Grote wonderen bij Jan Zijlstra

jan zijlstra

Jan Zijlstra is een evangelist die zo’n vijftig jaar ervaring heeft met de grote God van wonderen. In zijn genezingsdiensten, die doorheen het hele land werden gehouden, zijn ontelbare ongeneeslijk zieken aangeraakt en genezen door de kracht van Jezus Christus.

In onderstaande video’s kun je enkele getuigenissen bekijken van mensen die tijdens een samenkomst met Jan Zijlstra genezen werden, dankzij de wonderbare aanraking van Jezus Christus. Deze video’s zijn stuk voor stuk authentiek, niets hiervan is in scene gezet. Deze genezingen zijn bevestigd door artsen en getuigen. Deze getuigenissen bevestigen de boodschap van de Bijbel dat God een God van genezing en verlossing is, die het goede met mensen op het oog heeft.

Jacolien Bakker genas van een 100% blind oog en doof oor

jacolien bakkerIn het eerste getuigenis zie je hoe Jacolien Bakker, die 16 jaar lang volkomen blind en doof was aan een kant, door de kracht van God wordt aangeraakt en ter plekke volledig geneest. Haar linkeroor was 100% doof, ze hoorde absoluut niets. Na het gebed kan ze ineens alles horen – zelfs het stille tikken van een ouderwets zakhorloge!

Jan Zijlstra bid een tweede maal en haar 100% blinde oog ging eveneens open.

Naast de live opnames van het wonder zie je hoe Bert, die dit nooit eerder zag in zijn leven, Jacolien vragen stelt over deze wonderbare genezing. Jacolien vertelt ook over seksueel misbruik dat ze als kind heeft meegemaakt, waardoor ze vol wrok zat. Ook die wrok nam Jezus uit haar hart weg.

blauwe lijn

Janneke Vlot genas van dystrofie

janneke vlotJanneke Vlot was zeventien jaar lang ernstig ziek (traumatische dystrofie) en was jarenlang aan bed en rolstoel gekluisterd. Geen enkel ziekenhuis kon haar helpen en artsen gaven uiteindelijk op.

Janneke Vlot ging uiteindelijk, na jaren twijfelen, naar een genezingsdienst van Jan Zijlstra. De Heer raakte haar wonderbaar aan en ze werd op slag volkomen genezen. Ze kwam uit de rolstoel en leeft sindsdien gezond en gelukkig.

Dit prachtige wonder van genezing kwam in diverse kranten en op televisie.

Het hele dorp van Janneke  stond op zijn kop. Er is zelfs een boek geschreven over het prachtige getuigenis van Janneke Vlot. Bekijk onderstaande video en zie hoe de kracht van God Janneke aanraakt en geneest.

blauwe lijn

Carly Alkema kreeg nieuwe darmen

carly alkemaCarly Alkema werd geboren met een ernstige afwijking: haar ontlasting werkte zo goed als niet. Het probleem werd steeds erger en na het krijgen van kinderen ging ze helemaal niet meer naar het toilet. Haar lichaam raakte hierdoor zwaar vergiftigd.

Drie jaar lang lag Carly in het academisch ziekenhuis in Groningen.

Ze onderging zeven operaties, er werd een stoma geplaatst, haar anus werd kapot gemaakt en de volledige dikke darm werd verwijderd. In huis liep ze met een stok met een stoeltje eraan vast, waar ze om de haverklap op moest zitten, omdat ze te zwak was om te lopen. Carly hoorde in haar kerk dat genezing niet voor deze tijd is, en dat de gaven van de Geest opgehouden zijn na de eerste apostelen uit het boek Handelingen. Daarom bad ze nooit om genezing.

