Gebroken hart

gebroken hart

Een gebroken hart kan je diep verdriet bezorgen en zelfs ziek maken. In dit artikel vind je advies hoe je genezing kunt ontvangen voor je gebroken hart.

Relaties zijn het mooiste wat God ons op aarde heeft gegeven. Omdat God liefde is, heeft Hij ons geschapen als liefdeswezens, die meer dan wat ook liefde nodig hebben. Niets maakt ons zo vrolijk, sterk en gezond als liefde. Liefde is Gods grootste geschenk aan ons. Het hebben van een gebroken hart kan iemand dan ook intens verdrietig en zelfs ziek maken. Hoe ontvang je genezing?

Omdat we weten dat we liefde kunnen ontvangen in een relatie met een partner, zijn we daar vaak wanhopig naar op zoek.

Weinigen van ons slagen er echter in om meteen de juiste levenspartner te ontmoeten. Velen hebben meerdere relaties gehad, die helaas stukgelopen zijn, waarna we met een gebroken hart achterbleven. Ikzelf heb ook verschillende relaties gehad, voor ik mijn heerlijke vrouwtje op wonderlijke wijze leerde kennen. Maar ik heb enkele pijnlijke teleurstellingen moeten verwerken vooraleer zij op mijn pad kwam. Na enkele jaren begon God tot mijn hart te spreken, dat ik op zoek was naar liefde bij een mens, terwijl mensen me deze liefde niet kunnen geven.

God toonde me dat alleen Hij me de liefde kon geven, die ik zocht.

Toen begon ik te beseffen wat het betekent, dat God LIEFDE is. Hij heeft ons gemaakt als wezens die in de eerste plaats liefde nodig hebben en die daarom in ons leven alles zullen doen om die liefde te krijgen. Maar mensen zijn even behoeftig en onvolmaakt als wijzelf. Als we ons hart willen vullen met menselijke liefde, zullen we diep teleurgesteld worden.

man ervaart Gods liefde, door aanbiddingHet is alleen de Bron van liefde, God zelf, die ons hart kan vullen met blijvende liefde.

Ik vluchtte altijd weg van de eenzaamheid, in relaties met meisjes. Pas toen ik mezelf aan Gods liefde durfde overgeven, vond ik de vreugde waar ik altijd naar verlangd had. Dat was een hele worsteling, want ik kende God niet genoeg om te weten hoe overweldigend groot zijn liefde voor mij is.

Nu weet ik dat er niets heerlijker is dan echt God beminnen. Nu ervaar ik hoe zacht en lieflijk zijn hart is en dat, ondanks zijn immense heiligheid, macht en grootheid, Hij meer dan wat ook liefde is en intens verlangt om zijn liefde met ons te delen.

Nadat ik eerst mijn emotionele behoeftes had vervuld met Gods liefde, en ik dus een sterk fundament voor mijn hart had gekregen, kon God me voorbereiden om mijn levenspartner te ontmoeten. Vooraleer deze ontmoeting kon plaatsvinden, moest Hij me echter vrij maken van herinneringen en emotionele banden met vorige relaties. Ik had mijn geest, mijn ziel en mijn lichaam mezelf verbonden aan meisjes. God liet me zien dat ik vrij moest worden van deze banden, omdat ze een hindernis voor mijn toekomstige levenspartner zouden zijn.

Omdat veel christenen hiermee te maken hebben, heb ik hieronder een aantal praktische stappen uiteengezet, die je helpen om herstel te krijgen van je gebroken hart en je vrij te maken van je relationeel en seksueel verleden.

Ik begrijp dat sommige van deze adviezen vreemd kunnen klinken voor je. Je hoeft het niet meteen van me aan te nemen. Maar ik geloof dat hetgeen ik beschrijf belangrijke realiteiten zijn, waar helaas weinig mensen zich van bewust zijn. We leven veel te oppervlakkig en zijn teveel bezig met de aardse, stoffelijke zaken, zonder te beseffen dat het juist de geestelijke dimensie is, die alles bestuurt. Neem even rustig de tijd om deze stappen door te nemen. Ik heb al veel getuigenissen ontvangen van mensen die hierdoor geweldig bevrijd en genezen werden.

