Wat is echte aanbidding?

aanbidding

Aanbidding kan je optillen naar de heerlijkheid van God, waar je Hem intens ervaart en alles om je heen vervaagt. Door ware aanbidding ervaar je hoe het in de hemel is. Je ziet Gods majesteit en wordt overweldigd door Hem.

Veel christenen zien uit naar een uitstorting van Gods Geest in ons land. Dat is geweldig. Maar wat we moeten beseffen is dat God door ons heen wil stromen! Wij zijn Gods kanalen op aarde, zijn instrumenten, zijn dienaars. Hij wil bijvoorbeeld onze aanbidding leiden door Zijn Geest, zodat we opgetild worden in zijn heerlijkheid..

In de meeste christelijke samenkomsten is men teveel bezig met een programma, in plaats van de Geest van God toe te staan de aanbidding volkomen te leiden. Muzikanten oefenen intensief om hun liedjes mooi te laten klinken. Preken worden woord voor woord voorbereid. Alles wordt aan strakke lijnen vastgebonden. Hoe kan God dan doorbreken? Wat veel belangrijker is, is leren spontaan, ongeprogrammeerd bewegen in de Geest van God. Daarop moet onze focus en onze oefening gericht zijn!

Door onze controle houden we Gods Geest geweldig tegen!

Satan is niet onder de indruk van onze verstandelijke preken en mooi klinkende, gepolijste, menselijke aanbidding. Satan zal ons zelfs aanmoedigen om vanalles te doen voor God, in eigen kracht. Het maakt geen indruk op hem. Integendeel, hij weet dat het ons bezighoudt en ons in rondjes laat rennen, zelfs al bedoelen we het goed! De duisternis weet dat God niet kan doorbreken in ons midden, zolang we hardnekkig vasthouden aan onze eigen controle.

De duisternis is pas bang als de heilige Geest door ons heen werkt.

Dan kan God een opwekking en reformatie laten beginnen, door onze diepe overgave. Als de Koning van hemel en aarde volop kan stromen in de kinderen van God! Als we de controle over de aanbidding loslaten en echt gaan zweven op de wind van de Geest. Dan gebeurt er wat! Dan gebeuren er wonderen en zie je hoe Jezus met zijn heilige Geest mensen geneest. Dan hebben mensen een sterke ontmoeting met God, horen ze zijn stem en worden ze veranderd.

Aanbidding die hogerop gaat

aanbidding hemel

In veel bijeenkomsten komt er een moment tijdens de aanbidding dat de aanbiddingsleider zich laat leiden door de heilige Geest. Als je gevoelig bent voor Gods tegenwoordigheid merk je onmiddellijk een duidelijke verandering in de geestelijke wereld.  ‘Liedjes zingen’ verandert in  aanbidding. Het aardse begint te vervagen en de hemel wordt actief.

Het programma wordt heel eventjes losgelaten en de Geest van God neemt de aanbidding over.

Demonen, die genieten van ongoddelijke menselijke controle, hebben een hekel aan Gods Geest die alles begint te leiden. Dan verliezen zij immers hun greep op de mensen. De hemelse legers, de engelen van God die strijden aan de zijde van Gods kinderen, houden echter van de leiding van de heilige Geest. Want als de Geest van God begint te leiden, geeft het de kans aan Gods engelen om hun opdracht beter te volbrengen. Op dat moment gebeurt er in de meeste samenkomsten echter iets… wat ik niet anders kan omschrijven als tragisch…

Na enkele minuten grijpen terug naar het programma dat ze hebben voorbereid.

De ware aanbidding in de Geest maakt al snel weer plaats voor ‘het volgende liedje op ons papiertje’. De dimensie van Gods inspiratie wordt weer afgesloten, het gebied waarin God ons kan leiden naar zijn hoogtes, wordt verlaten en men duikt terug naar de aarde, het menselijke, de controle, de zekereid en veiligheid waar men alles zelf in handen heeft.

