Echte vrienden…

echte vrienden

Vandaag heb ik een ontroerend telefoongesprek gehad met iemand die we niet vaak zien, maar die al vele jaren door dik en dun echte vrienden zijn gebleken. Aan de telefoon bad die persoon iets wat me trof:

‘Vader, dank U dat we als echte vrienden aan elkaar gegeven zijn door U, en dat we elkaar geen messen in de rug steken.’

Die uitsprak raakte me. ‘Dank U dat we elkaar geen messen in de rug steken.’ Het besef drong tot me door dat wij, evenals de persoon die ik aan de lijn had, diverse malen hebben meegemaakt dat mensen die we beschouwden als ‘echte vrienden’ ons op een kritiek moment in ons leven (als we aangevallen werden) niet beschermden, maar nog een extra mes in de rug staken. Dat is een van de ergste dingen die je kunt meemaken.

Wat zijn echte vrienden?

Ik heb al veel nagedacht over vriendschap en verraad en wat de achterliggende mechanismen zijn. Ik besef dat echte vrienden je nooit in het heetst van de strijd zullen verraden. Als iemand je aanvalt op een moment dat je meer dan ooit een echte vriend nodig hebt, dan blijkt dat die persoon nooit een vriend is geweest.

Jij bent misschien een echte vriend voor die ander geweest, maar het blijkt helaas niet altijd wederzijds te zijn.

Ik geloof dat vrienden die je verraden alleen maar ‘vriend’ waren, zolang ze een bepaald voordeel bij je konden halen. Echte vrienden houden gewoon van je en staan door elke oorlog aan je zijde, zonder een voordeel van je te verwachten.

Wij zijn helaas al vaak bedrogen geweest door te denken dat iemand een echte vriend was. Later besefte ik: ‘die persoon deed zich alleen als vriend voor, omdat ze dit of dat voordeel bij ons konden halen’. Dat voordeel kan geld zijn, omdat je iemand financieel helpt. Het kan bediening zijn, omdat je in die persoon gelooft en hem of haar wilt helpen opstaan. Het kan erkenning zijn, omdat jij de enige bent die de roeping van de ander ziet en die persoon daarin bevestigt. Het kan emotionele steun zijn, die de ander haalt bij jou. Allemaal goede dingen en die moeten we blijven doen. Maar het is geen kenmerk van vriendschap.

Iemand blijkt een echte vriend te zijn als ze trouw zijn in de liefde, zonder dat er iets te halen valt bij je. En juist als je het moeilijk hebt, zijn ze er.

verraadAls ik over verraad nadenk, besef ik dat het eigenlijk een keuze is van iemand voor een eigen voordeel, ten koste van hun vriend. Dat voordeel kan ook zelfbescherming zijn ‘O… jij krijgt ervan langs… ik duik even weg, want ik wil niet ook op mijn kop krijgen’. Dat is verraad. Zwijgen als je moet spreken, kan een ernstige vorm van verraad zijn. Uit zelfbescherming op veilig spelen, waardoor je broeder alleen staat. Een andere vorm van verraad is kiezen voor de vijand, omdat je daar een voordeel krijgt, dat je niet bij je vriend krijgt.

Ik heb vrienden elkaar vreselijk zien verraden omdat iemand in ruil voor verraad een positie in een kerk kon krijgen, of eer van mensen. Meedoen met degene die eigenlijk niet recht in de schoenen staat, ten koste van degene die slachtoffer is, en als ruil voor je keuze krijg jij eer, aanzien, geld of een andere vorm van voordeel.

Wat ik door alles heen geleerd heb, is: het enige wat ik kan doen, is zelf proberen een echte vriend te zijn voor anderen.

Het pijnlijke is dat je dan helaas soms diep gekwetst kunt worden, omdat je nooit weet welke keuzes die ander zal maken. Maar toch is vriendschap geven het enige wat je kunt doen.

Soms moet je noodgedwongen afstand nemen

Helaas is er ook de realiteit dat je soms (tijdelijk) geen vriend mag zijn voor iemand, als God jou persoonlijk openbaart dat die ander een gevaar voor je is. Dan moet je soms noodgedwongen afstand nemen, omdat God je wil beschermen. God ziet de diepe verborgen motieven van iemand en soms wil Hij ons beschermen voor iemand.

