Mutaties geen bewijs voor evolutie

mutaties evolutietheorie bewijzen

Volgens de evolutietheorie zijn alle levende organismen op aarde ontstaan door mutaties. Mutaties zijn toevallige en willekeurige veranderingen die optreden in de genen van een organisme.

Denk hier eens over na eens: alle technische wonderen in de natuur, zoals het oog van een arend, het menselijk zenuwstelsel, de aerodynamica van een zwaluw of de van kleur veranderende huid van een kameleon… Al deze en nog miljoenen andere hoogstandjes van verbluffende techniek in de natuur zijn volgens de evolutieleer ontstaan door toevallige en willekeurige veranderingen in de genen.

Zijn mutaties eigenlijk wel tot dergelijke miraculeuze creaties in staat? Creaties die technologisch van een oneindig veel hoger niveau zijn, dan alles wat de beste ingenieurs op aarde ooit hebben ontworpen? Besef daarbij dat hetgeen ingenieurs ontwerpen slechts tot stand komt na vele jaren doelgericht ontwerpen, waarbij alle beschikbare kennis en intellect aangewend moeten worden, om creaties tot stand te brengen die in de schaduw staan van de duizelingwekkend geraffineerde techniek die we in de natuur zien.

Zijn er bewjzen dat evolutie het oog heeft gemaaktDenk maar aan onze ogen die groeien, zich aanpassen bij licht en donker en zichzelf bevochtigen, onze huid die ademt, groeit, geneest na beschadiging, enz. Of denk aan cellen die zichzelf voeden, zichzelf repareren, zichzelf voorplanten en zo zijn er nog vele miljoenen andere technische creaties in de natuur waar onze allerbeste uitvindingen oud roest bij lijken.

Als voor de menselijke creaties al zoveel kennis, intellect en doelgericht ontwerp nodig is, is het dan eerlijk en verstandig om te beweren dat voor de veel hogere mate van technische complexiteit in de natuur geen intellect, geen ontwerp en geen kennis vereist was en dat alles tot stand is gekomen door louter toevallige en willekeurig voorkomende mutaties?

Maar los van het feit of het verstandig is om in zo’n bewering te geloven, is het ook nodig om te kijken wat de werkelijkheid laat zien, aangaande mutaties. Wat weten we eigenlijk over mutaties? Komt de realiteit van de bekende mutaties overeen met wat de evolutietheorie beweert?

Bestaan er mutaties die volkomen nieuwe genetische informatie toevoegen?

mutaties evolutietheorie

Om te begrijpen of mutaties de oorzaak waren voor alle leven op aarde, moet je weten dat elk levend organisme aangestuurd wordt door informatie. De hoeveelheid informatie die voorkomt in een enkele levende cel is fenomenaal. Die informatie is nodig om de miljoenen kenmerken en functies van elk individueel organisme aan te sturen. Net als software die op jouw computer draait, ook bestaat uit informatie. Bij levende organismen bevindt deze informatie zich in de genen.

De evolutietheorie beweert dat het geheim voor evolutie een heel bijzondere soort mutatie is, namelijk mutaties die uit het niets volkomen nieuwe en uiterst nuttige informatie hebben toegevoegd aan organismen.

Informatie die bijvoorbeeld zorgde voor de verandering van kieuwen in longen, of schubben in veren. Informatie die complete organismen miraculeus transformeerde tot volkomen andere wezens, met andere zenuwbanen, andere instincten, andere hersenen, ander bloed, andere ingewanden, andere zintuigen – en ontelbaar veel meer kenmerken en functies die compleet veranderen. De hoeveelheden informatie die nodig zijn voor het veranderen van bijvoorbeeld kieuwen in longen is te duizelingwekkend om je te kunnen voorstellen. En dan zijn er nog de miljoenen andere functies… die teveel zijn om op te sommen. Al die informatie zou volgens de evolutieleer vanuit het niets toegevoegd zijn, door toevallige en willekeurige mutaties.

Het is uiterst eenvoudig om te onderzoeken of de evolutietheorie een realistische theorie is of niet. Je hoeft maar te kijken of dat soort mutaties daadwerkelijk bestaan of niet.

[symple_box color=”red” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]Aangezien alle miljoenen organismen op aarde ontstaan zijn door informatie-toevoegende mutaties, zouden dat soort mutaties overal op aarde waarneembaar moeten zijn. Wat is de realiteit? Mutaties die volkomen nieuwe en nuttige informatie toevoegen, werden nog nooit waargenomen![/symple_box]

Er zijn veel soorten mutaties bekend. Maar praktisch al deze mutaties leiden tot verlies van informatie of zijn een wijziging van de bestaande informatie. Al tientallen jaren is men intensief onderzoek aan het verrichten naar mutaties. Men is ernstig op zoek naar het soort mutaties die de evolutie van alle leven op aarde hebben mogelijk gemaakt. Maar is het niet vreemd dat men zo hard moet zoeken om iets te vinden dat het meest voorkomende fenomeen op aarde zou moeten zijn? Hét mechanisme waardoor alle miljoenen organismen ontstaan zijn?

