma wordt in honderden landen uitgezonden.

Benny Hinn staat onder hevige kritiek op internet. De vraag is uit welke geestelijke bron al deze kritiek komt. Waarom wil iemand een vurige evangelist als Benny Hinn, die zijn leven 100% inzet voor Jezus Christus, door het slijk halen en afschilderen als een valse profeet?

Waar velen moeite mee hebben is de sterke werking van de heilige Geest in de samenkomsten met Benny Hinn. Mensen vallen onder de kracht van God, beginnen hevig te schudden of barsten in tranen uit. In mijn uitvoerige artikel over manifestaties van de heilige Geest geef ik diepgaand bijbels onderwijs over manifestaties en hoe we deze kunnen toetsen.

Ik kan hier volstaan met kort te zeggen dat de Bijbel nergens zegt dat je een boze geest kunt herkennen aan de uiterlijke kenmerken.

Jezus zei: een boom herken je aan de VRUCHTEN. Dus niet aan de vorm… Velen toetsen op basis van het uiterlijk, zonder te kijken naar de vruchten.

heilige geest benny hinnIn Toronto werd in 1994 de Geest van God op bijzondere wijze uitgestort, en miljoenen mensen van over de hele wereld gingen naar deze kerk toe om van de Geest van God een levensveranderende, genezende en bevrijdende aanraking te ontvangen. Duizenden getuigden van een hernieuwde liefde voor Jezus Christus, nieuwe honger naar het Woord van God, het ervaren van Gods genezende Vaderliefde, herstelde huwelijken, christelijke bedieningen die nieuw vuur kregen en veel meer.

Er zijn TV-documentaires geproduceerd waarin christenen en christelijke leiders vertellen over de wondermooie vruchten van deze beweging van de Geest in hun leven.

Toch bleven velen de ‘Toronto-blessing’ afkraken… louter en alleen omdat men het vreemd vond dat mensen hard lachten, huilden, schudden, beefden of op de grond vielen onder de kracht van God. Mensen maakten soms gekke geluiden, wat in zeldzame gevallen leek op het blaffen van een hond of het kraaien van een haan. Omdat mensen dat vreemd vonden, schreven ze dus meteen de hele beweging van Gods Geest af.

Maar dat is geen bijbelse manier om te toetsen. De Bijbel vermeldt immers dat de Geest van God nog veel vreemdere zaken deed. Meer hierover lees je in het artikel over manifestaties in de Bijbel.

Wat wil ik hiermee duidelijk maken? Dat de meeste kritiek op Benny Hinn onbijbels en onterecht is.

Niet de uiterlijke kenmerken zijn belangrijk, maar de vruchten. Als je kijkt naar de vruchten van Benny Hinn zie je dat hij een duizelingwekkend spoor van bekeringen nalaat. Overal waar hij gaat geven duizenden mensen hun leven aan Jezus Christus.

benny hinn campagne

Hij heeft indrukwekkende campagnes gehouden in landen als de Fillipijnen, India, Argentinie, waar miljoenen mensen tegelijk naar de samenkomsten kwamen. De grootste evangelisatiedienst uit de geschiedenis van de mensheid werd gehouden in 2005 te Bangalore, waar maar liefst zeven miljoen mensen het evangelie hoorden, door de mond van Benny Hinn.

benny hinn miljoenen

Dat is een oceaan van mensen, die allemaal horen dat jezus Christus de redder van de mensheid is, die voor hun zonden aan het kruis is gestorven. Deze mensen zien voor hun ogen hoe doven horen, blinden zien, lammen lopen, door de geweldige wonderen die Jezus Christus doet doorheen Benny Hinn.

Ze horen dus niet alleen het evangelie, ze zien ook de REALITEIT van het evangelie.

Velen worden genezen, bevrijd en vervuld met de heilige Geest. Alleen God weet hoeveel duizenden mensen tot Hem gekomen zijn uit de duisternis van de zonde, dankzij de toegewijde dienst van Benny Hinn aan Jezus Christus.

Benny Hinn is niet volmaakt

Niemand is volmaakt en natuurlijk maakt Benny Hinn ook fouten. Maar is het je ook al opgevallen hoe graag mensen vertellen dat ze niet langer onder het oordeel leven en dat ze gerechtvaardigd zijn in Christus… en hoe diezelfde mensen er als de kippen bij zijn om een evangelist als Benny Hinn op zijn fouten te pakken en hem te veroordelen…. Dat is opmerkelijk, vind je niet?

benny hinn in gebed

Benny Hinn is geen volmaakt mens. Maar hij is net zo goed gerechtvaardigd in Christus als elke andere ware christen.

Hij is net zo goed verlost door GENADE en niet door werken. Voor Benny Hinn geldt net zo goed als voor jou en mij:

‘Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.’ (Romeinen 8:1)

God gebruikt niemand van ons omdat we aan de volmaakte eisen voldoen, maar omdat we ons beschikbaar aan Hem opstellen. Omdat we eenvoudig in onze menselijke zwakte zeggen: ‘Heer, hier ben ik, zend mij…’

Mijn persoonlijke ervaring met Benny Hinn

Persoonlijk heb ik veel zegen ervaren door de bediening van Benny Hinn. Het grootste deel van mijn leven heb ik heel erg gestotterd, na een traumatisch auto-ongeval als kind. Jarenlang kon ik bijna niet spreken, en de frustratie die dat veroorzaakte was niet in woorden uit te drukken.