Toen hoorden ze over Jan Zijlstra en deed anderhalf jaar onderzoek voor ze durfde geloven dat hij geen satansdienaar is, maar een ware broeder in de Heer Jezus Christus. Carly werd zieker en zieker, en kon op den duur helemaal niets meer. Zelfs een kopje koffie optillen was te zwaar voor haar. Achtentwintig jaar lang zat ze in een stoel, bijna als een plantje. Andere vrouwen deden het huishouden voor haar.

Uiteindelijk ging ze naar een genezingsdienst met Jan Zijlstra.

Ze werd bemoedigd door de opbouwende prediking en zag hoe mensen genezen werden. Ook haar zoon kreeg gebed en genas van een whiplash. Toen moest ze in een ellenlange rij gaan aanschuiven om gebed te ontvangen, wat onhaalbaar was – zo lang kon ze niet staan. Jan Zijlstra kreeg een woord van kennis van de Heer, dat er een vrouw in de rij stond met een erstige darmziekte. Hij riep haar naar voren.

carly alkema jan zijlstraCarly vertelt dat ze het gevoel had dat er een bliksem door haar lichaam ging, toen Jan voor haar bad. Alle pijn verdween op slag.

Ze wist niet wat het was om zonder pijn te leven maar nu ineens was alle pijn verdwenen. Ze zegt dat het leek of ze in vuur en vlam stond en ze ervoer dat er vanalles gaande was in haar buik. Die hele nacht heeft ze de Heer geprezen en gedankt. De volgende dag kon ze voor het eerst in haar leven naar het toilet.

God, de schepper van hemel en aarde, had Carly compleet nieuwe darmen gegeven.

De daaropvolgende twee weken bleef God aan het werk in haar lichaam. Haar kapotte anus werd ook volkomen genezen. Ze kon zes weken niet slapen door de kracht van God. Nu is ze samen met haar man een zendelinge voor de Heer in Zuid Afrika. Bekijk haar bijzondere getuigenis in onderstaande video.

blauwe lijn

Wie is Jan Zijlstra?

Jan Zijlstra is een vurige apostel van Jezus Christus in Nederland en Belgie. Tienduizenden mensen zijn door z’n inzet tot geloof gekomen en velen ontvingen een wonder van genezing.

Jan Zijlstra zet zich al 25 jaar met volle kracht in om in heel Nederland en Belgie mensen te vertellen over Gods liefde. Hij houdt grote genezingscampagnes in alle steden en dorpen van het land en in elke dienst komen mensen tot bekering en velen worden genezen, dankzij de bijbelse bediening van gebedsgenezing.

Jan Zijlstra heeft heel wat kritiek gekregen van kerken die blind waren voor de bijbelse opdracht om de zieken te genezen. Veel kerken leren dat de genezende werking van de Heilige Geest niet meer actief is en dat iedereen die wel in de Gaven van de Geest beweegt een dwaalleraar is. Ondanks de vele leugens die over hem verspreid werden is Jan Zijlstra echter altijd doorgegaan in gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus Christus om de zieken te genezen, boze geesten uit te drijven en het evangelie te verkondigen.

jan zijlstra zaal

Door zijn jarenlange inzet om de bijbelse waarheid te onderwijzen, heeft Jan Zijlstra duizenden de ogen geopend voor het levensgrote belang van gebedsgenezing.

Jezus Christus deed bijna niets anders dan de zieken genezen en gaf nadrukkelijk de opdracht aan zijn volgelingen om hetzelfde te doen.

“Genees de zieken en zeg tegen de mensen:
Het koninkrijk van God is dicht bij u.”
(Lukas 10:9)

“Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe,
zal hij ook doen, en grotere nog dan deze,
want Ik ga tot de Vader.”
(Johannes 14:12)

“Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.”
(Johannes 20:21)

Bezoek een dienst met Jan Zijlstra

jan zijlstra levensstroom

Als je zelf een wonder van genezing nodig hebt, aarzel dan niet en bezoek de genezingsdiensten van Jan Zijlstra. Alle informatie over de locatie en data vind je op de site van WINGS OF HEALING.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This