Ik wil waaien met Mijn Geest

waaien geest

Ik wil waaien, zegt God. Laat Mij waaien, Mijn kind. Laat Mij waaien in jou. Wees niet bang voor de wind, wees niet bang voor de wind van de hemel.

En jij Mijn kind – hoor deze woorden – jij Mijn kind, JIJ BENT MIJN DEUR! Jij bent Mijn poort, zegt God, jij bent Mijn kanaal, jij bent Mijn doorgang. En daarom zeg Ik: WIJD, WIJD, WIJD OPEN! Laat je geest wijd zijn, laat je geest wijd zijn. Want Ik wil waaien, zegt God, waaien met Mijn wind.

En Ik wil niet alleen waaien in je verstand met woorden die je kunt begrijpen, met dingen die je kunt plaatsen. Nee, Mijn kind, weet je dan niet
dat Ik Geest ben? Mijn Woord zegt dat Ik Geest ben. Mijn mensen weten zo weinig, zegt de Vader, Wie ze dienen, Wie ze verhogen, Wie ze verheerlijken.

IK BEN WIND, zegt God. Ik ben wind en Ik waai.

Ik ben Geest en Ik wil waaien in jullie, zegt God. Ik wil waaien in je binnenste, Ik wil doorbreken in jou, Ik wil doorwaaien in jou, zegt God. En denk niet ‘Maar Heer, ik begrijp er niets van’ want hoe kun je daar nu altijd met je hoofd bij willen komen? zegt God. Wind kun je niet begrijpen. De wind beweegt, en Ik wil dat je gaat leren om te bewegen in Mij, dat je gaat leren bewegen in Mijn wind. Dat je niet alles met je verstand probeert te beredeneren en te begrijpen, want Ik ben wind, zegt de Vader.

Ik ben wind en Ik wil waaien in jou.

Dus geef jezelf over Mijn kind, want Ik wil zoveel MEER doen dan je denkt, Ik wil zoveel MEER doen dan je weet. Je denkt dat je het weet
en je denkt dat je het kent, maar Ik heb zoveel MEER, zegt de Vader. En Ik ga waaien met Mijn Geest, Ik ga waaien, zegt de Vader.

Maar Ik zoek de deuren. Hoor Mij, zegt God: Wie zal zijn deur wijd openen voor Mij? Wie zal niet zeggen ‘Maar Heer, de deur staat toch op een kier, U kunt toch blij zijn?’

Nee, zegt de Vader, Ik heb zoveel MEER, Ik heb zoveel MEER, Ik heb zoveel MEER Mijn kind!

En Ik zeg: wie verlangt er naar Mij? Wie verlangt er naar de heerlijkheid van God? Wie verlangt er naar de Wind van de heilige Geest om te bewegen op een manier die je nog nooit hebt gezien, nog nooit hebt gekend, nog nooit hebt gehoord, zegt de Vader?

Want Ik ben wind, Mijn kind, Ik ben wind en je kunt me niet in een doosje stoppen, je kunt Me niet vastplakken, zegt de Vader. Ik ben de Heer, de Almachtige, de Allerhoogste, zegt God. En Ik wil zoveel MEER doen dan wat op dit moment bekend is van Mij.

Maar Ik zoek de mensen die zeggen ‘Vader, neem mij en beweeg mij maar Vader, ik zal geen paal zijn in de groen die zegt, “ik sta hier” maar ik zal meebewegen met U.’ Want Ik ben verlangend, zegt de Vader, Ik heb een honger en een dorst, om Mezelf uit te storten op deze wereld, om te bewegen op deze wereld.

Profeti opwekking Nederland Belgie David Sorensen Heilige Geest

Maar Ik zoek de deuren, zegt God. Wie zal een deur zijn voor Mij?

Wie zal bewegen in Mijn wind? Wie zal bewegen in Mij en met Mij? Op een manier die je nog nooit gezien en gekend hebt.