Ik kwam tot bekering en wilde met heel mijn hart God dienen… Maar ik kon bijna niet spreken over God, door mijn stotterprobleem.

goedemorgen heilige geestOp een dag wees een christelijke arts, Arjan Munneke, mij op het boek ‘Goedemorgen Heilige Geest‘ van Benny Hinn. Munneke vertelde me dat Benny Hinn ook hevig stotterde als kind en dat de heilige Geest hem ervan genezen had. Dat sprak me natuurlijk aan. Ik las het boek en werd bijzonder gegrepen door de boodschap ervan. Ik kan niet anders zeggen dan dat het mijn leven diep veranderd heeft, omdat ik begon te ontdekken dat de heilige Geest geen vage kracht is, maar een persoon die echt als vriend, trooster, helper, leraar en leidsman bij ons is en waar we dus een relatie mee kunnen hebben, net zoals Jezus Christus en de apostelen dat hadden.

Ik ben naar diverse campagnes met Benny Hinn gegaan in Nederland, Frankrijk en Belgie en ik heb telkens een bijzonder gezegende tijd gehad. Ik ging niet als criticus of als achterdochtig mens, maar als een hongerig kind dat verlangde naar meer van Jezus Christus in mijn leven. Ik heb gemerkt dat de houding waarmee iemand naar een dienst gaat van groot belang is. Richten we ons op de mens op het podium, dan zullen we vanuit ons zondige menselijke denken beoordelen.

Als we ons echter richten op Jezus Christus en alles van HEM verwachten, zal Hij ons rijkelijk kunnen zegenen doorheen zijn dienstknechten.

Ik ging altijd met een honger naar God en verwachtte alles van HEM. Daardoor kon God zijn dienaars gebruiken om mij rijkelijk te zegenen.

Ben ik het altijd met alles eens wat Benny Hinn predikt? Natuurlijk niet. Maar ik geloof dat God het evenmin met alles eens is wat jij en ik prediken. Onze inzichten zijn nog onvolmaakt, we zijn als Lichaam van Christus nog verre van volwassen. We zijn allemaal op weg.

Het is trouwens niet aan mij om een broeder in de Heer te oordelen, daar waarschuwt Jezus Christus ons zeer duidelijk voor.

Is Benny Hinn een valse profeet?

Het is wel zo dat we waakzaam moeten zijn en moeten opletten voor valse profeten en dwaalleraars. Maar er is een wereld van verschil tussen een dienaar van Christus die onvolmaaktheden heeft (net als jij en ik) en een valse profeet die mensen regelrecht van Jezus Christus wegleidt.

Wat dat betreft zie ik geen enkele reden om te zeggen dat Benny Hinn een valse profeet is.

Iemand ervan beschuldigen een valse profeet te zijn is zowat de ergste beschuldiging die je kunt uiten naar een dienaar van God toe. Toch doen veel christenen het heel makkelijk… zonder ooit in de spiegel te kijken en zich oprecht af te vragen vanuit welke drijfveer ze hun kritiek uiten…  Misschien is degene die beschuldigt wel degene die misleid is door duisternis?

Benny Hinn is Amerikaan, geen Nederlander

Benny Hinn dient Jezus Christus met zijn hele hart, zijn hele leven staat in het teken van het evangelie van Jezus Christus. Maar… Benny Hinn is Amerikaans en heeft Amerikaanse kenmerken in zijn prediking. Is dat altijd verkeerd? Wel, ik denk dat Nederlanders evenmin een volmaakt evangelie hebben als Amerikanen. Amerikanen beseffen veel meer dan de Nederlanders dat God ons wil zegenen.

Nederlanders zijn beïnvloed door een armoede-denken dat ons wijsmaakt dat de enige goede christen een arme christen is.

Met dat onbijbelse denkbeeld, met die leugen, heeft Calvijn ons opgescheept. Christenen die een mooi huis hebben zijn verdacht. Maar de Bijbel spreekt van begin tot eind over God als de bron van zegen, goedheid, overvloed, enz. Daar kan ik op zich al een hele bijbelstudie over schrijven.

In Amerika denkt men veel groter. Het is een volk dat bestaat uit ondernemers, dromers, visionairs, het grootse denken zit in hun genen. Het waren de dapperen, diegenen met geloof en visie, met passie en durf die de enorme oceaan overgestoken zijn, om uit het niets een bestaan op te bouwen. De mensen die bang waren bleven achter… Zij die niet durfden, zij die kritiek hadden, die het een dwaas idee vonden. Of zij die niet konden. Nou, ik maak er een beetje een karikatuur van natuurlijk, maar ik wil je even meegeven:

oceaan schip

het soort mensen die de oceaan overstaken, waren de mensen die geloof hadden in het grootse, het avontuur, het succes… Dat zit nog steeds in de genen van het Amerikaanse volk.

