Seks voor het huwelijk

seks huwelijk

Seks voor het huwelijk is de normaalste zaak van de wereld geworden. Logisch dat veel christenen zich afvragen waarom God niet wil dat mensen hun lichaam aan elkaar geven, buiten de veilige bescherming van een huwelijk. Wat is er mis met seks, als je van elkaar houdt? Als je besloten hebt met elkaar verder te gaan, hoe kan seks dan verkeerd zijn, voordat je getrouwd bent? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over seks voor het huwelijk?

Seks maakt je tot een eenheid

seks huwelijk mensEen belangrijk kenmerk van seks is de bijzondere intieme verbondenheid die je beleeft met iemand anders. Deze verbinding is eigenlijk veel meer dan iets lichamelijk. De Bijbel zegt dat de mens veel meer is dan een stuk vlees dat kan genieten.

We zijn in de eerste plaats een geest en we hebben een ziel.

Dit is wat de bijbel hier bijvoorbeeld over zegt:

Laat God u volledig apart zetten van het kwaad. Laat heel uw persoon, naar geest, ziel en lichaam, zuiver blijven. (1 Tessalonicenzen 5:23)

We bevinden ons in een lichamelijk omhulsel, maar we zijn niet ons lichaam. We zijn een unieke geest, die een unieke ziel bezit en die woont in een lichaam. Als je seks hebt, is er dan ook veel meer aan de hand dan lichamelijke activiteit. Niet alleen worden jullie lichamen een eenheid, ook je geest en je ziel worden met elkaar verbonden. De gevolgen daarvan zijn veel groter dan velen beseffen. Je verbindt het meest wezenlijke deel van jezelf aan de ander. Je geeft jezelf letterlijk volledig bloot. Je stelt je zeer kwetsbaar op. Je geeft je intimiteit prijs aan iemand. Je geeft niet alleen je meest gevoelige, kwetsbare deel van je lichaam aan een andere persoon. Maar je opent ook je innerlijk voor die ander.

Seks is veel meer dan een fysieke handeling.

Je hart is er meer bij betrokken dan je beseft. Je geest is erbij betrokken. Je ziel is erbij betrokken. Je gevoelens en je gedachten. Je verbindt iets heel diep, iets heel mooi, iets heel kwetsbaar van jezelf met een andere geest, ziel en lichaam. De enige veilige, gezonde manier om dat te doen, is in een relatie die omgeven is door een beschermende muur van trouw en geborgenheid.

Alleen een huwelijk biedt deze veilige bescherming.

Als je in het huwelijk stapt met iemand, beloof je levenslange toewijding, zorg en bescherming. Je biedt aan elkaar een veilige plaats waar je jezelf helemaal bloot kunt geven, waar je werkelijk veilig kunt zijn, samen met God, die jullie omgeeft en bewaart in zijn handen van eeuwige liefde en goedheid. Een koppel ervaart de pijn van een scheidingAls je jezelf vroegtijdig geeft aan een ander en die relatie wordt vervolgens verbroken, vloeit daar een intens verscheurende pijn uit voort.

Miljoenen mensen leven met de schrijnende pijn van een gebroken relatie.

Alleen binnen een gezond huwelijk, weet je zeker dat je jezelf veilig kunt schenken aan de ander. Er zijn ontelbare koppeltjes die lange tijd denken dat ze echt samen door het leven zullen gaan, maar die na enige tijd toch uit elkaar gaan. Gedurende de periode dat ze overtuigd waren dat ze samen verder zouden gaan, dachten ze dat het goed was om seks te hebben. Alles leek immers rozegeur en maneschijn. Maar niets is zo veranderlijk als het hart van de mens. Niets kan zo snel omslaan als gevoelens van verliefdheid. Niets is zo kwetsbaar als een emotionele liefdesrelatie die nog geen fundament heeft. Vele miljoenen mensen hebben een relatie gehad waarvan ze dachten dat ze zou blijven, maar die toch ophield.

Als je seks voor het huwelijk gehad hebt, is de pijn veel intenser dan wanneer je een grens had aangehouden.

