Wat is het nieuwe Jeruzalem?

nieuw jeruzalem

Op een dag wandelden mijn vrouw en ik in de prachtige duinen van de Belgische kust. We hadden zin om in alle rust eens iets te lezen in Gods Woord en sloegen de Bijbel open. Opeens zei Renate: ‘He, dit is gek. Wist je dat de engel in Openbaring tegen Johannes zei dat het nieuwe Jeruzalem de Bruid van het Lam is?’

Dat was ons nooit eerder opgevallen, maar het was als een vonkje die een heel bos in brand zette. Als het nieuwe Jeruzalem de Bruid van het Lam genoemd werd, dan betekende het dat WIJ het nieuwe Jeruzalem zijn! Want wij zijn de Bruid van het Lam. Wow… Deze onthulling was voor mij als de zon die ineens door de donkere wolken van mijn doemdenken heen brak. Want als wij het nieuwe Jeruzalem zijn, dan betekent het dat God al tweeduizend jaar bezig is deze hemelse stad te vestigen op aarde, en daar de komende tijd alleen maar mee zal doorgaan. Geweldig!

Ik begon meer te lezen over het nieuwe Jeruzalem en ontdekte tot mijn grote opwinding dat de Bijbel op veel plaatsen bevestigt dat het nieuwe Jeruzalem geen letterlijke, tastbare stad is, maar een dimensie in de Geest van God, die alle christenen ervaren dankzij Jezus Christus. Dat is inderdaad veel realistischer dan het bizarre idee dat ik altijd had, dat God een reusachtige gouden kubus op aarde zou zetten, waar alle christenen tot in eeuwigheid met zijn allen op elkaar gepropt zouden leven. Dat zou er zo ongeveer uitzien:

nieuw jeruzalem

Ineens begon het tot me door te dringen dat een letterlijke, menselijke en dus aardse interpretatie van het nieuwe Jeruzalem eigenlijk best wel onrealistisch was.

Wie wil er nu voor alle eeuwigheid leven in een soort reusachtig gouden flatgebouw? Ik leef veel liever in de heerlijke wijdse natuur, waar de paarden rennen en de vogels fluiten. Maar als het nieuwe Jeruzalem een geestelijk realiteit is, die christenen ervaren in Jezus Christus, dan is het ineens veel zinvoller. In dit artikel zal ik laten zien wat de Bijbel ons eigenijk leert over het nieuwe Jeruzalem.

God woont in Jeruzalem

Op veel plaatsen in de Bijbel noemt God Jeruzalem de stad waar Hij woont. De naam Jeruzalem betekent letterlijk ‘stad van SHALOM’, stad van vrede, harmonie, welvaart en voorspoed. Vanuit Jeruzalem regeert de Heer over de hele aarde en daar stelt Hij zijn koningen aan:

‘Hier, in Jeruzalem, regeert het huis van David, hier spreken de koningen recht.’ (Psalm 122:5)

‘De God van Israël, de God die in Jeruzalem woont.’ (Ezra 1:3)

Doorheen het Oude Testament zien we dat het rommelde in Jeruzalem. De aanhoudende ongehoorzaamheid en afgoderij van Gods volk zorgde ervoor dat er niet veel sprake kon zijn van vrede in deze ‘stad van vrede’. De oude stad was dan ook niet veel meer dan een profetische voorafschaduwing, een belofte, een aankondiging van het ware Jeruzalem dat God zou brengen in Jezus Christus.

Dat nieuwe Jeruzalem wordt geweldig mooi beschreven door de profeet Jesaja in hoofdstukken 60, 61 en 62. Ook de apostel Johannes zag dit nieuwe Jeruzalem, beschreven in Openbaring. De beschrijvingen van het nieuwe Jeruzalem in Jesaja en Openbaring komen tot in detail zeer treffend met elkaar overeen.

Zo noemen ze allebei Jeruzalem de BRUID van God of de BRUID van het Lam (=Christus).

‘Jeruzalem… Uw God zal blij met u zijn, zoals een bruidegom met zijn BRUID.’ (Jesaja 62:5)

‘En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een BRUID, die voor haar man versierd is.’ (Openbaring 21:2)

‘Ik zal u de BRUID laten zien, de vrouw van het Lam.’ … Hij liet me Jeruzalem zien, de heilige stad die vanuit God uit de hemel neerdaalde.’ (Openbaring 21: 9, 10)

Ook de profeet Hosea noemde Jeruzalem de Bruid:

‘Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen.’ (Hosea 2:18, 19)

Wie is eigenlijk de Bruid? De apostel Paulus onthulde het eeuwenoude geheimenis dat allen die in Jezus Christus zijn, deze bruid zijn:

‘Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise BRUID aan hem geven.’ (2 Korintiers 11:12)

‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam vormen. Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk.’ (Efeziers 5:31)

Hoe meer ik de Bijbel las, hoe meer ik ineens begon te zien dat het leven van christenen tot in detail overeenkomt met de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. Lees onderstaande opmerkelijke gelijkenissen maar eens.

