SORRY!

sorry

Sorry zeggen brengt diepe genezing in je hart.

Afgelopen jaren ben ik door heel wat mensen aangevallen met leugens en valse beschuldigingen. Dat kan echt veel pijn doen, omdat je die mensen juist liefhebt. Als zoiets gebeurt, wens ik die mensen altijd het goede toe en ik bid voor hen. De Bijbel zegt immers:

‘Vergeld geen kwaad met kwaad; wordt u uitgescholden, scheld dan niet terug. Nee, wens de mensen liever het goede; dan zult u zelf het goede ontvangen waartoe God u geroepen heeft.’ (1 Petrus 3:9)

Tot mijn vreugde is er de laatste tijd echter iets bijzonders aan het gebeuren. Maar liefst drie verschillende mensen, die elkaar niet kennen, zijn naar me toe gekomen… om sorry te zeggen voor hoe ze me aangevallen hebben.

Drie verschillende mensen, los van elkaar, bijna tegelijkertijd… zeggen ‘Sorry, wil je me vergeven?’

Dat is een groot wonder! Want we weten allemaal dat het eigen is aan de mens om zijn fouten te ontkennen en om de schuld voor eigen falen bij anderen neer te leggen. Als mensen in alle oprechtheid hun fouten erkennen en sorry kunnen zeggen tegen degenen die ze gekwetst hebben, is dat een groot teken dat God in die harten aan het werk is.

Durf sorry te zeggen!

Deze plotse ommekeer en de diepe zegen die het met zich meebrengt, moedigt me aan om jou heel openhartig aan te moedigen: als er mensen zijn tegen wie je op een of andere manier niet liefdevol of eerlijk bent geweest, open dan alsjeblieft je hart voor de liefde van God en durf dan sorry te zeggen en ga vergeving vragen aan hen die je gekwetst hebt. Het is zo genezend en bevrijdend voor jouzelf en voor die ander.

sorry

Laat alsjeblieft geen trots, angst of koppigheid in je hart regeren. God wil je hart zacht maken.

Geef ook alsjeblieft niet toe aan zelfmedelijden. Zelfmedelijden zorgt ervoor dat je medelijden hebt met jezelf, zonder dat je inziet dat je pijn het gevolg is van je eigen gedrag. Zelfmedelijden leert ons slachtoffer spelen en maakt ons blind voor onze eigen daden. Waarheid laat ons zien dat we wel degelijk zelf een rol hebben gespeeld. Als we dat erkennen, dan kan God ons verdriet wegnemen en herstel brengen.

‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.’ (Spreuken 28:13)

‘Bid voor elkaar en belijd elkaar je zonden, opdat je genezing ontvangt.’ (Jakobus 5:16)

‘Verneder je onder de machtige hand van God, dan zal Hij je verhogen op Zijn tijd.’ (1 Petrus 5:6)

De Bijbel staat vol met Gods roep tot ons: erken toch alsjeblieft je fouten, durf sorry te zeggen.

Belijd je fouten, niet alleen aan God, maar vooral aan elkaar, want het is aan elkaar dat je pijn hebt gedaan. Dan kan er genezing komen. Dan kan Gods zegen gaan stromen.

‘Als we leven in het licht, net zoals God in het licht is, dan zijn we als gelovigen met elkaar verbonden. Onze zonden worden dan vergeven. En we worden helemaal rein door het bloed van Gods Zoon, die voor ons gestorven is.’ (1 Johannes 1:7)

Jezus Christus vind het belangrijker dat we het met elkaar in orde maken door sorry te zeggen, dan dat we heel vroom ‘God dienen’.

‘Stel dat je in de tempel bent om een offer te brengen aan God, en dat je dan opeens bedenkt dat een ander boos op je is. Laat dan je offer bij het altaar achter. Ga eerst snel naar die ander toe en maak het goed. Daarna kun je terugkomen om je offer te brengen.’ (Matteus 5:23)

Sorry is het krachtigste woord dat er bestaat

‘Sorry’ is het krachtigste woord dat op aarde bestaat. Echt waar. Geen enkel woord kan zoveel wonderen verrichten als dit simpele woord: SORRY.

Hoe vaak heb jij, oprecht gemeend, vanuit een rein hart, sorry gezegd, afgelopen jaar?

Doe het zo vaak je kunt, zonder toneel te spelen. Doe het met bereidheid om echt te leren van je fouten. We maken allemaal fouten en we doen elkaar pijn. Dat is gewoon zo. Daar hoeven we geen woorden aan vuil te maken. Niemand is volmaakt. Het gaat er dus echt niet om of we fouten hebben
gemaakt. Dat is een feit.

sorry vergeving

Ikzelf maak zoveel fouten en zeg heel vaak sorry, ook tegen mijn vrouw en kinderen.

Fouten maken we dus. Punt. Het gaat erom: zijn we bereid ervan te leren? Zijn we bereid ze te erkennen tegenover God en elkaar? En zijn we bereid eerlijk en nederig te zijn en ons in te zetten voor herstel van relaties?

‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ (Matteus 5:9)

Waarheid is geen laster

Er is natuurlijk wel een verschil tussen iemand informeren over een daadwerkelijk gevaar bij iemand die misleiding brengt… en kwaadsprekerij. Kwaadsprekerij is laster en dat betekent dat er leugens over iemand vertelt worden.Dat onderscheid moeten we wel maken.

Als iemand daadwerkelijk kwaad doet, is het onzin om te zeggen: ‘sorry dat ik je slechte daden ontdekt heb’.

Het gaat erom dat we moeten bereid zijn om ernstig na te gaan of een waarschuwing op waarheid berust of niet. Teveel christenen lopen mee met leugens die ze horen, zonder ooit na te gaan of het allemaal wel klopt.

Anderzijds zijn er ook veel mensen die het verschil niet zien tussen een waarachtige waarschuwing voor een echt gevaar en onterechte kwaadsprekerij. Zij denken dat je nooit ofte nimmer iemand mag waarschuwen voor een gevaarlijke misleiding. Laten we wijs zijn en juist onderscheid leren toepassen tussen waarheid en leugen.

Sorry zeggen als manipulatief trucje

Let ook op voor manipulatie. Ik heb tot mijn verbijstering gezien dat er mensen bestaan die vergeving vragen aan elkaar, vanuit een onzuiver hart, omdat ze op die manier weer invloed op die ander kunnen krijgen. Dat is duivels en het gebeurt helaas ook. Ik bid dat de Geest van Waarheid ons allemaal intens eerlijk maakt, dat we door het verterende vuur van God (voor wie geen hart verborgen is) gezuiverd worden, zodat we oprecht zullen zijn naar Hem toe, naar onszelf toe en naar elkaar toe.

Vlucht niet voor de pijn

Soms kan het vreselijk pijnlijk zijn om de waarheid te moeten erkennen over wat we gedaan hebben. Die pijn kan zo hevig zijn dat we ervan willen wegvluchten. Doe het alsjeblieft niet! De genezing de bevrijding de vreugde, de zegen, de liefde die volgt op het erkennen van je fouten (hoe pijnlijk het ook is) is altijd oneindig veel groter en kostbaarder dan vluchten voor de pijn van de waarheid.

Wees eerlijk, erken je fouten,zeg sorry, vraag vergeving en herstel de schade als je kunt. Dat doet wonderen.

‘Wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven! Iedereen geniet, zoals je geniet van de geur van olie bij een feest in de tempel. Iedereen geniet, zoals je geniet van de dauw ’s ochtends op de berg Sion. Want daar geeft de Heer geluk en vrede, voor altijd.’ (Psalm 133)

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This