WONDEREN

Doet God nog wonderen, vandaag? In de Bijbel lezen we dat God gekenmerkt werd door zijn krachtig ingrijpen in de levens van mensen, om hen zijn liefde en verlossing te schenken. Ook vandaag doet God wonderen. Mensen worden genezen van ongeneeslijke ziektes, doden worden opgewekt, gebeden worden beantwoord en er komt hulp in onmogelijke situaties. Over de hele wereld zijn er getuigenissen van mensen die ervaringen hebben met engelen of die een visioen zagen van Jezus Christus. Wonderen zijn nog steeds een kenmerk van Gods wonderbaar handelen in de levens van mensen. Kijk naar de vele video’s, en ontdek zelf hoe machtig God aan het werk is op aarde. En besef dat Hij ook jou wil gebruiken, om zijn liefde aan mensen door te geven.

bestaan engelen

Bestaan engelen?

Hoe kun je weten of engelen echt bestaan? Lees de vele getuigenissen van ervaringen met engelen. Lees ook boeken over engelen.

Lees meer...
1 2

Pin It on Pinterest