• You are here:
  • Home »
  • Author's Archive:

Alle berichten door David Sorensen

slaaf rijken

Wil je een slaaf van goddeloze rijken worden?

Er is een verborgen strategie van een rijke elite die alle macht naar zich toe wil trekken en de massa tot willoze slaven wil maken. Doe er niet aan mee, maar denk na en sta op.

Lees meer...
profetie jezus corona crisis

Wat zegt Jezus Christus over de Corona crisis? – Profetie

Wat zegt de Heer Jezus over de huidige crisis in de wereld? Hij spreekt over hoop, herstel en een geweldige toekomst.

Lees meer...
einde corona virus

Het einde van de Corona crisis is in zicht!

Overal ter wereld is het aantal Corona gevallen aan het stabiliseren en afnemen. Er is hoop voor de toekomst, de zon schijnt!

Lees meer...
einde der tijden

Is het einde der tijden aangebroken? Is er nog hoop?

Als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, dan zie je iets opmerkelijks. Altijd waren er mensen die als doel hadden om de hele wereld te regeren. Er waren bijvoorbeeld de grote wereldrijken van

Lees meer...
persoon verlaat jezus kruis

Waarom verlaten christenen Jezus?

Door de jaren heen heb ik diverse christenen gekend die veel hebben gezien en ervaren van Jezus Christus, die Hem op zeker ogenblik toch de rug toekeren. Hoe kan dat?

Lees meer...

De laatste dagen volgens de Bijbel: een overzicht

Overzicht van de laatste dagen We hebben allemaal geleerd dat wij in de laatste dagen leven. Niets is minder waar. Dat idee is gebaseerd op een zeer ernstig verkeerd lezen van de Bijbel. Bovenstaand

Lees meer...
alph lukau

Wie is Alph Lukau?

Als je wilt weten wie Alph Lukau is, bekijk dan onderstaande video’s. Hierin zie je hoe uitzonderlijk God deze man gebruikt om mensen geheel te bevrijden van onderdrukking door de vijand.  God heeft

Lees meer...
joodse rabbi israel

Bekende Joodse rabbi doet schokkende onthullingen over Israel

Een bekende Joodse rabbi onthult foto’s waarop te zien is hoe het Israëlische leger met geweld de originele joodse gemeenschap van Palestina gevangen neemt, omdat ze zich verzetten tegen de gewelddage

Lees meer...

Stichting Info

Algemeen Stichting Ontdek God, RSIN: 859310000 De zetel is gevestigd in gemeente Bloemendaal Bezoekadres: Maasdijk 81, 2676 AC Maasdijk Telefoon: 0610884155 Email: info@ontdekgod.nl Bestuursleden Voorzitter

Lees meer...
mens wetteloosheid

Wie is de mens van de wetteloosheid? Schokkende Bijbelse onthulling!

Voordat Jezus Christus lichamelijk op aarde terugkeert zullen de meeste christenen hun geloof verliezen. Er zal een ongekende afval zijn van het geloof in Jezus, door allerlei misleidende leringen en valse

Lees meer...
1 2 3 4 20

Pin It on Pinterest