Liefde voor jou!

liefde

Liefde is de grootste kracht die er is. We hebben meer behoefte aan echte liefde, dan aan wat ook.

In onderstaande tekst kun je lezen hoe groot Gods liefde is voor jou. Deze bijzondere woorden werden niet door een mens bedacht, maar zijn rechtstreeks ingegeven door God Zelf. Wil je meer weten over hoe God vandaag spreekt, lees dan deze rubriek.

Neem even de tijd om deze woorden uit het hart van God tot je te laten doordringen. Lees het meer dan eens, en open je hart voor God, die je zo intens bemint, dat Hij alles voor je over heeft.

Deel dit ook met anderen, zodat meer mensen kunnen ontdekken dat God intens van hen houdt.


Liefde voor jou…

Ik hou van jou met een liefde die dwars door alles heen breekt.

Ik hou van jou met een eeuwigdurende liefde.

Zou Ik ooit mijn mening veranderen over jou?

Zou Ik ooit anders gaan kijken naar jou?

Zou Ik ooit mijn woorden terugtrekken?

Zou Ik ooit mijn visie herzien?

Ik ben niet veranderd.

Mijn hart is niet veranderd.

Mijn liefde is hier voor jou!

Mijn liefde voor jou verandert niet.

Mijn plan met je leven verandert niet.

Mijn weg is altijd dezelfde.

Want Ik ben eeuwig en Ik verander nooit.

liefde hart

Een mens verandert, situaties veranderen, je denken verandert, vriendschappen veranderen, relaties vallen weg, maar Ik verander niet.

Mijn liefde is absoluut onveranderlijk.

Ik heb een verbond met jou gesloten.

Ik heb mijn bloed erbij laten vloeien.

Ik heb mezelf gegeven voor jou.

Al zouden er 99 schapen in de stal zijn, en ze zijn allemaal gezond en wel, en Ik heb alle reden om daar te blijven… en jij dreigt uit de omgeving van mijn warmte weg te dwalen, omdat je gaat twijfelen aan de zorg van de Herder voor jou, omdat je denkt ‘Hij is er niet meer voor mij, Hij geeft niet meer om mij, mij ziet Hij niet echt staan’, dan brandt mijn hart en beweegt Mijn Geest in Mij, om jou te laten zien hoe liefdevol Ik ben.

Alles in de Bijbel draagt deze roep: KOM, KOM, KOM en ontdek mijn liefde voor jou.

Het is liefde die de machten van de satan heeft verslagen.

Het is liefde die de duisternis verdrijft.

Het is liefde die Mij aan het kruis heeft genageld.

Het is liefde die de engelen erop uit stuurt om te vechten voor jou.

Het is liefde die de apostelen en profeten heeft gestuurd.

Het is liefde die mensen op je pad stuurt, die op ogenblikken van wanhoop woorden van troost spreken.

Het is liefde die temidden van de duisternis van de nacht zijn armen om jou heen slaat en jou rust geeft.

De liefde van God is zo groot.

De liefde van God is zo sterk.

De liefde van God is de reden waarom jij bestaat.

De grote strijd in deze wereld is de strijd van liefde tegen egoïsme, de strijd van liefde tegen begeerte, de strijd van liefde tegen prestatiedrang, de strijd van God tegen de machten van de duisternis…

Alles bestaat dankzij liefde

liefde vrijheid

De wereld bestaat dankzij Mijn liefde, zegt God. De bloemen, de zon, de planten, alles bestaat dankzij Mijn eeuwige liefde.

Het huwelijk tussen man en vrouw, vriendschap tussen mensen, de eenheid van christenen, kinderen die spelen op school, al wat mooi is, al wat gelukkig maakt, al wat goed is, al wat krachtig is, al wat leven voortbrengt, alles wat je verzadigt, alles wat vrede geeft, elke gave van de heilige Geest, de kracht van het koninkrijk… niets kan bestaan, niets heeft een doel, niets heeft waarde, zonder Mijn eeuwige liefde.

Het is liefde die jou geroepen heeft, het is liefde die jou geschapen heeft, het is liefde die jou een lach op je gezicht tovert.

Want liefde doet wat niets anders kan doen.

Als jij verlaten bent, als jij eenzaam bent, als jij je onbegrepen voelt, als jij in de puinhopen van je leven zit, als je strompelt door een wereld die je niet de warmte geeft die je zo nodig hebt, als je huilt en niemand weet waarom, als jij de lasten draagt die je gebukt doen gaan, dan kan de liefde dat wonder doen, wat niets of niemand kan, dan kan de liefde die lach op je gezicht toveren, die niemand kan roven.

Ik ben die liefde, zegt Jezus.

Kijk daarom naar Mij.

Want wie kan jou scheiden van de liefde die in Mij is?

Geen demon, geen dood, geen verdriet, geen pijn, geen machten in de hemel of onder de aarde, niets wat er bestaat, geen naam, geen kracht, geen lijden, geen leugen en geen haat kan jou scheiden van de liefde die IN MIJ is, zegt Jezus.

Mijn liefde is de bron waaruit alles is voortgekomen en mijn liefde verlaat jou nooit, mijn liefde is altijd bij jou.

Mijn liefde gaat uit naar jou.

Jezus Christus


God verlangt naar je!

Gods liefde is de reden van je bestaan. Zonder Gods liefde in je hart zul je nooit de vreugde en vrijheid ervaren die je verlangt. Neem wat tijd om meer te ontdekken over God, op deze website.

Schrijf je hier in op de gratis emails van ONTDEK GOD, om meer te leren over God en hoe je Hem kunt leren ervaren als de mooiste realiteit in je leven.

Je kunt nog veel meer woorden uit het hart van God vinden op deze site. Geniet ervan met volle teugen en deel het met anderen. God houdt intens van je en verlangt ernaar dat je thuis komt in Zijn armen. Hij is trouw en verlaat je nooit. Hij is werkelijk de beste Vriend en Vader die je je kunt indenken.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This