Beide worden een zuivere en stralende Bruid genoemd

Nieuw Jeruzalem: ‘De bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in ZUIVER, STRALEND linnen.’ (Openbaring 19:7)

Christenen: ‘Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn kerk heeft liefgehad … om haar STRALEND naast zich te plaatsen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar HEILIG EN ONBERISPELIJK.‘ (Efeze 5:25-27)

Beide worden geestelijk gebouwd met goud en edelstenen

Nieuw Jeruzalem: ‘De muur was gemaakt van jaspis, de stad zelf van zuiver, glashelder goud. De stenen waarop de stadsmuur rustte, waren met allerlei edelstenen versierd.’ (Openbaring 21:19)

Christenen: ‘Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus. Maar op deze grondslag kan men voortbouwen met goud, zilver en kostbare stenen…’ (1 Korintiers 3:13)

Beide zijn een stad op een berg

Nieuw Jeruzalem: ‘Kom! Ik zal u de bruid laten zien, de vrouw van het Lam.’ De Geest kwam over mij, en de engel bracht me op de top van een zeer hoge BERG. Hij liet me Jeruzalem zien, de heilige STAD die vanuit God uit de hemel neerdaalde.’ (Openbaring 21:9, 10)

Christenen: ‘U bent het licht voor de wereld. Een STAD die op een BERG ligt, kan niet verborgen blijven.’ (Mattheus 5:14)

Beide hebben de rivier van levend water 

Nieuw Jeruzalem: ‘De engel liet me ook de rivier zien met het WATER dat LEVEN geeft. De rivier was helder als kristal; hij ontsprong uit de troon van God en het Lam, en stroomde midden door het plein van de stad.’ (Openbaring 22:1)

Christenen: ‘De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen LEVEND WATER vloeien.’ (Johannes 7:38)

Beide hebben een fundament dat door apostelen gelegd is

Nieuw Jeruzalem: ‘De stadsmuur rustte op twaalf fundamenten, twaalf stenen, waarop de namen stonden van de twaalf apostelen van het Lam.’ (Openbaring 21:14)

Christenen: ‘In zijn goedheid liet God mij (apostel Paulus) als een kundig architect het fundament leggen, waarop anderen voortbouwen.’ (1 Korintiers 3:12)

‘…gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.’ (Efeze 2:20)

Beide zijn het licht van de wereld

Nieuw Jeruzalem: ‘De volken zullen bij haar licht hun weg gaan.’ (Openbaring 21:24)

Christenen: ‘U bent het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.’ (Mattheus 5:14)

Beiden geven geen ruimte aan onreinheid en leugen

Nieuw Jeruzalem: ‘Niets wat onrein is, zal de stad binnenkomen, en niemand die misdaad en leugen aanhangt.’ (Openbaring 21:27)

Christenen: ‘Ontdoe u daarom van de leugen en spreek de waarheid tegen elkaar.’ (Efeze 4:25) ‘God, die u heeft geroepen, is heilig. Leid dan ook zelf een heilig leven.’ (1 Petrus 1:15)

Beide kennen geen duisternis, maar leven in het licht

Nieuw Jeruzalem: ‘Er zal geen nacht meer zijn, zij hebben het licht van een lamp of van de zon niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn.’ (Openbaring 21:5)

Christenen: ‘Wie mij volgt, zal niet meer in het donker lopen, maar hij zal het licht bezitten dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)

Er zijn nog veel meer overeenkomsten, maar voor mij is dit al ruimschoots voldoende om me te laten zien dat wij inderdaad deze wondermooie hemelse stad zijn. In het Oude Testament was Gods stad, het heilige Jeruzalem, een aardse plaats, een stad van stof en stenen, gebouwd op de aarde. In die aarde stad stond eveneens een aardse tempel, gebouwd uit stof en stenen.

Jezus Christus kondigde echter een nieuwe tijd aan waarin mensen God niet langer zouden aanbidden op een berg, in een stad of een fysieke tempel, maar in de geest.

In het Nieuwe Testament zien we inderdaad dat nu allen die in Jezus Christus zijn, het ware Jeruzalem vormen. Zij zijn de stad van God geworden, in de Heilige Geest. Vanuit deze geestelijke stad brengt God zijn heerschappij over de hele aarde.

 

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Het nieuwe Jeruzalem is een geestelijke stad, die bestaat uit allen die in Christus zijn, de Bruid van het Lam.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This