En probeer het niet te vatten Mijn kind, want je kunt het niet vatten. Ben Ik al niet vaak genoeg door mensen in hokjes gestopt? ‘Dit kan en dat kan en dit mag en dat mag’ Maar Ik ben de Allerhoogste. En als je Mij wilt kennen, als je Mij wilt kennen in Mijn volheid, zul je moeten leren om te bewegen met Mijn wind, bewegen op een manier die je nog nooit gezien en gekend hebt, dat je leert om te bewegen op manieren die compleet onbekend zijn, zegt de Vader.

En dat je durft Mij te vertrouwen, dat je durft als een kind met Mij mee te gaan, dat je durft om als een kind met Mij op ontdekkingstocht te gaan, in de winden van Mijn Geest, in de winden van Mijn koninkrijk.

Ik ben zo verlangend, zegt de Vader, Ik heb zo’n hunkering, zegt God, om te tonen wie Ik ben.

Ik wil mezelf tonen als de Heer van hemel en aarde. Ik wil mezelf tonen als de Schepper van hemel en aarde, als de Maker van alles wat leeft, als de God die alles gecreëerd heeft. Daarom roep Ik, zegt de Vader, daarom schreeuwt Mijn hart:

Profetie nederland belgie opwekking open poorten david sorensen

WIJD, WIJD, WIJD! Laat de deuren wijd zijn, laat ze niet op een kier, Mijn kind.

Beperk Mij toch niet langer Mijn kind, beperk Mij toch niet langer Mijn volk, Mijn geliefden, maar laat de wind waaien. Wees als de wind zegt God, en zweef met Mij. En ga hoger met Mij, ga dieper met Mij, ga verder met Mij. Laat je niet langer tegenhouden, laat je niet langer beperken, laat je niet langer tegenhouden door de leugens van deze wereld, door de leugens van de kritiek, door de leugens van de roddel, door de leugens van de laster, zegt God.

Want Ik ben de God die VRIJ is en Ik laat me niet binden, zegt de Heer. Ik ben VRIJHEID en waar Ik ben, daar is er vrijheid! Dus laat je niet langer binden door de meningen en door de leugens en door de laster die door deze wereld gaat, zegt de Here.

Maar wees VRIJ IN MIJ!

Want Ik ben de God die leeft, Ik ben de God van hemel en aarde. En Ik wil bewegen, zegt God, Ik wil bewegen, zegt de Here, op een manier die je nog NOOIT gezien hebt.

Strek je uit, Mijn kind, strek je uit. Weet wie Ik ben, de God van hemel en aarde, de God die leeft.

Ik ga hoger, Ik ga verder, zegt God.

Wil jij met Mij meegaan? Wil jij hoger gaan, Mijn kind, wil je dieper gaan met Mij? Wil je verder gaan met Mij? Of ben je tevreden waar je nu bent, zegt de Vader? Denk je ‘dit is mooi genoeg, ik blijf hier wel. Heer, ga maar verder, ik blijf lekker hier.’? Dat kun je doen Mijn kind, dat kun je doen, want velen doen dat, zegt de Vader. Maar Ik zeg jou:

Er is MEER! Er is MEER! Er is MEER!

En Ik zeg: KOM, KOM HOGER, KOM HOGER, laat los wat je kent, laat los wat je gezien hebt, laat los wat je ervaren hebt, zegt de Vader, en zeg:

‘Vader, ik wil hoger met U, ik wil verder met U, ik wil dieper met U, o God, want ik weet dat U de Here bent van hemel en aarde. U bent niet beperkt, o Vader, U bent niet klein, o God. U bent niet de God van het doosje, U bent de Heer van de heerscharen, de heilige, de almachtige, de allerhoogste, de God van hemel en aarde bent U Vader en IK WIL U KENNEN O GOD, ik wil U zien Abba, wij willen U ontdekken o God.’

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This