Wie is de Heilige Geest?

heilige geest

De Heilige Geest is God die op aarde krachtig werkzaam is in mensen.

Jezus Christus zei dat Hij niets kon doen zonder de Heilige Geest en dat alle wonderden die Hij deed, door de Heilige Geest gedaan werden. Doorheen de Bijbel zie je dat mensen pas bijzonder door Go0d gebruikt werden, nadat de Heilige Geest over hen gekomen was.

De jonge schaapherder David werd gezalfd met olie, door de profeet Samuel. Daarna begon de Heilige Geest op David in te werken en werd hij iemand die het hele land verlostte van de onderdrukking, door de reus Goliath te verslaan en vele oorlogen te winnen voor de Heer.

Ook vandaag werkt de Heilige Geest heel krachtig.

De Heilige Geest wordt door Jezus Christus de HELPER genoemd. Hij is het die ons helpt om in God te geloven, die ons helpt om Gods liefde te ervaren, Gods stem te verstaan, onderscheid te maken tussen waarheid en leugen, Hij geeft ons geloof om te bidden en een vurige bewogenheid om mensen over Jezus te vertellen, en zoveel meer. Hij geeft ons ook bovennatuurlijke gaven, die ons in staat stellen om een kanaal van God te zijn, om Gods liefde, verlossing en bemoediging door te geven aan elkaar.

Christen zijn zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest is als een vakantie zonder zon of als een bar zonder bier.

heilige geest

De Heilige Geest is God in ons.

Jezus Christus zei dat het voor zijn leerlingen beter was dat Hij zou weggaan, omdat alleen dan de Geest van God kon komen. Jezus was bij de gelovigen, maar niet IN HUN HART. Ondanks dat Zijn leerlingen veel wonderen gezien hadden en de woorden van Jezus Christus zelf gehoord hadden – en ze God Zelf dus heel goed kenden – waren ze toch bang, vol ongeloof en lafhartig. Hun hart was niet ten volle veranderd.

Toen de Heilige Geest over hen kwam, begonnen ze ineens heel luid en publiek over God te vertellen, confronteerden ze de religieuze leiders, deden ze dezelfde wonderen als Jezus Christus deed en zetten ze letterlijk de hele wereld op zijn kop.

God vind het heel belangrijk dat we leren leven door Zijn Geest en niet in eigen kracht. De profeet Zacharia zei daarom:

‘Niet door kracht of door geweld, maar door Mijn Geest.’ (Zacharia 4:6)

AANBEVOLEN VOOR JOU!

goedemorgen heilige geest

Goedemorgen Heilige Geest

Dit boek heeft miljoenen levens wereldwijd veranderd. Het is een van de bekendste christelijke boeken aller tijden. 

Benny Hinn vertelt hoe hij op een dag de Heilige Geest leerde kennen, tijdens een bijzondere bijeenkomst van een bekende evangelist. Hij ervoer voor het eerst heel sterk de tegenwoordigheid van God en zag – tot zijn verbazing – hoe vele zieken op slag genezen werden, door de kracht van de Heilige Geest.

Vanaf die dag begon hij de Geest van God op bijzondere wijze te ervaren in zijn eigen leven. Later werd hij over de hele wereld gevraagd om het evangelie te brengen en God stortte overal Zijn Geest op machtige wijze uit, met talloze genezingen, bevrijdingen en bekeringen als gevolg.

In ‘Goedemorgen Heilige Geest’ legt hij uit hoe jij ook de Heilige Geest kunt ontvangen en Zijn heerlijke liefde en kracht kunt ervaren.

Je zult ontdekken:

– hoe je de stem van de Geest kunt herkennen
– welke zeven stappen nodig zijn voor een effectief gebedsleven
– wat de bron en bedoeling zijn van Gods zalving
– dat er vrijheid is van de vrees voor de overgeeflijke  zonde
– wat Gods meesterplan is voor jou!

top

AANBEVELING DOOR LEZER:
‘Dit boek heeft me geweldig geholpen om de Heilige Geest in mijn leven te ervaren. Ik ervaar de aanwezigheid van God nu veel sterker en voel meer rust en vreugde. Ik ben God heel dankbaar voor dit boek!’

Bestel dit levensveranderende boek!

Ontdek de Heilige Geest!

Hieronder kun je enkele preken beluisteren en video’s bekijken waarin David Sorensen vertelt over de Heilige Geest. David leed jarenlang onder een zeer ernstig spraakgebrek: hij stotterde hevig. Hij kon nauwelijks praten. Nadat David zelf vervuld was door de Heilige Geest, begon God hem krachtig te gebruiken om te prediken. Velen werden genezen en levensveranderend aangeraakt. De getuigenissen stroomden binnen.

Door de werking van de Heilige Geest in zijn leven werd David genezen van zijn stotterprobleem, waardoor hij nu vrijuit kan vertellen over God.

Geniet van deze preken en video’s en deel ze met anderen!

De gaven van de Heilige Geest zijn ook voor jou!

God brandt van verlangen om jou te overladen met zijn geschenken, de gaven van de Geest. Veel mensen zijn er bang voor. Maar dat is natuurlijk onzin, want God geeft alleen maar goede geschenken, om ons sterk, gezond en vruchtbaar te maken en om het kwaad te overwinnen. Luister naar dit onderwijs van David Sorensen, over de gaven die God ook aan jou wil geven.

