Wat zegt Jezus Christus over de Corona crisis? – Profetie

profetie jezus corona crisis

Heer Jezus, wat wilt U zeggen over deze crisis?

Ik ben in controle.

Ik zie veel verder in de toekomst.

Mijn ogen reiken veel verder dan de huidige situatie.

Wat ziet U dan, Heer?

Ik zie een wereld die voor Mij opengaat.

Ik zie harten die zich overgeven aan Mijn liefde.

Ik zie een doorbraak van vrijheid.

Ik zie hoe Mijn Geest de geest van mensen raakt, zodat ze Mij voor het eerst kunnen zien.

Ik spreek op dit moment tot miljoenen mensen, die Mij voor het eerst zoeken.

Er komt een grote verandering aan.
Maar niet een verandering zoals velen vrezen.

Ik bereid een verandering voor in de harten van mensen over de hele wereld.

Ze zullen Me vinden.

 

mensen ontdekken jezus

 

Ik zie ook een toekomst waarin de krachten van het kwaad zullen verliezen, zoveel meer dan veel van Mijn mensen zelfs durven te geloven.

Ik ben de God van de overwinning.

Veel van mijn geliefden zingen het zo vaak, maar ze geloven het niet met heel hun hart.

Ik ben de God van bevrijding.

De God van genezing.

De God van transformatie.

Mijn hand ligt op deze wereld en Ik werk er diep in.

Ik zie zoveel meer dan de meeste mensen ooit kunnen zien.

Ik ben geen millimeter achteruit gestapt.

Integendeel, vooral in tijden als deze breek Ik door op manieren die geen mens kan bevatten.

De wereld staat op het punt Mij op een geheel nieuwe manier te zien.

Maar Heer, waarom is er zoveel ziekte en lijden? Is dat uw wil?

Het is niet mijn wil, mijn kind. Helemaal niet.

Maar helaas is de wereld erg eigenwijs, en soms is een crisis het enige dat mensen wakker zal maken.

Ze zoeken me nu meer dan ooit tevoren. Ze weten meer dan ooit hoe ze Mij nodig hebben.

Veel trotse mensen zijn nu nederig en voelen hun eigen kwetsbaarheid.

En o, hoe krachtig is dit, wanneer trotse mensen neervallen omdat ze geen kracht of antwoorden meer hebben.

Ik laat situaties toe, zodat de mensheid herinnerd wordt aan hun zwakheid en sterfelijkheid.

Het is iets dat velen zal helpen Mij te vinden, temidden van dit alles.

 

hoop licht wereld

 

Hoe zit het met het einde van de wereld Heer, waar veel mensen over praten?

Ik ben niet het einde van de wereld, zegt de Heer.

Ik ben de stralende nieuwe dag (Jesaja 60).

Ik heb een tijdperk gebracht waarin de mens mij meer dan ooit kan ontmoeten.

De vijand weet dit en wil het stoppen.

Dus liegt hij tegen Mijn volk, met angst en negatieve denkbeelden over de toekomst.

Maar Ik onthul steeds meer van mezelf en Ik stop niet.

Ik heb ideeën voor de toekomst waar je versteld van zou staan, als Ik ze je nu zou vertellen.

Ik zie een toekomst vol van Mijn licht.

Een toekomst waarin Mijn kerk uit haar tijdperk van slavernij zal komen en samen met Mij zal opstaan in een stralende nieuwe dag.

Ik zie Mijn volk hun ogen openen en in plaats van te wachten op het einde van de wereld, zullen ze het nieuwe begin omarmen dat Ik tweeduizend jaar geleden heb gebracht.

Ik zie mensen die de ketenen van hun voeten schudden en opstijgen met vleugels van Mijn Geest.

Een hele nieuwe manier om Mij te zien, met Mij te wandelen, Mij te ervaren en Mij te openbaren, komt naar de aarde.

Veel mensen zullen net als Job zijn. In plaats van over Mij te horen en hun geloof te baseren op wat anderen hebben gezegd, zullen veel mensen Mij met eigen ogen zien.

Ze zullen Mij persoonlijk ontmoeten.
Ik zal ze mijn grote liefde en goedheid tonen.

Sommigen zullen door diepe valleien van de schaduw van de dood gaan, waar de vijand zal proberen ze uit te schakelen.

Maar in dat diepe dal zal Ik op ze wachten. Hun ogen zullen Mij zien als de felle zon die zelfs in de donkerste dalen schijnt.

En ze zullen dit aan de wereld onthullen.

De Heer is echt.
Hij is hier bij ons.
Hij is een en al leven.
Kom en ontmoet Hem!

 

corona profetie jezus

 

Ik ben geen religie, mijn kind.