Ze vliegen naar de maan, ze bouwen de hoogste wolkenkrabbers, ze hebben grote huizen en uitgestrekte landerijen, enz. Dat grotere denken zie je ook terug in hun begrip van de Bijbel. ‘God is BIG! God wants to bless you!’ ‘Heb geloof en je zult doorbreken!’ Daar is niets mis mee en ik geloof dat Nederlanders daar best wel iets van mogen oppakken… van die geest van geloof en doorbraak.

Betekent het dat Amerika beter is dan Nederland? Nee. Wat ik zeg is: niet alles wat wij als ‘verkeerd’ bestempelen van het Amerikaans christendom is helemaal fout. Natuurlijk zijn er predikers die alleen op geld uit zijn, natuurlijk zijn er excessen, natuurlijk is Amerika niet de hemel op aarde, verre van… Ik verheerlijk Amerika absoluut niet. Maar wat ik hiermee wil aankaarten is het volgende:

velen hebben kritiek op Benny Hinn omdat hij een prachtig landhuis heeft en een eigen vliegtuig.

Ja, de Nederlanders die geleerd hebben dat armoede het kenmerk is van godsvrucht kunnen daar niet bij. Maar de pioniers die de wereld rondreizen en die geloven dat God ons de aarde geeft om vruchtbaar te maken en om zelf ook vruchtbaar te worden, zien dat juist als een zegen!

Niet het hebben van een eigen vliegtuig maakt je tot een valse profeet, maar of je Jezus Christus waarachtig predikt of niet. Groot verschil. Abraham, de vader van alle gelovigen, bezat tienduizenden stuks vee… en ongelooflijk uitgestrekte stukken grond. Hij was zo rijk als de zee diep is. Net als Job, die na zijn beproeving door God extreem gezegend werd. En denk aan Jozef die uit zijn overvloed een heel volk kon voeden… Ik weet niet of ons armoede-denken wel zo bijbels is als we onszelf willen wijsmaken.

Misschien is het wel duivels om te denken dat de enige goede christen ellendig en arm is. Hoeveel invloed kun je dan hebben op de wereld?

vliegtuig benny hinnEen eigen vliegtuig hebben is overigens bijzonder praktisch voor Benny Hinn en zijn tientallen medewerkers. Hij reist voortdurend de wereld rond. In Amerika neemt men een vliegtuig naar de naburige staat zoals men hier de bus neemt naar het volgende dorp. Als je met honderd man voortdurend in de lucht hangt, is een eigen vliegtuig op den duur veel praktischer en zelfs goedkoper. Het is dan ook een wijze beslissing om een vliegtuig aan te schaffen voor deze internationale bediening die vaak met meer dan honderd man tegelijk op stap is.

Kritiek zonder basis

Wat ik nog wil vermelden over de kritiek op Benny Hinn, is dat mensen hun kritiek baseren op oncontroleerbare geruchten die onbekenden op internet verspreiden, zonder dat iemand weet wat er wel en niet waar is.

De kritiek op Benny Hinn wordt geuit door mensen die hem niet persoonlijk kennen en die niets weten over zijn privé-leven of hoe hij met financiën omgaat.

Stel jezelf eens eerlijk de vraag (als jij kritiek hebt op Benny Hinn): ken jij hem persoonlijk? Weet je hoe hij omgaat met geld? Ben jij misschien zijn boekhouder? Kijk je regelmatig op zijn bankrekeningen? Ken je zijn leven achter de gesloten deuren? Weet je hoeveel hij in het verborgene geeft aan de armen? Nee, je weet absoluut niets over al deze aspecten van zijn leven of zijn bediening. Het enige wat je weet is wat je op internet leest en wat geschreven is door mensen die vaak niets anders doen dan elke dag een andere man van God zwart maken.

Zegen ontvangen en delen

Ik ken een profetes die veel prachtige huizen heeft in Zuid Afrika. Zij en haar man hadden los van elkaar van God een droom gekregen waarin God tot in detail een machine liet zien, voor het maken van een nieuwe meststof, om de dorre grond van Afrika vruchtbaar te maken. Ze hebben de machine gebouwd zoals ze in de droom zagen en zijn steenrijk geworden. Velen zijn jaloers op deze mensen en gunnen hen de zegen niet die God hen heeft geschonken.

Maar niemand weet dat deze mensen hun huizen regelmatig gratis ter beschikking stellen van vermoeide predikers, die er even op adem mogen komen.

God heeft hen gezegend en nu kunnen ze de zegen delen met vele anderen. Zo werkt God. Als ik Benny Hinn een beetje ken, weet ik dat hij iemand is die van zijn vermogen heel veel geeft, zonder dat iemand er ooit iets vanaf weet – behalve zij die tot hun verbazing de giften ontvangen. Benny Hinn zet zijn schouders onder veel zendingsprojecten. God is de enige die dat weet en ziet. Daarom kan alleen God hem oordelen.

hij raakte mij aan benny hinnLees de autobiografie van Benny Hinn

Ik heb de autobiografie van Benny Hinn gelezen (getiteld ‘Hij raakte mij aan‘) en ik kan dit prachtige boek van harte aanbevelen. Hinn vertelt over zijn jeugd in Israel, waar zijn vader een hoge politieke plaats bekleedde, hoe hij stotterde en vaak alleen met God was, hoe hij als jongeman door God werd aangeraakt en een intieme relatie met Jezus ontwikkelde, hoe de Heer hem begon te gebruiken met grote tekenen en wonderen… In alles wat Benny Hinn schrijft ervaar je de REALITEIT van God, de sterke aanwezigheid van Jezus Christus, de krachtige hand van de almachtige die wonderen doet, de intieme omgang met de Heilige Geest….