 

Gods droom over jou

God heeft een enorm verlangen om jou te zien bewegen in de kracht van Zijn Geest. Hij wil je zien losbreken uit de controle die mensen op je leggen en de andere beperkingen, die je belemmeren om in de hoogte met Hem te gaan. In dit profetisch woord, dat gesproken werd op de Sound of Heaven conferentie, hoor je de roep van de hemelse Vader om zijn kinderen in zijn heerlijkheid te zien komen.

 

Kritiek op de heilige Geest

Dit onderwijs werd gegeven op een Sound of Heaven conferentie. David spreekt over manifestaties van de heilige Geest (echt, namaak en demonisch), kritiek op de diverse werkingen van de Geest van God en hoe we met God kunnen meebewegn zodat zijn licht op aarde kan doorbreken.

 

God wil wonderen doen

Alles wat God doet gaat gepaard met wonderen. Zo laat Hij zien hoe groot en machtig Hij is…. en hoe betrokken, bewogen en liefdevol Hij is. God wil jou veranderen tot iemand die – door zijn liefde gedreven – een kanaal van zijn wonderen wordt. Een instrument van zijn geweldige liefde, die zijn grote kracht laat zien.

 

Breek uit in de vrijheid van de Geest

Velen zijn door dit woord wakker geworden en hebben de roep van God gehoord om door te breken, de controle te vernietigen die hen vastbindt en een kanaal van Zijn Geest te worden, dwars tegen alle weerstand in, die vaak komt in de vorm van menselijke controle, religieuze kritiek en valse beschuldiging.

 

Stap in de volheid van Gods plan met je leven

God heeft een oneindig veel groter plan met je leven dan je beseft. Hoe kun je meebewegen met Hem? In deze online preek vertelt David Sorensen welke stappen belangrijk zijn om met de Geest van God mee te bewegen.

[symple_divider style=”fadeout” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

De zalving van de Heilige Geest

Niets op aarde is zo kostbaar als de zalving van de Heilige Geest. Hoe kan de zalving van de Geest in je leven doorwerken? Wat houdt de zalving tegen?

[symple_divider style=”fadeout” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Hou de heilige Geest niet tegen

In dit profetisch woord roept God ons op om de remmen van ons hart los te laten en niet langer de werkingen van de Heilige Geest af te remmen. Als we de Heilige Geest niet afremmen, maar ons aan Hem overgeven, kan God een geweldige vrijheid en doorbraak brengen in ons leven en ons land.

AANBEVOLEN VOOR JOU!

goedemorgen heilige geest

Goedemorgen Heilige Geest

Dit boek heeft miljoenen levens wereldwijd veranderd. Het is een van de bekendste christelijke boeken aller tijden. 

Benny Hinn vertelt hoe hij op een dag de Heilige Geest leerde kennen, tijdens een bijzondere bijeenkomst van een bekende evangelist. Hij ervoer voor het eerst heel sterk de tegenwoordigheid van God en zag – tot zijn verbazing – hoe vele zieken op slag genezen werden, door de kracht van de Heilige Geest.

Vanaf die dag begon hij de Geest van God op bijzondere wijze te ervaren in zijn eigen leven. Later werd hij over de hele wereld gevraagd om het evangelie te brengen en God stortte overal Zijn Geest op machtige wijze uit, met talloze genezingen, bevrijdingen en bekeringen als gevolg.

In ‘Goedemorgen Heilige Geest’ legt hij uit hoe jij ook de Heilige Geest kunt ontvangen en Zijn heerlijke liefde en kracht kunt ervaren.

Je zult ontdekken:

– hoe je de stem van de Geest kunt herkennen
– welke zeven stappen nodig zijn voor een effectief gebedsleven
– wat de bron en bedoeling zijn van Gods zalving
– dat er vrijheid is van de vrees voor de overgeeflijke  zonde
– wat Gods meesterplan is voor jou!

top

AANBEVELING DOOR LEZER:
‘Dit boek heeft me geweldig geholpen om de Heilige Geest in mijn leven te ervaren. Ik ervaar de aanwezigheid van God nu veel sterker en voel meer rust en vreugde. Ik ben God heel dankbaar voor dit boek!’

Bestel dit levensveranderende boek!

Foto van Benny HinnBenny Hinn is een bekende evangelist die de wereld rondreist om miljoenen mensen het evangelie van Jezus Christus te brengen. Velen worden diep aangeraakt door de heilige Geest, met genezingen en bevrijdingen als gevolg. Als kind had Benny Hinn een ernstig spraakgebrek, waardoor hij geen vriendjes had en vaak met God praatte, als hij alleen was. Als jongeman kreeg hij een dramatische ontmoeting met de heilige Geest. Toen God hem riep om prediker te worden, was iedereen verbaasd omdat Benny ineens vloeiend predikte, zonder stotteren. God werkte met geweldige kracht en velen gaven hun leven aan de Heer en werden genezen. Benny Hinn werd uitgenodigd door regeringen van diverse landen (waaronder China) om evangelisatie-campagnes te houden. Sommigen hebben kritiek op Benny Hinn omdat mensen in zijn bijeenkomsten vallen in de Geest. Maar de vruchten zijn bijzonder: duizenden mensen komen tot Jezus Christus en velen worden genezen en bevrijd.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This