Het gevolg is dat de rivier van God en de voelbare tegenwoordigheid van de Heer veel minder wordt. Het is alsof er ineens water op het vuur gegooid wordt. Je kunt et treffend vergelijken met een arend die aan het opstijgen was en ineens naar beneden tuimelt. Ze vallen uit de hemel terug op aarde. Dat gebeurt heel vaak. Het is iets waar de Geest van God je ogen voor moet openen, want uit jezelf herken je het niet altijd. We zijn er immers aan gewend. Zo gaat het nu eenmaal altijd.

Heel eventjes proeven van Gods aanwezigheid, van de Geest van God die het menselijke overneemt en ons naar de dimensie van Gods heerlijkheid brengt…

Maar het  mag slechts eventjes duren. Anders verliezen we onze controle, we weten niet wat er volgt, als God ons leidt, het is zo onzeker…. Dus -hup- terug de touwtjes zelf in handen. ‘Ons volgende liedje dat we gaan zingen, is nummertje…’. En God kan geen doorbraak brengen in de aanbidding. Zo kan er nooit een opwekking komen. Want de mens durft zich niet ten volle laten leiden door de Geest van God.

We houden alles zelf vast en zijn bang om door te gaan in de overgave aan God. Dat houdt de beweging van de Geest van God enorm sterk tegen in bijna alle kerken. Dat verhindert opwekking.

God wil bewegen met zijn Geest en diepe wonderen doen in zijn geliefde kinderen. Maar zijn dienaars moeten leren mee te bewegen met wat God doet. Niet eventjes, maar constant!

Hij is Geest en Hij wil ons leren functioneren in de geestelijke wereld. Nu functioneren de meeste aanbiddingsleiders en predikers alleen maar op het aardse, menselijke, verstandeijke niveau, de dimensie van stof. Maar God is Geest en wie Hem aanbidden moeten echt leren dat het gaat om overgave aan de Geest, met een hart dat waarachtig God wil en niet zomaar wat liedjes zingt uit gewoonte.

Als we alles controleren, kan de Geest van God niet veel doen. We zijn allemaal opgevoed in een verstandelijke wereld, waar wetenschap de toon voert en de mens zichzelf centraal zet. Maar als je een kanaal van de Heer wil worden, moet je leren in ZIJN wereld te functioneren. De roep van Gods Geest is duidelijk te horen in psalm 24:

‘Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit…’
(Psalm 24:9)

Profetie over aanbidding en overgave

aanbidding geest

‘Ik wil je optillen mijn kind, als de wind een arend. Ik wil je dragen naar een grotere hoogte dan je hebt gekend, naar de hoogte van mijn Geest, de hoogte van Mijn goedheid. Ik wil je tonen hoe enorm mooi Ik ben. Ik ben zoveel groter en mooier dan je denkt.

Durf jij jezelf en alles waar jij je aan vasthoudt, los te laten?

Durf je jezelf OVER TE GEVEN aan de wind van mijn Geest, die blaast om jou mee te nemen? Laat los! Durf jezelf te laten gaan. Durf te zweven op Mijn wind, mijn kinderen. Durf jezelf over te geven aan Mij. Ik ben de wind die jullie draagt, naar de heerlijkheid die er rond mijn troon is, naar de wolken van mijn majesteit, naar de kracht van mijn koninkrijk.

Kijk niet naar de mensen, naar wat zij ervan denken.

Kijk naar Mij, mijn kind, kijk naar MIJ, mijn geliefde. Laat je leiden door Mij en Ik zal je verhogen boven alles wat je ooit hebt gekend, in mijn liefde en mijn Geest. Ik heb zulke mooie dingen voor jullie, mijn beminden. Zulke bijzondere dingen die Ik je wil geven. Maar als je in het dal van de menselijke controle blijft, als je een programma of een stappenplan of een uurtjes-bijeenkomst hoger acht dan het kennen van de Almachtige, dan zul je altijd ver blijven van de grote wonderlijke dingen die Ik voor je heb weggelegd.

Ik wil je vormen.

