Geloof in God

geloof in god

Wat is geloof in God? Wat betekent het om te geloven in God en te leven met God? Hoe kan ons geloof in God standhouden?

Geloof in God is ten diepste het liefhebben van God. Je geeft je opstandigheid jegens God op en ontdekt Gods liefde voor jou. Het ervaren van de geweldig grote liefde van God, heeft als gevolg dat je God en je naaste  intens gaat liefhebben. Geloven in God doe je dan ook vooral met je hart: je hebt God lief en dient Hem vanuit je liefde.

We zijn gemaakt door God. God is liefde.

We zijn dus gemaakt door liefde. Liefde is de belangrijkste nood van elk mens. Als we geloven in God, ontdekken we een liefde die oneindig veel groter is dan alle liefde die mensen zonder God kunnen kennen. De liefde van God voor ons is zichtbaar geworden in Jezus Christus, die voor ons is gestorven aan het kruis, als offer voor onze zonden.

Geloven is God en je naaste liefhebben

God zoekt jou en houdt van jóu. God heeft alles voor je over gehad. God wil van jou dat je Zijn liefde beantwoordt. Jezus zei:

‘Heb de Here, je God lief met heel je hart, met heel je ziel en heel je verstand.’

Het gaat er echter niet alleen om dat we God liefhebben, maar geloof in God betekent ook dat we Gods liefde in ons dagelijks leven gaan tonen aan de mensen om ons heen. Pas als we ook daadwerkelijk leven in liefde jegens onze naaste, laten we zien dat we waarachtig leven met God.

geloof in god liefde

Geloof in God is zonder inhoud, als de liefde van God niet tot uiting komt in ons leven.

‘Zelfs als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets.’ (1 Corinthiërs 13:2)

Geloof in Gods boek, de Bijbel

Geloof in God betekent dat je God wilt leren kennen zoals Hij waarachtig is. Daarvoor heb je waarheid en inzicht nodig. Waarheid over God, inzicht in wie God is en wat Hij wil van ons. Hoe kom je aan die waarheid? In de Bijbel.

De Bijbel is het boek van God voor de mensheid.

In de Bijbel leren we God kennen, ontdekken we Gods reddingsplan voor de mensheid en leren we hoe God wil dat we leven. Zonder de Bijbel is de mens overgeleverd aan zijn eigen verbeeldingskracht, met chaos als gevolg.  Lees hier meer over de Bijbel, Gods boek voor de mensheid.

Geloof in God die voor je zorgt

Geloven in God betekent ook dat je Hem leert kennen als je liefhebbende hemelse Vader, die bij je is en die voor je zorgt. ‘Maar ik vertrouw op u, HEER, ik zeg: U bent mijn God, in uw hand liggen mijn lot en mijn leven.’ (Psalm 31:15) De Bijbel laat God zien als de sterke rots, de schuilplaats, een toevlucht voor de mens die worstelt. Hij wil ons ondersteunen, moed geven en ons angstige hart tot rust brengen in zijn armen van liefdevolle zorg.

‘Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem uw hart, God is onze schuilplaats.’ (Psalm 62:6-9)

Geloof in God wordt beproefd

Geloof in God is een levenslang proces, waarin je over bergen en door dalen zult komen. Het is niet een eenmalige stap. Er kunnen twijfels en strijd komen. Logisch, de tegenstander van God zal je niet met rust laten als er een kans is… Maar er bestaat zonder strijd geen overwinning.

Door strijd wordt je geloof sterker en zuiverder.

‘Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.

geloof beproeving

Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.’ (1 Petrus 4:1-9)

Geloof in God vergt volharding

Geloof in God kan soms heel sterk opschieten, als een frisse jonge plant in een dorre woestijn. Mensen zijn soms heel enthousiast over God, als ze Hem voor het eerst leren kennen Maar geloof vergt ook toewijding en volharding, doorzettingsvermogen en trouw.

Pas als we door strijd heen volhouden, zullen we groeien tot sterke bomen en dan zullen we veel vrucht dragen.

‘Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.’ (Psalm 1:1-3)

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This