Het maakt je hongerig, het geeft je een diep verlangen om God ook op die manier te kennen.

Over mij worden er ook heel wat absurde dingen verteld op internet. Maar mensen die eerlijk naar mijn leven en werk kijken weten wel beter. Het betekent echt niet omdat er een stel gefrustreerde critici een artikel over je schrijven op internet, dat zij iets zinnigs te vertellen hebben over je. Elke gek kan de meest negatieve flauwekul schrijven over wie dan ook. Dat betekent helemaal niets.

Je moet je zelf afvragen waarom iemand perse een dienaar van God wil afbreken? Wat voor hart zit daarachter? Is dat het vaderhart van onze God? Is dat de broederliefde van Jezus Christus? Is dat de troost van de Heilige Geest? Of is het de haat van de duivel die de verkondigers van het evangelie wil zwartmaken, zodat mensen de zegen van God door hen heen zouden mislopen?

De Bijbel noemt satan de leugenaar en de aanklager van de broeders. Jezus Christus wordt genoemd de advocaat. Satan klaagt ons aan, maar Jezus neemt het op voor ons. Dat is een belangrijke sleutel.

Moet je dan maar alles klakkeloos aannemen wat iemand als Benny Hinn zegt en doet? Nee! Je moet kip eten… Een kip verslind je toch ook niet met huid en haar? Je plukt de oneetbare veren ervan af en daarna zoek je de lekkere, gezonde stukjes vlees terwijl je de botjes in de vuilnisbak gooit.

Zo moeten we als christen ook doen. Wat gezond en goed is eet je op en de rest gooi je weg. Er zijn mensen die houden van het vel van de kip. Ik word daar misselijk van, dus ik gooi dat weg. Is het gebraden velletje van de kip daarom slecht? Nee, er is nu eenmaal ook verschil in smaak.

De Bijbel zegt eenvoudigweg: ‘Toets alles en behoud het goede.’ Ik merk echter dat veel christenen dat vers in praktijk omzetten naar: ‘Toets alles en houd niets over’.

Hoe groot is je honger naar God?

Een belangrijke sleutel is: heb je echt een intense honger naar Jezus Christus? Hoe diep is je verlangen naar Hem? Hunker je met een onuitsprekelijke dorst naar zijn tegenwoordigheid? Of ben je allang tevreden dat je gewoon gelooft in Hem en heb je geen behoefte aan zijn glorieuze manifestatie in je leven?

Vind je het allemaal een beetje teveel, te eng, te overdreven? Dat zal bepalen of je open kunt zijn voor wat God doet doorheen een prediker.

Als je in je hart diep overtuigd bent dat iemand verkeerd is en je kunt dat glashelder vanuit de Bijbel aantonen, dan keer je het gewoon de rug toe. Maar wees voorzichtig met je oordelen bekend te maken, want voor je het weet beschuldig je iemand verkeerd.

Waakzaam zijn betekent ook dat je leert wijs zijn. En een wijs man is snel om te luisteren en langzaam om te spreken. Meteen je oordeel van de daken bazuinen op internet getuigt niet van wijsheid.

Herstel van het huwelijk van Benny en Suzanne

Er is een crisis geweest in het huwelijk van Benny Hinn en gedurende enkele jaren is hij van zijn vrouw gescheiden geweest. Zij had hem verlaten omdat de druk van de bediening te groot was geworden voor haar. Tot grote vreugde van iedereen die Benny en Suzanne Hinn liefheeft zijn ze door Gods grote genade terug bij elkaar gebracht en zijn ze hertrouwd.

benny hinn gescheiden scheiding-hertrouwd

Benny Hinn zei dat hij de fout had gemaakt alleen maar te leven voor het evangelie en dat hij zijn vrouw en gezin had verwaarloosd.

Wel, die fout maken heel erg veel mannen, laten we eerlijk zijn. Ik moet er zelf ook steeds weer op letten. De passie om verloren mensen te bereiken kan zo groot zijn dat je geliefden eronder lijden. Benny Hinn heeft openlijk erkend dat hij daarin verkeerd was en dat hij meer prioriteit aan zijn gezin zal geven. Nou, dat vind ik klasse, als een man van God die door miljoenen wereldwijd gevolgd wordt, zo openlijk zijn fouten kan erkennen.

Benny Hinn dient Jezus Christus

Als besluit van dit artikel wil in onderstrepen dat Benny Hinn een dienaar van Jezus Christus is en dat iedereen geweldig door zijn bediening kan bemoedigd worden. Dat is de reden dat ik de boeken van Benny Hinn zo warm aanbeveel. Ik ben er zelf ontzettend door gezegend en God heeft zijn bediening op bijzondere wijze gebruikt om mij dichter bij Hem te brengen en me veel meer van Jezus Christus te laten ervaren. Dat is onuitsprekelijk kostbaar. Daarom wil ik deze man van God verdedigen.

