Heilig leven, wat een vreugde!

heilig

God is heilig en Hij roept je om net als Hij ook heilig te leven. Zonder heiligheid kun je God niet zien.

Heilig leven is noodzakelijk als je de geweldige beloften van God wilt ontvangen. Zonder heiligheid kan God nooit zijn volle goedheid openbaren aan jou en je geliefden. Geen krampachtige heiligheid vanuit religieuze dwang, maar oprechte heiligheid vanuit je gehoorzaamheid aan Hem die je geroepen heeft om heilig te zijn, zoals Hij heilig is. Dit is wat er onder andere in de Bijbel staat, over Gods oproep om heilig te zijn:

‘Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.’ (Heb. 12:14)

‘Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ (1 Petrus 1:15)

‘Laten wij onszelf reinigen van alle besmetting van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.’ (2 Korinthe 7:1)

‘De berg van de Heer der heerscharen zal de berg van de heiligheid genoemd worden.’ (Zacharia 8:3)

‘Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid.’ (Efeziers 4:24)

Heilig leven is pure genade

heilig leven

Het is Gods rijke genade, dat je de kans hebt om te leven in zijn heiligheid.

Zonder Gods genade zou je aan zonde overgeleverd zijn, waardoor vernietiging komt over je ziel en je geest. Nu geeft God je de rijkdom van zijn genade, die de deur opent voor je om heilig te worden, zoals God heilig is. Daarom zegt God:

Ik hou van je en Ik stort mijn genade over je uit. Dankzij Mijn rijke genade is de deur naar heiligheid nu voor je geopend. Kies nu om rein en heilig te leven. Heilig jezelf van de onreinheid van deze perverse wereld. Leef heilig zoals Ik heilig ben.

Heilig leven brengt doorbraak

Wil jij de heerlijkheid van God zien? Wil jij dat je kinderen gered worden? Wil jij dat je familie wordt aangeraakt door Jezus? Hoe denk je dat dat gaat gebeuren? Doordat een bekende prediker in jouw regio komt spreken? Doordat je naar allerlei grote conferenties en samenkomsten gaat, waar gezalfde sprekers voor je bidden? Vergeet het.

Opwekking zal pas gebeuren als JIJ je leven heiligt.

Ik zie christenen die al jaren in de kerk zitten en die nog altijd verslaafd zijn aan sigaretten, porno of gewelddadige films! Hoe is jouw leven thuis met God? Naar welke films kijk je? Wat doe je ’s avonds? Neem je tijd om te bidden en te luisteren naar Gods stem? Of kijk je de hele avond televisieprogramma’s die je beter niet zou zien?

heilig licht

Je denkt toch niet dat opwekking en doorbraak komt omdat je voorganger heilig leeft? Je denkt toch niet dat jouw kinderen gered worden omdat een gezalfde spreker de glorie van God in zijn leven heeft? Nee. Jouw kinderen zullen gered worden door jouw wandel met God. Door jouw heilige en veranderde levenswandel.

Als je al enkele jaren christen bent, zou je allang gedoopt moeten zijn en bevrijd van de demonen in je leven. Maar het zijn keuzes die je zelf moet maken.

Stop met roken. Kies ervoor.
Stop met kijken naar foute films. Kies ervoor.
Stop met luisteren naar foute muziek. Kies ervoor.
Stop met porno. Kies ervoor.
Stop met liegen en kwaadspreken. Kies ervoor.

‘Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.’ (Psalm 24:5)

Het helpt niets om naar conferenties en samenkomsten te gaan waar Gods kracht werkt, als je je eigen leven niet in orde brengt. Dat is hypocriet. Als je meer van God wilt in je leven, moet je ook de eerlijkheid hebben om alles wat niet van God is, weg te doen. Hou grote schoonmaak in je huis en in je leven. Kies radicaal voor heiligheid, want jouw God is heilig!

Breek met verkeerde relaties. Breek met alles wat tussen jou en God in staat. Breek met alles wat je vervuilt, of het nu muziek, TV, internet, games of wat dan ook is.

heilig overwinning

En als je zelf niet kunt stoppen, zoek dan hulp. Zoek ervaren christenen die gedoopt zijn in water, Heilige Geest en vuur, die zelf heilig leven, en die jou kunnen helpen een echte volgeling van Jezus te worden. DAN zul je zelf opwekking gaan brengen in je leven, je gezin, en de mensen die je ontmoet. Dan kun jij op jouw beurt degene zijn die anderen over Jezus vertelt en voor ze bidt, ze bevrijdt, en ze helpt een zuiver en rein kanaal van Gods liefde te worden. Dat is opwekking. Niet een zootje christenen bij elkaar die van samenkomst naar samenkomst hoppen, maar die zelf de rommel in hun eigen leven niet opruimen.

God wil komen met zijn heerlijkheid in je leven, maar dat kan niet als je leven vol rommel zit!