Darwins Black Box - BeheRecent zijn er enkele wetenschappelijke boeken geschreven door deskundigen op dit gebied, waaronder het boek ‘Darwins Black Box’ en ‘The Edge of Evolution’ van Michael Behe en ‘Genetic Entropy’ van J. C. Sanford.

Deze wetenschappers laten er geen twijfel over bestaan: mutaties zijn niet in staat te verwezenlijken wat Darwin beweerde. In de meeste gevallen zijn ze zelfs ronduit schadelijk voor organismen.

Pierre-Paul Grassé, die president is geweest van de Franse Academie voor Wetenschappen, zei:

‘Om het even hoe talrijk ze mogen zijn, mutaties brengen geen enkele vorm van evolutie voort. (…) Mutaties zijn aanwezig in elke populatie, van bacterie tot de mens. Daar kan geen twijfel over bestaan. Maar voor de evolutionist ligt het essentiële elders: in het feit dat mutaties niet overeenstemmen met evolutie.’ (‘Evolution of living organisms’, Academic Press, NY, p. 88.)

Biochemicus Jeffrey S. Wicken bevestigt volmondig deze conclusie:

‘Als een productief principe, het ruwe materiaal voor natuurlijke selectie voortbrengend, is willekeurige mutatie ontoereikend, zowel in bereik als op theoretische gronden. Het biedt weinig inzicht in het creatieve, veranderende karakter van evolutie of in de problemen van “oorsprongen” die ik eerder aanhaalde.’ (Journal of theoretical biology, vol. 77, p. 351-352.)

degeneratie peter scheele

Men heeft zelfs aangetoond dat in plaats van dat er constant nieuwe informatie bijkomt op aarde, er juist voortdurend informatie verloren gaat.

Het leven op aarde is niet aan het opklimmen, het is langzaam maar zeker aan het aftakelen. Het boek van Peter Scheele ‘Degeneratie’ gaat hier uitgebreid op in.

Er zijn wel enkele gevallen bekend waar genetische informatie gedupliceerd wordt, maar het dupliceren van bestaande genen is niet het toevoegen van compleet nieuwe informatie. Door gen-duplicatie kan een eenvoudig organisme nooit veranderen tot complex en geheel anders. Zo kan een reptiel nooit een vogel of een zoogdier worden. Men heeft ook zeldzame gevallen geobserveerd waar er een verandering gebeurde in de rangschikking van bestaande informatie, waardoor er nieuwe combinaties ontstonden. Maar ook dat is niet het toevoegen van geheel nieuwe informatie. Het is niet wat nodig is om van een basaal wezen een complex organisme te maken. Het blijft het wijzigen van bestaande informatie.

Als evolutie waar was, zouden we het soort spectaculaire mutaties die de motor van evolutie zijn, overal moeten kunnen waarnemen.

Iets wat miljoenen levende organismen heeft voortgebracht, zou niet moeilijk aantoonbaar moeten zijn. Het feit dat juist dit soort mutaties onvindbaar blijken, is voor mij meer dan reden genoeg om de evolutietheorie  te verwijzen naar het rijk der sprookjes.

Misleidende indoctrinatie

Het ontbreken van datgene wat juist overweldigend waarneembaar zou moeten zijn, moet elk gezond denkend mens de ogen openen voor het feit dat de evolutietheorie niet alleen onbewezen is, maar zelfs indruist tegen de realiteit. Toch wordt de evolutietheorie nog steeds verkondigd als een bewezen feit. Het lijkt er zelfs op dat in de media meer dan ooit alles op alles wordt gezet om de massa ervan te overtuigen dat alle levende wezens ontstaan zijn door evolutie. Je hoort en ziet het overal in terug: in films, boeken, magazines, het onderwijs, kinderprogramma’s… Je krijgt de indruk dat iedereen in deze tijd het ermee eens is, dat de evolutietheorie bewezen is. Het lijkt doorgedrongen te zijn in elk aspect van onze samenleving.

Maar de waarheid is dat de westerse wereld onder een spectaculaire en historisch ongekende misleiding leeft. Een misleiding die echter eenvoudig te ontmaskeren is, als je maar bereid bent eerlijk te kijken naar de feiten.

Als je een oprecht verlangen hebt naar de waarheid over de oorsprong van het leven, nodig ik je uit om meer te lezen over dit onderwerp. In de rubriek ‘EVOLUTIE‘ vind je diverse artikelen over dit onderwerp. Of bestel een goed boek, dat veel dieper op de evolutietheorie ingaat.

Als je dit artikel waardeert, deel het dan aub.

[symple_divider style=”fadein” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This