Bewijs voor de zondvloed

Is de zondvloed echt gebeurd?

De Bijbel vertelt over een wereldwijde overstroming, de zondvloed, die God als oordeel over de hele aarde bracht. Als deze vloed niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is de hele Bijbel onbetrouwbaar, want de zondvloed is een fundamenteel gebeuren in de vroege bijbelse geschiedenis.

wereldwijde vloed tjarko evenboerOnderzoeksjournalist Tjarko Evenboer is op onderzoek gegaan om na te gaan of de zondvloed daadwerkelijk gebeurd is, of dat het slechts een mythe is met een symbolische boodschap. Zijn ontdekkingen zijn verbluffend. Hij toont aan dat in alle oude culturen, waar ook ter wereld, de zondvloed bekend is. Het blijkt deel te zijn van de cultuur van alle vroegere volkeren.

Maar niet alleen de zondvloed wordt vermeld in de verhalen van alle volkeren uit de oudheid, ook andere belangrijke thema’s uit de vroege Bijbelse geschiedenis komen overal op aarde voor, zoals de schepping, het paradijs, de zondeval en de bovennatuurlijke spraakverwarring bij de toren van Babel.

Evenboer bundelde zijn ontdekkingen in het ophefmakende boek ‘De wereldwijde vloed’. Dit boek is uniek in Nederland. Het veegt in een klap veel kritiek op de Bijbel van tafel en bewijst op een overtuigende wijze dat de geschiedschrijving van de Bijbel accuraat is.

Velen denken dat geloof in God en wetenschap haaks op elkaar staan Niets is echter minder waar. Hoe meer inzicht er komt in de geschiedenis, hoe meer blijkt dat de Bijbel al duizenden jaren accuraat is. De kennis van de mens is nog zeer onvolkomen en vanuit deze onwetendheid heeft men vroeger veel onterechte kritiek op de Bijbel geuit, en werd de Bijbel afgedaan als en boek vol historische fouten en onmogelijkheden. Het tegendeel is echter waar.

Het boek ‘De Wereldwijde Vloed’ van Evenboer laat eens te meer zien dat de Bijbelse verslaggeving van het ontstaan van de aarde en de eerste volkeren historisch volkomen accuraat is.

Ideaal om je geloof een sterke wetenschappelijke basis te geven en zeer geschikt voor gebruik in scholen en studiegroepen.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This