Zeker als je een bediening hebt of als je geld hebt of invloed …. Als mensen iets bij je te halen hebben… Let dan op wie je vrienden zijn! Want ik heb gemerkt dat satan doelgericht ‘vrienden’ stuurt naar ons, om ons vertrouwen te winnen met mooie woorden en zogenaamde vriendschap, om ons dan op een belangrijk moment te kunnen aanvallen. Satan is een strateeg die verduiveld listig is in zijn werkwijzen.

Let er dus op wie je dicht tot je laat naderen. Is het iemand die iets te halen heeft bij je, op wat voor wijze dan ook?

Ik heb hier vaak fouten in gemaakt, in mijn verlangen naar echt broederschap. Gelukkig heeft God me een vrouw gegeven die scherper is in haar onderscheiding van mensen.

Afstand nemen van iemand hoeft niet eeuwig te duren, maar is soms voor een periode noodzakelijk tot die persoon tot ware inkeer gekomen is. Soms moet God iemand even afzonderen, om hen te louteren, zodat ze niet langer een gevaar voor anderen vormen. Als die persoon dan God toestaat om in zijn of haar hart te werken, en door beproefd gedrag laat blijken dat er een diepe verandering is gekomen, is er altijd mogelijkheid tot herstel. Dan kun je wel als ware broers of zussen samen de strijd in gaan, om God, anderen en elkaar te dienen.

Zorg dan wel dat je echt duidelijk ziet dat de verandering geen komedie is. Want sommigen zijn bereid bekering te veinzen om je terug in hun greep te krijgen. Echte bekering kan niemand forceren, zelfs God niet. Er zijn helaas ook mensen die liever een leven lang hun trots en koppigheid handhaven, in plaats van waarachtig in het zuiverende licht van Jezus te stappen.

Zelfs God kan een mens niet dwingen tot overgave. We zijn allemaal individueel verantwoordelijk in welke mate we de Geest van God toestaan ons hart te louteren en onze zelfzucht te verbreken.

maskers afDaarom: als God duidelijk tot je spreekt en je waarschuwt voor iemand, neem dan afstand. Hoe geestelijk die persoon ook kan lijken. Want het zijn soms de meest geestelijken die het meest door de duisternis geleid worden, geloof het of niet – het is soms te bizar voor woorden. Ik heb mensen gekend die de meest zuivere en meest geestelijke van allemaal leken en die het best konden profeteren en bidden, maar die na een tijd de meest geraffineerde leugenaars bleken te zijn die we ooit hebben gezien. Ze richtten vreselijke schade aan bij vele vrienden, die ze uit elkaar dreven met laster en het subtiele spel van ‘verdeel en heers’. Maar hun masker van ‘zuiverheid, liefde en verheven geestelijkheid’ bleven te allen tijde gehandhaafd naar de buitenwereld toe.

Bijzondere geestelijke wijsheid bezitten, goed kunnen bidden, profeteren en zelfs wonderen doen, zijn allemaal niet per definitie kenmerken dat iemand werkelijk in Jezus Christus leeft.

Liefde zonder leugen, waarheid en reine motieven, geen liefde die wil krijgen maar liefde die geeft… DAT zijn de kenmerken van Jezus Christus. Niets anders. Satan kan ook profeteren, in tongen bidden, wonderen doen, dromen en visioenen geven, geweldige preken afsteken, machtig inspirerend zijn… maar satan heeft geen onbaatzuchtige, ongeveinsde liefde. Dat heeft hij gewoonweg niet. Hij kan wel liefde nabootsen en emoties opwekken… maar liefde die lijdt voor jou, heeft satan niet. Dat is het kenmerk van God.

Let daar dan ook op. Laat je niet misleiden dor geestelijkheid, maar let op ware liefde en waarheid. Let op de kenmerken van Jezus zoals Hij echt is.

Let op het WARE LICHT, het ZUIVERE LICHT.

En bid dat Jezus je ogen hiervoor opent. Satan geeft ook licht, maar het is misleidend licht. Bid dat de Geest van de waarheid je ogen wijd opent om het ware licht van Jezus te onderscheiden van het valse licht dat satan schept. Dat kan soms het verschil betekenen tussen leven en dood.

Kun je zelf een echte vriend zijn?

Het belangrijkste van dit artikel is echter niet hoe goed anderen een echte vriend kunnen zijn, maar ons eigen hart. Let er alsjeblieft op hoe je eigen houding is naar anderen toe. Waarom wil jij iemands vriend zijn? Waarom wil jij ergens bij horen? Wat is jouw motivatie?