Ik wil je tot een helder en krachtig licht maken in deze wereld. Ik wil je vormen tot een kanaal van mijn Geest, net zoals je Heer, Jezus Christus. Ik wil je onderwijzen en zuiveren, tot je schittert als het zuiverste goud en mijn licht helder weerschijnt.

Ik ben je Heer. Luister naar Me. Laat die oude dingen los.

Jij bent mijn huis! Ik woon met mijn Geest en mijn heerlijkheid IN JOU! Weet dat mijn woord dat zovele malen zegt, mijn beminde. Jij bent mijn tempel, in jou wil ik stromen als nooit tevoren.

‘U weet toch dat u Gods tempel bent en dat Gods Geest in u woont?’ (1 Kor. 3:16) – ‘In eenheid met hem wordt ook u mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God.’ (Efeze 2:22)

Maar jij moet de deuren van de tempel wijd openen.

De deuren van je hart en je gedachten. Je moet mij de ruimte geven in je innerlijk. Ik wil je zo vormen, dat je echt een schitterende uitstraling van Mij zult zijn. Dan zal Mijn Geest door jou heen stromen op een manier die je nog nooit voor mogelijk hebt gehouden. Maar laat los. Durf geloven dat Ik je zal leiden, als jij de touwtjes uit handen geeft. Als jij de veilige kade van het programma verlaat en de wijde zee intrekt, dan zal mijn wind je leiden. Als je in de kade blijft liggen, bij de vele, vele, vele andere aangemeerde scheepjes, dan blijven je zeilen altijd naar beneden hangen. Op een zondag of zaterdag varen jullie een simpel rondje, en je zeilen maken dan even een licht bolletje, en daar ben ik al blij om.

Maar je zeilen zijn groot en wijd! Mijn Geest is enorm!

Laat die veilige kade los, je eigen denken, je eigen kunnen, je eigen ervaringen, je eigen zekerheden, het applaus van de mensen op de kade, laat het los mijn kind en hef je zeilen hoog! Hef ze hoog! Dan kan mijn wind blazen in je zeilen. Tot ze helemaal vol glorie en kracht bol staan en mijn wind je kan gaan leiden naar verre gebieden, in mijn wereld. Want ik ben een oneindig God en je kunt tot in eeuwigheid nieuwe dingen ontdekken in Mijn onbegrensde liefde, rijkdom en wijsheid.

Durf het, mijn kind.

Laat je tong los en ga uit volle borst juichen en zingen. Bestorm de hemel met je vreugdekreten. Laat het geluid uit het diepste van je innerlijk komen, zonder schaamte, zonder angst, zonder onderdrukking.

Wees vrij in je aanbidding voor Mij, je Heer en je Koning.

Zing het uit, voor Mij, jouw Heer en God! Het is heerlijk als mijn mensen ondanks de pijn en vragen en worstelingen van hun leven op aarde, zich verheffen in Mijn Geest, tot boven die zaken, en zich op Mij richten en Mij met alles wat in hen is gaan aanbidden. Dan dansen de engelen, dan zingen de engelen, dan juichen de engelen en dan juicht het heelal samen met de mens die zich heeft losgemaakt van de leugens van de aarde, en die Mij meer liefheeft dan zichzelf.

Stijg op geliefde van God. Wees een arend. Stijg op, arend van God en zweef. Sla je vleugels wijd uit.

Wacht op Mij. Doe niets in eigen kracht. Kom in mijn rust en vrede en wacht tot je de zachte bries van Mijn Geest in je hart ervaart en stroom mee. Ga mee, met de wind die je begint te vervullen. Stroom mee. Gooi het ankertje los van je onzekerheid en… STROOM!!!

Overgave brengt leven

Als je denkt dat jij mensen moet bezighouden dan hou je jezelf en die mensen voor de gek. Dan krijgen mensen ook een verkeerd beeld van Mij. Dan lijkt het alsof het aanbidden van Mij slechts een deel van een programma is, een stukje wat er nu eenmaal bij hoort.