Door het lezen van zijn boek ‘Goedemorgen Heilige Geest’ is mijn eigen relatie met God veel dieper geworden en ervaar ik de tegenwoordigheid, de liefde, de troost en de kracht van God veel intenser. En dat is onbeschrijflijk kostbaar.

Mede door het lezen van dit boek ben ik zelf ook genezen van mijn eigen ernstige stotterprobleem. Want het is door me te leren overgeven aan de Geest van God, dat God door me heen is beginnen spreken, wat uiteindelijk niet alleen anderen genezen heeft maar ook mezelf. Ik ben Benny Hinn dan ook dankbaar voor zijn diepe overgave aan de Geest van God en zijn vurige dienst aan Jezus Christus.

Nogmaals: is hij volmaakt? Ben ik het met alles eens? Neen. Maar daar gaat het niet om. Ik ben evenmin volmaakt. Het gaat erom of je kunt zien of iemand Jezus Christus dient of niet. Is iemand waarachtig door de Heer gezalfd om zijn woord te brengen of niet? Ik ken heel erg veel mensen die zichzelf een zeer goede prediker vinden, maar bij wie ik geen greintje tegenwoordigheid, kracht of zalving van God ervaar. Het is menselijke gepraat, menselijke kennis, menselijke bekwaamheid.

Maar het gaat erom: is iemand waarachtig gezalfd door de Geest van God?

‘Want het koninkrijk van God is geen zaak van woorden maar van kracht.’ (1 Korintiers 4:20)

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Lees de boeken van Benny Hinn

boeken benny hinn

Als je verlangt naar het dieper ervaren van de aanwezigheid van God, dan beveel ik de boeken van Benny Hinn van harte aan.

[symple_button color=”blue” url=”http://www.onlinechristelijkeboekhandel.nl/product-categorie/christelijke-boeken/heilige-geest/” title=”Christelijke boeken” target=”blank” border_radius=””]Meer informatie [/symple_button]

Miljoenen christenen zijn door dit bijbels onderwijs geweldig gegroeid in hun relatie met God. Dat is de reden dat ik ze aanbeveel, omdat ik verlang dat veel gelovigen een veel diepe intimiteit met God zullen ontdekken.

Als wij intiemer met de Heer wandelen, als Hij meer een realiteit is voor ons, zal Hij ons ook veel meer kunnen gebruiken om zijn verlossing aan anderen door te geven.

Want niet Benny Hinn is wonderbaar, het is de heilige Geest die door hem heen werkt die zo geweldig is. En diezelfde heilige Geest wil ook jou en mij gebruiken om de grote macht van Jezus Christus te openbaren, zodat zieken genezen, gebondenen bevrijd en verlorenen gered worden.

Deel dit aub

Als je dit artikel waardeert, durf het dan te delen aub. Ik bid dat velen dit zullen lezen en tot erkenning zullen komen van waarheid.

Lees ook dit artikel over het gif van lasterpraat dat veel christenen verziekt in Nederland. Dit is een belangrijke boodschap van de Heer voor christenen in ons land. Duizenden christenen voeden zich bijna dagelijks met gif dat door kwaadsprekers wordt verspreid over dienaars van Christus. Dat houdt veel van de Geest van God tegen in dit land. Dit artikel opent je ogen voor dit gevaar en helpt je er vrij van te worden.

Veel zegen gewenst,
David Sorensen

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Laat een reactie achter

Sofie zegt

Beste broeder David,

ik wil geen oordeel vellen over Benny Hinn, ik zeg ook niet dat hij een valse profeet is, maar de bijbel waarschuwt ons wel voor valse profeten.
Dit heb ik nu zonet gelezen, wat denkt u hierover?

Waarom ik meer over Benny Hinn wil weten: ik ga sinds kort met mijn man naar Maasbach de Blessing kerk, wij zouden vast naar Breda gaan, een pastor had het even over Benny Hinn, waarop we amen moesten zeggen, dat een bepaald lied van hem was.
Beste David, ik ken Benny Hinn al, van beeld op tv, dat hij mensen achterover liet vallen (natuurlijk werden deze ook weer opgevangen)
Maar is dit ook echt bijbels? Ik heb dit eens opgezocht:
Dank alvast op u antwoord en mvg Sofie

BIJLAGE D – VALLEN IN DE GEEST
 
Zegt de Bijbel iets over “vallen of rusten in de Geest”? In een aantal gevallen noemt de bijbel mensen, die vallen in Gods tegenwoordigheid. Maar komt dat overeen met wat men tegenwoordig onder vallen in de Geest verstaat?PRIVATE
 