1) Verbreek de zielsband

schaar snijdt touwen doorDe Bijbel laat zien dat de mens veel meer is dan een lichaam. We zijn een geest, we hebben een ziel en we leven in een lichaam. Je gevoelsleven speelt zich af in je ziel. Als je een relatie hebt met iemand, of dat nu seksueel is of alleen diep emotioneel, dan ontstaat er en verbinding tussen jouw gevoelsleven en het gevoelsleven van de ander. Je ziel wordt verbonden aan de ziel van de ander. Veel mensen blijven in hun gevoel diep verbonden met iemand waarmee ze geen relatie meer hebben. Dat kan zorgen voor een diep gevoel van pijn en een gemis.

Als je nog steeds het gevoel hebt dat je terug verlangt naar iemand van vroeger, is het goed om bewust de zielsband te verbreken. Dat doe je in gebed en met de autoriteit die Jezus Christus heeft gegeven aan iedereen die in Hem gelooft. De naam van Jezus Chistus is de hoogste naam in hemel en op aarde, zegt de Bijbel. Als je bidt, bidt je dus in naam van Jezus, om elke zielsband die God niet wil, te verbreken, zodat je vrij wordt. Hoe doe je dat concreet?

Spreek met overtuiging hardop uit, dat je in naam van Jezus Christus de zielsband met vroegere relaties verbreekt. Bijvoorbeeld: ‘In naam van Jezus Christus verbreek ik de zielsband tussen mij en (naam).’

Velen ervaren bevrijding zodra ze dit gedaan hebben. Zolang je de zielsband niet ‘doorsnijdt’ in de geestelijke wereld, kan je gevoelsleven in bepaalde mate gebonden blijven aan je vorige vriend of vriendin. Het is als het doorsnijden van een navelstreng of een touw. De onzichtbare verbinding die er was, wordt doorgeknipt. Niet iedereen begrijpt de dimensie van onze ziel, maar het is een realiteit. Dit is dan ook een belangrijke stap, als je genezing wilt van je gebroken hart.

2) Roep elk deeltje van je hart terug

Een tweede dimensie van de ziel die velen niet kennen, maar die in praktijk een realiteit bijkt te zijn, is dat het mogelijk is dat er een stukje van jou bij die ander achterblijft. Je bent namelijk met je innerlijk zo aan elkaar verbonden geweest en je hebt iets van jezelf aan die ander geschonken. In gebed is het mogelijk om dat deeltje van jezelf terug te roepen. Je kunt bijvoorbeeld dit bidden: “In naam van Jezus Christus roep ik elk deel van mijzelf, dat bij (vul de naam in) gebleven is, terug!” Dat kun je doen nadat je de zielsband hebt verbroken.

Gebroken hart, in stukjesEerst snij je de geestelijke verbinding door en daarna roep je elk stukje van jezelf terug, dat je aan de ander gegeven hebt.

Sommigen zullen dit vreemd vinden, omdat je er wellicht niet eerder zo over gehoord hebt. Maar het werkt wel. De Bijbel spreekt over geestelijke realiteiten, die sterker zijn dan de tastbare. Je geeft jezelf, je hart, je ziel, je gevoel, je innerlijk aan de ander. Als je weggaat blijft er een stukje van je hart bij die ander. Roep elk deel van jezelf terug en stuur ook elk aspect van die ander naar hem of haar terug. Doe dit hardop en in naam van Jezus Christus. ‘In naam van Jezus Christus roep ik elk deel van mezelf terug van (naam). En ik stuur elk deel van (naam) terug naar hem/haar.’ Doe dat voor elke persoon waar je relatie mee gehad hebt.

3) Bewaar geen herinneringen

Het koesteren van herinneringen, zoals foto’s, geschenkjes, kledij, sms’jes en noem maar op, is een belangrijke reden waarom mensen geen genezing ontvangen van hun gebroken hart. Sommige mensen blijven en leven lang treuren, omdat ze vasthouden aan herinneringen. Als je genezing wilt ontvangen, wees dan radicaal en maak grondig schoon schip. Tien ik in een relatie zat die me geen goed deed, sprak iemand deze levensreddende woorden tegen me: ‘Je moet er het MES in zetten. Zachte heelmeester maken stinkende wonden. Alleen als je radicaal breekt, zul je vrij worden.’