Je bent namelijk zowel lichamelijk als geestelijk met de ander verbonden geweest en jullie worden ineens uit elkaar gescheurd. De wonde die daardoor ontstaat is dieper, dan veel mensen beseffen. Heel wat mensen blijven een leven lang getraumatiseerd door de breuk van liefdesrelaties. Daar wil God je voor beschermen. Hij wil dat je geluk ervaart door seks en geen verscheuring van je hart. Hij wil dat je geborgenheid ervaart door seks en geen afwijzing en vernedering. Hij wil dat je echte eenheid met de ander ervaart. Echte verbondenheid.

God maakte jou gevoelig

God heeft jou zelf gemaakt. Hij heeft je hart, je ziel, je geest, je diepste gevoelens en emoties gemaakt. Je bent gemaakt naar het beeld van God. Als een zeer kostbaar, gevoelig en kwetsbaar wezen. Zelfs de sterkste mannen die zich stoer voordoen, zijn eigenlijk kleine kinderen die hunkeren naar tederheid en geborgenheid. Menig vrouw weet dat.

We zijn allemaal kwetsbaar. God heeft ons zo gemaakt.

God weet dat gebroken relaties je kunnen verscheuren, soms voor de rest van je leven. Daarom zegt de Bijbel: Seks is heilig en het huwelijk is heilig. Heilig wil zeggen: het is apart gezet, het hoort bij God, het mag niet bezoedeld worden door het kwaad. Seksualiteit behoort binnen het veilige verbond van trouwe liefde. Liefde die niet op gevoelens van verliefdheid gebaseerd is, maar op trouw en toewijding.

God wil jou het beste geven

God heeft seks voor het huwelijk bestemd, omdat hij wil dat je optimaal van je levenspartner kunt genieten. Als je voor je huwelijk al andere relaties hebt gehad, is er altijd een stuk pijn die moet genezen, voor je optimaal van je geliefde kunt genieten. Dan heb je een deel van jezelf al weggegeven aan iemand anders.

Dan ben je niet meer volkomen voor je ware levenspartner.

Maagdelijkheid is een zeer waardevol geschenk. Veel waardevoller dan zogezegd ‘ervaring’ hebben met seksualiteit. Het is een destructieve leugen dat je eerst met anderen moet ‘geoefend’ hebben, voor je je partner leert kennen. Wat is er namelijk mooier dan jezelf onbesmet en ten volle te kunnen geven aan die ene waarvan je weet dat je je leven lang samen zult blijven? Handen die een hart omsluiten

God wil je als een onbesmet geschenk aan jouw ene geliefde aanbieden. Net zoals hij Eva aan Adam schonk.

Onze maatschappij maakt ons wijs dat het goed is om jezelf voor anderen te grabbel te gooien, voordat je jezelf toewijdt aan een enkele persoon. Mensen die zo denken, kennen liefde niet. Ze hebben geen idee van de vreugde en de schoonheid die God heeft gelegd in de liefdesrelatie tussen man en vrouw. Ze weten niet beter. Ze leven in armoede. Maar als je je leven hebt gegeven Jezus Christus, dan ben je een koningskind geworden – een geliefd en kostbaar kind van de Allerhoogste Koning, God Zelf. Dan ben je een dierbare beminde van de Schepper van seksualiteit. Hij wil jou datgene geven wat de goddeloze wereld verloren heeft. Het vraagt echter geduld en discipline.

Seks voor het huwelijk is geen basis voor een blijvende relatie

Een gevaar van seks voor het huwelijk, is dat je een relatie ontwikkelt die gebaseerd is op het seksuele genot dat je aan elkaar beleefd. Maar dat is tijdelijk. Het is absoluut geen fundament voor een gelukkig leven met elkaar. Ontelbare mensen stappen in het huwelijk en scheiden kort daarna, omdat de droom verandert in een nachtmerrie. Ze zijn blijkbaar niet getrouwd met de persoon die ze dachten dat de ander was. Of ze blijken zelf niet degene te zijn, die de ander verwachtte… Hoe voorkom je dat?

