God en wetenschap

wetenschap god bijbel

Staan wetenschap en God haaks op elkaar? Heeft de wetenschap aangetoond dat geloof in God voor dwazen is? Nee, integendeel! Het is juist zo dat steeds meer wetenschappers erkennen dat wetenschap op God wijst. Hoe verder de wetenschap vordert, hoe meer wetenschappers zich tot God keren.

Recent is Dr. Anthony Flew, die tientallen jaren een voortrekker van het moderne atheïsme was, tot geloof in God gekomen. Volgens Dr. Flew spreken de wetenschappelijke bewijzen die vandaag tot onze beschikking staan ‘in overweldigende mate in het voordeel van het bestaan van een God’. Dat is nogal een uitspraak voor deze wereldberoemde filosofieprofessor die vijftig jaar lang een boegbeeld van atheïsme was!

Wetenschap bevestigt de Bijbel

Steeds meer gerenommeerde wetenschappers keren zich af van het onbewezen evolutionisme en erkennen dat de duizelingwekkende complexiteit en adembenemende schoonheid van de natuur enkel het gevolg kan zijn van een uiterst intelligente Schepper, precies zoals de Bijbel ons laat zien.

Op de site van Answers in Genesis vind je een indrukwekkende lijst van invloedrijke wetenschappers die argumenteren dat de wetenschappelijke feiten het scheppingsverslag van de Bijbel bevestigen.

Natuurlijk zijn er ook stemmen, zoals bijvoorbeeld Richard Dawkins, die zo luid mogelijk roepen dat evolutie een bewezen feit is, dat enkel door onwetenden en dwazen ontkend wordt. Maar de ware wetenschappelijke feiten onthullen steeds duidelijker deze, voor velen shockerende, vaststelling: De evolutietheorie blijkt niet alleen onbewezen te zijn, maar druist zelfs tegen de wetenschappelijke feiten in.

Internationale wetenschappelijke organisaties zoals Answers in Genesis, Creation.com en The Discovery Institute krijgen steeds meer invloed, omdat ze volhardend wijzen op talloze feiten die het bestaan van een Schepper bevestigen. greatest hoax on earthRichard Dawkins probeert in zijn boek ‘The greatest show on earth’ te bewijzen dat de evolutie een vaststaand feit is. Maar de wetenschapper Jonathan Sarfati veegt de vloer aan met deze zogenaamde ‘bewijzen’ in zijn  boek ‘The greatest hoax on earth‘, dat een gefundeerd wetenschappelijk antwoord is op Dawkins.

Wereldwijd is er een groeiende beweging van wetenschappers die zich steeds meer verzetten tegen de massa-indoctrinatie, die ons dwingt de evolutieleer als enig geldige verklaring voor het leven te accepteren. The Discovery Institute heeft een lijst opgesteld met ruim duizend wetenschappers die openlijk stellen:

‘We zijn skeptisch over de bewering dat willekeurige mutaties en natuurlijke selectie de oorzaak zijn voor de complexiteit van het leven. De bewijzen voor evolutie moeten grondig onderzocht worden.’

Op de engelse site waar je deze lijst kunt downloaden, staat een citaat dat er geen doekjes omwindt:

‘Darwinisme was een interessant idee in de 19e eeuw, toen schijnverklaringen een mogelijk kader vormden waarin we biologische feiten een plek konden geven. Wat we hebben geleerd sinds de dagen van Darwin, werpt echter twijfel op het vermogen van natuurlijke selectie om complexe biologische systemen te scheppen – en we hebben nog steeds niets anders dan schijnverklaringen die in het voordeel pleiten van het Darwinisme.’ Professor Colin Reeves, Dept of Mathematical Sciences Coventry University

Beroemde christelijke wetenschappers

Veel grondleggers van onze moderne wetenschap waren overtuigde christenen. Ik zou hier een lijst van duizenden bekende denkers, uitvinders en regeringsleiders kunnen opnoemen, die de wereld veranderd en mede vormgegeven hebben, en die tegelijk vurige christenen waren, die geloven in God, de Bijbel en Jezus Christus. In dit artikel zal ik er drie aanhalen, als voorbeeld…

simon greenleafSimon Greenleaf (1783-1853) was één van de oprichters van Harvard Law School. Hij schreef het gezaghebbende A Treatise on the Law of Evidence (Een Uiteenzetting over de Wet van bewijs, 1842), in drie delen, dat nog steeds wordt gezien als het “het meest vooraanstaande werk over bewijs in de gehele literatuur van rechtskundige procedures.”[1] Greenleaf schreef letterlijk de bewijsregels voor het Amerikaanse rechtskundige systeem. Hij was zeer zeker een man die wist hoe de feiten te wegen. Hij was een atheïst totdat hij een uitdaging van zijn studenten aannam om het betoog voor de wederopstanding van Christus te onderzoeken. Na persoonlijk het bewijs verzameld en gewogen te hebben, gebaseerd op de bewijsregels die hij zelf tot stand had gebracht, werd Greenleaf een Christen en schreef de klassieker Testimony of the Evangelists (Getuigenis van de Evangelisten).

