Moet Nederland vrij spel geven aan Islam?

vrijheid islam

Soms verbijstert de buitensporige dwaasheid van bepaalde politici – en mensen in het algemeen – me geweldig. Vol trots verklaart Gert-Jan Segers van de ChristenUnie dat er vrijheid moet zijn voor de Islam om zich ongebreideld te verspreiden.

De dwaasheid van dat soort denkbeelden is ten hemel schrijend. Vrijheid dient immers niet om kinderverkrachters, seriemoordenaars en terroristen vrij spel te geven. Dat is geen vrijheid, dat is krankzinnigheid.

Zo is Gods vrijheid alleszins niet. God stelt wel degelijk nadrukkelijke grenzen om het kwaad buiten te houden. Over het Nieuwe Jeruzalem staat er bijvoorbeeld geschreven ‘Leugen komt er niet binnen.’ Gods vrijheid is geen vrij spel voor het kwaad, dat mensen beschadigt. Gods vrijheid hanteert strenge grenzen, om alles buiten te houden wat verwoesting brengt.

Islam vernietigt elke vrijheid

Als je vrijheid geeft voor de Islam om heel Nederland te overweldigen, is er binnen korte tijd geen enkele vorm van vrijheid meer, want dan domineert de onderdrukkende en gewelddadige Islam het hele land.

Roepen dat we Islam alle ruimte moeten geven, omdat we anders geen vrijheid meer hebben, is je reinste stompzinnigheid.

In mijn huis is er geen vrijheid voor elke gewelddadige moslim om met zijn monsterachtige gewoontes – om bijvoorbeeld te trouwen met kindjes van 9 jaar of vrouwen in het openbaar in elkaar te slaan – binnen te komen. Vrijheid betekent dat er een veilige omgeving is voor mensen om gezond en gelukkig te leven. Vrijheid is niet de deur wijd openen voor elke terrorist, crimineel en bloeddorstige religie om binnen te vallen.

Ik sta werkelijk stomverbaasd over de buitensporige dwaasheid van veel politici. Soms zijn ze werkelijk een toonbeeld van hoe je als mens NIET moet denken. En ze zijn er nog trots op ook… Daarom ben ik blij met iemand als Geert Wilders die – als een van de zeer weinige politici – wel gezond verstand laat zien, door een halt toe te roepen aan de Islam. Wat hij verder zegt weet ik niet, want ik volg hem niet. Ik geef dus geen algemene aanbeveling voor Wilders, want ik ken hem onvoldoende.

Maar ik heb wel diep respect voor de moed die hij tentoonspreidt, door openlijk een halt toe te roepen aan de Islam.

Het gevolg is dat hij al jaren jaren moet schuilen, uit vrees voor zijn leven. Hij staat op diverse dodenlijsten van de Islam. Dat feit alleen al zou elk gezond denkend mens het inzicht moeten geven hoe bloeddorstig de Islam is. Elk mens die zich ertegen uitspreekt moet vrezen voor zijn leven. En die gewelddadige seriemoordenaars moeten we vrije toegang geven tot ons land? Hoeveel zotter moeten de politici nog worden, voor de mensen wakker worden?

Moslims: denk na over je religie!

Natuurlijk is het jammer voor moslims, als hen de toegang tot een land ontzegd wordt. Maar vroeg of laat moet elke moslim toch eens eerlijk gaan nadenken over de religie die hij of zij aanhangt. Want een religie die in haar heilig boek honderden malen roept tot de ‘heilige oorlog’, met instructies om mensen te verkrachten, vermoorden, bestelen, overvallen, vingers af te hakken en zoveel meer, is toch wel ernstig ziek.

Het wordt tijd dat de hele wereld opstaat tegen deze religie van terreur, die zoveel mensen in haar greep heeft. Het is een van de ergste kwaden op aarde.

Daarom is het buitengewoon krankzinnig dat iemand als Gert-Jan Segers vindt dat Nederland zich geheel moet openen voor de Islam. Veel dwazer kan het werkelijk niet. Al noemt iemand zich dan nog christen. Je zou je verdorie gaan schamen dat je ‘christen’ bent.

Alsof God zo idioot is. Nee toch? Gelukkig maar… Gods vrijheid betekent dat er gezonde grenzen worden gesteld, zodat het kwaad geen vrij spel heeft.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This