Je leert iemand veel beter kennen, door een vriendschap op te bouwen zonder seksualiteit.

seks vriendenVeel praten met elkaar, als vrienden met elkaar optrekken, leuke dingen doen, elkaars hart, gedachten en gevoelens leren kennen. Zo ontdek je hoe iemand echt is. Het gevaar van seks is, dat je niet meer zonder kunt, zodra je ermee begonnen bent. Het gevoel kan zo intens zijn, dat je er steeds opnieuw naar verlangt. Dan kun je veel te snel jezelf geven aan iemand die je eigenlijk nog niet kent. Zo kun je vreselijk bedrogen uitkomen. Velen denken wel dat ze elkaar kennen, maar dat is niet zo. Het zoveelste relatiedrama is dan een gruwelijke ontnuchtering. Maar dan is het te laat. De schade is helaas aangericht en dat draai je niet zomaar terug. Het is van uiterst groot belang dat je leert om als normale vrienden met elkaar om te gaan. Een goede relatie ontwikkelen, doe je vooral door te praten en door samen op te trekken, waarbij je elkaars grenzen respecteert.

Dan leer je de ander echt waarderen, los van seksueel genot.

Als je op basis van seks met elkaar omgaat, is die ander in wezen slechts een middel om jouw seksuele behoeften te bevredigen. Of om je emotionele noden te vervullen. Zo’n relatie houdt geen stand. Velen gaan dan ook van de ene relatie naar de andere. Als de relatie stukloopt, zoeken ze snel iemand anders. Zo wordt het hart van een mens steeds meer versplinterd, steeds meer verdeeld in stukjes. Want je geeft altijd een deel van jezelf weg aan iemand, als je een intieme relatie krijgt. Wil je blijvend geluk ervaren met de juiste levenspartner? Investeer dan in het mooiste dat er is: vriendschap. Leer elkaar ECHT kennen, los van allerlei hevige lichamelijke gevoelens, die uitermate tijdelijk en bedrieglijk zijn. Bouw een stevig fundament. Als je dan ontdekt dat je eigenlijk je leven niet wil delen met die persoon, of als de ander besluit niet met jou verder te gaan, is de schade veel minder groot.

Dan heb je een belangrijke grens bewaard, die jullie beiden beschermd heeft.

Seks is iets heel kostbaars. Vergooi het niet zomaar. Gooit jezelf niet zomaar voor iedereen te grabbel. Bewaar jezelf, je hart, je gevoelens, je seksualiteit, als een mooie, unieke schat die je aan die ene wilt geven, die alles van jou mag hebben. Wat is er mooier?

Gods liefde vult je hart

Het belangrijkste wat we nodig hebben, in ons leven, is liefde. Pure, echte liefde, die niet verandert en ons nooit in de steek laat. We zoeken deze liefde vaak in de eerste plaats bij een partner. Maar elk mens is onvolmaakt, gebroken en zal ons vroeg of laat teleurstellen. Hoe kunnen we dan die ware liefde vinden die ons nooit zal verlaten, die ons altijd blijft koesteren, waarin we veilig zijn? In God. God is liefde. Hij heeft geen liefde, maar HIJ IS LIEFDE. Als mensen ware liefde voor iemand anders hebben (ware liefde is niet ik-gericht, maar is opofferend) dan komt dat van God. Een groot probleem voor veel mensen is dat ze Gods liefde niet kennen en proberen de nood aan liefde op te vullen met een ander mens. Dat zal nooit helpen en brengt alleen maar meer eenzaamheid met zich mee.

seks huwelijk gods liefdeHet ontdekken en ervaren van de eeuwige liefde van God, is het enige wat ons hart blijvend kan bevredigen en ons diepe rust en bevestiging schenkt.

Daarom wil ik je aanmoedigen je in te schrijven op ONTDEK GOD, waar je de liefde van God kunt leren ervaren, als de meest kostbare schat die je kunt ontdekken. God is pure liefde, liefde die nooit vermindert. Het is voor zijn liefde dat we geschapen zijn. Zonder de liefde van God blijven we uiteindelijk zoeken en teleurgesteld worden. We hebben de liefde van God meer nodig dan wat ook. Schrijf je daarom in op ONTDEK GOD en begin te ontdekken hoe onvoorstelbaar veel God van je houdt. Je kunt je uiteraard altijd weer met een enkele klik uitschrijven, als je er niets aan hebt. Je loop dus geen risico.