D.1.  Mensen die vallen in Gods tegenwoordigheid
 
1. God verschijnt aan Abraham en deze valt op zijn aangezicht (Gen. 17:1-3). God neemt het initiatief tot het maken van een verbond met hem.
2. Mozes kreeg een openbaring van de Here God, toen hij bij het brandende braambos ging kijken (Exodus 3:5). God openbaart Zich als de IK BEN. Hierin zien we een voorverschijning van de Here Jezus.
3. Jozua staat als opperbevelhebber voor de poorten van Jericho en wordt door iemand aangesproken. Als hij vraagt aan de onbekende wie hij is, krijgt hij te horen: IK ben nu gekomen. Het is de Vorst van het leger des Heren, anders gezegd de Heer Jezus Zelf. Daarop werpt Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde. Dan wordt hem gezegd dat hij de schoenen van zijn voeten moet doen omdat hij op heilige grond staat (Jozua 5:14,15).
4. Het volk Israël krijgt de boodschap, dat de Here God aan hen zal verschijnen en de heerlijkheid Gods verschijnt aan hen. Het vuur uit de hemel verteert het offer dat op het altaar ligt. Het volk juicht en ze werpen zich allen op hun aangezicht (Lev. 9:4; 23,24).
5. Ook de bekende Bileam met zijn sprekende ezel maakt zoiets mee. De ezel waarop hij zit ziet de engel des Heren met een vlammend zwaard op zijn weg. Het dier wijkt uit. Bileam, die niets ziet, slaat er op los. Tot God hem de ogen opent. Hij knielt en werpt zich op zijn aangezicht (Num. 22:31).
6. In het boek Richteren lezen we van Manoah, de toekomstige vader van Simson. De Engel des Heren verschijnt op verzoek een tweede keer aan zijn vrouw. Ze gaat haar man roepen. Haar wordt aangezegd dat ze zwanger zal worden van een zoon. Als ze er op staat een offer te brengen wordt dat aanvaard. Als de Engel dan opstijgt in de vlam, begrijpt het echtpaar het wonder. Ze hebben God gezien en werpen zich op hun aangezicht op de grond (Richteren 13.20).
7. Elia bevindt zich op de Karmel waar de confrontatie plaats vindt tussen de God van Israël en Baal. Deze laat niet van zich horen ook al snijden zijn honderden priesters zich met messen om hem toch te bewegen in te grijpen. Het volk dat zolang en zo diep in de afval van God heeft geleefd staat er onbeslist bij.
Als tenslotte Elia God aanroept, valt het vuur uit de hemel en verteert het offer op het altaar. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Here die is God! (1 Koningen 18:21,39).
8. Ook koning David kan genoemd worden. Hij valt met de oudsten van het volk op zijn gezicht als hij de Engel des Heren met getrokken zwaard in de lucht ziet staan om het oordeel te voltrekken (1 Kronieken 21:16).
9. Bij de inwijding van de tempel verschijnt de heerlijkheid des Heren in een wolk, die het hele Huis vervult. De priesters konden vanwege de wolk niet blijven staan om hun dienst te doen. Dat wil niet zeggen, dat ze vielen. Ze konden zich misschien terugtrekken. Dat blijkt niet duidelijk uit de tekst (2 Kronieken 5:14).
10. Als de profeet Ezechiel de heerlijkheid Gods ziet valt hij bij drie achtereenvolgende gelegenheden op zijn aangezicht (Ez. 1:28; 3:23;44:4-5). Die heerlijkheid was zichtbaar (Ez. 11:22). De Geest laat niet toe dat hij blijft liggen, maar laat Ezechiel staan met nieuwe kracht (Ez. 2:1; 3:24).
11. Daniel heeft een ontmoeting met de engel Gabriel. Hij ziet een visioen, hij hoort en ziet bewust. Hij bezwijmt en valt op zijn gezicht ter aarde (Dan. 8:1-17). Als hij na weken rouw bedrijven weer een visioen ziet, ziet hij het alleen.
Daniel blijft achter zonder kracht en verbleekt. Hij hoort woorden en bezwijmt, valt met zijn aangezicht ter aarde. Hij wordt aangeraakt en moet direct opstaan, waarvoor hem de kracht gegeven wordt. Hij staat op handen en knieën en siddert (Dan. 10:2-10). Hij krijgt profetieën inzake gebeurtenissen van de eindtijd.
12. In het evangelie van Mattheus staat het verslag van de verheerlijking van Jezus op de berg. Bij het spreken van God werpen de discipelen zich op hun aangezicht en worden zeer bevreesd (Matth. 17:6).
13. In het Marcus-evangelie worden demonen beschreven die zich voor Jezus neerwerpen en belijden dat Hij de Zoon van God is (Marcus 3:11).
14. In het Lucas-evangelie vinden we het verslag van de bezetene in het land der Gadarenen. Hij werd door boze geesten voortgedreven en viel neer aan de voeten van Jezus. De boze geesten lieten hem uitroepen: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God (Lucas 8:28).
15. In het boek Handelingen wordt vermeld dat Paulus op de weg naar Damaskus een licht uit de hemel zag en ter aarde viel. Hij was drie dagen blind; hij at of dronk niet (Handelingen 9:9; 22:6).
16. Johannes op Patmos viel als dood voor de voeten van Jezus toen hij de verheerlijkte Jezus zag (Openbaring 1:17).
17. De vier dieren en de 24 oudsten werpen zich voor het Lam neer (Openb. 5:8). Ze werpen zich neder en aanbidden (Openb. 5:14). Ze werpen zich op hun aangezicht (Openb. 7:11; 11:16; 19:4).
18. Als Johannes in zijn verbazing een engel wil aanbidden wordt dat ogenblikkelijk afgewezen (Openbaring 19:10). Hij is zo overweldigd door wat hij meemaakte dat hij het nog een keer doet. Ook dan wordt het geweigerd (Openb. 22:8)
 