‘Laat het getuigenis [van de Evangelien] gezeefd worden alsof deze in een rechtbank van de zijde van de andere partij werd aangedragen, de getuige blootgesteld aan een rigoureus kruisverhoor. Het resultaat, zo wordt met stelligheid geloofd, is een overtuiging zonder twijfel over hun integriteit, kunde en waarheid.‘[2]

lionel luckhooSir Lionel Luckhoo (1914-1997) wordt beschouwd als één van de meest vooraanstaande advocaten in de Britse geschiedenis. Hij staat in het Guinness Book of World Records als de “Meest Succesvolle Advocaat van de Wereld,” met 245 opeenvolgende vrijspraken in moordzaken. Hij werd door Koningin Elizabeth II geridderd – twee keer. Luckhoo verklaarde:

‘Ik voeg er nederig aan toe dat ik meer dan 42 jaar als een advocaat voor de verdediging heb doorgebracht in grote delen van de wereld en dat ik nog steeds een praktiserend advocaat ben. Ik ben fortuinlijk genoeg geweest om een aantal successen in juryzaken te hebben binnengehaald en ik zeg ondubbelzinnig dat het bewijs voor de Herrijzenis van Jezus Christus zo overweldigend is dat het bewijs dwingt tot acceptatie, absoluut geen ruimte voor twijfel toelatend.’[3]

lee strobelLee Strobel was een aan Yale opgeleide, onderscheiden journalist voor de Chicago Tribune. Omdat hij een atheïst was, besloot hij een rechtskundige zaak samen te stellen tegen Jezus Christus om deze gebaseerd op het verzamelde bewijs als een fraude te ontmaskeren. Als Juridisch Redacteur van de Tribune bestond Strobels expertise uit rechtszaak-analyses. Om zijn betoog tegen Christus op te stellen, onderwierp Strobel een aantal Christelijke autoriteiten, erkend in hun eigen studierichtingen (waaronder PhD’s van enkele prestigieuze academies zoals Cambridge en Brandeis), aan een kruisverhoor. Hij voerde zijn onderzoek uit zonder religieuze vooroordelen, met uitzondering van zijn predispositie voor atheisme.

Opmerkelijk genoeg, nadat hij het bewijs had samengesteld en voor zichzelf had onderzocht werd Strobel een christen.

Verbijsterd door zijn ontdekkingen bundelde hij het bewijs in een boek met de titel The Case for Christ (Het betoog voor Christus), waarvoor hij een Gold Medallion Book Award won.

[1] Knott, The Dictionary of American Biography, omslag van The Testimony of the Evangelists.
[2] Simon Greenleaf, The Testimony of the Evangelists: The Gospels Examined by the Rules of Evidence, Kregel Classics, 1995, Omslag.
[3] Sir Lionel Luckhoo, The Question Answered: Did Jesus Rise from the Dead? Luckhoo Booklets, laatste pagina.

moderne wetenschap bijbel hobrink

Wetenschap en de bijbel

Het boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel‘, van bioloog Ben Hobrink is ook een geweldige eye-opener die aantoont dat de Bijbel niet in strijd is met de wetenschap. Ben Hobrink toont zelfs aan dat de Bijbel heel wat informatie bevat die pas duizenden jaren later door de wetenschap ontdekt is. Als deze informatie eerder bekend was geworden, waren er vele duizenden levens gespaard en grote rampen voorkomen. Maar het stond al die tijd wel in detail vermeld in de Bijbel, juist als hulp voor de mens. Zo laat Hobrink zien dat de Bijbel niet achterhaald is door de wetenschap, maar dat ze juist duizenden jaren op de wetenschap voor ligt! Dit boek is een geweldige aanrader, voor iedereen die benieuwd is naar de betrouwbaarheid van de bijbel en de realiteit van God.

bestelknop christelijk boek

wereldwijde vloed tjarko evenboerHistorisch bewijs voor de zondvloed

Tjarko Evenboer is een onderzoeker op gebied van Bijbel, mythologie en historie. Jarenlang deed hij onderzoek naar volksgeschiedenis, mythologie en heilige geschriften. Zijn conclusie: op alle werelddelen spreken de volken over een schepping, een paradijs en een zondeval, over een wereldwijde vloed en zelfs over een bovennatuurlijke taalverwarring. Dat wat Genesis beschrijft, lijkt daarmee de universele oergeschiedenis van de mens te zijn. Zijn fascinerende boek ‘De wereldwijde vloed‘ is een onweerlegbaar bewijs voor de historische betrouwbaarheid van de Bijbel.

bestelknop christelijk boek

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This