Laat dit niet aan je voorbijgaan. God wil je vullen met zijn eeuwige liefde. Bij Hem kom je pas echt thuis. Schrijf je nu in. Hier vind je meer info.

Hoe bewaar je seks voor het huwelijk?

man en vrouw bidden Hoe blijf je als ongetrouwd koppeltje seksueel puur? Een belangrijk advies dat ik je wil geven is: blijf samen heel dicht bij God en bid regelmatig samen. Deel jullie worstelingen en verlangens met je hemelse Vader. Dan helpt Hij je op een schitterende manier. Hij geeft kracht en vrede om het onvervulde verlangen te dragen. Hij kan je dan ook bijzonder zegenen in je huwelijk, nadat je de test van het wachten hebt doorstaan. Als je het gevoel hebt dat je te ver bent gegaan, ga ook dan samen bidden. Soms geef je jezelf aan elkaar, in een moment van passie en opwinding, waar je nadien geen vrede mee hebt. Dat hoeft nog niet meteen seksuele gemeenschap te zijn. Elkaars geslachtsdelen strelen is ook onderdeel van seksuele omgang natuurlijk.

Ga samen in gebed, betrek God erbij, zoek zijn hulp en steun, want zonder God is het bijna onmogelijk om de veilige grens aan te houden.

Sta niet toe dat gevoelens van schuld of schaamte je  van God weghouden, als je het gevoel hebt dat je te ver bent gegaan. God kent je verlangens. Hij heeft je zelf gemaakt! Hij weet hoe je verlangt naar liefde, tederheid, aanvaarding en geborgenheid. Hij heeft alle begrip voor je hunkering naar lichamelijke liefde. Hij kent ook de werking van hormonen, die als een razende tekeer kunnen gaan, zelfs al wil je dat niet eens.

God is je Vader en je Vriend die je ook hierin wil helpen.

God is liefde, weet je nog? Hij is je vriend, niet je vijand. Hij is je verdediger, niet je aanklager. God heeft je echt lief. Hij begrijpt je meer dan je denkt. Hij houdt van je! Hij houdt van je lichaam. Hij houdt van je verlangens. Hij wil je helpen om in al je zwaktes steeds weer bij hem te komen. Zelfs al ben je duizend maal gevallen. God vergeeft je. God houdt van je. Vlucht daarom naar hem toe en nooit van hem weg.

Zoek een vertrouwenspersoon

Zoek een betrouwbare vriend(in) of een ouder echtpaar die je als vertrouwenspersonen inschakelt, met wie je openhartig praat over jullie worstelingen. Ik sprak met een wat oudere vriend over mijn strijd met de seksuele verlangens en hij bad samen met mij voor Gods hulp en kracht. Ik verbond mezelf ertoe om te vechten voor puurheid en om bij hem mijn zonden te belijden als ik struikelde.

Alleen sta je veel zwakker dan samen. Durf daarom je leven te openen voor anderen.

Dat helpt meer dan je denkt! Als je de strijd alleen voert, ben je zwakker. Betrek er een of meerdere vertrouwenspersonen bij, die je kunnen helpen. Je zult merken dat het werkt!

God herstelt je maagdelijkheid

Wat doe je, als je al seksuele relaties met anderen gehad hebt? Ga in oprecht gebed tot God en vraag Hem je te herstellen. Hier vind je een uitvoerig artikel met tips om je gebroken hart te herstellen. God is machtig en overweldigend in liefde. Hij is zelfs in staat je maagdelijkheid te herstellen. God alleen kan dat. Zo groot is zijn liefde.

Als je je afkeert van je fouten en tot God komt, dan geeft Hij je een nieuw leven.

Ik herinner me dat ik tijdens een kerkdienst door de heilige Geest bij een meisje bepaald werd. De Heer gaf me deze woorden voor haar:  “God zal je maagdelijkheid herstellen”. Ik had dat meisje nog nooit gezien en nog eerder in mijn leven had ik zoiets gezegd. God verbaast je soms, als Zijn Geest door je heen werkt. Het meisje werd diep geraakt. Later hoorde ik van haar ouders, dat ze door heel wat jongens misbruikt is geweest en een intensief seksueel leven had geleid. God beloofde haar een herstel wat hij alleen kan geven.