Zoveel mensen zijn misleid door het idee dat Ik ingesloten ben door de grenzen van de door de mens gemaakte religie.

Maar Ik ben geen religie.

Nooit zal Ik beperkt worden door het denken en de tradities van mensen.

Ik heb de mensheid altijd verbaasd, door wie Ik ben, hoe Ik handel en wat Ik zeg.

Ik heb altijd de gedachten van mensen verbijsterd die dachten dat ze Me konden beperken.

Ik zal je opnieuw verbazen.

Laat de controle over je geest los.

Laat de controle over wat je ‘religie’ noemt los.

Laat de controle over je angsten los.

En durf met Mij mee te wandelen, vooruit.

Stop hier niet.

Denk niet dat je bent aangekomen.

Dit is nog maar het begin.

Ik ben de Heer God Almachtig, de Maker van hemel en aarde.

Je hebt geen idee van Mijn grootheid.

Je kunt erover zingen en erover praten, maar alleen als je al je door mensen gemaakte denkwijzen volledig loslaat en Mij volledig gaat vertrouwen, zul je Mij gaan zien zoals Ik ben.

 

corona profetie toekomst

 

Ik ben de Blinkende Morgenster, de Dageraad, het Nieuwe Begin voor de wereld, de Hoop voor Mijn schepping, de Genezer van de naties, de Verlosser van de mensheid.

Ik ben gekomen om alles nieuw te maken.

Maar niet zoals velen je hebben verteld.
Niet zoals je dacht.

Ik maak alle dingen al tweeduizend jaar nieuw en Ik zal alle dingen continu nieuw maken voor de komende tijdperken.

Ik ben de opkomende zon
(Jesaja 60:1-3)

Wat betekent dat, mijn kind, dat Ik de opkomende zon ben?

Is dat een ondergaande zon?

Wordt mijn licht minder?

Wordt het rondom Mij donkerder?

Wat voor God zou dat Mij maken als Ik onderdrukt kon worden door de machten van de duisternis?

Ik zou helemaal geen God zijn.

Hoor je wat Ik zeg, mijn kind?

Ik ben de rijzende zon, de nieuwe dag voor de mensheid, de hoop voor de wereld, degene die de toekomst in Zijn machtige handen heeft.

Ik heb hoop voor jou.

‘Want Ik weet welke gedachten Ik over jou heb, zegt de Heer.
Gedachten van vrede, en niet van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven.’

(Jeremia 29:11)

Ik heb hoopvolle plannen voor deze majestueuze creatie die Ik heb gemaakt.

Ik heb plannen voor jou en je geliefden.

Ik zie de toekomst, ver vooruit en Mijn glorie zal worden gezien als nooit tevoren.

 

jezus nieuwe dag

Wees dus niet bang temidden van de onrust.

Wees niet bang voor de chaos van de geluiden om je heen.

De mens rent in het rond en roept angstig over de plannen van de onrechtvaardigen.

Maar ze vergeten Mijn glorieuze, heldere licht te zien dat deze wereld al zo lang verlicht en dat zal voortduren.

Een rijzende zon Mijn kind is een zon die steeds helderder wordt.

Ik ben hier bij jou.

Durf jij alles los te laten wat je over Mij hebt gehoord en durf je Mij, de maker van hemel en aarde, te vertrouwen?

Zo vaak heeft de mens geprobeerd Mij aan hun eigen beperkte geest te binden.

Ze interpreteerden Mijn woord op een bepaalde manier die Mijn glorie belemmerde, zodat Mijn volk Mij niet kon zien.

Maar Ik spreek, zegt God.
Ik doe de ogen open.
Ik maak Mijn geliefden wakker.

Om uit de duisternis van wanhoop en ongeloof te komen.

Om uit zwakte en nederlaag te komen.

Om uit verwarring en negatieve denkbeelden te komen.

En om met Mij op te staan, de Stralende Morgenster.

In de nieuwe dag die tweeduizend jaar geleden is begonnen.

Kom met Mij mee en loop de heuvel op.

Kom hogerop en zie Mij hoog op de troon.

Zie Mij in al mijn glorie en majesteit.

Zie wat de engelen zien.

Zie wat de heiligen zien.

Als je de ogen van je hart opent, in alle overgave en vertrouwen, zul je Mij hoog en verheven zien, ver boven alles wat er in de wereld gebeurt.

 

jezus zien

 

Denk aan het verleden, mijn kind…

De wereldoorlogen.

Hoeveel mensen verkondigden met luide stem dat het einde was gekomen?

Was dat zo?

Is het einde gekomen?

Wat is er gebeurd?

De oorlogen gingen voorbij.

