JEZUS CHRISTUS

Jezus Christus is gekomen om ons te laten zien wie God ECHT is: een liefhebbende Vader, die intens veel om ons geeft en die ons in zijn liefdevolle nabijheid wil brengen. Jezus Christus kwam ook om te sterven, als een offer voor de zonden van de hele mensheid. Nu kan iedereen die in Hem gelooft, volkomen vergeving ontvangen en zonder belemmering contact krijgen met God. Bovendien kwam Jezus Christus om de macht van het kwaad te breken op aarde en Gods heerschappij van liefde en vrede te brengen in de harten van mensen.

is jezus god

Is Jezus God?

Is Jezus God? Net als zijn hemelse Vader? Of is Jezus Christus een schepping, net zoals de engelen bijvoorbeeld?

Lees meer...
jezus christus redder

Jezus Christus: onze redder!

Jezus Christus is de redder van de wereld. Hij kan ook jou verlossen en je tot een kind van God maken. Kom tot Hem en Hij zal je verlossen.

Lees meer...
1 2

Pin It on Pinterest