Pornoverslaving

pornoverslaving

Pornografie is een gemakkelijke manier om seksueel genot te ervaren. Maar pornoverslaving geeft je geen geluk en geen bevrediging. Je hart blijft leeg en eenzaam. Je ervaart geen liefde, intimiteit of geborgenheid.

Het belangrijkste kenmerk van gezonde seksualiteit is het delen van liefde met een ander. In porno is echter geen sprake van liefde of intimiteit. Je bent alleen met een illusie. Het is een valse bevrediging. De acteurs worden vet betaald om te doen alsof ze genieten. Alles wat ze doen is fake, puur voor grof geld. En jij bent er het slachtoffer van. Maar pornografie is niet alleen zelfbedrog, het is zelfs schadelijk voor echte liefde en ware intimiteit. Pornoverslaving richt meer verwoesting aan dan je misschien beseft. Ontelbare kostbare liefdesrelaties worden beschadigd door pornografie.

Het is niet makkelijk om jezelf los te wringen uit de verstikkende greep van pornoverslaving. Maar als je echt weet hoe vernietigend het is, helpt dat je om te vechten voor je vrijheid. In dit artikel som ik een aantal schadelijke effecten op van pornoverslaving. Dit kan je helpen om de vernietigende gevolgen ervan onder ogen te zien, zodat je gemotiveerd wordt om er voorgoed mee te stoppen.


Het geheim voor ware liefde

Voor je echter verder leest over pornoverslaving, wil ik je even aanmoedigen je in te schrijven op mijn emails, die je zullen helpen om de bron van ware liefde en blijvend geluk te vinden. Dat is… God! Hij is de schepper van zowel liefde als seksualiteit. Hij heeft het bedacht en Hij kent je door en door, beter dan wie ook. Hij is de enige die je kan helpen om optimaal te genieten van seksualiteit en gezonde relaties.

pornoverslaving gods liefde

God is de bron van liefde, de gever van echt geluk. Zonder Hem blijven we uiteindelijk altijd zoeken naar ware liefde, die mensen ons niet kunnen geven.

De sleutel om vrij te worden van beschadigende seksverslaving is dan ook Gods intens vurige liefde voor jou. Je bent geschapen door Gods liefde, voor Gods liefde. In Hem vind je de vervulling van je diepste verlangens. Niets anders kan je de bevrediging, de innerlijke rust en de diepe vreugde schenken zoals God dat doet, vanuit zijn volmaakte liefde, aanvaarding en waardering voor jou. Schrijf je dus in op ONTDEK GOD.

Dan ontvang je brieven uit het hart van God, die je helpen om zijn liefde te ervaren.

Hij is het mooiste wat je ooit kunt ontdekken. Hij is ook zo onvoorstelbaar anders dan je wellicht denkt. Mensen denken allerlei dingen over God, maar Hij is werkelijk oneindig veel mooier dan alles wat je ooit over God hebt gedacht. Bij Hem kom je echt thuis, in de liefde waar je al zolang naar op zoek bent. Hij is je veilige haven, degene die je door en door kent en je passioneel liefheeft. Schrijf je nu gratis in en ontdek de gever van echte liefde en diep geluk. Als het je niet aanspreekt, kun je altijd met een enkele klik uitschrijven.


SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN PORNOVERSLAVING

#1 Er is geen liefde in pornoverslaving

God heeft seksualiteit bedoeld als een bron van vreugde tussen man en vrouw. Het is een hemels geschenk van God aan de mens, om samen wondermooie liefde te ervaren. Porno geeft jou tijdelijke egoistische kicks, die niets met liefde te maken hebben. Het gaat enkel en alleen om jouw eigen lichamelijke bevrediging, zonder dat je liefde geeft en ontvangt. Er is geen intimiteit, geen liefde, geen aanvaarding, geen respect, geen geborgenheid – niets. Alleen de leugen van acteurs die betaald worden om te doen alsof ze genot ervaren en die jou een leugen voorschotelen. Het effect is dat zij er geld aan verdienen en jij schade ondervindt in je seksualiteit.

#2 Pornografie laat je leeg achter

Seksualiteit zoals God het bedoeld heeft, bevredigt veel meer dan je lichamelijke behoefte: het vult je met een genezend gevoel van aanvaarding, geborgenheid en geluk. Het bevredigt een diepe behoefte van je hart. Dat komt omdat er in ware seksualiteit diepe waardering en koestering van elkaar plaatsvindt. Pornografie doet dat in het geheel niet. Het laat je nog leger achter, dan je al was. Het benadrukt de eenzaamheid alleen maar. Het geeft wel een kortstondig gevoel van genot, maar geeft geen bevrediging van je hart. Net zoals bij hard drugs, vlucht je even van je innerlijke nood, maar je graaft een put die steeds dieper is.

man is gevangen in pornoverslaving#3 Pornoverslaving is een gevangenis

Porno maakt je tot een gevangene. Het is iets wat je niet wil loslaten. Veel mensen die beginnen met pornografie, zakken er steeds dieper in weg. Het is letterlijk een gevangenis, waar je niet zomaar uitkomt.