Bekeer je met heel je hart van flirten, verleiden en seksuele relaties en God zal je herstellen!

Op deze website vind je ook enkele waardevolle online preken over seksualiteit. Velen hebben me geschreven dat ze enorm veel gehad hebben aan deze online preken over seks en relaties. bijbelteksten vergeving

Bijbelteksten over vergeving

De Bijbel zegt heel mooi dat God ons volkomen vergeeft en reinigt, als we in alle oprechtheid tot Hem komen. Dit heet ‘wandelen in het licht’. Leven in duisternis betekent dat je doet alsof je geen fouten hebt, en je schuld dus verbergt. Als we oprecht onze zonden belijden, is Hij vol liefde en vergeving. Lees volgende bijbelteksten eens over Gods rijke vergeving. Laat de waarheid tot je hart doordringen.

God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, en tegelijk duistere (verborgen) wegen bewandelen, dan liegen we en handelen we in strijd met de waarheid. Maar als we de weg van het licht bewandelen, zoals hij staat in het licht, dan zijn we met elkaar verbonden en maakt het bloed van zijn Zoon Jezus Christus ons rein van elke zonde. Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Maar als we onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan. (1 Johannes 1 vers 5-10) Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. (Psalm 103:10-14)

Seksualiteit is kostbaar

Je hart en je seksualiteit zijn door God geschapen, heilig en kostbaar. Bescherm het als een rijke schat, die je niet aan de eerste de beste mag weggeven. Er lopen (helaas ook onder christenen) veel mensen rond die erop uit zijn om de schatten van anderen te roven.

Christelijke dating sites zijn soms de meest gevaarlijke plaatsen waar je je kunt bevinden.

Ik ken iemand die meerdere malen een op seks beluste persoon ontmoette, die zich op christelijke dating sites heilig voordeed. Laat je niet beroven, laat je niet beschadigen, bescherm het kostbaarste wat je hebt. Als je geduldig op God wacht, zal Hij je de genade, liefde en troost schenken om te volharden.

Bid voor je toekomstige geliefde

Als je nog geen partner hebt, bid dan alvast voor je toekomstige partner en begin hem of haar in je gebed alvast vurig te zegenen. Doe voorbede voor je komende geliefde, want God weet al wie het is. Zo kun je al een rijke zegen zijn en al een strijder van Gods liefde zijn voor je komende levenspartner. Als hij of zij dan bij je komt zul je al de vruchten plukken van jouw vurige gebed.

God verhoort gebeden – echt!

Heilig jezelf heel bewust voor de persoon die God voor je bedoeld heeft. Zet jezelf apart, bewaar jezelf en zie verlangend uit naar de persoon die je hemelse Vader op je pad zal brengen. Vergooi in tussentijd jezelf niet aan zonde, want dat verhindert de vervulling van Gods belofte. Als jij jezelf rein bewaart, zal God je belonen met het mooiste wat Hij je kan geven: een levenslange geliefde, waar je alles samen mee zult kunnen delen.

AANBEVOLEN VOOR JOU!

seks zoals god bedoeld heeft

Seks zoals God het bedoeld heeft

Wilkin van de Kamp

Jonge mensen willen wéten waarom ze zouden moeten wachten met seks voor het huwelijk. Dat hun (groot)ouders op grond van de Bijbel zeggen dat seks voor het huwelijk ‘niet hoort’ is voor hen niet genoeg. Christelijke echtparen worstelen ook vaak met hun seksualiteit, maar er rust nog vaak een taboe op. Wilkin schreef dit boek om vanuit Gods Woord duidelijk te maken wat Gods plan is met seksualiteit. Het boek is verdeeld in vijf hoofdstukken:

  • Seks is niet neutraal
  • Seks is kostbaar
  • Seks is heilig
  • Seks is een cadeau van God
  • Seks laat altijd sporen na

Wilkin legt uit dat een verkeerd gebruik van seksualiteit tot geestelijke problemen kan leiden in ons leven. God wil ons hier echter van losmaken. Daarom is aan het einde van het boek ook een vragenlijst opgenomen en een appendix over vrijkomen van de gevolgen van seks zoals God het niet bedoeld heeft. Bestel dit boek hier

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This