Maar de aanbidding van Mij is het mooiste wat je als mensen kunt ervaren.

Als je je laat leiden door de Geest die je tot de Vader en de Zoon brengt, dan gaan je geestelijke ogen, je geestelijke zintuigen open en dan ga je ONS zien, horen, ervaren, en echt KENNEN. Dan is er die oprechte intieme eenheid die Wij als God met jou als mens ervaren. En daaruit ontstaat LEVEN. Daaruit ontstaat iets nieuws, waar de wereld naar smacht. Want Ik breng mijn zaad, mijn woorden, in jou en jij zult daar geboorte aan brengen, door de Geest van God. Maar laat het geen doodgeboorte zijn, door terug te gaan naar angst, ongeloof en kritiek.

Ga in overgave aan mijn Geest.

Ik heb dingen in je gelegd, dromen, bewegingen van Mijn Geest in een land, die heel kostbaar zijn. Draag het in je hart en laat het niet geroofd worden. Ik heb het gegeven en het zal vruchtbaar zijn. Laat het niet doden door de kritiek van mensen. Ik ben je Vader. Ik ben je God. Ik ben het die leven geeft. Ik ben het die dromen schenkt. Ik ben het die doet wat niemand anders kan.

Durf jezelf te geven. Ga uit! Ga uit! Spreid je vleugels. Ik zal je optillen.

Zing een nieuw lied

Zing een nieuw lied
Als je wilt dat God een opwekking in Nederland en Belgie zal brengen is het belangrijk dat we leren alle deuren te openen voor Gods Geest om te kunnen bewegen. Een van die deuren is leren om niet alleen geprogrammeerde liedjes te zingen tijdens de aanbidding, maar ook nieuwe liederen, die de Geest van God ter plekke ingeeft.

ZING EEN NIEUW LIED! Dat zegt de Bijbel zo vaak…

‘Zing voor hem een nieuw lied, speel en zing met overgave.’
(Psalm 33:3)

‘Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde.’
(Psalm 96:1)

‘Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht’
(Psalm 98:1)

‘Zing voor de HEER een nieuw lied, laat zijn lof klinken van de einden der aarde.’
(Jesaja 42:10)

Het lied dat niemand kent, en dat de Geest spontaan, als een bovennatuurlijke rivier, uit je laat komen. Terwijl je het ene woord zingt weet je het tweede woord niet, maar je geeft je over en de melodie en de woorden komen vanzelf! En dan werkt Gods kracht, want dat is God die zingt door je heen! Er is een geluid van de hemel IN JOU! Gods geluid, Gods muziek, Gods dans, Gods werveling, Gods klanken, Gods stroom! Het is in jou…

Laat het vrij! Laat het stromen.

Wees niet bang, spring uit de onzekerheden en wees een vechter voor Jezus. Fouten maken mag! Je kunt pas een acrobaat worden als je durft op je gezicht te vallen. Fouten maken is niet erg. Maar doe het.

Je bent het huis van de almachtige! Hij woont in je.

Er is een rivier van Gods Geest IN JOU, die moet STROMEN en STROMEN en STROMEN.

‘Een rivier stroomt door de stad van God, tot vreugde van de mensen.’ (Psalm 46:5)

Aanbidding opent de deur voor Gods aanwezigheid

Het is zo belangrijk, zo cruciaal, zo wezenlijk, als we verlangen naar een opwekking in Nederland en Belgie, dat we durven de controle los te laten en in een diepe, radicale, volhardende, moedige overgave aan de heilige Geest te gaan. Dat we alles loslaten, niet God in ons programma proppen, maar onszelf overgeven aan God en Zijn leiding.

Laat Gods woorden gehoord worden. Laat Gods planning ons leiden. Laat Gods muziek gespeeld worden. Laten we onze controle loslaten en durven God te zoeken met ons hele hart. Dan kan er een opwekking in Nederland en Belgie doorbreken, niet alleen in enkele kerken, maar overal waar mensen zich ten volle geven aan Hem die hemel en aarde gemaakt heeft.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This