ISRAEL

interview David sorensen israel

Interview David Sorensen inzake Israel

Hieronder staat een interview dat van David Sorensen werd afgenomen door het Nieuw Israelietisch Weekblad aangaande Israel. Het is een duidelijk en verhelderend interview dat een juist bijbels zicht weergeeft

Lees meer...

Pin It on Pinterest