Jezus Christus wil en kan je vrij maken, als je je fouten openlijk erkent en ermee breekt. Maar de absolute vereiste is dat jij zelf moet willen. Je moet ervan doordrongen zijn dat je gebonden bent door diepe duisternis en je moet een blijvende keuze maken om niet langer een gebonden slaaf te zijn.

God wil je bevrijden uit de gevangenis van pornoverslaving. Maar hij heeft jouw volle medewerking nodig. Alleen jouw sterke radicale keuze kan doorbraak brengen.

#4 Porno verwijdert je van God

De Bijbel laat zien dat alleen mensen die een rein hart en reine handen hebben, op de berg van de Heer kunnen leven. De berg van de Heer is een symbolische term voor de tegenwoordigheid van God, waar alle liefde, zegen en geluk stroomt, die je verlangt.

“Wie mogen de berg van de Heer bestijgen,
wie zijn heilige tempel binnengaan?
Wie rein zijn van hart en handen,
geen afgoden vereren,
geen valse eden afleggen.
Op hen rust de zegen van de Heer,
hij doet hun recht.”
(Psalm 24:3-5)

Zonder zuiverheid van hart en handen kun je niet dicht bij God leven. Pornografie vervuilt je gedachten. Je wordt er innerlijk onrein door. Je hele denken wordt pervers. Deze onreinheid houdt je weg van God.

#5 Pornografie verwijdert je van mensen

Pornoverslaving veroorzaakt ook scheiding tussen jou en mensen. Je leeft immers met een gruwelijk geheim, waar niemand iets van mag weten. Je leeft achter een muur, je kunt niet ten volle jezelf zijn. Je verbergt iets. Dat belemmert ware vriendschappen en openhartige relaties.

#6 Porno beschadigt je zicht op je partner

Porno vult je gedachten met beelden van naakte lichamen, waardoor je niet meer onbesmet kunt kijken naar het lichaam van je eigen (toekomstige) partner. Je zult hem of haar immers onbewust vergelijken met de vaak veel mooiere lichamen van opgepoetste en kunstmatig bijgewerkte foto’s op internet of TV. Bovendien zul je je partner meer als lustobject gaan zien, als een ‘ding’ dat jouw seksuele behoeften op jouw manier moet bevredigen, in plaats van elkaar te waarderen en lief te hebben. Je verliest het normale respect voor je medemens.

#7 Pornoverslaving is afwijzing van je geliefde

Als je je overgeeft aan porno, laat je eigenlijk zien dat je niet gelukkig en tevreden wilt zijn met je (toekomstige) partner. Voor de partner die weet dat de ander met porno bezig is, kan dat een zeer diepe pijn met zich mee brengen. Het veroorzaakt een gevoel van afwijzing en niet-voldoen, waardoor liefde en openheid verloren gaan. Veel gezinnen zijn verwoest door porno. Jouw (toekomstig) huwelijk kan ook verwoest worden, als je eraan toegeeft. Het vernietigt de belofte van trouwe toewijding aan je partner.

#8 Porno opent je voor onreine geesten

De Bijbel laat zien dat de mens een geestelijke woning is, waar ofwel de heilige Geest van God in kan wonen ofwel onreine geesten die vernietiging brengen. Door jezelf over te geven aan porno, open je je geestelijk huis (je innerlijk) voor tal van onreine geesten. Deze geesten kunnen je hele leven gaan beheersen. Ze controleren je gedachten en gevoelens. Jezus Christus wil je volkomen vrij maken van deze geestelijke gebondenheid.

seksverslaving afgrond#9 Porno is een poort naar de afgrond

God zegt in de Bijbel zegt dat ‘een vreemde vrouw’ een poort is naar het dodenrijk. In de eerste plaats wordt daarmee de geestelijke, innerlijke dood bedoeld. Lees aandachtig deze woorden uit de Bijbel:

Ze wist hem te overreden, hem over te halen met haar vleiende woorden. Hij ging onmiddellijk achter haar aan, als een os op weg naar de slacht, als een hert dat in een strik loopt, als een vogel die in een net vliegt.

Hij begrijpt niet dat het hem het leven kost, tot de pijl in zijn lichaam dringt. Kinderen, luister nu naar mij, schenk aandacht aan mijn woorden. Laat je niet verleiden door zo’n vrouw, laat je niet door haar meelokken.

Want ze heeft al veel slachtoffers gemaakt, tallozen heeft ze van het leven beroofd.

Haar huis is het voorportaal van het dodenrijk, daar begint de weg naar de dood. Het is een deur naar de dood. Naar de afgrond. (Spreuken 7:21-27)

#10 Wil je leven of dood?