D.2.  Reactie op Gods verschijning
 
Uit de bijbel blijkt, dat, zowel in de hemel als op de aarde, de mensen op Gods verschijning en heerlijkheid op precies dezelfde wijze reageren. Ze vallen in aanbidding voor Hem neer.
Vanuit de gegevens die door de bijbel worden aangereikt blijkt, dat de betrokkenen vanaf de tijd van de buitengewone ontmoeting een diep Godsbesef hebben, zoals zij tot dusver niet hebben gekend. Er valt een grote stilte rond deze mensen. Ze krijgen een opdracht, zelfs tot in bijzonderheden.
Abraham moet zich en de zijnen laten besnijden als teken van het verbond. De gebeurtenis heeft betrekking op het nageslacht van Abraham.
Mozes moet naar de Farao, door wie hij misschien nog werd gezocht wegens doodslag van een Egyptenaar. Hij wordt gezonden met de boodschap dat hij Gods volk moet uitleiden uit Egypte.
Jozua moet om de stad heentrekken totdat de muren van Jericho vallen. God gaat hun het beloofde land geven, waarbij Jericho moet vallen. Bileam wordt tegen alle bedoelingen van
Balak in door God gezonden om een zegen in plaats van een vloek over Israël uit te spreken.
Manoah en zijn vrouw krijgen te horen dat hun zoon Simson zal beginnen met de bevrijding van Israël van hun vijanden.
Koning David heeft zich met zijn volkstelling een oordeel van God op de hals gehaald. De engel komt om het gericht tot uitvoering te brengen. David ziet de engel en smeekt het volk te sparen.
Elia staat als eenling op de Karmel om een einde te maken aan de afgoderij van koning Achab en koningin Izebel, die daarin het volk hebben meegesleept. Nadat het vuur uit de hemel is gevallen belijdt het volk;: de Here, die is God.
Ezechiels ervaring is zo ingrijpend, dat hij 7 dagen verbijsterd achterblijft (Ez. 2:15). Hij moet spreken tot het volk. Bij een ander gelegenheid begint hij luidkeels te roepen in smeekgebed en voorbede wanneer hij ziet dat God iemand in het gericht ombrengt (Ez. 11:15,13). Heel Israël is in het geding.
Daniel krijgt de boodschap voor de eindtijd en is ziek van de gebeurtenis als hij het allemaal moet verwerken. Hij moet de boodschap brengen aan meerdere elkaar opvolgende koningen. God openbaart aan hem het grote schema van de wereldgebeurtenissen tot de eindtijd, waarbij de gehele mensheid is betrokken.
 
In de huidige overtrokken geïndividualiseerde samenleving, waar ieder zo vergaand op zichzelf betrokken is, moet er op gewezen worden dat het in al deze schriftplaatsen gaat om het collectief.
Het gaat niet om ervaringen, die strikt persoonlijk zijn en die zich beperken tot degene aan wie het overkomt. Het gaat om gebeurtenissen die hun weerslag hebben/krijgen op groepen, soms op hele naties. Het gaat daarbij niet altijd om het directe hier en nu, maar soms om ver weg liggende, eschatologische gebeurtenissen. Dat zijn gebeurtenissen die met de toekomst te maken hebben.
 
D.3. Enkele conclusies
 
Uit de hierboven, onder D.1. besproken, voorbeelden uit de Bijbel kunnen een aantal conclusies worden getrokken:
 
1. Alle personen die werden besproken vallen voorover in de tegenwoordigheid van God, de Engel des Heren (een voorverschijning van de Here Jezus) of een aartsengel.
 
2. In de bijbel, en dat is heel belangrijk, vallen mensen nooit door de tussenkomst van een mens. Ze vallen in de directe ontmoeting met de Godheid, of een engel, nooit komt er een derde aan te pas. Nooit door middel van handoplegging, of zelfs maar een vinger wijzen in de richting van de persoon die gaat vallen.
 
3. Het achterover vallen vindt plaats in geval van oordeel of het opzij zetten van Gods tegenstanders. In de bijbel komt achterover vallen vier maal voor tengevolge van een oordeel van God, vanwege ongeloof of zonde:
– Genesis 49:17; de berijder van het paard stort achterover.
– 1 Sam. 4:18; de hogepriester Eli stort achterover met zijn stoel en breekt zijn nek.
– Jesaja 28:13; de leiders van Jeruzalem zullen achterwaarts struikelen en te pletter vallen.
– Johannes 18:6; de soldaten die Jezus komen arresteren vallen achterover.
 
4. Het initiatief voor zo’n gebeurtenis gaat altijd van God uit. Nooit zien we in de bijbel een mens zich uitstrekken naar deze ervaring. Het overkomt de mensen, ze zoeken het niet. In de bijbel wordt het niet aangemoedigd, noch ertoe opgeroepen of uitgelokt. De betrokken zelf zouden de gebeurtenis het liefst vermeden hebben.
 
5. Nergens in de bijbel is er sprake van het beleggen van een bijeenkomst waarin dit “vallen of rusten in de geest” georganiseerd plaats vindt of zou moeten vinden.
 