Als de ander je niet geeft wat je had gehoopt te krijgen, ga je die persoon dan ineens laten vallen of erger nog, ga je hem of haar dan aanvallen of beschuldigen? Mensen laten elkaar aan de lopende band vallen, zodra ze merken dat die ander niet geeft wat ze wilden krijgen (zelfs als het heel geestelijke zaken zijn die ze hoopten te ontvangen).

Door alles heen is Jezus onze beste vriend en Hij laat ons echt nooit in de steek. Nooit. Maar ik geloof dat Hij huilt om wat zijn vrienden elkaar aandoen, door trots, eigenbelang, verblinding, domheid, misleiding, enz.

Ik geloof dat Jezus brandt van verlangen dat we allemaal leren om echte vrienden te worden voor elkaar, zoals Hij een echte vriend is voor elk van ons.

Luister niet naar leugens over je vrienden

Wees uiterst voorzichtig met wat mensen over je echte vrienden zeggen. Want de ergste aanvallen op ons, waren altijd leugens. Mensen die leugens over ons vertelden en onze ‘vrienden’ die het geloofden. Dat is heel pijnlijk. Belasterd worden en merken dat je medestrijders de leugens geloven en er zelfs aan meepraten.

Let goed op wat je gelooft, over hen van wie je diep in je hart weet dat ze waarachtig voor God staan.

Als je over iemand weet (door jarenlange ervaring) dat hij of zij toegewijd in het licht van Jezus leeft, wees dan trouw, zelfs al is de hele wereld tegen die ander. Er is echt behoefte aan trouwe broeders en zusters, die elkaar niet in het heetst van de strijd in de steek laten. Broeders hebben echte, maar dan ook echte en ik bedoel werkelijk ECHTE broeders nodig in de strijd. Broeders die elkaars rug dekken in de hevige oorlog en niet elkaars rug verwonden… Als je strijdt, is je rug onbeschermd. Besef je dat? Je rug is kwetsbaar, want daar heb je geen ogen en je armen strijden altijd aan je voorzijde. Daarom hebben we elkaar nodig in de strijd…

Wees alsjeblieft een strijder voor je vrienden. Laat ze niet in de steek. Er is zo’n behoefte aan.

Wordt zoals Jezus: wees trouw, liefdevol, begripvol, genadig, geduldig, vergevend en heb respect voor je broer of zus. Probeer een ander nooit voor je eigen karretje te spannen, doe niet alsof, gebruik een ander niet, let op de diepste verborgen motivaties van je hart.

echte vrienden

Echte vrienden zijn meer nodig dan wat ook

Ik geloof dat hier veel meer nood aan is, dan aan wat ook, in de christelijke wereld. Mensen die bewust kiezen: ik ga MEELIJDEN met jou als je pijn hebt. Ik ga TROUW zijn aan jou, als je beproefd wordt. Ik ga het OPNEMEN voor jou als je aangevallen wordt. En als je dan gezegend wordt, zal ik me samen met jou VERHEUGEN en dan vieren we samen feest voor de overwinning.

Dat is wie Jezus is. Hij is de verdediger. Hij is de vriend.

En nog iets: ware vrienden zijn vaak ware vrienden achter de schermen. Die komen soms pas tevoorschijn als vele anderen, die meer op de voorgrond stonden, wegvallen. Als je het moeilijk hebt, dan zijn ze daar ineens. Niet altijd meteen. Maar God brengt ze toch.

Zorg dat je zelf ook zo iemand bent.

Ik geloof dat hier veel meer nood aan is in ons land, dan aan wat ook. Er zijn veel geestelijke woorden en kreten en bewegingen en veel is goed en belangrijk. Maar dit is volgens mij toch wat er het meest ontbreekt… De ware beproefde, met elkaar mee-lijdende, elkaar niet misbruikende broederliefde. Mensen die waarachtig tot diepe bekering van hun zelfzucht gekomen zijn, die waarachtig God hebben leren kennen en die daarom, NET ALS GOD, van elkaar kunnen houden, door dik en dun.

“Door aan de waarheid gehoor te geven hebt u uw hart gereinigd en is oprechte onderlinge liefde mogelijk geworden. ” (1 Petrus 1:22)

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.” (Johannes 13:24)

Deel dit artikel aub als je het waardevol vind.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This