Durf jij Jezus te geloven?

jezus geloven

De bedelingenleer heeft christenen over de hele wereld wijsgemaakt dat Jezus Christus nog moet terugkomen. Zo schuiven ze het koninkrijk van God voor zich uit naar een onbestemde toekomst. Deze lering ontkent echter wat Jezus zei over de TIJD waarin Hij zou terugkomen. Onderstaand plaatje illustreert het treffend…

citaten jezus

Steeds meer herhaalde Jezus dat de mensen uit DIE TIJD alles zouden meemaken wat Hij aankondigde. Dit zijn drie voorbeelden:

‘Want de Mensenzoon zal komen met zijn engelen in de glorie van zijn Vader, en dan zal hij iedereen loon naar werken gevenIk verzeker jullie: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als koning hebben zien komen.’ (Mattheus 16:27-28)

‘Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’ (Mattheus 23:36)

‘Ik verzeker jullie: de mensen van deze tijd zullen dit alles nog beleven.’ (Mattheus 24:34)

De bedelingenleer ontkent keihard al deze tijdsaanduidingen van Jezus en maakt er het TEGENOVERGESTELDE van: ‘Jezus bedoelde natuurlijk dat Hij zou komen na duizenden jaren!’ Dit is een ernstige zonde en misleiding: we verwerpen de waarheid en vervangen het door een leugen die het tegenovergestelde zegt.

Door deze leugen denken miljoenen christenen dat we elke dag een wederkomst moeten verwachten, terwijl Jezus al tweeduizend jaar geleden zei dat Hij TOEN zou komen. En Hij is ook gekomen, in 70 na Christus, over Jeruzalem. De geschiedenis bevestigt Jezus’ woorden. Kan het zijn dat wij wat beter naar Jezus moeten luisteren?

Waarom deze leugen?

Het doel van de misleiding is om onze ogen te sluiten voor de machtige realiteit van Gods koninkrijk. Daarom worden christenen wereldwijd wijsgemaakt dat Gods koninkrijk pas komt NADAT Jezus ooit zal terugkomen. Zo wordt Gods koninkrijk van ons weggenomen en verschoven naar een onbestemde toekomst. Maar Jezus en de apostelen maakten glashelder dat Gods koninkrijk TOEN begon. Sindsdien breidt het voortdurend uit. Je leest er alles over in het artikel ‘Hoop voor de toekomst’.

Jezus Christus is Heer!

jesus christ is lord

Bestel deze poster hier >

Om je te helpen beseffen dat Jezus Christus niet ooit Heer zal zijn, maar dat Hij HIER EN NU Heer is, en we dus Zijn heerschappij kunnen ervaren, heb ik deze poster gemaakt. Deze poster brengt de koninklijke verklaring van de apostel Paulus onder onze aandacht:

God heeft hem hoog verheven en hem de allerhoogste titel geschonken, zodat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, de knieën zou buigen voor hem die Jezus heet en allen openlijk zouden uitroepen, tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer. (Filippenzen 2:9-11)

Geef deze krachtige poster een plekje in je huis, kerk of werkplek en verklaar openlijk dat Jezus Christus niet ooit Heer zal zijn, maar dat Hij al tweeduizend jaar HEER IS! Zijn heerschappij is steeds meer merkbaar wereldwijd. Er zijn honderden miljoenen mensen die in Jezus geloven en dat aantal groeit explosief, elke dag! De realiteit bevestigt de woorden van Jezus.

We mogen bevrijd worden van de uitstel-geest en leven vanuit de waarheid dat Jezus nu regeert. Dan zullen we opstaan in die overwinning en Zijn koninkrijk met kracht bekendmaken in de wereld.

Het gebed van de Koning

royal prayer

Bestel deze poster hier >

Dit is een tweede poster die de Heer me heeft laten maken. Hij laat het gebed zien dat Jezus ons leerde. Dit is geen smekend gebed, maar de meeste zinnen staan in GEBIEDENDE WIJS:

Uw Koninkrijk moet komen, Uw wil moet gebeuren, op aarde zoals in de hemel, … want van U IS het koninkrijk, de macht en de heerlijkheid.

Dit is het gebed dat Jezus ons gaf. Let op: dit is het ENIGE gebed dat Jezus ons gaf! En dit gebed doet niets anders dan van begin tot eind Gods regering op aarde vestigen. Nergens suggereerde Jezus dat dit gebed voor een extreem, verre en volslagen onduidelijke toekomst was, over duizenden jaren. Nee, Hij zei duidelijk: Bid nu dit gebed: Uw koninkrijk kome! Uw wil geschiede! … Want van U IS het koninkrijk, de macht en de heerlijkheid.

Dit gebed vernietigt de macht van de boze en zet Gods heerschappij vrij over ons leven. Daarom is het zo krachtig! Gebruik de poster en leer het gebed bidden dat de Koning der koningen ons gaf.

Dit is dan ook HET GEBED VAN DE KONING, the Royal Prayer.

We hebben een koninklijke taak om alle volken tot leerlingen van Jezus te maken. Dat gebeurt niet als we ons massaal terugtrekken en afwachtend uitzien naar iets wat Jezus nooit heeft aangekondigd! Als we echter Jezus gehoorzamen, dan zal gebeuren wat Jesaja profeteerde: de koningen en de volkeren zullen komen…

Wordt wakker, lieve mensen. Sta op in de waarheid. Ontdek wie Jezus ECHT is. Geen toekomstige koning, maar de Koning hier en nu!

En besef dit: nooit hebben Jezus of de apostelen ook maar enige suggestie gewekt dat de komst van Jezus in een verre toekomst zou plaatsvinden.

Integendeel benadrukten zowel Jezus als de apostelen voortdurend dat ZIJ het zouden meemaken. Laten we de Bijbel alsjeblieft niet langer verkrachten, maar laten we eerlijk lezen wat er geschreven staat. Dat zal ons vrij maken.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This