Als je iets bewaart van die ander, hou je de band in stand en zul je nooit ten volle vrij zijn van die relatie.

Het blijven koesteren van herinneringen van die ander, kan zelfs een vorm van overspel zijn. Je trouwt niet met die persoon, maar houdt wel een sterke emotionele band in stand. Zet de ander vrij en zet jezelf vrij. Wis je harde schijf en begin opnieuw. Let op: het zijn juist de dingen die je het meest waardeert, die zorgen dat de band blijft bestaan. Doe dus juist die herinneringen weg, waar je emotioneel aan gehecht bent.

4) Weersta de gedachten

Wat velen teistert na een verbroken relatie, zijn gedachten  aan fijne momenten die samen werden beleefd. Als je dat soort gedachten de ruimte geeft, vormen ze een hindernis voor je groei naar je eigenlijke levenspartner toe. Geef dan ook geen ruimte aan dat soort herinneringen. Geef niet toe aan de neiging om terug te verlangen naar de fijne momenten, want dat veroorzaakt alleen maar pijn. Wijs gedachten aan je vorige relatie de deur. Wees ook hier consequent in.

5) Schenk vergeving

Een vierde element om tot genezing van je hart te komen, is vergeving. Het is van belang dat je jezelf en die ander volkomen vergeeft voor de fouten die gebeurd zijn.

Vergeving schenken is een belangrijke sleutel tot herstel.

Zelfs al heeft iemand je misbruikt: zolang je niet vergeeft, blijft de wonde bestaan. Vergeef daarom de ander en jezelf. Doe ook dat heel specifiek, door namen en situaties op te noemen. Maak het vergeven zo concreet en gedetailleerd mogelijk. Dat zet je vrij van de pijn en de bitterheid die voortvloeien uit intense teleurstellingen.

Het kan helpen om een blad papier te nemen en alles op te schrijven waar je boos of verdrietig over bent. Ga dan in gebed met dat blad papier als leidraad, en noem punt voor punt alles op en zeg (liefst hardop) tegen Jezus Christus: ‘Heer Jezus, ik vergeef (naam) voor (noem elk punt op).’ Dat is een belangrijk deel van het reinigen van je innerlijk huis. Het is als het opruimen van de rommel. Je houdt grote schoonmaak in je hart en ruimt alle pijn en verdriet op. Je keurt niet goed wat er gebeurd is, maar voorkomt dat het als een hinderlijk stuk in je leven blijft rondslingeren. Door te vergeven ruim je dingen echt op je zet jezelf vrij.

6) Vraag vergeving

sorry in het zand geschrevenAls je beseft dat jij iets hebt gedaan waardoor je de ander hebt gekwetst, heb dan de moed om ‘sorry’ te zeggen. Jezelf vernederen is het beste wat je kunt doen. Het breekt je trots en het brengt veel genezing, zowel bij jezelf als bij die ander. God eert dit geweldig.

Er zijn bitter weinig mensen die de eerlijkheid hebben om ‘sorry’ te zeggen. Toch is dat het meest goddelijke wat je als mens ooit kunt doen.

Het breekt veel kwaad weg en opent een enorme deur naar genezing en zegen van God. Het kost wel wat moeite, wat alleen maar bewijst hoe belangrijk het is… Trots vernietigt zoveel in onze levens. Zoveel… Als je sorry kunt zeggen, open je de hemel… Wees dus heel eerlijk met God, jezelf en je naaste.

Vraag aan de heilige Geest om je alles in herinnering te brengen waarmee je de ander hebt gekwetst. Schrijf ook deze dingen op. Raap dan al je moed bij elkaar en vraag eenvoudigweg (schriftelijk, telefonisch of persoonlijk) vergeving voor die punten waarin jij de ander verdriet hebt gedaan. Je zult zien dat er wonderen gebeuren, als je dat doet. Weinigen doen het en dat is een van de meest trieste realiteiten op aarde, dat mensen vaak te trots of te bang zijn om elkaar vergeving te vragen. Als je dit wel doet, zal God je op wonderlijke wijze zegenen.

