Eddie James hoort liederen uit de hemel

eddie james worship

Eddie James is geen normale muzikant. Hij hoort liederen die God hem geeft vanuit de hemel. Lees hier het wonderlijke getuigenis van deze bijzondere zanger.

Toen Eddie James acht jaar was, hoorde hij ineens heel duidelijk de hoorbare stem van God. De Heer zei tot hem:

‘Eddie, Ik heb je geroepen om een muzikant voor Mij te zijn en je zult de hele wereld rondgaan.’

Toen hij dit vertelde aan zijn moeder, haalde ze ontroerd een klein stukje papier tevoorschijn, dat ze al acht jaar tussen haar Bijbel verborgen hield… Toen ze net in verwachting was van Eddie, had ze een profetisch woord gekregen van een profeet uit Afrika, waarin de Heer zei dat God haar kind zou gebruiken in lofprijs en aanbidding en de wereld rond zou gaan.

briefje

Ze had de profetie opgeschreven op een stukje papier dat ze altijd verborg in haar Bijbel. Toen ze hoorde dat God rechtstreeks tot Eddie zelf gesproken had, haalde ze de profetie uit de Bijbel tevoorschijn en liet het zien aan Eddie. God had hetzelfde tegen Eddie gezegd als wat Hij acht jaar tevoren had gesproken doorheen een profeet, tot zijn moeder.

Wonderen op school

Toen Eddie naar de middelbare school ging besefte hij dat er iets ontbrak in zijn leven. Hij wilde ondergedompeld worden in de Geest van God en wilde, zoals de Bijbel zegt, de gave ontvangen van spreken in tongen.

Eddie begon te bidden in diepe overgave en werd overweldigd door de Heilige Geest.

Hij begon in tongentaal te bidden en sprak de hele dag en daaropvolgende dagen bijna voortdurend in tongen. Hij kon bijna geen Engels meer spreken, want de Geest van God had zijn tong overgenomen, zodat hij een kanaal van de stem van God zou worden. Eddie zegt:

‘De Heilige Geest transformeerde gewoon mijn leven. Ik was nooit meer dezelfde.’

Hij richtte een christelijk zangkoor op, op de middelbare school, omdat hij wilde getuigen over de grootheid en goedheid van God.

God begon in die tijd grote wonderen te doen.

Op een dag maakte zijn lerares scheikunde een lelijke val van de trap. Eddie rende snel naar haar toe, knielde naast haar neer en begon te bidden dat God haar op dat moment zou genezen. Ze stond op en had nergens last van. Voor de zekerheid bracht men haar toch naar een dokter, die haar uitvoerig onderzocht en zei dat ze van de zware val niets had overgehouden.

eddie james miracle

De volgende dag zei de lerares scheikunde voor de hele klas, terwijl ze wees naar Eddie:

‘Ik weet niet wat er in die jongeman is, maar het is ECHT!’

Op een dag was Eddie bezig een zangdienst voor te bereiden. Terwijl hij met zijn voorbereiding bezig was, hoorde hij ineens een lied… hij hoorde de woorden, de melodie, en hoorde er allerlei trompetten, shofars en andere muziekinstrumenten bij… Het lied heette ‘HIJ LEEFT!’ Eddie ontving ter plekke het hele lied tekst en muziek.

Het lam dat geslacht is, Hij leeft! Hij zal voor eeuwig regeren, Hij leeft! Ze kruisigden Hem op Golgotha, maar Hij stond op in overwinning, Hij leeft! Hij leeft, met alle kracht in zijn hand, Hij leeft. Jezus, Hij leeft!

Stervende man geneest

God doet wonderen doorheen deze muziek die Hij zelf inspireert. Er is bijvoorbeeld het getuigenis van een man die op sterven na dood was. Hij luisterde twee uur lang naar de aanbiddingsmuziek die God door Eddie James heen zingt en werd compleet genezen en opgericht.

Het gevolg was dat er een opwekking uitbrak in de kerk van deze man en er een uitstorting van de Heilige Geest kwam.

Een ander wonder dat de Heer door Eddie deed, tijdens zijn middelbare schoolperiode, was de genezing van een medestudent die te horen had gekregen dat hij kanker had. Eddie begon samen met anderen vurig voor hun vriend te bidden onder handoplegging.

gebed

Bij het volgende onderzoek liet de arts hen twee verschillende onderzoeksresultaten zien. Het eerste onderzoek liet duidelijk de kanker zien. Het tweede onderziek toonde dat alle kanker verdwenen was.

Joden ontvangen Jezus Christus

Op een dag werd Eddie James uitgenodigd om met zijn zwarte koor liederen te komen zingen in een Joodse synagoge. Eddie hield van het Joodse volk, omdat hij wist dat zij door God waren uitgekozen om zijn profeten te zijn, zoals de Bijbel laat zien.

Maar Eddie had verder geen enkele kennis over Joden of de Joodse religie.

Hij dacht dat ze allemaal in Jezus geloofden, net als hijzelf! Hij had er geen flauw benul van dat Joden normaal gezien Jezus Christus verwerpen en niets willen horen over het evangelie van de christenen.

De leiders van de synagoge dachten dat het wel eens leuk zou zijn om een zwart koor in hun midden te hebben en gingen ervan uit dat dit koor wel rekening zou houden met het feit dat ze Joden waren.

Eddie en zijn koor begonnen vurig te bidden en te vasten, want ze dachten: ‘Dit zijn Joden, die zijn heel heilig voor God, wij moeten ook heel heilig zijn en klaar om hen zuiver te kunnen dienen vanuit God.’

Met die houding van onwetendheid en respect ging hij erheen.

Hij brak los als een bom en predikte het offer van Jezus aan het kruis, de uitstorting van de heilige Geest, hij bad hardop in tongentaal en het koor ging compleet door het dak met lofprijs en aanbidding. Eddie wist niet beter dan dat dit was wat de Joodse synagoge wilde.

eddie james

Na zijn vurige preek over het kruis van Jezus en de doop in de heilige Geest, deed hij een oproep voor mensen die hun leven aan Jezus wilden geven. Alle aanwezigen in die synagoge kwamen naar voren en aanvaardden Jezus Christus als hun verlosser en werden vervuld met de Heilige Geest.

Intens verlangen naar God

In deze video zingt Eddie het lied ‘als een hert dat verlangt naar water’ en breekt uit in tranen. Hij vertelt hoe kostbaar het is als God het diepste verlangen van je hart is en dat God zo echt en zo mooi is.

Hij moedigt ons aan om meer tijd met God te nemen, zodat we Hem echt ervaren, door onze diepe aanbidding, onze intieme overgave aan Hem. Dan komt Hij bij je en omhelst je en dan zie je zijn schoonheid.

Bekijk de video van Eddie James

Luister en geniet

De CD’s van Eddie James zijn nog niet beschikbaar in Nederland, maar je kunt zijn muziek wel kopen als digitale download, die afspeelt op elke computer, smartphone en tablet!

yearnIk raad de CD YEARN van harte aan. Het woord ‘yearn’ is Engels voor ‘intens verlangen of hunkeren’. Dit wijst op het diepe hongeren naar de tegenwoordigheid van God in ons leven.

Bestel hier de download van Eddie James CD getiteld YEARN (= hunkeren)

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This