De verloren zoon

verloren zoon

In de gelijkenis van de verloren zoon laat Jezus het hart zien van God, die een liefhebbende, bewogen Vader is.

God staat elke dag op de uitkijk, hopend op de terugkeer van zijn verloren zoon, ofwel de verloren mens die in zonde verstrikt zit. Als de verloren zoon terugkeert naar zijn vader, is deze dolbij. Dit is een wereldberoemde gelijkenis die Gods liefde voor verloren mensen laat zien. Als we bij God terugkomen, is God dolgelukkig en geeft Hij een groot feest voor ons.

Lees het oorspronkelijk bijbelverhaal van de verloren zoon hieronder, uit de geparafraseerde bijbelvertaling van HET BOEK.

De verloren zoon

Jezus zegt: ‘Ik zeg u dat er bij de engelen van God grote blijdschap is als één zondaar bij God terug komt’. Jezus vertelde deze gelijkenis. ‘Een man had twee zonen. Op een dag zei de jongste: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu al hebben.’ De vader verdeelde zijn bezit tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later pakte de jongste zoon zijn bezittingen en ging op reis naar een ver land. Daar verbraste hij zijn hele hebben en houden.

Juist toen hij niets meer over had, werd het land getroffen door een vreselijke hongersnood. Het zag er heel slecht voor hem uit. Hij wist een baantje te krijgen bij een boer en moest naar het land om op de varkens te passen. ‘Hij had zo’n honger dat hij graag wat van het varkensvoer had gegeten, maar dat mocht niet.

De verloren zoon komt tot inkeer

Eindelijk kwam hij tot bezinning en dacht bij zichzelf: `Bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechts meer dan genoeg te eten. En kijk mij hier nu eens zitten! Ik sterf bijna van de honger. Ik weet wat! Ik ga naar mijn vader en zal hem zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen als knecht?’ Zo ging hij op weg naar het huis van zijn vader.

De thuiskomst van de verloren zoon

de verloren zoon thuisDie zag hem al in de verte aankomen en had erg met hem te doen. De man holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. ‘Vader’, zei de zoon, ‘ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet langer waard uw zoon genoemd te worden…’ Maar de vader liet hem niet eens uitspreken en zei tegen de knechten: ‘Vlug! Haal de mooiste kleren die we in huis hebben en geef hem die om aan te trekken. Geef hem een ring voor zijn vinger en een paar schoenen. Slacht het kalf dat we hebben vetgemest. Wij gaan feestvieren. Want mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug.’ En zij vierden feest.

De oudste zoon

Ondertussen was de oudste zoon op het land aan het werk. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dansmuziek. Hij riep een knecht en vroeg wat er aan de hand was. ‘Uw broer is terug’, antwoordde de knecht, ‘en uw vader heeft het mestkalf laten slachten. Hij is zo blij dat uw broer weer gezond en wel thuis gekomen is.’

De oudste broer werd kwaad en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem mee te krijgen. Maar hij antwoordde: ‘Luister, vader! Al die jaren heb ik mij voor u uitgesloofd. Ik heb altijd gedaan wat u zei. Maar u hebt mij nog nooit een bokje gegeven om te slachten en feest te vieren met mijn vrienden. Nu komt die zoon van u thuis; hij heeft eerst uw geld er bij de hoeren doorgejaagd en wat doet u? U slacht voor hem het beste kalf dat we hebben!’

De zoon is levend geworden

‘Maar jongen’, zei de vader, jij en ik zijn altijd samen. Alles wat van mij is, is van jou. Wij kunnen niet anders dan feestvieren. Het is je eigen broer. Hij was dood en is weer levend geworden. We waren hem kwijt en hebben hem nu terug.’ (Lucas15:10-32)

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This