7) Zegen de ander

De stap na het schenken en vragen van vergeving is de ander met je hele hart te zegenen met al het goede dat God ons allemaal wil geven. Ook als je boos of verdrietig bent: laat geen wrok of bitterheid in je hart komen. Boosheid is menselijk en dat mag je gerust verwerken. Maar zorg dat je op het punt komt dat je de persoon van harte kunt vergeven en dat je bewust het goede toewenst. Ook dat brengt diepe genezing in je hart. Als de ander je pijn heeft gedaan, keur je de woorden en daden niet goed, maar je kiest om het kwade te overwinnen door het goede. Zegen dus de ander, met de goedheid van God. Dan kan God jou rijkelijk zegenen.

Vergeld geen kwaad met kwaad; wordt u uitgescholden, scheld dan niet terug. Nee, wens de mensen liever het goede; dan zult u zelf het goede ontvangen waartoe God u geroepen heeft. (1 Petrus 3:9)

8) Vertrouw op God

de Bijbel laat Gods liefde zienHet moeilijkste voor ons allemaal, is God vertrouwen dat hij ons echt gelukkig zal maken. Toch is God niets anders dan liefde, bewogenheid, begrip, vergeving, ontferming, herstel, hoop, enz. Daarom is het essentieel dat je jezelf doordrenkt met de waarheid van Gods woord. Jouw gedachten blokkeren Gods overvloedige genade. Dat geldt voor iedere christen wereldwijd, in alle tijden.

Jouw gedachten houden Gods stroom van liefde en goedheid tegen.

De enige manier om daar verandering in te zien, is Gods Woord in je opnemen. Hieronder geef ik je enkele bijbelteksten die je kunnen helpen om Gods liefde, goedheid, begrip en vergeving heel diep tot je te laten doordringen. Als je dat regelmatig doet en er een  levensgewoonte van maakt, zul je verbaasd zijn hoe krachtig God je uiteindelijk zal maken.

Het woord van God is bijzonder krachtig.

Vraag aan de heilige Geest om je erbij te helpen als je deze teksten hardop of zacht herhaalt voor jezelf. Doordrenk je hele wezen ermee, want als je hart gevuld wordt met waarheid, zal God je rijkelijk kunnen zegenen. Dan is je hart immers open om te geloven en te vertrouwen en dus de juiste stappen te zetten en te ontvangen van God.

‘Mijn plan staat vast: ik wil geluk en geen ongeluk voor mijn volk. Een hoopvolle toekomst beloof ik. Wie mij met hart en ziel zoekt, zal mij vinden. Ik beloof, dat ik me zal laten vinden.’ (Jeremia 29:11)

‘De Heer is mijn herder, Mij zal niets ontbreken. Hij brengt mij naar groene weiden, laat me rusten aan het water. Hij geeft mij kracht en leidt me langs veilige paden, zoals hij beloofd heeft. Al ga ik door een diepdonker dal, ik hoef geen gevaar te duchten, want u, Heer, bent bij me, Uw staf en uw stok beschermen mij. Heer, u nodigt me uit aan uw tafel, Mijn tegenstanders moeten het aanzien; U zalft mijn hoofd met olie (beeld van de heilige Geest) U vult mijn beker tot hij overstroomt. Uw goedheid en uw liefde ervaar ik, Mijn leven lang, in uw huis mag ik wonen, tot in lengte van dagen.’
(Psalm 23)

‘Vraag maar en je zult ontvangen, en je blijdschap zal volmaakt zijn.’
(Johannes 16:24)

‘God is goed, geduldig en liefdevol. Hij neemt de zonden van ons weg, en werpt ze ver van ons, zover als het oosten is van het westen. Zoals een vader van zijn kinderen houdt, Zo houdt hij van wie hem vereren. Hij kent onze broosheid, Hij weet dat we maar stof zijn.’
 (Uit Psalm 103)

7) Ontvang genezend gebed

Bezoek christelijke samenkomsten waar mensen voor je kunnen bidden voor genezing van je gebroken hart. Wij organiseren regelmatig conferenties, waar honderden mensen komen en velen worden levensveranderend aangeraakt door de liefde van God. Niets is beter voor de genezing van je hart als vervuld worden met de liefde van God.

Schrijf je in op ons gratis e-zine om op de hoogte te worden gehouden van onze samenkomsten.