God zegent je in overvloed, als je je afkeert van alles wat verkeerd is. Een basisprincipe dat in de Bijbel onderwezen wordt is: Doe het goede en je zult de zegen van je hemelse Vader ontvangen. Doe het kwade en je zult de zegen missen en zelfs onder een vloek komen te staan. Daarom zegt God: kies wie je wilt dienen, de duisternis of het licht. Het licht geeft je het leven. De duisternis geeft je de dood. Dood in je hart, dood in je liefdesleven, dood in je relatie met God, dood op veel vlakken van je leven. Kies wie je wilt dienen!

#11 Pornoverslaving schept innerlijke onrust

Je gooit je innerlijke rust weg, als je toegeeft aan porno. Schuld brengt altijd onrust met zich mee. Een bedrukt geweten veroorzaakt veel spanningen. Als je ver weg blijft van porno, blijf je innerlijk zuiver en bewaar je de innerlijke rust. De rust die een leven in reinheid je geeft, is een grote sleutel tot echt levensgeluk!

De vrede van God is een kostbaar geschenk van Jezus, die je niet mag laten roven door de korte bevrediging van seksuele begeerte. De onrust van een bezwaard geweten kan je langzaam maar zeker kapot maken.

#12 Pornoverslaving belemmert Gods plan met je leven

Porno staat de volmaakte uitwerking van Gods plan met je leven in de weg. Ongehoorzaamheid aan God belemmert zijn plan met je leven. Een boom die zijn wortels uitslaat naar giftig, water, zal ziek worden. Een verziekte boom zal geen goede vruchten dragen. God heeft je geroepen om een boom te zijn, die zijn wortels uitslaat naar zuiver water, zodat je een gezonde, sterke boom bent. Kies ervoor om een zuiver kanaal van God te zijn. Dan kan Hij een machtig mooi plan met je leven vervullen.

#13 Zonde sluit de deur naar Gods koninkrijk

Misschien wel het ergste gevolg van leven in seksuele perversie, is dat je daardoor geen plaats krijgt in het koninkrijk van God. Lees wat de Bijbel hierover zegt:

Want u moet goed beseffen, dat iemand die ontucht pleegt, onzedelijk leeft of hebzuchtig is – dat is een vorm van afgodendienst – geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God zal krijgen. (Efeze 5:5)

Alle reden dus om te vechten voor je leven – letterlijk! Doe er alles aan om zuiver en vrij te worden. Hieronder staan enkele heel goede boeken die je  helpen om vrij te worden.

AANBEVOLEN VOOR JOU!

draak overwonnen ted robertsDe draak overwonnen

Hoop en herstel als seks verslavend is

‘De draak overwonnen’ is een praktisch, werkbaar boek waarin de genezende kracht van Christus en zijn aanwezigheid centraal staat. Voor wie gezonde grenzen wil stellen op een terrein dat ook door God geschapen is: de seksualiteit.

De auteur wil mannen en vrouwen helpen, die wanhopig proberen om seksueel rein te leven, maar telkens opnieuw falen. Dit boek is ook bedoeld voor partners en familieleden van seksverslaafden. Bovendien vinden predikanten en voorgangers, therapeuten en pastoraal werkers hierin betrouwbare, bijbelse informatie en gezonde psychologische inzichten.

top

AANBEVELING DOOR DESKUNDIGE:
‘De unieke bijbelse benadering van genezing en hoop die Ted Roberts in dit boek aanreikt, is een geweldige hulp voor degene die worstelt met seksverslaving, maar ook voor de hulpverlener.’ – Dr. John Townsend (Klinisch psycholoog en relatietherapeut Schrijver van de boeken Grenzen en Tussen vlucht en verlangen.)

> Bestel dit bevrijdende boek hier <

 

seksuele afgoderij steve gallagherSeksuele afgoderij

De strijd van de man en Gods weg naar overwinning

Dit uitstekende boek is een bestseller in Amerika. Meer dan één miljoen exemplaren werden ervan verkocht. In Nederland wordt het van harte aanbevolen door veel christelijke leiders.

Aangrijpend beschrijft Steve Gallagher het leven van seksverslaafden. Hij kan het weten, hij was zelf lange tijd seksverslaafd. Seksverslaving komt ook voor in onze kerken en gemeenten. Veel vaker dan wij vermoeden. De nood is groot. Seksverslaving maakt je leven kapot. Je huwelijk kan eraan gaan, je relatie, je gezin, je eigen leven. God wil niet dat je hieraan ten onder gaat. Hij wil je schoon wassen door het bloed van Jezus. Hij wil je redden, bevrijden, er vanaf helpen. Wacht niet tot het te laat is…

De inhoud is confronterend en gaat recht naar het hart. Het geeft verrassend licht over het mysterie van seksuele lust en begeerte.

> Bestel dit bevrijdende boek hier <

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This