Wat wil je liever? De rommel of de glorie van God? Wat wil je liever? Gods stem verstaan of alle soaps volgen op TV? Wat wil je liever? Doorbreken in Gods heerlijkheid of de aardse perversiteit behouden? Wat wil je liever? Alle films zien die je leuk vind of tijd nemen om de heerlijkheid van God met eigen ogen te zien?

God roept je om heilig te zijn

‘KOM, mijn kind, ik wil je zoveel geven! Het leven met Mij is zoveel beter!

Geloof niet de leugens die je willen afhouden van Mij! 

Ik roep je, mijn kind! Ik verlang naar meer van jou!

Meer van je tijd, meer van je aandacht.

Ik ben dicht bij je, Ik wil doorbreken in je leven, maar ZOEK MIJ dan toch!

“Zoek Mij en LEEF!”, zegt het Woord!’ 

Dan zul je zelf een bron worden van leven, van de heerlijkheid van God. 

Breek met het verleden. Breek met de zonde. Breek met de dood.

Stap in het leven!

Kies vandaag nog!

Het is de enige weg naar echt geluk.

De enige weg naar behoud.

Jezus en Hij alleen!

Jezus liefhebben, is Jezus gehoorzamen

heilig jezus

Jezus Christus maakte Gods liefde bekend aan de mensheid. Maar Hij zei wel diverse malen dat de enige manier om in Zijn liefde te blijven, gehoorzaamheid aan Zijn Woord is.

‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.’ (Johannes 15:9, 10)

Je kunt niet negeren wat Jezus van je vraagt en dan doen alsof Hij dolbij is met je. Dat is hypocriet, het is vals, het is bedrog.

God roept ZIJN VOLK op om zich te bekeren en te heiligen.

‘In naam van de Heer zeg ik u met nadruk: leef niet langer als de heidenen met hun dwaze ideeën. Hun verstand is in duisternis gehuld; ze hebben geen deel aan het leven dat God geeft, omdat ze God niet kennen en niet willen kennen. En in hun onverschilligheid hebben ze zich overgegeven aan losbandigheid, om winst te slaan uit allerlei zedeloze praktijken.

Maar u weet beter, u hebt Christus leren kennen!

U hebt immers van hem gehoord, u bent in hem onderwezen en hebt geleerd wat de waarheid van Jezus is.

Laat daarom uw vroegere manier van leven varen en leg de oude mens af die, geleid door bedrieglijke verlangens, de ondergang tegemoet gaat.

Vernieuw de geest die uw denken beheerst. Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid.

Ontdoe u daarom van de leugen en spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn allemaal als delen van één lichaam met elkaar verbonden.

Als u kwaad wordt, bega dan geen zonde; blijf niet boos tot de volgende dag, en geef de duivel geen kans.

Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Laat hij liever zijn handen uit de mouwen steken en eerlijk werk doen; dan kan hij ook de armen helpen.

Sla geen vuile taal uit, maar zeg, waar het nodig is, iets opbouwends, iets dat de mensen die u horen, goeddoet.

Doe Gods heilige Geest geen verdriet; met zijn stempel bent u gemerkt voor de dag van de bevrijding.

Laat alle gevoelens van wrok, drift en woede varen. Schreeuw en vloek niet, maar vermijd iedere vorm van slecht gedrag.

Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar zoals God u heeft vergeven in Christus.’
(Efeze 4:17-32)

Een heilig leven is vol vreugde

heilig geluk

Het is geen zware last om heilig te leven, maar het brengt juist diepe vreugde en vrijheid. Want zonde brengt valse bevrediging, vals geluk.

Heilig zijn, is leven zoals God is.

God is pure liefde, pure vreugde, puur geluk en goedheid. Alles in God is vol vreugde en vrijheid. God wil je laten delen in zijn vreugde. Daarom roept Hij je op om heilig te zijn. Het is dus niet vervelend om heilig te zijn, zelfs al vergt het wel een tijdelijke inspanning, om met bepaalde verkeerde gewoontes te breken. Maar de vrucht ervan is wel geweldig mooi.

‘Onze aardse vaders voedden ons op naar eigen inzicht met het oog op dit korte leven, maar God voedt ons op voor ons bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Niemand vindt straf prettig; op het moment van de straf zelf is er verdriet. Maar wie zich erdoor hebben laten vormen, plukken er later de vruchten van, de vrede die voortkomt uit een rechtvaardig leven.’ (Heb. 12:10, 11)

God is heilig en wil dat zijn kinderen heilig zijn.

Dat hoort bij je roeping als kind van God. God is niet de bron van alles wat slecht en onrein is. Hij is de bron van alles wat zuiver en goed is. Zo wil Hij ons ook maken. Kies dus voor heiligheid. Leg de zonde af, alles wat je besmeurt naar geest, ziel en lichaam. En leef als een echt kind van de hemelse Vader, in wie geen spoor van duisternis is.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This