6. Wanneer mensen zich op hun aangezicht hebben geworpen, wordt niet toegestaan dat ze blijven liggen. Ze moeten meteen opstaan en krijgen daarvoor de kracht, indien nodig zelfs bij herhaling. Sommigen zijn dagenlang van streek en verbijsterd door de gebeurtenis.
 
7. Wanneer mensen in de Bijbel “vallen” is dat nooit voor bevrijding of tot het komen van het beter functioneren van hun eigen geestelijk leven. Het is nooit privé, het is altijd gericht op het collectief.
De praktijk van onder meer John Wimber waarbij mensen urenlang voor- of achterover liggen en zich daarbij kalm voelen met een verheven gevoel van onverschilligheid ten opzichte van de omstandigheden moet vanuit de bijbel radicaal afgewezen worden. Dat er geen nawerkingen zijn, goed noch slecht, is nadrukkelijk onjuist.
 
8. In de Bijbel is er sprake van grote vrees bij de mensen, die het meemaken. Ze hebben een ontmoeting met de Godheid of een engel. Dat is zo overweldigend, dat een mens niet op de been kan blijven. Vaak vallen ze dan ook in onmacht en werpen zich in aanbidding voorover op hun aangezicht. Ze worden in de meeste gevallen opgewekt om niet bevreesd te zijn.
 
9. In meerdere gevallen wordt Gods heerlijkheid zichtbaar. Wanneer er anderen bij zijn, zoals bij Daniel en ook bij Saulus van Tarsis, zijn de omstanders zich terdege bewust van een bovennatuurlijke gebeurtenis en vluchten in verslagenheid.
 
10. De ontmoeting die God met de mens heeft en waartoe het initiatief steeds van Hem uitgaat, heeft een zeer bepaalde bedoeling.
Zij die bij een dergelijke gebeurtenis zijn betrokken krijgen een opdracht en/of geven zich in Gods heerlijkheid over aan aanbidding. De opdracht op aarde wordt vaak uitgevoerd onder moeilijke omstandigheden en (soms) onder groot lijden.
Wat deze geroepenen hebben doorleefd met God in die directe ontmoeting stelt hen in staat de opdracht uit te voeren. Ze worden bekrachtigd om de taak te verrichten en, als het nodig mocht blijken, ook het lijden dat daar aan verbonden is te doorstaan.
 
11. De bijbel legt geen verband tussen “vervuld zijn met de Heilige Geest” of “genezing” en het “neervallen voor Gods aangezicht.”
 
D.4. Beoordeling
 
Het verschijnsel van het “vallen in de geest”, zoals dat in charismatische kring voorkomt, vindt geen steun in de bijbel. Dat roept de vraag op hoe men dit verschijnsel moet verstaan.
Het kan verklaard worden door beinvloeding van de mensen, mensen die zich gemakkelijk laten beïnvloeden. In een massameeting kan het overslaan op de gehele menigte. Maar er is een andere verklaring die veel zorgwekkender is. Het verschijnsel van het vallen of tegen de grond slaan is bekend in het Hindoeïsme Daar wordt het aangeduid met de term Shakti Pat. De bekeerde, voormalige Hindoe, Rabi Maharaj beschrijft in zijn boek dit begrip als volgt:
Shakti Pat, “een uitdrukking, die gebruikt wordt voor de aanraking van een goeroe, gewoonlijk met zijn hand, op het voorhoofd van de vereerder, wat bovennatuurlijke effecten teweegbrengt. Shakti betekent letterlijk “macht” en in het toebrengen van shakti pat wordt de goeroe een kanaal van oerkracht, de kosmische kracht, die aan het universum ten grondslag ligt en die belichaamd is in de godin Shakti, de gemalin van Shiva.
Het bovennatuurlijke effect van Shakti door de aanraking van de goeroe kan de vereerder tegen de grond doen slaan, of hij kan een helder licht zien, en een ervaring krijgen van innerlijke verlichting of nog een andere mystieke psychische ervaring hebben.” Hier heeft men te doen met een medium, een medium is iemand die krachten van boze geesten doorgeeft.
Maharaj vertelt in hetzelfde boek dat hij nog maar dertien jaar oud was toen hij de “shakti pat” al toediende aan mensen. Hij verduidelijkt erbij dat Shakti een van de namen is van Kali. Shiva’s moorddadige, bloeddrinkende gemalin, de moedergodin van de machten die de oerkracht, die in het hart van het universum stroomt, verleent. Het was voor Maharaj destijds een opwindende gedachte dat hij “kanaal” van haar macht zou worden.
 
Het vallen in de Geest zoals dat in charismatische samenkomsten wordt “bediend” mist elke bijbelse grond. Het is daarentegen wel bekend in het Hindoeïsme. De krachten die er werken zijn psychisch en zeer waarschijnlijk occult.  
(Deze bijlage, over het vallen in de Heilige Geest, is genomen uit de brochure “Met vallen en opstaan.” De brochure is geschreven door drs. Karel van Berghem. De volledige brochure staat onder de link “charismatisch” op mijn homepage: http://www.solcon.nl/apgeelhoed)

Antwoord
Johan zegt

De links onderaan uw artikel werken niet:

http://www.soundofheaven.info/lasterpraat

Antwoord
Voeg je reactie toe

Pin It on Pinterest

Share This