Of ga naar andere christelijke bijeenkomsten, waar God echt duidelijk werkzaam is en waar mensen voor je kunnen bidden.

Niet alleen lezen, maar ook DOEN!

Schrijf deze stappen kort over op een stuk papier, of print dit artikel uit en breng het ze punt voor punt in praktijk. Neem hier even de tijd voor. Het kost je heel eventjes wat tijd en energie, maar het bespaart je misschien wel een leven vol verdriet. Deel dit ook met anderen, in je kerk of jeugdgroep bijvoorbeeld.

Hieronder beveel ik nog enkele bijzonder goede christelijke boeken aan, over relaties en liefde.

[symple_divider style=”fadeout” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

 

seks zoals god bedoeld heeft

Seks zoals God het bedoeld heeft

Wilkin van de Kamp

bestelknop christelijk boek

Seks is tegenwoordig overal. De oude en nieuwe media hebben een grote invloed op onze kijk op seks. Voor velen is het niet meer dan een wegwerpartikel. Seks is het meest beschreven en besproken onderwerp, behalve in de kerk. Jonge mensen willen wéten waarom ze zouden moeten wachten met seks voor het huwelijk. Dat hun (over)(groot)ouders op grond van de Bijbel zeggen dat seks voor het huwelijk ‘niet hoort’ is voor hen niet genoeg. Christelijke echtparen worstelen ook vaak met hun seksualiteit, maar er rust nog vaak een taboe op. Wilkin schreef dit boek om vanuit Gods Woord duidelijk te maken wat Gods plan is met seksualiteit.

Het boek is verdeeld in vijf hoofdstukken:

  • Seks is niet neutraal
  • Seks is kostbaar
  • Seks is heilig
  • Seks is een cadeau van God
  • Seks laat altijd sporen na

Uiteraard legt Wilkin ook in dit boek uit dat een verkeerd gebruik van seksualiteit tot geestelijke problemen kan leiden in ons leven. God wil ons hier echter van losmaken. Daarom is aan het einde van het boek ook een vragenlijst opgenomen en een appendix over vrijkomen van de gevolgen van seks zoals God het niet bedoeld heeft.

Wilkin van de KampWilkin Van de Kamp is oprichter en directeur van de stichting Vrij Zijn. Dit is een organisatie die mensen helpt om hun identiteit en vrijheid in Christus te ontdekken en te versterken. De stichting organiseert conferenties, seminars, geeft een eigen blad uit, publiceert boeken en dvd’s en verzorgt een tv-programma op de zender Family7. Van de Kamp geeft onderwijs over verschillende onderwerpen op conferenties in binnen- en buitenland. Een aantal van zijn boeken is vertaald in het Duits, Maleis, Engels en Spaans.

[symple_divider style=”fadeout” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

god en je partnerkeuze, derek princeGod en je partnerkeuze

Derek Prince

bestelknop christelijk boek

Vanuit zijn eigen ervaring en vanuit de bijbel beschrijft Derek Prince het geheimenis hoe God huwelijkspartners bij elkaar brengt. Het boek is een diepgaande en belangrijke studie voor deze tijd, waarin vele mensen zich vragen stellen op dit gebied. De auteur richt zich in het bijzonder op drie groepen lezers:

– Jongeren en alleenstaanden die (ooit) graag willen trouwen met de levenspartner die God voor hen heeft uitgekozen.
– Ouders, jeugdleiders en pastoraal werkers die staan voor de taak om jongeren te begeleiden in het maken van de op één na belangrijkste keuze van hun leven.
– Mensen met vragen over echtscheiding en hertrouwen, een gebied dat veel onnodige pijn en onbegrip oplevert. Derek geeft een heldere analyse van bijbelse richtlijnen.

Derek PrinceDerek Prince is misschien wel de bekendste bijbelleraar die de wereld tot nu toe gekend heeft. Hij schreef meer dan veertig christelijke boeken met gefundeerd bijbels onderwijs en er verschenen tientallen video’s en CD’s, die in vele talen vertaald werden. Zijn bediening Derek Prince Ministries heeft nog steeds diverse kantoren wereldwijd.[symple_divider style=”fadeout” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This