Zelfmoord is niet het einde

Zelfmoord stopt je lijden niet – het kan je lijden zelfs vele malen erger maken.

De Bijbel spreekt over de duisternis, het kwaad, dat erop uit is om je te vernietigen. Jezus Christus sprak over de duivel en zei:

‘de duivel is de moordenaar van in het begin en hij komt om te roven, te vernietigen en te vermoorden.’

De duivel is de bron van de ellende op aarde. Hij wil dat je sterft. Hij wil dat je zelfmoord pleegt. Maar Jezus Christus voegde er nog iets anders aan toe. Hij zei:

‘Maar Ik ben gekomen opdat je leven zou hebben en wel leven in overvloed.’

De macht van het kwaad, de duisternis die overal in de wereld werkzaam is, wil je vernietigen. Daarom steelt de duivel je hoop en je vreugde en gebruikt hij mensen om je pijn te doen. Hij spreekt tot je en liegt. Hij fluistert je gedachten in die je naar de afgrond van de dood drijven en hij wil je in die afgrond zien vallen.

Maar God is er ook en Hij wil je verlossen. Hij wil je leven geven – leven in overvloed.

Bekijk deze video over zelfmoord

In deze engelstalige video zie je een vrouw die haar getuigenis geeft, hoe ze door stemmen van dood gedreven werd, om een eind te maken aan haar leven. Ze voelde hoe een kille geestelijke macht over haar kwam en haar dreef naar de dood. En ineens besefte ze:

‘Zelfmoord is geen oplossing. de dood is niet het einde. Het lijden zal nog veel erger zijn, als ik nu zelfmoord pleeg. Er moet een betere oplossing zijn!’

Toen leerde ze Jezus Christus kennen, die haar echt verloste…

Je hoeft geen zelfmoord te plegen

Jezus is er ook voor jou. Hij is aan het kruis gestorven opdat jij zou kunnen leven. Hij heeft al je fouten op zich genomen en heeft Zich als een offer laten martelen en laten doden, voor de hele mensheid. God is mens geworden en stierf in onze plaats zodat wij verlost kunnen worden.

Je hoeft niet te kiezen voor zelfmoord. Het is geen oplossing. God is er en Hij wil je verlossen.

Neem de tijd om rustig op deze site rond te kijken en ontdek hoe geweldig veel God van je houdt.

God spreekt tot jou…

In onderstaande boodschap spreekt God Zelf tot je. Deze woorden heeft Hij me ingegeven, door zijn heilige Geest. Dat is mogelijk door de gave van profetie. Elders op deze site lees je veel meer over hoe God vandaag kan spreken tot ons.

Lees deze woorden, en ervaar hoe God je hart wil aanraken met zijn liefde…

Ik hou van je, mijn kind.

Ik hou van je met een liefde die alles overtreft wat je ooit gekend hebt. Je kent Mij niet en dat is normaal.

Ik wil dat je Mij leert kennen, zodat je gaat beseffen hoe kostbaar je bent in Mijn ogen.

Je bent niet alleen, je bent niet verlaten. Ik ben er, elke dag en altijd, waar je ook bent.

Ik ben bij je en Ik wil je helpen.

Ik heb je lief met een liefde die je niet kent. Een liefde die veel groter is dan alles wat je ooit gezien hebt.

Ik heb je bedoeld om Mij te kennen, de bron van echte liefde. Ik heb je bedoeld om te leven in mijn grote liefde voor jou. In Mij vind je je bestemming, in Mij vind je genezing en bevrijding.

In Mij vind je de reden van je bestaan.

Buiten Mij is er geen ware vreugde te vinden. Wel veel namaak en oppervlakkig plezier. Maar het is tijdelijk. Als de kick voorbij is, als het feest over is, als de drugs uitgewerkt zijn, als de seks voorbij is… is de vreugde en het plezier ook verdwenen. En dan ben je nog steeds alleen en ongelukkig, diep in je hart.

De lust en de lol van deze wereld kunnen je nooit het geluk geven waarvoor Ik je bedoeld heb. Niets kan je hart ten volle vervullen, mijn kind. Niets en niemand.

Mensen falen altijd weer, hoe goed ze het ook bedoelen. Jij faalt naar mensen toe en mensen falen naar jou toe. Niemand kan het hart van een ander blijvend bevredigen.

Maar Ik ben God, degene die jou gemaakt heeft en die een plan heeft met je leven.

Ik ben degene die je hart kan vervullen op een manier die je op dit moment niet voor mogelijk houdt.

En mijn kind. Ik ken je door en door. Je hebt geen geheimen voor Mij. Niets is voor Mij verborgen, niets is onbekend voor Mij. Ik ken je pijn, hoe diep het is. Ik ken je verdriet, de diepte van je tranen en je strijd. Ik begrijp je volkomen. Ik ken je helemaal, door en door, Ik zie alles in je en om je heen.

Ik heb je lief, mijn kind. Ik heb je lief met een diepe, eeuwige liefde, een liefde die nooit zal veranderen.

Ik ben er voor jou.

Ik ben mens geworden, mijn kind, op dat jij en vele anderen zouden weten wie Ik ben. Ik ben mens geworden om je te laten zien: God is echt, God is liefde, God is vol aandacht voor ons mensen, God is hier bij ons en wil ons in zijn armen nemen.

Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God.

Ik ben het die tot je spreekt en Ik zeg je: Kom tot Mij, als je moe en bedrukt bent en Ik zal je rust geven. Diepe rust voor je hart. Diepe rust voor je gedachten. Diepe rust voor je innerlijk. In Mij vind je wat je zoekt. Want je bent geschapen door Mij, voor Mij.

Ik wil je niet beroven van vreugde en geluk zoals sommige mensen denken, als ze aan God denken. Nee, Ik ben de bron van leven. Ik ben de gever van alles wat goed is. Ik ben degene die je leven geef tot in eeuwigheid.

Kijk naar Mij en zie hoe IK van je hou.

Als je de schoonheid van de natuur ziet, zie je iets van Mij. Als je ware liefde ziet tussen man en vrouw, zie je iets van Mij. Als je de vreugde van een spelend kind ziet, zie je iets van Mij.

Ik ben het die mensen geluk geeft. Ik ben het die mensen geneest in hun hart en hun lichaam. Ik ben het die hoop geeft in de diepste duisternis.

Ik ben er voor jou, mijn kind.

Denk niet dat ik te ver ben voor jou. Nee. Ik ben niet ver. Ik ben hier. Dicht bij jou. En Ik wil je laten zien hoeveel Ik van je hou.

Open je hart voor Mij, mijn kind. Open je hart en laat me binnen. Je hoeft er niets voor te doen. Ik vraag alleen maar:

Mag ik binnenkomen in je hart?

Als je dat wilt, zeg dan heel gewoon ‘JA’. En dan ben Ik in je hart.

Open je hart, mijn kind. En Ik zal je het leven geven voor eeuwig, het leven dat zo mooi is, dat je het pas kunt begrijpen als je het ziet.

Kom bij Mij, zegt Jezus Christus.

Kom en Ik zal je vrij maken.

Lees meer over zelfmoord, de zin van het leven en de liefde van God op deze website.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Laat een reactie achter

Aart Broens zegt

Als kind op 12 jarige leeftijd vond ik mijn moeder die zich had opgehangen aan een stapelbed in de logeerkamer,waar ik nog jaren gestudeert heb.
Aart Broens

Antwoord
Voeg je reactie toe

Pin It on Pinterest

Share This