Persoonlijk woord van Jezus voor jou

woord jezus toekomst

Mijn dierbare kind,

Mijn liefde voor jou is zo intens, daar heb je nog geen benul van. Mijn liefde voor jou brandt als een vuur dat alles wil verteren, dat tussen jou en Mij in staat.

Ik ben de Heer die alle macht heeft in de hemel en op aarde en Ik ga met mijn gezag werken in je leven, om je vrij te maken.

Ik wil je vrij maken, mijn kind, van alles wat je hart belet om Mij ten volle te kennen.

Mijn hart brandt van liefde voor jou, mijn kind. Ik zie je, Ik zie je strijd, je angsten, je worstelingen en je pijn. Ik zie je nood en je uitdagingen, Ik weet met welke zonden je worstelt en welke lasten op je wegen.

Ik zie het allemaal, mijn kind. En Ik huil van liefde voor je, om je vrij te maken.

Sta Mij toe, mijn kind om je denken te vernieuwen met mijn Woord. Laat Mijn Geest diep in je hart werken met mijn waarheid, die je een helder zicht geeft op wie Ik werkelijk ben en wat Ik doe in deze wereld.

Ik heb je niet geroepen om gebukt te gaan onder zware lasten, van leringen die angst en wanhoop brengen. Ik heb je niet geroepen om te denken dat de boze de macht heeft over jou en de mensheid.

Ik heb je geroepen, mijn kind, om mijn heerlijkheid te leren kennen, als het licht dat schijnt in jou en door jou heen, tot de einden van de aarde.

Ik heb je geroepen om te leven in mijn volle licht, het licht dat je volkomen vrij maakt.

jezus licht

Zie Mij als het Licht!

Laat je niet in de war brengen door geesten van dood en duisternis, die je zicht op de toekomst verdoezelen. Laat je niet in de war brengen door geesten die mijn woord misbruiken, om je zicht op Mij te verduisteren.

Ik zie wat er gaande is, zegt de Heer. Ik zie de strijd, de oorlog, de machten van de misleiding die je denken willen vasthouden in ketenen van wanhoop en ongeloof.

Maar Ik spreek tot jou, mijn kind: STA OP EN LEEF IN MIJ.

Zie de toekomst, waar Ik Heer der heren en Koning der koningen ben. Zie de aarde, waar Ik beweeg met Mijn heilige Geest, om mijn heerschappij te brengen over alles wat leeft. Zie de opgang van de Zon, die al zoveel eeuwen mijn licht verspreidt over het rond der aarde. Zie dat, mijn kind en heb geloof. Heb moed. Heb vertrouwen in Mij.

Ik ben de Koning der koningen en Heer der Heren. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ik ben degene die regeert en zijn macht uitoefent over de hele aarde.

Ik ken je vragen over de strijd die er nog gaande is en het leed dat nog zovelen onderdrukt. Ik zie het nog veel meer dan jij, mijn kind en Ik huil erom.

Maar zie de opkomende Zon!

Zie Mij, als het licht dat toeneemt over de aarde.

Zie de doorbraak van Mijn koninkrijk!

Zie de overwinning die Ik behaald heb over de duisternis en hoe mijn overwinning de hele aarde aan het bereiken is.

Zie de vele gebieden waar eeuwenlang alleen maar dood, duisternis en demonie was, waar nu mijn woord met grote kracht verkondigd wordt en waar zoveel miljoenen mensen zich buigen voor Mij en verlost worden.

Kijk niet naar wat er nog verkeerd is, maar verheug je met je hele hart over de grote doorbraken die Ik reeds gebracht heb.

Ik ben aan het doorbreken, mijn kind.

En zo breek ik ook door in jou. Toen Ik je tot Mij riep, was je evenmin meteen volkomen vrij van alle kwaad en alle zonden. Ik ben ook in jou een voortgaand werk aan het doen, waarbij mijn liefde en goedheid meer en meer doorbreken in jou.

Zo ben ik ook in de wereld aan het doorbreken.

hoop toekomst profetie

Zie mijn heerlijkheid

Ik ben de God van hemel en aarde, die alle macht heeft en Ik wil jou gebruiken om mijn licht volop te verspreiden in deze wereld. VOLOP! Niet een beetje, niet met angst voor de toekomst, niet met vreze en beven of met de moed in de schoenen. VOLOP! Daarom spreek IK tot je Mijn kind, vanuit mijn diepe liefde.

ZIE MIJ IN MIJN HEERLIJKHEID!

Zie Mij in mijn overwinning en almacht.

Zie Mij als degene die regeert en die zijn heerschappij uitbreidt over de hele aarde.

Ga mee met Mij. Sta op, schud de angst en het negatief denken over de toekomst van je af en sta op IN MIJ. Zie Mijn licht dat schijnt en schijnt en schijnt, tot elke hoek van de aarde bereikt is. Tot ook elke hoek van jouw hart bereikt is.

Ik ben niet ver, maar Ik ben hier, Mijn kind. Ik ben in jou. Jij bent mijn huis, Mijn tempel. Laat Mij dan ook ten volle wonen in jou. Laat Mij ten volle werken in jou. Laat Mij ten volle schijnen in jou met mijn liefde.

Je bent MIJN KIND, je bent door Mij geroepen.
Ik heb je lief.

zon horizon

Jouw toekomst is mooi

De toekomst is mooi, mijn kind. Ik heb een geweldig groot plan met jou en je geliefden. De aarde en al haar volheid is van de Heer. Dat woord is waar. Het is een belofte voor jou.

Strek jezelf dus meer dan ooit uit naar Mij. Laat je onderwijzen door mijn Geest en mijn woord.

Het zijn geen leugens die tot je komen, maar het is mijn zuivere woord, dat Ik vandaag tot jou spreek, zegt Jezus Christus. Het is mijn Geest die getuigt van Mij en die Mij verheerlijkt als wie Ik ben: De Koning der koningen en Heer der heren, die Zijn macht vestigt over de hele aarde.

Zie Mij, mijn kind. Ken Mij als wie Ik ben.

Ik ben hier, Ik woon in jou, jij bent mijn huis, mijn woning. Sta Me toe je hele hart te doorstromen.

Samen zullen we dan Mijn licht laten schijnen over de hele aarde, meer dan ooit tevoren. Meer dan ooit.

Geen angst meer voor de boze, want hij is verslagen door Mij. Geen angst meer voor de toekomst, want Ik ben hier en Ik breng Mijn koninkrijk met grote kracht en daar gebruik Ik ook jou voor.

Sta op mijn kind, in Mijn volle licht.

Heers samen met Mij en breng mijn heerschappij in die gebieden die Ik aan je heb toevertrouwd. Laat mijn liefde en licht stromen door jou heen. Laat mijn goedheid door je heen bekend worden.

Ontferm je over je naaste, dien de mensen tot wie Ik je zend, heb hen lief en ontferm je over hen. Haat niet, maar heb lief, met je hele hart.

Ik zal doorbraak brengen. Want Ik ben Heer.

Ik wil je Mijn liefde laten zien op een manier, die je nog niet eerder gekend hebt.

Ik heb je lief, Mijn kind. Sta Mij toe je te hervormen, door de vernieuwing van je denken. Sta mijn zuivere woord toe om je vrij te maken. Open je hart en je ogen, voor Mij.

Want Ik ben een groot werk begonnen, om dit land en de hele wereld te laten zien wie Ik ben, zodat de mensheid Mij meer dan ooit kan leren kennen, door jou heen.

Want Ik woon in jou.

– Jezus Christus.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This