Vervolgens bewoog ik over de wereld met golven van Mijn Geest en veroorzaakte ongekende explosies van Mijn genezende kracht, zoals de wereld nog nooit eerder had gezien.

Ik heb mannen en vrouwen opgewekt om een vat van Mijn glorie te zijn en miljoenen hebben Mij gevonden.

Maar velen schreeuwden wanhopig dat de vijand de wereld overnam.

Dat deed hij helemaal niet.

De wereld werd hevig geschud.

Maar zie Mij hoog en verheven, in Mijn verbazingwekkende glorie.

Ik zeg je dit Mijn kind: niets en niemand, geen kracht in de hemel, op aarde of onder de aarde, niets en niemand kan Mij ooit doen wankelen.

Niets en niemand kan Mijn eeuwige koninkrijk van heerlijkheid en macht van Mij wegnemen.

Niets en niemand kan Mij ooit van Mijn troon stoten.

Ik ben de Heer en er is niemand naast Mij.

Ik regeer oppermachtig, voor altijd en altijd.

Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op aarde.

Mijn naam is hoog verheven boven elke andere naam.

Dus waarom zijn zo velen van jullie bang voor de namen van mensen die slechte plannen hebben voor deze wereld?

Hebben ze de hoogste naam in de hemel?

Zijn ze hoog verheven boven de wereld?

Hebben ze hun leven gegeven en zijn ze uit de dood opgestaan?

Versloegen ze de grootste machten die er zijn?

Nee. Dat deden ze niet.

Het zijn slechts mensen. Sterfelijke wezens.

Ze zijn zwak en verlangen naar macht.

Maar het zijn mensen die sterven en vergaan als de dieren.

 

ogen kijken naar jezus

 

Ik ben de Heer, de Almachtige God.

Dus heroriënteer mijn kind.

Focus weg van de negatieve dingen die je verwarren en angst aanjagen.

Zie Mij, hoog en verheven.

En kom hier bij Mij.

Zie de dingen zoals Ik ze zie.

Zie de dingen zoals de Vader ze ziet.

Zie als een profeet, Mijn kind.

Zie als een adelaar.

Stijg uit boven de wolken van de aarde en zie de toekomst, mijn geliefden.

Ik ben de koning en Ik regeer.

Velen begrijpen dit niet en zijn in de war omdat ze zich Mij voorstellen als een aardse koning. En ze raken in de war als Ik nu Mijn koninkrijk aan hen openbaar.

Ik bouw geen zichtbaar koninkrijk op, zoals de koninkrijken van deze wereld.

Mijn koninkrijk is veel groter.

Ik heb geen gebouwen en legers op aarde nodig.

Ik werk in het hart van mensen.
Ik werk in het denken van mensen.
Ik overtuig de mens door Mijn Geest.
Niet door indoctrinatie en manipulatie.
Niet door onderdrukking en geweld.

Ik werk met Mijn Geest en Ik open de harten van mensen om Mij te zien.

Ik werk bijvoorbeeld in de islamwereld, waar miljoenen zich tot Mij wenden.

Ze zijn voorgelogen en in duisternis gehuld. Maar dat houdt Me niet tegen.

Ik beweeg en openbaar Mijzelf aan degenen die in het donker waren en Ik toon Mijn liefde aan hen.

Ik blijf dit doen. Altijd.

Mijn koninkrijk is in het hart van mensen.

In jouw hart.

Laat je geest nu ook in overgave zijn aan Mijn koninkrijk.

Probeer niet alles uit te zoeken, maar laat los.

Wees als de arend die gewoon zijn vleugels spreidt en zweeft op Mijn wind.

De arend weet niet waar Ik hem heen breng.

Hij stijgt gewoon op.

Wees zo, mijn kind.

Geef alles aan Mij.

En Ik zal je laten zien hoe geweldig Ik ben.

Deze wereld is mijn prachtige creatie.
Mijn kostbare woonplaats.
De wereld die Ik heb gemaakt voor mijn glorie.

Ik herstel het naar mijn oorspronkelijke doel, om een plaats te zijn waar Ik met Mijn volk regeer.

 

regeren christus

 

Adam werd geroepen om te heersen over alles wat ik had geschapen (Genesis 1:26).

Dat plan is nooit veranderd.

Het is ook jouw roeping.

Dus wandel mee met Mij, geliefden.

En vertrouw Me.

Ik ben Heer en er is niemand zoals Mij.

Hef je hart op en zie Mijn glorie, nu en voor altijd,
De Here God almachtig, die voor altijd regeert.

Degene die wordt aanbeden door de engelen en de heiligen, voor altijd.

Ik hou van jou.

Maak je geen zorgen.

Focus terug op mij.

Jezus Christus

. . .

Profetisch woord ontvangen door David Sorensen
OntdekGod.nl

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This